logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
GGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer oktober 2004
GGF nieuws
21 September 2004
GGF12 focust op Grids voor bedrijven
Ongeveer 500 Grid experten van over de hele wereld woonden het Global Grid Forum 12 in Brussel bij van 20 tot 23 september jongstleden. Het GGF bundelt de meeste initiatieven op het gebied van Grid ontwikkeling en standaardisatie in Europa, de Verenigde Staten en Japan. GGF maakt nu een transformatie door om ook een platform te worden voor het bedrijfs- en commerciële Grid computing. De nieuwe voorzitter, Mark Linesch, vond dat het tijd is voor een nieuwe strategie die erin bestaat om meer naar buiten te treden met het gedane werk en om GGF te positioneren als de belangrijkste Grid organisatie voor commerciële Grid ontwikkeling.
Cursussen en evenementen
03 October 2004
Grid Seminar en Tutorial
Van 2 tot en met 4 november 2004 organiseren Genias Benelux en ALCA Systems een Seminar en Tutorial over Grid Computing in Almere. In drie dagen wordt u zo goed mogelijk voorgelicht over de stand van zaken op het gebied van Grid computing en de mogelijkheden die dit kan bieden voor uw bedrijf of instelling. Dit evenement richt zich tot managers, ICT-architecten, beheerders en academici die belang stellen in Grid-, on demand- en utility computing. Leden van Gridforum.nl krijgen een aanzienlijke korting op het inschrijfgeld.
14 September 2004
Middagsymposium over Dutch Computing Challenge Project
Op 15 oktober organiseert het Centrum voor Klimaatonderzoek (CKO), een samenwerkingsverband tussen KNMI, RIVM en IMAU, in samenwerking met SARA een lezingenmiddag. In de lezingen worden resultaten gepresenteerd van het Dutch Computing Challenge Project 'Simulation of extreme weather events: present and future'.
05 October 2004
Stichting SURF organiseert WTR-seminars 'ICT-dienstverlening' en 'Informatiehuishouding'
Op donderdag 4 november a.s. organiseert de Wetenschappelijk Technische Raad van Stichting SURF twee seminars. In het ochtendgedeelte wordt het onderwerp 'ICT-dienstverlening' behandeld en in het middaggedeelte het onderwerp 'Informatiehuishouding'. De seminars zijn met name bedoeld voor Directeuren Rekencentra, Informatiemanagers, Portefeuillehouders ICT, ICT-Managers binnen de instellingen van hoger onderwijs. Al naar gelang uw belangstelling kunt u zich voor één van beide seminars aanmelden, of voor beide.
Ledennieuws
23 September 2004
's Werelds eerste stadscomputer AlmereGrid is in wording
De installatie van 's werelds eerste virtuele stadssupercomputer werd aangekondigd tijdens de kick-off bijeenkomst van het AlmereGrid project. De kick-off vond plaats op de laatste dag in een week van intense Grid activiteit en aankondigingen in Europa. Deze week begon met de Europese Grid technologie dag in Brussel en werd verdergezet met de Global Grid Forum GGF12 conferentie in dezelfde stad.
15 September 2004
Next Generation Grids 2 expert groep zet richtlijnen uit voor het Onzichtbare Grid in een nieuw rapport
In juli 2004 bracht de uitgebreide expert groep voor Next Generation Grids (NGG2), samengesteld door de Europese Commissie en waarin ook onze voorzitter Dr. Cees de Laet zetelt, een rapport uit onder de titel "Next Generation Grids 2: Requirements and Options for European Grids - Research 2005-2010 and Beyond". Dit rapport steunt op de eerdere bevindingen van het NGG 2003 rapport en de ervaring die sindsdien opgedaan werd in de eerste EU-gesubsidieerde Grid projecten van het Vijfde Kaderprogramma. Voortbouwend op het eerste rapport uit 2003 beschrijft het nieuwe rapport een Europese visie en de technologische voorwaarden om het "Onzichtbare Grid" te realiseren. De studie somt enkele sleuteleigenschappen op voor een service-gericht kennisinstrument en tekent een nieuw paradigma uit voor de levering van Grid software en service in de volgende tien jaar.
15 September 2004
Grid Industrie Panel verdedigt Grid computing ecosysteem

Vijfhonderd deelnemers aan de Grid Technologie Dag vernamen tijdens het Grid Industrie Panel van Joachim Schaper, Vice-president SAP Research, dat er nood is aan Grid computing in bedrijven gezien de constante kostendruk in computer infrastructuur. Bedrijven hebben dringend behoefte aan een service-gerichte Grid architectuur die betrouwbaar en uitbreidbaar is. Greg Garrison, Directeur van PriceWaterhouseCoopers, beschreef Grid computing als de volgende golf van technologische innovatie met als voorlopers minicomputers, personal computers en het Internet. Het Global Grid kondigde zich reeds aan als de volgende golf maar zal evolueren naar een service-gericht Global Grid om te culmineren in een Global Grid Network dat zal bestaan uit sensoren.

15 September 2004
Werken aan Grids voor Europa
Grids leveren sleutelelementen voor de nieuwe ICT infrastructuur die nodig is om ervoor te zorgen dat de ambitie van de Europese Unie om de meest competitieve kennisgestuurde economie in de wereld te worden daadwerkelijk uitkomt. Dat was de boodschap die Peter Zangl, secretaris-generaal van het IST Directoraat-Generaal, meegaf aan de honderden Grid experten, onderzoekers en vertegenwoordigers van bedrijven tijdens de Grid Technologie Dag van de Europese Commissie.
15 September 2004
Officiële opening UNET Breedbanddiensten Centrum in Almere

Op 14 september hebben Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, en wethouder Douwe Halbertsma het UNET Breedbanddiensten Centrum officieel geopend. Het centrum bevindt zich aan de Landdrostdreef 100 in Almere.

17 September 2004
IBM Nederland opent kenniscentrum

IBM Nederland start een initiatief voor het uitwisselen van kennis met universiteiten. Daartoe wordt in Amsterdam het Center for Advanced Studies (CAS) opgericht. Doel van het initiatief is de toepasbaarheid van wetenschappelijk onderzoek te vergroten. In CAS zal IBM haar technisch en commercieel talent met klanten en studenten en/of hoogleraren en medewerkers van universiteiten laten samenwerken aan geselecteerde projecten. De resultaten worden gebruikt voor het leveren van innovatieve oplossingen.

16 September 2004
Universiteit van Amsterdam tekent contract met SARA voor levering van storagediensten

Het Informatiseringscentrum (IC) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft op 15 september met SARA een overeenkomst gesloten voor het maken van back-ups van al hun data. De overeenkomst heeft betrekking op een periode van vijf jaar.

30 September 2004
Commissie presenteert analyse betrokkenheid gemeentes bij aanleg breedband

Een aantal ministeries heeft een speciale commissie, de commissie 'Breedband en marktordening', opdracht gegeven om tot aanbevelingen te komen met betrekking tot de rol die gemeenten bij de aanleg van een breedbandnet spelen. Op 6 oktober zullen de resultaten van het hierover uitgebrachte rapport worden gepresenteerd.

30 September 2004
Project 'Samen Snel op Glas' gestart

Het project 'Samen Snel op Glas' wil scholen in het primair en voortgezet onderwijs en de beroeps- en volwassenen educatie (BVE) tegen een aantrekkelijk tarief aansluiten op glasvezelinfrastructuur. Afgelopen week is naar de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs, de BVE-raad en haar leden een aankondigingsbrief verstuurd, die hen op de hoogte brengt van de aanvang van 'Samen Snel op Glas' en hen uitnodigt om mee te doen.

22 September 2004
Oracle en Dell bieden Microsoft Windows-gebruikers meerwaarde
Als onderdeel van hun langdurige strategische samenwerking kondigen Oracle en Dell vandaag de bundeling van Oracle Database 10g Standard Edition One met Microsoft Windows Server 2003 op Dell PowerEdge-servers aan. Nu kunnen klanten, ongeacht hun grootte, ervaring of voorkeur voor een gestandaardiseerd besturingssysteem, op een eenvoudige, voordelige manier en in recordtijd bedrijfskritieke applicaties bouwen en inzetten op het Dell/Oracle/Microsoft-platform.
20 September 2004
Toshiba Medical Systems Europa werkt samen met IBM

IBM Business Consulting Services heeft een overeenkomst gesloten met Toshiba Medical Systems Europe (TMSE). Binnen deze overeenkomst zal IBM ter verhoging van de productiviteit de bedrijfsprocessen en -systemen transformeren en standaardiseren door het ontwerp en de implementatie van Oracle E-business software te managen. Het project is gericht op backoffice processen en systemen op het gebied van logistiek, service en financiële administratie. Toshiba versterkt zijn bestaande partnership met IBM om volledig te kunnen profiteren van de ervaring van IBM's Oracle-specialisten overal ter wereld.

04 October 2004
Capgemini verstevigt relatie met Telfort op vlak van outsourcing
Telfort heeft een contract met Capgemini getekend om het Applicatie Management, betreffende de ontwikkeling en beheer van business applicaties, voor de komende vijf jaar uit te besteden aan Capgemini. Deze overeenkomst is een vervolg op de uitbesteding van het Infrastructure Management aan Capgemini, drieënhalfjaar jaar geleden.
© Nieuwsbrief