logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer januari 2010
Activiteiten
21 januari 2010
Gridforum voorzitter Cees de Laat benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam →
Dhr. dr. ir. C.T.A.M. de Laat (1956) is benoemd tot hoogleraar System and Network Engineering aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De Vereniging Gridforum Nederland waarvan Cees de Laat voorzitter is, is enorm blij met deze benoeming en wil haar voorzitter langs deze weg graag van harte feliciteren met dit heuglijk feit. Cees de Laat doet onderzoek naar het toepassen van optische netwerken en computer-, data- en visualisatie-infrastructuur bij het beoefenen van moderne wetenschap. De omvangrijke verwerving, verwerking, opslag en interpretatie van data voor experimenten vindt tegenwoordig plaats in wereldwijde collaboraties. Om dit te faciliteren zijn, deels in Amsterdam, hybride netwerken ontwikkeld. Mede hierdoor is het Science Park Amsterdam - met SURFnets NetherLight en Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) - in het wereldwijde wetenschappelijke internet een belangrijk knooppunt geworden. Het rekencentrum SARA en de multidisciplinaire instituten van NWO spelen hierbij een versterkende rol.
14 januari 2010
Het Internet raakt verstopt - maar IJsland biedt hoop ⇒
Op 14 januari j.l. was er de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van een aantal Internet organisaties, waaronder Gridforum.nl. Dit keer was Nemo in Amsterdam de plaats van handeling. Leuk voor als je je verveelde, dan kon je nog een beetje rondkijken. Helaas was daar weinig gelegenheid voor. Na het openingsbuffet (dat ging er wel in na het geglibber over de bruggetjes die Amsterdam CS met Nemo verbindt), waren er lezingen over allerlei Internet onderwerpen, een beetje toekomstgericht. Helaas ben ik er ook niet aan toegekomen om daar naar toe te gaan. Er was namelijk ook de gelegenheid om met deze en gene te praten onder het genot van een drankje. En er was altijd wel iemand die op de weg naar de lezingenzaal om aandacht vroeg. Voor het voorzittersdebat heb ik me toch wel naar de zaal gemurwd. Altijd wel leuk om te horen waar het naartoe gaat, of niet als we de juiste dingen doen. Over 600 dagen is het voorbij, somberde een voorzitter, dan zijn alle IpV4 adressen op en niemand stapt over naar IpV6. Behalve in China dan, maar dat land maakte het Internet dan weer gesloten, wat ook niet de bedoeling was. Op de vraag naar mogelijke bedreigingen richting Internet zag Gridforum voorzitter Cees de Laat bij steeds meer regeringen een toenemende hang naar regulering. Open end to end komt zo langzamerhand in gevaar. De Gridforum voorzitter had ook een wat positievere boodschap: Er kan zoveel data door een glasvezeltje; honderden Gbit/s, zodat het niet uitmaakt waar je je computersystemen neerzet. Je kunt dus de mileuvriendelijkste variant met goedkope energie kiezen. IJsland is dan een goede plek.
Cursussen en evenementen
20 januari 2010
18 februari 2010 - Oracle Cloud Computing Forum in Houten ⇒

Tijdens dit dagevenement voor IT-medewerkers en managers presenteren deskundigen de eigen strategie van Oracle om maximaal voordeel voor klanten te behalen uit cloud computing. U krijgt alles te horen over het hoe, wat en waarom van cloud computing, zodat u een cloudstrategie en roadmap voor uw eigen onderneming kunt ontwikkelen. U ziet oplossingen in de praktijk en ontdekt hoe Oracle bedrijven helpt bij het sneller bereiken van doorbraken en het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en efficiëntie, zonder de beveiliging, compliance en kosten uit het oog te verliezen.

22 december 2009
24 februari 2010 - Workshop over de rol van e-Infrastructuren in de creatie van wereldwijde virtuele onderzoeksgemeenschappen in Brussel, België ⇒

De eResearch2020 Workshop wordt georganiseerd door het studieconsortium Empirica Communication & Technology Research, de Vakhogeschool Nordwestschweiz, het Oxford Internet Instituut en het National Opinion Research Center van de Universiteit van Chicago namens het DG Information Society & Media Departement van de Europese Commissie. eResearch2020 is een studie besteld door de Europese Commissie in 2009/2010. Deze studie onderzoekt een brede waaier van e-Infrastructuren, hun ontwikkelingsstaat en hun ondersteunende rol voor productief onderzoek in Europa en daarbuiten. e-Infrastructuren bestrijken een breed domein met heel veel verschillende diensten zoals nationale en internationale multi-purpose grids, supercomputerinfrastructuur, gegevensgrids en repositories, instrumenten voor visualisatie, simulatie, gegevensbeheer, opslag, analyse en verzameling, instrumenten ter ondersteuning van analysemethodes en toegang op afstand tot onderzoeksinstrumenten en grootschalige onderzoeksfaciliteiten. De eResearch2020 studie onderzoekt de impact die e-Infrastructuren hebben op wereldwijde virtuele onderzoeksgemeenschappen. e-Infrastructuren worden onderzocht op hun gelijkenissen en verschillen in benadering en resultaat zonder het doel te willen evalueren. De eResearch2020 workshop richt zich naar experten, beleidsmensen en regeringsvertegenwoordigers, onderzoekers en professionelen met interesse voor e-Infrastructuur. Deelname is gratis maar inschrijven verplicht.

19 januari 2010
10-11 maart 2010 - ETSI Workshop over de standaardisatie van toekomstige Internet technologieën in Sophia-Antipolis, Frankrijk ⇒

De eerste fase van door de Europese Commissie gesubsidieerde FP7 onderzoeksprojecten aangaande Toekomstige Netwerken is nu in een fase gekomen waarin echte resultaten worden afgeleverd. Daarom moet er nu aandacht worden besteed aan pre-standaardisatie of standaardisatie van de resultaten, speciaal met betrekking tot infrastructuur of netwerk technologie problemen. Het hoofddoel van deze workshop is de potentiële behoeften te identificeren voor standaardisatie of pre-standaardisatie van toekomstige netwerk technologieën bij ETSI.

19 januari 2010
15-17 maart 2010 - HPC Adviesraad kondigt InfiniBand-workshop in Lugano, Zwitserland aan ⇒

De HPC Adviesraad en het Swiss Supercomputing Centre zullen de HPC Advisory Council Switzerland Workshop 2010 organiseren. Deze bijeenkomst wordt van 15 tot en met 17 maart 2010 gehouden in het Congrescentrum van Lugano, in Lugano, Zwitserland. De workshop richt zich op onderwijs en training in High-Performance Computing, waaronder CPU-technologieën, versnellers, netwerken, opslag, middleware software en verschillende applicaties. De workshop zal ook meer gevorderde onderwerpen behandelen, zoals MPI offloads, het optimaliseren van netwerken en er komen sprekers van het Swiss Supercomputing Centre, het Simula onderzoekslaboratorium, het Centre for Development of Advanced Computing en professionals van de HPC Adviesraad, maar ook technologen van verschillende onafhankelijke softwareverkopers en OEM's. Op de agenda van de workshop staat ook praktijktraining, om deelnemers in staat te stellen high-performance clusters daadwerkelijk te configureren en te testen. De workshop zal systeembeheerders, onderzoekers, ontwikkelaars, computerwetenschappers, studenten en bij de industrie aangesloten bedrijven bijeenbrengen voor kruistraining en om recente ontwikkelingen in HPC en toekomstige vooruitgang te bespreken. De workshop is gratis maar inschrijving is verplicht.

19 januari 2010
12-15 april 2010 - Vijfde EGEE User Forum in Uppsala, Zweden ⇒

Het Vijfde EGEE User Forum zal worden georganiseerd in samenwerking met EGI en NDGF. Met de uitbouw van onderhoudbare Europese en Nationale e-Infrastructuren is dit event een ideale gelegenheid voor Europese e-Infrastructuur gebruikers om ervaringen uit te wisselen en de toekomst van Europese e-Infrastructuren vorm te geven.

Ledennieuws
06 januari 2010
Battle of Concepts: Meedenken met SURFnet ⇒
In het kader van de Cybersave Yourself campagne heeft SURFnet een battle uitgezet op Battle of Concepts. Bij Battle of Concepts presenteren diverse organisaties vraagstukken aan studenten en young professionals. Met een prijzengeld van 5000 euro worden zij uitgedaagd mee te denken met het bedrijfsleven. De uitdaging voor de studenten luidt als volgt: Bedenk een ludieke actie voor de beveiligingscampagne Cybersave Yourself. SURFnet is benieuwd welke innovatieve ideeën door de doelgroep zelf bedacht worden en hoopt op goede input om een succesvolle actie voor het nieuwe collegejaar in september op te zetten.
20 januari 2010
Computersimulaties leggen aansturing tumorgroei bloot →

Informatici en oncologen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben ontdekt dat kankerstamcellen de groei van tumoren aansturen. De onderzoekers achterhaalden ook de wijze waarop dit gebeurt. De studie met computersimulaties en laboratoriumexperimenten draagt mogelijk bij aan een betere behandeling van kankerpatiënten. De resultaten zijn gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Cancer Researchvan de American Association for Cancer Research. Hoogleraar Computational Science Peter Sloot van de bètafaculteit en promovendus Experimentele Oncologie Louis Vermeulen van het AMC-UvA leidden de multidisciplinaire groep onderzoekers. De ontdekking dat kankerstamcellen invasieve groei aansturen en het blootleggen van het mechanisme, is vooral van belang omdat deze groei een van de eerste stappen is in het ontstaan van lokale uitzaaiingen.

19 januari 2010
International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering lanceert Call for Papers voor special issue over Engineering Middleware for Service-Oriented Computing ⇒
Service Oriented Computing (SOC) speelt een sleutelrol in de huidige middleware technologie. Hoewel de onmiddellijke behoefte aan middleware ondersteuning voor SOC evident is, blijven de huidige benaderingen en oplossingen voorlopig in gebreke in het aanbieden van voldoende ondersteuning voor hergebruik, multi-channel aanbod, compositie en aggregatie, QoS garantie, afhankelijkheid en veiligheid, beheer en monitoring. De enorme toename in de beschikbaarheid van mobiele apparaten en ingebouwde sensoren, en de snelle evolutie van cloud computing en server virtualizatie zorgen voor nieuwe uitdagingen. Het special issue van het International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering wil daarom verslag uitbrengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van middleware voor Service Oriented Computing. Papers zijn welkom tot en met 8 februari 2010.
14 januari 2010
Logica zet wereldwijd HR-systeem op voor baggerconcern Van Oord ⇒
Logica levert aan het baggerconcern Van Oord een nieuw en modern HR-administratiesysteem. Daarmee kan wereldwijd de basisinformatie van alle circa 4500 werknemers van het bedrijf geregistreerd en gevolgd worden. Ook het wereldwijd toegang hebben tot de eigen gegevens is dan voor medewerkers mogelijk. Het nieuwe, op basis van Oracle-technologie, geleverde systeem zal in de zomer van 2010 operationeel zijn. Logica wordt tevens in de komende vijf jaar verantwoordelijk voor het beheer van het systeem. De financiële omvang van het contract met Logica bedraagt ongeveer 1 miljoen euro. Met de levering van het nieuwe systeem ondersteunt Logica opdrachtgever Van Oord zich om te vormen tot een internationaal bedrijf met het hoofdkantoor in Nederland. Bij Van Oord werken steeds meer mensen met verschillende nationaliteiten. Een wereldwijd te gebruiken HR-administratie is voor Van Oord een belangrijke pijler voor de loopbaanontwikkeling van al haar medewerkers.
18 december 2010
Journal of Grid Computing lanceert Call for Papers voor special issue over Cloud computing ⇒

Het Journal of Grid Computing brengt een special issue uit gewijd aan recente ontwikkelingen in Cloud computing om het gebruik en de operatie van bestaande gedistribueerde computerinfrastructuren in wetenschap en engineering te vereenvoudigen en te optimaliseren. Origineel en ongepubliceerd werk met betrekking tot huidig onderzoek en nieuwe ideeën op het gebied van Cloud computing en zijn toepassingen op Grid en Cluster computing is welkom. Papers kunnen ingediend worden tot en met 28 februari 2010.

14 januari 2010
NCF en SARA vieren 25 jaar supercomputing in Nederland →
"De Rekenmeesters, een toekomstgericht beeld van 25 jaar grootschalig rekenen in Nederland" biedt inzicht in alles wat te maken heeft met supercomputers. Het omvangrijke boekwerk is een gezamenlijke uitgave van de stichting Nationale Computerfaciliteiten en SARA Reken- en Netwerkdiensten. Het ruim 300 pagina's tellende boek beschrijft de complete geschiedenis van de nationale supercomputerdienstverlening en gaat in op de betekenis van supercomputers voor de wetenschappelijke gemeenschap in Nederland. Tijdens de 25ste SARA Superdag hebben NCF en SARA het boek gepresenteerd. Het boek "De Rekenmeesters, een toekomstgericht beeld van 25 jaar grootschalig rekenen in Nederland" toont wat supercomputers zijn, hoe ze gebruikt worden, hoe ze werken, hoe ze geïnstalleerd en onderhouden worden. Het biedt inzicht in beleid, architectuur en nut en noodzaak voor de wetenschap en de kenniseconomie in Nederland.
05 januari 2010
Versie 2.9 van P-GRADE Portal gelanceerd ⇒
De nieuwste P-GRADE portal versie introduceert ondersteuning voor een reeks nieuwe toepassingen en verbeteringen zoals BOINC, XtremWeb en OurGrid. Versie 2.9 bevat basisondersteuning voor het submitten van jobs naar de EDGeS 3G Brug resources en naar een lokaal Portable Batch Systeem cluster. Met ondersteuning van Load Sharing Facility clusters, kunnen gebruikers jobs draaien op hun lokale cluster resources om snellere jobuitvoeringen te bekomen. De introductie van nieuwe grid types zoals LSF, PBS en 3G Brug en het ontbreken van file support op afstand in deze grids zou gebruikers kunnen verhinderen om parameter studie workflows te draaien op deze grids. Met de nieuwe lokale PS port ondersteuning kan dit echter wel want files die tot de lokale PS ports behoren, worden opgeslagen op de P-GRADE Portal machine. Verder werd de reeds bestaande basisimplementatie van de NorduGrid ondersteuning uitgebreid om uitvoering van zowel normale als parameter studie workflows op NorduGrid resources mogelijk te maken.
14 januari 2010
e-IRG Data Management Task Force: Eindrapport en aanbevelingen onderschreven door e-IRG en ESFRI ⇒

In 2008 besloot e-IRG een task force te lanceren om de verschillende Europese activiteiten met betrekking tot het beheer van wetenschappelijke gegevens te onderzoeken en om bij te dragen tot de definitie van gezamenlijke richtlijnen op dit gebied. Na maanden van intensieve discussie en werk, bracht de task force zijn eindrapport uit met een uitgebreide samenvatting van het onderzoek en een aantal aanbevelingen. Dit eindrapport en de aanbevelingen werden gezamenlijk onderschreven door de e-IRG op 30 november 2009 en door ESFRI op 11 december 2009. De task force werd verdeeld in drie sub-task forces, elk belast met een speciale opdracht, om het werk uit te voeren. De eerste groep voerde een onderzoek uit dat de bestaande projecten en initiatieven in verband met databeheer in kaart brengt. De tweede groep behandelde de basisprincipes en -vereisten voor metadata beschrijvingen en de kwaliteit van de resources die opgeslagen worden in toegankelijke repositories. De derde groep trachtte richtlijnen voor te stellen om de interoperabiliteit te verbeteren tussen verschillende archieven en repositories. Het eindrapport heeft zeker niet de bedoeling het laatste woord te hebben op het gebied van databeheer maar streeft er veeleer naar om verschillende uitgangspunten samen te brengen om toekomstige inspanningen aan te moedigen.

14 januari 2010
Voortgezet onderwijs kan meer doen met computermodelleren →
Bètaleerlingen maken volop gebruik van computermodellen, maar bouwen weinig modellen zélf. Daardoor doen zij nauwelijks ervaring op met typisch wetenschappelijke kwesties als inperkingen maken, onzekerheden beoordelen en modelresultaten kritisch evalueren. Voor docenten is dit modelleerproces lastig te onderwijzen. Dit concludeert Bart Ormel, die op 20 januari promoveert aan de Universiteit Utrecht. "Bereken met welke snelheid de parachutespringer op de grond landt". Zomaar een opdracht die leerlingen in het voortgezet onderwijs met behulp van de computer kunnen maken. In de bètavakken gebruiken ze steeds vaker computermodellen. Maar uit internationaal onderzoek blijkt dat als leerlingen zelf modellen maken, zij de leerstof beter begrijpen. Bovendien krijgen ze een beter begrip van de mogelijkheden en beperkingen van hun eigen kennis en van het proces van kennisvorming.
18 januari 2010
Uitkomsten SARA Customer Satisfaction Survey oktober 2009 →
SARA stelt zich tot doel een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden aan de academische gemeenschap. Omdat SARA graag wilde weten "waar het nu staat", heeft SARA in oktober 2009 een Customer Satisfaction Survey laten uitvoeren onder gebruikers van de nationale supercomputer Huygens en het nationaal rekencluster Lisa. Vraag was hoe de gebruikers de dienstverlening op deze systemen ervaren, welke aspecten zij belangrijk vinden en op welke punten SARA de dienstverlening kan verbeteren. In opdracht van SARA heeft onderzoeksbureau GfK Panel Services Benelux de gebruikers van Huygens en Lisa via een online vragenlijst bevraagd op een groot aantal aspecten die verband houden met de HPCV-dienstverlening. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de gebruikers SARA met een cijfer 8 een uitstekende beoordeling geven. Niettemin zijn er verbeterpunten. Het belangrijkste verbeterpunt is het beschikbaar stellen van documentatie. Dit vormt dan ook een belangrijk punt van aandacht en verbetering.
06 januari 2010
SURFnet presenteert rapport over Common Practice op gebied van beveiligingstools ⇒
Afgelopen jaar is binnen het SURFworks innovatieproject onderzoek gedaan naar tools op het gebied van beveiliging. Dit project is afgerond met een 'Common Practice op het gebied van beveiligingstools'. In de eerste fase van het project zijn interviews met aangesloten instellingen gehouden om de wensen en behoeften op het gebied van informatiebeveiliging te inventariseren. Vervolgens is er onderzoeksmateriaal verzameld over de huidige stand van zaken ten aanzien van informatiebeveiliging, cybercrime en de markt van beveiligingstools. Deze twee bronnen vormden de basis bij het schrijven van de Common Practice. In dit rapport worden de belangrijkste trends en producten op het terrein van informatiebeveiliging behandeld. Tevens wordt ingegaan op de rollen van SURFnet en SURFdiensten op dit terrein.
14 januari 2010
Nieuwe e-IRG roadmap 2009 voor e-Infrastructuur open voor discussie en commentaren ⇒
Op regelmatige tijdstippen komt de e-IRG naar buiten met een roadmap document dat een lange-termijn visie presenteert van de technische, administratieve en socio-economische kwesties met betrekking tot e-Infrastructuren. Het document bevat verscheidene aanbevelingen om de positieve socio-economische impact van de innovatieve kansen die zich aanbieden te maximaliseren. Dit belangrijk document treedt nu in zijn openbare consultatiefase die nog duurt tot eind januari 2010. Tot zolang kunt u commentaar leveren om de discussie aan te zwengelen binnen de e-IRG en binnen de e-Infrastructuur gemeenschap. U kunt het document raadplegen via http://www.e-irg.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=38
14 januari 2010
SURFnet benoemt Erik-Jan Bos tot Chief Technology Officer  ⇒
Erik-Jan Bos is benoemd tot Chief Technology Officer bij SURFnet. In deze functie, die nieuw is binnen de SURFnet-organisatie, is hij verantwoordelijk voor de visievorming op technologie-ontwikkeling en voor architectuur. Tevens is Erik-Jan Bos in zijn nieuwe functie verantwoordelijk voor het opzetten, uitbreiden en onderhouden van internationale contacten. Met het creëren van de CTO-functie benadrukt SURFnet het belang van de ontwikkelingen op technologiegebied. Als CTO rapporteert Erik-Jan Bos rechtstreeks aan de directie, die vanaf nu wordt gevormd door Kees Neggers en Erwin Bleumink, en blijft hij deel uitmaken van het managementteam van SURFnet.
© Nieuwsbrief