logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
GGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer oktober 2005
Activiteiten
19 October 2005
16 december 2005: Gridforum.nl Bedrijvendag
Heeft u zich al opgegeven voor de Gridforum.nl Bedrijvendag via het formulier op onze Gridforum.nl web site? De organisatie ervan draait op volle toeren en het belooft een niet te missen event te worden voor de grid adept. U wordt verwacht in de kantoren van Hewlett Packard in Amstelveen. De Bedrijvendag zal dit jaar de kansen belichten voor gezamenlijke marktontwikkeling. Tevens zullen er verbanden gelegd worden met het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Een aantal kansrijke marktsectoren zoals landbouw, logistiek en de medische sector zullen in de kijker staan. Uw input hierover is nog steeds welkom bij de Heer Ron Tolido .
GGF nieuws
07 October 2005
International Grid Trust Federation (IGTF) opgericht tijdens GGF15
Het nieuw opgerichte IGTF is een federatie van autoriteiten voor certificatie of grid regelbeheer en de belangrijkste grid infrastructuur projecten die samen de regels en standaarden bepalen voor het grid identificatie beheer. De federatie bestaat uit 61 leden uit 50 landen en regio's uit Azië, Europa en de beide Amerika's. David Groep van NIKHEF is voorzitter van het Europese EUGridPMA. Het IGTF moet internationale grid organisaties laten samenwerken zodat wetenschappelijke onderzoekers waar ook ter wereld zich kunnnen wenden tot welke grid resource dan ook met slechts één on-line identificatie. Leden van het IGTF zullen elektronische certificaten uitbrengen die wetenschappers toegang verschaffen tot het grid. Grids die beschermd worden door IGTF certificaten beslaan meer dan 40.000 processoren en een petabyte-opslag die equivalent is aan die van één miljoen DVDs. Eigenaars van grids moeten hierbij uiteraard elkaars veiligheidsprocedures vertrouwen.
04 October 2005
GlobusWORLD gaat deel uitmaken van GridWorld in 2006

GlobusWORLD zal deel uitmaken van GridWorld dat plaatsvindt van 10 tot 14 september 2006 in Washington, D.C. GridWorld zal dan complementaire thema's aanbieden van twee toonaangevende organisaties op de grid computing markt, nl. GlobusWORLD dat zich concentreert op het Globus Toolkit als de open source Grid infrastructuur bij uitstek en het Global Grid Forum (GGF), een gemeenschap van grid gebruikers, ontwikkelaars en leveranciers die de motor is van het wereldomvattende initiatief tot standaardisatie op het gebied van grid computing.

11 October 2005
Nederland goed vertegenwoordigd in kandidaatslijst voor GGF stuurgroepen
Het Global Grid Forum heeft een kandidaatslijst klaar voor openstaande functies binnen de verschillende stuurgroepen. Hierin vinden we drie kandidaten uit Nederland terug. Thilo Kielmann van de Vrije Universiteit Amsterdam, AD, Research Applications is kandidaat voor de Community Council. Andre Merzky, eveneens van de Vrije Universiteit Amsterdam, AD, IT is kandidaat voor de Operations Council. Gridforum.nl bestuurlid Cees de Laat tenslotte is door de NOMCOM voorgedragen voor een nieuwe termijn van een jaar binnen de Standards Council. Tevens heeft Tony Hey, vroegere directeur van UK-eScience en sinds kort VP grid bij Microsoft, in het Grid Forum Advisory Commitee (GFAC) bepleit het gridforum.nl model te bekijken en te gebruiken om GGF te gaan promoten in andere delen van de wereld.
Cursussen en evenementen
06 October 2005
27 oktober 2005 - Cursus Netwerkbeheer door SURFnet en Kennisnet
Op 27 oktober vindt de cursus Netwerkbeheer plaats op het kantoor van SURFnet te Utrecht. De cursus is gericht op netwerkbeheerders van instellingen in de BVE-sector, het hoger onderwijs en onderzoek. Tijdens het dagprogramma wordt aandacht besteed aan NAT/firewalls, beveiliging van een wireless LAN, multicast en IPv6.
06 October 2005
21-22 november 2005 - Tweedaagse CSIRT-trainingsworkshop in Wenen
Op 21 en 22 november organiseren TERENA en FIRST een TRANSITS trainingsworkshop voor CSIRTs in Wenen, Oostenrijk. Aan de orde komen operationele, organisatorische, juridische en technische aspecten van incident response. CSIRT staat voor Computer Security Incident Response Team, een team van experts dat handelend optreedt op het moment dat zich inbreuken voordoen op een (aangesloten) netwerk. De workshop wordt gegeven door vijf prominente leden van de Europese CSIRT-gemeenschap. De training beoogt de deelnemers kennis en vaardigheden, nodig voor het werken in of het opzetten van een CSIRT, bij te brengen door middel van presentaties, oefeningen en discussiesessies. De workshop wordt gegeven in twee parallelle groepen van maximaal tien personen.
05 October 2005
2 december 2005 - BEgrid Seminarie in Brussel

Op vrijdag 2 december organiseert BEgrid een tweede Grid namiddag. Hou deze datum dus alvast vrij in uw agenda. Het programma en de mogelijkheid om in te schrijven zijn vanaf eind oktober beschikbaar op de BELNET en BEgrid web site.

05 October 2005
Call for papers TERENA Networking Conference 2006
Van 15 tot en met 18 mei 2006 organiseert TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association) de Networking Conference 2006 in Sicilië, Italië. Het thema van dit jaar is 'Follow the user'. Papers kunnen nog ingeleverd worden tot 30 november 2005.
Ledennieuws
18 October 2005
Nederland krijgt secretariaat e-IRG toegewezen
Per 1 oktober 2005 is het EU-gefinancieerde project e-IRGSP van start gegaan ter ondersteuning van het Europese beleidsorgaan e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group). e-IRG bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen van alle Europese lidstaten, toetredende landen en de EU. Het door stichting Nationale Computerfaciliteiten en Genias Benelux BV in samenwerking met nog een Griekse partner opgezette project vormt het vaste secretariaat voor deze overkoepelende beleidsorganisatie. Het secretariaat wordt gevestigd in Den Haag. Daarnaast levert het project de redactionele kern voor de publicaties van de e-IRG, zoals white papers en de Europese Roadmap voor e-Infrastructuur.
21 September 2005
Top Nederlandse ICT-projecten presenteert zich aan toekomstige gebruikers
Alle BSIK-ICT projecten hebben zich op het BSIK-ICT Congres 'Enlightening Science' gepresenteerd aan de wetenschappelijke onderzoekers in Nederland. Het congres werd georganiseerd door SURFnet, verantwoordelijk voor GigaPort, één van de BSIK-ICT projecten. Ruim 150 wetenschappers van alle universiteiten en researchorganisaties bezochten het congres. Tijdens het congres werd bekend dat de samenwerking tussen de projecten zich gaat uitbreiden: een speciaal 'outreach office' zal de contacten tussen de projecten en de gebruikers gaan aanjagen. Een achttal BSIK-consortia zal samen met het ICT-regieorgaan het outreach office in stellen. Hiermee willen de consortia zich gezamenlijk richting gebruiker en toepasser presenteren. De outreach officer moet de marktpartijen en de BSIK-consortia met elkaar verbinden.
21 September 2005
SURFnet en SARA sturen succesvol uncompressed High-Definition TV naar Japan
Nederland en Japan hebben via internet ongecomprimeerde High-Definition TV verzonden. Dit was een onderdeel van de wereldtentoonstelling EXPO 2005 in Aichi, Japan. De transmissiesnelheid bedroeg 1,5 Gigabit per seconde (Gbit/s) in beide richtingen. De uitzending is gerealiseerd door SURFnet in samenwerking met SARA en bestond uit twee onderdelen: een forumdiscussie en een gezamenlijk liveconcert uitgevoerd door musici in Japan en Amsterdam. De voorbereidingen voor dit evenement begonnen op 19 augustus. Op die dag werd voor het eerst in de geschiedenis via een IP-netwerk HD TV verzonden tussen Nederland en Japan, en vice versa.
18 October 2005
NCF, NBIC en NIKHEF dienen BIG GRID voorstel in bij NWO
Met spanning wordt er bij het NCF, NBIC en NIKHEF alsmede bij de Vereniging Gridforum Nederland uitgekeken naar de evaluatie medio december van het BIG GRID voorstel door een speciale commissie binnen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. BIG GRID voorziet in het opzetten en uitrollen van een landelijke grid-gebaseerde e-Science infrastructuur. BIG GRID is van kapitaal belang voor het versterken van de Nederlandse positie op internationaal wetenschappelijk gebied en voor de verschillende Nederlandse vakgebieden van wetenschappelijk onderzoek. De BIG GRID netwerk infrastructuur zal niet alleen de samenwerking tussen geografisch verspreide onderzoeksinstanties mogelijk maken maar ook versnellen. Met BIG GRID wordt Nederland internationaal op de wetenschappelijke kaart geplaatst en zal het een voortrekkersrol gaan spelen op het gebied van de meest vooruitstrevende grid ontwikkelingen. Het voorstel concurreert met andere grote investeringen voor een speciale eenmalige subsidiepot van meer dan 100 miljoen euro.
29 September 2005
SURFnet geeft flyer over lichtpaden uit
SURFnet heeft een flyer gepubliceerd over lichtpaden. In deze publicatie wordt kort toegelicht wat lichtpaden zijn en hoe u hier als eindgebruiker gebruik van kunt maken. Momenteel bouwt SURFnet aan een nieuw netwerk dat onder andere de mogelijkheid biedt om zelf zogenaamde lichtpaden op te zetten. Grote datastromen kunnen hierdoor over een 'eigen pad' binnen het netwerk gestuurd worden, buiten het reguliere internet om. Vanaf 2006 is het mogelijk om voor wetenschappelijke doeleinden lichtpaden over het nieuwe netwerk op te zetten tussen op SURFnet aangesloten instellingen. Het aanvragen van een lichtpad verloopt via de lokale SURFnet-contactpersoon. U kunt de flyer gratis bestellen bij admin@surfnet.nl .
04 October 2005
Bell Labs demonstreert eerste transmissie van 100 Gb/s met behulp van Ethernet via glasvezel
Bell Labs, de research & development-afdeling van Lucent Technologies, heeft in twee artikelen de eerste transmissie van 100 Gb/s met behulp van glasvezel beschreven. De artikelen zijn tijdens de European Conference and Exhibition on Optical Communication (ECOC) in Schotland gepresenteerd. De beschreven resultaten zijn een belangrijke mijlpaal in de migratie naar datanetwerken die 100 Gb per seconde ondersteunen.
30 September 2005
KPN kiest Lucent Technologies en Juniper Networks voor tweede fase IP/MPLS-netwerk voor 'triple play'-diensten
Lucent Technologies en Juniper Networks hebben een contract gesloten met KPN voor het leveren van de volgende fase van het IP/MPLS-core netwerk (Internet Protocol / MultiProtocol Label Switching) van KPN. Dit netwerk zal, wanneer het volledig geïmplementeerd is, KPN in staat stellen een groot aantal zakelijke en consumentendiensten te bieden, waaronder Ethernet VPN (Virtual Private Network) en geavanceerde IP-diensten als IPTV en video-streaming.
30 September 2005
SARA vestigt wereldrecord met transatlantische visualisatie tijdens iGrid 2005
SARA heeft een nieuw wereldrecord gevestigd door een visualisatie-datastream van 19,5 Gigabits per seconde tussen Amsterdam en de Verenigde Staten weer te geven op een ultra-high-resolution display in San Diego. Dit is de grootste transatlantische datastream in de geschiedenis die realtime is gerealiseerd. SARA leverde deze opmerkelijke prestatie tijdens iGrid 2005, het tweejaarlijkse internationale netwerkevemenent dat van 26 tot 29 september plaatsvond in San Diego, California (VS).
04 October 2005
SARA's bijdrage aan Nortels demonstratie voor geïntegreerde data-encryptie over 10 Gbps-netwerken
Op iGrid 2005 heeft Nortel, in samenwerking met onderzoeksinstituten wereldwijd, waaronder SARA, het eerste succesvolle prototype van een optische switch met geïntegreerde encryptie gedemonstreerd. Daarbij is gebruik gemaakt van Advanced Encryption Standard (AES). Deze standaard is goedgekeurd door U.S. National Security Agency en garandeert de hoogste veiligheidseisen voor vertrouwelijke en gevoelige informatie. Tijdens de demonstratie werden real-time encrypted data getransporteerd van een elektronische visualisatie-applicatie over een 10 Gbps SONET-network van duizenden kilometers glasvezel. De data werd geëncrypted op locaties in Amsterdam, Chicago en Ottawa, en vervolgens getransporteerd naar iGrid 2005 in San Diego waar de data getoond en gemanipuleerd werd op EVL's LambdaVision Display bestaande uit 55 schermen. Aan de demonstratie van Nortel werd meegewerkt door CANARIE, het International Center for Advanced Internet Research at Northwestern University, de University of Illinois in Chicago en door de Nederlandse organisaties SURFnet en SARA.
© Nieuwsbrief