logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer september 2006
Activiteiten
08 september 2006
28 september 2006 - Workshop over Desktop Grids in Nederland ⇒
Ter gelegenheid van de officiële opening van AlmereGrid, organiseert de Stichting AlmereGrid een workshop over de ervaringen en mogelijkheden van Desktop Grids. Bij Desktop Grids worden gewone PC's in een Grid geschakeld en het surplus aan capaciteit benut. Tijdens de ochtend van de workshop komen de ervaringen en resultaten van AlmereGrid aan bod. In de namiddag worden voordrachten gegeven over een aantal andere Nederlandse Desktop Grid initiatieven. Deze workshop wordt ondersteund door de Vereniging Gridforum Nederland.
12 september 2006
26 oktober - Masterclass over Grid API's
Op 26 oktober aanstaande geven Thilo Kielmann en Andre Merzky - beiden lid van de GFSG - een masterclass met als onderwerp: Developing Grid Applications with SAGA: GGF's Simple API for Grid Applications. Raadpleeg regelmatig onze Gridforum.nl website tijdens de komende weken voor meer informatie over plaats en uur van aanvang.
06 september 2006
Zoek de grenzen van het Grid →

Waren we hier wel goed? De zaal was donker, zwak verlicht, er was muziek die niet deed denken aan Grid computing, en er stonden geen rijen met stoelen klaar. Aarzelend gingen we naar binnen. In de verte stond op een podium wel een tafel met vier stoelen klaar. Voor de interactieve blogsessie? Gridforum.nl bleek voor een alternatieve avondsessie, een alternatieve lokatie te hebben gevonden in de originele Amsterdamse Arena - die zonder kunstgras en beton. In de lezing waarmee Ron Tolido de avond begon, beantwoordde hij direct de vraag wat voor muziek er bij Grid computing hoort: Kylie Minogue. Ze kwam dan ook regelmatig in zijn praatje aan bod. Grenzen aan het Grid, daar moesten we volgens hem naar op zoek. In de kern was Grid iets om de wetenschep mee te ondersteungen. Daar gebeurde niets spannends, althans als je een bedrijf was. Waar het Grid grenst aan andere IT gebieden, daar liggen de mogelijkheden voor nieuwe, spannende dingen; daar liggen de kansen.

OGF nieuws
11 september 2006
OGF formeel en officieel van start →
Tijdens GridWorld heeft het Open Grid Forum (OGF), ontstaan uit de fusie van het Global Grid Forum (GGF) en de Enterpris Grid Alliance (EGA), officieel haar nieuwe organisatie gelanceerd met de voorstelling van de Raad van Bestuur, het operationele leidersteam, haar missie en strategische aandachtspunten. De missie van OGF is om grid adoptie te vorderen en zo bedrijfswaarde en wetenschappelijk onderzoek te verzekeren. Voortbouwend op de betekenisvolle vooruitgang die door het GGF en EGA werden gemaakt, erft OGF een dozijn actieve werkgroepen en een groot aantal gepubliceerde documenten, waarvan 25 ontstonden in 2006. Als net geïntegreerde organisatie heeft het OGF een stevige basis gelegd om de noden te beantwoorden van wetenschappelijke en commerciële gebruikers, de gemeenschappen samen te brengen voor verdere communicatie en samenwerking en resultaten te bevorderen.
Cursussen en evenementen
24 augustus 2006
15-18 oktober 2006 - Krakow Grid Workshop in Polen ⇒

De Krakow Grid Workshop - CGW'06 - wordt midden oktober gehouden in Krakow, Polen. De workshop gaat over de actuele vooruitgang in grid systemen en toepassingen en zal een overzicht bieden van de belangrijkste Europese en nationale grid projecten. CGW'06 verwelkomt de volgende keynote sprekers: Wolfgang Boch, Hoofd van Unit F2 (Grid Technologies), DG Information Society and Media, Europese Commissie; Fabrizio Gagliardi, Microsoft EMEA en LATAM Director for Technical Computing, Zwitserland; Wolfgang Gentzsch, Coordinator van D-Grid Duitsland; Carl Kesselman, University of Southern California, Information Sciences Institute, USA; Dieter Kranzlmueller, Johannes Kepler Universiteit, Linz, Oostenrijk; Thierry Priol, INRIA, Frankrijk; en Peter M.A. Sloot, Universiteit van Amsterdam, Nederland. Het tutorial "Grid Security - Principles and Practices" wordt georganiseerd door Syed Naqvi, CETIC, België. Tevens wordt ook een grid demo getoond over het K-WfGrid EU IST Project, getiteld "Knowledge-based Workflow System for Grid Applications".

21 augustus 2006
19-20 oktober 2006 - Tweede CoreGRID Workshop "Integrated Research in Grid Computing" in Krakow, Polen ⇒

Doel van deze tweede CoreGRID workshop is de integratie promoten van de Europese onderzoeksgemeenschap op het gebied van grid technologieën en om als dusdanig de huidige fragmentering en duplicering van initiatieven in dit domein op te heffen. Deelnemers aan het CoreGRID network en mensen die interesse hebben om samen te werken of in de toekomst toe te treden tot het network worden uitgenodigd op de workshop. Onderwerpen van de workshop zijn: kennis- en databeheer; programmeermodellen; systeemarchitectuur; bronbeheer en planning; probleemoplossende omgevingen, oplossingen en grid systemen.

04 september 2006
21-23 november 2006 - "Grid Technologies for Knowledge-based Industries and Businesses" Workshop tijdens IST 2006 ⇒
Tijdens het jaarlijkse IST event, ditmaal in Helsinki, Finland, wordt de "Grid Technologies for Knowledge-based Industries and Businesses" Workshop georganiseerd. De workshop gaat in op uitdagingen, toepassingen en lessen die geleerd werden uit de volgende benaderingen in grid en web-gebaseerde computeromgevingen: semantisch web, gecompliceeerde workflows, data mining en traceermechanismes. De technologische push van deze nieuwe technologieën zal geplaatst worden tegenover de functionaliteitspull. Tien papers komen aan bod gevolgd door een panel discussie waarin de objectieven van de workshop verder zullen uitgediept worden. Papers kunnen nog tot 1 oktober ingezonden worden.
04 september 2006
27 november - 1 december 2006 - GRIDs@work in Sophia Antipolis, Frankrijk ⇒

Eind november brengt het GRIDs@work event grid onderzoekers en gebruikers samen in Sophia Antipolis bij Nice in Frankrijk om ervaringen uit te wisselen en zo te bepalen wat nodig is voor de uitbouw van het toekomstig grid platform. Ook wordt er gekeken hoe men het best grid applicaties kan programmeren en hoe men grid toepassingen kan ontplooien en toegankelijk maken op een verscheidenheid aan grids. GRIDs@work is een organisatie van ETSI, INRIA en CoreGRID en bestaat uit een reeks presentaties, tutorials en de Derde Grid Plugtest. Hierin vinden twee wedstrijden op een grid infrastructuur plaats: de N-Queens Contest en de FlowShop Contest. U kan hiervoor machines ter beschikking stellen.

Ledennieuws
12 september 2006
BIG GRID subsidie officieel toegekend ⇒
Ruim een half jaar na de voordracht (7 december vorig jaar) heeft NWO officieel de subsidie voor het BIG GRID-project toegekend. De drie indieners, NCF, NBIC en NIKHEF krijgen 28,8 miljoen euro om een nationale grid-infrastructuur op te zetten voor wetenschappelijk onderzoek. In haar toekenning heeft NWO speciale aandacht gevraagd voor het versterken van de applicatie-specifieke ondersteuning in het project, met name om de alfa- en gammawetenschappen een goede aansluiting op de infrastructuur te bieden. De drie indieners zijn nu hard bezig om de organisatiestructuur op te zetten, noodzakelijk voor de uitrol van de infrastructuur.
04 september 2006
e-Infrastructure Reflection Group publiceert haar strategie Roadmap ⇒
De e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) heeft een Roadmap uitgebracht met als doel een strategie uit te zetten voor het ontwikkelen van een Europees Wetenschappelijk Grid. Dit Europese Wetenschappelijk Grid zal alle bronnen herbergen die toegankelijk gemaakt worden via gelijk welke Grid omgeving die door Europese initiatieven wordt ondersteund. De infrastructuur zal beschikbaar zijn voor Europese onderzoekers en hun project partners uit andere continenten. Nationale en regionale initiatieven worden op die manier met elkaar verbonden. Hierbij zijn het niet zozeer technische problemen die moeten worden opgelost maar kwesties die te maken hebben met subsidies, het delen van bronnen, politiek en legaliteit. De nieuwe e-IRG Roadmap kunt u downloaden via http://e-irg.org/roadmap/eIRG-roadmap.pdf
05 september 2006
SURFnet daagt wetenschappers uit tot geavanceerd internetgebruik →
Onder het motto 'Enlighten Your Research' start SURFnet met een wedstrijd gericht op wetenschappers van Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen. Deelnemers aan de wedstrijd kunnen naast een lichtpad een bedrag van 20.000 euro winnen om het lichtpad te integreren in hun onderzoek. Sinds begin 2006 beschikt het hoger onderwijs en onderzoek over één van de meest geavanceerde netwerken ter wereld, SURFnet6. Om mee te doen is een A4tje met een korte omschrijving van het idee in eerste instantie voldoende. Tot 1 december 2006 kunnen onderzoekers ideeën aanleveren via lichtpad.surfnet.nl
07 september 2006
GigaPort genomineerd voor ISOC.nl award 'Beste Overheidsinitiatief' ⇒

GigaPort is genomineerd voor de award 'Beste Overheidsinitiatief'. De Tweede Kamer heeft enige jaren geleden unaniem een motie aangenomen die overheidsbreed gebruik van open standaarden nastreeft. Een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de ontwikkeling van het Open Document Format (ODF). ISOC wijst jaarlijks de belangrijkste en meest zinnige en effectieve initiatieven in overheidsland aan. Gigaport Next Generation is een van de zes genomineerden die door de internetgemeenschap tot 'Beste overheidsinitiatief' van dit jaar wordt uitgeroepen. In het GigaPort-project werd SURFnet6 opgeleverd. SURFnet6 werd tevens genomineerd voor Computable Awards 2006 in de categorie IT-project van het jaar.

06 september 2006
Weerstation officieel in gebruik genomen ⇒
Woensdag 6 september werd op het dak van de locatie Groene Driehoek door Dr. Eugene de Geus, directeur van het LOFAR project van Astron in Dwingeloo, het weerstation overgedragen aan de voorzitter van de directie van RSG Wolfsbos, Nel Frederix. Het LOFAR project van Astron heeft als doel het bouwen van de grootste radiotelescoop ter wereld. Met een revolutionaire nieuwe techniek koppelt men allemaal kleine radioantennes in Noord-Nederland en Noordwest Duitsland aan een supercomputer die uit de gegevens een zeer gedetailleerd beeld van de ruimte kan maken. Op vergelijkbare wijze kunnen een groot aantal weersensoren gekoppeld worden. Streven is om 70.000 sensoren verspreid over heel Nederland aan de supercomputer te koppelen, waardoor een nauwkeurige weersvoorspelling voor een gebied van 1 vierkante kilometer in de toekomst mogelijk moet worden. De docenten aardrijkskunde, natuurkunde en algemene natuurwetenschappen zijn zeer verheugd over dit station, aangezien met de data die het station oplevert door leerlingen zeer actuele informatie te gebruiken is. Op de website van de Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos wordt elk uur nieuwe weersinformatie, zoals gemeten op het dak van de Groene Driehoek, geplaatst.
29 augustus 2006
Capgemini en Cordys integreert processen en systemen bij ABN AMRO Insurance ⇒

ABN AMRO Insurance, een joint venture tussen de Delta Lloyd Group en ABN AMRO, koos Cordys, een leverancier van SOA oplossingen, uit als zijn kernintegratie- en IT ontwikkelingsplatform. De implementatie gebeurt door Capgemini, partner van Cordys, en zal bestaande systemen en bedrijfsprocessen vereenvoudigen. ABN AMRO Insurance krijgt een technologieplatform dat de aanpak verbetert om te antwoorden op reguleringsaanvragen en beantwoordt aan evoluerende bedrijfsbehoeftes.

Jobcorner
22 augustus 2006
TU Delft biedt PhD vacature aan in Scientific Grid Computing ⇒
Er is een PhD vacature in Scientific Grid Computing beschikbaar aan het Delft Centre for Computational Science and Engineering van de TU Delft. De vacature kadert in het project "Development of an Immersed Boundary Method, Implemented on Cluster and Grid Computers, with Application to the Swimming of Fish". Maximale duur van het contract is vier jaar. Kandidaten hebben bij voorkeur een achtergrond in numerical mathematics, distributed computing, computational fluid dynamics, of computational structural mechanics. De PhD student zal tewerkgesteld worden binnen de Numerical Analysis Groep van het Delfts Instituut voor Toegepaste Wiskunde overeenkomstig de CAO van de Nederlandse Universiteiten. Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae, een lijst met academische graden en de naam en contactinformatie van twee referenties dient u te zenden naar dr.ir. Martin van Gijzen , Tel. +31-152782519. Meer informatie kunt u opvragen via de web site http://pcse.tudelft.nl onder de hoofding "vacancies" en vervolgens "PhD-student B".
© Nieuwsbrief