logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer mei 2007
Activiteiten
09 mei 2007
25 juni 2007 - Algemene Ledenvergadering en Bedrijvendag ⇒
Op 25 juni a.s. organiseert Gridforum Nederland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en aansluitend daarbij, in samenwerking met Internet Society, de jaarlijkse bedrijvendag. Op deze dag van en voor in grid geïnteresseerde bedrijven, staat de vraag centraal hoe het grid wordt ingezet bij bedrijven in Nederland. Op die dag aandacht voor businesscases, marktontwikkeling, visie, ervaringen uit de praktijk rondom grid en aanverwante gebieden zoals service oriented architectures, business process outsourcing en virtualisatie. Meer informatie is beschikbaar via Michiel Leenaars en prof. dr. Piet Ribbers
09 mei 2007
Ir. Serge Vrijaldenhoven treedt toe tot het bestuur van de Vereniging Gridforum Nederland ⇒
Ir. Serge Vrijaldenhoven (Philips Research) treedt toe tot het bestuur van de Vereniging Gridforum Nederland. Hij neemt tijdelijk de functie van Arie van Bellen (directeur ECP) waar, die door andere werkzaamheden al enige tijd geen inhoud meer kon geven aan zijn bestuurslidmaatschap. Ir. Vrijaldenhoven is afgestudeerd in Technische Informatica aan de TU/e met een achtergrond in Technische Natuurkunde (ing). Sinds zijn indiensttreding bij Philips Research (november 2004) is hij bezig met HPC op allerlei vlakken. Na het realiseren van een klein grid binnen Research ligt de focus nu voornamelijk op het helpen van researchers bij het gebruik van HPC.
12 mei 2007
Nieuwe kandidaat-bestuursleden gezocht ⇒

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 juni aanstaande worden een aantal nieuwe bestuursleden gekozen door de leden van de vereniging. Door deelname in het bestuur weet u zich verzekerd van een plaatsje in het hart van de Nederlandse gridwereld. Als u interesse heeft om actief te worden binnen de vereniging, neem dan contact op met Michiel Leenaars (secretaris).

07 mei 2007
Vereniging Gridforum Nederland start procedure op voor lidmaatschap Open Grid Forum ⇒
Bestuurslid Cees de Laat heeft de procedure opgestart om de Vereniging Gridforum Nederland tot non profit organizational silver member van het Open Grid Forum te maken. Tot op heden was de vereniging affiliate member van het OGF. Een en ander zal nader worden toegelicht tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 juni aanstaande.
OGF nieuws
06 mei 2007
Nieuwe documenten van Open Grid Forum ter beschikking voor lezing en commentaar ⇒

Het Open Grid Forum verzoekt om assistentie voor het lezen en becommentariëren van een aantal nieuwe documenten. Men hoeft geen lid te zijn van een werkgroep noch een expert om nuttige feedback te leveren. Het gaat om de volgende documenten:

  • Information track: Grid - Distributed Computing at Scale; An overview of Grid and the Open Grid Forum. M. Linesch.
  • Experimental track: An Experiment for Event Dissemination on Grid Environment for Sensor Network. E. Huh, via INFOD-WG.
  • Recommendation track: OGSA Basic Execution Service Version 1.0. I. Foster et al., via OGSA-BES-WG.
  • Community practice Nomination Committee (NOMCOM) Process Charter. R. Yahyapour et al. via GFSG.

11 mei 2007
Volle kracht vooruit voor het grid ⇒
Aan het pas afgelopen 20ste Open Grid Forum event in Manchester en het gelijktijdig georganiseerde Tweede EGEE User Forum namen meer dan 900 mensen deel. Eindgebruikers, grid experten en bedrijfsvertegenwoordigers wisselden hun ervaringen uit en dachten na over de toekomst van het grid dat inmiddels een enorme vlucht genomen heeft. Marcin Plóciennik van het Poznan Supercomputing en Networking Center won de prijs voor de beste demonstratie van een grid toepassing. Namens het Interactive European Grid project toonde hij een toepassing voor het visualiseren van plasma particles in fusie devices op het grid. Het experiment liet zien hoe parallelle toepassingen die op afstand via meerdere sites draaien, ondersteund worden op het grid met behulp van een gebruiksvriendelijke interactieve toegang en krachtige visualisatie tools. Er vielen nog meer demonstraties te bekijken, onder meer op het gebied van moleculaire docking. Sommige experten toonden tools om het gebruik van het grid te vereenvoudigen via portals tot programma interfaces die op meerdere grids gebruikt kunnen worden. Tijdens het event werd ook het nut belicht om sleutelstandaarden te ontwikkelen. Naast OGF leden en EGEE gebruikers waren er ook andere deelnemers van aanverwante projecten op post die alternatieve grid infrastructuren, tools en diensten aanbieden of zich concentreren op specifieke toepassingsdomeinen. Dit maakte een levendige discussie mogelijk over interoperabiliteit en standaarden.
Cursussen en evenementen
07 mei 2007
22-23 mei 2007 - ICTDelta in Utrecht ⇒

Op 22 en 23 mei 2007 organiseert ICTRegie 'ICTDelta, het ICT-Innovatiecongres' in het Beatrix Theater, Jaarbeurs Utrecht. ICTDelta is de opvolger van het wellicht voor u bekende 'ICT-Kenniscongres'. ICTDelta is bedoeld om verschillende partijen, die innovatie met ICT hoog in het vaandel hebben staan, dichter bij elkaar te brengen om nieuwe ontwikkelingen te delen, kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit is dé plek waar grote gezamenlijke initiatieven gestart worden. Op de ICT-innovatiemarkt van ICTDelta is SARA vertegenwoordigd in stand nummer 2 waar bezoekers met medewerkers van SARA van gedachten kunnen wisselen en demonstraties kunnen bijwonen. Als nationaal e-Science Support Center is SARA een spil binnen een grote verscheidenheid aan nationale en internationale samenwerkingsverbanden, zoals BIG GRID, Enabling Grids for E-sciencE (EGEE), Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications (DEISA), eBioLab (bioinformatica), het SURFnet-project Research on Networks.

09 mei 2007
30 mei - 1 juni 2007 - SIIA on Demand, Enabling and Delivering Software as a Service in Amsterdam ⇒
De SIIA on Demand Conferentie vindt plaats in het Hilton Hotel aan de Apollolaan 138 in Amsterdam. SIIA OnDemand Europe is de belangrijkste overkoepelende conferentie van de Europese software industrie voor het gereedmaken en afleveren van software als een dienst. Deelnemers vertegenwoordigen het volledige SaaS ecosysteem, met inbegrip van ISVs, platform leveranciers, systeem integratoren, investeerders en andere invloedrijke partijen.
09 mei 2007
8-20 juli 2007 - Grid Summer School in Mariefred, Sweden ⇒

Voor snelle beslissers zijn er nog plaatsen beschikbaar voor deze gridzomercursus. De cursus biedt een gedetailleerde inleiding op grid technologieën die aan de basis liggen van e-Infrastructure en Cyberinfrastructure. In dit opzicht voorziet hij in een conceptueel kader om de deelnemende student te stimuleren in zijn werk binnen dit razendsnel evoluerende domein. Presentaties van vooraanstaande experten in het ontplooien en gebruiken van grids vullen de lezingen aan van onderzoeksspecialisten die de toekomstige e-Infrastructure vormgeven. Praktische oefeningen zullen de deelnemers helpen in het opdoen van ervaring met algemeen gebruikte grid middleware. Het programma omvat het gebruik van ten minste zes grid en web service technologieën. Dit moet de studenten in staat stellen om vergelijkingen te maken en verschillende benaderingen te leren kennen om de gekende uitdagingen in een gedistribueerde computeromgeving het hoofd te bieden.

Ledennieuws
12 mei 2007
Philips nieuw organisatielid Gridforum.nl ⇒
Philips Research-ICT, een onderdeel van Philips Research is per 1 mei 2007 toegetreden als organisatielid van Gridforum.nl. Koninklijke Philips Electronics N.V. is actief op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en technologie, en levert producten, diensten en systemen die zijn geënt op zijn merkbelofte van "sense and simplicity". Uw bedrijf of organisatie ook als lid aanmelden? Neem voor meer informatie contact op met Arjen van Rijn, penningmeester van de vereniging.
08 mei 2007
Europees Grid Initiatief bereidt voorstel Europese grid infrastructuur voor ⇒

Het European Grid Initiative (EGI) streeft ernaar om een grid infrastructuur in Europa uit te bouwen die goed onderhouden wordt. Men verwacht met EGI een volgende sprong te verwezenlijken naar infrastructuren voor onderzoek om daarmee gezamenlijke wetenschappelijke ontdekkingen in de Europese Research Area te kunnen ondersteunen. Als basis voor EGI is men van plan om te vertrekken vanuit de Nationale Grid Initiatieven (NGIs) die momenteel als grid infrastructuren draaien in elk land afzonderlijk. EGI ambieert om bestaande NGIs te verbinden en ondersteunt op actieve wijze het opzetten en op gang brengen van nieuwe NGIs. Naar aanleiding van de eerste Call for Proposals in mei 2007 binnen het Zevende Kaderprogramma van de Europese Unie, heeft het EGI voorbereidingsteam alvast een voorstel ingediend voor een EGI Design Studie. Doel van dit EGI Design project is het evalueren van gebruikscases teneinde een gecoördineerd initiatief op te zetten, het identificeren van processen en mechanismes voor het ontplooien van EGI, het definiëren van de structuur van een overeenkomstig apparaat, en uiteindelijk het opstarten van de EGI constructie.

11 mei 2007
Proef met back-up via het Grid van start ⇒
Grid, dat is toch rekenen op veel computers? Vaak wel, maar een proef in het kader van het Europese project BEinGRID, dat later dit jaar onder een 40-tal MKB bedrijven in Almere gaat worden uitgevoerd, moet duidelijk maken of wellicht ook back-ups maken van belangrijke bestanden tot de mogelijkheden behoort.
08 mei 2007
Officiële opening nieuwe Nationale Supercomputer Huygens ⇒
Op woensdag 13 juni 2007 wordt de nieuwe Nationale Supercomputer 'Huygens', een IBM POWER5+ systeem, officieel geopend. De opening vindt plaats in de Turingzaal (Z011), Science Park Amsterdam, Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam. Het programma voor de feestelijke opening wordt binnenkort bekend gemaakt.
17 april 2007
Pan-Europese supercomputer een stap dichter bij verwezenlijking →
Europese onderzoekers zullen spoedig toegang krijgen tot een high performance computer infrastructuur van wereldklasse dank zij het nieuwe 'Partnership for Advanced Computing in Europe' (PACE) initiatief. PACE brengt de supercomputer centra van 15 Europese landen samen met als doel de Europese wetenschap, engineering en supercomputer technologieën te versterken. Tijdens een ceremonie in Berlijn op 17 april tekenden de partners een Memorandum of Understanding voor het nieuwe initiatief. De landen die deelnemen aan het project zijn Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkijke, het Verenigd Koninkrijk, en jawel, Nederland. Momenteel bereidt PACE een voorstel voor de Europese Commissie voor.
24 april 2007
Capgemini Academy en Cordys Academy bieden samen complete Service Oriented Architecture opleidingstrajecten →
Op 20 april 2007 tekenden Capgemini Academy en Cordys een samenwerkingsovereenkomst rondom het verzorgen van Service Oriented Architecture opleidingen. Service Oriented Architecture, is een duidelijke trend in IT en Business en één van de 'leidende lijnen' in de toekomstige ontwikkelingen op IT-gebied. Bij het realiseren van een Service Oriented Architecture komt een organisatie met nieuwe methoden, technieken en gereedschappen in aanraking. De grote kansen die dit biedt, staan of vallen met een correcte toepassing. Efficiënte en adequate scholing is hiervoor één van de benodigde pijlers.
03 mei 2007
Surfnet Jaarverslag 2006 online beschikbaar ⇒
Het SURFnet Jaarverslag 2006 is online beschikbaar. In deze publicatie worden de belangrijkste ontwikkelingen bij SURFnet in het afgelopen jaar beschreven, zoals: vraag naar lichtpaden binnen hoger onderwijs en onderzoek overstijgt verwachtingen, optisch privé-netwerk geliefd bij hogescholen en SURFnet lanceert samenwerkingsomgeving SURFgroepen. Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen via communicatie@surfnet.nl
27 april 2007
Grid.org houdt ermee op ⇒
Grid.org heeft zijn missie beëindigd om de leefbaarheid en voordelen aan te tonen van grid computing via internet op grote schaal en zal nu zijn werkzaamheden om medisch onderzoek en de zoektocht naar het ontstaan van ernstige ziektes te ondersteunen, stopzetten. Grid.org mag wel het grootste en meest ambitieuze openbare grid initiatief genoemd worden dat ooit werd opgezet. Op 27 april jongstleden beheerde Grid.org nog 3,732,696 machines overal ter wereld en telde het 1,340,913 geregistreerde leden die dagelijks 210 jaar aan CPU tijd bijdroegen. In het zevenjarig bestaan van Grid.org (2000-2007) wist een Nederlands team - Dutch Power Cows against cancer - trouwens een top vijf plaats aller tijden te bemachtigen door op 4 maart 2001 meer dan 3000 jaar aan CPU tijd te doneren. Dankzij Grid.org en zijn millioenen leden, was het voor talrijke gelijkaardige grid projecten mogelijk om op wereldschaal aan te slaan en bovendien te slagen door in de voetstappen van deze pionierende voorganger te treden. Sindsdien hebben er reeds vele andere grid vrijwilligersprojecten het licht gezien.
Jobcorner
08 mei 2007
SARA op zoek naar een Groepsleider Supercomputing →
SARA heeft een vacature voor een Groepsleider Supercomputing met standplaats in Amsterdam. De gezochte groepsleider is een 'playing captain', meewerkend voorman/voorvrouw, met enerzijds leidinggevende verantwoordelijkheid ten opzichte van de medewerkers binnen de groep (ca. 20-30%), en anderzijds vakmatige expertise op het werkterrein van de groep i.v.m. het uitvoeren van operationele taken. De groepsleider rapporteert aan de manager van de business unit. Hij/zij draagt als groepsleider zorg voor de beleidsvorming, alsmede voor de organisatorische en personele aansturing van de werkprocessen van de groep, binnen het vastgestelde beleid van SARA. Stuur uw reactie voorzien van een cv aan: SARA Reken- en Netwerkdiensten mevrouw A.M. Sullot, personeelszaken, Kruislaan 415, 1098 SJ Amsterdam, e-mailadres: Ans.Sullot@sara.nl
15 mei 2007
En nog meer opportuniteiten bij SARA ⇒
Voor wie geïnteresseerd is, kan bij SARA ook nog solliciteren voor een aantal andere vacatures. Zo heeft deze snel groeiende hightech organisatie dringend nood aan een Visualisatie-specialist, een (Senior) Adviseur, en een Unix systemadministrator. Voor een gedetailleerd profiel van al deze functies verwijzen wij u graag naar de website van SARA op www.sara.nl onder "vacatures". Succes!
© Nieuwsbrief