logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
GGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer februari 2005
Activiteiten
04 February 2005
Bijna 100 deelnemers aan het "ICT Innovatie & Grid in Nederland" Symposium
Grids zijn "in" en ICT Innovatie is nog lang niet op zijn eind: het Symposium over ICT Innovatie & Grid in Nederland trok zo'n honderd deelnemers die zorgden voor levendige discussies. De verhalen liepen van wetenschap via onderwijs naar prakijkcases.
04 February 2005
Gridforum Nederland houdt Jaarlijkse Ledenvergadering
De leden van de Vereniging Gridforum Nederland konden tijdens de Ledenvergadering van 4 februari jongstleden kennismaken met enkele nieuwe kandidaat-bestuursleden. Kwamen verder aan bod een overzicht van de financiën en de activiteiten in 2004; de vaststelling van het verslag over de oprichtingsvergadering in 2003; en de goedkeuring der statuten. Er werden door de leden ook enkele voorstellen gelanceerd voor het organiseren van activiteiten in 2005. Het volledige verslag vindt u spoedig op de Gridforum.nl web site.
GGF nieuws
24 January 2005
HP, IBM, Intel en Sun Microsystems lanceren het Globus Consortium
Hewlett-Packard, IBM, Intel en Sun Microsystems hebben het Globus Consortium gesticht, een nieuwe industrie-gerichte groep die de commerciële toegang tot het Globus Toolkit moet bevorderen.
Cursussen en evenementen
08 February 2005
Europese Commissie lanceert tweede Call for Proposals voor Grid in mei 2005
In mei 2005 zal het Directoraat F - Unit F2 van de Europese Commissie dat voor Grid Technologie verantwoordelijk is, een tweede Call for Proposals openen met betrekking tot Grid RTD activiteiten in het kader van het IST-FP6 Werk Programma 2005-2006. Sluiting van deze Call is gepland voor september 2005. Er waren op de voorbereidende vergadering voor deze call, vorige maand in Brussel ook een aantal Gridforum leden aanwezig. Gridforum leden met een plan of voorstel kunnen nu alvast uitkijken naar partnerschappen tot het vormen van een consortium.
Ledennieuws
10 February 2005
IBM introduceert het World Community Grid project
IBM en United Devices, tezamen met partners in de universitaire en overheidswereld, hebben zich tot doel gesteld een permanente, flexibele infrastructuur te creëren die researchers in staat stelt te putten uit een immer aanwezige hoeveelheid computervermogen om een aantal grote problemen voor de wereldbevolking aan te kunnen pakken. Het eerste project dat momenteel wordt uitgevoerd is een studie naar het menselijk genoom. Hierbij wordt de dynamiek van eiwitontwikkeling in cellen bestudeerd teneinde meer te weten te komen over ziektes als Alzheimer, kanker en aids. Niet als doel op zichzelf, maar om met die kennis geneesmiddelen daarvoor te kunnen ontwikkelen.
31 January 2005
SURFdiensten en SARA sluiten 3-jarige overeenkomst voor 'remote storage'

SURFdiensten en SARA Reken- en Netwerkdiensten hebben een driejarige overeenkomst gesloten voor het leveren van data-opslagdiensten door SARA. De overeenkomst is tevens geldig voor APS-diensten en SLB-diensten. Via deze overeenkomst kunnen instellingen voor hoger, voortgezet en basisonderwijs gebruikmaken van SARA's state-of-the-art data-opslagomgeving op afstand.

01 February 2005
Dutch Computing Challenge Project rekent aan het ontstaan van planeten
Onlangs is een nieuw Dutch Computing Challenge Project gestart gericht op het verrichten van berekeningen aan planeten in wording. Het project wordt uitgevoerd door Sijme-Jan Paardekooper van de Universiteit Leiden, Garrelt Mellema van de Stichting ASTRON / Universiteit Leiden en Vincent Icke van de Universiteit Leiden.
07 February 2005
Universiteit van Amsterdam verricht sociaal-psychologisch gedragsonderzoek in SARA's CAVE
Onderzoekers van de vakgroep Sociale Psychologie, Ron Dotsch en dr. Daniël Wigboldus, van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben in november 2004 gedragsonderzoek uitgevoerd in de CAVE bij SARA. Doel van het onderzoek was onder meer het valideren van Immersive Virtual Environment Technology (IVET), als nieuwe tool bij sociaal-psychologische experimenten. Hiervoor is een virtual reality-opstelling gemaakt in de CAVE, waarin achtereenvolgens circa 100 proefpersonen hebben deelgenomen aan een gedragsexperiment.
04 February 2005
Oracle en Peoplesoft ook samen in Nederland
Johan Doruiter, Vice-President en Managing Director van Oracle Nederland, heeft de plannen voor de samengevoegde bedrijven van Oracle en PeopleSoft in Nederland bekendgemaakt. Daarbij is aan klanten van beide bedrijven toegelicht wat ze kunnen verwachten op het gebied van productontwikkeling en support van hun applicaties.
02 February 2005
VU Medisch Centrum kiest voor Oracle E-Business Suite
Het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam gaat gebruik maken van Oracle E-Business Suite (EBS) voor de ondersteuning van haar bedrijfsondersteunende processen.
04 February 2005
Sun en Archipelago bouwen on-line compute exchange
Sun Microsystems en Archipelago bouwen een on-line compute exchange zodat bedrijven zich altijd verzekeren van voldoende processorkracht.
03 February 2005
SURF lanceert tender "Kennisbruggen" voor het DARE programma
Binnen het DARE programma vindt in 2005 een speciale tender plaats met als thema 'Kennisbruggen'. Voor de Tender stelt SURF in 2005 een bedrag van 200.000 euro beschikbaar. De aanleiding van deze Tender is een onderzoek van Stichting Nederland Kennisland over kennisbruggen en ICT, dat op aanvraag van SURF werd uitgevoerd.
03 February 2005
SURFnet Expertiseseminar over WiFi en EduRoam
Op dinsdag 22 februari organiseert SURFnet een Expertiseseminar over het gebruik van een WLAN-infrastructuur en EduRoam. EduRoam stelt wetenschappers, docenten en studenten in staat op steeds meer plaatsen in binnen- en buitenland met hun laptop even eenvoudig te kunnen werken als wanneer ze binnen de eigen instelling bezig zijn.
01 February 2005
Capgemini en Quintiq introduceren Hospital Planning Solution
Consultancy-organisatie Capgemini en softwareleverancier Quintiq introduceren de Hospital Planning Solution (HPS), waarmee de capaciteitsplanning en patiëntenlogistiek binnen ziekenhuizen drastisch kan worden verbeterd.
25 January 2005
Amsterdamse ziekenhuizen kiezen SARA voor beheer van hun gezamenlijke glasvezelring
Begin december 2004 is een supersnel glasvezelnetwerk gerealiseerd tussen negen ziekenhuizen in de regio Amsterdam. Dit wordt het MANza-netwerk genoemd. MANza is een afkorting van Metropolitan Area Network Ziekenhuizen Amsterdam. SARAis door de gezamenlijke ziekenhuizen gekozen als operationeel beheerder van dit netwerk.
© Nieuwsbrief