logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer december 2008
Activiteiten
17 december 2008
15 januari 2009 - Internetnieuwjaarsreceptie 2009 dwarsdoorsnede internetwereld ⇒

Op donderdag 15 januari a.s. is de internetnieuwjaarsreceptie 2009 in Felix Meritis in Amsterdam. Gridforum Nederland is een van de negentien deelnemende organisaties die vrijwel de gehele Nederlandse internetwereld bij elkaar brengt. Naast Gridforum.nl zijn dat onder meer Internet Society Nederland, RIPE NCC, AMS-IX, Terena, Surfnet, Vereniging Open Domein, Accessibility.nl, W3C Benelux, HXX, OpenDoc Society, ISPconnect, SELF, Free Knowledge Institute, SIDN, NLnet, NLnet Labs, CACert, Oophaga en Vrijschrift. Een uitstekende gelegenheid voor u om nieuwe contacten te leggen en de banden met oude bekenden opnieuw aan te halen. Van cloud computing en grids tot en met open content, van hosting tot en met accessibility, van digitale burgerrechten tot digitale certificaten - iedereen zal er zijn. U krijgt nog een speciale uitnodiging voor dit event waarin alle details zullen vermeld staan. U bent van harte uitgenodigd, en kunt als lid van Gridforum.nl een introduce(e) meenemen. Mis het niet!

11 december 2008
Gridgebruikers leren al doende tijdens EDGeS en AlmereGrid masterclass en training workshop ⇒
Een 35-tal geïnteresseerden in het grid namen deel aan de tweedaagse masterclass en training workshop die eind november georganiseerd werd door de Stichting AlmereGrid in het kader van het Europees gesubsidieerde EDGeS project en in samenwerking met de Vereniging Gridforum Nederland. De tweedaagse werd officieel geopend door Gerard Jansen van Stichting Almere Kennisstad waarna organisator Ad Emmen van de Stichting AlmereGrid een korte inleiding gaf over het opzetten en gebruiken van desktop grids. Tijdens de ochtend van de eerste dag konden de deelnemers kennismaken met een waaier aan goed werkende grids die voorgesteld werden door een keure aan Nederlandse en internationale sprekers: het Leiden Classical Grid door Mark Somers van de Universiteit van Leiden, het CoBRA desktop grid door Peter Hellinckx van de Universiteit van Antwerpen, het grid voor medische toepassingen aan het Erasmus MC door Tobias Knoch, en de Proactive Grid Middleware door Fabrice Huet van INRIA/Activeeon. Meer specifiek op het EDGeS platform toegespitst, legde Aharon Levine van Correlation Systems via een 'remote call' vanuit Israël uit hoe hun ViSAGE videobewakingstoepassing nu reeds actief op het EDGeS grid draait. Na de lunch volgde een intensieve masterclass geleid door Tamas Kiss van de Universiteit van Westminster in Londen. Hierin werden het EDGeS Grid Platform en de EDGeS Applicatie Ontwikkelingsmethodologie (EADM) gedetailleerd toegelicht met illustratie van case studies en instrumenten die de toepassingsontwikkeling vereenvoudigen. Tamas Kiss gaf ook een aantal voorbeelden van toepassingen die met EADM voor het EDGeS platform werden aangepast. Echte grid die hards kwamen aan hun trekken op de tweede dag in de technische training die door Gabor Szmetanko van de Universiteit van Westminster in kundige banen geleid werd. Op de oefenmachines togen de deelnemers aan de slag met het installeren van BOINC (Gabor Szmetanko) en XtremWeb (Ad Emmen). Eenmaal de middleware draaide, mochten de workshopstudenten een poging wagen om een toepassing op het grid te laten draaien. Dat er al lerende met veel motivatie en toewijding heel wat gedaan werd, bleek uit de positieve commentaren achteraf. Voor wie er meer van wil weten, verwijzen we graag naar het workshop materiaal.
01 december 2008
Sinterklaas bij Philips ⇒

Het Big Grid cluster bij Philips is dan wellicht niet betaald door Sinterklaas, maar de goedheiligman liet zich de kans niet ontglippen om de machine te openen. Met het klassiek doorknippen van een lintje, werd de ruim van blauwe lichtjes voorziene computer met 1650 processor cores in gebruik gesteld. Philips gaat de machine gebruiken als onderdeel van BiG Grid: het grote nationale Grid project, dat onder andere ook installaties krijgt bij NIKHEF, SARA, en RUG. Toepassingen die op dit moment draaien op BiG Grid, of worden ontwikkeld zijn, LHC (natuurkunde), Lofar (astronomie) en diverse Life sciences applicaties. BiG Grid bij Philips Research omvat 5 servers met zoals gezegd 1650 processor cores en 100 Tbyte aan opslagruimte en 206 blauwe lampjes.

01 december 2008
Voortgang in bioinformatics wordt steeds moeilijker ⇒
Jacob de Vlieg (Global Head Drug Design & Informatics - Schering Plough) gaf een overzicht van de ontwikkelingen van het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en de rol van simulaties op supercomputers en Grids. Een van zijn conclusies was dat het steeds moeilijker wordt om voortgang te boeken en nieuwe werkzame geneesmiddelen te vinden ondanks massale inzet van steeds meer number crunchers. Een probleem is dat al het "laaghangend fruit" al weg is. Middelen die eenvoudig zijn te ontdekken zijn allemaal al bekend. Meer rekenkracht, betere simulaties, en koppelingen met en tussen zoveel mogelijk data banken kan hopelijk uitkomst bieden. Graham Cameron (European Bioinformatics Institute (EBI) Associate Director) had een soortgelijk verhaal over genen-onderzoek. Nadat enkele jaren geleden het basis menselijk DNA ontrafeld was, leek het mogelijk en was de verwachting om, door te sleutelen aan defecte genen, vele ziektes te genezen. De praktijk blijkt weerbarstiger: het hele proces om van genen naar daadwerkelijke eigenschappen - en ook ziektebeelden - te komen is aanzienlijk complexer dan gedacht. Deze zoektocht naar de verbanden in de computational biology is echter alleen mogelijk met een door goede e-Infrastructure ondersteunde e-Science technieken.
01 december 2008
Luc de Zeeuw nieuw aspirant-bestuurslid van Gridforum Nederland ⇒

Als vervanging van de terugtredende prof. dr. Piet Ribbers (Universiteit van Tilburg) is Luc de Zeeuw aangezocht om het bestuur van de vereniging te versterken. Daarmee zou het bestuur weer op de statutaire omvang van negen leden komen. Luc de Zeeuw is onder meer actief in desktop grids bij de Hogeschool Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum. De geplande bestuurswissel zal officieel aan de leden worden voorgesteld bij de komende Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2009. De leden zullen dan de gelegenheid krijgen om over de wissel te stemmen. Tot die tijd zal Luc de Zeeuw als bestuurslid-elect deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur.

11 december 2008
Gridforum plannensmidse stookt het vuur op voor 2009 ⇒
"Een nieuwe lente en een nieuw geluid", zong Herman Gorter en voor Gridforum komt dit lied in de vorm van een geheel vernieuwde website. Momenteel staat zij nog even in de steigers maar spoedig verschijnt zij online om de leden van onze vereniging nog beter van dienst te zijn. In het voorjaar serveren wij een masterclass met David Wallum en uiteraard wordt er in de periode april-juni traditioneel weer een Bedrijvendag gehouden, in combinatie met de Algemene Ledenvergadering 2009. Er lopen ook onderhandelingen om een sessie over clouds op te zetten met Amazon. Ideeën voor de Bedrijvendag en voor het organiseren van masterclasses zijn steeds welkom. Wellicht biedt de nieuwjaarsreceptie u een mooie kans om uw inspirerende plannen aan te kaarten bij het Gridforum Bestuur?
OGF nieuws
11 december 2008
2-6 maart 2009 - OGF25 en EGEE User Forum in Catania, Italië ⇒

EGEE, het Open Grid Forum en OGF-Europe maken zich op om ontwikkelaars, gebruikers en nieuwkomers in contact te brengen met gedistribueeerde computing ten voordele van industrie en onderzoek, nu en in de toekomst. Het EGEE User Forum/OGF25 en OGF-Europe's tweede Internationale Event zal mensen uit diverse sectoren aansporen om de evolutie van gedistribueerde computing mee aan te zwengelen en open standaarden voor de kennisgebaseerde economie te promoten. Dit topevent in Europa zal de bestaande bedrijfs- en onderzoeksgemeenschappen versterken en nieuwe relaties en samenwerkingsontwikkelingen creëren op Europees en wereldvlak. Speciale nadruk zal worden gelegd op het tonen van technische ontwikkelingen op hoog niveau, het evalueren van gebruikersvereisten en het bepalen van topprioriteiten om vooruitgang te boeken. Tijdens dit event vinden een aantal parallelle en gezamenlijke sessies plaats over specifieke sectoren en technologieën.

Cursussen en evenementen
11 december 2008
11-13 mei 2009 - DEISA Symposium in Amsterdam ⇒
Het DEISA symposium is een tweedaagse. Tijdens de eerste dag komen sleutelfiguren op het domein van HPC e-Infrastructuren van DEISA en PRACE aan het woord. De tweede dag biedt presentaties van vooraanstaande DEISA gebruikers die komen vertellen over hun ervaringen met de DEISA infrastructuur en over de behaalde resultaten.
Ledennieuws
15 december 2008
Nederland moet naar de top met ICT voorzieningen voor de wetenschap →
Nederland moet naar de top met ICT voorzieningen voor de wetenschap: Dat is de conclusie die ICTRegie heeft voorgelegd aan minister Plasterk van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), staatssecretaris Heemskerk van EZ en directeur De Visser van NWO. In het op verzoek van deze partijen opgestelde rapport "Towards a competitive ICT infrastructure for scientific research in the Netherlands" geeft ICTRegie vier dringende aanbevelingen om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke voorzieningen verder worden versterkt en internationaal concurrerend blijven. Dat is goed voor de excellentie in de wetenschap, en daarmee voor de ontwikkeling van de kenniseconomie.
24 november 2008
'The Dutch have it!' op SC08 in Austin 15-21 november, 2008 →
Dit jaar trad Austin op als gastheer voor de ruim 8.000 deelnemers van de jaarlijkse SC conferentie en de beurs. Aan SC08 namen vrijwel alle organisaties deel die actief zijn op het gebied van grootschalige ICT. De Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF) organiseerde net als in voorgaande jaren, samen met onder andere SARA, een 'Holland Paviljoen'. In een grote stand presenteerden wetenschappers van diverse Nederlandse instituten hun activiteiten op het gebied van (super)rekenen, geavanceerde ICT- of visualisatiesystemen, netwerken en grid. Dit onder het motto 'The Dutch have it'. SARA participeerde als partner bij verschillende demonstraties van collaboratieve visualisatie over High Speed Networks. Via een 10GbE-infrastructuur was een 2*2 High Resolution Tiled Panel (17 MPixel, 5120*3200 pixelresolutie) verbonden met SCinet. Deze opstelling, aangeduid met OptIPortal, is gebaseerd op het OptIPuter-concept.
04 december 2008
DEISA verleent Extreme Computing Initiative Awards 2009 ⇒

Recent kregen 42 wetenschappelijke projecten supercomputing resources aangeboden via DEISA, de Europese infrastructuur van supercomputing systemen. De toekenningen, voor meer dan 49 miljoen processor uren, betekenen het grootste aandeel aan supercomputing resources ooit naar aanleiding van een Europese project call. Deze DEISA Extreme Computing (DECI) projecten zullen elk afzonderlijk toegang krijgen tot resources bij één of meer van de 11 DEISA partner sites. Daar zitten 12 machines uit de Top 100 van de meest krachtige supercomputers ter wereld bij. Via DECI, dat nu alweer in het vierde jaar zit, kunnen onderzoekers aan de slag met een brede waaier aan wetenschappelijke uitdagingen. Succesvolle projecten worden uitgekozen op grond van hun potentieel om opzienbarende wtenschappelijke resultaten te bereiken door het gebruik van supercomputers. Daardoor kunnen veel meer gedetaileerde en accurate simulaties van wetenschappelijke problemen gedraaid worden dan voordien mogelijk was. Multi-nationale voorstellen worden daarbij speciaal aangemoedigd. Bij de meest recente projecten die ondersteund worden zitten samenwerkingsverbanden met wetenschappers uit drie continenten, hoewel de grote meerderheid van deelnemers in Europa werkt. De DEISA verantwoordelijken werken in nauw verband samen met de onderzoekers en leveren steun voor hun toepassingen om de codes daarvan op de meest gepaste architectuur te laten draaien.

27 november 2008
BEinGRID is veel meer dan een doordeweeks onderzoeksproject ⇒
Met zijn 100 partners en een budget van meer dan 24 miljoen euro voor een duur van 42 maanden is BEinGRID wel degelijk een buitenbeentje in het stimuleren van grid technologie en het dichten van de kloof tussen onderzoek en bedrijfsleven, en het slechten van de barrières om de technologie daadwerkelijk en efficiënt te gebruiken. Dit bleek ook tijdens het recente ICT 2008 event in Lyon. BEinGRID financiert 25 experimentele implementaties die academische en commerciële grid experten samenbrengen met MKBs met een bedrijfsbehoefte die door grid technologie kan ingevuld worden in traditionele sectoren zoals financiën, energie, landbouw en zorg maar ook op innoverende domeinen zoals filmindustrie, architectuur en toerisme. Eén van de toepassingen die werd gedemonstreerd tijdens ICT 2008 was de gridgebaseerde application service provider (ASP) van het Italiaanse consultingbedrijf INNOVA, in samenwerking met de grid computing experten SPACI, financiële toepassingsontwikkelaars van UNICAL en de banken MPS en Finnat. In dit experiment werd een grid portaal gecreëerd dat de onderliggende complexiteit van het systeem verbergt en toegang biedt tot zijn enorme rekenkracht. Dit model introduceert een nieuwe marktspeler, de zogenaamde Grid Service Company (GSC), die grid diensten aanbiedt aan de financiële sector.
11 december 2008
SURFnet introduceert dynamische lichtpaden →
SURFnet, ICT-innovator van en voor universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen, introduceert dynamische lichtpaden: tijdelijke rechtstreekse dataverbindingen over glasvezel, met een gegarandeerde hoge bandbreedte en beveiliging. Een dynamisch lichtpad wordt door de gebruiker voor een bepaalde tijdsduur tussen twee punten in het SURFnet-netwerk tot stand gebracht via een webinterface of automatisch door een applicatie, zo lang en vaak als nodig. Tot 15 januari 2009 is het voor onderzoekers mogelijk een onderzoeksvoorstel in te dienen in de wedstrijd 'Enlighten Your Research', waarmee kans gemaakt wordt op 20.000 euro en gratis gebruik van dynamische lichtpaden.
11 december 2008
Nieuw snelheidsrecord voor storage met gebruik van lichtpaden ⇒
SURFnet heeft in november bijgedragen aan de totstandkoming van een nieuw snelheidsrecord voor het transporteren van data over lichtpaden . Tijdens het SuperComputing 2008 (SC08) evenement dat plaatsvond in Austin, Texas, werden lichtpaden met een gezamelijke bandbreedte van 110 Gbit/s opgezet tussen opslagfaciliteiten in onder andere De Verenigde Staten, Nederland, Estland, Brazilie, en Korea. Het record werd gevestigd tijdens een demonstratie van een internationaal team van wetenschappers en netwerkspecialisten onder leiding van het California Institute of Technology. Daarbij werd gedemonstreerd hoe data van de Large Hadron Collider van CERN via lichtpaden over hybride netwerken zoals SURFnet6 kan worden verzameld en verspreid. SURFnet loopt voorop met het gebruik van optische technologie. Zo heeft SURFnet reeds in 2002 NetherLight opgericht. NetherLight, dat een rol speelde bij de tot standkoming van het nieuwe snelheidsrecord, is de optische toegangspoort tot Europa voor lichtpaden.
18 november 2008
Capgemini maakt cloud computing voor ondernemingen werkelijkheid →

Capgemini UK heeft onlangs een overeenkomst getekend met Amazon Web Services, een dochteronderneming van Amazon.com, waarmee het bedrijf zijn outsourcing-portefeuille uitbreidt met cloud computing-diensten. Het nieuwe Center of Excellence van Capgemini zal zich volledig toeleggen op cloud computing en zal zijn klanten helpen om de integratie van cloud computing in hun IT- en bedrijfsstrategie ten volle te benutten. Het Cloud Computing Center of Excellence van Capgemini zal in het begin bestaan uit een team professionals dat getraind is in Amazon Web Services, dat vanuit Noord-Amerika, Europa en India klanten zal helpen het bestaande aanbod van Amazon te evalueren en te implementeren. Het aanbod van het center zal, naarmate andere leveranciers hun cloud computing-capaciteiten uitbreiden, verder ontwikkeld worden. Het center zal tevens consultancy-, ontwikkelings-, migratie- en back-updiensten gaan leveren op het gebied van cloud computing.

11 december 2008
Paper deadline verlengd voor de speciale editie van IDIS over "Identity Management in Grid en SOA" ⇒

U kunt nog steeds een paper te leveren voor een speciale editie van het Identity in the Information Society (IDIS) Journal over "Identity Management in Grid en SOA". Service-georiënteerde Infrastructuren (SOI) bieden een basis voor het realiseren van Service-georiënteerde Architecturen om toepassingen te draaien. Eén benaderingswijze voor SOI is het grid. Recent evolueerde het grid van het ondersteunen van high-performance toepassingen naar het mogelijk maken van complexe samenwerkingsverbanden tussen verschillende gebruikers met uiteenlopende expertise en systemen bestaande uit verschillende lagen van autorisatie. Onderzoek naar SOI vanuit dit perspectief vormt het onderwerp van de papers voor de speciale IDIS-editie. De datum voor inzending werd met 1 maand verlengd tot en met 12 januari 2009.

08 december 2008
Nikhef, TU Delft en de industrie krijgen subsidie voor Europees project →

Nikhef krijgt, samen met vier Nederlandse partners, een subsidie van SenterNovem (Ministerie van Economische Zaken) voor het Europese onderzoeksproject Hidralon. Voor de komende vijftien maanden is 2 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor de Nederlandse partners. Het projectvoorstel wil onder andere hoge resolutie röntgen beeldopnemers op basis van CMOS chips verbeteren voor een breed scala aan toepassingen. Voordelen zijn dat er minder straling nodig is voor het maken van een beeld en dat er minder ruis is, die de opname verstoort. Hidralon is een Eureka-Catrene project waarvoor het label al is verleend door de Europese Unie in Brussel. Er zijn zestien partners uit Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Israel en Nederland. De projectomvang binnen Nederland is 15,3 miljoen euro over drie jaren. De eerste fase hiervan omvat 5,4 miljoen euro. Naast de nu verkregen subsidie financieren de deelnemers zelf de resterende 3,4 miljoen euro.

28 november 2008
KM3NeT krijgt 8,8 miljoen euro subsidie van OCW →

Minister Plasterk van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vandaag bekend gemaakt dat hij een subsidie van 8,8 miljoen euro gaat verstrekken als Nederlandse bijdrage aan de Europese onderzoeksfaciliteit KM3NeT. Dit is een diepzee-onderzoeksfaciliteit die zal worden gebouwd op de bodem van de Middellandse Zee, enige kilometers diep. Wetenschappers zullen KM3NeT gebruiken voor het detecteren van de subatomaire deeltjes, neutrino's, die afkomstig zijn uit de kosmos, en voor verschillende takken van diepzee onderzoek. De verstrekte subsidie stelt de Nederlandse onderzoekers en de Nederlandse industrie in staat een prominente rol te spelen in het verwezenlijken van de KM3NeT faciliteit.

08 december 2008
HP Client Virtualisatie Software Portfolio verbetert gebruikerservaring →
HP introduceert een software portfolio dat ervoor zorgt dat bedrijven migreren van traditionele desktop computing naar een gevirtualiseerde client omgeving. HP Virtual Client Essentials is een geavanceerd software portfolio met multimedia, brokering en streaming media oplossingen. De software is speciaal ontwikkeld voor optimale gebruikerservaringen in omgevingen met gevirtualiseerde clients zoals in geval van server-based computing, HP Virtual Desktop Infrastructuur (VDI), HP Blade PC's of workstations en streaming client omgevingen. HP's Virtual Client Essentials portfolio bestaat uit HP Remote Desktop Protocol (RDP) Enhancements en HP Remote Graphics Software, twee protocollen die zorgen voor een multimedia gebruikerservaring in gevirtualiseerde IT omgevingen. Het portfolio bevat daarnaast HP Session Allocation Manager (SAM) en HP Image Manager.
20 november 2008
Oracle komt met event-driven Middleware suite ⇒

Oracle Fusion Middleware is uitgebreid met Oracle Event Driven Architecture Suite (Oracle EDA Suite). De oplossing stelt organisaties in staat sneller en adequater te reageren op gebeurtenissen die mogelijk impact hebben op de bedrijfsvoering. Oracle CEP10g R 3 (Oracle Complex Event Processing 10g Release 3), de voormalige BEA WebLogic Event Server, is een van de componenten van de Oracle EDA Suite. Het is een event processing-platform dat organisaties ondersteunt bij het detecteren, filteren, analyseren en correleren van bedrijfsgebeurtenissen inclusief stock trades, order plaatsing en serviceaanvragen. Een 'event' is bijvoorbeeld een daling van de aandelenprijs of een nieuwsbericht over het bedrijf. De software kan meerdere gebeurtenissen verwerken waardoor het real-time patronen herkent. Hierdoor wordt het mogelijk beter gefundeerde beslissingen te nemen waardoor de bedrijfsvoering verbetert. Oracle CEP is recent opgenomen als "Best Complex Event Processing Solution" in Waters Rankings. Daarnaast brak Oracle CEP in 2007 de grens van een miljoen events/seconde met Oracle JRockit Real Time en Intel.

© Nieuwsbrief