logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer juni 2009
Activiteiten
26 mei 2009
Gridforum geeft lezing over grid computing tijdens NiVo Kennissessie in Weesp ⇒
Op 26 mei jongstleden gaf Ad Emmen, mede namens de Vereniging Gridforum Nederland, een presentatie over de actuele status van het nationale en internationale grid computing landschap tijdens een NiVo Kennissessie in Weesp voor een publiek van ongeveer 30 consultants in telematica. NiVo is een expert op het gebied van tele- en datacommunicatie. Na een algemene inleiding over wat onder grid computing precies verstaan dient te worden, sprak Ad Emmen onder meer over de verwezenlijkingen van EDGeS en EGEE, over het eerste Citygrid waaraan door AlmereGrid naarstig wordt verder gebouwd in Almere, en over het groeiende belang van desktop grid computing naast service grids. Uiteraard werden er een heleboel voorbeelden gegeven van de werking van grids in de wetenschap en vooral in het bedrijfsleven. Gridforum vond een luistervriendelijk publiek bij de mensen van NiVo, die tevoren nog niet echt vertrouwd waren met grid computing maar nu een aardig woordje kunnen meepraten.
OGF nieuws
16 juni 2009
12-16 oktober 2009 - OGF27 Bijeenkomst in Banff, Alberta, Canada ⇒

OGF27 wordt georganiseerd in samenwerking met WestGrid's Jaarlijkse Conferentie en met als gastheer Cybera in Banff, Alberta, Canada van 12 tot en met 16 oktober 2009. Het gaat om drie conferenties in een: OGF27; IEEE Grid 2009 en de Cybera/CANARIE Summit. Thema is "Partnerships in CI Development" en het event zal de domeinen van cloud, grid en HPC computing verkennen, naas Web 2.0, bedrijfsontwikkeling, computeronderzoek, geavanceerde netwerken en andere opkomende cyberinfrastructuren. Het deelnemersveld bestaat uit ontwikkelaars, leveranciers, gebruikers en mensen die de capaciteiten van de vernieuwende technologieen aandrijven. Ongeveer 450 deelnemers worden verwacht voor de keynote-lezingen, parallelle sessies, panel-presentaties en beursstanden.

Cursussen en evenementen
09 juni 2009
22 juni 2009 - Seminar over Network Performance voor Clusters en Grids aan de VU →

In het W&N gebouw in zaal P663 aan de Vrije Universiteit Amsterdam spreekt Martin Swany van de Universiteit van Delaware op maandag 22 juni om 11u00 over "Network Performance for Clusters and Grids". High performance netwerken maken dat cluster en grid computing leefbare paradigmata worden. De bereikbare netwerk performantie bepaalt de totale performantie van het systeem. Ondanks verhogingen in de snelheid van zowel processoren als netwerken, is er een groeiende leemte in netwerk performatie die belet dat gegevens sneller overgebracht kunnen worden. Er zijn verschillende opstoppingen om een goede netwerk performantie te bereiken en daardoor wordt er nagedacht over potentiele technieken om de performantie te verbeteren. Martin Swany zal deze technieken om de netwerksnelheid te verhogen verkennen alsook de potentiele evolutie van netwerksystemen.

09 juni 2009
22 juni 2009 - SURFnet Expertiseseminar 'Datacentra van de toekomst?' live te volgen ⇒
Op maandag 22 juni organiseert SURFnet een expertiseseminar over de toekomst van datacentra. Het seminar is live te volgen via de website van SURFnet. Het thema wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Wat doet een instelling zelf en wat is raadzaam om uit te besteden? Hoe zit het met de continuiteit? Wat zijn de mogelijkheden voor datacenter virtualisatie? Welke oplossingen zijn er binnen het thema 'groen'? Het evenement is gericht op professionals, managers, CIO's en directeuren rekencentra die graag nieuwe mogelijkheden inzetten om hun datacentra klaar te hebben voor de toekomst. De nadruk ligt niet op technische achtergronden. Deelname is gratis voor alle bij SURFnet aangesloten instellingen. Inschrijven is nog steeds mogelijk via http://event.surfnet.nl/expertiseseminar_datacentra_van_de_toekomst.html
15 juni 2009
24 juni 2009 - PRACE Netwerk Sessie tijdens ISC'09 ⇒

Tijdens ISC'09 organiseert PRACE op 24 juni om 9u00 een Netwerk Sessie in zaal C2.2 van het Hamburg Conferentie Centrum. Dr. Thomas Eickermann, PRACE project manager, FZJ, zal een update geven van de status van het project. Prof. Dr. Thomas Lippert, FZJ, zal tonen hoe simulaties op supercomputers hebben geleid tot een van de top 10 wetenschappelijke doorbraken in 2008. Dr. Sergi Girona, Barcelona Supercomputing Center, zal het hebben over nieuwe architecturen in HPC, vooral de exploitatie van Cell processoren. Dr. Stefan Wesner, HLRS, zal hybride computersystemen verdedigen vanuit een concrete industriele applicatie. De laatste presentatie in deze sessie wordt gegeven door Dr. Sanzio Bassini, CINECA. In zijn praatje zal Dr. Bassini zich buigen over de effectieve ontplooiing van Blue Gene Q. De sessie sluit af met een rondje discussie en eindbemerkingen.

09 juni 2009
26 juni 2009 - Seminar over de wedergeboorte van vector computing aan de VU ⇒
Op vrijdag 26 juni om 13u30 houdt Satoshi Matsuoka van het Tokyo Institute of Technology een seminar met als titel "GPU Accelerated Computing - From Hype to Mainstream, the Rebirth of Vector Computing" in zaal S655 van het W&N gebouw aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Acceleratie technologieën, meerbepaald GPUs en Cell, krijgen heel wat aandacht in de HPC wereld van vandaag. In vergelijking met klassieke acceleratoren en traditionele CPUs, vertonen deze instrumenten niet alleen een hogere rekendensiteit maar ook een aanzienlijke geheugen bandbreedte en vectorachtige eigenschappen om gegevens te versassen aan een bandbreedte van 100GB/s of meer. Vandaar de term: de wedergeboorte van vector computing. Met grootschalige ontplooiing van GPUs zoals de Tokyo Tech TSUBAME 1.2 supercomputer die 680 GPUs biedt in een 100-Teraflops-schalige supercomputer, kan aangetoond worden dat, zelfs onder massief-parallelle schakeling, GPUs kunnen opschalen tot zowel dichte lineaire algebra codes als vector-georiënteerde CFD codes. In beide gevallen echter zijn zorgvuldige alogritmische ontwikkelingen, die vooral de latency verbergen, belangrijk om de performantie op te stuwen.
14 juni 2009
26 juni 2009 - EDGeS User en Industry Forum in Hamburg, Duitsland ⇒

Op vrijdag 26 juni van 14u00 tot 18u00 organiseert het EDGeS project team zijn derde User en Industry Forum als satelliet event tijdens de ISC'09 Supercomputing Conferentie. Het thema is "Enabling Desktop Grids for e-Science & Industry". Als spreker zal onder meer Wolfgang Gentzsch van DEISA optreden om het Europese HPC computing landschap voor eScience toe te lichten. Ter illustratie van wat een desktop grid voor het bedrijfsleven kan betekenen zal Mark McAndrew het hebben over de Charity Engine, de snelste computer ter wereld. Mike Pidgeon van DataSynapse komt vertellen over de rol van desktop grids in de financiële wereld. Uiteraard staan er nog veel meer sprekers op het programma. Deelname aan het EDGeS Forum is gratis maar inschrijven is verplicht.

14 juni 2009
29 juni-4 juli 2009 - Gezamenlijke EDGeS en EGEE Zomerschool over Grid Applicatie Ondersteuning in Boedapest, Hongarije →

EGEE is het grootste service Grid in Europa dat gLite als Grid middleware gebruikt. BOINC is de meest aangewende volunteer desktop Grid technologie ter wereld. EDGeS integreert gLite-gebaseerde service Grids met BOINC en XtremWeb-gebaseerde desktop Grids. Aldus is de EDGeS infrastructuur potentieel de grootste Grid infrastructuur wereldwijd. De Zomerschool wil inzicht brengen in deze technologieën (gLite, BOINC, XtremWeb en EDGeS) en in de instrumenten en programmeeromgevingen waarmee de gebruiker toepassingen kan ontwikkelen en draaien op deze uitgebreide Grid infrastructuur. Registratie is mogelijk tot en met 18 juni 2009.

05 juni 2009
7-8 september 2009 - PRACE industry seminar in Toulouse, Frankrijk ⇒

Op 7 en 8 september 2009 organiseren GENCI en GAUSS in Toulouse PRACE's Tweede Industry Seminar. Ongeveer 150 uitgenodigde aanwezigen, vooral beleidsmakers, worden er verwacht. Zij komen uit de wereld van HPC gebruikers uit industrieen zoals luchtvaart, autoconstructie, energie, chemie, farmacie en geneeskunde, metaal, bioinformatica, telecommunicatie, financien en verzekeringen; HPC leveranciers; wetenschappelijke software-ontwikkelaars en bedrijven die diensten leveren; en EC vertegenwoordigers. Tijdens het seminar zullen de deelnemers informatie uit de eerste hand krijgen over de geplande PRACE onderzoeksinfrastructuur, diensten en gebruik. Vertegenwoordigers van Airbus, BMW en MKB zullen de competitieve voordelen demonstreren van HPC gebruik. Er zijn ook vier parallelle sessies gepland om deelnemers te laten discussieren over hun behoeften en verwachtingen met betrekking tot de PRACE infrastructuur en diensten zoals organisatie- en bedrijfsmodellen, netwerk en veiligheid, relaties met de ISVs en licensiekosten en eindgebruikersondersteuning en trainingsbehoeften. Deelnemende bedrijven zijn onder meer EDF, ONERA, Novartis, Aureus Pharma, TOTAL, BNP Paribas, SNECMA, CS, ENI, Eurodecision, HydrOcean, FFT, Michelin, Arcelor Mittal, MUREX, Porsche, BMW, Renault Formula 1 en Airbus.

17 juni 2009
7-11 september 2009 - XtreemOS Zomerschool in Oxford, Engeland ⇒

Mensen van het Rutherford Appleton Laboratory in Engeland en van INRIA in Frankrijk organiseren een Zomerschool over XtreemOS, een Linux-gebaseerd operating systeem met grid functionaliteiten in Wadham College aan de Universiteit van Oxford. U krijgt er lezingen aangeboden over moderne gedistribueeerde paradigmata zoals grid computing, cloud computing, en network-gecentreerde operating systemen. Er zijn ook hands-on laboratory oefeningen en praktische sessies over het gebruik van XtreemOS. U leert er nieuwe technieken om schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid en veiligheid aan te bieden in gedistribueerde systemen. Eén van de docenten tijdens deze Zomerschool is Gridforum bestuurslid Thilo Kielmann van de Vrije Universiteit Amsterdam. Inschrijven kan nog tot en met 26 juli 2009.

Ledennieuws
20 mei 2009
Publicatie 'Het belang van High Performance Computing voor Nederland' ⇒

SARA en NCF hebben onlangs een publicatie uitgebracht met de titel 'Het belang van High Performance Computing voor Nederland'. Deze uitgave bundelt meer dan veertig voorbeelden van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek in Nederland waarbij gebruik wordt gemaakt van de nationale supercomputer Huygens. Naast een beschrijving van de onderzoeken bevat deze uitgave een schets van de grote maatschappelijke impact van dergelijk onderzoek en de petascale-uitdagingen voor de toekomst. Het maakt duidelijk dat topfaciliteiten op petascale-niveau in Nederland noodzakelijk zijn om ook in de toekomst toponderzoek te kunnen blijven verrichten. 'Het belang van High Performance Computing voor Nederland' staat centraal in het door ICTRegie uitgebrachte advies getiteld 'Towards a competitive ICT infrastructure for scientific research in the Netherlands' dat op 15 december 2008 aan minister Plasterk is aangeboden. Het advies van ICTRegie betreft een integraal voorstel voor de ICT-onderzoeksinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Uitgangspunt in dit advies is de realisatie van de best mogelijke ICT-infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek met de concrete ambitie om Nederland in Europa een sleutelpositie te geven op het gebied van High Performance Computing binnen The Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE).

08 juni 2009
SURFnet realiseert een 100 Gbit/s internationale verbinding met Nortel, Telindus en SARA →

SURFnet , ICT-innovator van en voor universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen, heeft met succes een 100 Gbit/s-test uitgevoerd op haar bestaande internationale optische verbinding tussen Amsterdam en Hamburg, door gebruik te maken van nieuwe optische technologie van Nortel en netwerkintegratiediensten van Telindus. SARA heeft de 100 Gbit/s-test mee ondersteund. De test toont aan dat het huidige SURFnet-netwerk in staat is op rendabele wijze tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar bandbreedte. De succesvolle test op het bestaande netwerk omvatte twee 40 Gbit/s en één 100 Gbit/s lambda-verbindingen over het SURFnet-netwerk tussen Amsterdam en Hamburg, via een glasvezelpaar dat door de IEEAF beschikbaar is gesteld. De 100 Gbit/s-test overbrugt een afstand van 1244 km zonder gebruik te maken van versterkers. Wetenschappers die betrokken zijn bij onderzoek naar gedistribueerde supercomputers hebben de proefverbinding ook gebruikt met het DAS-3 (Distributed ASCI Supercomputer)-grid om de prestaties van het netwerk in de praktijk te beoordelen.

09 juni 2009
e-IRG aanbevelingen voorgesteld tijdens TERENA 2009 ⇒

De bevindingen en aanbevelingen van e-IRG voor toekomstige acties werden voorgesteld tijdens de TERENA Networking Conferentie in Malaga tijdens een Birds-of-a-Feather sessie op dinsdag 9 juni jongstleden. Twee recente e-IRG documenten dienden als basis voor de discussie. De e-IRG White Paper concentreert zich op beleidsbevindingen voor de korte termijn en behandelt thema's zoals e-Infrastructuur onderhoudbaarheid, cloud en grid computing, virtualisatie, veiligheid, tele-instrumentatie, opleiding en training, en globale samenwerking. De e-IRG Roadmap is een document dat meer op de middellange tot lange termijn gericht is en wil anticiperen op de e-Infrastructuur ontwikkelingen. Het wil tevens de rol van de e-IRG bepalen om het beste uit deze ontwikkelingen te halen, alsmede uit de nieuwe diensten. Ter afsluiting werd er ook nog een demonstratie van de e-IRG Knowledge Base gegeven die te vinden is via http://knowledgebase.e-irg.eu

10 juni 2009
HP, Intel en Yahoo! trekken drie nieuwe onderzoeksorganisaties aan voor test bed voor open source cloud computing ⇒

HP, Intel Corporation en Yahoo! Inc. maken bekend dat drie nieuwe onderzoeksorganisaties zich hebben gevoegd bij Open Cirrus, een wereldwijd, multiple datacenter, open source test bed ter bevordering van onderzoek naar cloud computing. De drie nieuwe leden zijn de Russian Academy of Sciences Non-HP site, het Electronics and Telecommunications Research Institute Non-HP site van Zuid Korea en MIMOS Non-HP site, een organisatie voor strategisch onderzoek van het Ministerie van Wetenschap, Technologie en Innovatie van Maleisië. Het Open Cirrus Non-HP site cloud computing test bed, gelanceerd in juli 2008, is opgericht door verschillende organisaties waaronder HP, Intel en Yahoo!. Het doel van Open Cirrus is om open collaboration te promoten binnen de industrie en onder academici en overheden. Open Cirrus doet dit door financiële en logistieke barrières bij data-intensief internet scale computing weg te nemen. Het test bed telt momenteel meer dan 50 onderzoeksprojecten. Open Cirrus simuleert een real-life, wereldwijde Internet-scale omgeving waarin onderzoekers de kans hebben om applicaties te testen. Ook kunnen onderzoekers de prestaties meten van infrastructuren en diensten die gemaakt worden om op cloud systemen van grote schaal te draaien. Via het test bed hebben onderzoekers bovendien direct toegang tot nieuwe kennis, waardoor zij sneller leren hoe het volledig potentieel van cloud computing te benutten.

16 juni 2009
Cloud computing, kunst of een kunstje? - Artikel verschenen in Tiem ⇒
In de Tiem editie van de maand juni verschijnt er een stukje over de mogelijkheden en de toekomst van cloud computing. Komen aan bod in het stuk thema's als de wolk; drie voordelen van rekencapaciteit uit cloud; en praatgrage applicaties. Gridforum bestuurslid Jan Hoogma benaderde CVIS, de inspiratoren voor de inhoud van het stuk, en kreeg prompt een rechtstreekse link om het artikel te kunnen downloaden. Waarvoor dank.
11 juni 2009
Universitaire medische centra en Philips gaan analyse medische foto's intelligenter, sneller en preciezer maken →

Koninklijke Philips Electronics en drie universitaire medische centra (UMC Utrecht, LUMC, Erasmus MC) hebben aangekondigd dat zij samen gaan werken aan een nieuwe computergestuurde methode om medische foto's van scanners te analyseren. Door de beelden van de patiënt direct te koppelen aan een zeer grote database met (geanonimiseerd) medisch beeldmateriaal van duizenden andere patiënten kunnen afwijkingen straks geautomatiseerd worden opgespoord en geanalyseerd. Het moet het werk van artsen eenvoudiger maken en hen ondersteunen een ziektebeeld vroeger te herkennen en de best mogelijke behandeling te kiezen, zodat de patiënt sneller beter is en naar huis kan. De samenwerking is onderdeel van een Europees project. De totale waarde bedraagt ongeveer 50 miljoen euro, waarvan zo'n 14 miljoen euro in de Nederlandse economie en gezondheidszorg wordt geïnvesteerd door de overheid en het consortium. Door actuele beelden van een patient, bijvoorbeeld gemaakt met MRI of CT, te relateren aan vergelijkbare beelden waarvan de diagnose bekend is, kunnen afwijkingen automatisch en met grotere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid worden herkend. De UMC's en Philips zijn van mening dat hierdoor een meer op de patiënt afgestemde behandeling mogelijk is, met betere behandeluitkomsten tot gevolg. Het is de bedoeling dat deze nieuwe manier om beelden te analyseren een rol gaat spelen in strijd tegen kanker, hart- en vaatziekten, en neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson.

03 juni 2009
Supercomputer ontrafelt de structuur van het heelal →

Een internationaal team van astrofysici en computerwetenschappers is er voor het eerst in geslaagd een grootschalige berekening uit te voeren op twee gekoppelde supercomputers. Het onderzoeksteam gaat met de berekening, genaamd CosmoGrid, de vorming van grote structuren van donkere materie in het heelal in kaart brengen. Onder leiding van prof. dr. Simon Portegies Zwart (Sterrewacht Leiden) hebben de Nederlandse supercomputer Huygens en de Cray XT4 in Tokyo na een voorbereidingstijd van bijna een jaar de eerste 3644 van de in totaal 100.000 geplande rekenstappen met succes uitgevoerd. Het universum is binnen CosmoGrid "verdeeld" over beide computers. Na iedere rekenstap moeten de beide supercomputers worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt door ongeveer een 'Encyclopedia Britannica' aan data van Amsterdam naar Tokyo te sturen, en vice versa. Om deze grote datastroom efficient te kunnen doorsturen zijn de supercomputers in Amsterdam en Tokyo verbonden door middel van een separaat supersnel optisch netwerk, dat het academisch rekencentrum SARA via elf tussenstations (o.a. New York, Chicago en Seattle) met Tokyo verbindt. Daarbij wordt onder meer de Amsterdamse NetherLight GLIF Open Lightpath Exchange (GOLE) van SURFnet gebruikt.

15 juni 2009
Toekenning subsidie voor SURFnet7 uit Fonds Economische Structuurversterking ⇒
SURF krijgt 32 miljoen euro subsidie uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor het ontwerpen en bouwen van SURFnet7 binnen het innovatieproject GigaPort3. Het belang van een geavanceerd netwerk voor de Nederlandse kennisinfrastructuur heeft de overheid ertoe gebracht de financiering voor het vervolg op het voorgaande project, GigaPort Next Generation veilig te stellen. Het doel van GigaPort3 is het bestaande hybride netwerk door te ontwikkelen in de periode 2009-2012 met behulp van de impulsbijdrage uit het FES. Het Nederlandse onderzoeksnetwerk SURFnet6 is ontstaan dankzij de twee voorgaande GigaPort-projecten, en staat bekend als het meest geavanceerde ter wereld. In GigaPort3 wordt het SURFnet7 netwerk gerealiseerd. Voortbouwend op het bestaande optische netwerk van SURFnet6 wil SURFnet met het derde GigaPort-project vooruitgang boeken op vier fronten. Allereerst wil SURFnet de flexibiliteit en de hanteerbaarheid van lichtpaden vergroten door van nieuwe netwerkstandaarden gebruik te maken. Fotonische technologie zal worden ingezet om bandbreedte op tijd, op maat en kosteneffectief te kunnen aanbieden. Verder zal de dienst voor dynamische lichtpaden worden uitgebouwd, waardoor niet alleen wetenschappers maar ook applicaties zonder tussenkomst van een gebruiker een lichtpad kunnen opzetten. De vierde verbetering betreft het internationale knooppunt NetherLight, dat verder zal worden geprofessionaliseerd.
09 juni 2009
Armada-model distribueert database-systeem ⇒
Bij het opslaan van gegevens gaat het steeds vaker over 'TB', en niet meer over 'MB' of 'GB'. Maar wat moeten we doen als al die steeds groter wordende gegevens niet meer op één computer passen? Het is onvermijdelijk dat daarvoor meerdere computers nodig zijn. Maar hoeveel computers zitten straks aan elkaar vast en wat gebeurt er als er één kapot gaat? Promovendus Fabian Groffen van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam onderzocht een zelfgedreven computersysteem. Hij ontwikkelde daarvoor het model 'Armada'. In dat model beschrijft Fabian Groffen hoe computers zo veel mogelijk op eigen houtje kunnen varen en toch samen met elkaar het doel 'gezamenlijke gegevensopslag' kunnen bereiken. Ook beantwoordt hij met 'Armada' aan de almaar groeiende behoefte om meer gegevens op te slaan door op elk moment toe te staan dat meer computers worden toegevoegd zonder dat alle reeds aanwezige computers hiervan dienen te worden ingelicht.
15 juni 2009
Effect hiv-medicijn voortaan nauwkeurig per patiënt te voorspellen →

Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam hebben een nieuw computermodel ontwikkeld om de resistentie van het hiv-virus beter te begrijpen. Voor het eerst is nu mogelijk het effect van medicatie voor elke patiënt individueel nauwkeurig te voorspellen. De resultaten zijn gepubliceerd in de laatste editie van het wetenschappelijke tijdschrift Philosophical Transactions of the Royal Society A. De bevindingen zijn belangrijk omdat het hiv-virus door snel te muteren voortdurend ontsnapt aan de specifiek ontworpen medicijnen. Met het nieuwe model, ontwikkeld onder leiding van UvA-hoogleraar Computational Science Peter Sloot, kan nu inzicht worden verkregen in het effect van die mutaties op de medicatie. Op die manier kunnen medicijnen beter worden afgestemd op individuele hiv-patiënten, omdat het nieuwe model meer inzicht geeft in resistentie tegen bepaalde medicijnen.

26 mei 2009
NWO Exacte Wetenschappen verdeelt 1,6 miljoen via NWO-middelgroot →

NWO Exacte Wetenschappen heeft bekend gemaakt welke projecten kunnen rekenen op een subsidie uit het programma Investeringen NWO-middelgroot. NWO Exacte Wetenschappen ontving zes voorstellen voor NWO-middelgroot. Drie voorstellen zijn gehonoreerd. In totaal wordt in de drie projecten 1,6 miljoen euro geïnvesteerd. Daarvan is 0,1 miljoen van afkomstig van de Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF). Vier van de zes voorstellen zijn afkomstig uit de astronomie, twee uit de informatica. Een gebiedsbrede commissie vergeleek en beoordeelde de voorstellen. De voorstellen van de teams van Leon Koopmans (RUG), Henri Bal (VU) en Huib Jan van Langevelde (JIVE) werden gehonoreerd. Met het programma Investeringen NWO-middelgroot wil NWO het nationale onderzoekslandschap versterken en profileren op grond van kwaliteit en, waar van toepassing, maatschappelijk belang. Een investering uit Investeringen NWO-middelgroot dient in vrijwel alle gevallen een combinatie van lokale en nationale belangen. Een investering heeft bijvoorbeeld nationale betekenis als onderzoekers van andere instellingen gebruik kunnen maken van de nieuwe onderzoeksfaciliteit, zoals een databank of dure apparatuur. Bovendien wil NWO met dit programma het investeringsbeleid van onderzoeksinstellingen stimuleren. NWO betrekt in de afweging daarom ook de profilering, het investeringsgedrag, de planning en de bedrijfsvoering van de instelling waarvan de aanvraag afkomstig is. Ten slotte telt ook zwaar mee dat de exploitatie van de investering gegarandeerd is. NWO-middelgroot subsidies worden verdeeld via de NWO gebieden ALW, CW, EW, GW en MaGW. De andere gebieden maakten hun toekenningen begin maart al bekend. Ook in 2009 kunnen weer aanvragen ingediend worden voor NWO-M. De deadline voor aanvragen staat in september.

28 mei 2009
SARA levert bijdrage aan opening nieuw datacenter LuxConnect ⇒

Op 25 mei is in Luxemburg, in aanwezigheid van meer dan 200 genodigden, het nieuwe datacenter van LuxConnect geopend. LuxConnect is een semi-overheidsorganisatie die tot doel heeft Luxemburg optimaal te koppelen aan het internet. Hiervoor heeft LuxConnect onder meer een 10 Gbps-verbinding met SARA laten aanleggen en co-locatieruimte bij SARA gehuurd. SARA heeft ter gelegenheid van de opening een aantal demonstraties gegeven met behulp van een hoge resolutie Tiled Panel Display, gebaseerd op het OptIPuter concept. In dit concept zijn dataopslag en visualisatie enerzijds en hoge resolutie displays anderzijds geografisch van elkaar gescheiden en worden vervolgens gerenderde beelden als pixels via snelle optische verbindingen verstuurd. Tijdens de demonstraties werden verschillende datastromen parallel vanuit Amsterdam naar Luxemburg gestuurd en weergegeven op het display in Luxemburg. De totale gebruikte bandbreedte was circa 2 Gbps. Er werden beelden vertoond van 4K-resolutie digitale filmmateriaal, dat in 2007 in Amsterdam is opgenomen, verscheidene andere films in HDTV-formaat over het gebruik van Tiled Panels in de wetenschap en visualisaties van de internationale GLIF-netwerkconnectiviteit. Tevens zijn enkele wetenschappelijke datasets gepresenteerd.

© Nieuwsbrief