logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer april 2008
Activiteiten
02 april 2008
Nieuwe Gridforum plannen ontvouwd tijdens ledenvergadering ⇒
Tijdens de ledenvergadering heeft het Gridforumbestuur voorzichtig een tipje van de sluier opgelicht met betrekking tot de activiteiten die het in 2008 zal ontplooien voor de leden. In september of oktober wordt er een nieuw gridtutorial georganiseerd. Het succesvolle initiatief van de grid salons wordt zeker opnieuw opgepikt. De CINEgrid bijeenkomst dit jaar vindt plaats tussen 24 en 26 september. Er worden ook plannen gesmeed voor een extra tutorial gericht op bio-informatici. Meer concrete informatie volgt in de volgende edities van de nieuwsbrief en uiteraard op de Gridforum website.
02 april 2008
Bedrijvendag 2008 oogst veel bijval ⇒
Gridforum Nederland kijkt met enige voldoening terug op een flink bijgewoonde en geslaagde bedrijvendag met maar liefst drie internationale sprekers. Uitgebreide dank gaat uit naar Philips die de lokatie aan de High Tech Campus in Eindhoven gastvrij ter beschikking stelde. De inhoud van de aangeboden voordrachten is vanaf heden on-line te raadplegen op de Gridforum website.
02 april 2008
Business Experimenten in grid - Eerste resultaten van het Europese project BEinGRID ⇒
Tijdens de Gridforum Bedrijvendag gaf Pierre Guisset van CETIC in Charleroi, België reeds een voorproefje van de eerste resultaten in BEinGRID, een van de grootste grid projecten binnen Europa met bijna 100 partners. De eerste golf van bedrijfsexperimenten is bijna afgerond en daarvan zullen de eindresultaten voorgesteld worden tijdens de gecombineerde BEinGRID/OGF conferentie in Barcelona, begin juni. BEinGRID heeft enkele remmende factoren geïndentificeerd die het gebruik van grids tegenhouden. Mensen staan wantrouwig tegenover onbeheerde technologie en maken zich zorgen over de veiligheids- en betalingsprocedures in een gedeelde dienstenomgeving. Pierre Guisset somde een aantal kwesties op die binnen het project aan de orde kwamen zoals gridbereide SLAs, legale problemen, IPR en licensing. Hierover werden rapporten opgesteld en er werden ook businessmodellen gecreëerd zoals 'Software as a Service' (SaaS) en 'Software as a Product'. SaaS is erg populair en dat komt, volgens de spreker, door het feit dat er geen installatie- en beheerinspanningen van de klant gevraagd worden. In het geval er iets misgaat, kan de klant altijd bellen naar de service provider en bovendien geeft de 'betaal-per-gebruik' formule de klant het idee dat hij zijn kosten kan beheersen.
02 april 2008
De VL-e Grid infrastructuur op de bres voor de Life Sciences ⇒
Voor IBM en de Vrije Universiteit Amsterdam stelde Alex de Landgraaf tijdens de Bedrijvendag de resultaten voor die bereikt werden met de VL-e Grid infrastructuur in het kader van een Life Sciences toepassing. Het VL-e - Virtual Laboratory voor e-Science is een Nederlands project van 20 miljoen euro voor het creëren van een virtual laboratory omgeving voor e-Science en industriële research dat al verscheidene jaren een werkende grid infrastructuur draait. Het Academisch Medisch Centrum Amsterdam wilde wel eens weten of dit VL-e Proof-of-Concept grid kon ingezet worden voor routine onderzoeken van genoom analyse. Om de grid infrastructuur in de huidige AMC infrastructuur in te passen koos Alex de Landgraaf voor een architectuur waarin een Grid Access Point bij het AMC werd verbonden met de Grid Storage Resources bij SARA en NIKHEF via het grid. Voor de gebruiker ziet de gridopslag eruit als een aangehechte disk. Met de veiligheid, privacy en gebruikersvereisten was alles in orde, volgens Alex de Landgraaf. Een andere kwestie vormen de performantie en de beschikbaarheid die minder scoorden en waaraan nog moet gewerkt worden. Voor e-Science is het VL-e Proof-of-Concept Grid een prima oplossing maar voor het medische bedrijf schiet ze voorlopig te kort, luidt de conclusie.
02 april 2008
De nieuwe e-Science of spreken we beter van e-Research? ⇒
David De Roure daagde de deelnemers van de Gridforum Bedrijvendag positief uit door de alleenzaligmakendheid van het grid in vraag te stellen. Zijn visie dat er misschien betere oplossingen dan het grid bestaan om e-Science vooruit te helpen botste eerder al op kritiek maar wellicht is het Web 2.0 alternatief zo gek nog niet. Onderzoekers zijn niet steeds bezig met 'heldenresearch'. Ze voeren van dag tot dag vrij gewone onderzoekstaken uit en ze zijn vaak even goed geholpen met een minder groots en complex instrument als het grid, aldus de spreker. Op voorwaarde dat de gegevens centraal staan, het ruimte biedt tot goede deelname van en samenwerking met collega's, je er wetenschap op een digitale wijze mee kan beoefenen, open en vooral niet te perfect is, dat je zelf aan het roer blijft staan zodat het tool niet met je aan de haal gaat, en dat je er overal en altijd toegang tot hebt, dus pervasief is. David De Roure bewees aan de hand van een aantal voorbeelden dat nu net de uitgebreide grids niet echt voldoen aan deze voorwaarden. Web 2.0 daarentegen is veel beter toegesneden op de eisen die moderne e-Research aan de wetenschapper stelt. Moeten we het grid dan maar afschrijven? Nee toch? Maar laten we het eerder bekijken als een welgekomen deeloplossing binnen een totaalaanpak die een vlotte workflow garandeert met het beste van twee werelden. Het grid is best in staat de nodige hand- en spandiensten te verlenen binnen een globaal ecosysteem dat het belang van de verwerking van de onderzoeksgegevens centraal stelt.
02 april 2008
Cloud computing is Grid computing zonder middleware ⇒
Is cloud computing de zoveelste hype of gaat het wel degelijk om een nieuw en revolutionair concept? En waarin verschilt het van grid computing? Werner Vogels van Amazon gaf er zijn persoonlijke kijk op tijdens de Bedrijvendag. Om van cloud computing te kunnen spreken moet het gaan om een publieke infrastructuur, die via het internet en onafhankelijk van de plaats waar je werkt toegang verschaft tot de ruwe resources die op eenvoudige vraag beschikbaar zijn mits betaling per gebruik en meetbaar als een nutsvoorziening zoals elektriciteit of water. Dit geldt voor het grootste deel ook voor grid computing maar cloud computing functioneert zonder middleware. Als grootschalig verkoopsbedrijf is Amazon gespecialiseerd in het omgaan en werken met een uitgebreid gedistribueerd computersysteem. Zijn talloze diensten zijn intern gebaseerd op SLA's waardoor het systeem opereert voor 99,999% van de tijd. Amazon zweert bij schaalbaarheid, beschikbaarheid, performantie en kostenbesparing. Daarom heeft het bedrijf het web-scale computing concept uitgevonden, wat men gerust cloud computing avant-la-lettre kan noemen. Om het Amazon computergebeuren te virtualiseren was er nood aan drie omgevingen: een computeromgeving die uitgroeide tot EC2, een opslagomgeving die opbloeide tot S3 en een communicatie-omgeving, SQS genaamd. Dat waren de eerste drie interne diensten die Amazon creëerde en ook de eerste drie die naar het publiek toe werden gelanceerd. Hierop zijn alle latere diensten geënt. Waarom zou je een beroep willen doen op de Amazon cloud computing diensten? Voor bedrijven met piekmomenten in hun dienstverlening is het handig om een standaard computerprofiel bij Amazon in te huren: je krijgt dan een virtuele machine ter beschikking met een voorgedefinieerd softwarepatroon om diensten te leveren. Tot slot beschreef Werner Vogels kort het 'grid op wolkjes' aan de hand van twee specifieke voorbeelden: Hadoop en Globus. De sterkte van het grid ligt namelijk in het genereren van een federatie van resources. Voor Amazon ziet hij in een visioen een mooie toekomst weggelegd, niet alleen als verkoper van de eigen computertijd maar wellicht op termijn ook als verdeler van andermans computercapaciteit. Wie weet?
15 april 2008
Vrijkaarten en korting voor Gridforum.nl-leden bij ICTDelta 2008 ⇒
Gridforum.nl verloot drie kaarten onder haar leden voor het ICTDelta congres dat op 8 mei 2008 voor de tweede maal plaatsvindt in Utrecht. Onder de in totaal meer dan vijftig sprekers zijn interessante namen zoals als prof. dr. Emile Aarts (Philips Research Laboratories), prof. dr. Paul Schnabel (Sociaal Culturaal Planbureau), Aad Veenman (Nederlandse Spoorwegen), Kristina Andersen (The Patchingzone), Mark Overmars (YoYo Games Ltd), Dick Rijken, Marleen Stikker (Waag Society), Eelco Stofbergen (GOVCERT.NL) en Patrick Strating (Freeband). ICTDelta geeft een interessante mix van wetenschappelijk onderzoek en toepassingen, met onderwerpen als sensor grids, de volgende generatie internet, ICT security, Software as a Service en Duurzame ICT. U ontvangt later deze week meer informatie over deze actie.
OGF nieuws
04 april 2008
4-5 juni 2008 - CoreGRID Industriële Showcase tijdens OGF23 in Barcelona, Spanje ⇒

Deze CoreGRID Industrial Showcase moet de banden aanhalen tussen het CoreGRID Netwerk of Excellence en de Europese ICT Industrie door een snellere en eenvoudigere integratie via het bedrijfsleven van de CoreGRID onderzoeksresultaten. Doel is om de CoreGRID toepassing te demonstreren alsmede gebruiksscenario's en de onderhoudbaarheidswaarde. Komen aan bod: kennis- en databeheer; programmeermodel; architecturale kwesties zoals schaalbaarheid, afhankelijkheid en aanpasbaarheid; grid informatie, resource en workflow monitoring diensten; bronbeheer en planning; gridsystemen, instrumenten en omgevingen.

Cursussen en evenementen
19 maart 2008
17-18 april 2008 - Informatiebijeenkomsten voor Research Infrastructures in Brussel, België ⇒

De Europese Commissie organiseert in Brussel twee informatiebijeenkomsten voor het programma Research Infrastructures. Op 17 april 2008 worden de resultaten gepresenteerd van de ERINA-studie. Daarin is onderzocht hoe e-infrastructuur benut kan worden in belangrijke gebieden als e-Government, e-Health en e-Learning. Aanmelding kan via http://www.erina-study.eu:8080/Erina/workshop/ Op 18 april 2008 wordt voorlichting gegeven over de komende oproep voor e-Infrastructures: INFRA-2007-1.2.1. GEANT en INFRA-2007-1.2.2. Scientific Data Infrastructures. Publicatie van de oproep naar verwachting op 6 mei met als sluitingsdatum 11 september 2008. Registreren hiervoor kan via http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/events-20080418-reg_en.html

13 maart 2008
28-29 april 2008 - DEISA Symposium in Edinburg, Schotland ⇒
Dit jaar zal het DEISA Symposium een tweedaags forum bieden voor wetenschappers om grids voor HPC platformen te bespreken. DEISA gebruikers wordt de mogelijkheid geboden om hun ervaringen en doorslaggevende resultaten uit te wisselen. Het event richt zich zowel naar ondersteuningsteams voor mensen die grid-bereide HPC faciliteiten aanbieden en ondersteunen, als naar wetenschappers uit de universiteitswereld, het bedrijfsleven en de handel met een levendige interesse in zogenaamde "extreme computing". Nieuwe gebruikers zullen tijdens het symposium eveneens hun gading vinden. EPCC, het HPC departement aan de Universiteit van Edinburg, is de gastheer van het symposium en tevens één van de 11 voornaamste partners van het Europese project. EPCC coördineert het gebruik van één van de belangrijkste Nationale Diensten van het Verenigd Koninkrijk, de HPCx UoE Ltd. Vanaf mei 2008 gaat HECToR trouwens deel uitmaken van de DEISA HPC platformen.
01 april 2008
8 mei 2008 - Innovatiecongres ICTDelta 2008 in Utrecht ⇒

ICTDelta is de opvolger van ICT-Kenniscongres en wordt georganiseerd door ICTRegie. Op 8 mei 2008 organiseert ICTRegie voor de tweede maal het ICTDelta congres in het Beatrixgebouw in Utrecht. Onder de titel 'Verleg de Horizon' biedt ICTDelta inzicht in ICT en innovatieprocessen in dertien verschillende sectoren. ICTDelta is tegelijkertijd ook de plek waar de agenda voor ICT en Innovatie in Nederland bepaald wordt. Een dag vol innovatie, met nieuws uit de ICTScan2008, de eerste resultaten van de ICT Innovatie Platforms, visies van ICT toppers en de presentatie van het Nationaal ICT Innovatie Initiatief. Een must voor elke ICT professional, onderzoeker en beleidsmaker met interesse in de toekomst. Als nationaal e-Science Support Center is SARA een spil binnen een grote verscheidenheid aan nationale en internationale samenwerkingsverbanden, zoals BiG Grid, Virtual Laboratory for e-Science (VL-e), BioAssist, Enabling Grids for E-sciencE (EGEE), Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications (DEISA), bioinformatica (eBioLab). SURFnet-projecten zoals Research on Networks. Net als in 2007 zal SARA op de ICT-innovatiemarkt van ICTDelta vertegenwoordigd zijn met een stand. Bezoekers kunnen met medewerkers van SARA van gedachten wisselen en verschillende demonstraties bijwonen. Op SARA's Tiled Panel Display, een krachtige visualisatieopstelling, worden diverse applicaties getoond die bij wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt.

02 april 2008
19-22 mei 2008 - CCGrid 2008 in Lyon, Frankrijk ⇒
CCGrid 2008 is de achtste conferentie in een serie van succesvolle internationale symposia en belooft onderzoekers en gebruikers een uitstekende gelegenheid te bieden om hun onderzoek en ervaringen te delen op het snijpunt van cluster en grid technologie. Verschillende experts geven er presentaties, er zijn 65 aanvaarde papers, workshops die gaan over grid en cluster technologieën, tutorials, een panel, posters, een doctoraal symposium en de Scalable Computing Challenge. De vroege registratievoorwaarden lopen nog tot 19 april, 2008.
17 maart 2008
6-18 juli 2008 - Internationale Zomer School voor Grid Computing in Balatonfüred, Hongarije ⇒
Het programma van de International Summer School on Grid Computing (ISSGC'08) bestaat uit lezingen, gesprekken, laboratoriumsessies, tutorials en groepswerk aangeboden door autoriteiten op het gebied van geavanceerde grid technologie, toepassingen van e-Science en gedistribueerd systeemonderzoek. Rapporten van wereldexperten in het ontplooien en uitbaten van grids zullen de lezingen van onderzoeksspecialisten die de toekomstige e-infrastructuur vormgeven, aanvullen. Praktische oefeningen zijn erop gericht om studenten ervaring te geven met veel gebruikte grid middleware. De cursus sluit af met een integrerend practicum dat studenten in groep laat werken zodat zij kunnen tonen wat ze geleerd hebben. Tijdens de cursus komen de deelnemers in contact met gelijkgestemde geesten uit alle delen van de wereld en werkzaam in vele disciplines. Op die manier worden er waardevolle werkrelaties op lange termijn gecreëerd. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot en met 5 mei 2008.
02 april 2008
23-25 juli 2008 - Zuid-Afrikaanse Grid School in Johannesburg ⇒

Deze cursus gaat over het leren gebruiken van het Open Science Grid (OSG) en de TeraGrid cyberinfrastructuur om grootschalige berekeningen en gegevensintensieve processen in verschillende toepassingsdomeinen uit te voeren. Deelnemers leren hier hoe ze grids met duizenden processors moeten gebruiken en krijgen de kans deze bronnen verder te gebruiken voor hun onderzoek na het volgen van de cursus. De Zuid-Afrikaanse Grid School vindt plaats aan de Universiteit van Witwatersrand in Johannesburg.

Ledennieuws
26 maart 2008
KnowArc project ontketent Internet revolutie ⇒

KnowArc, een Europees project met partners uit zeven landen met de Universiteit van Oslo als coordinator en Sun Microsystems als een van de bedrijfspartners, werkt met grid-bereide technologie om kennis te delen gebaseerd op ARC diensten en open standaarden. Het project heeft als doel de bestaande technologie binnen de Advanced Resource Connector (ARC) middleware te verbeteren en uit te breiden. ARC legt de nadruk op intensieve computertaken en kwesties rond een geassocieerde veiligheid en gegevensbehandeling. De visie van KnowArc bestaat erin om een toepassingsexpert procedurekennis te laten uitwisselen met andere leden van het uitgebreide team door een specifiek software tool te creëren, naast geassocieerde gegevens. De expert gebruikt grid technologie om een omgeving te scheppen om te know how te delen. Hij voorziet tevens in een karakterisatie van het toepassingsveld en specifieert wie de toelating krijgt om het te gebruiken, en ook welke gegevens er voorhanden zijn. De KnowArc grid oplossing draagt er zo toe bij dat virtuele organisaties van aanbieders en gebruikers know how kunnen uitwisselen.

01 april 2008
NCF wederom present met "Nederland Paviljoen" tijdens SC08 in Austin, Texas →

De Supercomputing Conferentie vindt jaarlijks plaats in de USA, maar is uitgegroeid tot een mondiaal evenement op het gebied van "Supercomputing & Communication". Dit jaar is Austin, Texas, aan de beurt om als gastheer op te treden voor de naar verwachting ruim 9000 deelnemers van de conferentie en beurs die wordt gehouden van 15 tot en met 21 november 2008. De Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF) gaat wederom op de expositie bij de "Research Exhibits" een "Nederland Paviljoen" organiseren om de wereld een beeld te geven van Nederlands plaats in de wereld van (super)rekenen, geavanceerde ICT- of visualisatiesystemen, netwerken, gridactiviteiten en - vooral - de onderlinge wisselwerking.

02 april 2008
Oracle Clusterware gratis voor klanten Oracle Unbreakable Linux Support ⇒

Oracle Clusterware is nu gratis beschikbaar voor alle klanten met een support-contract voor Oracle Unbreakable Linux. Voor klanten met een basic of premier support-contract is de software gratis te downloaden. Ook worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor technische ondersteuning. Oracle Clusterware is portable cluster software waarmee individuele servers gegroepeerd worden en samenwerken als een enkele server. De oplossing is onderdeel van Oracle Real Application Clusters en kan losstaand ingezet worden. Het garandeert de bescherming van applicaties van Oracle en derden. Daarnaast zorgt Oracle Clusterware voor hoge beschikbaarheid van applicaties en databases die beheerd worden in een cluster-omgeving, waaronder Oracle Single Instance Databases, Oracle Application Servers, Oracle Enterprise Manager components, databases van derde partijen en andere applicaties.

18 maart 2008
HP introduceert nieuwe producten en services voor versnelde transformatie van datacenters →

HP introduceert een set van nieuwe producten en services voor de versnelde transformatie naar robuuste, flexibele en energiezuinige datacenters. Hiermee kunnen klanten hun datacenters eenvoudiger transformeren van een collectie van fysieke componenten naar een virtuele en adaptieve infrastructuur die is ingericht om te voldoen aan de snel groeiende eisen op het gebied van kostenbesparing, risicobeheersing en flexibiliteit. De aankondiging omvat ondermeer een nieuwe HP ProLiant server, services op het gebied van maximale beschikbaarheid, virtualisatie en automatisering, en HP Adaptive Infrastructure as a Service (AIaaS).

02 april 2008
Seismologenproject maakt gebruik van gewone laptops om aardbevingen te detecteren en te voorspellen  ⇒

Momenteel wordt een eenvoudig plan om aardbevingen te detecteren in realiteit omgezet. Het idee komt van Elizatbeth Cochran, een seisomologe aan de Universiteit van California, Riverside en heeft potentieel om het leven van vele mensen te redden in het geval er zich een aardbeving voordoet. Gewone mensen zoals u en ik wordt gevraagd om aardbevingen te helpen registreren gewoon door uw laptop thuis te gebruiken. Deelnemende laptops worden in een computernetwerk opgenomen dat ontworpen werd om een groot aantal metingen te doen die helpen bij het opsporen van een aardbeving. Iedereen met een PC kan deelnemen in het experiment als eenmaal de software openbaar gemaakt wordt die de laptops met het project verbinden. Waarschijnlijk gebeurt dat deze zomer. De gratis software wordt door Elizabeth Cochran en haar collega's Jesse Lawrence van de Stanford Universiteit en Carl Christensen, een software architect en consultant ontworpen en op de BOINC website geplaatst. Deelnemers betalen vrijwel geen kosten omdat het project gebruik maakt van goedkope bewegingssensoren, de zogenaamde accelerometers die reeds als beveiligingsapparatuur in de meeste nieuwe laptops terug te vinden zijn. De naam van het project is "Quake-Catcher Network" en omhelst gedistribueerde computing, een methode waarbij verschillende delen van een computerprogramma gelijktijdig op twee of meer computers draaien die in verbinding staan met een centrale server via een netwerk.

Jobcorner
13 maart 2008
Vacature voor een Junior Grid en/of parallelisatie expert bij het CIT van de Rijksuniversiteit Groningen →
Het CIT van de Rijksuniversiteit Groningen heeft momenteel een vacature voor een (junior-) grid specialist. Het Donald Smits Centrum voor Informatietechnologie (CIT) is een organisatie in het ICT-hart van de Rijksuniversiteit Groningen. De RUG telt ongeveer twintigduizend studenten en vijfduizend medewerkers. De uitdagingen die de ICT-wereld aandraagt en de oplossingen die de organisatie vraagt, zorgen ervoor dat het CIT voortdurend in verandering is. Het CIT heeft de beschikking over een 400 processor cluster, een Blue-Gene met 12000 cores en een 100 node cluster voor grid toepassingen. Voor het visualiseren van de uitgerekende resultaten beschikt het RC over een Reality Center met een Reality Cube. De faciliteiten worden beheerd door de unit voor High Performance Computing and Visualisation (HPC/V). Steeds belangrijker worden toepassingen waarbij de resources gedeeld worden met andere rekencentra. Ter ondersteuning van deze activiteiten is het centrum voor High Performance Computing and Visualisation op zoek naar een Junior grid en/of parallelisatie-expert.
© Nieuwsbrief