logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer juli 2007
Activiteiten
25 juni 2007
Algemene Ledenvergadering Gridforum stelt nieuwe voorzitter en drie nieuwe bestuurders aan ⇒

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gridforum Nederland op 25 juni jongstleden heeft de vergadering ingestemd met de voordracht van drie nieuwe bestuursleden, namelijk de Heren Cor van der Struijf (IBM), Serge Vrijaldenhoven (Philips) en Jan Hoogma (CSC). De Heren Ron Tolido (Cap) en Arie van Bellen (ECP) treden wegens hun drukke werkzaamheden terug uit het bestuur. Momenteel zit het Gridforum bestuur statutair één lid boven de sterkte. De verwachting is dat nog een enkel lid het bestuur zal verlaten, zodat de overbezetting slechts tijdelijk zal zijn. Bovendien kan het bestuur deze extra inzet goed gebruiken. Tevens zal Mevrouw van Dusseldorp terugtreden als voorzitter, mede omdat zij meent dat de Vereniging gediend is met een bij grid technologie meer inhoudelijk betrokken voorzitter. De vergadering heeft daarom dr. Cees de Laat wederom tot voorzitter benoemd.

09 juli 2007
24 september 2007 - Gridforum experts houden lezing voor het Studium Generale, Technische Universiteit Delft ⇒
Op 24 september 2007 vindt in het kader van het programma voor het Studium Generale van de Technische Universiteit Delft een lezing over het grid plaats in Speaker, Burgwal Delft van 20u15 tot 21u45. De lezing wordt gehouden door een aantal sprekers uit de Vereniging Gridforum Nederland. Het fenomeen grid en zijn toepassingen zal benaderd worden vanuit verschillende invalshoeken. Wat is het grid? Hoe is het ontstaan? Wat kunnen de wetenschap en het bedrijfsleven ermee? Voorbeelden en demo's van concreet grid gebruik. Wat verstaan we onder wetenschap en onderzoek van het grid? En nog veel meer. Kortom, een boeiende avond voor absolute beginners maar ook voor door de wol geverfde gebruikers van het grid.
25 juni 2007
Gridforum kondigt activiteiten voor het werkjaar 2007-2008 aan ⇒
Het Gridforum bestuur heeft reeds enkele highlights aangekondigd die zullen plaatsvinden in de tweede helft van dit jaar, zoals het launch event van BigGrid en PicNic'07 met de speciale CineGrid sessie. Ook zullen de 'avondsalons' worden voortgezet. Tevens is het bestuur in gesprek met het Open Grid Forum over het mogelijk naar Nederland (Amsterdam) halen van één van de volgende OGF meetings in 2008 of 2009. De Vereniging is trouwens nog steeds op zoek naar een auteur voor een goed, Nederlandstalig boek over 'Grid voor Managers'. Elke tip hierover is welkom. Verder gaat het bestuur het onderwerp grids agenderen bij het Studium Generale van verscheidene Nederlandse universiteiten. De Heer Serge Vrijaldenhoven is hier als nieuw bestuurslid reeds actief mee bezig. De eerste Studium Generale afspraak is op 24 september eerstkomende in Delft. Hierover meer in deze nieuwsbrief.
22 juli 2007
Bedrijvendag slides beschikbaar ⇒
De slides van de lezingen die zijn gegeven op de Gridforum Bedrijvendag 2007 op 25 juni 2007 in Amsterdam, zijn beschikbaar op de Gridforum.nl website. Zo'n 30 leden waren op deze bedrijvendag aanwezig. In deze Nieuwsbrief vindt u van enkele lezingen een korte samenvatting.
25 juni 2007
Expres een dijk doorprikken - het IJKdijk project ⇒

Op de Gridforum bedrijvendag presenteerde Robert Meijer het IJKdijk project. In Groningen, op de grens met Duitsland, is een meetcentrum ingericht, in een gebied waarin een aantal dijken kunnen worden gemaakt. In deze dijken zitten sensors waarmee realtime de situatie van de dijk kan worden vastgelegd en doorgeseind naar de controleruimte. Door diverse soorten dijken te maken, klei, veen, of zand, kan worden bekeken hoe zo'n dijk zich houdt onder allerlei omstandigheden, zo wordt af en toe een dijk doorgestoken om te kijken hoe op zo'n doorbraak wordt gereageerd. De sensoren staan in contact met een computernetwerk. Het doel van IJKdijk is om technologie te ontwikkelen die vervolgens grootschalig kan worden ingezet, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Hoe grootschaliger zo'n sensornetwerk en ondersteunend computernetwerk wordt, hoe meer Grid technologie om de hoek komt kijken.

25 juni 2007
Smart Business Networks - nieuwe manieren van zakendoen ⇒

Op de Gridforum bedrijvendag gaf Eric van Heck een overzicht van Smart Business Networks. Die bedrijven doen het goed die in een flexibel netwerk met veel andere berdijven zitten. Door moderne technieken, zoals web services en Grid computing, kunnen bedrijven heel snel en goedkoop samenwerkingsverbanden opzetten. Daardoor kunnen complexe bedrijfsprocessen die vroeger maanden duurden, nu in een uurtje of zo worden gedaan. De kunst is om met zoveel mogelijk bedrijven nuttige samenwerkingsverbanden op te zetten en vervolgens via ICT de afzonderlijke diensten tot een nieuwe samen te smeden. Een voorbeeld is een vertaalservice die contacten heeft met 4500 vertalers die zo'n 140 verschillende talen spreken. Er zijn er altijd wel een paar on-line. Een gemiddelde vertaalopdracht is dan ook binnen een uur uitgevoerd. Dit gaat zo snel dat zelfs meertalige websites nu elke dag kunnen worden geactualiseerd.

25 juni 2007
Nieuwe broodjes dankzij data Grids ⇒

Bij Unilever worden allerlei nieuwe voedingsmiddelen ontwikkeld, zoals voorverpakte broodjes. Dit is een vrij complex proces waarbij allerlei ingrediënten worden samengevoegd, die vervolgens als een belegd broodje door het leven gaan om ten slotte te worden geconsumeerd. Het is de bedoeling dat de meeste mensen het broodje lekker vinden en het liefst niemand vies. In allerlei databases is al veel informatie aanwezig over producten, voedingsstoffen, eigenschappen en smaken. Unilever, vertelde Dirk Out van Unilever Research, heeft intern veel van dit soort databases beschikbaar. Ook van allerlei externe databases kan gebruik worden gemaakt. Wel staan er, soms aanzienlijke, kosten tegenover. Met de hand doorlopen van al deze informatie kost veel tijd en is nogal gevoelig voor fouten. Daarom kijkt Unilever in het kader van het VL-E project naar data Grid technieken om alle informatiebronnen aan elkaar te knopen en vervolgens simulaties uit te voeren.

OGF nieuws
10 juli 2007
OGF legt documenten over technische strategie en grid computing landschap ter inzage voor  ⇒

OGF presenteert twee documenten als "werk in uitvoering". Het eerste behandelt de te volgen technische strategie tussen 2007 en 2010 met betrekking tot het werk rond de ontwikkeling van grid standaarden voor het bedrijfsleven, e-Science activiteiten en grid interoperabiliteit. Het tweede biedt een overzicht van het grid en gedistribueerde computing landschap met aandacht voor de huidige categorieën van grid gebruik en de evolutie van grids toegespitst op specifieke toepassingen naar gedeelde en service-georiënteerde infrastructuren. Beide documenten bevinden zich in de voorbereidingsfase naar publicatie toe.

Cursussen en evenementen
10 juli 2007
17 september 2007 - Grid-STP 2007 in Nice, Frankrijk ⇒

Deze Eerste Internationale Workshop over Security, Trust en Privacy in Grid Systemen wil de aanzet geven tot een state of the art in security en trust voor gridgebruikers en een forum bieden om ideeën uit te wisselen tussen grid onderzoekers op het gebied van trust en security kwesties en veiligheidsexperten die technologieën hebben uitgewerkt om toe te passen op het grid. Fabio Martinelli van het IIT-CNR in Italië zal de keynote verzorgen. De organisatie van de workshop is in handen van de CoreGRID en Grid Trust projecten.

10 juli 2007
26-27 september 2007 - FP6 Concertation Event, Brussel, België ⇒
Met de steun van de BEinGRID en 3S projecten, organiseert de Europese Commissie een Europese Services, Software en Grid Technology Days Meeting in het Diamant Conference Centre in Brussel. De EC wil de samenwerking en kennisuitwisseling stimuleren tussen alle leden van de FP6 gesubsidieerde projecten van de Sofware en Grid Technologies Units die samengebracht werden onder de Service en Software Architecturen, Infrastructuur en Engineering Unit in FP7. Door de integratie van onderzoeksactiviteiten op het gebied van services, software, grid en virtualisatie technologieën wil de EC aantonen hoe Europa hierin economisch kan groeien. Deelname aan dit event is beperkt tot projectmedewerkers uit de FP6 open calls for proposals in 'Grid Technologies' en 'Software and Services Technologies' en uitgenodigde gasten. Registratie is verplicht en open tot 15 september 2007.
10 juli 2007
24-26 oktober 2007 - Symposium over Formele Methodes voor Componenten en Objecten: FMCO 2007, CWI, Amsterdam ⇒

Tijdens het FMCO 2007 Symposium zullen onderzoekers en gebruikers van software engineering en formele methodes samenkomen om de concepten van herbruikbaarheid en modificeerbaarheid te bespreken in component-gebaseerde en object-georiënteerde software systemen. Volgende Europese IST-projecten uit het Zesde Kaderprogramma komen aan bod: ARTIST, Real-time component cluster of the Network of Excellence on Embedded System Design; CREDO, het modelleren en analyseren van evolutionaire structuren voor gedistribueerde diensten; Mobius, dat technologie ontwikkelt om trust en security uit te bouwen voor de volgende generatie van global computers; SelfMan, zelfbeheer voor grootschalige gedistribueerde systemen gebaseerd op gestructureerde overlay netwerken en componenten; Sensoria, software engineering voor service-georiënteerde overlay computers.

Ledennieuws
20 juni 2007
Gemeente Tilburg verbetert interactie met Oracle-technologie ⇒

Gemeente Tilburg heeft voor zijn mid office gekozen voor Oracle SOA Suite. De gemeente wil hiermee de interactie met burgers en bedrijven verbeteren. Daarnaast wordt Oracle Grid Control ingezet voor pro-actiever beheer van de databases waardoor kwaliteit en beschikbaarheid worden gewaarborgd. De gemeente maakt al sinds 1992 gebruik van Oracle-technologie waaronder Oracle database, Oracle Fusion Middleware en diverse JD Edwards-modules. Om de mogelijkheden van de mid office optimaal te benutten is gekozen voor een nieuwe architectuur. Zo wil de gemeente Tilburg het accent in de Informatisering & Automatisering (I&A) dienstverlening omtrent burger en bedrijf optimaliseren. Oracle Enterprise Server Bus wordt in de komende jaren ingezet als databroker om de elektronische berichtenuitwisseling bij de ontwikkeling van het stelsel van Basisregistraties te realiseren. Daarnaast wordt op dit moment getest in hoeverre Oracle SOA Suite intern bijdraagt aan automatisering en verbetering van het proces rondom onkostenvergoeding. De back office van de gemeente Tilburg bestaat voornamelijk uit Oracle databases. Door de inzet van Oracle Grid Management wordt het beheer hiervan eenvoudiger en pro-actiever. Hierdoor blijft er voor de DBA'ers meer tijd over voor het begeleiden van andere IT-projecten.

28 juni 2007
CineGrid demonstreert HDTV-opvolger 4K ⇒

Tijdens het Holland Festival demonstreerde het onderzoeksproject CineGrid de volgende generatie videostreaming. Het concert 'Era La Notte' werd via SURFnet6 naar zeven universiteiten over de hele wereld gestreamd. Deze eerste live-opname en uitzending in 4K ging via glasvezel vanuit Amsterdam naar zeven plekken in de wereld. Het filmformaat 4K is vier keer zo scherp als HDTV. Het team bestond onder meer uit filmers en technici uit Japan. De apparatuur kwam uit Amerika en de projector was van Sony. Nederland leverde de verbindingen met het Muziekgebouw aan het IJ, waarbij de Universiteit van Amsterdam, SARA, SURFnet en Waag Society ondersteuning boden. Op YouTube zijn twee filmpjes te vinden over de demonstratie en the making of CineGrid Amsterdam.

27 juni 2007
Acceptatietesten Huygens succesvol afgerond ⇒
Op woensdag 27 juni 2007 heeft de officiële acceptatie van de nieuwe nationale supercomputer plaatsgevonden. Het systeem komt hiermee formeel in handen van SARA. De komende weken gaat SARA het systeem verder inrichten en gereed maken voor gebruik door wetenschappelijke onderzoekers. Naar verwachting kunnen wetenschappers vanaf de tweede helft van augustus 2007 op Huygens rekenen. Op 29 mei 2007 is de nieuwe nationale supercomputer Huygens, een IBM POWER5+-systeem, bij SARA geleverd. Vervolgens zijn technici van IBM aan de slag gegaan met het installeren van het systeem. Daarna heeft IBM een groot aantal testen uitgevoerd, gericht op onder andere functionaliteit en performance. Ook is de nieuwe supercomputer onderworpen aan een betrouwbaarheidstest waarbij het systeem gedurende tien dagen continu heeft gedraaid. Huygens heeft alle testen met glans doorstaan. Door de gezamenlijke inspanning van IBM en SARA kon het systeem in zeer korte tijd geïnstalleerd en geaccepteerd worden.
14 juni 2007
Delftse onderzoekers koppelen qubits →
Onderzoekers van Technische Natuurwetenschappen aan de Technische Universiteit van Delft hebben de simpelste rekenbouwsteen van een quantumcomputer gemaakt. Als qubits - de quantummechanische informatiedragers - gebruikten ze supergeleidende ringetjes. Dat supergeleidende ringetjes als bouwstenen kunnen dienen voor toekomstige rekensystemen, bleek al in 2000. Delftse onderzoekers toonden toen aan dat elektronen tegelijk zowel rechtsom als linksom door de ringetjes kunnen stromen. Superpositie wordt dit quantummechanische verschijnsel genoemd. Twee jaar later slaagden collega's erin met elektromagnetische straling de draairichting van de elektronen naar believen in te stellen. Onderzoeker ir. Jelle Plantenberg van Technische Natuurwetenschappen heeft de volgende stap gezet. Hij is erin geslaagd twee van deze qubits aan elkaar te koppelen.
02 juli 2007
Vrij reizen mogelijk door fout in software voor kaartlezers wegwerp OV-rittenkaart →

Studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben tijdens hun afstudeeronderzoek een fout ontdekt in de beveiligingssoftware voor papieren wegwerpkaarten voor het openbaar vervoer. Door deze fout konden bepaalde kaarten opnieuw worden gebruikt. De betrokken openbaar vervoerbedrijven nemen maatregelen. De studenten van de Masteropleiding System and Network Engineering ontdekten tijdens een beveiligingsonderzoek dat door een softwarefout in de kaartlezer van de poortjes papieren wegwerpkaarten kunnen worden gemanipuleerd en opnieuw gebruikt. Het probleem werd niet veroorzaakt door de wegwerpkaart zelf, maar door de software in bepaalde kaartlezers op metrostations waar de geldigheid van wegwerpkaarten wordt gecontroleerd. Het probleem doet zich niet voor bij de standaard OV-chipkaart maar uitsluitend bij de papieren wegwerpvariant die is bedoeld voor kortdurend gebruik in het stadsvervoer van Amsterdam en Rotterdam door bijvoorbeeld toeristen. De beveiliging van de standaard persoonlijke en anonieme OV-chipkaarten is veel zwaarder.

25 juni 2007
HP halveert energie- en koelingskosten met nieuwe storage producten ⇒

HP introduceert 'groene' storage technologie die de energie- en koelingskosten van storage in datacenters kan terugbrengen met 50%. De nieuwe oplossingen passen binnen HP's Adaptive Infrastructure-aanbod en biedt zowel thin provisioning als prestatieverbeteringen. Thin provisioning voorziet in virtuele storage, waardoor aan gebruikers storage alleen beschikbaar wordt gesteld als het ook echt gebruikt wordt. De technologie is ontwikkeld voor de uitbreiding van de HP StorageWorks Enterprise Virtual Array (EVA) productlijn, nieuwe tape drives gebaseerd op de Linear Tape Open (LTO) 4 standaard en nieuwe DAT 160 tape drives voor het MKB. Ten slotte introduceert HP het eerste HP StorageWorks tape product dat exclusief is ontwikkeld voor HP BladeSystem c-Class omgevingen. Volgens analistengroep StorageIO Group maken energiekosten voor opslag ongeveer 37 tot 40 % van het totale energieverbruik van hardware in datacenters uit. Met de nieuwe HP storage producten kan een organisatie met een maandelijkse rekening van 2.500 euro voor opslagkosten op jaarbasis ongeveer 15.000 euro per jaar besparen op energie en koeling.

21 juni 2007
Wetenschap ziet baanbrekende mogelijkheden lichtpadtechnologie →
Vijf Nederlandse onderzoeksprojecten hebben de hoofdprijs gewonnen in de lichtpadenwedstrijd 'Enlighten Your Research' van SURFnet en NWO. Met deze prijs krijgen de wetenschappers de beschikking over een lichtpad en 20.000 euro om het gebruik van het lichtpad goed in te bedden in hun onderzoek. De prijswinnaars komen uit verschillende wetenschappelijke disciplines en kenmerken zich door hoge maatschappelijke relevantie. De inzendingen voor deze eerste editie van de lichtpadenwedstrijd 'Enlighten Your Research' tonen aan dat wetenschappers zich bewust zijn van de toegevoegde waarde van lichtpaden voor hun onderzoek, bijvoorbeeld door het delen van schaarse resources zoals meetinstrumenten. De wetenschappers verwachten dat hun lichtpad zal bijdragen aan versnelling of verbetering van hun onderzoek.
02 juli 2007
IBM opent wereldwijd Center of Excellence voor kernenergie →
IBM gaat een Global Center of Excellence for Nuclear Power in het Franse La Gaude oprichten, ter ondersteuning van veilige, betrouwbare en efficiënte elektriciteitsproductie door energiebedrijven over de hele wereld. Het nieuwe expertisecentrum voor kernenergie betekent een verdere verdieping van de doorlopende samenwerking tussen IBM en vooraanstaande producenten van kernenergie ter verbetering van het ontwerp, bouw, veiligheid en werking van kerncentrales op basis van door IBM geleverde software, hardware, adviezen en andere producten voor de energiesector. Het gaat hierbij onder meer om adviezen voor ontwerp en architectuur van IT-systemen, krachtige computersystemen, geavanceerde functionaliteit voor simulatie en modellering, alsmede oplossingen voor Plant Lifecycle Management (PLM), die zowel gericht zijn op het verlengen van de levensduur van bestaande faciliteiten als op het stroomlijnen van de bouw van nieuwe kerncentrales.
28 juni 2007
Aantal Europese supercomputers weer hoger in nieuwe TOP500 lijst ⇒

In de nieuwe TOP500 lijst van supercomputers die eind juni bekendgemaakt werd tijdens ISC'07 in Dresden, lijkt Europa zich te herstellen wat het aantal supercomputersystemen betreft. We tellen nu 127 systemen of 25% van de lijst in vergelijking met de 93 systemen van zes maanden geleden. Engeland spant de kroon met 43 systemen. Op de tweede plaats prijkt Duitsland met 25 systemen. Frankrijk is verder het enige land met meer dan 10 systemen, namelijk 12. Zweden heeft er 10 precies; Nederland acht; Rusland, Spanje, Italië en Zwitserland elk vijf; België vier; en Noorwegen twee.

Jobcorner
20 juni 2007
SURFnet zoekt nieuwe collega's ⇒
SURFnet maakt grensverleggend onderwijs en onderzoek mogelijk. SURFnet medewerkers ontwikkelen en exploiteren het landelijke netwerk SURFnet6 en bieden innovatieve diensten op het gebied van beveiliging, authenticatie en autorisatie, groepscommunicatie en video. Momenteel heeft SURFnet volgende vacatures ter beschikking: Technisch Product Manager geavanceerde internettoepassingen; Innovator Middleware Services; Manager Netwerkdiensten; Financiële medewerker. Daarnaast heeft SURFnet een speciaal programma voor jonge talenten.
© Nieuwsbrief