logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
GGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer december 2005
Activiteiten
09 December 2005
Nieuwjaarsborrel Gridforum Nederland samen met Internet Society
Op 10 januari aanstaande kun je vanaf 17:00 uur samen met de Nederlandse Gridgemeenschap en de Nederlandse internetwereld het glas heffen op het nieuwe jaar en op zoek gaan naar nieuwe contacten tijdens de nieuwjaarsborrel. Dit keer met extra veel jonge talenten uit de gridwereld, omdat er eerder die dag niet alleen een masterclass is van een van de bedenkers van het Grid, Carl Kesselman, maar ook een speciaal evenement wordt georganiseerd rondom de mogelijkheden om een master in Grid Computing te doen. N.B. wanneer je je inschrijft voor een van deze beide evenementen hoef je je niet apart in te schrijven voor de nieuwjaarsborrel. De borrel wordt georganiseerd door Gridforum Nederland, samen met haar zustervereniging Internet Society en met financiële steun van de stichting Nationale Computerfaciliteiten.
09 December 2005
Grid Master Evenement: Grid Computing op Masters Niveau
Op 10 januari a.s., voorafgaand aan de masterclass van Carl Kesselman is er een speciaal programma voor bachelorstudenten Informatica en andere geinteresseerden rondom de masteropleiding Grid Computing. Geïnteresseerden krijgen onder meer een demo van de 3D Virtual Reality ruimte, de CAVE, en een rondleiding bij de Nationale Supercomputervoorzieningen van NCF en SARA. Ook kun je praten met docenten van de masteropleiding en met de huidige generatie studenten om meer te weten te komen wat de studiemogelijkheden ten aanzien van deze spannende nieuwe technologie op dit gebied in Nederland zijn. Daarnaast zijn er bestuursleden aanwezig van de vereniging Gridforum Nederland, die je meer kunnen vertellen over wat de vereniging doet. Tijdens het ochtendprogramma (van 11:00 tot 13:30 uur) wordt een lunch geserveerd. Men kan zich opgeven voor dit grid master evenement door een e-mail te sturen naar Sharon Anwar-Sourbag, onder vermelding van naam, opleiding en universiteit.
08 December 2005
10 januari 2006 - Masterclass Carl Kesselman
Gridforum Nederland, Internet Society en de Universiteit van Amsterdam organiseren samen op 10 januari aanstaande een unieke masterclass over gridtechnologie met gridpionier Carl Kesselman. Kesselman publiceerde samen met Ian Foster in 1999 "The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure". Met dat boek werd de basis gelegd voor het vakgebied grid computing. Bovendien stond hij lange tijd mede aan het hoofd van het Globus project. Inschrijven voor de masterclass kan via het inschrijfforumulier op de web site van ISOC.
09 December 2005
Bedrijvendag Gridforum Nederland "Het Grid bij de klant" verplaatst naar het voorjaar

Onder het motto: "Het Grid bij de klant" organiseert Gridforum Nederland haar jaarlijkse bedrijvendag. Op deze dag van en voor Grid geïnteresseerde bedrijven, staat de vraag centraal hoe het Grid wordt ingezet bij bedrijven in Nederland. Wat gaan de "Grid bedrijven" - leveranciers, integrators, consultants - binnenkort uitrollen om de voorsprong die de Grid computing toepassing in Nederland heeft, ook aan het Nederlandse bedrijfsleven ten goede te laten komen? Oorspronkelijk stond deze dag gepland voor 16 december. Deze dag is echter verplaatst naar het voorjaar. We verwachten dat dan ook een onderzoek gereed is dat bekijkt hoe het Nederlandse bedrijfsleven tegenover Grid computing staat. De resultaten worden dan op de bedrijvendag gepresenteerd.

GGF nieuws
08 December 2005
13-16 februari 2006 - GGF16 in Athene, Griekenland
GRNET, het Griekse Onderzoeks en Technologie Netwerk in Athene, is de gastheer voor GGF16 in februari 2006. Het conferentieprogramma is op maat gesneden van IT professionelen, onderzoekers en Grid beoefenaars uit commerciële bedrijven, onderzoeksinstituten of overheidsinstanties. GGF16 biedt tevens een regionaal plenair programma aan dat het werk van Europese Grid gemeenschappen en de activiteiten op het gebied van standaardisatie zal belichten.
Ledennieuws
07 December 2005
Principe-toekenning voor grootschalig Nederlands grid voor e-science

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft tijdens het Nationaal Innovatie Event op 7 december haar voordrachten voor honorering in het Nationaal programma grootschalige onderzoeksfaciliteiten bekendgemaakt. NWO adviseert Minister van der Hoeven, en via haar het kabinet, om 100 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van vijf grote onderzoeksfaciliteiten. In januari zal het kabinet definitief besluiten over de toekenningen. Big Grid, ingediend door de Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF), het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica (FOM-NIKHEF), en Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC), maakt deel uit van deze groep van vijf. Doel van Big Grid is het opzetten van een nationale grid-gebaseerde e-science infrastructuur. Dit e-Science Grid betekent een sterke vergroting van de in Nederland beschikbare opslagcapaciteit en rekencapaciteit die de wetenschap nodig heeft voor het opslaan, archiveren, bewerken, koppelen en uitwisselen van steeds groter wordende datastromen.

28 October 2005
EGEE hoopt op doorstart met EGEE-II
Een uitgebreid consortium heeft onlangs bij de Europese Commissie een voorstel voor de opvolging van het EGEE project ingediend: EGEE-II. Het nieuwe project werd uitgenodigd voor een hoorzitting in november. Het EGEE-II consortium telt veel nieuwe partners ondermeer uit de Verenigde Staten en Azië en hoopt om met EGEE-II te kunnen van start gaan in april 2006. EGEE-II zal het werk van EGEE voortzetten voor het opbouwen van een internationale grid computing infrastructuur en zal deze uitbreiden naar de Baltische landen, Latijns Amerika, China en India door middel van verwante projecten. Het zal ook het aantal ondersteunde wetenschappelijke disciplines vergroten en uitkijken naar nieuwe gemeenschappen met een nood aan rekencapaciteit.
05 December 2005
SARA en Global Crossing Network bereiken wereldrecord in internationale visualisatie
Gobal Crossing heeft netwerk performance geschiedenis geschreven in een experiment waarin het wereldrecord voor transatlantische visualisatie gebroken werd. Wetenschappers uit Nederland hebben dit wereldrecord neergezet door de grootste datastroom in real time tot op heden te creëren voor ultra-hoge resolutie in visualisatie. SARA bereikte een visualisatie stroom van 19.5 Gbps tussen NetherLight, de GLIP Open Lightpath Exchange (GOLE) in Amsterdam en San Diego in de USA. Deze nieuwe benchmark voor een transatlantische datastroom in real time werd bereikt met meerdere hogesnelheidsgolflengten van 10-Gbps, geleverd door Global Crossing aan de leverancier van het Nederlandse onderzoeksnetwerk SURFnet. Het experiment vond plaats tijdens de iGrid 2005 Conferentie.
21 November 2005
World Community Grid pakt AIDS aan in grootscheeps onderzoek
IBM heeft vandaag een nieuw onderzoeksinitiatief gelanceerd om te helpen bij de strijd tegen AIDS. Het enorme rekenvermogen van het World Community Grid, een wereldwijde gemeenschap van computergebruikers die het filantropische technologieinitiatief ondersteunen door eenvoudigweg de niet-gebruikte tijd van hun PC's beschikbaar te stellen, zal hiervoor worden aangewend.
24 November 2005
Oracle wint eerste prijs Landelijk Architectuur Congres 2005

Oracle heeft op het Landelijk Architectuur Congres 2005 de Architectuur Award gewonnen voor het electronic warehouse (EW-II) bij Elsevier, 's werelds grootste leverancier van wetenschappelijke, technische en medische informatie. De award is een erkenning voor de grote voordelen die de opzet en inrichting van Elseviers nieuwe elektronische magazijn door Oracle hebben opgeleverd. Elsevier publiceert als uitgever meer dan 20.000 producten en diensten. Het nieuwe EW-II is sinds oktober 2004 live en heeft op veel fronten verbeteringen opgeleverd. De grootste winst is geboekt met de geïntegreerde workflow engine en het feit dat het nieuwe warehouse aan live streaming doet. Hierdoor wordt een aanzienlijke tijdwinst geboekt, omdat artikelen direct verwerkt en doorgestuurd worden.

30 November 2005
SARA Superdag presenteert 'High-end on demand'
Op 29 november heeft de 22e editie van SARA's jaarlijkse Superdag plaatsgevonden met als thema 'High-end on demand'. Dr. William Gropp hield de keynote speech. Hij is medeauteur van het boek 'Using MPI' en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het zogenaamde SCaLeS-rapport ten behoeve van het Department of Energy van de Verenigde Staten. SCaLeS staat voor 'a Science-based Case for Large-scale Simulation'. Andere presentaties kwamen van Dr. Peter Michielse over het belang van Computational Science in de strategie van het NCF; Prof. dr. ir. Henk A. Dijkstra, Universiteit van Utrecht, over klimaatsimulatie met ESSENCE; Gridforum.nl bestuurder Dr. ir. Cees de Laat over het LambdaGrid; Dr. A.J. Koster, Universiteit van Utrecht, over het visualiseren van nanoscale structuren met 3D electron microscopie; Dr. Robert Belleman, Universiteit van Amsterdam over interactieve visualisatie met het grid; en Ronald van Driel over High-End Computing bij Philips.
01 December 2005
Leids onderwijs op glasvezelnetwerk

In Leiden ligt sinds kort een glasvezelnetwerk van 23 kilometer, aangelegd in opdracht van universiteit, gemeente, ROC en SURFnet. Op 25 november zijn overeenkomsten getekend voor de aansluiting van 53 schoollocaties op dit glasvezelnetwerk. Op deze locaties wordt zowel primair als voortgezet onderwijs gegeven. Via het project 'Samen Snel Op Glas' krijgen de Leidse scholen een Managed Ethernet Service, waarbij gebruik zal worden gemaakt van deze gecontracteerde glasvezelinfrastructuur. Hiermee zal iedere school medio 2006 over tenminste 100 Mbit/s kunnen beschikken.

22 November 2005
Belgische onderzoeksgrid sluit aan bij wereldwijde grid
Belgische wetenschappers kunnen voortaan computerberekeningen maken die totnogtoe onmogelijk waren omdat ze te weinig computerrekenkracht en computeropslagcapaciteit hadden. Door de aansluiting van BEgrid, de door het nationaal onderzoeksnetwerk BELNET gecoördineerde Belgische grid voor wetenschappelijke doeleinden, op de wereldwijde grid EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) kunnen BEgrid-gebruikers rekenkracht en opslagcapaciteit van EGEE gebruiken, en omgekeerd. Dat maakt nieuwe wetenschappelijke doorbraken mogelijk.
16 November 2005
Capgemini en LogicaCMG maken bouwstenenfabriek SPEER voor Defensie

Het Ministerie van Defensie en het consortium Capgemini/LogicaCMG hebben het contract ondertekend om in de komende anderhalf jaar de bouwstenen te leveren voor SPEER (Strategic Process and Enabled Reengeneering) door het configureren en ontwikkelen van SAP-programmatuur. SPEER is een programma van het ministerie van Defensie om organisatiebreed standaardisatie van specifieke processen tot stand te brengen en werkwijzen van nu nog gescheiden afdelingen te integreren. De programmatuur die het consortium Capgemini/LogicaCMG zal ontwikkelen zal de basis vormen voor de bevoorrading en de verwerving in het operationele domein, operationeel onderhoud en de modernisering van de financiële processen, evenals ondersteuning van het logistieke proces. Binnen een zogenaamde bouwstenenfabriek worden specificaties omgezet in werkende modules. Het contract heeft een waarde van circa 26 miljoen euro inclusief btw. Uniek binnen de internationale defensiemarkt is dat een deel van de werkzaamheden in India wordt verricht.

09 December 2005
Snelste supercomputer in Nederland in Groningen - negende in de wereld
Vorige maand werd in Seattle de nieuwe editie van de top500 ranglijst van supercomputers gepubliceerd. De supercomputer van het Lofar project, een IBM Blue Gene supercomputer bij de Universiteit van Groningen is de tweede snelste supercomputer van Europa. De gemeten snelheid is 27 Tflop/s. De machine bevat meer dan 12.000 processoren van het type dat vergelijkbaar is met wat in uw PC zit. De andere systemen in de top 500 die op Nederlandse bodem staan zijn het nationale cluster LISA met een rekensnelheid van 2,4 Tflop/s bij SARA in Almere en ASTER (1,8 Tflop/s) van leverancier SGI bij SARA in Amsterdam. Shell heeft Nederlands vierde supercomputer binnen haar muren. In het post-"Earth simulator"-tijdperk heeft Europa slechts weinig supercomputers binnen haar grenzen: slechts drie van de dertig snelste supercomputers in de wereld zijn voor Europese onderzoekers beschikbaar. Ook buiten de top zijn de cijfers niet opwekkend: slechts 100 supercomputers (20%) zijn op het oude continent te vinden. Analysten denken dat de voornaamste reden is dat Europa zeer sterk in Grid technologie investeert. De top500 lijst van de wereld snelste supercomputers wordt twee keer per jaar gepubliceerd.
© Nieuwsbrief