logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer februari 2010
Activiteiten
17 februari 2010
30 maart 2010 - Algemene Ledenvergadering ⇒

Alle Gridforum leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt op 30 maart 2010, van 11u30 tot 12u30, net voor de namiddagsessie van de Derde Grid Experience workshop, in de gebouwen van ALCA aan de Manuscriptstraat 32 in Almere. U krijgt er een overzicht van de activiteiten in 2008 en 2009, het financiële jaarverslag over 2008 en 2009, en wat u mag verwachten aan initiatieven in 2010. Noteert u datum, plaats en aanvangsuur alvast in uw agenda.

Cursussen en evenementen
10 februari 2010
3 en 15 maart 2010 - Voorlichtingsbijeenkomst SURFcertificaten in Utrecht ⇒
Op woensdag 3 maart van 13.00 uur tot 15.00 uur en maandag 15 maart van 10.00 tot 12.00 uur organiseert SURFnet twee keer een voorlichtingsbijeenkomst in het kader van de dienst SURFcertificaten. Tijdens deze bijeenkomst praat SURFnet u graag bij over de vervanging van Globalsign door COMODO servercertificaten. Ook wordt er een nieuwe feature in de dienst geïntroduceerd: Persoonscertificaten. De bijeenkomst is bedoeld voor SURFcertificaten-gemachtigden van op SURFnet aangesloten instellingen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de huidige SURFcertificaten dienst.
03 februari 2010
15-26 maart 2010 - School voor Grid Appication Porting in Johannesburg en Witwatersrand, Zuid-Afrika ⇒
De School voor Grid Application Porting zoekt kandidaat-deelnemers met ervaring in shell programmeren. De cursus, die gesponsord wordt door het Zuid-Afrikaanse Nationale Grid, EGEE II en GILDA, vindt plaats aan de Universiteiten van Johannesburg en Witwatersrand. De cursus wil nieuwe onderzoeksgroepen gebruik laten maken van de SAGrid diensten om het aantal toepassingsdomeinen en wetenschappelijke gemeenschappen voor de SAGrid e-infrastructuur te doen groeien. De cursus gaat over het draaien van nieuwe toepassingen op de SAGrid infrastructuur maar staat ook open voor beginnelingen die uitzien naar een eerste contact met het grid. Het trainingsprogramma bestaat uit lezingen, praktijksessies en speciale sessies voor het ontwikkelen van toepassingen uit verschillende kennisdomeinen.
11 februari 2010
18 maart 2010 - ICTDelta 2010 in Rotterdam ⇒
Op 18 maart wordt in Beurs-WTC in Rotterdam het innovatiecongres ICTDelta 2010 gehouden. Het jaarlijkse congres van ICTRegie staat dit jaar in het teken van negen thema's die verband houden met leven, wonen en werken. Als nationaal e-Science Support Center is SARA een spil binnen een grote verscheidenheid aan nationale en internationale samenwerkingsverbanden, zoals BiG Grid, Virtual Laboratory for e-Science (VL-e), BioRange, Enabling Grids for E-sciencE (EGEE), Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications (DEISA), Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) en SURFnet-projecten zoals Research on Networks. SARA ondersteunt wetenschappelijke onderzoekers bij het gebruik van de nationale ICT-onderzoeksinfrastructuur. SARA zal zich, net als in voorgaande jaren, tijdens ICTDelta presenteren met demonstraties en lezingen.
17 februari 2010
29-30 maart 2010 - Derde AlmereGrid Grid Experience Workshop & Vierde EDGeS Grid training event ⇒

Op 29 en 30 maart 2010 vindt er een uitgebreid Desktop Grid event plaats in Almere in de gebouwen van ALCA aan de Manuscriptstraat 32. Het event omvat de Derde AlmereGrid Grid Experience workshop. Het wetenschappelijk deel van deze workshop belicht Desktop Grid toepassingen voor eScience en eBusiness. Hiervoor doet de organisatie een oproep tot het indienen van papers. Verder zal het gedeelte burgerondersteuning voor eScience bestaan uit de lancering van het EDGeS@Home initiatief en uit presentaties over Desktop Grid computing. Tijdens het event wordt ook de jaarlijkse vergadering van de Vereniging Gridforum Nederland gehouden. Tevens is er nog een tutorial over Desktop Grid computing gepland. Uiteraard kunt u enkel deelnemen aan de onderdelen die voor u relevant zijn. Het event wordt georganiseerd door AlmereGrid en de Vereniging Gridforum Nederland met ondersteuning van EDGeS en Almere City marketing. Voor het indienen van paper abstracts heeft u tijd tot en met 1 maart 2010.

12 februari 2010
31 maart 2010 - 26ste ORAP Forum in Parijs, Frankrijk ⇒

Het 26ste ORAP Forum wordt georganiseerd in de gebouwen van het CNRS, meerbepaald in het "Marie-Curie" Auditorium aan de Michelangelo Campus in Parijs, Frankrijk op 31 maart 2010. Volgende onderwerpen zullen aan bod komen: Training in High Performance Computing; het Internationale Exascale Initiatief; en ervaringen uit het "Emerging Technologies" gebeuren.

Ledennieuws
18 februari 2010
NCF keurt verschillende nieuwe supercomputer en Grid projecten goed →
Supercomputers en grids zijn in veel wetenschappelijk onderzoek van vandaag niet meer weg te denken. Nederlandse onderzoekers moeten voor het welslagen van hun onderzoek gebruik kunnen maken van de meest geavanceerde rekenfaciliteiten. NCF is als stichting in het leven geroepen om voor de Nederlandse wetenschappelijke wereld hoogwaardige voorzieningen en infrastructuur te regelen. In 2010 werden er reeds zeventien wetenschappelijke projecten goedgekeurd die beroep mogen doen op de supercomputer- en gridfaciliteiten van het NCF.
17 februari 2010
Presentaties tijdens beveiligingsconferentie SURFcert & SURFibo online ⇒
Alle presentaties die tijdens de tweedaagse beveiligingsconferentie op 4-5 februari 2010 van SURFcert - het incident response team van SURFnet - en SURFibo - platform voor informatiebeveiligers in het onderwijs - zijn opgenomen, kunnen nu online bekeken worden. Zo heeft de keynote spreker Bart Jacobs van de Radboud Universiteit een presentatie gehouden over drie mogelijke architecturen voor kilomtereheffing. Jack Biskop, Tweedekamerfractie CDA, gaf een presentatie over gegevensbescherming: overheid en privacy. Andere onderwerpen waren: security in the cloud, privacy in sociale netwerken, honeypots en meer. De presentaties van 4 februari zijn te bekijken via http://www.surfnet.nl/nl/bijeenkomsten/archief/Pages/Programmabeveiligingsconferentie4februari2010.aspx . De presentaties van 5 februari zijn te bekijken via http://www.surfnet.nl/nl/bijeenkomsten/archief/Pages/Programmabeveiligingsconferentie5februari2010.aspx .
09 februari 2010
SARA centraliseert serverpark Amarantis ⇒
Computable meldt dat Amarantis Onderwijsgroep uit Amsterdam SARA Reken- en netwerkdiensten aangetrokken heeft om het serverpark te centraliseren. De instelling gebruikt steeds meer zware serversystemen en netwerkapparatuur en heeft een meer professionele IT-omgeving nodig. Ook wil Amarantis de kosten reduceren door te kiezen voor virtualisatie. Er zullen naar verwachting een kleine vierhonderd severs worden overgezet naar een VMware-omgeving, aldus Computable. Amarantis heeft om zijn zware serversystemen en netwerkapparatuur goed te huisvesten betere, speciaal geconditioneerde serverruimten met clustermogelijkheden nodig. De onderwijsgroep wil voor alle scholen de serversystemen centraliseren in een op twee locaties gescheiden datacentrum (twin datacenter). Daarnaast wil het de kosten reduceren door een slag te maken met virtualisatie. Amarantis telt zo'n zestig scholen en opleidingen in Amsterdam, Almere, Utrecht, Leusden, Amersfoort en Zaandam. Na een aanbesteding is SARA uit Amsterdam geselecteerd voor het leveren van een pakket, bestaande uit VMware, storage area network (SAN) en SAN-opslagsystemen en back-up- en co-locatingdiensten vanuit het datacentrum op het Science Park in Amsterdam. In de dienst 'back-up' is een optie opgenomen voor archivering van de data. Aan deze tender deden veertien aanbieders mee, zo besluit Computable.
04 februari 2010
GovLab, een testbed voor open innovatie van eOverheidsdiensten, van start →
IP-SaaS, GovUnited, TNO en Rijksuniversiteit Groningen starten GovLab, een testbed voor open innovatie van eOverheidsdiensten. Het testbed wordt een open omgeving waar allerlei partijen - overheidsorganisaties en bedrijfsleven - gebruik van kunnen maken voor het ontwikkelen en testen van nieuwe overheidsgerelateerde SaaS-diensten (Software as a Service). Doelstelling van bovengenoemde partijen is om het ontwikkelen en testen van nieuwe, samengestelde diensten, eenvoudiger te maken. TNO en Universiteit Groningen gebruiken het GovLab momenteel voor het doen van onderzoek naar ICT gedreven diensteninnovatie. Het GovLab is per direct beschikbaar en via het consortium bereikbaar. IIP-SaaS coördineert het gebruik. De betrokken partijen hebben het streven om het GovLab de komende tijd uit te breiden.
03 februari 2010
IDC helpt Europa bij de uitwerking van een supercomputerstrategie ⇒

In samenwerking met supercomputer experten van Teratec, Frankrijk; Daresbury Laboratory, Engeland; het Leibniz Rekencentrum en Jülich Onderzoekscentrum, Duitsland gaat het analistenbureau IDC een strategische agenda opstellen voor supercomputing in Europa. De Europese Commissie heeft hiervoor een contract getekend met IDC. De studie zal onderzoek en analyse aanreiken om het HPC-vermogen voor de vooruitgang van open wetenschap te bevorderen en om de concurrentiepositie van de Europese Unie te verstevigen in de levering en het gebruik van HPC systemen. Het contract verleent IDC een mandaat om te kijken naar de belangrijkste strategische ontwikkelingen binnen HPC tot 2020 en om onderzoek te doen naar de investeringen, structuren en coördinatie om een supercomputer e-infrastructuur op te zetten in Europa. De studie heeft een looptijd van zeven maanden.

26 januari 2010
Presentaties en rapport over de Future of Cloud Computing nu online beschikbaar ⇒

De Europese Commissie heeft een rapport van een groep experten gepubliceerd met als titel "The Future of Cloud computing - Opportunities for European Cloud Computing Beyond 2010" naar aanleiding van het Future of Cloud symposium eind januari. Het rapport belicht de mogelijkheden voor Europa en beveelt de Europese Commissie aan om onderzoek en technische ontwikkeling te stimuleren op het gebied van cloud computing. Samen met de lidstaten dient de Commissie ook een wettelijk kader op te zetten om de opname van cloud computing te vereenvoudigen. De experten schrijven dat cloud computing nieuwe uitdagingen met zich meebrengt omwille van de grootschaligheid en de heterogeniteit van de vereiste infrastructuur. Europa dient gebruik te maken van de beschikbare expertise en resultaten van domeinen zoals grid, service-georiënteerde architecturen en e-infrastructuren om de volgende generatie van dienst op cloud systemen te helpen realiseren. Het rapport doet ook aanbevelingen in verband met experimentele testbeds, interoperabiliteit van meta-clouds, standaardisering en open source.

04 februari 2010
EuroCloud Nederland ⇒

U heeft het waarschijnlijk al gemerkt. Grid is uit, Cloud is in. De belangrijkste IT spelers hebben al een "global-search-and-replace grid with cloud" uitgevoerd, want de meeste van hun producten blijven natuurlijk hetzelfde. Maar, uiteraard, er is wel wat verschil tussen de twee. Zoveel verschil in ieder geval dat er op 4 februari een Launch Event EuroCloud Nederland plaatsvond in Amsterdam. Wat opviel was dat daar vrijwel alleen bedrijven op afkwamen, bedrijven die aan SaaS (Software as a Service) doen. Verder veel consultants en marketiers die de opzet van de EuroCloud organisatie voortvarend ter hand namen. U kunt al lid worden, maar u moet wel dieper in de buidel tasten dan voor een lidmaatschap van Gridforum.nl. Of dit de Cloud organisatie in Nederland gaat worden valt nu nog niet te zeggen, maar we zetten haar op het lijstje van mogelijke kanshebbers.

08 februari 2010
Stichting EGI.eu nu officieel opgericht ⇒

Stichting EGI.eu, het Europese coördinerende grid-orgaan, werd officieel opgericht op maandag 8 februari 2010 in het notariskantoor te Amsterdam. De beslissende stap tot dit feit werd genomen tijdens de vijfde EGI Council Meeting in Amsterdam volgens het Memorandum of Understanding. Tijdens deze vergadering verleende de EGI council haar goedkeuring aan de statuten voor de nieuwe EGI.eu Stichting en verkoos zij het eerste Bestuur, bestaande uit 7 leden, volgens de statuten. De nieuwe leden van het Bestuur ondertekenden de documenten voor registratie in de Kamer van Koophandel. Na afloop van de vergadering werd er door de council met champagne geklonken op deze belangrijke mijlpaal.

02 februari 2010
31 Nederlandse toponderzoekers slepen Vici in de wacht →

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 31 vernieuwende wetenschappers een zogeheten Vici-subsidie toegekend. Deze subsidie bedraagt maximaal 1.500.000 euro per persoon en is hiermee één van de grootste persoonsgebonden subsidies van Nederland. Met de subsidie kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Dit jaar schreven 220 onderzoekers een beknopte vooraanvraag voor een Vici. NWO nodigde 94 onderzoekers uit om hun aanvraag verder uit te werken. De onderzoekers moesten hun voorstel onder andere mondeling komen toelichten voor een beoordelingscommissie. Op basis van internationale en nationale adviezen werden uiteindelijk 31 voorstellen voor honorering geselecteerd. Onder de geselecteerde kandidaten bevinden zich zeven vrouwen. De Vici-subsidie is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.

27 januari 2010
SURFnet brengt rapportage Creative Lab uit ⇒
SURFnet is van plan om middels een nieuw te ontwikkelen 'Creative Lab' co-creatie met aangesloten instellingen, gebruikers en mogelijk derde partijen te realiseren. Daarom heeft SURFnet een Technology Scouting uitgevoerd binnen het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma. De resultaten van deze Technology Scouting zijn nu beschikbaar. Het rapport biedt een inventarisatie en analyse van bestaande labomgevingen en geeft op basis daarvan een visie voor de opzet van een mogelijke SURFnet Creative Lab. Het 'Creative Lab' moet enerzijds een 'showroom functie' voor SURFnet-diensten en innovatieprojecten hebben. Anderzijds moet het lab dienen ter stimulering van innovatieve co-creatie processen van technologie en toepassingen.
10 februari 2010
Layar server software open source gemaakt ⇒
In het vierde kwartaal van 2009 is door SURFnet in het kader van het SURFnet/Kennisnet innovatieprogramma een technology scouting uitgevoerd naar de Augmented Reality browser Layar. Om te bepalen hoeveel moeite het kost om zelf een layer toe te voegen is door SURFnet een layer ontwikkeld die aangeeft waar in de omgeving hotspots te vinden zijn van het draadloze eduroam-netwerk. Uit dit experiment is gebleken dat het opzetten van een eenvoudige layer relatief gemakkelijk is. Het enige missende onderdeel om zonder softwareontwikkeling een eigen layer op te zetten was een stukje serversoftware om locatiegegevens naar de mobiele telefoon te sturen. SURFnet heeft daarom besloten de voor eduroam ontwikkelde software geschikt te maken voor een publieke release in een open source vorm. Het doel hiervan was om mensen zonder Layar-ervaring makkelijk voort te kunnen laten bouwen op de door SURFnet opgedane kennis en ervaring. Het resultaat hiervan is de open source software PorPOISe. Sinds de eerste release op 18 oktober 2009 is deze software door meerdere ontwikkelaars in binnen- en buitenland opgepikt, waaronder de Royal Botanical Gardens of Kew, de University of Nottingham en de Radboud Universiteit. De open source software PorPOISe is te vinden op http://code.google.com/p/porpoise
18 februari 2010
Studenten van de Hogeschool Rotterdam/CMI belichten toegevoegde waarde van cloud in Software Release Magazine ⇒
Tim Olsthoorn, Bram Roeland en Andrei Scorus, studenten aan de Hogeschool Rotterdam/CMI en hun stage begeleider Leen Blom, manager Research en Development bij Centric, hebben voor het eerste nummer van Software Release Magazine een artikel geschreven over de toegevoegde waarde van cloud computing. Het artikel is getiteld: "The cloud: een nieuw jasje voor oude wijn". Het hele nummer van het tijdschrift is trouwens aan cloud computing gewijd.
08 februari 2010
SURFcert Security Award 2010 voor Bits of Freedom ⇒
Tijdens de tweedaagse beveiligingsconferentie van SURFcert en SURFibo heeft Bits of Freedom de SURFcert Security Award 2010 ontvangen. Bits of Freedom is een beweging die sinds 2006 de privacy en communicatievrijheid in de digitale wereld verdedigt door een constructieve lobby en actieve campagnes. De SURFcert Security Award is bestemd voor een persoon, initiatief, organisatie, oplossing of implementatie met een substantiële bijdrage aan het (collectieve) beveiligingsniveau van SURFnet gebruikers. De jury van de Award heeft uit vier serieuze nominaties gekozen voor Bits of Freedom, dat hiermee een geldbedrag ontvangt van 3000 euro. Met de toekenning van de Security Award benadrukt de jury het belang van een actieve, goed toegeruste en onafhankelijke organisatie die in Nederland toezicht houdt op privacy-aspecten bij (grootschalige) ICT-projecten. Een organisatie die hier doorlopend en vanuit een ideëel motief aandacht voor vraagt, acht de jury een organisatie die aanspraak kan maken op de SURFcert Security Award. De jury heeft een 'aanmoedigings'-component in haar oordeel meegenomen, omdat het Bits of Freedom is gelukt om op de overblijfselen van de oude organisatie iets nieuws te grondvesten. Bits of Freedom heeft besloten met het geld van de Award een zelfverdedigingsgids voor internetgebruikers te schrijven, waarin mensen kunnen lezen hoe zij hun privacy kunnen beschermen door middel van privacy-enhancing-technology. Vragen die worden beantwoord zijn: Hoe versleutel je e-mail? Hoe kan je anoniem surfen op internet? Hoe versleutel je bestanden op je computer? Hoe ga je om met passwords? en Wat zijn de risico's van het opslaan van bestanden in de cloud?
21 januari 2010
Europese Commissie verleent officieel fiat voor overname Sun door Oracle  ⇒

Oracle heeft de wettelijke goedkeuring van de Europese Commissie verkregen voor zijn overname van Sun. Na een grondig onderzoek dat in september 2009 begon, kwam de Europese Commissie tot de conclusie dat de transactie tot overname geen hinder oplevert voor een gezonde concurrentie binnen de Europese Economische Grenzen. Het ging hier voornamelijk over de open source database MySQL. De database markt is sterk geconcentreerd met de drie top database leveranciers Oracle, IBM en Microsoft, die ongeveer 85% van de markt voor hun rekening nemen in termen van omzet. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat, ondanks het feit dat MySQL en Oracle elkaar beconcurreren in sommige delen van de database markt, in andere delen van de markt, zoals het high-end segment, die concurrentie tussen beide wegvalt.

17 februari 2010
BELNET Security Conference 2010 doet oproep voor presentaties ⇒

De tweede BELNET Security Conference zal op donderdag 6 mei 2010 in Hotel Thon in Brussel gehouden worden. Het thema is dit jaar "Communication, collaboration and co-operation in Security". Het BELNET team is op zoek naar interessante bijdragen over enerzijds het thema op zich en anderzijds praktische problemen waarmee u te maken had of heeft, en hoe u met deze issues over internetbeveiliging bent omgesprongen. Het doel van de conferentie is om een technisch georiënteerd publiek - IT-professionals uit de onderwijs-, onderzoeks- en overheidswereld - informatie te geven die zij zelf kunnen aanpassen en toepassen. Presentaties mogen technisch van insteek zijn, maar kunnen evenzeer algemene inzichten verschaffen in specifieke securityproblemen of -gebieden. Wie een onderwerp of presentatie wil indienen, kan mailen naar bsc@belnet.be en dat tot 1 maart 2010.

14 februari 2010
Future Internet Symposium 2010 brengt Call for Tutorials uit ⇒

Nog tot en met 23 mei 2010 kunt u voorstellen indienen voor een tutorial tijdens het Derde Future Internet Symposium (FIS) dat georganiseerd wordt in Berlijn, Duitsland van 20 tot en met 22 september 2010. FIS is een forum voor onderzoekers en gebruikers van het Future Internet met thema's als netwerken, diensten, multimedia, het 'Internet of Things, veiligheid en betrouwbaarheid. Dit jaar ligt de focus op virtualisatie van IT resources en diensten.

Jobcorner
08 februari 2010
Nieuwe EGI.eu Stichting lanceert verschillende vacatures →
Nieuwe posities zijn nu open bij de net opgerichte EGI.eu Stichting op senior management niveau en in het User Community Support Team, het Policy Development Team, het Dissemination Team, en de teams voor administratieve ondersteuning. Solicitaties voor de EGI-eu vacatures zijn welkom via jobs@egi.eu
© Nieuwsbrief