logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer maart 2008
Activiteiten
11 maart 2008
2 april 2008 - Algemene Ledenvergadering ⇒

Alle Gridforum leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt op 2 april 2008, van 11u00 tot 12u00, net voor de start van de bedrijvendag, in de Philips-gebouwen op de High Tech Campus in Eindhoven - gebouw: High Tech Campus 34. U krijgt er een overzicht van de activiteiten in 2007, het financiële jaarverslag over 2007, en wat u mag verwachten aan initiatieven in 2008. Noteert u datum, plaats en aanvangsuur alvast in uw agenda.

06 maart 2008
2 april 2008 - Twee nieuwe sprekers uit het buitenland bevestigd voor de bedrijvendag ⇒
Zoals beloofd in de vorige editie van de nieuwsbrief kunnen we nu de namen vrijgeven van twee nieuwe sprekers die zullen aantreden tijdens de jaarlijkse Gridforum bedrijvendag. Jürgen Knobloch, als wetenschapper in de fysica werkzaam bij CERN, vertegenwoordigt het Europese Grid Initiatief (EGI) Design Study Project in een presentatie met als titel: "Grids for Science in Europe - planning for sustainability". Pierre Guisset van het Belgische CETIC maakt deel uit van het BEinGRID Project en zal een overzicht geven van de eerste resultaten van de business experimenten op het grid die plaatsvonden in het kader van dit project. Twee andere eminente internationale sprekers werden reeds eerder aangekondigd: Werner Vogels van Amazon en David de Roure van de Universiteit van Southampton. Als u nog niet ingeschreven bent voor de bedrijvendag, doe het dan nu via het registratieformulier op http://gridforum.nl/bedrijvendag
06 maart 2008
Wat doet uw bedrijf met het grid? Vertel het ons! ⇒
We zijn uiteraard erg benieuwd naar de toepassingen die u binnen uw bedrijf op het grid heeft draaien of naar uw toekomstige gridplannen. Daarom bieden wij u tijdens de bedrijvendag op 2 april een forum aan om uw verhaal te doen. Bedrijven die lid zijn van Gridforum Nederland wordt de gelegenheid geboden om een beknopte grid case study voor te stellen of een korte presentatie over het gridgebruik binnen hun bedrijf te houden. U kunt uw voorstellen indienen via secretaris@gridforum.nl
OGF nieuws
16 februari 2008
OGF-Europe uit de steigers voor een snellere aanvaarding en vernieuwing van het grid →

Het Open Grid Forum (OGF) ligt mee aan de basis van OGF-Europe, een nieuw initiatief, gesubsidieerd door de Europese Commissie, voor het wereldwijd mobiliseren en integreren van gemeenschappen met betrekking tot grid standaarden en best practices. OGF-Europe zal de investeringen in grid technologieën door de Europese Commissie verder kapitaliseren door de aanvaarding en de vernieuwing van het grid in onderzoek, beleid en bedrijfswereld binnen Europa te stimuleren. Het OGF-Europe project volgt de lijn van OGF's missie om het pervasieve grid ingang te doen vinden via onderling met elkaar opererende software standaarden. Sleutelplannen hiervoor zijn het inrichten van outreach seminars en workshops, het aanpakken van de uitdagingen om tot grid aanvaarding te komen, het opstellen van aanbevelingsrapporten, gemeenschapsoverzichten, best practice verslagen en tutorials. OGF-Europe zal tevens een "Industry Experts" raad coördineren om een beter inzicht te verwerven in hoe Europese ondernemingen omgaan met kwesties die te maken hebben met onderlinge samenwerking en standaardisatie en om de bedrijven actief te betrekken in de kernarbeid van het OGF.

Cursussen en evenementen
28 februari 2008
27 maart 2008 - SURFnet organiseert training netwerkbeheer in Utrecht ⇒

Op 27 maart 2008 organiseert SURFnet een training netwerkbeheer. De eendaagse training is gericht op netwerkbeheerders in het hoger onderwijs en het MBO-veld. Tijdens de training geven experts een toelichting op vier onderwerpen, te weten: NAT/Firewalls; beveiliging van een wireless LAN; multicast; en IPv6. De training begint om 10u00 en eindigt om 17u00 in het SURFnet kantoor te Utrecht. De dag is gericht op professionals die reeds beschikken over basiskennis rondom de te behandelen thema's. Deelname aan de training is kosteloos. Geïnteresseerden uit de SURFnet-doelgroep, met name Universiteiten en HBO's, kunnen zich inschrijven via het online inschrijfformulier op http://event.surfnet.nl/workshop_netwerkbeheer_27_maart_2008.html

13 februari 2008
3 april 2008 - Tweede ECSS Workshop in Boedapest, Hongarije →

De Tweede European Community for Software & Software Services Workshop tracht de uitdagingen te peilen waaraan de Europese Unie het hoofd zal moeten bieden op het gebied van gedistribueerde computertechnologie ontwikkeling. Experten uit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven worden uitgenodigd om een open dialoog te voeren en bij te dragen aan een gezamenlijke White Paper voor de Europese Commissie. De Tweede ECSS Workshop die in samenwerking met ETAPS wordt georganiseerd, zal aandacht besteden aan de volgende uitdagingen: (1) Semantics voor dynamische zoekopdrachten, matching en samenstelling van software services; (2) Niet-functionele vereisten en bedrijfsprocessen en procedures voor software service voorziening; (3) Privacy bescherming en marktregulatie in convergerende elektronische communicaties.

07 maart 2008
3-5 juni 2008 - BEinGRID Industriedagen in Barcelona, Spanje ⇒

In samenwerking met het 23ste Open Grid Forum (OGF23) organiseert BEinGRID zijn Industriedagen onder het thema "Demonstrating Grid for Business". Tussen 3 en 5 juni 2008 worden er demonstraties aangeboden van de 18 lopende Business experimenten en geven gastsprekers uit de software en services industrie nadere uitleg. Tevens is er een gezamenlijke plenaire sessie voorzien tussen BEinGRID en OGF aan het begin van het event waarin duidelijk moet worden hoe grid computing gebruikt kan worden op een praktische, economische en competitieve wijze. Om deze visie kracht bij te zetten worden er verscheidene demos van de 18 Business experimenten voor het voetlicht gebracht.

18 februari 2008
25-26 augustus 2008 - CoreGRID Symposium op Las Palmas de Gran Canaria in Spanje ⇒

Het CoreGRID Symposium streeft ernaar om het belangrijkste Europese event voor grid computing te zijn om de resultaten te verspreiden van de initiatieven van Europese landen en lidstaten, alsook andere internationale projecten voor grid onderzoek en technologieën. Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met Euro-Par 2008. Alle aspecten van grid computing zullen aan bod komen zoals service infrastructuren. Het event zal deelnemers uit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven verzamelen.

Ledennieuws
25 februari 2008
CATNETS of stock exchange voor grid computing ⇒

Het door de Europese Unie gesubsidieerde CATNETS project heeft een veelbelovend technisch concept ontwikkeld voor het organiseren van een vrije markt in grid computing. In tegenstelling tot het huidige 'e-Bay' veilingmodel in grid computing dat verkopers van rekenkracht aan de zoekende kopers koppelt, hangt het zelforganizerende vrije markt-principe in het CATNETS project niet af van een centrale autoriteit. CATNETS ontleent zijn naam aan de term "catallaxy" die gebruikt werd door de 20e-eeuwse Oostenrijkse economist Friedrich Hayek en verwijst naar het order dat afkomstig is van vele onafhankelijke transacties in een vrije markt. Dit toont aan hoe, en niet waarom, marktprijzen de waarden bereiken die ze hebben en verwerpt het idee van een centrale controle. De grootste uitdaging in CATNETS bestond erin om modellen te creëren die duizenden transacties tegelijkertijd aankunnen zonder onredelijk traag te worden. CATNETS deed dit op twee manieren: met de hulp van een krachtige simulator die complexe grids modelleert en door een echt prototype netwerk op te bouwen om de resultaten van de simulator te testen. De resultaten toonden aan dat het vrije-markt-systeem ingewikkelder is dan een centrale veiling omdat meer berichten dienen verstuurd te worden om hetzelfde aantal transacties te bewerkstelligen maar daartegenover staat dat de overheads worden verdeeld over alle deelnemers in plaats van bij voorkeur langs één centrale beheerder te lopen. Het CATNETS team mikt nu op een vervolgproject waarbij de akkoorden niet alleen op basis van prijs gemaakt worden maar waar ook gekeken wordt naar factoren als vertrouwen en reputatie, serviceniveau-overeenkomsten en verschillende prijsniveaus voor verschillende soorten diensten.

21 februari 2008
Alcatel-Lucent en HP werken samen om service-georiënteerde architecturen te verzekeren ⇒

Alcatel-Lucent en HP hebben onderling een productintegratie gerealiseerd van de HP SOA Systinet beheersoftware en de OmniAccess 8550 Web Services Gateway van Alcatel-Lucent. Deze oplossing biedt de mogelijkheid voor bedrijven om ervoor te zorgen dat de toegangsprocedure tot informatie die in hun service-georiënteerde architectuur (SOA) toepassingen is ontworpen geactiveerd wordt in run time. Zo behouden bedrijven strikte controle over de toegang tot hun privé-informatie terwijl de bedrijfsprocessen geautomatiseerd worden.

18 februari 2008
Nieuw kennisgegevensbank voor Europese Grid Initiatieven nu online ⇒

De European Grid Initiative Design Study (EGI_DS) heeft een interactive kennisgegevensbank online opgezet om informatie te bieden over de status van Europese Nationale Grid Initiatieven (NGIs) en de samenwerking te verstevigen met als doel een onderhoudbare Europese grid computing infrastructuur. De kennisgegevensbank werd door het design study team voorgesteld in het kader van het jaarlijkse Enabling Grids for E-sciencE (EGEE) project gebruikersforum dat in Clermont-Ferrand, Frankrijk gehouden werd. Het ontwerp van de gegevensbank is te vergelijken met de welbekende online encyclopedie Wikipedia. De NGIs kunnen dus zelf gegevens inbrengen en sleutelen aan de inhoud.

06 maart 2008
HP helpt Alcatel-Lucent met opzet van state-of-the-art datacenter ⇒

HP en Alcatel-Lucent hebben samen de migratie gerealiseerd naar een nieuw, Tier Four uitgerust gegevenscentrum, in Marcoussis, even buiten Parijs in Frankrijk. Het gaat om het meest robuuste, veilige en fouttolerante type gegevenscentrum dat heden beschikbaar is. Alcatel-Lucent is bezig om zijn 25 gegevenscentra wereldwijd terug te brengen naar zes locaties tegen eind 2009. Het Marcoussis centrum is toonaangevend voor het consolidatieproject en laat zien hoe de gegevenscentrumoperaties van Alcatel-Lucent worden getransformeerd in bedrijfsgerichte aanwinsten om nieuwe inkomstenstromen te genereren. De infrastructuur van het nieuwe gegevenscentrum is gebaseerd op Alcatel-Lucent's eigen OmniSwitch netwerkproducten en op HP's standaard bedrijfsservers. Het centrum kan de stijgende volumes aan mediacontent, geautomatiseerde bedrijfsprocessen en nieuwe toepassings- en dienstmodellen voor het bedrijfsleven makkelijk aan. Bovendien wordt het teveel aan capaciteit verhuurd aan andere bedrijven via Data IV, de joint venture met Colony Capital, om de cost of ownership voor Alcatel-Lucent te verlagen.

14 februari 2008
SURFnet filmt elektronenmicroscopie via lichtpaden ⇒

Zoals reeds eerder vermeld heeft SURFnet vijf maatschappelijk relevante onderzoeken gefilmd, die gebruik maken van lichtpaden. Een van die onderzoeken gebruikt lichtpaden voor elektronenmicroscopie. De belangrijkste componenten in het elektronenmicroscopie onderzoek zijn samenwerking met andere onderzoekscentra en onderwijs. Voorheen moest een onderzoeker op reis gaan om een elektronenmicroscoop te kunnen gebruiken. Het dynamische karakter van proeven doen kwam hierdoor in het gedrang; immers, als bij de elektronenmicroscoop bleek dat een preparaat ongeschikt was, een veelvoorkomend euvel, dan kon een aangepast preparaat pas bij de volgende reis worden onderzocht. Door nu de lichtpad technologie te gebruiken wordt het mogelijk om op afstand preparaten te onderzoeken, waarbij de aanvrager mee kan kijken en zelfs de microscoop kan bedienen. Voor wat betreft het onderwijs kunnen de databestanden, die nodig zijn om verschillende afbeeldingen te maken van de microscopische weergave worden bijeengebracht en gevisualiseerd op een scherm dat groot genoeg is om alle leerlingen mee te laten kijken.

03 maart 2008
Laatste stukje ATLAS puzzel past: detector klaar voor de start →
Op vrijdag 29 februari 2008 is het laatste onderdeel van de ATLAS detector afgedaald in de bouwput op CERN, Genève, waar het nu geïnstalleerd, bekabeld, en getest wordt. Dit laatste onderdeel, dat vreemd genoeg bekend staat als het 'small wheel', heeft een diameter van 9,3 meter, maar is klein vergeleken met de andere onderdelen van de ATLAS detector. Het kleine wiel maakt deel uit van de ATLAS muon-spectrometer, dat sporen van muon-deeltjes op een haar nauwkeurig zal gaan meten. Deze muonen worden geproduceerd in proton-proton botsingen bij de Large Hadron Collider (LHC), en kunnen een aanwijzing zijn voor productie van het verwachte Higgs deeltje. ATLAS is één van de twee detectiesystemen die op zoek gaat naar het Higgsdeeltje, dat ervoor zorgt dat alle andere deeltjes massa hebben. Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ATLAS muon systeem: aan de buitenste en grootste laag detectorelementen, twee grote toroide magneten, en duizenden hoge-precisie uitlijnsystemen als ook aan de elektronica.
Jobcorner
15 februari 2008
SARA op zoek naar talentvolle kandidaten voor enkele van zijn gespecialiseerde units →
SARA is als nationaal supercomputercentrum en innovatief netwerk expertise- en faciliteitencentrum uniek binnen de Nederlandse IT-wereld. Het levert een compleet pakket van high performance computing-, netwerk- en infrastructuurdiensten, gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen in de informatietechnologie. Momenteel zijn er bij SARA 4 vacatures voor de volgende functies: (Senior) Netwerkspecialist (IP); (Senior) Systeemprogrammeur/Systeem Expert; (Senior) Adviseur / Wetenschappelijk Programmeur; en (Senior) System Engineer Unix.
13 maart 2008
Vacature voor een Junior Grid en/of parallelisatie expert bij het CIT van de Rijksuniversiteit Groningen →
Het CIT van de Rijksuniversiteit Groningen heeft momenteel een vacature voor een (junior-) grid specialist. Het Donald Smits Centrum voor Informatietechnologie (CIT) is een organisatie in het ICT-hart van de Rijksuniversiteit Groningen. De RUG telt ongeveer twintigduizend studenten en vijfduizend medewerkers. De uitdagingen die de ICT-wereld aandraagt en de oplossingen die de organisatie vraagt, zorgen ervoor dat het CIT voortdurend in verandering is. Het CIT heeft de beschikking over een 400 processor cluster, een Blue-Gene met 12000 cores en een 100 node cluster voor grid toepassingen. Voor het visualiseren van de uitgerekende resultaten beschikt het RC over een Reality Center met een Reality Cube. De faciliteiten worden beheerd door de unit voor High Performance Computing and Visualisation (HPC/V). Steeds belangrijker worden toepassingen waarbij de resources gedeeld worden met andere rekencentra. Ter ondersteuning van deze activiteiten is het centrum voor High Performance Computing and Visualisation op zoek naar een Junior grid en/of parallelisatie-expert.
03 maart 2008
Europees Centrum voor Atomaire en Moleculaire Simulatie - CECAM - zoekt directeur →
CECAM, het Europees Centrum voor Atomaire en Moleculaire Simulatie, heeft een vacature voor een nieuwe directeur. Het belangrijkste aandachtspunt voor CECAM is de ontwikkeling van moderne grootschalige computerinstrumenten in verscheidene domeinen zoals nanofysica, biofysica en biochemie, zachte materie of materiële fysica en scheikunde. De hoofdactiviteiten van CECAM zijn het organiseren van workshops en tutorials en het plaats bieden aan onderzoekers. De nieuwe directeur wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Uiterste datum om uw sollicitatie in te dienen is 20 april, 2008.
© Nieuwsbrief