logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
GGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer juni 2005
Activiteiten
08 June 2005
Kandidaturen voor de bedrijvendag in het najaar nu welkom

Zoals reeds gemeld in de vorige nieuwsbrief zal de Vereniging Gridforum Nederland in het najaar een bedrijvendag organiseren voor haar leden. Bedrijven die hieraan willen deelnemen, wordt vriendelijk verzocht dit alvast te laten weten. Met het samenstellen van het programma kunnen we dan met de wensen rekening houden.

GGF nieuws
08 June 2005
27-30 juni 2005: Registratie voor GGF14 nu open

Het Global Grid Forum event in Chicago biedt een gevarieerde reeks van presentaties en panel discussies over de huidige en toekomstige staat van Grids in de verschillende sectoren van het bedrijfs- en onderzoeksleven. Het zogenaamde "community track" zal nieuwe belangengroepen binnen het GGF creëren en bestaande versterken. Deelnemers aan GGF14 zullen unieke inzichten verwerven aangereikt door toepassings- en technologie experten die nieuwe benaderingen voor het ontplooien en gebruiken van Grids ter sprake zullen brengen.

Cursussen en evenementen
08 June 2005
19-22 september 2005: Tweede Internationale Conferentie over Grid Service Engineering en Management (GSEM) in Erfurt, Duitsland
The GSEM 2005 conferentie heeft als doel de invloed te bespreken van de meest recente theoretische en praktische resultaten in verband met de opbouw en het gebruik van service-georiënteerde Grids en daarbij aangewende technieken zoals het Semantische Web, software engineering, bedrijfsproces-gerichte technologie en Agent technologie.
06 June 2005
10-14 oktober 2005: ETSI en INRIA organiseren Grids@work: Tweede Grid Plugtests
Deze Tweede Grid Plugtests vindt plaats in de ETSI gebouwen in Sophia Antipolis bij Nice in Frankrijk. Het thema van dit event is "Deelnemende Grid Middlewares en Infrastructuren". Grid onderzoekers en gebruikers komen samen om via hun ervaringen de toekomstige eigenschappen te ontdekken die nodig zijn voor een Grid platform. Deelnemers kunnen er leren om de beste Grid-'bewuste' toepassingen te programmeren en belangrijke feedback te krijgen over de ontplooiing en onderlinge sturing van Grid toepassingen op verschillende Grids.
06 June 2005
11-12 oktober 2005: Eerste Unicore Summit
De Eerste Unicore Summit wordt gehouden in Sophia Antipolis bij Nice in Frankrijk tijdens het Tweede Grid Plugtests event. De Unicore Summit biedt een unieke mogelijkheid voor Grid gebruikers, ontwikkelaars, beheerders, onderzoekers en service providers om van gedachten te wisselen. Deelnemers zullen inzicht verwerven in Unicore, ervaringen delen en toekomstige ontwikkelingen bespreken.
Ledennieuws
18 May 2005
DEISA zoekt applicaties voor Extreme Computing Initiative

Het DEISA-consortium zoekt applicaties om deel te nemen aan het 'DEISA Extreme Computing Initiative'. DEISA is een afkorting voor 'Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications'. In dit project werkt een aantal Europese High Performance Computing (HPC) centra samen om een infrastructuur te bouwen, gebaseerd op Grid-technologie, waarin de HPC-infrastructuren van de diverse centra worden gecombineerd. In het kader van dit project is het 'DEISA Extreme Computing Initiative' opgestart, waarin DEISA probeert om nieuwe applicaties die een grote hoeveelheid rekenkracht vereisen die alleen door de DEISA-infrastructuur kan worden geboden, te gaan toelaten. Het gaat om applicaties die behoren bij onderzoek dat gedaan wordt door internationale samenwerkingsverbanden en applicaties die meerdere architecturen vereisen om efficiënt te draaien. De eerste oproep is gesloten en DEISA werkt nu aan de evaluatie van de voorstellen.

10 June 2005
Bijeenkomst over Europees Gridbeleid in Amsterdam

Op vrijdag 13 mei verzamelden gridexperts en beleidsmakers uit heel Europa zich in Amsterdam voor een workshop die georganiseerd werd door de e-Infrastructures Reflection Group (e-IRG). e-IRG is door de Europese Commissie verantwoordelijk gemaakt voor het ontwikkelen van een visie op de langetermijn grid-ontwikkeling in Europa. e-IRG bestaat uit officiele vertegenwoordigers vanuit de Europese Commissie en vertegenwoordigers uit alle Europese landen. Na een aantal lezingen over onder meer de laatste ontwikkelingen op supercomputergebied en de toepassing van IPv6 in het griddomein werden telkens in korte sessies belangrijke onderwerpen als juridische aspecten van grids, internationale connectiviteit en sensor grids. De sessies werden geleid door experts als Gigi Karmous-Edwards (MCNC), Harvey Butcher (ASTRON), Hans Doebbeling (DANTE), Kees Neggers (SURFnet), Frank Harris (CERN), Kees Stuurman (UvT), Berend Smit (CECAM) en John Gordon (CCLRC). Dagvoorzitter was dr. Patrick Aerts, directeur van stichting NCF en huidig voorzitter van de e-IRG. De resultaten van de workshop en alle presentaties zijn online beschikbaar via de e-IRG website; in juni publiceert e-IRG bovendien naar aanleiding van de bijeenkomst een white paper en een roadmap voor e-Infrastructuur voor de komende twee decennia.

06 June 2005
Nieuwe HP beheersoftware en -services voor meer grip op Adaptive Enterprise
HP heeft twee innovatieve software-producten geïntroduceerd waarmee ondernemingen meer grip kunnen krijgen op hun bedrijfsvoering en informatietechnologie. Gecombineerd met de professionele services van HP, helpen de nieuwe HP OpenView-beheeroplossingen bedrijven met het voldoen aan overheids-regelgeving en met het aanbieden van diensten op basis van service-georiënteerde architecturen (SOA's). Deze diensten zijn gebaseerd op industriestandaarden en volgen specifieke ontwerp- en architectuurprincipes om applicatieservices te bieden.
06 June 2005
Europa pakt opbouw van onderzoeksruimte voor Grids en markt voor Grid services krachtdadig aan
Op 31 mei 2005 organiseerde de Europese Commissie een open Europese Grid Technologie dag. Europees Commissaris Viviane Reading hield de plenaire speech. Zij benadrukte het belang van Grid technologieën voor het Europese onderzoeks- en bedrijfsleven alsmede het engagement van de Europese Commissie om Grid ontwikkelingen te ondersteunen. De meeste Europese landen hebben reeds een of ander Grid computing onderzoeksprogramma uitgewerkt. Misschien zou het handig zijn om overlappingen op te sporen en te komen tot een gecoordineerde ontwikkeling binnen Europa. Enkele van de nieuwe ontwikkelingen zijn het GridCoord project dat zijn eerste test uitgewerkt heeft voor een initieel scenario van een Europees Grid voor e-Infrastructuren. Het bedrijfsleven is volop bezig met het verwerken van de Grid resultaten die de R&D projecten in de afgelopen jaren opgeleverd hebben. Sommige bedrijven ontwikkelen strategieën voor lange-termijn visies gebaseerd op Grid technologieën. Dertien bedrijven hebben SEASIDE opgericht, Services Architecturen en Sofware infrastructuur om een kader te ontwerpen voor een service-georiënteerde gebruiksindustrie in Europa. De presentaties en discussies tijdens de Grid Technologie Dag leverden een rijkdom aan informatie op aangaande al deze thema's.
13 May 2005
CTO Sun Microsystems Nederland start lectoraat Hanzehogeschool Groningen

Het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie van de Hanzehogeschool Groningen krijgt een nieuw lectoraat: Innovatie in de ICT. Hans Appel, Chief Technology Officer bij Sun Microsystems Nederland vervult deze functie één dag per week. Appel houdt zich voornamelijk bezig met het opzetten van concrete ICT-innovatieprojecten tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Hans Appel is per 1 mei formeel met het lectoraat gestart. Op vrijdag 2 september 2005 wordt hij tijdens een symposium officieel geïnstalleerd.

12 May 2005
Succesvol DEISA-symposium in Parijs
Op 9 en 10 mei 2005 heeft SARA deelgenomen aan het DEISA-symposium 'Perspectives in High Performance Computing' in het Palais des Congrès, Porte Maillot, Parijs. Dit symposium was de eerste van een reeks die ieder jaar in april-mei zal plaatsvinden op verschillende locaties in Europa. Beoogd wordt om jaarlijks een DEISA-event te organiseren dat gewijd is aan de discussie over wetenschappelijke en strategische uitdagingen op het gebied van High Performance Computing (HPC) en de impact te evalueren van de DEISA-onderzoekinfrastructuur op computational science in Europa. Het symposium was tevens de officiële start van DEISA voor gebruikers. Het symposium was met name van belang voor gebruikers die een proposal voor een DEISA-project willen indienen en voor geïnteresseerden in HPC in het algemeen.
04 May 2005
Sun bouwt Grid-initiatieven verder uit: services en storage voeren de boventoon
Tijdens de tweede Netwerk Computing Conference van dit jaar heeft Sun Microsystems belangrijke stappen aangekondigd op het gebied van Grid computing, data-opslag en datamanagement. Onder de naam Sun Connection introduceert Sun een aantal nieuwe services, volledig gabaseerd op het Solaris 10 besturingssysteem. Sun Connection is de eerste dienst die hardware patchmanagement, software patch management én platform updates volledig automatiseert. De service voorziet in het voortdurend monitoren van het netwerk en het datacenter van de klant met betrekking tot algemeen functioneren, performance, beschikbaarheid en kwetsbaarheid.
01 June 2005
SARA en Telindus winnen contract voor beheer SURFnet6

SURFnet heeft een contract gesloten met Telindus Nederland en SARA Reken- en Netwerkdiensten voor het realiseren van het Network Operations Center (NOC) voor de zesde generatie van het SURFnet-netwerk. De NOC-dienstverlening bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds het operationele netwerkbeheer zoals incidentmanagement, configuratiemanagement, reporting, change mangement, performance management en security management, inclusief 24x7 monitoring van het netwerk. Anderzijds betreft het ondersteuning van research-activiteiten en het leveren van een actieve bijdrage aan de innovatiedoelstelling van SURFnet6, dat momenteel in het kader van GigaPort wordt gebouwd. Telindus en SARA leveren deze diensten naar verwachting tot eind 2010.

02 June 2005
GigaPort Zeeland van start met demonstratie
Op 2 juni 2005 is op de Hogeschool Zeeland in Vlissingen GigaPort Zeeland feestelijk in gebruik genomen door G.R.J. Heukelom gedeputeerde Onderwijs van Provincie Zeeland. Hogeschool Zeeland, Roosevelt Academy, Zeeuwse Bibiliotheek en Nederlands Instituut voor Ecologie hebben met GigaPort Zeeland toegang gekregen tot de nieuwe generatie internet voor onderwijs en onderzoek. GigaPort Zeeland is door SURFnet is samenwerking met genoemde instellingen ontwikkeld. Deze in gebruikname is de laatste stap op de weg om de Zeeuwse instellingen te verbinden met het nationale netwerk van SURFnet. Op 2 juni werd in Zeeland gedemonstreerd welke mogelijkheden een verbinding met de capaciteit van 1 Gbit/s biedt.
© Nieuwsbrief