logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer september 2009
Activiteiten
07 september 2009
VL-e Workshop in samenwerking met Gridforum.nl over medische applicaties op het grid ⇒

Eind november, begin december organiseert het VL-e project een workshop in samenwerking met de Vereniging Gridforum Nederland over het grid en e-Science in medische toepassingen, zoals diagnostiek en beeldvorming. Het VL-e project loop af eind december 2009 en het projectteam organiseert de workshop als een afsluitende activiteit. De projectresultaten zullen voorgesteld worden in een slotrapport tijdens het event. Projectpartners en uitgenodigde sprekers zullen lezingen verzorgen en er wordt een debat georganiseerd met een panel. De workshop wordt afgesloten met een borrel en een diner. Meer details over de juiste datum en locatie volgen nog.

OGF nieuws
18 september 2009
OGF geeft visie op cloud tijdens gezamenlijke CloudWorld, Next Generation Data Center (NGDC), en OpenSource World Conferentie ⇒
Afgelopen maand augustus gaf de Open Grid Forum vice-president van Standaarden, Chris Smith een lezing met als titel "From Grid to Cloud: Leveraging Distributed Computing Technologies in Moving to the Cloud". Hierin opperde Smith dat er vele uitdagingen zijn in de hoofden van CIO's in bedrijven over de opportuniteiten die de cloud kan bieden. Enerzijds beantwoordt de kans om resources flexibel aan te bieden om de vraag tegemoet te komen, vooral met een systeem als 'pay as you go', aan de uitdaging om aan sizen en kapitaaluitbreiding te doen voor occasionele gelegenheden. Anderzijds is er de veiligheid en het beheer van sleutelresources in het bedrijf, voor audit en compliance doeleinden. Dus waarom zou de typische CIO zijn voorzichtigheid overboord gooien door in zee te gaan met een third party service provider? De potentiële grid middleware bestaat nu om een middel te leveren voor de ontwikkeling van private clouds, die bestaande resources en infrastructuur kunnen uitbreiden tot de cloud door gebruik te maken van commerciële leveranciers. Veel werk is verzet binnen de grid middleware gemeenschap om de leefbaarheid te demonstreren van het grid als een toepassing, een uitbreidbaar platform en een infrastructuur in de cloud, om zo een efficiënte "on ramp" te bieden naar de cloud voor de bestaande gebruikersbasis, aldus Chris Smith.
Cursussen en evenementen
09 september 2009
8 oktober 2009 - SURFnet Expertiseseminar over Unified Communications ⇒
Op 8 oktober organiseert SURFnet een Expertiseseminar met als thema "Unified Communications: op weg naar grootschalig gebruik en interoperabiliteit". Veel instellingen in het hoger onderwijs zijn bezig met de integratie van e-mail, instant messaging, documenten delen, calendering, telefonie en videoconferencing oplossingen voor medewerkers en studenten. De verzamelnaam voor de integratie van deze functionaliteiten is 'unified communications'. Tijdens deze middag zullen een aantal sprekers uit het hoger onderwijs de reeds opgedane ervaring met unified communications presenteren. Daarnaast zal er een presentatie zijn van een onderzoek naar de randvoorwaarden (open-standaarden en interoperabiliteit) die vereist zijn voor grootschalige instellingsoverstijgende inzet van unified communications in het onderwijs en onderzoek. Het seminar vindt plaats op kantoor bij SURFnet in Utrecht.
16 september 2009
14-15 oktober 2009 - e-IRG Workshop in Uppsala, Zweden ⇒
Deze e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) Workshop vindt plaats onder de auspiciën van het Zweedse Voorzitterschap van de Europese Unie. Het programma bevat drie sessies. De eerste sessie behandelt de betrokkenheid van de gebruikers. De e-Infrastructuur diensten moeten aangepast worden aan de noden van de onderzoekers die de e-Science instrumenten gebruiken. Daar dient rekening mee gehouden te worden als men een e-Infrastructuur opbouwt en operationeel maakt. De tweede sessie is gericht op vlotte en transparante toegang en coördinatie van de verschillende e-Infrastructuren. Hier komen authorisatie, wederzijds gebruik en de combinatie van vooruitstrevende diensten aan bod. Accountability en prioritisering zijn de thema's van de derde sessie. Peer-review schema's moeten ervoor zorgen dat de wetenschappelijke impact van verschillende types van e-Infrastructuren vergeleken kunnen worden. Deelname aan deze workshop is gratis maar beperkt en vooraf inschrijven verplicht.
17 september 2009
14-16 oktober 2009 - ACC CYFRONET AGH organaniseert een PRACE code porting workshop in Krakow, Polen ⇒
Het Academisch Computer Centrum CYFRONET AGH in Krakow, Polen organiseert een PRACE code porting workshop tijdens de Krakow Grid Workshop 2009. De workshop richt zich op specifieke aspecten van NEC en BlueGene HPC oplossingen aangereikt door experten op dit vakgebied. Onderzoekers en studenten uit Europa die interesse hebben in state-of-the-art HPC infrastructuren krijgen een praktische inleiding in het overbrengen van toepassingen hierop. Deelnemers kunnen ervaring opdoen met het programmeren van HPC systemen zoals de BlueGene/P in Jülich en de NEC in Stuttgart met behulp van user accounts op deze machines tijdens de workshop. Op de eerste dag zijn er inleidende lezingen en de volgende twee dagen wordt de eigenlijke workshop gehouden. De eerste helft van elke dag is gereserveerd voor 1 machine en de andere helft voor de andere machine zodat de deelnemers de kans krijgen om de verschillen te ontdekken tussen de beide systemen. Sprekers zijn Ph.D. Lukas Arnold uit Jülich, Ph.D. Kamil Iskra van Argonne National Lboratory en Harald Klimach uit Stuttgart. U kunt zich nog tot en met 4 oktober gratis inschrijven. Deelname is beperkt tot 50 personen.
16 september 2009
2-4 november 2009 - Autumn School 'Tools voor Onderzoekers' ⇒

Onderzoek kan profiteren van innovatieve ontwikkelingen in de ICT. SURFacademy organiseert een Autumn School waar deze tools aan bod komen. In drie dagen leer je hoe onderzoekers gebruik maken van collaboratories, e-science, opslaan van data en web 2.0 toepassingen. De Autumn School vindt plaats van maandag 2 tot en met woensdag 4 november in de universiteitsbibliotheek van de Universiteit Leiden. Kosten voor deelname zijn 150 euro.

Ledennieuws
18 augustus 2009
Onderzoekers pinnen spin van kwantumdeeltjes vast →

Onderzoekers van het Kavli Instituut voor Nanowetenschappen aan de TU Delft zijn er in geslaagd om de omgeving van een kwantumdeeltje in hun greep te krijgen. Zo kunnen ze meer controle uitoefenen op een enkel elektron. Hiermee brengt het team van onderzoekers onder leiding van Vidiwinnaar en FOM-werkgroepleider Lieven Vandersypen de supersnelle kwantumcomputer weer een stapje dichterbij. Hun resultaten werden 16 augustus gepubliceerd in Nature Physics. Een van de unieke eigenschappen van kwantumdeeltjes is dat ze zich in meerdere toestanden tegelijk kunnen bevinden. Een atoom of elektron is dan in een zogenaamde superpositie van twee toestanden. Zo kan bijvoorbeeld de zogenaamde 'spin' van een elektron tegelijk twee verschillende richtingen op gaan. Zo'n deeltje kan dus tegelijk 0 én 1 zijn, en niet alleen 0 óf 1 zoals bij een gewone computerschakeling. Dat maakt supersnel rekenwerk mogelijk. Tot nu toe was het echter niet mogelijk om een deeltje gedurende een langere tijd in een bepaalde stand te houden, omdat de omgeving - ook bestaande uit kwantumdeeltjes - de toestand constant verstoorde. Juist daar kregen onderzoekers tot nu toe geen vat op.

09 september 2009
Bulgarije en Tsjechië treden toe tot PRACE ⇒
PRACE, het Partnership voor Advanced Computing in Europa, verwelkomt twee nieuwe landen als leden. Bulgarije en Tsjechië traden toe tot het initiatief op 8 september 2009. Het Memorandum of Understanding werd getekend in Toulouse, Frankrijk door Professor Stoyan Markov, hoofd van het Nationale Centrum voor Supercomputing Toepassingen in Bulgarije en Martin Duda, hoofd van het Operationele Programma Centrum van de Technische Universiteit van Ostrava in Tsjechië. Het totaal aantal landen dat tot PRACE is toegetreden bedraagt nu 20.
07 september 2009
Kenniswerkers uit de industrie op het Nikhef →

In de strijd tegen de economische crisis hebben Bruco en Nikhef de handen ineen geslagen. Samen zijn er twee projecten gedefinieerd, die in één voorstel zijn gevat dat bij SenterNovem is ingediend in de eerste ronde van de regeling "Kenniswerkers". Deze inmiddels goedgekeurde aanvraag maakt het mogelijk dat twee kenniswerkers van Bruco voor een periode van 18 maanden bij Nikhef zullen werken aan de twee projecten voor innovatieve uitlees strategieën voor hybride pixel-detectoren. Bruco B.V. te Borne is een design house voor het ontwerp en productiebegeleiding van ASICs. Het nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef te Amsterdam doet onderzoek in de deeltjesfysica, onder andere bij het CERN te Genève, en houdt zich daarnaast bezig met verschillende projecten om de vergaarde kennis bij het ontwikkelen van detectoren ten goede te brengen van de maatschappij. SenterNovem is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken dat namens de overheid een aantal regelingen aanbiedt op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

02 september 2009
Accurate computervoorspellingen in een beperkte rekentijd aan de Universiteit van Utrecht ⇒
Lucht-, verkeers- en waterstromen kunnen enkel accuraat voorspeld worden met computersimulaties als de computers zich automatisch kunnen richten op belangrijke veranderingen in een gebied, aldus de Nederlandse onderzoeker Arthur van Dam. Een grote variatie van stromen in onze omgeving kan in een model omgezet worden, zoals bvb. verkeersstromen op autosnelwegen, waterstromen in kanalen en gasstromen in de atmosfeer. Een computer kan deze stromen berekenen met de hulp van natuurkundige formules. Maar zelfs computers ondervinden moeilijkheden met de berekeningen van bvb. hoe luchtdruk zich ontwikkelt over een langere tijdsduur en in grotere gebieden. De reden hiervoor is dat een gebied is onderverdeeld in conceptuele delen waarvoor bvb. de gemiddelde luchtdruk en het stromingsgehalte berekende worden. De precisie van de berekening wordt groter naargelang kleinere stukken worden gebruikt. Het nadeel is echter dat de computer dan langer moet rekenen omdat meer delen nodig zijn voor hetzelfde gebied. In zijn doctoraatsthesis beschrijft Arthur van Dam een methode die automatisch het aantal delen verkleint op een ingenieuze manier Dit gebeurt voor meer complexe veranderingen in het bijzonder, zoals bvb. tijdens snelle wijzigingen in luchtdruk, of een snelle toename in verkeersdichtheid. Het menselijk oog kan makkelijk deze locaties identificeren, terwijl een computer moeite heeft om deze terug te vinden en hun niveau van complexiteit te evalueren. De nieuwe methode doet dit op een evenwichtige manier. Deze automatische focus op interessante gebieden laat de computersimulaties toe om zeer accurate resultaten te leveren in een beperkte rekentijd. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de Universiteit van Utrecht en werd gesubsidieerd binnen het programma Toegepaste Wiskund van de NWO STW - Stichting Natuurwetenschappen en Technologie. Dit programma streeft ernaar om wiskundig onderzoek dat gericht is op sociale noden te versterken.
07 september 2009
SURFnet klaar voor veilige internet bewegwijzering →

SURFnet kondigt aan dat alle SURFnet DNS (Domain Name System) resolvers DNSSEC ondersteunen. DNS resolvers verbinden domeinnamen aan IP-adressen en zorgen zo voor de bewegwijzering op internet. DNS is dus een essentiële bouwsteen van het internet waarin ernstige gaten zijn geconstateerd waardoor surfers door kwaadwillenden naar malafide websites kunnen worden gedirigeerd. DNSSEC is de techniek die deze gaten in DNS dicht. SURFnet is een van de eerste netwerken in Nederland die DNSSEC ondersteunt. De SURFnet DNS resolvers zijn toegankelijk voor alle op SURFnet aangesloten instellingen en gebruikers. Daardoor kunnen zij nu profiteren van de wereldwijde uitrol van DNSSEC die op dit moment plaatsvindt. Zodra een domein met DNSSEC is beveiligd, plukken de aangesloten instellingen en gebruikers hier direct de vruchten van. In het document DNS resolver staat beschreven hoe SURFnet-gebruikers hun computer gebruik kunnen laten maken van de SURFnet DNS resolvers.

16 september 2009
HP integreert networking portfolio met HP's blade- en virtualisatie technologie ⇒

HP breidt zijn network portfolio uit met nieuwe producten van HP ProCurve samengevoegd met HP BladeSystem infrastructuur oplossingen. Klanten vragen steeds vaker om een geïntegreerde infrastructuur die betaalbaar, schaalbaar en flexibel is. Met deze nieuwe producten kunnen bedrijven hun prestaties verbeteren en de veiligheid en het management van zowel de fysieke als de virtuele omgeving vergroten, en zetten ze een grote stap richting een optimalere infrastructuur. Het nieuwe aanbod bevat de HP ProCurve 6120 series die is ontworpen om de HP BladeSystem infrastructuur te versterken, en die een aanvulling is op HP ProCurve 8200 en 5400 Ethernet switch portfolio. Ook een firmware upgrade van HP Virtual Connect is aangekondigd. Deze upgrade stelt gebruikers in staat om bandbreedte te veranderen om zo te kunnen reageren op schommelingen in applicatie eisen. HP channel partners profiteren bovendien van het nieuwe (met ondermeer blades) uitgebreide portfolio. Immers is er een installed base van meer dan 1,5 million blade units waar channel partners nieuwe HP ProCurve sales opportunities zullen hebben.

08 september 2009
SARA brengt marktgerichte activiteiten onder bij Vancis BV ⇒

SARA gaat in 2009 alle marktgerichte diensten onderbrengen bij de nieuwe dochteronderneming Vancis BV. Deze overheveling heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening want Vancis gaat de huidige datacenters van SARA in Amsterdam en Almere beheren. Bovendien is SARA voor 100% aandeelhouder van de nieuwe BV. Als commercieel bedrijf wil Vancis zich beter en meer concurrerend in de markt profileren. Doel is dat een toenemend aantal partijen toegang krijgt tot de geavanceerde producten en diensten die bij SARA zijn ontwikkeld. In de loop van 2009 worden alle huidige zakelijke ICT-diensten van SARA gefaseerd ondergebracht bij Vancis BV. Er is begonnen met de co-locatiediensten. Momenteel worden de hostingdiensten en de (on-demand) Virtual Serverdiensten en de (on-demand) diensten op het gebied van storage en disaster recovery naar Vancis overgezet. Vancis loopt voorop met diensten gebaseerd op de principes van cloud computing, zoals shared virtual server hosting. Als laatste gaat de dienstverlening op het gebied van Wide Area netwerken en connectiviteit over naar Vancis. Klanten van SARA die marktgerichte diensten afnemen worden de komende tijd door hun accountmanager benaderd. Sommige klanten zijn al over de nieuwe situatie geïnformeerd en hebben intussen een Vancis-contract ontvangen.

01 september 2009
Oracle Database 11g Release 2 is nu beschikbaar ⇒

Oracle Database 11g Release 2 is nu beschikbaar en downloadable van de Oralce Technology Network (OTN). De nieuwe generatie van deze database bouwt verder op de innovaties die gelanceerd werden in Oracle Database 11g om organizaties te helpen met het sneller en beter leveren van informatie doorheen hun bedrijf aan een lagere kost. Oracle Real Application Clusters (RAC) levert grid plug&play en nieuwe server pooling capaciteiten om de serverkosten te drukken door het beheer van geconsolideerde database grids te stroomlijnen. Oracle RAC One Node is een oplossing die gebruikers toelaat om hun minder bedrijfskritische omgevingen op het grid te consolideren. De combinatie van Oracle Database 11g Release 2 Advanced Compression & Partitioning ondersteunt de reductie van opslagkosten door gegevens te comprimeren tot zoveel als 2-4 maal en door een vereenvoudigd gebruik van goedkopere opslaglagen. Samen met de Oracle Database MAchine, kan de nieuwe release tot 10 keer sneller query performance leveren.

31 augustus 2009
Vijfde subsidieronde NWO-onderzoeksprogramma Jacquard van start →

Het NWO-onderzoeksprogramma Joint Academic and Commercial Quality Research & Development (Jacquard) heeft zijn vijfde subsidieronde geopend. NWO stelt twee miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar service engineering. In deze ronde ligt het accent net als in voorgaande ronde op 'Software als Service'. Onderzoekers kunnen tot 5 november 2009 hun voorstellen indienen. Software als Service is een model van ICT-dienstverlening waarbij componenten van diensten op afstand toegankelijk zijn via een software interface. De aanbieder draagt zorg voor het onderhoud en de goede werking, waardoor de afnemers minder hoeven te investeren in de ontwikkeling en onderhoud. De functionaliteiten van de software kunnen worden gecombineerd tot nieuwe diensten, geleverd via flexibele netwerken. Onderzoekers worden uitgenodigd aan te geven hoe hun voorstel bijdraagt aan de ontwikkeling van een gedistribueerde infrastructuur, waarin herbruikbare softwarediensten beschikbaar worden gesteld aan derden. Vooraanmeldingen kunnen tot 5 november 2009 worden ingediend via Iris . Uitgewerkte voorstellen moeten vervolgens op 22 december binnen zijn bij NWO.

14 september 2009
Nederlands onderzoek succesvol in Europa →

De European Research Council (ERC) heeft de resultaten van de tweede Starting Grant competitie bekendgemaakt. Vijftien winnaars zijn verbonden aan een Nederlandse instelling, waarvan één bij NWO-instituut SRON. Elf winnaars ontvingen eerder een NWO-subsidie. Met de Starting Grant wil de ERC jonge onderzoekers de kans bieden om zelf een onderzoeksgroep op te starten of uit te bouwen. Bovendien wil de ERC vernieuwend onderzoek stimuleren. De beurs is voor jonge onderzoekers die drie tot acht jaar geleden zijn gepromoveerd. De wetenschappers hebben een excellent onderzoeksproject en willen de overstap maken naar een onafhankelijke positie. De subsidie kan oplopen tot twee miljoen euro voor een vijfjarig onderzoeksproject. Het totale budget is 325 miljoen euro.

04 september 2009
PRACE HPC training videomateriaal nu beschikbaar ⇒

PRACE heeft een reeks van 16 HPC training video's van meer dan 18 uren klaar die gratis kunnen gedownloaded worden. Het materiaal voor de video's werd verzameld tijdens twee PRACE code porting workshops: de eerste in juni 2009 bij CSC in Finland en de tweede over de Cray XT5 in juli 2009 bij CSCS in Zwitserland. De CSC workshop geeft een overzicht van de problemen met het porten en tunen van codes op de PRACE prototypes. De lezingen behandelen nieuwe programmeringsmodellen voor de toekomstige petaflop/s supercomputers, problemen met het selecteren en gebruiken van numerische bibliotheken en ervaringen met het tunen en porten van drie wetenschappelijke toepassingen. De CSCS workshop bestaat uit een reeks lezingen en hands-on sessies over advanced code optimization en porting technieken voor de Cray XT5 architectuur zoals TLB, cache en MPI optimizatie strategieën, maar ook het gebruik van CrayPat en Apprentice2 intstrumenten. De lezingen werden gegeven door John Levesque, Luiz De Rose en Roberto Ansaloni van Cray Inc. De volgende PRACE trainingen worden gehouden van 13-15 oktober bij NSC in Linköping, Zweden, van 14-16 oktober in Krakow, Polen en van 21-23 oktober bij BSC in Barcelona, Spanje. PRACE zal nog meer HPC training video's uitbrengen van deze events.

02 september 2009
HP stimuleert bedrijfsgroei van klanten met virtualisatie innovaties ⇒
HP heeft tijdens de VMworld 2009 innovatie management en service oplossingen aangekondigd, waarbij de voordelen van virtualisatie verder gaan dan alleen de server, maar gelden voor de hele infrastructuur. Klanten kunnen hierdoor hun gebruik van resources maximaliseren, de productiviteit van het beheer verbeteren en bedrijfsgroei stimuleren. De nieuwe innovaties omvatten vernieuwingen of introducties van HP Insight Control for VMware vCenter, HP Operations Manager voor virtualisatie, HP Network Automation, HP StorageWorks Command View Enterprise Virtual Array, HP Virtual Client Essentials software, beheer van gevirtualiseerde omgevingen in het datacenter, HP SAN Readiness Assessment voor Server Virtualisatie, HP Migration Services voor VMware vSphere, HP Solution Builder programma voor BladeSystem en meer gebruik van industrie standaarden voor de netwerk componenten. HP kondigde ook de eerste virtuele desktop infrastructuur oplossing aan voor minder dan 1000 dollar per gebruikersplaats. Deze oplossing werd gedemonstreerd tijdens de presentatie van VMware's CEO Paul Maritz. Virtuele desktop infrastructuur is een server gebaseerd model dat gebruikers een PC desktop beleving geeft, terwijl alle applicaties, management en verwerking in het datacenter plaats vinden. De HP Virtual Desktop Reference Architecture voor VMware View speelt daarmee in op de knelpunten en beheerproblematiek bij andere beschikbare oplossingen. Klanten kunnen de oplossing testen in de wereldwijde HP solution centers.
03 september 2009
Europese Commissie nog niet klaar met overname van Sun door Oracle ⇒
De Europese Commissie heeft beslist om meer informatie in te winnen met betrekking tot de overname van Sun Microsystems door Oracle. Hiervoor wordt een Fase Twee onderzoek opgestart. Het U.S. Department of Justice heeft de voorgestelde overname van Sun Microsystems door Oracle goedgekeurd zonder voorwaarden en de wachtperiode beëindigd op 20 augustus 2009 onder de Hart-Scott-Rodino Act. De aandeelhouders van Sun hebben de transactie goedgekeurd op 16 juli 2009. De sluiting van de transactie is onderwerp van zekere voorwaarden. Zo moet de Europese Commissie haar fiat nog geven.
08 september 2009
Grootste computerzaal van UvA voortaan CO2-neutraal →

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft als eerste universiteit in Nederland een computerzaal zonder CO2-uitstoot. Door een combinatie van besparing en alternatieve energieopwekking studeren de studenten daar klimaatneutraal. Minister van Milieu Jacqueline Cramer opent de zaal op 12 oktober tijdens de Greenovator Tour. Econometrie-student Ewoud de Kok heeft een enthousiast College van Bestuur achter zijn plan gekregen. Het project is gestart om de studenten van nu en de leiders van de toekomst tastbaar kennis te laten maken met duurzaamheid. De UvA investeert in totaal ruim tweehonderdduizend euro. Na vijftien jaar is dat geld terugverdiend. De CO2-uitstoot is vanaf dag één geneutraliseerd.

© Nieuwsbrief