logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
GGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer april 2004
Activiteiten
06 May 2004
Workshop Grid computing met EDG
Het NIKHEF organiseert op 3 en 4 juni 2004 een tweedaagse workshop "Grid Computing" met EDG speciaal voor Gridforum leden. Tijdens de workshop krijgt men een hands-on training in het opzetten en aan de praat houden van een Grid. De software die daarbij wordt gebruikt is ontwikkeld in het Europese DataGrid (EDG) project. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
08 April 2004
Registratie voor het Internationale Event over ICT in Medicine en Care nu open
Van 2 tot 4 juni 2004 vindt in Den Haag het eerste International Congress on Medical and Care Compunetics plaats. Er worden 12 Europese projecten voorgesteld tijdens dit event. Het doel is om kruisbestuiving te genereren tussen aanbieders, ontwikkelaars van toepassingen en gebruikers. Er zal ook steun geboden worden voor projecten die naar partners of subsidie op zoek zijn onder het Zesde Kaderprogramma van de Europese Unie.
02 February 2004
Het Ierse Nationale Computer Grid kondigt belangrijke Grid events aan
Naar aanleiding van het Ierse presidentschap van de Europese Unie worden een aantal Grid conferenties in Cork, Ierland, georganiseerd waaronder de eerste EGEE conferentie, de derde eInfrastructure conferentie, CosmoGrid, MarineGrid en de WebCom-G symposia.
03 May 2004
EGEE Conferentie in Cork

Het EGEE Grid computing project "Enabling Grids for E-science in Europe" vierde zijn eerste maand van activiteit met een succesvolle start-conferentie in Ierland tijdens de week van 19 tot 22 april 2004. Meer dan 300 project vertegenwoordigers woonden vele samenkomsten en presentaties bij aangaande alle aspecten van het EGEE project. De volgende conferentie wordt georganiseerd in Den Haag, Nederland, van 22 tot 26 november 2004.

06 May 2004
Bedrijvenmiddag op 14 mei
Wilt u op vrijdagmiddag 14 mei rustig achterover zittend luisteren naar verhalen over de laatste ontwikkelingen van Grid computing, met wellicht tijd voor een dutje omdat er toch slides van de presentaties zijn? Dan is de Gridforum.nl bedrijvendag niets voor u. Op 14 mei 2004 wordt namelijk de eerste ledenbedrijvenmiddag door Gridforum Nederland georganiseerd. Doel van de middag is dat bedrijven die actief zijn in Grid computing elkaar beter leren kennen door presentatie en interactie. Plaats: Capgemini, Utrecht. Sprekers uit de Telecom industrie, bankwereld en engineering geven een overzicht van de Grid uitdagingen in hun sector. Bedrijfsleden van Gridforum.nl kunnen kort hun Grid activiteiten in Nederland presenteren.
06 May 2004
Masterclass Grid security
Gridforum Nederland en Internet Society organiseren samen op dinsdag 18 mei 2004 een masterclass over Grid Security. De Amerikaan Dane Skow is een internationale autoriteit op dit gebied (hij is area director Security van het Global Grid Forum, en werkzaam aan het Fermilab). De masterclass kent veel ruimte voor improvisatie en vragen vanuit de deelnemers, en is interessant voor mensen met een meer dan gemiddelde interesse in site security en grid security.
GGF nieuws
13 March 2004
GGF10 en de toekomst van het Global Grid Forum
Op de tiende Global Grid Forum conferentie (GGF10) in Berlijn heeft GGF voorzitter Charlie Catlett aangekondigd dat hij, na vijf jaar, niet meer beschikbaar is voor de functie van voozitter. Hij blijft werken voor de GGF Steering Group en als GGF Editor van de standaarden. Op GGF10 waren meer dan 600 deelnemers. Volgens Charlie Cattlet zijn er diverse belangrijke punten aangesneden, inclusief de relatie tussen de OGSA/WSRF standaarden en de benoemingsprocedure voor nieuwe leden van de Steering Group.
11 March 2004
Een nieuwe standaard voor het Grid?
De vorige algemene Grid standaard die door het GGF was onderzocht is OGSA/OGSI. In Berlijn, op GGF10 is een mogelijke opvolger: Web Services Resource Framework (WRSF) besproken. WRSF bevindt zich nog in een pril stadium. Op GGF10 werd ook het Duitse D-Grid initiatief aangekondigd. Een programma voor eScience dat 300 millioen euro gaat kosten, waarvan eenderde subsidie door de Duitse overheid
Ledennieuws
24 March 2004
SURFnet bouwt nieuwe generatie GigaPort Netwerk met Nortel Networks, Avici Systems en Telindus
SURFnet, de organisatie achter het Nederlandse computernetwerk voor hoger onderwijs en onderzoek, heeft gisteren in Canada een contract getekend met Nortel Networks, Avici Systems en Telindus, voor de levering en het onderhoud van een nieuwe generatie hybride optische IP-infrastructuur. Deze infrastructuur, SURFnet6, die in het kader van het GigaPort Next Generation Network-project wordt gerealiseerd, zal volgens planning vanaf medio 2005 alle Nederlandse universiteiten, academische ziekenhuizen en de grote meerderheid van de andere instituten voor hoger onderwijs en onderzoek met elkaar en de rest van de wereld verbinden.
08 April 2004
VL-E project ontwikkelt nodige kennis voor e-Science infrastructuur in Nederland

Het VL-E is een virtueel laboratorium voor e-Science. Doel is om e-Science te promoten door een e-Science omgeving te creëren en onderzoek te doen naar methodologieën. Dit gaat van toepassingen tot netwerking met behulp van herbruikbare componenten. Deze componenten bestaan voornamelijk uit de ontwikkeling van e-Science gebieden, van een virtueel laboratorium domein en van een breedschalig distributed computing netwerk dat bestaat uit high performance netwerking en Grid onderdelen. Het totale programma budget bedraagt 55,6 miljoen euro, waarvan 27,6 miljoen euro als subsidie aangevraagd is bij BSIK.

07 April 2004
DEISA: het Europese antwoord op TeraGrid

Het nieuwe DEISA project, gesubsidieerd onder FP6, zal van start gaan in mei 2004. DEISA zal een aantal grote supercomputers in Europa verbinden met een totale capaciteit van 20 Tflop/s. Net als het Amerikaanse TeraGrid heeft DEISA een sterk toepassingsgehalte gebaseerd op Grid technologie. De deelnemende supercomputer centra zijn CINECA in Italië, CSC in Finland, EPCC in Schotland, ECMWF in Engeland, FZJ en RZG in Duitsland, IDRIS in Frankrijk, en SARA in Nederland. Er zijn ook tal van industriële partners.

31 March 2004
EGEE: een nieuwe stap in Grid computing in Europa

De Europese plannen voor Grid technologie zijn een nieuwe fase ingegaan. Op 31 maart werd het succesvolle Europese DataGrid-project (EDG) afgesloten. Op 1 april werd de start gegeven voor een nieuw project, genaamd EGEE: 'Enabling Grids for E-Science in Europe'. De Nederlandse partners in EGEE zijn het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica (NIKHEF), SARA Reken- en Netwerkdiensten, de Universiteit van Amsterdam en de Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF).

© Nieuwsbrief