logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer oktober 2008
Activiteiten
29 september 2008
Voorjaar 2009 - Masterclasses van David Wallom en Philip M. Papadopoulos ⇒
Over de geplande masterclass met David Wallom van het Oxford e-Research Centre over de Britse National Grid service en over het thema 'Submitting Locally to Run Globally' kon u reeds lezen in de vorige editie van de nieuwsbrief. Deze masterclass zal plaatsvinden in het voorjaar van 2009. Tevens onderhandelt het Gridforum bestuur ook met Philip M. Papadopoulos van het San Diego Supercomputer Center waar hij Programmadirecteur is en in die hoedanigheid betrokken in verschillende grid projecten. Meer details over de inhoud van deze tweede masterclass voor 2009 volgen nog.
09 oktober 2008
27-28 november 2008 - Eerste EDGeS Grid training workshop in Almere ⇒

AlmereGrid en EDGeS organiseren samen een tweedaagse Desktop Grid workshop in Almere met de steun van de Vereniging Gridforum Nederland. De workshop start met een overzicht van de huidige stand van zaken in Desktop Grid technologie met speciale aandacht voor BOINC, XtremWEB en de EDGeS Grid brug, en uitgelezen voorbeelden van succesvolle Desktop Grid toepassingen voor wetenschappelijk onderzoek en de bedrijfswereld. Verschillende grid specialisten werden hiervoor uitgenodigd. In de namiddag van de eerste dag geeft Tamas Kiss van het Centrum voor Parallel Computing aan de Universiteit van Westminster in Londen en partner in het EDGeS project een masterclass met als onderwerp het plaatsen van toepassingen op Desktop en Service Grids. De tweede dag bestaat uit een practicum, geleid door experten uit het EDGeS project, waarin de deelnemers toegang krijgen tot het EDGeS Grid om zich te oefenen in het plaatsen van toepassingen op het Grid. De workshop is gratis toegankelijk voor onze Gridforum leden maar inschrijving is vereist.

16 oktober 2008
23 oktober 2008 - Masterclass over XtreemOS met Christine Morin en Sylvain Jeuland aan de VU Amsterdam ⇒

Graag maken wij nog even promotie voor de masterclass over XtreemOS, het nieuwe Linux-gebaseerde grid operating system, die zal plaatsvinden van 13u30 tot 17u00 aan de VU campus, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam in zaal S1.11 met als sprekers Christine Morin en Sylvain Jeuland. U bent hierop van harte uitgenodigd. Christine Morin zal de ontwerpprincipes van het XtreemOS grid operating systeem in detail uiteenzetten. Sylvain Jeuland zal de functionaliteiten ervan demonstreren. Een uitgebreide beschrijving van de masterclass en beide sprekers vindt u op http://isoc.nl/activ/2008-ChristineMorin.htm en een routebeschrijving op http://www.cs.vu.nl/~kielmann/directions/

16 oktober 2008
1 december 2008 - BiG Grid opening op de Philips High Tech Campus in Eindhoven ⇒
In het kader van de BiG Grid opening aan de Hight Tech Campus in Eindhoven, organiseert Philips Research (eScience Support) op maandag 1 december een symposium met als thema 'eScience in Industrie'. In vele wetenschappelijke domeinen worstelen onderzoeksmensen met het hanteren van grote gegevensreeksen, veilige verbindingen, lange simulatiecycli, gedistribueerde gegevenspakketten enz. Dit vergt een nieuwe aanpak en de term eScience wordt gebruikt om het type wetenschap te beschrijven dat aan deze nieuwe aanpak behoefte heeft. De presentaties tijdens de BiG Grid opening zullen aantonen hoe de farmaceutische en biomoleculaire wetenschap tot eScience geëvolueerd zijn. Twee sprekers van eScience centra in Engeland zullen hun bevindingen over eScience delen. Inschrijven is gratis maar beperkt dus zorg dat u erbij bent. Meer informatie vindt u op http://www.hitech-projects.com/registration/event.html
OGF nieuws
15 oktober 2008
2-6 maart 2009 - OGF25 en EGEE User Forum in Catania, Italië ⇒

Het 25ste Open Grid Forum event wordt samen georganiseerd met het EGEE User Forum. Het gaat om het tweede OGF event in Europa, meerbepaald in Catania, Italië, en het Vierde EGEE User Forum. Deze gecombineerde organisatie zal opnieuw de banden versterken tussen EGEE en OGF en gebruikers en standaardiseringslichamen samenbrengen om te verzekeren dat de toekomst van het grid aangevuld wordt met het opzetten van sleutelstandaarden. Het programma bestaat uit dagelijkse publieke sessies met uitgelezen keynote sprekers, gevolgd door parallelle sessies die gridgebruik in de kijker stellen binnen verschillende gebruikersdisciplines, alsmede specifieke grid technologieën en technieken. Een aantal gezamenlijke sessies tussen OGF en EGEE zullen de gelegenheid bieden voor interacties tussen standaardiseringsverantwoordelijken en gebruikersgemeenschappen. Sessies voor demonstraties en posters vormen de kern van het mondelinge programma en vormen een sleutelelement voor het forum. Paper abstracts kunnen ingezonden worden tot en met 5 december, 2008.

Cursussen en evenementen
17 oktober 2008
13-14 november 2008 - GRID Tutorial 2008 in Utrecht ⇒

Graag nog even uw aandacht voor dit tutorial dat bijna volgeboekt is. Nikhef, de Rijksuniversiteit Groningen, SURFnet en SARA zullen gezamenlijk een GRID tutorial organiseren, dat plaats zal vinden op 13 en 14 november 2008, telkens tussen 9u30 en 17u00, in het SURFnet gebouw op Hoog Catharijne in Utrecht, Radboudkwartier 273. Het hoofddoel van het tutorial zal zijn om de deelnemers te leren hoe ze toegang kunnen krijgen tot de Nederlandse Grid faciliteiten (onderdeel van het Europese EGEE GRID, zie http://www.eu-egee.org ) en ze vertrouwd te maken met de EGEE middleware, genaamd gLite. Gedurende het tutorial zullen de deelnemers een digitaal certificaat verkrijgen waarmee ze toegang krijgen tot het GRID. Voor het verkrijgen van een GRID certificaat is legitimatie verplicht en zodoende dienen de deelnemers een paspoort of rijbewijs bij zich te hebben. Het tutorial is "hands-on", dat wil zeggen dat de deelnemers spelenderwijs, aan de hand van kleine voorbeeldprogrammaatjes, zullen leren omgaan met de GRID middleware. Tevens kunnen zij eigen kleine tot middelgrote programma's (Linux IA32) meebrengen om deze draaiend te krijgen via de GRID middleware. Deelname is gratis maar wees heel, heel snel als u er nog bij wilt zijn.

25 september 2008
15-21 november 2008 - Nederland Paviljoen en Nederlandse avond tijdens SC|08 Conferentie in Austin, Texas ⇒
De SuperComputing conferentie bestaat al zo'n kleine 20 jaar. Het betreft een jaarlijks evenement op het gebied van supercomputers (S) en communicatie (C) dat beurtelings aan de Oostkust en de Westkust van de Verenigde Staten gehouden wordt. Dit gebeuren is wel Amerikaans doch in feite mondiaal: iedereen die iets met grootschalige ICT te maken heeft komt er. Dit jaar is Austin, Texas, aan de beurt om als gastheer op te treden voor de naar verwachting ruim 9000 deelnemers van de conferentie en beurs. De Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF) organiseert al sinds jaren de Nederlandse bijdrage tijdens SC. Ook in 2008 is er wederom een "Nederland Paviljoen" op de expositie bij de "Research Exhibits", een grote stand om de wereld een beeld te geven van Nederlands plaats in de wereld van (super)rekenen, geavanceerde ICT- of visualisatiesystemen, netwerken, gridactiviteiten en - vooral - de onderlinge wisselwerking. U bent daar uiteraard van harte welkom. De thuisblijvers kunnen het va-et-vient op de stand (denk aann het tijdsverschil!) volgen via een webcam op http://www.science.uva.nl/~delaat/sc08 Om de banden met alle mensen die zich in Nederland met supercomputing bezighouden verder aan te trekken, organiseert NCF op de dag voor de beurs begint een "Nederlandse avond". Deze avond wordt dit jaar gesponsord door Hewlett-Packard Nederland. Dit is een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met andere Nederlandse deelnemers aan SC|08. Bovendien zullen er een drietal korte presentaties gegeven worden. De Holland Evening vindt plaats op zondagavond 16 november, van 19:00 tot 22:00 uur. De plaats wordt nog bekend gemaakt. Om praktische redenen kunt u via het e-mailadres hollenberg@nwo.nl laten weten of u aanwezig zult zijn.
02 oktober 2008
1-2 december 2008 - Workshop Lichtpaden in Amsterdam ⇒

Op 1 en 2 december organiseert TERENA een workshop over de inzet van lichtpaden. De workshop vindt plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam en is gericht op de onderwijs- en onderzoekswereld. Beleidsmakers en beheerders van campusnetwerken zijn, net als vertegenwoordigers van NRENs en leveranciers, van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze kosteloze bijeenkomst.

Ledennieuws
01 oktober 2008
LHC Computing Grid gaat live →
Op 3 oktober 2008 vond ter gelegenheid van de ingebruikname van het LHC Computing Grid in Genève het 'LHC Grid Fest' plaats. Tijdens het LHC Grid Fest hebben 15 sites op verschillende continenten zich gepresenteerd via een videoverbinding. De videobeelden werden voor een groot deel verspreid via het koppelpunt NetherLight dat bij SARA is gevestigd. NetherLight is ontwikkeld en gebouwd door SURFnet en verbindt een groot aantal wetenschappelijke instituten uit de hele wereld met de Large Hadron Collider (LHC). De Nederlandse bijdrage wordt geleverd door Frank Linde, directeur van Nikhef.
30 september 2008
BEinGRID publiceert boekje met als titel "Better Business Using Grid Solutions" →

BEinGRID heeft een gratis boekje gepubliceerd met case studies en achtergrondinformatie om bedrijven efficiënter te maken en IT kosten te verminderen door het gebruik van gedistribueerde computing. Door de toenemende vraag vanuit de bedrijfswereld naar een hogere efficiëntie, flexibiliteit en lagere kosten, is ICT door de jaren heen verschoven van statische silo's met manueel beheerde toepassingen naar dynamische, virtuele, gedeelde omgevingen. BEinGRID tracht deze ontwikkeling te ondersteunen door de opname van grid technologieën in de Europese Unie te bevorderen en onderzoek te stimuleren naar geassocieerde innovatieve bedrijfsmodellen.

18 september 2008
Eerste data uit LHC arriveert in Nederland →
Op 10 september 2008 heeft CERN, de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek in Genève, een eerste beam protonen in de 27 kilometer lange Large Hadron Collider (LHC) gestuurd. De LHC is de meest krachtige deeltjesversneller die ooit gebouwd is. Op de vier plaatsen waar de protonenbundels elkaar kruisen bevinden zich detectoren: LHCb, CMS, Atlas en Alice. SARA verzorgt, samen met Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica, de opslag en processing van data van de detectoren Atlas, Alice en LHCb. Op 10 september heeft SARA de eerste data opgeslagen. In de nabije toekomst zal LHC ongeveer 15 PetaByte aan data per jaar gaan produceren waarvan een gedeelte bij SARA en Nikhef zal worden opgeslagen en verwerkt.
22 september 2008
Logica naar laatste ronde aanbesteding Galileo ⇒
Logica is door de Europese ruimtevaartcommissie ESA geselecteerd als één van twee laatste kandidaten voor de levering van de software-ontwikkeling van het zogenaamde System Support Segment van het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo. Het onderdeel dat Logica aanbiedt, maakt deel uit van de zogeheten de Full Operational Capability (FOC) fase, waarin de volledige vloot van 30 navigatiesatellieten in gebruik wordt genomen. Ook is Logica geselecteerd als één van de twee laatste kandidaten voor de levering van het Ground Mission Segment. Met de FOC is een totaal aanbestedingsbedrag van 2,1 miljard euro gemoeid. De ESA zal in december van dit jaar besluiten welke aanbieder het System Support Segment zal leveren. Begin volgend jaar valt het besluit over de levering van het het Ground Mission Segement. Logica is de grootste onafhankelijke leverancier aan het Galileo programma. In de huidige fase van de ontwikkeling van Galileo (de zogenaamde In-Orbit Validation fase die in 2010 wordt afgerond) won het bedrijf contracten met een gezamenlijke waarde van 70 miljoen euro, voor de bouw van veiligheidskritische software-componenten. Logica heeft bijna 40 jaar ervaring in ruimtevaartprojecten en beschikt over een sterk Europees kennisnetwerk van experts in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Portugal en Zweden.
07 oktober 2008
Call for Papers TERENA Networking Conference 2009 ⇒

Van 11 tot en met 14 juni 2009 wordt in Malaga, Spanje de Terena Networking Conference 2009 (TNC 2009) gehouden. De organisator TERENA, de Trans-European Research and Education Networking Association, roept geïnteresseerden op presentaties in te sturen voor TNC 2009 middels een Call for Papers. Het thema is 'Virtuality into Reality'. Deze jaarlijkse TERENA conferentie trekt meestal circa vijfhonderd internationale bezoekers, die vier dagen lang meer dan veertig sessies kunnen bijwonen over netwerken en tussen de bedrijven door zelf kunnen netwerken. Onderwerpen waaraan gedacht kan worden zijn onder andere digitale identiteit, virtuele werelden, beveiliging, monitoring & meten en lichtpaden. Uitgebreide abstracts (600-1200 woorden) kunnen ingeleverd worden tot 30 november 2008.

13 oktober 2008
PRACE onderzoek naar toepassingsvereisten  →

PRACE, het Partnerschap voor Advanced Computing in Europa, heeft onderzoek gedaan naar de toepassingsvereisten voor Europese Petaflop systemen. Het onderzoekswerk bestaat uit een analyse van het gedrag van een reeks toepassingen op de huidige hardware platforms, en een enquête van hoofdgebruikers. PRACE onderzocht de toepassingen en andere software die zal draaien op de toekomstige Europese Petaflop systemen. De toepassingscodes die geanalyseerd werden zijn degene die eerder door PRACE geselecteerd werden als representatief voor de waarschijnlijke load op Europese Petaflop/s systemen en welke kandidaat zijn voor opname in een benchmark pakket om dergelijke systemen te helpen selecteren.

17 september 2008
Ministerie van Defensie kiest IBM voor onderhoud en logisitiek bij de Marine en inrichten van gecentraliseerd gegevensbeheer ⇒
Het Ministerie van Defensie en IBM hebben een overeenkomst getekend voor het stroomlijnen van het onderhoud en de logistiek binnen de Marine en voor het inrichten van gecentraliseerd gegevensbeheer voor de strijdkrachten. Bij de uitvoering van deze overeenkomst werkt IBM samen met Stork Asset Management Solutions en Ordina. De overeenkomst betreft drie van de zes percelen van het SPEER-programma - het Strategisch Programma voor ERP Enabled Change - van het Ministerie van Defensie. De opdracht bij de Marine omvat het stroomlijnen en integreren van de onderhouds- en logistieke processen op schepen en binnen het Marinebedrijf, op basis van een door Defensie uitgewerkt referentie procesmodel en ontwikkelde SAP kernel. Het betreft een business transformatie project waarin organisatieverandering, de introductie van nieuwe werkprocessen en SAP oplossing integraal zullen worden opgepakt. De opdracht voor het inrichten van gecentraliseerd gegevensbeheer omvat de opzet van een shared service center voor het defensiebreed beheren van gegevens in SAP. Gecentraliseerd gegevensbeheer is een belangrijk fundament voor het toepassen van één SAP systeem voor alle krijgsmachtdelen. Het Ministerie van Defensie heeft voor IBM en haar partners, Stork en Ordina gekozen op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding. Het contract met het ministerie van Defensie is getekend op 15 september 2008.
07 oktober 2008
Papers gevraagd voor een speciale editie van IDIS over "Identity Management in Grid en SOA"  ⇒

Partners uit het BEinGRID project maar ook deelnemers aan andere Europese grid projecten worden uitgenodigd om een paper te leveren voor een speciale editie van het Identity in the Information Society (IDIS) Journal over "Identity Management in Grid en SOA". Service-georiënteerde Infrastructuren (SOI) bieden een basis voor het realiseren van Service-georiënteerde Architecturen om toepassingen te draaien. Eén benaderingswijze voor SOI is het grid. Recent evolueerde het grid van het ondersteunen van high-performance toepassingen naar het mogelijk maken van complexe samenwerkingsverbanden tussen verschillende gebruikers met uiteenlopende expertise en systemen bestaande uit verschillende lagen van autorisatie. Onderzoek naar SOI vanuit dit perspectief vormt het onderwerp van de papers voor de speciale IDIS-editie. Inzenden kan nog tot en met 12 december 2008.

26 september 2008
Grids betekenen heel wat meer dan alleen maar infrastructuur →
Tijdens de vijfde jaarlijkse EGEE conferentie in Istanboel waren er onderzoekers uit 50 landen van over de hele wereld aanwezig om hun meest recente resultaten in demonstraties en poster sessies te tonen aan het publiek. EGEE wil zo veel mogelijk onderzoeksterreinen als mogelijk aantrekken om grid technologieën te gebruiken. Tijdens de laatste vier jaar fungeerde EGEE voornamelijk als een wetenschappelijk grid met toepassingen variërend van deeltjesfysica tot geologie. Maar dit jaar toonde het Italiaanse project ArchaeoGRID hoe het grid aangewend kan worden voor onderzoek in de sociale wetenschappen. Het projectteam gebruikte het grid om onderzoek te combineren in de sociale wetenschappen om de opkomst en het verval van gemeenschappen door de eeuwen heen te bestuderen, alsmede de historische factoren die geleid hebben tot wereldwijde verandering en zelfs de menselijke invloed op de omgeving.
01 oktober 2008
Logica maakt politiewerk efficiënter door burgerparticipatie →

ICT-dienstverlener Logica heeft het systeem voor Burgernet ontwikkeld waarmee negen gemeenten op 7 november 2008 een proef starten. Burgernet betrekt burgers via vaste of mobiele telefoon of sms bij het vinden van verdachte of vermiste personen en gestolen voertuigen. Burgers kunnen op deze wijze zelf een actieve rol spelen in het vergroten van de veiligheid in hun woon- en werkomgeving. Burgernet wordt, na een positieve evaluatie van de proef, in 2009 en 2010 landelijk ingevoerd. Het systeem voor Burgernet maakt gebruik van Microsoft .NET, BizTalk en SQL Server technologie aangevuld met een Oracle Spatial database, Logica's iFramework voor het efficiënt bouwen van webapplicaties, een maatwerkoplossing voor de grootschalige uit-en inbelserver en van GIS-applicaties. Door de service georiënteerde architectuur (SOA) van het systeem kan het eenvoudig worden uitgebreid en opgeschaald naar een landelijke applicatie.

22 september 2008
Van Enabling Grids for E-sciencE tot European Grid Initiatief: de toekomst van Grids in Europa  →

EGEE heeft in zeven jaar tijd een betrouwbaar en werkbaar grid gecreëerd dat wetenschappers wereldwijd ondersteunt in een waaier van disciplines. In de derde fase dient EGEE nu de toekomst van het Grid veilig te stellen voor de onderzoeksgemeenschappen. Deze toekomst wordt gepland door het Europese Grid Initiatief Ontwerp Studie (EGI_DS) project dat een onderhoudbare Grid infrastructuur op lange termijn wil opzetten in Europa door te evolueren van de bestaande korte-termijn gesubsidieerde projectstructuur naar een duurzame service. Met momenteel een jaar plannen ver, hield EGI_DS een workshop tijdens EGEE'08 in Istanboel over hoe het EGEE project naar het EGI model kan evolueren.

29 september 2008
Eerste EGEE III MoU ondertekend door EDGeS in Istanbul - EDGeS tevens prijswinnaar op EGEE08 →

EDGeS heeft het eerste Memorandum of Understanding (MoU) met het EGEE III project ondertekend. Dit MoU betekent de start van een samenwerking tussen beide projecten op het gebied van technologie, toepassingen en verspreiding. Het eerste EGEE III MoU werd getekend tijdens de EGEE'08 conferentie in Istanboel door EGEE projectleider Bob Jones en Peter Kacsuk, projectleider van EDGeS en werkzaam bij MTA SZTAKI aan het Computer en Automatiseringsonderzoeksinstituut van de Hongaarse Academie der Wetenschappen. Het feit dat het eerste EGEE III MoU met EDGeS werd aangegaan, toont aan dat EGEE III EDGeS beschouwt als het belangrijkste strategische partnerproject. EDGeS en EGEE III zullen de krachten bundelen om hun beide infrastructuren te verbinden en toepassingen te ondersteunen op beide service en desktop grids. Tijdens EGEE'08 werd de EDGeS stand en demonstratie tevens beloond met de tweede prijs in de categorie "Beste infrastructuur demo en beste service demo".

25 september 2008
Oracle en HP introduceren HP Oracle Database Machine ⇒

Tijdens zijn keynote op Oracle OpenWorld heeft Oracle CEO Larry Ellison de HP Oracle Database Machine aangekondigd. Deze machine is ontwikkeld voor een optimale performance van data warehouses. De HP Oracle Database Machine bestaat uit een grid van Oracle Database Servers en een grid van de nieuwe HP Oracle Exadata Storage Servers, gebundeld in een enkel rack. De HP Oracle Exadata Storage Servers 'vervoeren' minder gegevens door grotere pijpen en zijn daarmee het antwoord op de performance bottlenecks tussen database servers en conventionele storage. Bij de overgang naar de nieuwe machine is het niet nodig wijzigingen aan te brengen in bestaande queries of business intelligence-applicaties. Het Exadata productportfolio bestaat uit twee componenten: de HP Oracle Database Machine en de HP Oracle Exadata Storage Servers. De HP Oracle Database Machine is speciaal geconfigureerd voor performance, pre-tuned en gecertificeerd voor Oracle Business Intelligence Enterprise Edition tools en Oracle Real Application Clusters. De machine bevat een grid van acht database servers en een grid van veertien HP Oracle Exadata Storage Servers. De HP Oracle Exadata Storage Servers zijn de belangrijkste onderdelen van de machine die zorgen voor de exceptionele performance.

24 september 2008
IBM opent vier Cloud Computing Centers om te voldoen aan toenemende vraag in de huidige groeimarkten →
IBM heeft vier nieuwe cloud computing centers geopend. Deze centers zijn gevestigd in de Sao Paulo, Bangalore, Seoul en Ho Chi Minh Stad, plaatsen waar binnen het bedrijfsleven sprake is van een toenemende vraag naar internet-gerelateerde computingmodellen. Samen met de eerder geopende centra in zowel groeimarkten als volwassen markten beschikt IBM thans over 13 cloud computing centers. Dit is 's werelds grootste kennisnetwerk voor cloud computing.
13 oktober 2008
Journal of Grid Computing kondigt Call for Papers aan voor speciale editie over Volunteer Computing en Desktop Grids ⇒

Het Journal of Grid Computing brengt een speciaal nummer uit over Volunteer Computing en Desktop Grids. Doel van deze speciale editie is aandacht te bieden aan de recente vooruitgang in de ontwikkeling van schaalbare, fout-tolerante en veilige Desktop Grid en Volunteer Computing Systemen (DGVCS). DGVCS gebruiken de vrije resources beschikbaar in Intranet en Internet omgevingen om grootschalige rekenkracht en opslag te ondersteunen. Reeds meer dan tien jaar zijn DGVCS de grootste en meest krachtige gedistribueerde computer systemen ter wereld. Zij bieden een hoge investeringswaarde voor toepassingen uit een brede waaier aan wetenschappelijke domeinen zoals geautomatiseerde biologie, klimaatvoorspelling en hoge-energie fysica. Papers zijn welkom tot en met 31 januari 2009 via de gastredacteuren Derrick Kondo en Ad Emmen.

30 september 2008
De "Magnificent Seven" van de Europese astrodeeltjesfysica onthuld aan de wereld →
Op 29 september hebben Europese natuurkundigen hun strategie voor de toekomst van astrodeeltjesfysica gepresenteerd aan de wereld. Wat is donkere materie? Wat is de oorsprong van kosmische straling? Wat is de rol van gewelddadige kosmische processen? Kunnen we gravitatiegolven detecteren? Met zeven vooraanstaande, grootschalige projecten willen fysici het antwoord vinden op enkele van de meest interessante vragen over het heelal. Nederland is een van de voortrekkers van het KM3NeT project en Nederlandse wetenschappers zijn betrokken bij het onderzoek aan kosmische stralen (AUGER experiment) en gravitatiegolven (VIRGO experiment).
© Nieuwsbrief