logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer november 2009
Activiteiten
17 november 2009
16 december 2009 - VL-e Workshop in samenwerking met Gridforum.nl over medische applicaties op het grid →

Op 16 december 2009 organiseert het VL-e project in het AMC een workshop in samenwerking met de Vereniging Gridforum Nederland over het grid en e-Science in medische toepassingen, zoals diagnostiek en beeldvorming. Het VL-e project loop af eind december 2009 en het projectteam organiseert de workshop als een afsluitende activiteit. De projectresultaten zullen voorgesteld worden in een slotrapport tijdens het event. Projectpartners en uitgenodigde sprekers zullen lezingen verzorgen en er wordt een debat georganiseerd met een panel. De workshop wordt afgesloten met een borrel en een diner. Deelname is gratis maar registratie verplicht.

Cursussen en evenementen
06 november 2009
25 november 2009 - SURFcert Kennismiddag over beveiliging van Grid-netwerken ⇒
SURFcert organiseert op woensdag 25 november weer een Kennismiddag, ditmaal in het teken van de beveiliging van Grid-netwerken. Beveiliging van een Grid-structuur vereist een andere benadering dan die van 'conventionele' netwerken en systemen. Zo werken Grid-mensen meer met 'identiteit' van (kwaadwillende) gebruikers, en is in tegenstelling tot in de conventionele CERT-wereld een IP-adres een minder bruikbaar gegeven. Deze Kennismiddag staat in het teken van dit perspectief. De SURFcert Kennismiddag is gericht op contactpersonen die security als aandachtsgebied hebben, maar is ook toegankelijk voor overige geïnteresseerden.
16 november 2009
26 november 2009 - BELNET Networking Conference in Brussel, België →

Tijdens de zesde BELNET Networking Conference ligt de focus op innovatief gebruik en nieuwe mogelijkheden van het huidige BELNET netwerk. Een hoog performant netwerk dat reeds een jaar operationeel is en quasi onbeperkte bandbreedte biedt. Als dé verbindende factor tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen wil BELNET zijn expertise met u delen. Tijdens de conferentie krijgt u een overzicht van de (on)ontgonnen opties van het Belgische onderwijs- en onderzoeksnetwerk. Zo zal u zich een algemeen beeld kunnen vormen van de mogelijkheden van het BELNET netwerk. Dit jaar is het thema van de BELNET Networking Conference "Connecting the dots". Er wordt een debat voorzien met als algemene stelling: "Internet: connecting the dots for Research & Education? The Internet as a driver for innovation in R&E in Belgium". Wim De Waele (IBBT), Hubert Javaux (HELMO), Herman Moons (KU Leuven), John Dyer (TERENA) en Pierre Bruyère (BELNET) zullen hierover met elkaar in debat gaan. Alain Gerlache, journalist bij de rtbf, modereert de discussie.

19 oktober 2009
3 december 2009 - 25ste SARA Superdag in Amsterdam ⇒

Op donderdag 3 december 2009 organiseert SARA van 9u30 tot 17u00 een bijzondere editie van de jaarlijkse Superdag. Dit jaar gaat het om een jubileum; de Superdag wordt namelijk voor de 25ste keer gehouden. Het thema van deze feestelijke Superdag is: "Supercomputing for a sustainable future". Prof. dr. Jack Dongarra en dr. William Kramer zullen optreden als keynote speakers. Jack Dongarra is een Distinguished Professor in Computer Science van het EECS Department aan de University of Tennessee. William Kramer is Deputy Director van Blue Waters bij NCSA/University of Illinois. Het evenement is bedoeld voor gebruikers van de nationale supercomputer Huygens en voor andere geïnteresseerden. Deelname is kosteloos. De 25ste SARA Superdag wordt gehouden in de Turingzaal (Z011), Science Park 125 (voorheen Kruislaan 413), 1098 XG Amsterdam.

04 november 2009
3 december 2009 - SURFnet seminar HD-videoconferencing in de zorg ⇒
In de zorg wordt steeds vaker High-Definition (HD) videoconferencing ingezet voor meerdere toepassingen. Daarom organiseert SURFnet op 3 december een seminar over HD-videoconferencing in de zorg. De toepassingen zijn televergaderen, teleteaching en het online uitwisselen van kennis en ervaringen met collega-specialisten. Uit de eerste ervaringen blijkt, dat de toepassing van HD-videoconferencing niet alleen bijdraagt tot besparing op reiskosten en milieubelasting, maar dat dit ook diverse andere voordelen en verbeteringen in het zorgproces oplevert. SURFnet wil deze ontwikkelingen graag stimuleren. Op donderdagmiddag 3 december vertellen sprekers van Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en UMC Utrecht over hun ervaringen met HD-videoconferencing.
05 november 2009
7-10 december 2009 - PRACE Stream Computing Workshop in Stockholm, Zweden ⇒
Het Stockholm Stream Computing Center organiseert in samenwerking met PRACE een workshop over stream computing aan het KTH Koninklijke Instituut van Technologie in Stockholm, Zweden. De workshop biedt een inleiding op OpenCL en stream/GPU programmering en zal bestaan uit voordrachten en praktische sessies voor het gebruik van OpenCL op stream processoren. Er zullen presentaties zijn over stream processor architecturen en programmeringsinstrumenten voor stream processoren en multi-core systemen. Ook worden er ervaringen uitgewisseld over het succesvolle gebruik van stream processoren in wetenschappelijke toepassingen. De workshop richt zich naar wetenschappers en graduaatsstudenten met interesse in het gebruiken van stream processng voor toepassingen. Een uitgebreide programmeringservaring is een vereiste. AMD, NVIDIA, de Universiteit van Stockholm en Synective verlenen hun medewerking.
11 november 2009
14 december 2009 - Informatiebijeenkomst Collaboration Infrastructure ⇒
SURFnet organiseert op 14 december een informatiebijeenkomst over Collaboration Infrastructure. Hierin worden de voorlopige uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek naar deze nieuwe samenwerkingsomgeving. De beschikbaarheid van online samenwerkingsvoorzieningen is inmiddels gemeengoed geworden en eindgebruikers kiezen zelf de diensten die zij waardevol achten, of dit nu binnen of buiten de eigen instelling is. In deze veranderende omgeving bezint SURFnet zich op de bijdrage die zij kan leveren aan de verbetering van instellingsoverstijgende samenwerking. Daarbij wordt uitgegaan van open standaarden, en spelen authenticatie en autorisatie een cruciale rol. De informatiebijeenkomst van 14 december gaat in op de eerste bevindingen in dit proces.
Ledennieuws
13 november 2009
R&E Federatie van BELNET komt eraan ⇒
BELNET is gestart met de voorbereidingen voor een Belgische R&E Federatie. De plannen hiervoor werden aangekondigd op de vorige BELNET Networking Conference in 2008. Reeds in maart 2009 organiseerde BELNET een eerste adviescomité waar de eerste bouwstenen van een BELNET R&E Federatie werden vastgelegd. Midden november komt het adviescomité nogmaals bijeen om de laatste hand te leggen aan de besproken elementen. De kerndiensten die BELNET zal aanbieden, zullen vóór het einde van 2009 online zijn. Misschien hebt u al iets over deze technologie gehoord via de Shibboleth federatie die door de KULeuven en haar partners wordt beheerd. Of misschien bent u reeds bekend met de technologie van federaties in het buitenland die al operationeel zijn. SURFfederatie in Nederland en SWITCHaai in Zwitserland zijn maar twee voorbeelden. Een federatie laat een ruim gebruik van de institutionele login toe die verder gaat dan de diensten die aan de campus van de universiteit of de hogeschool worden geleverd. Binnen een federatie kunnen verschillende diensten worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: toegang tot bibliotheekbronnen of tot e-learningplatformen via een login van thuis uit. Aanvankelijk nodigde BELNET 20 mensen uit die representatief zijn voor de Belgische R&E wereld om de plannen te bespreken en feedback te verzamelen. Dezelfde groep is uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst van het adviescomité midden november. Voor meer informatie over de interne werking van het adviescomité kan u BELNET mailen via customer@belnet.be .
22 oktober 2009
Vier PRACE-projecten gaan rekenen op supercomputer Huygens ⇒
Het Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) richt zich onder andere op het testen van prototypes ter ondersteuning van beslissingen over de installatie van toekomstige Petascale HPC-systemen in Europa. Sinds enige tijd is bij enkele PRACE-partners een aantal prototypes beschikbaar om gebruikers in de gelegenheid te stellen hun applicaties voor te bereiden op de toekomstige Petaflops-systemen. De nationale supercomputer Huygens is in deze context een van de prototypes. Recentelijk zijn zes Europese projecten goedgekeurd die gezamenlijk 4.449.713 core-uren toegang krijgen tot de PRACE-systemen. Vier projecten, van respectievelijk Damien Thompson, Edouard Audit, Jim Greer en Gary McGuire, zullen gebruik maken van de nationale supercomputer Huygens.
12 november 2009
XtreemOS 2.0 is nu beschikbaar ⇒
Het XtreemOS project heeft de tweede openbare editie van zijn Linux-gebaseerde Grid operating systeem uitgebracht onder het motto "Grid computing: een makkie". Het consortium heeft een platform bedacht en opgezet van open source technologieën om makkelijker gebruik, beheer, schaalbaarheid en programmering mogelijk te maken over de Grid computing resources heen. XtreemOS brengt nieuwe mogelijkheden naar het grid, zoals eenvoudige job submissie en monitoring, met daarbij een uitgebreid beveiligingsprogramma en een virtual organization beheer. XtreemOS wordt aangeboden in drie versies. De PC-versie laat toe om zelfstandige PCs als computer resources in XtreemOS grids te integreren. De XtreemOS cluster-versie is gebaseerd op Kerrighed's LinuxSSI (single system image) technologie. De XtreemOS Mobile-versie is geknipt om XtreemOS diensten te draaien op mobiele toestellen. Voor meer informatie kunt u e-mailen naar contact@xtreemos.eu .
18 november 2009
Autumn School 'Tools voor Onderzoekers' goed gewaardeerd ⇒
De driedaagse Autumn School 'Tools voor Onderzoekers' training werd georganiseerd in het kader van de SURFacademy en werd bijgewoond door 17 deelnemers van universiteiten, onderzoeksinstellingen en hogescholen. De Autumn School vond plaats in Leiden en werd georganiseerd door SURFfoundation en SURFnet in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Leiden. Tien sprekers uit verschillende vakgebieden besteedden aandacht aan onderzoeksdata, nano publicaties, e-infrastructuren, grids, samenwerkingsomgevingen en web2.0. De deelnemers gaven aan dat juist het brede scala aan tools een interessant overzicht bood. Ook zijn er suggesties gedaan voor vervolgsessies.
16 november 2009
Jaguar rent Roadrunner voorbij en is nu de snelste supercomputer in de wereld ⇒

De Jaguar, een supercomputer van Cray Research, heeft de eerste plaats veroverd op de 34e top-500 lijst van snelste computers ter wereld die in Portland, Oregon werd bekendgemaakt tijdens SC09. De vorige nummer 1, IBM's Roadrunner, werd overklast met ongeveer 70 procent en moet nu genoegen nemen met de tweede plaats IBM's Roadrunner was de eerste supercomputer die de grens van 1000 teraflops wist te doorbreken. Medio dit jaar presteerde de Roadrunner 1,105 Petaflop/s , de Cray Jaguar zat daar iets onder met 1,059 Petaflop/s. De hardware is door Cray echter behoorlijk uitgebreid. Het aantal processor kernenn werd vergroot van 150.152 naar maar liefst 224.162 stuks. Die bijna een kwart miljoen rekenkernen zijn goed voor een Linpack performance (echte maximale rekenkracht) van 1,759 Petaflop/s. De Roadrunne is anders geconfigureerd dan een half jaar geleden, zodat de totale rekenkracht zakte naar 1,042 Petflop/s. Opvallende nieuwkomer in de top-10 is de Tianhe-1, een systeem dat is gebouwd voor het National Super Computer Center in Tianjin, China. Nederland doet het niet zo goed in de top-500 en staat met maar drie systemen in de lijst met een gecombineerde rekenkracht van 4% van de gecombineerde wereldrekenkracht. De drie machines zijn gemaakt door IBM. De snelste is de nationale supercomputer Huygens die staat opgesteld bij SARA in Amsterdam. De Huygens staat op plaats 93, nog net in de top-100. De performance van de Huygens is door een uitbreiding nu iets groter dan een half jaar geleden: 50,92 Teraflop/s oftewel, de Jauguar is maar liefst 35 keer sneller. De BlueGene supercomputer bij ASTRON staat op plaats 266. Een nieuwkomer uit Nederland is een niet nader aangeduide bank op plaats 185.

03 november 2009
ICTDelta 2010 wordt een festival ⇒
ICTDelta, het jaarlijkse evenement dat geïnteresseerden informeert en inspireert aan de hand van de laatste ontwikkelingen in ICT-onderzoek en -innovatie, krijgt een nieuwe vorm. Het WTC Rotterdam zal op 18 maart volgend jaar de locatie zijn voor een festival van ICT-onderzoek en -innovatie in Nederland. ICTDelta 2010 wordt een bruisende mix van activiteiten waaruit deelnemers hun eigen programma kunnen samenstellen. Verdeeld over 9 thema's gaat het van games naar databases, van 3D naar waterbeheer, van topresearch naar praktische uitdagingen. Deze nieuwe editie van ICTDelta biedt interactie, snelheid, demonstraties en intensiteit en geen statische presentaties en plenaire zittingen. De deelnemer beleeft mee wat er in laboratoria wordt gebrouwen, ervaart de uitdagingen en mogelijkheden van nieuwe interfaces, speelt mee in virtuele werelden, debatteert over moraal en ethiek, denkt mee over hoe ICT helpt de aarde te redden. Geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven.
18 november 2009
Academic Supercomputing in Europe 2009 online beschikbaar ⇒
In het rapport "Academic Supercomputing in Europe 2009" vindt u een compleet overzicht van alle supercomputers bij universiteiten en onderzoekersinstellingen in Europa, gegevens over de netwerkfaciliteiten en alle relevante projecten en initiatieven in Europa. Auteurs van dit rapport zijn Rossend Llurba en Ana Bela Sá Dias, werkzaam bij het NWO/NCF.
16 november 2009
PRACE brengt toepassingen over op prototypes ⇒
PRACE heeft enkele veelbelovende petascale technieken onderzocht. Aanverwant onderzoekswerk is gebeurd naar optimalisatie technieken en ook werden er software libraries en progammeringsmodellen bestudeerd voor petascale gebruik. Dit alles moet leiden naar een efficiënte exploitatie van de toekomstige Tier-0 systemen. De toepassingen dekken een brede waaier aan wetenschappelijke gebieden en zijn representatief voor het Europese HPC-gebruik, zoals bijvoorbeeld Alya, AVBP, BSIT, Code_Saturn, CP2K, CPMD, Echam5, Elmer, EUTERPE, Gadget, GPAW, Gromacs, HELIUM, NAMD, NEMO, NS3D, Octopus, PEPC, SIESTA, SPECFEM3D, QCD, Quantum_Espresso en WRF. Deze toepassingen werden overgebracht, geëvalueerd en geschaald op drie soorten PRACE prototypes. De moeilijkheidsgraad van overdracht was afhankelijk van hoe "exotisch" het prototype is. Het makkelijkst waren de cluster-gebaseerde systemen terwijl de paar codes die op het Cell-gebaseerde prototype werden overgebracht een grote investering in tijd kostten. Enkele problemen die opdoken en opgelost werden, waren beperkte library ondersteuning, gekruiste compilatie-problemen en compilers die niet-werkbare code lieten zien bij hogere optimalisatie-niveaus.
10 november 2009
SARA tekent klimaattafelovereenkomst ⇒
Op 4 november is het Consortium Green-IT Regio Amsterdam officieel van start gegaan. Met de ondertekening van een klimaattafelovereenkomst hebben de gemeente Amsterdam en 27 bedrijven uit de energiesector en de ICT, waaronder SARA, deze start officieel bekrachtigd. SARA-directeur dr. ir. Anwar Osseyran is voorzitter van de initiatiefgroep die deze overeenkomst in opdracht van het Klimaatbureau van de gemeente Amsterdam heeft voorbereid. Het Consortium Green-IT Regio Amsterdam heeft tot doel projecten te ontwikkelen die erop gericht zijn om ICT een substantiële bijdrage te laten leveren aan het terugdringen van CO2-emissies. In 2025 dient de CO2-emissie van de stad als geheel met 40% te zijn verminderd ten opzichte van de uitstoot in 1990. Het klimaatprogramma van de gemeente Amsterdam concentreert zich op energiebesparing, productie en gebruik van duurzame energie, en efficiënter gebruik van fossiele energie. In de regio Amsterdam bevinden zich ongeveer 100 datacenters die veel energie verbruiken. De ICT-sector zal zelf ook zuiniger en duurzamer gaan opereren. Tijdens de bijeenkomst hebben Anwar Osseyran en milieuwethouder Marijke Vos aangegeven erin te vertrouwen dat deze ambitie kan worden gerealiseerd. De klimaattafelovereenkomst heeft een looptijd van minstens vier jaar, van 2010 tot en met 2013.
06 november 2009
e-IRG workshop in Uppsala brengt e-Infrastructuur specialisten samen ⇒
Zowat 60 deelnemers woonden de open e-IRG workshop in Uppsala bij op 14 en 15 oktober 2009. Dit tweedaagse event werd georganiseerd door SNIC, de Zweedse Nationale Infrastructuur voor Computing, onder de auspiciën van het Zweedse Voorzitterschap van de Europese Unie. Betrokkenheid van de gebruikers in e-Infrastructuren, een van de prioriteiten van de Zweedse agenda, was het voornaamste thema dat aan bod kwam. Een van de sleutelrollen van het e-IRG is om een brug te slaan tussen de leveranciers en gebruikers van e-Infrastructuren, en om de ontwikkelingen van de e-Infrastructuur componenten te sturen in de richting van een naadloze service voor alle gebruikers. De samenwerkingsverbanden van e-IRG met het Europese Strategie Forum met betrekking tot de Onderzoeksinfrastructuren (ESFRI), met het Europese e-Infrastructuur Forum (EEF), en met het Future Internet Research and Experimentation (FIRE) Initiatief werden nader belicht.
18 november 2009
Ibercivis actief in EDGeS project ⇒

Ibercivis gaat samenwerken met het EDGeS project dat verschillende platformen als volunteer computing wil samenvoegen met grid netwerken over heel Europa. EDGeS en Ibercivis ondertekenden een Memorandum of Understanding. Tijdens de komende maanden zal Ibercivis actief zijn in het EDGeS project. De voornaamste doelstelling is om een Europees netwerk te creëren dat Desktop Grid platformen integreert, van waaruit men volunteer computing zoals Ibercivis en grid bedrijfsplatformen kan terugvinden. EDGeS bouwt aan een nieuwe gedistribueerde computertechnologie die een sterke groei ondervindt binnen Europa tijdens de laatste jaren.

10 november 2009
SARA lanceert High Performance Computing Cloud ⇒
SARA verwelkomt de eerste gebruikers van het nieuwe Proof-of-Concept High Performance Computing Cloud. Cloud computing biedt geweldige kansen voor de academische wereld door het gebruik van Cloud computing in High Performance Computing toepassingen te onderzoeken. Om de ervaringen te evalueren en uit te wisselen met de e-science gemeenschap nemen momenteel vier groepen van onderzoekers deel aan de evaluatie. Elke groep krijgt de gelegenheid om te experimenteren met de nieuwe technologie voor de eigen specifieke toepassingsbehoeften. SARA biedt iedere gebruiker toegang tot zijn eigen Virtual Private Compute Cluster in de test Cloud, die de toepasselijke naam "Claudia" kreeg, en ondersteunt het opzetten van werkende demonstraties als proof of concept. Het concept van Cloud computing is nauw verbonden met de virtualisatie van resources. Door het gebruik van gevirtualiseerde computing resources kan een dynamisch, schaalbaar en flexibel geheel van rekendiensten worden bereikt. Eindgebruikers en ontwikkelaars kunnen hun eigen operating systeem selecteren, creëren en configureren, alsook software in virtuele beelden, en zo de computing resources volledig configureren. Het verschil tussen een standaard Cloud oplossing geleverd door de commerciële markt en een High Performance Cloud voor de academische wereld is dat de toepassingen in de SARA HPC Cloud zeer reken- en gegevensintensief zijn. Daarom is er gespecialiseerde hardware en software nodig om dit geavanceerd gebruikstype van virtualisatie op te zetten. De eerste resultaten van het experiment worden verwacht in december zodat reeds in 2010 de High Performance Cloud Computing als een volwaardige dienst aan de Nederlandse academische gemeenschap kan aangeboden worden.
18 november 2009
Holland Paviljoen pakt uit met Nederlandse grid- en HPC-kennis tijdens SC09 ⇒
De Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF) organiseerde net als in de voorgaande jaren, samen met onder andere SARA, een 'Holland Paviljoen' tijdens SC09 in Portland, Oregon. In een grote stand kregen wetenschappers van diverse Nederlandse instituten de kans om hun activiteiten te presenteren op het gebied van (super)rekenen, geavanceerde ICT- of visualisatiesystemen, netwerken en grid. Kwamen onder meer aan bod: NCF's MPWide, een light-weight communicatie library; CineGrid's description language; netwerk- en lichtpadentechnologie; modellen voor tornado's en zware stormen op petascale computers; het HPDMnet netwerk voor de digitale media; SARA's collaboratieve visualisatietechnologie; de Huygens supercomputer en grid voor e-science.
17 november 2009
IBIS team van de Vrije Universiteit Amsterdam brengt Ibis GMI 2.2, Ibis RMI 2.2 en IPL 2.2 uit ⇒
GMI staat voor Group Method Invocation model. Het is een veralgemening van Java's Remote Method Invocation of RMI. Via GMI kunnen methodes worden toegepast op een enkel object of op een groep van objecten en voor dit laatste zelfs met gepersonaliseerde parameters. Met GMI kunnen de antwoordschema's geselecteerd worden voor iedere methode individueel tijdens run time. De filosofie achter Ibis is trachten een goede performance te bereiken zonder enige native code te gebruiken maar native oplossingen toe te laten om speciale gevallen verder te optimaliseren. Zo kan een grid toepassing ontwikkeld met Ibis een pure Java RMI toepassing over TCP/IP gebruiken die "overal" zal draaien. Echter, wanneer de toepassing draait op een Myrinet cluster bijvoorbeeld, kan het RMI runtime systeem Ibis verzoeken om een meer efficiënte communicatietoepassing te laden voor Myrinet die gedeeltelijk gebruik maakt van native code. De Ibis Portability Layer of IPL is een communicatie library, specifiek ontworpen voor gebruik in een grid omgeving. IPL heeft een aantal eigenschappen die programmeerders een eenvoudige, betrouwbare grid communicatie infrastructuur aanbieden. Zowel voor GMI, RMI en IPL zijn er nu nieuwe versies beschikbaar.
16 november 2009
PRACE klaar voor installatiefase van de toekomstige Onderzoeksinfrastructuur ⇒
PRACE, het partnerschap voor Advanced Computing in Europa, komt in aanmerking om te dingen naar een subsidie onder het Zevende Kaderprogramma van de Europese Unie voor het opstarten van de installatiefase. In oktober 2009 demonstreerde PRACE aan een panel van externe experts en de Europese Commissie dat het project een "bevredigende vooruitgang maakte op alle domeinen" en dat "PRACE het potentieel bezit om werkelijke impact op de toekomst van het Europese HPC-gebeuren uit te oefenen, alsook op de kwaliteit en de uitkomst van het Europese onderzoek dat afhangt van de HPC-diensten". Twee maanden voor het einde van het project komt PRACE nu dus in aanmerking om een subsidie van 20 miljoen euro aan te vragen voor de installatiefase van de permanente PRACE Onderzoeksinfrastructuur. Deze infrastructuur zal bestaan uit meerdere top-tier centra van wereldklasse, beheerd als een enkele Europese entiteit. De infrastructuur zal het topniveau vormen van het Europese HPC ecosysteem en zal competente steun en een spectrum van systeemarchitecturen aanbieden om te voldoen aan de eisen van verschilende wetenschappelijke domeinen en toepassingen. De PRACE Onderzoeksinfrastructuur zal Europese wetenschappers en technologen voorzien van supercomputers van topklasse met capaciteiten die de machines uit de USA, Japan, China, India en elders in de wereld zullen evenaren of zelfs overtreffen. Dit alles om aan de top van het onderzoek te blijven.
30 oktober 2009
Italië nu PRACE Principal Partner ⇒
PRACE heeft er een nieuwe Principal Partner bijgekregen, namelijk Italië, met als representatieve site CINECA, het Consorzio Interuniversitario. PRACE bereidt de creatie voor van een betrouwbare pan-Europese HPC service die bestaat uit meerdere Tier-0 centra en Europese onderzoekers toegang verleent tot capaciteitscomputers die het topniveau vormen van het Europese HPC ecosysteem. De zes huidige PRACE Principal Partners zijn Duitsland dat ook projectcoördinator is, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Momenteel telt PRACE 20 partners, bestaande uit Principal Partners, General Partners en Additional Partners.
04 november 2009
Philips en Achmea Zorg investeren in vergroten zelfredzaamheid patiënten ⇒
Philips en de divisie Zorg van Achmea gaan investeren in de ontwikkeling van vernieuwende zorgoplossingen die de zelfredzaamheid van chronisch patiënten vergroten, zodat hun kwaliteit van leven toeneemt en minder ziekenhuisbezoek nodig is. De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. Het aantal mensen dat kampt met een chronisch aandoening zal de komende jaren sterk stijgen. Zo verwacht het RIVM dat alleen al het aantal mensen met diabetes tot 2025 met ruim 70% stijgt tot ongeveer een miljoen. Dit zet het huidige gezondheidszorgsysteem onder druk. Los van de financiële consequenties zal het steeds moeilijker worden mensen te vinden om zorg te verlenen. Door telezorgoplossingen neemt de zelfredzaamheid van mensen toe en zal de kwaliteit en efficiëntie van de zorg verbeteren. Philips en Achmea zijn van mening dat zij vanuit hun eigen kennis- en expertisegebieden elkaar uitstekend aanvullen voor het optimaliseren van zorgpaden en realiseren zich dat in dit initiatief de behoeften van de patiënten en de zorgverleners centraal dienen te staan. Deze groepen zullen dan ook actief bij dit initiatief worden betrokken. Philips en Achmea Zorg werken al langer samen. In 2006 vond men elkaar in de Hartmotief-studie, waarin de mogelijkheden van een grotere mate van zelfmanagement door hartfalenpatiënten werden verkend. Na succesvolle resultaten werd in 2007 het Philips Motiva thuiszorgsysteem op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Inmiddels is dit telezorgsysteem voor 10% van de Nederlandse ziekenhuisorganisaties een volwaardig onderdeel van de behandeling door cardiologen en verpleegkundigen. Met de samenwerking zet Philips een nieuwe stap om haar ambities op het gebied van medische zorg thuis te verwezenlijken.
15 oktober 2009
GPU cluster geïnstalleerd bij SARA ⇒
Meer en meer mensen gebruiken de hardware die beschikbaar is in moderne grafische kaarten om hun rekencapaciteit te versnellen. Daarom hebben SARA, NCF en de Universiteit van Amsterdam besloten om te investeren in een cluster dat bestaat uit 8 nodes, die elk uitgerust zijn met twee Nvidia professionele grafische kaarten. Op die manier ontstaat er een totale peak performance van ongeveer 16 Teraflop/sec. De Nvidia programmeringsomgeving (CUDA) werd geïnstalleerd om de ontwikkeling van programma's te vereenvoudigen met gebruik van de GPU's. Het hoofddoel van het cluster is om gebruikers ervaring te laten opdoen met het programmeren met GPU's om te kijken of hun programma's voordeel kunnen halen uit het gebruik van een of meerdere GPU's.
© Nieuwsbrief