logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer februari 2006
Activiteiten
27 januari 2006
Thilo Kielmann nieuw bestuurslid Gridforum Nederland
Het bestuur van de Vereniging Gridforum Nederland verwelkomt de Heer Thilo Kielmann als nieuw bestuurslid. Thilo Kielmann is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit en sinds vorig jaar lid van de GFSG als Area Director voor Research Applications. Hij neemt in het bestuur de vrijgevallen plaats in van Koen Klooster. Dit besluit moet nog worden bevestigd door de algemene ledenvergadering.
16 februari 2006
Slides Masterclass Dr. Carl Kesselman nu online beschikbaar ⇒
Op 10 januari jongstleden organiseerden Gridforum Nederland, Internet Society en de Universiteit van Amsterdam samen een unieke masterclass over gridtechnologie met een van de twee bedenkers van het grid, Carl Kesselman. In de eerste helft van de masterclass plaatste Kesselman het Grid in context en motiveerde het bestaan ervan vanuit het perspectief van grootschalige complexe problemen die aangepakt kunnen worden door dynamische gedistribueerde multi-institutionele collectieven, ook wel virtuele organisaties genoemd. In de tweede helft van de masterclass ging hij dieper in op verschillende gridimplementaties, met bijzondere aandacht voor de Globus toolkit en de toepassingen die deze breed verspreide open source infrastructuur benutten.
16 februari 2006
Bestuurslid Cees de Laat geeft presentatie over Gridforum.nl op GGF16 ⇒
Tijdens de sessie over affiliatie programmes op GGF16 in Athene heeft bestuurslid Cees de Laat een presentatie over de Gridforum.nl Vereniging gehouden. De voordracht ging voornamelijk over de structuur, het charter en de relatie met het Global Grid Forum (GGF), met name in het licht van de aankomende merger met de Enterprise Grid Alliance (EGA). Meer nieuws over deze merger vindt u verderop in deze nieuwsbrief. De slides van de presentatie zijn online beschikbaar.
Cursussen en evenementen
13 februari 2006
9-21 juli 2006 - Internationale Grid Computing Zomercursus 2006 in Ischia, Italie ⇒
De International Summer School on Grid Computing 2006 vindt dit jaar plaats in Ischia, Italie, in de buurt van Napels, van zondag 9 tot vrijdag 21 juli 2006. De cursus biedt presentaties en discussies met vooraanstaande autoriteiten op het gebied van vooruitstrevende Grid technologie, e-Science toepassingen en onderzoek naar gedistribueerde systemen. Praktische sessies, tutorials en groepswerk komen eveneens aan bod. De cursus wordt opgezet voor onderzoekers die net beginnen te werken aan Grid projecten. U kunt zich on-line opgeven voor deze cursus via het aanmeldingsformulier.
31 januari 2006
22-24 mei en 5 juli 2006 - Creating value with the Networked Organization ⇒
Onder de titel "Creating value with the Networked Organization - Successful implementations with Grid Technology" organiseren Gridforum leden IBM en LogicaCMG, samen met het VL-e project, een cursus voor managers in het WTC Amsterdam, op mei 22, 23, 24, en 5 juli 2006. Deelnamekosten bedragen 3500 euro.
11 februari 2006
NCF lanceert oproep tot contributies voor SC|2006  ⇒
Dit jaar is Tampa, Florida aan de beurt om als gastheer op te treden voor de ruim 8000 deelnemers aan de SC|2006 Conferentie en beurs van 11 tot en met 17 november 2006. NCF wil de Nederlandse bijdrage in de SC|06 Conferentie aanmoedigen. Daarom zal NCF ondersteuning bieden bij het presenteren van papers. Voor geaccepteerde papers stelt NCF een bijdrage in reis- en verblijfkosten beschikbaar, mits men bereid is om ook op het "Nederland Paviljoen" aanwezig te zijn. Afhankelijk van nog nader door NCF vast te stellen details bedraagt die bijdrage 1500-2000 euro. De deadline voor het aanmelden van contributies voor de conferentie is 17 april 2006. Geïnteresseerden wordt gevraagd hun belangstelling kenbaar te maken bij de Heer Jaap Hollenberg en hun bijdrage tijdig naar de conferentieorganisatie te sturen.
06 februari 2006
15-18 mei 2006 - TERENA Networking Conference 2006 in Sicilie ⇒
Van 15 tot en met 18 mei 2006 organiseert TERENA haar Networking Conference 2006 in Catania op Sicilie, Italie. TERENA is een koepelorganisatie die de Europese onderzoeksnetwerken omvat. Het thema van dit jaar is 'Follow the user'.
30 januari 2006
28 februari 2006 - NextStage Netwerkbijeenkomst bij SARA
Op dinsdagmiddag 28 februari 2006 organiseert NextStage in samenwerking met SARA een netwerkbijeenkomst. NextStage is een netwerkorganisatie die innovatieve ondernemers in contact brengt met onder andere investeerders, dienstverleners, samenwerkingspartners en kennisleveranciers. SARA treedt op als gastheer van deze NextStage Netwerkbijeenkomst. Als actieve speler op het terrein van breedband en optische netwerktechnologie participeert SARA in een groot aantal nationale en internationale initiatieven. SARA onderschrijft het belang van innovatief ondernemerschap. De bijeenkomst met als thema 'Innovatie in Breedband' vindt plaats op Science Park Amsterdam in zaal Z011 (Turingzaal), Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam. De NextStage netwerkbijeenkomst is gratis toegankelijk voor relaties van SARA. U kunt zich tot donderdag 23 februari 2006 aanmelden via het webformulier.
07 februari 2006
30-31 mei 2006 - SURFnet Relatiedagen →
Op 30 en 31 mei aanstaande organiseert SURFnet voor de negende keer de Relatiedagen. Deze vinden plaats in NH Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Naast de presentaties waarvoor SURFnet zelf een invulling regelt, is het dit keer voor het eerst mogelijk om een presentatie in te zenden. Hiermee kunnen deelnemers onderwerpen op de agenda zetten die zij belangrijk vinden. Tot 15 maart kunnen abstracts worden ingestuurd met een voorstel voor een presentatie. U kunt uw voorstel sturen naar communicatie@surfnet.nl
Ledennieuws
30 januari 2006
"The Savvy Manager's Guide" - een nieuw boek over Grid computing ⇒
Een boek schrijven over een nieuwe technologie voor managers is niet evident. Eerst en vooral moet je zelf enthousiast zijn over de technologie maar ook weer niet te, want anders word je niet au serieux genomen. Je moet de technologie ook kunnen verduidelijken zonder "techneuterig" over te komen. Je moet een neus hebben voor de mogelijkheden in het bedrijfsleven maar geen onrealistische verwachtingen voorschotelen. De meeste eerder verschenen boeken over Grid technologie schoten altijd wel ergens tekort. Daarom is het een verademing om het nieuw verschenen "Grid computing, The savvy manager's guide" te lezen. Pawel Plasczak en Richard Weller stellen een mooi overzicht voor van de huidige stand van zaken in Grid computing met betrekking tot het bedrijfsleven. Met een Poolse en een Amerikaanse auteur slaagt het boek er ook in om een balans te cre-eren tussen de Amerikaanse en de Europese ontwikkelingen en bijdragen tot Grid computing.
23 januari 2006
Oracle database 10g ondersteunt grootste DNA-database ter wereld ⇒
Op woensdag 18 januari 2006 heeft het DNA database-archief van het Wellcome Trust Sanger Institute 1 miljard records bereikt. De omvang van het archief is zo enorm, dat als alles uitgeprint zou worden als een tekstregel deze 250 keer om de wereld zou passen. Het archief behelst alle data die door wetenschappers wereldwijd geproduceerd en gepubliceerd wordt. Het archief is 22 terabytes groot en verdubbelt iedere 10 maanden. De database draait op een enkele HP ES45 - een 4-CPU server met een geheugen van 16GB - met een opslag die bestaat uit HSV EVA5000's enEVA8000's op een SAN. De data wordt verwerkt in de database met behulp van een cluster van 4 ES45's. De database is Oracle Database 10 g.
24 januari 2006
EUChinaGRID project gaat officieel van start ⇒
Onder de noemer "Interconnection & Interoperability of Grids between Europe & China" is EUChinaGRID gelanceerd in Athene. Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie. Doel is om eScience toepassingen en Grid initiatieven wereldwijd te ondersteunen, disseminatie en trainingsactiviteiten te organiseren en vooral om het uitwisselen en verwerken van wetenschappelijke gegevens te vereenvoudigen door ingebruikname van een testplatform met interoperabiliteit tussen de Europese EGEE en de Chinese CNGrid infrastructuren. Daarnaast worden ook de bestaande infrastructuren van de onderzoeksnetwerken zoals Geant2, TEIN2 en ORIENT aangewend.
06 februari 2006
SOA over en uit in Grid computing, nu is de tijd rijp voor SOKU ⇒
De Europese Commissie heeft zopas een rapport gepubliceerd met als titel "Future for European Grids: Grids and Service Oriented Knowledge Utilities - Vision and Research Directions 2010 and Beyond". Auteur ervan is the Next Generation Grids Expert Group die nu reeds aan haar derde rapport toe is. De groep stelt haar nieuwe visie voor als Service Oriented Knowledge Utilities (SOKU). Zij beveelt een gestructureerde en coherente benadering aan voor het toekomstig onderzoek in Grid technologie-en, service-gerichte architecturen en Utility Services om deze visie te kunnen realiseren. Volgens het rapport beantwoordt deze benadering aan de meest recente ontwikkelingen in Grid-verwante domeinen zoals gedistribueerde besturingssystemen, software en services engineering, agents, peer-to-peer (P2P) architecturen, en kennis- en beveiligingstechnologie-en. Het rapport bouwt hiermee verder op de bestaande interdisciplinaire synergie-en en de zich almaar breder ontwikkelende Europese krachtlijnen.
02 februari 2006
EELA gaat van start ⇒
Op 1 januari 2006 ging het EELA project van start. EELA staat voor "E-Infrastructure shared between Europe and Latin America" en wordt met 1,7 miljoen euro door de Europese Commissie gesubsidieerd. De kick-off vond plaats tussen 30 januari en 2 februari 2006 in Madrid en Trujillo in Spanje. EELA wil een digitale brug bouwen tussen bestaande e-infrastructuur initiatieven in het kader van EGEE en GEANT in Europa en het ALICE project met RedCLARA, het eerste regionale netwerk voor onderzoek en onderwijs in Latijns-Amerika. EELA zal een netwerk voor samenwerking opzetten om er een gezamenlijke Grid infrastructuur op te draaien die de ontwikkeling en het testen van vernieuwende toepassingen zal ondersteunen.
06 februari 2006
Officiele EUMEDGRID kick-off meeting voor e-Science in het Middellandse-Zeegebied  ⇒
Het tweejarig EUMEDGRID project, gesubsidieerd door de Europese Commissie, zal een Grid e-infrastructuur voor e-Science uitbouwen in de landen rond de Middellandse Zee. Hydrogeologische en medische toepassingen zullen erop draaien in samenwerking met reeds bestaande activiteiten in Europa dat op die manier werkt aan de uitbreiding van de European Research Area. EUMEDGRID maakt gebruik van de reeds opgezette infrastructuur van GEANT2 en het EUMEDCONNECT netwerk in het Middellandse-Zeegebied. Het project wil de digitale achterstand wegwerken en de groei van hoogstaande competentie promoten in de landen rond de Middellandse Zee die volop in ontwikkeling zijn op het gebied van Grid computing.
15 februari 2006
Geslaagde gigabyte-per-seconde 'service challenge' ⇒
Op de internationale conferentie Computing for High Energy and Nuclear Physics 2006 (CHEP'06) in Mumbai, India, heeft de wereldwijde LHC Computing grid collaboration gemeld haar 'service challenge' met succes te hebben afgerond. Deze 'service challenge' bestond uit een continue stroom van fysica-data op een wereldwijd grid met een snelheid van 1 gigabyte per seconde. De datastroom naar 12 verschillende computercentra in de wereld, waaronder SARA, komt overeen met het elke vijf seconden versturen van een DVD met wetenschappelijke data.
23 januari 2006
Lichtpaden van SURFnet6 markeren nieuw tijdperk voor het internet ⇒
Minister Brinkhorst opende op maandag 23 januari in Amsterdam het nieuwe computernetwerk SURFnet6. De in totaal 750.000 gebruikers in Nederland hebben met SURFnet6 de beschikking over een van de meest innovatieve netwerken ter wereld. Dit netwerk verbindt 180 universiteiten, onderzoeksinstellingen en hogescholen met elkaar en met het internet. Naast het 'normale' internetgebruik krijgen de gebruikers de beschikking over lichtpaden met snelheden tot 10 Gigabits per seconde. Het netwerk is gerealiseerd in het kader van het GigaPort-project van SURFnet, een van de BSIK-projecten van de overheid ter versterking van de Nederlandse kenniseconomie.
27 januari 2006
Wetenschapsinformatie uit meerdere bronnen aan elkaar gekoppeld →
Het DARE-project NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System) heeft onlangs haar web site opgeleverd. NARCIS is hiermee de centrale verzamelplaats van onderzoeksinformatie uit Nederland. Informatie die wordt geproduceerd door Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen, KNAW en NWO is hier doorzoekbaar. Daarnaast is NARCIS de ingang voor wetenschappers, beleidsmakers, intermediaire organisaties, journalisten en burgers voor het verkrijgen van een overzicht van wat er in onderzoekend Nederland speelt.
31 januari 2006
AMC en IBM starten innovatief project om medisch onderzoek te versnellen →
IBM en het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam, zijn samen een project gestart om medisch onderzoek te bevorderen terwijl de privacy van patienten beschermd blijft. Toegang tot klinische gegevens is essentieel voor het versnellen van medisch onderzoek, maar het bieden van deze toegang aan onderzoekers heeft consequenties voor de privacy. Daarom zijn IBM en AMC een systeem aan het opzetten waarmee de verschillende afdelingen binnen het AMC hun eigen klinische en onderzoekssystemen kunnen behouden, terwijl onderzoekers met een zoekopdracht in alle systemen kunnen zoeken. Door de definitie van verschillende autorisatieniveaus en de anonimiteit van gegevens blijft de privacy van patienten gewaarborgd.
© Nieuwsbrief