logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer september 2008
Activiteiten
11 september 2008
25 september 2008 - Open Communities Drink tijdens PICNIC 2008 ⇒
Op donderdag 25 september organiseert Gridforum.nl vanaf 17u00 samen met de 'open gemeenschappen' van Nederland een speciale "Open Nederland in verbinding"-onderbreking van de PICNIC-drukte. De borrel vindt plaats na afloop van de erg interessante masterclass van Mark Birbeck over XForms en rijke gebruikersinterfaces voor het nieuwe web. Naast Gridforum.nl doen ook Open-CI, Internet Society Nederland, OpenDoc Society, OpenDomein, nl.OpenOffice.org en NLnet mee met deze bijeenkomst, die plaatsvindt op het Westergasterras, Amsterdam. Gridforum leden mogen er gratis in.
08 september 2008
23 oktober 2008 - Masterclass over XtreemOS met Christine Morin en Sylvain Jeuland aan de VU Amsterdam ⇒

Zoals beloofd nog wat meer informatie over de aanstaande masterclass over XtreemOS die zal plaatsvinden van 13u30 tot 17u00 aan de VU campus, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam. Naast Christine Morin zal ook Sylvain Jeuland van de partij zijn. Sylvain Jeuland is bezig met zijn promotie in het kader van het PARIS project-team aan het INRIA Rennes - Bretagne Atlantique research centre. Hij is afgestudeerd aan de ENSEIRB IT universiteit in Bordeaux in 2007. Hij maakt deel uit van het XtreemOS projectteam. Zijn onderzoeksinteresses liggen in het beheren van virtuele organisaties en security in gridomgevingen. Christine Morin zal de ontwerpprincipes van het XtreemOS grid operating systeem in detail uiteenzetten. Sylvain Jeuland zal de functionaliteiten ervan demonstreren. Een uitgebreide beschrijving van de masterclass en beide sprekers vindt u op http://isoc.nl/activ/2008-ChristineMorin.htm

03 september 2008
1 december 2008 - BiG Grid opening op de Philips High Tech Campus in Eindhoven ⇒

In onze nieuwsbrief van afgelopen juli gaven we reeds een hint over deze officiële BiG Grid opening. Op 1 december wordt u een mooi programma aangeboden door de collega's van de Philips High Tech Campus met onder meer als sprekers Prof. Dr. Jacob de Vlieg van Schering Plough Corporation en tevens werkzaam aan de Radboud Universiteit in Nijmegen over de rol van HPC en grid computing in het vernieuwen van medicijnenontwerp en -ontwikkeling en Graham Cameron van het European Bioinformatics Institute over Biomoleculaire eScience. Het openingsevent start om 12u30 en na afloop is er gelegenheid tot socializen. Het einde is voorzien rond 17u00.

25 augustus 2008
Masterclass met David Wallom staat op stapel ⇒

Het Gridforum bestuur is volop bezig met het bepalen van een datum voor een masterclass met David Wallom van het Oxford e-Research Centre over de Britse National Grid service, waar hij technisch directeur van is, maar ook over het thema 'Submitting Locally to Run Globally' met de hulp van campus grids. Als technisch manager van het Oxford e-Research Centre, is hij de architect van het campus grid. Tevens gaat zijn interesse uit naar Green IT en institutionele repositories, die de digitale erfenis vormen voor het hedendaags onderzoek dat zo bewaard wordt voor de volgende generaties. David Wallom is ook betrokken bij het Climate ClimatePrediction.NET en OptIPuter project. Meer info over deze masterclass vindt u in een volgende editie. Houdt u ook onze website in de gaten.

OGF nieuws
13 augustus 2008
Jong geleerd is oud gedaan en al lerende doet men ⇒

Afgelopen zomer verwelkomde het Open Grid Forum mogelijk de jongste afgevaardigde in zijn geschiedenis tijdens de OGF23 grid standaarden conferentie die plaatsvond in juni 2008 in Barcelona, Spanje. OGF23 heeft de 15-jarige Iris Schott geïnspireerd tot haar studiekeuze aan de universiteit. In de herfst van 2009 start zij in een leergang wiskundige financiën en computing. In 2005 op 13-jarige leeftijd vatte Iris voor het eerst interesse in grid computing op toen haar vader een Platform LSF Desktop Grid mee naar huis bracht om te testen. Alle PCs in huis werden hierop aangesloten en Iris rekende haar vader kosten aan voor het gebruik van CPU uren. Met grid computing was geld te verdienen, zo bleek. Overigens waren er tijdens OGF23 slechts 56 dames op een totaal van 566 deelnemers. Dat mag best wat meer worden, aldus Iris.

Cursussen en evenementen
01 september 2008
21-22 oktober 2008 - e-IRG Open Workshop in Parijs, Frankrijk →

Deze workshop zal de nadruk leggen op informatie-uitwisseling tussen de ESFRI-PP - European Strategy Forum on Research Infrastructures - projecten en de e-Infrastructuur gemeenschap. Aldus biedt de workshop een unieke gelegenheid om een groot aantal visionaire experten en beleidsmakers te ontmoeten die mede vorm zullen geven aan de toekomst van de Europese Research Area. Op 22 oktober volgt na de workshop nog de e-IRG delegatie meeting.

15 september 2008
13-14 november 2008 - GRID Tutorial 2008 in Utrecht ⇒

Nikhef, de Rijksuniversiteit Groningen, SURFnet en SARA zullen gezamenlijk een GRID tutorial organiseren, dat plaats zal vinden op 13 en 14 november 2008, telkens tussen 9u30 en 17u00, in het SURFnet gebouw op Hoog Catharijne in Utrecht, Radboudkwartier 273. Het hoofddoel van het tutorial zal zijn om de deelnemers te leren hoe ze toegang kunnen krijgen tot de Nederlandse Grid faciliteiten (onderdeel van het Europese EGEE GRID, zie http://www.eu-egee.org ) en ze vertrouwd te maken met de EGEE middleware, genaamd gLite. Gedurende het tutorial zullen de deelnemers een digitaal certificaat verkrijgen waarmee ze toegang krijgen tot het GRID. Voor het verkrijgen van een GRID certificaat is legitimatie verplicht en zodoende dienen de deelnemers een paspoort of rijbewijs bij zich te hebben. Het tutorial is "hands-on", dat wil zeggen dat de deelnemers spelenderwijs, aan de hand van kleine voorbeeldprogrammaatjes, zullen leren omgaan met de GRID middleware. Tevens kunnen zij eigen kleine tot middelgrote programma's (Linux IA32) meebrengen om deze draaiend te krijgen via de GRID middleware. Het aantal deelnemers is begrensd op 32. De deelname zal gratis zijn.

04 september 2008
1-2 december 2008 - TERENA organiseert End-to-end provisioning Workshop in Amsterdam ⇒
Op 1 en 2 december organiseert TERENA haar eerste End-to-end provisioning Workshop in Amsterdam, waarbij belangrijke spelers van nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerkorganisaties en lokale netwerkorganisaties aanwezig zullen zijn. Samen met de deelnemers van de workshop zullen zij kennis en ervaring uitwisselen over het opzetten van end-to-end verbindingen - directe verbindingen met bijvoorbeeld lichtpaden - voor universiteiten en onderzoeksinstellingen in Europa. Uitkomsten van de workshop zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de manier waarop in de toekomst end-to-end oplossingen worden aangeboden. De tweedaagse workshop is gratis en vindt plaats in de Beurs van Berlage te Amsterdam.
01 september 2008
1-2 december 2008 - The World Summit of Cloud Computing in Israel ⇒

Hier volgt een echte aanrader vanwege het Gridforum bestuur. Op 1 en 2 december wordt The World of Cloud Computing - IGT2008 - gehouden in Ramat Gan, Israël. Deze conferentie heeft speciaal aandacht voor Cloud Computing en de impact ervan op bedrijfsIT, de volgende data center generatie, SaaS en Utility Computing. Keynote presentaties komen van toptechnologie-specialisten uit bedrijven die Cloud Computing technologieën creëren en het zakenleven hiermee beïnvloeden. Early Bird registratie is mogelijk tot en met 16 oktober 2008. Abstracts voor presentaties kunnen nog verzonden worden tot en met 1 oktober, 2008 naar info@grid.org.il

Ledennieuws
11 september 2008
SURFnet zoekt deelnemers voor pilot 'Dynamische Lichtpaden' ⇒
SURFnet is voornemens om eind dit jaar een nieuwe dienst 'dynamische lichtpaden' te lanceren. Deze dienst stelt gebruikers in staat via een webapplicatie zelf lichtpadverbindingen op te zetten binnen SURFnet6, het hybride nationale netwerk van SURFnet. SURFnet is voor testdoeleinden op zoek naar pilotgebruikers van deze dienst. De pilot houdt in dat een instelling toegang krijgt tot het reserveringssysteem van dynamische lichtpaden en tests uitvoert met betrekking tot het gebruik van de dienst. De pilot is gepland vanaf medio september voor de duur van circa drie weken. Van instellingen die mee willen werken aan de pilot wordt in deze periode de inzet van tenminste 1 netwerkbeheerder gevraagd voor gemiddeld 1 à 2 uur per dag. Heeft uw instelling interesse om deel te nemen? Meldt dit dan voor 22 september aanstaande per e-mail aan maurice.vandenakker_at_surfnet.nl
10 september 2008
Eerste protonen snellen door Large Hydron Collider →

Op 10 september 2008 is de nieuwe deeltjesversneller, de Large Hadron Collider op CERN, Genève van start gegaan. De eerste protonen zijn in de 27 km lange en sterk gekoelde tunnel (–271,1 ° Celsius) geïnjecteerd en hebben een eerste volledige ronde gemaakt. Deze eerste echte test van het complexe systeem verliep zonder grote problemen. De verwachting is dat de eerste botsingen van protonen de komende maand plaatsvinden. Tot die tijd worden de versneller en de detectoren die de botsingsproducten signaleren nog verder afgesteld en afgebouwd. De start markeert een belangrijk moment, bereikt na ruim twee decennia lang ontwerpen en bouwen.

03 september 2008
Eerste PRACE Industry Seminar herijkt eeuwenoude 'mercator sapiens' traditie ⇒
Voor een harmonieus huwelijk tussen wijs beleid en intuïtief handelsinzicht pleitte Caspar Barlaeus reeds in 1632 bij de inwijding van Athenaeum Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam, aldus burgemeester Job Cohen tijdens het eerste PRACE Industry Seminar. Het PRACE event, dat plaatsvond in Hotel Krasnapolsky onder het stijlvolle gastheerschap van het NCF als één van de project partners, was hier een treffende illustratie van. Op de agenda stond de aanwending door industrie en bedrijfsleven van Europese high performance computerdiensten. Op exclusieve uitnodiging van PRACE woonden een honderdtal vertegenwoordigers van belangrijke bedrijven de voordrachten bij en kregen tijdens de debatten met de sprekers onder leiding van Mark Parsons van EPCC de gelegenheid hun behoeften op HPC-gebied kenbaar te maken. PRACE co-ordinator Achim Bachem wees op het belang voor de industrie om ruim zes jaar op voorhand een sleuteltechnologie zoals HPC klaar te hebben om adequaat aan de toekomstige noden te kunnen voldoen. Een onmogelijke opdracht voor de Europese lidstaten afzonderlijk, dergelijk initiatief dient gerealiseerd te worden op Europese schaal. Hij verwees hierbij naar het INCITE-programma, de Amerikaanse tegenhanger van PRACE. De Heren Hamelin van het Franse elektriciteitsbedrijf EDF en San Luis van het Spaanse Repsol kwamen met succesverhalen over het gebruik van HPC in de nucleaire industrie en het oliewinningsgebeuren in de Golf van Mexico. Dr. Kalwani van General Motors in de USA deelde zijn ervaringen met het INCITE programma. Hij hield het PRACE publiek één belangrijke les voor: de grootste uitdaging ligt niet bij het aanpassen van de technologie aan de industriële noden maar in het oplossen van wettelijke problemen. Daar gingen in de USA maar liefst zes maanden aan op. Het belang van het 'mercator sapiens' principe, inderdaad. Dr. Robin van PRACE partner CEA-GENCI lichtte de toekomstige trends in het HPC gebeuren toe op het gebied van processoren en acceleratoren en de evolutie van de huidige Petaflopsystemen. Jacob de Vlieg sprak over de rol van HPC in het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Het PRACE seminar werd afgerond met een interview met Peter Grünberg, winnaar van de Nobelprijs Natuurkunde 2007, een overzicht van de PRACE resultaten en de reeds opgedane ervaring tot dusver door Dr. Lippert van het Jülich Onderzoekscentrum, en een werkdiner met als spreker Dr. van den Herik van de Universiteit van Tilburg die de deelnemers enthousiast aanspoorde om voluit voor IT te gaan.
03 september 2008
Logica en Green Valley bouwen digitale gemeente Terneuzen →

ICT-dienstverlener Logica en softwareontwikkelaar Green Valley helpen de gemeente Terneuzen haar digitale dienstverlening aanzienlijk te optimaliseren. Met een nieuw systeem bedient de gemeente vanaf begin volgend jaar 24 uur per dag en zeven dagen per week burgers en bedrijven. Logica en Green Valley leveren onder andere een nieuwe gemeentelijke website en het zogeheten mid office-systeem waarmee aanvragen van burgers en ondernemingen worden behandeld. Ook realiseren zij voor Terneuzen de integratie van alle communicatiekanalen (balie, internet, telefoon en post) met burgers en bedrijven waardoor de gemeente efficiënter haar diensten verleend. De opdracht is na een Europese aanbesteding gegund aan Logica en Green Valley.

15 augustus 2008
Nieuw e-IRG "Education & Training Task Force" (ETTF) rapport gepubliceerd →
Het Education & Training Task Force rapport stelt strategische acties voor om grid en e-Science curricula in Europa op te zetten, te promoten en van inhoud te voorzien. Het ETTF rapport betekent een belangrijke Europese inspanning die reeds weerklank gevonden heeft op internationaal niveau, zoals in het Open Grid Forum (OGF). In het ETTF rapport staat dat investeringen van de Europese Unie in e-Infrastructuur passende investeringen vereisen in opleiding zodat de deelstaten deze technologieën volop kunnen ontwikkelen en gebruiken voor hun academische en industriële innovatie. Een gecoördineerde ontwikkeling van e-Infrastructuren binnen de Europese Unie is van kapitaal belang om Europa competitief te houden in de kennis-gebaseerde ecomomie door het ondersteunen van vooruitgang in wetenschap, industrie en opleiding. Een tekort aan kennis en kunde in het gebruik van de e-Infrastructuur is de hoofdmotivatie voor een verhoogde aandacht op dit gebied.
10 september 2008
Wereldwijde verspreiding data van LHC via SURFnet en NetherLight ⇒
SURFnet speelt een essentiële rol bij de verspreiding van gegevens uit de Large Hadron Collider (LHC), de grootste deeltjesversneller ter wereld, die op 10 september 2008 in gebruik is genomen. De Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek (CERN) bouwde jarenlang onder de grond in Genève aan het grootste wetenschappelijke instrument ooit. Het koppelpunt NetherLight in Amsterdam, ontwikkeld en gebouwd door SURFnet, verbindt verschillende wetenschappelijke instituten uit de hele wereld met de LHC. SURFnet experimenteert al sinds 2001 met het gebruik van lichtpaden om veeleisende wetenschappelijke toepassingen te voorzien van hoge kwaliteit netwerkverbindingen, die ver uitgaan boven wat een "best effort" internet verbinding kan leveren. SURFnet is hierin wereldwijd pionier, uitgedaagd door de behoeften van de Nederlandse en Europese astronomen in ASTRON/LOFAR en JIVE. Met de implementatie van het LHC netwerk is deze ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. De enorme gegevensstroom van de LHC wordt verspreid naar elf zogenaamde Tier-1 instituten, die ieder een deel van de ruwe data van de experimenten binnen CERN opslaan en verwerken. Zeven van de Tier-1 instituten zijn in Europa gevestigd, twee in de Verenigde Staten, één in Canada en één in Taiwan. In Nederland wordt deze rol door NIKHEF-SARA in Amsterdam vervuld. Een aantal Tier-1 instituten, en ook enkele grote Tier-2 instellingen, krijgen de LHC gegevens via het Nederlandse knooppunt NetherLight.
01 september 2008
PRACE selecteert veelbelovende architecturen →

PRACE, het Partnership voor Advanced Computing in Europa, heeft een brede waaier aan veelbelovende architecturen voor Petaflop/s-klasse systemen geselecteerd om uitgerold te worden in 2009/2010. Men zal prototypes installeren op zes partner sites met ingang van 2008. PRACE maakte een analyse van de belangrijkste wetenschappelijke toepassingen en heeft deze aan de gepaste architecturen gelinkt. Resultaat hiervan is dat zes prototypes geselecteerd werden met inbegrip van meer voortuitstrevende hybride systemen.

05 september 2008
Transformatie van IT binnen zorginstellingen noodzakelijk voor meer innovatie en kostenbesparingen →

IT-afdelingen van zorginstellingen en overige organisaties moeten hun IT afdelingen fundamenteel anders inrichten om alle op hun afkomende innovaties beter het hoofd te kunnen bieden. Kern van de verandering is de transformatie naar het model van een dienstverlener, met aan de technologiekant de overstap naar de principes van het 'Next Generation Datacenter' (NGDC). Dit zal leiden tot meer innovatie in de zorg, grote kostenbesparingen en verhoging van de kwaliteit van de IT-dienstverlening. Dat blijkt uit onderzoek van HP bij het Erasmus MC in Rotterdam, uitgevoerd door DNV-CIBIT. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in het eindrapport "De IT-afdeling als dienstverlener".

03 september 2008
Nieuw virtualisatie portfolio HP helpt bedrijven te virtualiseren van desktop tot datacenter →

HP introduceert nieuwe producten, diensten en oplossingen die de implementatie en het beheer van virtualisatie vereenvoudigen; van de desktop tot in het datacenter. Hiermee wordt het voor organisaties mogelijk om meer waarde uit hun investeringen in virtualisatie te behalen. HP lanceert de HP ProLiant BL495c virtualisatieblade, nieuwe thin clients en consulting services.

20 augustus 2008
Door Philips geleid euHeart-project bevordert geïndividualiseerde patiëntspecifieke diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten →
Royal Philips Electronics gaat een nieuw, door de Europese Unie (EU) gefinancierd wetenschappelijk onderzoeksproject leiden. Dit project, euHeart genaamd, is gericht op verbetering van de diagnostiek, therapieplanning en behandeling van hart- en vaatziekten, een van de grootste doodsoorzaken in de westerse wereld. Door zich te richten op de diagnostiek- en behandelfasen van de zorgcycli voor hartaandoeningen als hartfalen, kransslagaderlijden, hartritmestoornissen en aangeboren hartafwijkingen vormt het euHeart-project een aanvulling op het onlangs aangekondigde HeartCycle-project. Dit project staat eveneens onder leiding van Philips en is gericht op de langetermijnbehandeling van patiënten met een chronische hartaandoening.
11 september 2008
Minister Plasterk steelt de show bij opening Huygens supercomputer ⇒

Normaal worden openingsspeeches van hoogwaardigheidsbekleders geschreven door ambtenaren en braaf van een papiertje voorgelezen. Niet zo met onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk. Die maakte van zijn openingsspeech voor Nederlands nieuwste super, de Huygens bij SARA, een persoonlijk verhaal met herinneringen aan zijn eerste wetenschappelijke rekenwerk: de letters ATGC honderden keren in de juiste volgorde en liefst zonder fouten op ruitjespapier zetten als onderdeel van genenonderzoek. Later werd dat met de computer gedaan, wat toch een stuk handiger was. Inhoudelijk vertelde hij nog dat hij een Commissie van Velzen aan het werk heeft gezet om te adviseren over grootschalige onderzoeksfaciliteiten. De meeste andere sprekers vertelden over de evolutie die grootschalig rekenwerk op de supercomputer in hun vakgebied heeft doorgemaakt. Zo liet prof. dr. ir. Guus Stelling in zijn presenatie "Golven aan het Strand" stromingsplaatjes zien die nog waren uitgerekend op de allereerste supercomputer, de Cyber 205, die 25 jaar geleden bij SARA stond. Deze machine had de voor die tijd onwaarschijnlijk hoge pieksnelheid van 100 Mflop/s - een computer waar uw PC nu rondjes omheen loopt. De nieuwe Huygens is maar liefst 6.000.000 keer sneller met een piek van 60 Tflop/s. Naast mooiere plaatjes, levert dat volgens Guus Stelling ook veel nauwkeuriger voorspellingen op. Want het maken van nauwkeurige modellen en voorspellingen op allerlei gebied, van stromingen aan de kust tot complete vliegtuigen, is het voornaamste toepassingsgebied van supercomputers.

26 augustus 2008
Twee maal winst Vrije Universiteit in Data Analysis Challenge →

Eind augustus 2008 hebben twee teams van de Vrije Universiteit - beide uit de Computer Systems Group van Professor Henri Bal - de eerste prijs gewonnen in de "First International Data Analysis Challenge for Finding Supernovae". Deze competitie werd georganiseerd als aanzet tot de IEEE Cluster/Grid 2008 Conferentie, die van 29 September tot 1 Oktober wordt gehouden in Tsukuba, Japan. Het doel van de competitie was het promoten van efficiënte data analyse technieken die toegepast kunnen worden in grootschalige en gedistribueerde netwerken van supercomputersystemen.

03 september 2008
Oracle neemt ClearApp over  ⇒
Oracle heeft ClearApp overgenomen, leverancier van application management-oplossingen voor samengestelde applicaties (ASM). De oplossing geeft inzicht in de verbanden tussen verschillende componenten van applicaties. Hierdoor wordt het eenvoudiger samengestelde applicaties gebaseerd op SOA (Service Oriented Architecture) te beheren. De afronding van de acquisitie wordt verwacht in de tweede helft van 2008.
Jobcorner
25 augustus 2008
Vrije Universiteit Amsterdam zoekt Ph.D. kandidaat voor het project 'IBIS: Large-scale grid computing' →

Binnen de onderzoeksgroep Computer Systems aan de Vrije Universiteit Amsterdam is er een vacature voor een Ph.D. student in het project 'Ibis: Large-scale grid computing'. De kandidaat wordt ingeschakeld in het experimentele onderzoek naar nieuwe toepassingsdomeinen voor het Ibis grid computing systeem. Sollicitanten dienen te beschikken over een M.Sc. in Computerwetenschappen, een brede ervaring te hebben met systeemprogrammering, kennis van parallel computing en zich vloeiend in het Engels kunnen uitdrukken in woord en schrift. De aanstelling is aanvankelijk voor 1 jaar. Indien de resultaten bevredigend zijn, wordt de aanstellingsperiode verlengd met 3 aanvullende jaren en het schrijven van een dissertatie. Meer informatie kunt u bekomen bij Prof. Dr. H.E. Bal, e-mail: bal@cs.vu.nl en Dr. F. Seinstra, e-mail: fjseins@cs.vu.nl

13 september 2008
Nikhef zoekt een experimenteel fysicus ter versterking van haar grid-activiteiten ⇒

Het Nikhef zoekt een experimenteel fysicus met expertise en ervaring op het gebied van data-intensieve computing, ten behoeve van de toenemende activiteiten in het BiG Grid project. Meer info kunt u verkrijgen bij Jeff Templon van de Physics Data Processing groep.

© Nieuwsbrief