logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer januari 2007
Activiteiten
15 januari 2007
Grid Salon over stof en agenten →
De Grid salon in het Lloyd Hotel trok een volle zaal. Later op de avond werd dat nog aangevuld met enkele mensen die alleen voor de gezamenlijke Gridforum Internet Society nieuwjaarsreceptie kwamen. Inleider Hans Appel van Sun is al jaren geïnteresseerd in stof, slim stof oftewel "smart dust". Miljarden intelligente sensoren over de hele wereld vormen in zijn visie de basis van een nieuw ICT infrastructuur. John-Jules Meyer van de Universiteit van Utrecht behandelde vervolgens agenten, slimme agenten, "intelligent agents". Er is de laatste jaren behoorlijk wat ontwikkeling geweest op het gebied van intelligent agents. En voor een aantal complexe beslissingsproblemen leveren ze al praktische oplossingen. In de paneldiscussie vertelde Chris van Aert nog een en ander over projecten waar Grids en agent technologie aan elkaar worden gekoppeld: "Op power point niveau werkt het al".
OGF nieuws
11 januari 2007
7-11 mei 2007 - 20ste Open Grid Forum en Tweede EGEE User Forum in Manchester ⇒
OGF20, in co-locatie met EGEE's Tweede User Forum en met als gastheer de UK e-Science en de Universiteit van Manchester, is het eerste grid technologie event van 2007 in Europa. OGF20, voorgesteld door het Open Grid Forum, zal meer dan 800 grid enthousiastelingen van over de hele wereld verzamelen om gedurende een week te praten over de verdere ontwikkeling van grid standaarden en deel te nemen aan workshops over ervaringen met eScience. De conferentie biedt ook een tweedaags bedrijfsprogramma dat real word case studies en praktische grid oplossingen zal belichten. Ter herinnering: het 19e Open Grid Forum vindt plaats van 29 januari tot 2 februari 2007 in Chapel Hill, North Carolina, USA.
Cursussen en evenementen
11 januari 2007
24 januari en 15 februari 2007 - Congressen 'Op koers met Breedband en ICT-diensten' ⇒

In de maanden januari en februari vindt een tweetal congressen plaats met de titel 'Op koers met Breedband en ICT-diensten'. In het Provinciehuis Noord-Brabant in Den Bosch vindt op woensdag 24 januari 2007 het congres 'Op koers met Breedband en ICT-diensten - Zuid' plaats. Op donderdag 15 februari vindt in het CODA Museum in Apeldoorn het congres 'Op koers met Breedband en ICT-diensten - Oost' plaats. Tijdens de congressen staat het belang van het ontwikkelen van ICT-diensten en het versnellen van breedbandontwikkelingen centraal. Landelijke ontwikkelingen maar vooral ook regionale en lokale initiatieven bepalen de inhoud van dit congres. Het congres is met name interessant voor organisaties die overwegen om actief aan de slag te gaan met breedband of hier al een start mee hebben gemaakt. De congressen worden door het ministerie van Economische Zaken en de betrokken provincies georganiseerd.

11 januari 2007
8 februari 2007 - Workshop: Radiologie & Online samenwerken - eenvoudig en veilig online ⇒
Op donderdag 8 februari organiseert SURFnet van 14.00 tot 17.00 uur de GigaPort-workshop 'Radiologie & Online samenwerken - eenvoudig en veilig online'. Tijdens deze bijeenkomst voor de zorgsector worden door middel van uitleg over verschillende bestaande projecten in de zorg voorbeelden gegeven van effectieve samenwerking via het SURFnet-netwerk. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden die dit netwerk biedt voor de zorgsector. Verder verzorgt SURFnet diverse demo's en een hands-on gedeelte. De workshop wordt afgesloten met een borrel. Een nader programma volgt. Er kunnen maximaal dertig personen deelnemen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De workshop vindt plaats op het kantoor van SURFnet te Utrecht. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via http://event.surfnet.nl/radiologie_en_online_samenwerken.html
11 januari 2007
24-27 april 2007 - HealthGrid 2007 Conferentie in Genève, Zwitserland ⇒

HealthGrid 2007 is alweer de vijfde jaarlijkse conferentie gewijd aan Grids voor life science en zorg. Doel van de conferentie is gelegenheid bieden aan alle belanghebbenden om de status van Grid technologie te bestuderen en de vooruitgang te evalueren die gemaakt werd in de ontwikkeling en ontplooiing van Grid toepassingen voor de life sciences, medisch onderzoek en de zorg. Het conferentieprogramma biedt een aantal keynote presentaties met hoog profiel, aangevuld met een reeks kwaliteitspapers plus poster- en demosessies. Deelnemers bestaan uit ontwikkelaars van Grid middleware en toepassingen, biomedische en zorginformatica gebruikers en beleidsmensen die zullen deel hebben aan multidisciplinaire sessies met een gemeenschappelijke interesse voor de zorg in zijn breedste definitie, gaande van molecule tot mens.

Ledennieuws
08 januari 2007
Gridwise Tech brengt rapport uit over grid-vriendelijke open source portalen ⇒
Het Poolse Gridwise Tech is gespecialiseerd in grid-consulting en -ontwikkeling en biedt uitgebreide technische ondersteuning voor grid computing oplossingen. Het rapport dat gratis van hun website gehaald kan worden bespreekt de mogelijkheden van drie grid-vriendelijke open source portalen, namelijk Gridsphere, Liferay en uPortal. Gridwise Tech heeft de drie portalen uitgebreid getest volgens een aantal vooraf bepaalde criteria zoals installatie en configuratie, portaalbeheer, uitzicht en aanvoelen, JSR-168 compatibiliteit, ontwikkelingsmogelijkheden, aangeboden portlets, documentatie, gemeenschappen en gebruik, grid functionaliteit, en veiligheid. U kunt hun bevindingen nalezen via http://www.gridwisetech.com/portals . Bedenk wel dat er nog veel meer Grid-portal pakketten op de markt zijn.
15 december 2006
Grid computing verschuift van onderzoek naar bedrijfsleven volgens CoreGrid ⇒

Van 27 november tot 1 december 2006 organiseerden ETSI, INRIA en het Europese Network of Excellence CoreGRID, dat geleid wordt door ERCIM, het derde "GRIDS@WORK" event en Grid Plugtests in de gebouwen van ETSI. Meer dan 200 deelnemers uit 25 landen van over de hele wereld kwamen naar Sophia Anitpolis in Frankrijk om er te praten over onderzoeksprojecten en bedrijfseisen voor het implemeneren van Grids als de sleutel tot het sturen van het "Netwerk der netwerken" in de toekomst. Het centrale gedeelte van de GRIDS@WORK week was de tweedaagse conferentie die bijgewoond werd door Europese Grid onderzoekers en een schare van bedrijfsvertegenwoordigers. Een van de behandelde thema's was hoe Grids de creatie van banen en commerciële producten zal sturen, die de bedrijfsmarkt zullen overspoelen. Het promoten van de principes om het Grid te delen en zo de creatie van een service-georiënteerde, ultiliteitsinfrastructuur voor bedrijven, industrie en de samenleving te bevorderen, staat hierbij voorop.

07 december 2006
Nieuw algoritme snort sporen op van nieuwe deeltjes ontstaan door botsingen ⇒

In deeltjesversnellers duiken vaak nieuwe deeltjes op als resultaat van botsingen tussen elementaire deeltjes. Het spoort dat nagelaten wordt door deze deeltjes is echter heel moeilijk te ontdekken. De Nederlandse onderzoeker Thijs Cornelissen ontwikkelde een algoritme om de sporen van deze deeltjes te reconstrueren. Dit algoritme wordt gebruikt in een Europees onderzoeksinstituut voor deeltjesfysica. De methode van Cornelissen biedt grotere inzichten in het ontstaan van deeltjes die opduiken als resultaat van botsingen. Het afgelopen jaar droeg Cornelissen bij tot de ontwikkeling van de ATLAS detector van de Large Hadron Collider (LHC), de nieuwe deeltjesversneller van de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek, beter bekend als CERN in Genève.

06 december 2006
ASTRON EN IBM gaan verder om het ontstaan van het universum te helpen onderzoeken →
ASTRON, een van de toonaangevende onderzoeksorganisaties op het gebied van astronomie ter wereld, heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met IBM geannonceerd. De overeenkomst is gericht op het ontwerp, de engineering en de productie van specifieke, high-performance verwerkings-chips, voor zowel analoge als digitale signalen. De krachtige, weinig energie verbruikende, specifieke chips worden gebruikt in duizenden antennes als onderdeel van ASTRON's project om een nieuw prototype radiotelescoop met de naam SKADS/EMBRACE te bouwen.
08 januari 2007
Grid maakt deel uit van Service en Software Architecturen binnen het FP7 objectief →

In de eerste oproep tot voorstellen voor het nieuwe Zevende Kaderprogramma van de Europese Commissie zijn er twee plaatsen waar Grid computing expliciet wordt vermeld en waarvoor dus voorstellen kunnen worden ingediend. eInfrastructuren heeft een zeer belangrijke Grid computing en supercomputing component. Voor commerciële en bedrijfscomputertoepassingen heeft het "Service en Software Architectuur" objectief een Grid aandeel in petto. In de eerste oproep wordt er ongeveer 120 miljoen euro voorzien voor dit objectief dat deel uitmaakt van het "ICT - Informatie en Communicatie Technologieën" programma van FP7.

15 december 2006
Oracle en COMETA Consortium combineren aanpak Grid Computing voor Siciliaans proefproject →

Oracle wil een team vormen met het Italiaanse COMETA Consortium om gedurende de komende drie jaar samen te werken aan het S-Sicilia proefproject. Deze studie van een Grid omgeving zal een aantal thema's behandelen zoals accountabiliteit, licensing en ondersteuning. Het S-Sicilia project zal de verschillen belichten tussen commerciële en bedrijfsgrids en zal Oracle in staat stellen om praktijkervaring te delen en bewustmaking te realiseren van de eisen en capaciteiten die nodig zijn om een grid infrastructuur te ontwikkelen. COMETA zal het proefproject opzetten om te kijken hoe een service provider de bronnen van een grid kan traceren wanneer die gebruikt worden door verschillende organisaties en hoe die in rekening gebracht kunnen worden. Bovendien zal het project onderzoeken hoe bronallocatie en capaciteit kunnen gepland worden op basis van eerder brongebruik.

19 december 2006
NWO kent Vici-subsidie toe aan dertig Nederlandse toponderzoekers ⇒

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft dertig excellente wetenschappers een zogeheten Vici-subsidie toegekend. Deze subsidie bedraagt maximaal 1.250.000 euro. Hiermee moet hij of zij in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. De Vici-subsidie is bestemd voor excellente, zeer ervaren onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld. De wetenschappers behoren tot de top van hun onderzoeksveld. Daarnaast hebben ze bewezen dat ze als coach voor jonge onderzoekers kunnen optreden. 166 Onderzoekers schreven een beknopte vooraanvraag. NWO nodigde 66 onderzoekers uit om hun aanvraag verder uit te werken. De onderzoekers moesten hun voorstel onder andere mondeling komen toelichten voor een beoordelingscommissie. Op basis van internationale en nationale adviezen werden uiteindelijk 30 voorstellen voor honorering geselecteerd. Onder de geselecteerde kandidaten bevinden zich zes vrouwen, dat is twintig procent. NWO betaalt bijna zeventig procent van elke subsidie. De universiteit of het instituut draagt ruim dertig procent bij. Alles bij elkaar gaat het om circa 37,5 miljoen euro. De Vici-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden) en Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs). De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het Ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.

14 december 2006
SARA Superdag op 14 december druk bezocht ⇒
Op donderdag 14 december heeft SARA de 23e editie van de jaarlijkse Superdag georganiseerd. De Superdag met als thema "The Power of Evolution: developing the infrastructure, supporting science needs of tomorrow" was goed bezocht. Het ochtendprogramma stond in het teken van de nieuwe nationale supercomputer die binnenkort de huidige SGI Origin/Altix-systemen Teras/Aster zal gaan vervangen. Ook werd aandacht besteed aan nieuwe wetenschappelijke uitdagingen die met een nieuw systeem kunnen worden aangegaan. Het middagprogramma bestond onder andere uit interessante presentaties over de life sciences en BIG GRID, het Nederlandse e-Science Grid.
© Nieuwsbrief