logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
GGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer mei 2005
Activiteiten
12 May 2005
Bedrijvendag gepland in het najaar en slides van voorjaarsmasterclasses beschikbaar
In het najaar zal de Vereniging Gridforum Nederland een bedrijvendag organiseren voor haar leden. Bedrijven die hieraan willen deelnemen, kunnen zich nu reeds als kandidaat aanmelden. Tijdens de masterclasses van David DeRoure en Jennifer Schopf in de maand april waren er telkens zo'n 35 deelnemers aanwezig. De slides zijn nu voor iedereen on-line beschikbaar op de volgende web adressen: http://www.isoc.nl/activ/2005-GGF-monitoring.htm en http://www.isoc.nl/activ/2005-GGF-semanticgrids.htm
27 April 2005
Nieuw bestuur voor de Vereniging Gridforum Nederland
Per 1 april 2005 is het nieuwe bestuur van de Vereniging Gridforum Nederland officieel benoemd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het oude bestuur is na goedkeuring van het financieel jaarverslag gedechargeerd. In het nieuwe bestuur zetelen de volgende leden: Monique van Dusseldorp, voorzitter; Koen Klooster; Piet Ribbers; Ron Tolido; Arie van Bellen; Cees de Laat; Arjen van Rijn; Michiel Leenaars; Ad Emmen.
GGF nieuws
09 May 2005
27-30 juni 2005: Global Grid Forum 14 verwacht zijn deelnemers in Chicago

GGF14 zal vooral de nadruk leggen op de Werkings- en Onderzoeksgroep sessies. De groepen zullen zich voornamelijk bezighouden met de aan gang zijnde ontwikkeling van gedeelde benaderingen, Grid specificaties en beste praktijken voor Grids. Verscheidene kritische concepten zullen besproken worden om te bekijken of ze kunnen worden gepubliceerd tijdens dit event.

04 May 2005
Globus Consortium lanceert drie nieuw Globus Toolkit ontwikkelingsprojecten
Het Globus Consortium heeft drie nieuwe ontwikkelingsprojecten voor het Globus Toolkit, de de-facto standaard voor de open source Grid computing infrastructuur, geïntroduceerd. Tevens lanceert het Consortium een nieuwe maandelijkse nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen in open Grid technologieën.
Cursussen en evenementen
22 April 2005
30 mei - 2 juni 2005: Schrijf nu in voor de European Grid Technology Days
Wij zetten het programma van de nakende European Grid Technology Days voor u nog even op een rijtje. Wacht niet te lang met inschrijven want vol is vol. Op 30 mei vindt er een informatiedag plaats over Grid technologieën in het Conferentiecentrum Albert Borschette aan de Rue Froissart 36 in Brussel. Op 31 mei is er op hetzelfde adres een bijeenkomst over het opzetten van een Europese Research Area voor Grids en het creëren van een competitieve markt voor Grid services met medewerking van Europees Commissaris V. Reding. Op 1 en 2 juni vindt er een IST Grid Project Concertation Meeting plaats in het Diamant Conference Centre maar die is uitsluitend toegankelijk voor FP5/6 Grid project deelnemers.
26 April 2005
17 mei 2005: Netwerkbijeenkomst NextStage bij SARA
Op dinsdagmiddag 17 mei 2005 organiseert NextStage, een netwerkorganisatie voor innovatieve ondernemers, in samenwerking met SARA een NextStage netwerkbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op Science Park Amsterdam in zaal Z011 (Turingzaal), Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam. SARA heeft de heer dr. Jean-Marc Neefs van Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development uitgenodigd om een lezing te houden over de mogelijkheden van visualisatie bij Research & Development in de Life Sciences. De heer Neefs heeft samen met de visualisatiespecialisten van SARA de genomics-applicatie SARAgene ontwikkeld.
19 April 2005
18 mei 2005: Surfnet Seminar 'Voice over IP: scenario's, cases, vraagbundeling en techniek'
Op woensdag 18 mei 2005 organiseren SURFnet en de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) van Stichting SURF een gemeenschappelijk seminar met als onderwerp Voice over IP (VoIP): telefonie via het Internet Protocol. De dag richt zich speciaal op de chief information officers, chief technology officers, projectleiders en engineers.
27 April 2005
16 juni 2005: SURF seminar 'Internationalisering en ICT – Strategie, beleid en praktijk'

Op donderdag 16 juni a.s. organiseert Stichting SURF het seminar 'Internationalisering en ICT – Strategie, beleid en praktijk' in de Jaarbeurs in Utrecht. De dag gaat van start met een plenaire inleiding waarin de begrippen ‘ICT’ en 'Internationalisering’ in perspectief worden geplaatst. Aansluitend zullen ho-organisaties en internationaal opererende institutionele organisaties (o.a. CHEPS en Nuffic) in een tweetal parallelle tracks hun ICT en internationaliseringsbeleid ontvouwen. Het middagprogramma bestaat uit een tweetal discussieronden waarvoor de gespreksstof van het ochtendprogramma aanknopingspunten zal bieden.

01 May 2005
24 mei 2005: SURF-seminar over Learning Objects Repositories

LOREnet en de SURF-community WEBstroom organiseren op 24 mei a.s. in Meeting Plaza Utrecht een gezamenlijk seminar met als onderwerp Learning Objects Repositories (LORE). Het doel van het seminar is om deze communities al in een zo vroeg mogelijk stadium over LOREnet te informeren en een verkenning te doen van het potentieel van LOREnet na afloop van de pilot.

09 May 2005
10-22 juli 2005: Derde Internationale Zomercursus voor Grid computing
Tussen 10 en 22 juli 2005 vindt voor de derde maal de Internationale Zomercursus voor Grid computing, gesponsord door het Global Grid Forum, plaats in het Italiaanse Vico Equense. De cursus bestaat uit voordrachten door experts in verschillende aspecten van Grid middleware en Grid toepassingen en uit laboratorium sessies tijdens dewelke studenten praktische oefeningen kunnen maken.
12 May 2005
26-27 mei 2005 - Informatiebijeenkomst over de nieuwe Europese Call over eInfrastructure Grid Initatives
Op 26 en 27 mei organiseert de Europese Commissie een informatiebijeenkomst over "eInfrastructure Grid Initatives" en "Research Networking Test-beds". Voor beide gebieden kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Voor het Grid gedeelte is een subsidiebudget van 55 miljoen euro beschikbaar.
Ledennieuws
09 May 2005
Nieuw wekelijks on-line tijdschrift over Wetenschap en Grid in de States
Zopas werd Science Grid This Week (SGTW), een wekelijkse on-line nieuwsbrief gelanceerd door Fermilab. Deze nieuwsbrief wil de Grid gemeenschap en andere belangstellenden op de hoogte houden van medewerkers en projecten die te maken hebben met wetenschap en Grid computing in de USA. Daar horen ook artikels, grafieken, hyperlinks, statistieken en een kalender bij. SGTW wordt uitgegeven door Katie Yurkewicz, werkzaam bij Fermilab, en gezamenlijk gesubsidieerd door de National Science Foundation en het Wetenschappelijk Bureau van het Departement van Energie.
26 April 2005
SURFNET en stichting Kennisnet brengen zeshonderd scholen 'Samen Snel op Glas'
Staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur stelt een miljoen euro extra ter beschikking voor breedbandinitiatieven in het onderwijs. Met de nu beschikbare 4,2 miljoen euro krijgen zeven projecten ondersteuning om via openbare aanbestedingen de markt uit te dagen snelle - op glasvezel gebaseerde - netwerkaansluitingen te gaan leveren. Voor Samen Snel op Glas was 3,2 miljoen euro beschikbaar. Hiermee konden niet alle kansrijke initiatieven worden ondersteund. Staatssecretaris Van der Laan heeft met de extra subsidie van 1 miljoen euro nu alle ingediende projecten mogelijk gemaakt. Het gaat om basisschoolprojecten in Tilburg, Deventer, Leiden en Veendam/Veenkoloniën. De regionale projecten zijn in Zeeland, Limburg en Drenthe/Groningen.
26 April 2005
ASTRON's IBM BlueGene Europa's snelste supercomputer
Het IBM BlueGene systeem dat minister Maria van der Hoeven vandaag in Groningen in gebruik zal nemen, is met een LINPACK benchmark score van 27.4 Teraflops de snelste supercomputer van Europa. De computer zal worden ingezet voor de nieuwe radiotelescoop van ASTRON (stichting ASTronomisch Onderzoek in Nederland). De volgende Top500 lijst van supercomputers zal in juni 2005 worden gepubliceerd, maar als deze vandaag bekend zal worden gemaakt, zou het IBM BlueGene systeem in Groningen op de vierde plaats staan en daarmee de snelste supercomputer in Europa zijn.
11 April 2005
SARA en stichting Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC) sluiten kernpartnerovereenkomst
Op 29 maart 2005 hebben dr. R.G. Kok, operationeel directeur van NBIC, en SARA-directeur dr. ir. A. Osseyran de kernpartnerovereenkomst tussen NBIC en SARA ondertekend. Deze overeenkomst bevestigt de vruchtbare samenwerking die de afgelopen jaren tussen NBIC en SARA tot stand is gekomen. NBIC stelt zich onder meer het stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met genomics, bioinformatica en informatica ten doel. Een speerpunt hierbij is de opbouw, beheer en ontwikkeling van bioinformatica-ondersteuningsactiviteiten en een bioinformatica (kennis-)infrastructuur in Nederland. Daarbij is ook het realiseren van een samenwerkende bioinformatica onderzoeks-, support- en onderwijsgemeenschap op het grensgebied van genomics, bioinformatica en informatica in Nederland van belang.
13 April 2005
IBM en National Geographic starten een genetische studie
In het kader van het meest ambitieuze genetische antropologie-onderzoeksinitiatief dat ooit gelanceerd werd, kondigden de National Geographic Society en IBM het voornemen aan om een van de grootste DNA-verzamelingen ter wereld samen te brengen. Het doel is om in kaart te brengen hoe de aarde aanvankelijk werd bevolkt. Het Genographic Project, een baanbrekend vijfjarig onderzoekspartnerschap, zal gebruik maken van geavanceerde laboratorium- en computeranalyses van DNA. Hieraan hebben honderdduizenden mensen bijgedragen, waaronder inheemse bevolkingsgroepen en het algemene publiek. Onder de leiding van de Explorer-in-Residence Spencer Wells, Ph.D, zal een team van internationale wetenschappers en IBM-onderzoekers genetische stalen verzamelen, resultaten analyseren en verslag uitbrengen over de genetische origines van de hedendaagse mens.
21 April 2005
Healthgrid 2005 Proceedings verschenen bij IOS Press
De conference proceedings van de derde editie van het jaarlijkse "Healthgrid" event, dat plaats vond van 7 tot 9 april 2005 in Oxford zijn verschenen als het 112e deel in de serie "Studies in Health Technology and Informatics" bij IOS Press in Amsterdam. Deze Healthgrid 2005 editie bevat 22 papers verdeeld in vier categorieën: Kennis- en Databeheer; Ontwikkeling van Grids in de Zorg; Lopende Projecten; en Ethische, Wettelijke, Sociale and Veiligheids Aspecten. In deze Proceedings met als titel "From Grid to Healthgrid" is ook de Healthgrid White Paper opgenomen die werd opgesteld door meer dan 50 experts op het gebied van Grid technologieën en eHealth toepassingen na de tweede Healthgrid Conferentie die gehouden werd in Clermont-Ferrand, Frankrijk in januari 2004.
20 April 2005
Nederland op 8ste plaats internationale concurrentieposities op ICT gebied

Nederland blijft staan op de 8ste plaats staan in het Economist /IBM onderzoek naar de internationale concurrentieposities op ICT gebied van 2005. Hiermee is Nederland een trendvolger in de West Europese middenmoot. De VS, Zwitserland en Slowakije zijn de grootste steigers in het E-readiness onderzoek naar concurrentieposities op ICT gebied.

12 April 2005
CAVE-upgrade bij SARA in volle gang
SARA's visualisatiefaciliteit, de CAVE, wordt momenteel vervangen door een CAVE met significant grotere afmetingen en een hogere lichtsterkte. Een CAVE bestaat uit schermen, een vloer, projectoren en een trackingsysteem. Er is veel geleerd van de ervaringen met de vorige CAVE. Zo is bijvoorbeeld geluidsdemping nodig om hinderlijke echo's te beperken. Daarom wordt in de nieuwe CAVE een speciaal op maat gemaakt geluidsdempend plafond geplaatst. SARA heeft een alliantie gevormd met Fakespace Systems, de fabrikant van de CAVE, om de nieuwe Virtual Reality-technologie verder op de kaart te zetten in Nederland en Europa. De opstelling in Amsterdam is de eerste van zijn soort in de wereld en vormt een showcase van de mogelijkheden van de Beacon projectie-technologie van FakeSpace. De CAVE zal over enkele weken klaar zijn. Daarna wordt er enige tijd proefgedraaid. In de zomer zal de heropening van de CAVE plaatsvinden.
28 April 2005
HP sluit contract met Europese Commissie ter waarde van 37,5 miljoen euro
HP heeft een contract getekend met de Europese Commissie voor de ontwikkeling van twee belangrijke, centrale informatiesystemen: de tweede generatie van het Schengen Information System (SIS II) en het Visa Information System (VIS). Volgens de voorwaarden van de overeenkomst levert het consortium van Steria en HP de Europese Commissie Integrity Superdome-servers, gebaseerd op de nieuwste Intel Itanium processor, high-end opslagoplossingen met een zeer hoog niveau van beschikbaarheid, alsmede het beheer van de infrastructuur en de zakelijke processen van het systeem met HP OpenView-software. Binnen het consortium is HP verantwoordelijk voor leveren van continue diensten om de beschikbaarheid en prestaties van de infrastructuur te garanderen en voor de continue controle van de oplossing. Het consortium start direct met het bouwen van de nieuwe systemen. De Commissie zal deze in 2007 valideren.
25 April 2005
LHC-computercentra, waaronder SARA/NIKHEF, bundelen krachten voor wereldwijde Grid-uitdaging
Vandaag is een belangrijke mijlpaal voor wetenschappelijke Grid computing bereikt: acht belangrijke computercentra zijn met succes de uitdaging aangegaan om een ononderbroken gegevensstroom van gemiddeld 600 megabytes per seconde gedurende tien dagen van CERN in Genève, Zwitserland, naar zeven sites in Europa en de Verenigde Staten te leiden. De totale hoeveelheid data – 500 terabytes – die gedurende deze uitdaging is getransporteerd, zou er, wanneer gebruik zou zijn gemaakt van een eenvoudige 512 kpbs-breedbandverbinding, 250 jaar voor nodig hebben gehad.
11 April 2005
LogicaCMG, TNO en RSM Erasmus University doen onderzoek naar innovatieve breedbandtoepassingen

Uit onderzoek van LogicaCMG, TNO en de RSM Erasmus University naar innovatieve breedbandtoepassingen is gebleken dat ze breedbandaanbieders veel nieuwe inkomsten bieden. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van B@Home, een onderdeel van het Freeband Communication Programma dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.

© Nieuwsbrief