logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
GGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer januari 2006
Activiteiten
09 January 2006
Gridforum.nl publiceert jaarboek 2006
De vereniging Gridforum Nederland heeft haar jaarboek 2006 klaar met als titel "Wie is wie binnen Gridforum Nederland?" Het jaarboek bevat de actuele contactgegevens van alle leden, informatie over de participanten van de vereniging en hun activiteiten op gridgebied. Daarnaast is het boekje gelardeerd met allerlei stellingen, ideeën en visies die de leden met ons hebben gedeeld over wat het grid voor hen betekent, waar de internationale ontwikkelingen heen gaan en wat we er in de Nederlandse context van moeten verwachten. Dr. Cees de Laat, voorzitter van het oprichtingsbestuur, kijkt terug op het ontstaan van de vereniging. Ad Emmen gaat in zijn column nog verder terug naar wat hij beschouwt als de bakermat van het grid. Ook journalist Teus Molenaar blikt terug op de Nederlandse bijdrage aan het allereerste protogrid. Bovendien bevat het jaarboek allerhande andere informatie over de vereniging zoals het verenigingscharter, contactgegevens van het bureau en de redactie van de nieuwsbrief, etcetera. Het boekje is verkrijgbaar via secretaris@gridforum.nl
09 January 2006
Carl Kesselman doctor hc in Grid computing
Amerikanen houden van oude Europese tradities en historische klederdrachten. Het deed Carl Kesselman dan ook veel plezier dat hij zijn doctaraat honoris causa aan de Universtiteit van Amsterdam persoonlijk tijdens de 374ste Dies Natalis van de universiteit in ontvangst mocht nemen. De hoogleraren van de universiteit kwamen, onder live klanken van Haendel en Gabrieli de zaal binnengeschreden - in toga uiteraard. Er was de traditionele toespraak met veel verwijzingen naar oude Grieken en Romeinen en dat vroeger alles beter was, maar dat er door de eeuwen heen eigenlijk niets is veranderd. Na het uitspreken van de standaard formule waarmee iemand tot doctor wordt verklaard hing promotor Peter Sloot Carl Kesselman de traditionele rode kappa om en overhandigde hem zijn bull met grootzegel van de Universiteit. Al zo'n twintig jaar is Carl Kesselman kind aan huis in Nederland. Al die tijd is hij bezig geweest met parallel computing en Grid computing en werkte samen met o.a. wetenschappers in Delft en Amsterdam. In die tijd heeft hij vele bijdragen geleverd aan het gebied dat nu Grid computing heet.
10 January 2006
Een Grid is een verzameling virtuele organisaties
Nadat Carl Kesselman dr. hc aan de UvA was geworden, mocht hij direct aan het werk met een masterclass over de state-of-the-art in Grid computing en Globus in het bijzonder. Zo'n honderd deelnemers waren op de masterclass. Veel mensen denken dat Grid computing gaat over het koppelen van zoveel mogelijk computers. Dat is, volgens Carl, niet de essentie. De basis van Grid computing is het ondersteunen met technologie van Virtuele Organisaties. Met name in eScience, waar Carl actief is, wordt wetenschap bedreven door multidisciplinaire wetenschappelijke teams, die elk hun eigen resources, of het gebruiksrecht van resources, meebrengen. Resources zijn niet alleen computers, maar ook databases, wetenschappelijke apparaten zoals sensors en telescopen. Deze teams wisselen vaak snel van deelnemers, door promoties e.d. De thema's in de virtuele organisatie moeten dan ook eenvoudig zijn te managen net als de resources die, tijdelijk, bij de Virtuele Organisatie horen. Carl presenteerde een theoretisch model waarmee men dit kan begrijpen.
10 January 2006
Globus versie 4 legt nadruk op standaarden en kwaliteit
In het tweede deel van zijn masterclass, gaf Carl Kesselman in vogelvlucht een overzicht van Globus versie 4. Globus is een toolkit met gereedschappen die van pas kunnen komen bij het opzetten van een Grid om virtuele organisaties te ondersteunen. Een complex Grid opzetten is nog steeds een tijdsintensieve job. Er zijn veel beheerders bij betrokken, en zonder tientallen telefoontjes over en weer lukt het niet. Globus versie 4 maakt het wel makkelijker. Er is, volgens Carl, veel aandacht besteed aan stabiliteit en documentatie. Bovendien is het de eerste versie die op de Grid computing standaard WSRF is gebaseerd. Maar Carl is niet voor niets doctor hc Grid computing: er wordt ook al stilletjes nagedacht over Globus 5.
GGF nieuws
12 January 2006
GGF16 Programma legt nadruk op productie grid interoperabiliteit
Naast de meer dan 50 GGF groepssessies en BOFs zal het GGF programma ook aandacht besteden aan productie grids onder het thema "De weg naar wereldomvattende interoperabiliteit". In aansluiting met de keynote presentaties van Ian Foster en David Snelling, biedt het programma updates van productie grids over heel de wereld en workshops die behandelen hoe deze productie grids worden samengesteld. GRNET, het Griekse Research and Technology Network, is gastheer voor GGF16 dat plaatsvindt in het Divani Caravel Hotel in hartje Athene van 13 tot 16 februari aanstaande.
Cursussen en evenementen
16 January 2006
27 januari 2006 - Science Park Colloquium met Gastspreker Douglas Thain

In de Turingzaal (Z011) aan de Kruislaan 413 te Amsterdam vindt op vrijdag 27 januari 2006 om 11u00 een colloquium plaats met als gastspreker Douglas Thain, verbonden aan het Department of Computer Science and Engineering, University of Notre Dame, Indiana, USA. Zijn Engelstalige presentatie heeft als titel: "Tactical Storage Systems: Simple and Robust Data Access on the Grid". Tactical Storage Systems is een nieuw concept waarbij gebruikers vrij zijn om gedistribueerde opslagsystemen te creëren, reconfigureren en vernietigen zonder speciale privileges of ingewikkelde configuraties. Dit laat de gebruikers toe op eenvoudige wijze zowel tijdelijke als permanente opslagsystemen voor gedistribueerde toepassingen te genereren. Douglas Thain zal hiervan concrete voorbeelden geven die uitgewerkt werden aan de University of Notre Dame. Deelname aan het colloquium is gratis. Registratie is niet vereist. Voor meer informatie kan u terecht bij Sander Klous: sander@nikhef.nl

Ledennieuws
21 December 2005
Kunstproject SURFnet maakt het onzichtbare zichtbaar

SURFnet voert een grootschalig kunstproject uit. Tot en met eind januari 2006 zijn er op twintig locaties voor hoger en wetenschappelijk onderwijs bijzondere lichtobjecten geplaatst. Met het kunstproject LIGT.net wordt het nieuwe computernetwerk SURFnet6 gelanceerd. Dit is de zesde generatie van het nationale onderzoeksnetwerk in Nederland. Met dit geavanceerde netwerk kunnen studenten, docenten, wetenschappers en andere gebruikers weer jaren vooruit.

13 December 2005
Nieuw Nederlands Uitwisselplatform open source gelanceerd
Het Programma OSOSS, SURFnet en Kennisnet hebben op 8 december het Uitwisselplatform voor open Source software gelanceerd, www.uitwisselplatform.nl. Dit gebeurde tijdens het symposium 'Open doen’ in het Nieuwegeins Business Center. Het platform is een website voor Nederlandse varianten van open source ontwikkelprojecten en richt zich dus op de Nederlandse open source community. Het initiatief is ontstaan uit de wens van OSOSS, SURFnet en Kennisnet om de ontwikkeling van open source software binnen Nederlandse (semi) overheden en onderwijs te stimuleren. Tijdens de ontwikkeling is deze dienst echter uitgegroeid tot een platform voor alle Nederlandse open source sofware ontwikkelaars. Het Uitwisselplatform is een aanvulling op diverse internationale sites, omdat www.uitwisselplatform.nl geheel Nederlandstalig is.
04 January 2006
Grid Computing in de lift volgens Gartners 2006 Top 10 van Strategische Technologieën

In de 2006 Top 10 van Strategische Technologieën bestempelt Gartner virtualisatie en grid computing niet louter als hype, integendeel. Dit staat te lezen in een artikel in SearchCIO.com. De analysten Carl Claunch en David Cearley voorspellen dat deze technologieën inmiddels voldoende gerijpt zijn om een meerwaarde te gaan betekenen in de volgende 18 tot 36 maanden. Naast virtualisatie en grid ziet Gartner ook brood in service-georiënteerde bedrijfsapplicaties, pervasive computing, OLED/LEP technologieën, RFID, Linux, desktop zoekfuncties, microcommerce en instant messaging.

22 December 2005
SARA verdubbelt capaciteit Nationaal Rekencluster
Eind december 2005 startte SARA in samenwerking met Dell in het SARA-datacenter in Almere met de uitbreiding van het Nationaal Rekencluster. Deze uitbreiding zal naar verwachting eind maart 2006 operationeel zijn. Met de uitbreiding wordt de totale rekencapaciteit van het cluster meer dan verdubbeld tot een theoretische piekprestatie van ruim 8.5 Tflop/s. Het Nationaal Rekencluster vormt een belangrijke aanvulling op de supercomputercapaciteit die op nationaal niveau beschikbaar is. SARA verzorgt voor dit systeem de huisvesting, het beheer en de gebruikersondersteuning.
21 December 2005
CWI sluit overeenkomst met IBM voor transformatietechnologie ter waarde bijna 30 miljoen euro

IBM en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) hebben een 6 jaar lopende overeenkomst afgesloten, waarbij IBM de IT-services van het CWI zal transformeren en de uitvoering daarvan overneemt. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de nieuwste technologie en de beste methoden en technieken die in de industrie beschikbaar zijn. Het verwachte bedrag dat met de transactie is gemoeid bedraagt ongeveer 30 miljoen euro. IBM en Capgemini gaan de bestaande datacenters van het CWI consolideren in een IBM On Demand datacenter, met als belangrijkste doel het verbeteren van de flexibiliteit en de efficiency.

23 December 2005
Basisscholen in Deventer krijgen supersnel internet via nieuw glasvezelnetwerk
Op 19 december 2005 tekenen acht schoolbesturen uit de gemeente Deventer contracten met Essent Kabelcom, waardoor 51 scholen in het primaire onderwijs een glasvezelverbinding en een snelle internetverbinding krijgen. Hiermee kunnen de scholen gebruik maken van educatieve breedbanddiensten zoals die worden ontwikkeld in het samenwerkingsproject van SURFnet en Kennisnet. Het streven is om voor de zomer van 2006 de snelle netwerkverbindingen in Deventer te realiseren.
13 December 2005
Amerikaanse en Europese supercomputerinfrastructuren verbonden via een common wide-area global file system
TeraGrid, de supercomputing cyberinfrastructuur in de Verenigde Staten en de Europese supercomputing gridinfrastructuur DEISA zijn vanwege een demonstratie met elkaar verbonden via een common, scalable, wide-area global file system dat de beide continenten omvat. De verbinding tussen de communities in de oude en nieuwe wereld werd in Seattle tijdens de Supercomputing Conference SC|05 gedemonstreerd in de Nederlandse stand van het Dutch Research Consortium. Hiermee werd aangetoond dat iedere wetenschapper met toegangsrechten tot TeraGrid via een van de deelnemende sites in de VS, of met toegang tot de DEISA-infrastructuur vanaf een DEISA-site in Frankrijk, Duitsland of Italië, direct en op een transparante manier collaboratieve data kan creëren of daarover kan beschikken via de recentelijk verbonden grid-wide global file systems van TeraGrid en DEISA door middel van een common file address space. Een ander belangrijk aspect is dat applicaties die draaien op een van de andere deelnemende sites ook op een transparante wijze toegang hebben tot data in de common file address space.
19 December 2005
Zeeuwse scholen en ZeelandNet tekenen contract voor supersnelle internetverbinding

Op 15 december ondertekenden 65 Zeeuwse scholen en alle 35 bibliotheken in Zeeland een contract met ZeelandNet. Hiermee krijgen 100 instellingen per locatie een ethernetverbinding via glasvezel met een gegarandeerde snelheid van 100 megabit per seconde, waardoor de scholen en bibliotheken gebruik kunnen maken van een snelle internetverbinding en breedbanddiensten, zoals video en groepscommunicatie. Hiermee markeert deze ondertekening het begin van belangrijke ontwikkelingen in het Zeeuwse onderwijs. De deelnemende instellingen hebben zich verenigd in de stichting ZIEN.

© Nieuwsbrief