logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer februari 2007
Activiteiten
15 februari 2007
Eerste en enige kennisgeving: procedurele ALV op 4 april a.s. ⇒
Op 4 april a.s. is er voorafgaand aan de bestuursvergadering van Gridforum.nl een procedurele Algemene Ledenvergadering met maar een kort punt op de agenda: het passeren van de ongewijzigde concept-statuten van de vereniging. Deze waren op de vorige ledenvergadering in Utrecht al unaniem goedgekeurd door de leden, maar moeten vanwege een formaliteit bij de notaris nogmaals worden vastgesteld in een tweede Algemene Ledenvergadering. Er geldt dan ook geen opkomstquorum voor deze vergadering, die naar verwachting niet meer dan een minuut zal duren.
15 februari 2007
9 mei 2007 - Gridbedrijvendag ⇒

Op 9 mei a.s. organiseert Gridforum Nederland samen met Internet Society de jaarlijkse bedrijvendag. Op deze dag van en voor in grid geïnteresseerde bedrijven, staat de vraag centraal hoe het grid wordt ingezet bij bedrijven in Nederland. Op die dag aandacht voor business cases, marktontwikkeling, visie, ervaringen uit de praktijk rondom grid en aanverwante gebieden zoals service oriented architectures, business process outsourcing en virtualisatie. Meer informatie: Ron Tolido en Piet Ribbers.

15 februari 2007
21 mei 2007 - Grid Salon over De-Perimeterisation ⇒

Mobiele werkers, outsourcing en wireless toegang in het kantoor betekenen dat klassieke beveiligingsaanpakken falen. Security binnen grids en andere diep genetwerkte architecturen werkt bovendien niet automatisch op dezelfde manier als we van oudsher gewend zijn. Zo lijken technieken als de firewall en demilitarized zones hoogstens aan de buitenkant van het grid nog zinvol. Binnen standaardisatieorganen als het Jericho-forum wordt nagedacht over nieuwe securityparadigma's die in het gedistribueerde gridtijdperk omhoog kunnen blijven staan. Een daarvan is de-perimeterisation: het loslaten van het idee van maakbare en bewaakbare grenzen en de omschakeling naar veilige kernen. Tijdens een grid salon op 21 mei 2007 wordt dieper ingegaan op de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Meer info: Michiel Leenaars en Ron Tolido.

12 februari 2007
Gridforum Nederland pionierlid van het Open Grid Forum Affiliatieprogramma ⇒

Het Open Grid Forum (OGF) heeft zijn wereldwijd OGF Affiliatieprogramma bekendgemaakt alsmede de eerste vijf organisaties die deelnemen aan dit programma, met name het Grid Consortium Japan, Grid Forum Korea, de Israeli Association of Grid Technologies (IGT), Grid Forum Singapore en, jawel, Gridforum Nederland. Leden van het OGF Affiliatieprogramma zijn onafhankelijke organisaties met een wettelijk charter en ledenbestand dat zich toespitst op gridzaken en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor hun lokale gemeenschappen. Deze leden erkennen de waarde van zowel lokale als wereldomvattende uitstraling, opleiding en actieve deelname in het concreet vormgeven van goede praktijken en algemeen-geldende standaarden die leiden tot gridadoptie. Zij leveren een kritische bijdrage aan het OGF en dienen de belangen van een segment van de gridgemeenschap op wereldvlak terwijl zij consistent blijven met de missie en de principes van het OGF. Het Affiliatieprogramma biedt een belangrijk tweerichtingscommunicatiekanaal voor de terugschakeling en het op één lijn brengen van wereldwijde standaardizeringskwesties. Het laat consortia over de hele wereld toe om de voordelen te ervaren van het zich afstellen op de algemene missie van het OGF om gridadoptie te versnellen.

OGF nieuws
12 februari 2007
Open Grid Forum stippelt technische strategie voor 2007-2010 uit →

Het Open Grid Forum (OGF) heeft een "Technical Strategy for the Open Grid Forum 2007-2010" uitgestippeld in een voorlopig document. Het document is nu toegankelijk voor publiek commentaar. Het biedt een overzicht van de belangrijkste technische prioriteiten voor het OGF die moeten leiden tot standaardisatie later in dit decennium. Er is ook een lijst met standaarden voorhanden waaraan nog moet gewerkt worden. De lijst somt ook de volgende te verwachten mijlpalen op zodat men een idee krijgt van de vooruitgang aan een bepaalde standaard. De lijst is nuttig omdat men op die manier zicht krijgt op de richting en snelheid van het standaardisatieproces. Het document kan becommentarieerd worden via de OGF documents for public comment pagina.

Cursussen en evenementen
08 februari 2007
23 februari 2007 - Zevende EGEE Industry Day in Boedapest, Hongarije ⇒

Gastheren voor de Zevende EGEE Industry Day in Boedapest, Hongarije op 23 februari aanstaande zijn de Technische Universiteit van Boedapest, het Economisch Centrum van Informatie Technologie en het BME Innovatie en Kennis Centrum van Informatie Technologie. Dit eendagsgebeuren zal de voordelen van gridtechnologie belichten voor het bedrijfsleven, en in het bijzonder voor de MKB's. Gebruikers op zoek naar meer bronnen en capaciteit in rekenkracht zijn welkom. Deze EGEE Industry Day biedt inzicht in de huidige gridvereisten van eindgebruikers en in beschikbare gridinfrastructuur oplossingen om aan deze eisen te voldoen door middel van gebruiksvriendelijke grids voor commercieel gebruik. Deelname is gratis. Registreren kan via http://www.eu-egee.org/budapestday

08 februari 2007
1 maart 2007 - Eerste Gezamenlijke EGEE-EELA Industry Day in Madrid, Spanje ⇒

De Eerste Gezamenlijke EGEE-EELA Industry Day op 1 maart aanstaande biedt een platform om gridtechnologie te ontdekken, om de voordelen ervan te verkennen, en deelnemers de gelegenheid te schenken om van ideeën te wisselen met topspelers uit Europa en Latijns Amerika. Tijdens deze dag wordt de betrokkenheid van de industrie besproken in aanwezigheid van zelfstandige ondernemingen die reeds gridsoftware oplossingen ontplooien en verkopen om zo uiteindelijk optimaal gebruik van IT resources te genereren. Deelname is gratis. Het agenda en het registratieformulier vindt u op http://www.eu-egee.org/madridday

13 februari 2007
6 maart 2007 - Algemene Informatiedag van de Europese Commissie over Research e-Infrastructures in Brussel, België →

Dit evenement wordt georganiseerd via het Isabel videoconferentie-netwerk en verbindt Brussel met delen uit de hele wereld (Azië-Stille Zuidzeegebied, Noord Afrika, Midden Oosten, Latijns Amerika, USA en Canada). Doel is om bij de internationale gemeenschap de eerstvolgende calls onder de aandacht te brengen en hun inbreng te verhogen in toekomstige projecten. De EU, DG INFSO - Unit 'Research Infrastructure' organiseert namelijk een serie confentiecalls met het oog op de geplande lancering van de eerste calls for proposals onder het e-Infrastructures thema van het 'Capacities' Specific Programma uit het Zevende Kader Programma (FP7).

14 februari 2007
19-20 april 2007 - e-IRG Workshop in Heidelberg, Duitsland →

De Open e-Infrastructures Workshop zal plaatsvinden in het European Media Lab (EML) in Heidelberg en wordt gesteund door het Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek in Duitsland. De e-Infrastructures Reflection Group (e-IRG) definieert de meest aangewezen praktijken en richtlijnen voor de Europese e-Infrastructuren en beveelt ze vervolgens aan. Het doel van de workshop is om interactie aan te moedigen tussen wetenschappelijke gemeenschappen en de politieke, raadgevende en sturende niveaus. Uitgaande van de presentaties en discussies tijdens de workshop, zal de e-IRG aanbevelingen publiceren voor de Europese Commissie en de nationale regeringen. De resultaten zullen ook toegevoegd worden aan de toekomstige versies van de e-IRG White Paper en Roadmap.

12 februari 2007
24-25 april 2007 - Future Grid: Grid Computing voor Financiële Diensten in Londen, Verenigd Koninkrijk ⇒

Grid Computing for Financial Services 2007 vindt plaats in het Crowne Plaza, Canary Wharf in Londen en heeft als thema: de lat verhogen voor het verwerken van capaciteits- en technologiebeheer. Het Future Grid evenement wordt geleid door gerenommeerde financiële instellingen en grid experten. Deelnemers uit de financiële bedrijfswereld leren er hun grid uitbouwen tot een hogere graad van efficiëntie om tegemoet te komen aan hun groeiende bedrijfseisen.

14 februari 2007
21-22 mei 2007 - DEISA Symposium in Munchen, Duitsland ⇒

Het DEISA Symposium zal dit jaar de initiatieven en strategieën belichten die ondernomen worden om de uitstraling te versterken van high performance computing in Europa. Traditioneel wordt dit symposium jaarlijks in de lente gehouden. In voorgaande jaren besteedde men aandacht aan wetenschappelijke en technische thema's die te maken hebben met de DEISA infrastructuur. Het registratieformulier vindt u op https://www.deisa.org/news_events/deisa_events/munich_registration.php

Ledennieuws
30 januari 2007
SIRENE verbindt twaalf landen aan grid  →

Stichting NCF, binnen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verantwoordelijk voor de nationale computerinfrastructuur voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland, heeft een Memorandum of Understanding getekend voor samenwerking met elf andere Europese landen. Het nieuwe verband SIRENE (Sharing Infrastructure and REsources iN Europe) betreft de gezamenlijke uitbouw van een pan-Europese 'grid-infrastructuur'. SIRENE moet wetenschappelijke samenwerking vergemakkelijken en de aangesloten Europese landen gezamenlijk meer gewicht geven in het Europese landschap voor computerinfrastructuren. SIRENE is geen project, maar de uitdrukking van de politieke wens gezamenlijk te bouwen aan een geavanceerde ICT-infrastructuur ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek. Naast Nederland nemen België, Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland deel aan de samenwerking.

24 januari 2007
Gefaseerde vervanging van de nationale supercomputers Teras en Aster ⇒

Gedurende dit jaar zullen de nationale supercomputersystemen Aster en Teras vervangen worden door een nieuw HPC systeem. Sara streeft ernaar om de eerste installatiefase van dit HPC systeem klaar te hebben in mei of juni 2007. De Aster en Teras systemen zullen stap voor stap afgebouwd worden. Op 1 maart 2007 zal de helft van Teras ontkoppeld worden. Op 1 april 2007 gaat de stekker er volledig uit. Aster daarentegen blijft operationeel tot minstens 30 juni 2007. De nieuw super bij Sara zal naar het zich laat aanzien een IBM worden.

05 februari 2007
Oracle introduceert nieuwe versie Business Intelligence-suite ⇒
Oracle introduceert de vernieuwde versie van zijn Business Intelligence (BI)-suite. Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition 10g Release 3 (Oracle Business Intelligence Suite EE) biedt organisaties uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden voor omgevingen gebaseerd op Oracle, niet-Oracle en combinaties hiervan. Oracle Business Intelligence Suite EE is een component van Oracle Fusion Middleware. De vernieuwde suite bevat onder andere verdere integratie met Oracle Applications, andere componenten van Oracle Fusion Middleware en Oracle Database-producten. Daarnaast is de standaard toegang naar niet-Oracle gegevensbronnen verder uitgebreid. De combinatie van Oracle Business Intelligence Suite EE met Oracle Business Intelligence Applications voorziet gebruikers op het juiste moment van relevante informatie. Hierdoor kunnen zij adequaat reageren op veranderende situaties. De bedrijfsgegevens zijn toegankelijk via diverse rapportagehulpmiddelen waaronder alerts, dashboards en rapporten. Daarnaast integreert deze versie met bestaande bedrijfsprocessen en workflows. Door de schaalbaarheid is het BI-platform aan te passen aan de situatie van de klant.
01 februari 2007
Oracle ondersteunt ISVs bij de integratie met Oracle Applications door SOA ⇒
Oracle maakt bekend dat grote onafhankelijke softwareleveranciers (ISVs) Oracle Fusion Middleware gebruiken als een gezamenlijk, op standaarden gebaseerd technologiepakket om hun applications met Oracle's business applications te integreren en nieuwe Applications en cross-applications te ontwikkelen. ISVs kunnen Oracle Fusion Middleware gebruiken als integratie en business process management-technologie die te integreren is met het volledige Oracle's Applications portfolio. Klanten die gebruik maken van Oracle E-Business Suite, Oracle's JD Edwards, PeopleSoft, Siebel en Oracle Retail-producten beschikken hiermee nu over volledig op open standaarden gebaseerde SOA-oplossingen voor oplossingen van Oracle en zijn partners. Een service-georienteerde benadering in combinatie met een veelgebruikte technologie basis is een sterke manier voor ISVs die zich willn onderscheiden en die waarde willen toevoegen aan de belangrijkste bedrijfsapplicaties van een organisatie zoals Customer Relationship Management, Financials en Human Capital Management.
08 februari 2007
IBM Nederland biedt virtuele ruimte aan om te experimenteren met de 3D-wereld →
Tijdens de IBM Research Insight sessie in Amsterdam met als thema "3D Internet - de weg naar een virtueel universum" heeft IBM Nederland geannonceerd ruimte in Second Life beschikbaar te stellen aan klanten om te kunnen experimenteren met 3D-internet. IBM Nederland heeft hiervoor een eiland in Second Life in beheer. Dit eiland is bedoeld om IBM klanten de mogelijkheid te geven samen met IBM te bekijken voor welke zakelijke toepassingen het platform een meerwaarde kan opleveren. Klanten kunnen hiermee experimenteren om te ontdekken op welke manier hun aanwezigheid voordelen biedt voor hun onderneming.
08 februari 2007
Wisdom rekengrid test meer dan 4,3 miljoen medicijnen tegen malaria ⇒

De tweede fase van het Wisdom experiment, uitgevoerd als een internationaal samenwerkingsproject met medewerking van het Franse IN2P3/CNRS, werd voltooid op 31 januari jongstleden. Dankzij de koppeling van meerdere internationale rekengrids, waaronder het Europese EGEE grid, was het mogelijk om bij de 80.000 potentiële geneesmiddelen per uur te analyseren voor de behandeling van malaria over een periode van 10 weken. Wisdom heeft nieuwe therapeutische mogelijkheden geopend voor de behandeling van deze ziekte en tevens voor de strijd tegen andere tropische ziektes.

12 februari 2007
Geluidsnet - een sensor grid om vliegtuiglawaai te meten ⇒

Als je vlakbij een luchthaven zoals Schiphol Amsterdam Airport woont, is het niet ongewoon om van een lawaaierig overvliegend toestel wakker te worden om zes uur 's ochtends. Ergens je beklag gaan maken is moeilijk. Hoe bewijs je de geluidsoverlast en of die door dat specifiek vliegtuig veroorzaakt werd? Geluidsnet heeft daarom een sensor grid geïnstalleerd met een aantal meetpunten rond de luchthavens van Amsterdam en Maastricht. De meetpunten registreren het lawaai, filteren het geluid uit dat van de vliegtuigen komt en registreren tevens de exacte positie van het toestel: kortom, alle gegevens die je hebben wil. Deze data worden op het web geplaatst, dus als er een toestel overvliegt, kan je onmiddellijk op je computer kijken om welk toestel het gaat. Momenteel zijn er zo'n 500 meetsensorstations rond de luchthavens. Elke sensor bestaat uit een antenne, analysesoftware en opslagcapaciteit, en een standaard netwerkconnectie die kan ingeplugd worden in eender welk netwerk met een internetverbinding. De data worden automatisch getransfereerd naar de Geluidsnet database.

15 februari 2007
MacResearch gemeenschap lanceert OpenMacGrid ⇒
OpenMacGrid is een computergrid dat volledig uit Macs bestaat en vrij toegankelijk is voor wetenschappers die Mac-gebruiker zijn. Het is gebaseerd op Apple's Xgrid technologie die voorgeïnstalleerd is op elke kopie van een Mac OS X 10.4 versie (en hoger). OpenMacGrid brengt het overschot aan rekentijd van Mac-gebruikers in overeenstemming met de rekenvereisten van Mac onderzoekers. OpenMacGrid verschilt grondig van gelijkaardige projecten die als grote beperking hebben dat het gesloten netwerken met slechts één toepassing zijn en bovendien een gelimiteerde toegang hebben. In OpenMacGrid kunnen onderzoekers rekentijd aanspreken voor hun eigen wetenschappelijke toepassingen. De programma's verschillen van dag tot dag naargelang de projecten. Misschien loont het de moeite om ook eens uw eigen project in te dienen?
© Nieuwsbrief