logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer november 2008
Activiteiten
07 november 2008
27-28 november 2008 - International Grid Computing Workshop in Almere →

AlmereGrid en EDGeS organiseren samen een tweedaagse Desktop Grid workshop in Almere met de steun van de Vereniging Gridforum Nederland. De workshop start met een overzicht van de huidige stand van zaken in Desktop Grid technologie met speciale aandacht voor BOINC, XtremWeb en de EDGeS Grid brug, en uitgelezen voorbeelden van succesvolle Desktop Grid toepassingen voor wetenschappelijk onderzoek en de bedrijfswereld. Verschillende grid specialisten werden hiervoor uitgenodigd. In de namiddag van de eerste dag geeft Tamas Kiss van het Centrum voor Parallel Computing aan de Universiteit van Westminster in Londen en partner in het EDGeS project een masterclass met als onderwerp het plaatsen van toepassingen op Desktop en Service Grids. De tweede dag bestaat uit een practicum, geleid door experten uit het EDGeS project, waarin de deelnemers toegang krijgen tot het EDGeS Grid om zich te oefenen in het plaatsen van toepassingen op het Grid. De workshop is gratis toegankelijk voor AlmereGrid/EdGeS partners en Gridforum leden maar inschrijving is vereist.

07 november 2008
1 december 2008 - BiG Grid opening op de Philips High Tech Campus in Eindhoven ⇒
In het kader van de BiG Grid opening aan de Hight Tech Campus in Eindhoven, organiseert Philips Research (eScience Support) op maandag 1 december een symposium met als thema 'eScience in Industrie'. In vele wetenschappelijke domeinen worstelen onderzoeksmensen met het hanteren van grote gegevensreeksen, veilige verbindingen, lange simulatiecycli, gedistribueerde gegevenspakketten enz. Dit vergt een nieuwe aanpak en de term eScience wordt gebruikt om het type wetenschap te beschrijven dat aan deze nieuwe aanpak behoefte heeft. De presentaties tijdens de BiG Grid opening zullen aantonen hoe de farmaceutische en biomoleculaire wetenschap tot eScience geëvolueerd zijn. Twee sprekers van eScience centra in Engeland zullen hun bevindingen over eScience delen. Inschrijven is gratis maar beperkt dus zorg dat u erbij bent. Meer informatie vindt u op http://www.hitech-projects.com/registration/event.html
13 november 2008
Gridforum masterclass over XtreemOS meer dan geslaagd ⇒
Op 23 oktober jongstleden vond de succesvolle masterclass over XtreemOS, het nieuwe Linux-gebaseerde grid operating system, plaats aan de VU campus. Christine Morin en Sylvain Jeuland wisten meer dan 50 deelnemers te boeien met een theoretisch goed onderbouwde lezing die werd geïllustreerd met een live demonstratie. Dat er goed en aandachtig geluisterd en gekeken werd, bleek na afloop bij de verdiende borrel waar de deelnemers intensief en lang discussieerden over het idee hoe men een grid operating systeem vakkundig kan opzetten en laten draaien, en meer nog over de veiligheidsaspecten ervan en de opportuniteiten die een operating systeem van dit type aan de gebruiker biedt. Wij kijken alvast uit naar de volgende Gridforum masterclass. U toch ook?
OGF nieuws
12 november 2008
14-15 januari 2009 - OGF-Europe Cloud computing workshop in Brussel ⇒
De eerste OGF-Europe Industry Expert Workshop zal de impact onderzoeken van Cloud computing op het vlak van IT binnen de bedrijven en hoe het gedistribueerde computer landschap in het algemeen erdoor gevormd wordt. De workshop biedt een forum voor specifieke discussies aangaande de brede waaier van technologieën en oplossingen die onder de paraplu van Cloud en Distributed computing vallen. Experten zullen inzicht brengen in de ervaringen met huidige ingebruikname, de diensten die aangeboden worden door cloud providers, en de huidige initiatieven in Europa en wereldwijd om toekomstige trends te peilen. Deze tweedaagse workshop vindt plaats in het Marriott Hotel in Brussel, België. Registreren kan via http://www.ogfeurope.eu/index.php/home/calendar/thematic-workshops/technology-workshops/registration-form
Cursussen en evenementen
07 november 2008
28 november 2008 - BELNET Networking Conferentie →
De BELNET Networking Conference 2008 komt eraan. Deze jaarlijkse bijeenkomst voor alle contactpersonen en gebruikers van BELNET vindt plaats op vrijdag 28 november 2008 in Hotel Bloom in Brussel. De conferentie staat volledig in het teken van het thema 'Together on the network'. De focus ligt hierbij op de samenwerking tussen de onderzoekswereld, onderwijs en de onderzoeksnetwerken. De plenaire sessie in de voormiddag start met een speech van Pierre Bruyère, directeur van BELNET. Nadien volgen drie andere presentaties. In de namiddag heeft u de keuze uit drie parallelle sessies: BELNET, USER en INDUSTRY. Concrete praktijkervaringen uit de onderzoeks- en onderwijswereld worden afgewisseld met technische uiteenzettingen. Deze BNC2008 is tevens de ideale gelegenheid om de medewerkers van BELNET te ontmoeten. U kan zich inschrijven tot en met dinsdag 25 november.
06 november 2008
4 december 2008 - Informatiebijeenkomst dynamische lichtpaden en Enlighten your Research 2009 ⇒
U wordt uitgenodigd voor de feestelijke lancering van dynamische lichtpaden en startbijeenkomst voor de wedstrijd op 4 december 2008 bij de Universiteit Utrecht. Kijk wat een lichtpad voor jouw onderzoek kan betekenen en doe mee aan de wedstrijd 'Enlighten Your Research'. Na het succes van de lichtpadenwedstrijd voor onderzoekers - Enlighten Your Research 2007 - organiseren SURFnet en NWO nu een nieuwe wedstrijd. In deze wedstrijd kunnen wetenschappers een onderzoeksbudget van 20.000 euro winnen en het gebruik van dynamische lichtpaden. Dynamische lichtpaden zijn dankzij het GigaPort-project eind 2008 via SURFnet beschikbaar voor de wetenschap in Nederland. Tijdens de startbijeenkomst worden de mogelijkheden van dynamische lichtpaden gepresenteerd en wordt het startschot gegeven voor de wedstrijd. Met presentaties en demonstraties wordt getoond welke nieuwe mogelijkheden dynamische lichtpaden onderwijs en onderzoek biedt en wat de eerste ervaringen met toepassingen zijn. Het evenement is gericht op onderzoekers, AIO's, ICT-ers en beslissers, die graag willen weten wat de nieuwe mogelijkheden van dynamische lichtpaden zijn. En meer willen weten over de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd. Er zijn drie hoofdprijzen zijn en tien aanmoedigingsprijzen van 5.000 euro voor het uitwerken van het voorstel. Meer over de wedstrijd kan u vinden op http://www.surfnet.nl/nl/thema/eyr/Pages/Default.aspx
31 oktober 2008
13-14 januari 2009 - Eerste Europese Conferentie over Software Services en Service Oriented Knowledge Utilities technologies. ⇒
Op 13 en 14 januari vindt in het Diamant Conference Center in Brussel, België de Eerste Europese SSOKU09 Conferentie plaats die gezamenlijk georganiseerd wordt door de projecten 3S en Challengers. Dit event moet een jaarlijkse traditie worden. Meer dan 200 experten uit het onderzoeks- en bedrijfsleven en de politieke wereld met vertegenwoordigers uit de Europese Commissie, zullen de toekomst van grids en software en service georiënteerde architecturen bespreken. De recente resultaten van de ECSS White Paper over software en service architecturen, infrastructuren en engineering en van de Challengers' Onderzoeksagenda en Grids Roadmap zullen voorgesteld worden om te dienen als basis voor een vruchtbare discussie en evaluatie. De standpunten ingenomen tijdens dit event zullen van groot belang zijn voor de taken binnen 3S en Challengers om hun invloed te verhogen op het beleid en om de weg te bereiden voor toekomstige synergieën en samenwerking op het gebied van S&S. Deelname is gratis mits inschrijving vooraf via http://www.eu-ecss.eu/forms/SSOKU09-registration/
31 oktober 2008
10-13 februari 2009 - PRACE Winter School in Athene ⇒
PRACE, het Partnerschap voor Advanced Computing, organiseert een Petascale Computing Winter School in Athene, Griekenland aan de OTE Academie met als gastheer het Griekse Onderzoeks- en Technologie Netwerk. Dit event is bestemd voor onderzoekers en studenten die mogelijk gebruikers worden van de toekomstige Petascale systemen in Europa. Ochtendlezingen en discussies worden gevolgd door praktische trainingen in de namiddag. De Winter School maakt deel uit van het PRACE opleidings- en trainingsprogramma. Na de succesvolle PRACE Zomer School in Zweden, afgelopen augustus, zal de Winter School geavanceerde thema's behandelen zoals multi-programming, next-generation HPC talen, en parallel debugging tools. Doel is de studenten in staat te stellen problemen op te lossen in schaalbare wetenschappelijke computing. Registratie voor de PRACE Winter School start in december 2008.
Ledennieuws
06 november 2008
Surfnet presenteert technologie scouting in 'Virtualisatie taxonomie' rapport ⇒
Virtualisatie is niet meer weg te denken uit de huidige infrastructuur. Volgens Gartner is reeds 34% van alle serversystemen gevirtualiseerd en de leveranciers vechten om de verdeling van de markt. Het rapport 'Virtualisatie taxonomie' gaat op een pragmatische manier in op de voor- en nadelen van server virtualisatie. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van dit rapport is het geven van een leveranciersonafhankelijk zicht op de huidige markt van virtualisatie. Wie zijn de spelers, hoe onderscheiden ze zich ten opzichte van elkaar en waar ligt hun focus. De belangrijkste pijler van dit rapport is praktijkervaring met de verschillende leveranciers; de in dit rapport beschreven implementatievoorbeelden zijn gebaseerd op praktijksituaties. In dit rapport worden antwoorden gegeven op vragen als: 'Is virtualisatie nou wel écht toepasbaar binnen mijn organisatie?' en 'Wat mooi dat die grote bedrijven zulke rendementen halen, maar hoe zou dat voor mijn organisatie uitpakken?'
03 november 2008
e-IRG versterkt cruciale dialoog tussen nieuwe gebruikersgemeenschappen en service providers ⇒
Bijna 100 deelnemers woonden de e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) workshop in Parijs bij op 21 en 22 oktober 2008. Nationale e-IRG afgevaardigden, projecten van het Europese Strategie Forum met betrekking tot Onderzoeksinfrastructuren-Voorbereidende Phase (ESFRI-PP), belangrijke e-Infrastructuur projecten, gesubsidieerd door de Europese Commissie en de Europese Commissie zelf waren vertegenwoordigd. De workshop spitste zich toe op het versterken van de interactie en dialoog tussen de ESFRI-PP projecten en de grootste e-Infrastructuur actoren in Europa. Speciale aandacht ging naar de complexe kwesties betreffende gegevensbeheer en de nieuwe kansen die oprijzen ten gevolge van het extensief gebruik van e-Infrastructuren in onderzoek. De uitdaging voor de toekomst is het complexe beheer van de gegevensgerichte aanpak met verschillende types van vereisten en belanghebbenden en de vele initiatieven en projecten die hierop betrekking hebben. De mogelijke rol van de e-IRG Data Management Task Force in het vereenvoudigen van informatie uitwisseling leidde tot geanimeerde discussies in de workshop. Na de workshop volgde nog de besloten vergadering van de e-IRG afgevaardigden. Dr. Leif Laaksonen van CSC - IT Center voor Wetenschap, Finland, werd benoemd tot Voorzitter van e-IRG voor 2009-2010. Hij was reeds voorzitter van e-IRG sedert 2006, eerst tijdens het Finse EU Voorzitterschap en later als benoemde Voorzitter in 2007-2008. De volgende e-IRG workshop zal plaats vinden in Tsjechië op 14 en 15 mei 2009.
27 oktober 2008
Lightpaths voor het Vlaams Supercomputer Centrum ⇒

BELNET leverde lightpaths aan het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) om de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven met elkaar te verbinden. Het VSC is een initiatief van Vlaanderen om een performante rekeninfrastructuur die zowel supercomputing als grid computing omvat, ter beschikking te stellen van de onderzoekers. Deze HPC (High Performance Computing) omgeving zal gebaseerd zijn op een gedistribueerde architectuur waarbij een site eventueel een bepaalde specialistatie kan aanbieden. Bij deze gedistribueerde architectuur is een snelle verbinding tussen de diverse sites van het VSC van essentieel belang. In eerste instantie wordt de haalbaarheid van deze architectuur getest. BELNET heeft lightpaths, 10 Gbps Ethernet, geleverd om vier locaties (KULeuven, UA, UGent, VUB) te verbinden. Met de gedefinieerde testen als uitgang, o.a. een gedeelde gegevensopslag met opslagcapaciteit in UGent, werd er gekozen voor een sterverbinding naar UGent. Midden augustus werd de eerste informatie over deze lightpaths gestuurd. In eerste instantie wordt er getest met 1 Gbps interfaces. De voorlopige resultaten zijn alvast zeer bevredigend. Er werden reeds snelheden tot 940 Mbps behaald. Testen met 10 Gbps volgen binnenkort.

16 oktober 2008
Europese Commissie honoreert ontwerpstudie van een uniek toekomstig gravitatiegolf-observatorium: de Einstein Telescoop →

Door het toekennen van drie miljoen euro aan een ontwerpstudie van de Einstein Telescoop - een pan-Europees observatorium voor gravitatiegolven - binnen het zevende kaderprogramma van de EU heeft de Europese Commissie een beslissende stap genomen in het onderzoek van het universum door middel van gravitatiegolven. Met deze toekenning bevestigt de commissie het belang van onderzoek met gravitatiestraling voor zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek in Europa. Met haar beslissing erkent de Europese Commissie de voortgang die is gemaakt door de gravitatiegolf-observatoria GEO600 en Virgo, en maakt het de weg vrij voor de ontwikkeling van de eerste pan-Europese gravitatiegolf-detector, aldus Jacques Colas, directeur van de European Gravitational Observatory (EGO) en projectcoördinator van de ontwerpstudie van de Einstein Telescoop (ET). Nederland draagt bij aan de selectie van de lokatie en de benodigde infrastructuur voor ET.

30 oktober 2008
SARA en partners nemen actief deel aan SC08 in Austin 15-21 november →
De Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF) organiseert net als in voorgaande jaren, samen met onder andere SARA, een 'Holland Paviljoen'. In een grote stand presenteren wetenschappers van diverse Nederlandse instituten hun activiteiten op het gebied van (super)rekenen, geavanceerde ICT- of visualisatiesystemen, netwerken en grid. Tijdens SC08 participeert SARA als partner bij verschillende demonstraties van collaboratieve visualisatie over High Speed Networks. Via een 10GbE-infrastructuur is een 2*2 High Resolution Tiled Panel (17 MPixel, 5120*3200 pixelresolutie) verbonden met SCinet. Deze opstelling wordt aangeduid met OptIPortal en is gebaseerd op het OptIPuter-concept. De beschikbaarheid van nationale en internationale (dynamische en statische) lichtpaden stelt onderzoekers in staat om geografisch verspreid gebruik te maken van resources zoals supercomputers, renderfarms, hoge resolutie (tiled) displays en dataopslagfaciliteiten.
15 oktober 2008
Nederlandse douane kiest IBM voor nieuw declaratie beheersysteem →
De Nederlandse douane en IBM hebben een tienjarige overeenkomst getekend voor het vervangen van het huidige declaratiesystemen door een nieuw geautomatiseerd declaratie beheersysteem. De Nederlandse douane maakt deel uit van de Nederlandse Belasting- en Douane Administratie. Het nieuwe beheersysteem zal de vele wijzigingen integreren die vereist worden door de douane naar aanleiding van de modernisering van de Nederlandse Douane Wetgeving en het eCustoms programma van de Europese Commissie. Het systeem stelt de Nederlandse douane in staat om tegemoet te komen aan de vereisten in het MASP (Multi Annual Strategic Plan) van de Europese Commissie. IBM zal de Nederlandse Douane licensies verschaffen voor het declaratie beheersysteem.
17 oktober 2008
Beheer rijksbrede ICT infrastructuur naar Logica, BT en HP ⇒
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kiest Match voor het beheer van de rijksbrede ICT infrastructuur van P-Direkt en Rijksweb. Match is een samenwerkingsverband van Logica (hoofdaannemer), BT en HP en is gekozen uit drie leveranciers. Het contract met Match, dat getekend is op 10 oktober 2008, heeft een looptijd van zeven jaar. Met de aanbesteding wordt continuïteit, kwaliteit en een efficiënte bundeling van beheerdiensten van de rijksbrede ICT-infrastructuur gewaarborgd. Er is een totaalbedrag van tussen de 60 en 140 miljoen euro gemoeid met deze aanbesteding. P-Direkt verzorgt voor de rijksoverheid de personeels- en salarisadministratie. Sinds de start in 2006 biedt P-Direkt aan steeds meer medewerkers betrouwbare en geüniformeerde dienstverlening voor de afhandeling van alle geautomatiseerde personele processen. P-Direkt wil door innovatie de efficiency en kwaliteit van HRM-functies versterken, om zo de organisatie van de rijksdienst te verbeteren. Via Rijksweb, de ICT dienstverlener voor de rijksoverheid, kunnen ministeries informatie met elkaar uitwisselen. De komende jaren zal het beheer van de verschillende ICT systemen, van P-Direkt en Rijksweb, dat nu nog bij verschillende ministeries is ondergebracht, worden samengebracht bij Match. Een gemeenschappelijke infrastructuur levert een bijdrage aan de synergie binnen de rijksoverheid en het hergebruik van softwarecomponenten door 120.000 ambtenaren. In de rolverdeling binnen het samenwerkingsverband Match is Logica hoofdaannemer en systemintegrator, BT hostingprovider en HP solutionprovider.
14 oktober 2008
Computermodel geeft echografie een beter beeld →
Artsen gebruiken echografie of ultrageluid om een beeld te krijgen van de organen en inwendige structuren van het menselijk lichaam. Aan de TU Delft ontwikkelde onderzoeker Koos Huijssen een computermodel dat het geluidsveld van verbeterde ontwerpen voor echografie-apparatuur doorrekent en laat zien. Het computermodel kan een enorme hoeveelheid data aan en draait zowel op een desktop PC als op een parallelle supercomputer. Het Erasmus Medisch Centrum gebruikt in samenwerking met Oldelft Ultrasound het programma om een nieuwe echografiesonde te ontwerpen.
30 oktober 2008
TERENA compendium 2008 verschenen ⇒
Onlangs is het TERENA compendium 2008 verschenen. Het compendium bevat gegevens van meer dan veertig NRENs in Europa. In het compendium, dat is samengesteld met financiële steun van de EU, staan vergelijkende gegevens van de Europese onderzoeksnetwerken over thema's als ontwikkeling van diensten en gebruik van glasvezels. Het compendium is dit jaar voor de achtste keer verschenen. Ook SURFnet heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de publicatie. U kunt het TERENA compendium 2008 bekijken op http://www.terena.org/activities/compendium/
© Nieuwsbrief