logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer oktober 2007
Activiteiten
17 september 2007
Trossen los voor Big Grid ⇒

Op 17 september 2007 ging het Big Grid project officieel van start in Amsterdam. Big Grid is een uitgebreid nationaal eScience grid opzet dat zal lopen tot 2011 met een budget van 28,8 miljoen euro. Big Grid bestuurslid Jaap van den Herik lichtte het project nader toe. Big Grid zal verbonden worden met het Europese grid. Momenteel is dat EGEE. Bob Jones, directeur hiervan, weidde uit over de rationale achter het nieuwe EGEE3 project, dat momenteel ter goedkeuring ligt bij de Europese Commissie. EGEE3 is gebaseerd op nationaal georganiseerde grids die verbonden zijn met elkaar, in tegenstelling tot het huidige EGEE2 waar het gaat om individuele centra per regio die partner zijn in het project. Zowel van den Herik als Jones benadrukten de behoefte om het eScience grid om te vormen tot een e-Infrastructuur die onderhouden kan worden. Daar is structurele subsidie voor nodig die niet louter gebaseerd is op projecten die al dan niet kunnen goedgekeurd worden.

01 oktober 2007
Grid-tutorial op 25 en 26 september meer dan geslaagd ⇒
Op 25 en 26 september 2007 hebben Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica, het Centrum voor Informatie Technologie van de Rijksuniversiteit Groningen, SURFnet en SARA gezamenlijk een Grid-tutorial georganiseerd. Naast een gedegen introductie in Grid computing hebben de deelnemers ervaring kunnen opdoen met de gangbare job-submissie en datamanagement-technieken. Verder zijn de onderwerpen Grid-beveiliging en security aan de orde geweest en kon via een certificaat toegang worden verkregen tot het Grid. De tutorial was bedoeld voor beginnende programmeurs en ontwikkelaars van Grid-applicaties en vond plaats bij SURFnet. De Grid-tutorial werd gesponsord door SURFnet, Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC) en Gridforum.nl.
OGF nieuws
09 oktober 2007
Steve Tuecke en Jikku Venkat stellen open source grid oplossingen voor tijdens OGF21 ⇒
In één van de sessies tijdens OGF21 onthullen Steve Tuecke en Jikku Venkat van Univa UD, zoals hun recent gefusioneerde bedrijven nu heten, de blauwdruk van het eerste bedrijfsspecifieke open source cluster en grid producten pakket. Haaks op de politiek van leveranciers die dure, verwarrende en beperkende eigen grid en cluster producten aanbieden, openen Steve Tuecke en Jikku Venkat de discussie over sleutelkwesties opgeworpen door klanten die kiezen voor open source implementaties. Gebaseerd op een vrij downloadable open source cluster beheer product, bevat het Univa UD HPC open source product pakket een volledig ondersteunde pro versie met brede functionaliteit en een bedrijfsspecifieke grid oplossing die ontstond uit de inmiddels bekende Grid MP technologie van United Devices.
Cursussen en evenementen
03 oktober 2007
24-26 oktober 2007 - eChallenges e-2007 Conference & Exhibition in Den Haag ⇒
eChallenges is een jaarlijkse conferentie en wordt voor de 17e keer georganiseerd. De internationale researchconferentie met vakbeurs richt zich op het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van ITC toepassingen. Tijdens deze conferentie wordt een gezamenlijke Nederlands-Canadese workshop gegeven over de architectuur en toepassingen van (dynamische) lichtpaden. De workshop zal een interactief karakter hebben met ruime gelegenheid voor discussie. Zowel tijdens de workshop als in de stand op de beursvloer, zullen een aantal aansprekende demonstraties worden gegeven. De workshop en de demonstraties zijn een samenwerking van SURFnet, SARA, UvA, het Canadese onderzoeksnetwerk CANARIE en Nortel. Aan eChallenges, dat onder meer gesteund wordt door de Europese Commissie, nemen 650 vakspecialisten van toonaangevende bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen deel uit meer dan 50 landen. Voor het vakbeursgedeelte van eChallenges e-2007 sponsort het Ministerie van Economische Zaken een Nederlands ICT-paviljoen. Dat paviljoen biedt Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen een uitgelezen platform om hun technologie en kennis aan de doelgroep te etaleren. Als nationaal supercomputing- en netwerkcentrum sponsort SARA met een 'silver sponsorship' het Nederlandse ICT-paviljoen. SARA heeft in dit paviljoen een stand en zal op een Tiled Panel Display (TPD) met 15 schermen demonstraties geven van verschillende applicaties. Het TPD is een innovatieve oplossing voor high-resolution remote visualization.
16 oktober 2007
6 december 2007 - SARA Superdag in Amsterdam ⇒
Op donderdag 6 december organiseert SARA de 24e editie van de jaarlijkse Superdag. De Superdag vindt plaats in de Turingzaal (Z011) op Science Park Amsterdam, Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Meer hierover in de volgende editie van onze nieuwsbrief.
11 oktober 2007
11 december 2007 - BELNET Networking Conference in Brussel, België ⇒
Op 11 december vindt de jaarlijkse BELNET Networking Conference plaats in Brussel, in het HUSA President Park hotel vlakbij het treinstation Brussel Noord. Dit jaar zal de conferentie in het teken staan van het nieuwe onderzoeksnetwerk. In de namiddag zijn er drie parallelle sessies: Network, Services and Users en Industry. Klanten en (eind)gebruikers van BELNET betalen 30 euro voor hun deelname aan deze conferentie. Alle anderen betalen 100 euro. Inschrijven is verplicht.
11 oktober 2007
19-22 mei 2008 - TERENA Networking Conference 2008 in Brugge, België ⇒
De TERENA Networking Conference is de grootste Europese conferentie omtrent onderzoeksnetwerken en -technologie. De jaarlijkse conferentie zal van 19 tot 22 mei 2008 plaats vinden in Brugge. BELNET staat in voor de organisatie van dit evenement. Het thema volgend jaar is "Beyond connectivity". De "TERENA Call for Papers" werd zopas gelanceerd. Iedereen die geïnteresseerd is om te spreken op deze conferentie kan een abstract indienen tot ten laatste 30 november 2007. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Koen Schelkens, coördinator Customer Relations bij BELNET, die in het programmacomité zetelt van deze conferentie op het mail-adres customer@belnet.be
Ledennieuws
01 oktober 2007
EGEE heeft er drie nieuwe business associates bij ⇒

Het EGEE project heeft samenwerkingsverbanden opgezet met drie nieuwe business associates, nl. Avanade, Excelian en Hitachi. Dit weerspiegelt de groeiende betekenis van grid technologie voor de commerciële sector. Het EGEE Business Associate (EBA) programma biedt bedrijfspartners de gelegenheid om zich in te zetten voor technische aspecten, zoals gecoördineerde technische ontwikkelingen, marktoverzichten, exploitatie-strategieën en kennisoverdracht tussen de bedrijven en het EGEE project. Deze aspecten komen de beide partijen wederzijds ten goede. Tot op heden had EGEE reeds bestaande samenwerkingsverbanden met GridwiseTech, NICE en Platform Computing.

26 september 2007
BEinGRID stelt eerste projectresultaten voor en kondigt volgende Call voor nieuwe business experimenten aan ⇒

Reeds meer dan een jaar is het project BEinGRID (Business Experiments in GRID) bezig met het opzetten van real-world experimenten met grid technologieën. De eerste resultaten en innovatieve grid oplossingen werden voorgesteld tijdens het European Services, Software and Grid Technology Days (ESSGTD) event, georganiseerd door de Europese Commissie met de steun van BEinGRID. Het BEinGRID project nam meteen de gelegenheid te baat om een call te lanceren voor bijkomende business experiment voorstellen. De call is gericht naar bedrijven en onderzoeksinstellingen met het oog op het aanbieden, gebruiken en valideren van grid technologieën om het hoofd te bieden aan specifieke bedrijfsuitdagingen.

04 oktober 2007
Grid computing biedt nieuwe hoop in de strijd tegen vogelgriep  ⇒
Via een samenwerking tussen Europese en Aziatische onderzoekers is opnieuw de strijd aangebonden tegen het dodelijke vogelgriepvirus met als wapen de gebundelde kracht van meer dan 40.000 computers uit 45 landen om het tempo voor het vinden van een antiviraal medicijn op te drijven. Het EGEE project is hier mee in betrokken. Het betreffende grid verbindt gewone PCs om een supercomputer te vormen met een potentiële kracht om meer dan 500.000 molecules met geneeskundige eigenschappen te analyseren tijdens de komende weken. Het EGEE computing grid stuurt software aan die onderzoekers toelaat om de waarschijnlijkheidsgraad te berekenen waarmee een molecule met geneeskundige eigenschappen zal aanslaan bij de actieve bestanddelen van het virus om zo de werking ervan te neutraliseren. Door gebruik te maken van de resultaten van deze in silico screening, kunnen de onderzoekers voorspellen welke bestanddelen het meest effectief zijn om het virus onschadelijk te maken. Dit versnelt het ontdekken van nieuwe potentiële neutraliserende elementen en zo een onproductieve trial-and-error benadering in het laboratorium te beperken.
02 oktober 2007
EGEE reeds aan 100.000 jobs per dag en einde nog niet in zicht ⇒

Gedurende de maanden juli, augustus en september heeft het Europese project Enabling Grids for E-sciencE (EGEE) met veel succes voordien ongeziene aantallen computer workloads beheerd. Aangedreven door een infrastructuur van 41.000 CPUs, draaide EGEE 100.000 jobs per dag, dat is meer dan het dubbele van het gemiddeld aantal jobs sedert het voorjaarskwartaal. Sites verspreid over de hele wereld vertegenwoordigd door 250 computercentra in 48 landen droegen bij tot deze immense taak zodat 25.000 jobs gelijktijdig konden draaien. Dit soort van samenwerking is de sleutel tot het voortdurende succes van EGEE, zoals bleek op de recente EGEE'07 conferentie in Boedapest. Jobs die draaiden op het verzoek van Virtuele Organisaties (VOs) hadden te maken met onderzoek in verschillende domeinen zoals fysica, geneeskunde, klimatologie, geologie, engineering, kunst en muziek. VOs verbonden met de Large Hadron Collider deeltjesversneller bij CERN in Genève, Zwitserland dienden bij benadering 60% van de jobs in.

11 oktober 2007
Geavanceerde netwerkdemonstratie luistert Sputnik-herdenking op ⇒

Tijdens de feestelijke herdenking van de lancering van de satelliet Sputnik I vijftig jaar geleden werd een wereldwijde netwerkdemonstratie uitgevoerd. De gasten in Moskou en St. Petersburg zagen animaties van de Melkweg en van een tornado die met een snelheid van 1 Gbit/s vanuit Nederland en de VS werden gestreamd. De streams liepen over het GLORIAD-netwerk, een hogesnelheidsnetwerk rond de aarde voor wetenschappelijk dataverkeer. De initiatiefnemers zijn China, Rusland en de Verenigde Staten. Inmiddels is het aantal deelnemende landen uitgebreid met onder andere Nederland. Bij de demonstratie werd gebruik gemaakt van visualisatie middleware genaamd SAGE (Scalable Adaptive Graphics Environment). SAGE wordt gebruikt om meerdere hoge resolutie streams tegelijkertijd te vervoeren via lichtpaden.

Jobcorner
05 oktober 2007
SURFnet zoekt nieuwe collega's →
SURFnet maakt grensverleggend onderwijs en onderzoek mogelijk. Deze organisatie ontwikkelt en exploiteert het landelijke netwerk SURFnet6 en biedt innovatieve diensten op het gebied van beveiliging, authenticatie en autorisatie, groepscommunicatie en video. Momenteel heeft SURFnet verschillende vacatures voor ambitieuze medewerkers.
© Nieuwsbrief