logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer maart 2010
Activiteiten
16 maart 2010
30 maart 2010 - Algemene Gridforum Ledenvergadering ⇒
Alle Gridforum leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt op 30 maart 2010, van 11u30 tot 12u30, in de gebouwen van ALCA aan de Manuscriptstraat 32 in Almere. U krijgt er een overzicht van de activiteiten in 2008 en 2009, het financiële jaarverslag over 2008 en 2009, en wat u mag verwachten aan initiatieven in 2010. Tevens wordt u geïnformeerd over de geplande wijzigingen in het bestuur waarna u de gelegenheid krijgt om te stemmen. Aansluitend bent u van harte welkom op het EDGeS@Home launch event waarover hieronder meer informatie.
16 maart 2010
29-30 maart 2010 - Derde AlmereGrid Grid Experience Workshop & Vierde EDGeS Grid training event ⇒
Op 29 en 30 maart 2010 vindt in Almere een belangrijk Desktop Grid event plaats. Het combineert de Derde AlmereGrid Grid Experience workshop. Het wetenschappelijk gedeelte van deze workshop concentreert zich op Desktop Grid toepassingen voor eScience en eBusiness. Er werd een call voor papers uitgeschreven en de inzendingen worden momenteel beoordeeld door een internationale jury. Het onderdeel "Help de wetenschap een handje door ongebruikte computertijd te doneren" zal als belangrijk onderdeel het "EDGeS@Home launch announcement event" bevatten. Verder geven alle grote Nederlandse Desktop Grids acte de présence. De Vereniging Gridforum Nederland houdt zijn jaarvergadering. Er is ook een Desktop Grid computing Tutorial voorzien. U kunt zich inschrijven voor het onderdeel waarin u bent geïnteresseerd, of voor het hele programma. Het event wordt georganiseerd door AlmereGrid en Gridforum.nl met ondersteuning van EDGeS en Almere City marketing. U kunt zich inschrijven via http://edges-grid.eu/web/userforum/4thtraining
OGF nieuws
16 maart 2010
Open Grid Forum op zoek naar kandidaat-ondervoorzitters voor standaarden  →

Het Open Grid Forum is op zoek naar nominaties voor de functie van Ondervoorzitter van Standaarden. De ambtstermijn van de huidige ondervoorzitter, Chris Smith, eindigt deze zomer. OGF heeft nu een nominatie-ronde opgezet om Chris Smith te vervangen, die zich uitstekend van de ondervoorzitterstaak gekweten heeft. Er is trouwens een nieuwe serie pagina's over standaarden aan de OGF website toegevoegd. Daarin wordt uitgelegd hoe OGF standaarden tot stand komen. U vindt er een overzicht van de activiteiten in verband met standaardisatie en een lijst met toepassingen van OGF specificaties. Voor het ondervoorzitterschap kunt U nieuwe kandidaten voorstellen via http://www.ogf.org/nomcom

Cursussen en evenementen
26 februari 2010
21-22 april 2010 - eIRG Workshop in Barcelona, Spanje ⇒

De volgende e-IRG open workshop wordt georganiseerd in Barcelona, Spanje, op 21 en 22 april 2010 in samenwerking met het Barcelona Supercomputing Center, onder de auspiciën van het Spaanse Presidentschap van de Europese Unie. De workshop zal bestaan uit vier sessies over e-Infrastructuren in Europa, de huidige stand van zaken en de uitdagingen; e-Science en e-Infrastructuren in andere delen van de wereld zoals Latijns-Amerika en het Middellandse-Zeegebied; de gebruiker en de toepassingen; en de plannen voor de toekomst.

05 maart 2010
10-12 mei 2010 - DEISA PRACE Symposium 2010 in Barcelona, Spanje ⇒

DEISA en PRACE organiseren in het Barcelona Supercomputing Center van 10 tot en met 12 mei 2010 een tweede groot Europees event in High Performance Computing: het DEISA PRACE Symposium 2010. Het thema is "Advancements in PetaFlop Computing", en belicht de ontwikkelingen zowel op Europees als op internationaal vlak voor computerwetenschappers, HPC technologie experten, beleidsverantwoordelijken, leveranciers en bedrijfspartners. Tijdens de eerste dag worden de strategische perspectieven van HPC behandeld door sprekers als Montserrat Torné, Directeur Generaal van de Internationale Cooperatie en Institutionele Relaties van het Spaanse Ministerie; Konstantinos Glinos, Europese Commissie; José Muñoz, National Science Foundation, USA; Akira Ukawa, Universiteit van Tsukuba, Japan; en Thomas Zacharia, Oak Ridge National Laboratory, USA. Op de tweede dag komen de uitdagingen voor de computerwetenschappen aan bod met als sprekers Laurent Villard, EPFL, Zwitzerland; Wolfgang Hillebrandt, MPI voor Astrofysica, Duitsland; Ivo Gut, Nationale Genome Instituut, Spanje; en Thomas Schulthess, ETHZ & CSCS, Zwitzerland. PRACE sprekers zullen het hebben over de toekomstige technologieën zoals nieuwe programma paradigmata, instrumenten en toegant tot Tier-0 systemen. DEISA en PRACE zullen ook toelichting verlenen over Extreme Computing in Europa, HPC architecturen, toepassingen en training. Tijdens drie Extreme Computing sessies worden een aantal computerwetenschappelijke projecten uit heel Europa voorgesteld die essentiële wetenschappelijke domeinen aanpakken. Deelname aan het symposium is gratis.

03 maart 2010
31 mei-3 juni 2010 - TERENA Networking Conference in Vilnius, Litouwen ⇒
Van 31 mei tot en met 3 juni 2010 vindt de TERENA Networking Conference (TNC 2010) plaats in Vilnius, Litouwen. Het thema van de conferentie is "Living the network life": hoe kunnen netwerken onze steeds bredere activiteiten op internet zo goed mogelijk ondersteunen? TERENA is de Europese koepelorganisatie van NREN's (National Research and Education Networks), waartoe ook SURFnet behoort. Deze jaarlijkse TERENA-conferentie brengt ongeveer vijfhonderd internationale bezoekers samen, die vier dagen lang meer dan veertig sessies kunnen bijwonen over netwerken.
11 maart 2010
11 juni 2010 - Workshop "Petascale Computing" bij NCF-NWO in Den Haag ⇒
Op 11 juni 2010 organiseren NCF-NWO en SARA een workshop 'Preparing for the Petascale Computing Challenge' in het Java Gebouw aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 300 in Den Haag. De workshop is gericht naar wetenschappers die zich bezig houden met computational science, HPC deskundigen en stakeholders en heeft als doel de uitdagingen en problemen te identificeren van de Huygens en Lisa systemen met betrekking tot schaalbaarheid en Petascale Computing kwesties nader onder de loep te houden. De workshop wil een aanzet geven tot een gemeenschappelijke agenda voor Petascale Computing prestaties in Nederland. Deelname aan deze workshop is gratis via http://www.sara.nl/petascale/form.html
11 maart 2010
13-17 september 2010 - EGI Technical Forum in Amsterdam ⇒
Deze bijeenkomst zet de traditie verder van de EGEE conferentiereeks en biedt een forum tot samenwerking voor de hele Europese e-Infrastructuur gemeenschap. Hier krijgen partners van projecten die gesubsidieerd werden na de oproep van november 2009 een eerste gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het EGI-InSPIRE project is er één van. De Europese Middleware Infrastructuur (EMI) en het Initiatief voor Globus in Europa (IGE) zullen tijdens dit Forum zeker hun opwachting maken.
Ledennieuws
15 maart 2010
Help mee met EDGeS@Home om de energiecrisis op te lossen →
Energie produceren op een duurzame, veilige en milieuvriendelijke manier is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Kernfusie is één van de veelbelovende nieuwe energiebronnen, maar is technisch een grote uitdaging. Kernfusie zou haast oneindig energie kunnen produceren, volgens schattingen in ieder geval voor de komende 2 miljard jaar, zonder CO2 uitstoot en zonder blijvend kernafval. Kernfusiereactors zijn ook inherent veilig, omdat de kernreactie automatisch stopt als er iets fout gaat. Zowel binnen als buiten Europa wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van kernfusiereactors. Om het gedrag in zo'n reactor te voorspellen en te optimaliseren, is heel veel rekenwerk met computers nodig. Iedereen kan nu helpen met het oplossen van dit probleem door ongebruikte computertijd te doneren aan het EDGeS@Home project. De anders ongebruikte computertijd kan worden benut door Europese wetenschappers om het software-programma ISDEP te draaien. ISDEP is ontworpen om bepaalde eigenschappen van het kernfusieproces te voorspellen. ISDEP is door het EDGeS project geschikt gemaakt om op de EDGeS Grid infrastructuur te kunnen draaien. Op deze manier kunt u op een energiebesparende, milieuvriendelijke manier meehelpen aan fusie-onderzoek.
23 februari 2010
Van EGEE naar EGI →
EGEE loopt stilaan op zijn einde en EGI komt aardig op gang. Een prima gelegenheid voor Steven Newhouse om deze overgang nader toe te lichten tijdens het recente Cloudscape II event in Brussel. EGEE heeft momenteel zo'n 17.000 gebruikers en een gecombineerde infrastructuur van 139.000 processor cores en 25 Pbytes aan diskruimte. Ongeveer 268 sites zijn verbonden met EGEE. Gebruikers uit zowat 20 wetenschappelijke domeinen hebben zich georganiseerd in 112 Virtuele Organisaties. Maar uiteraard zijn er ook lessen te trekken uit het draaien van de EGEE infrastructuur. Zo bleek het bijvoorbeeld moeilijk om verschillende gebruikersgemeenschappen te ondersteunen met één enkele middleware distributie (gLite). Het is ook erg duur om een grote infrastructuur te beheren over meer dan 260 sites. Maar, beweert Newhouse, een productiestructuur zoals deze levert wel degelijk resultaten op, zoals de eerste LHC run analyse, in silico ontwikkeling van medicijnen en fusie-simulaties. EGI betekent dus een uitdaging maar het technologielandschap verandert snel. De toepassingsmodellen wijzigen en er is veel meer interesse in gegevensintensieve computing. En dan is er natuurlijk de opmars van Cloud computing. Om al deze diensten te leveren kijkt EGI uit naar een duurzaam businessmodel, gebaseerd op een open en uitbreidbare infrastructuur.
22 februari 2010
Grid? Cloud? Virtual Data Center - SAP en BT in de Cloud ⇒
What's in a name? Nu iedereen opgewonden is over de volgende nieuwe hype, heeft BT zijn infrastructuuroplossingen stap voor stap uitgebreid voor grote bedrijven, vanuit het enkelvoudige netwerk, tien jaar geleden, tot het "Virtual Data Centre" vandaag. Je kunt het Cloud noemen, als je wil. BT is van plan om het nog uit te breiden in de toekomst, volgens Neil Lock van BT tijdens het Cloudscap II event in Brussel. De bedoeling van BT is om een beheerde infrastructuur te leveren als een dienst aan werkelijk grote klanten. Na de automatische servervirtualisatie, is virtualisatie van het complete data center de volgende logische stap. Gebruikers kunnen het netwerk, de opslag en de servers combineren met een simpele muisklik. BT levert de verzekerde diensten. De gebruiker betaalt enkel voor het gebruik dus hoeft hij geen dure investeringen te doen. Een andere firma die actief is in de Cloud is SAP. SAP is partner in het RESERVOIR project, aldus Maik Lindner tijdens de Cloudscape conferentie. RESERVOIR is een Europees project dat Cloud en Grid wil integreren. Een SAP installatie heeft een centraal vermogen van 120 Gbyte, verbonden met een gegevensbestand, een dialoog toepassing van ongeveer 1,5 GByte en een aantal gebruikersinstanties. Met behulp van de RESERVOIR stack componenten, zoals de Hypervisor en de Service Manager, kunnen deze gevirtualiseerd worden in de Cloud. De SAP diensten worden hierdoor snel en flexibel aangeboden. Voor de toekomst ziet Lindner heil in een hybride model van on-premise en on-demand toepassingen.
26 februari 2010
PRACE maakt evaluatie van bijkomende prototypes voor architecturen van de volgende generatie ⇒
Naast de inmiddels bekende PRACE prototypes voor de eerste generatie van Europese Tier-0 centra, heeft het PRACE werkpakket voor "Toekomstige Petaflop/s computer technologieën na 2010" 12 bijkomende prototypes geëvalueerd. Het gedetailleerde prototype-onderzoek sluit naadloos aan bij het doorlopende technologische overzicht uitgevoerd door PRACE. De architectuur-prototypes van de volgende generatie in kwestie zijn complete systemen, systeemcomponenten of software prototypes. Daarbij werden verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Al deze activiteiten werden gebundeld in het PRACE deliverable D8.3.2. De resultaten tonen aan dat enkele hardware acceleratoren inderdaad de mogelijkheid bieden om de rekenkracht van traditionele HPC systemen aanzienlijk op te drijven. Helaas zijn de software omgevingen voor hardware acceleratoren nog niet aangepast aan de eisen van de wetenschappelijke computergemeenschap. Meer stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid en een betere ondersteuning bij het debuggen zouden welkom zijn. Een goede software oplossing die de schaalbaarheid van de codes mogelijk maakt is essentieel in het nieuwe tijdperk van multi- en many-core chips. Schaalbaarheid zal spoedig de meest beperkende factor worden voor toepassingsperformance. In de systeemarchitectuur zullen zowel homogene als geaccelereerde clusters met tienduizenden compute nodes maar ook massief-parallelle systemen met verschillende honderdduizenden low power compute nodes de dienst uitmaken in de volgende vijf jaren.
11 maart 2010
SURFnet levert 10 Gbit/s verbinding Brussel-Amsterdam op ⇒
Op 11 maart heeft SURFnet een 10 Gbit/s verbinding opgeleverd tussen BELNET in Brussel en internetknoppunt AMS-IX bij SARA in Amsterdam. BELNET zal deze verbinding als backbone IP-verbinding gebruiken tussen haar aangesloten instellingen en het internetknooppunt bij SARA. Dit is de eerste productieverbinding op het SURFnet CBF (Cross Border Fiber) DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) systeem tussen Amsterdam en Genève. Dit systeem verbindt SARA met de Large Hadron Collider (LHC), de deeltjesversneller van CERN. SARA fungeert als een van de tien Tier-1 knooppunten in het Optical Private Network (netwerk van lichtpaden) van de LHC. Brussel en Parijs zijn als zogenaamde ROADM (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer) knooppunten in het systeem opgenomen. Dit maakt het mogelijk om optische verbindingen van en naar instellingen vanuit deze knooppunten te configureren.
16 maart 2010
PRACE krijgt meer dan 4,3 miljoen core uren voor de PRACE prototype systemen ⇒
Aan zes projecten, twee uit Frankrijk en telkens één uit Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, werd toegang verleend tot de PRACE prototype systemen. Deze projecten zullen in totaal 4.311.272 core uren wijden aan de PRACE prototypes. Tot nu toe heeft PRACE een totaal van meer dan 8,7 miljoen core uren besteed aan de PRACE prototypes. Het verlenen van toegang dient om de toekomstige Tier-0 gebruikers in staat te stellen de prototypes te evalueren en hun toepassingen voor te bereiden voor de Petaflop infrastructuur. Het evaluatieproces is gericht op de technische haalbaarheid en op de verwachte voordelen van de tests zowel voor PRACE als voor de prototype gebruikers.
03 maart 2010
Vier NWO-middelgrootsubsidies voor UvA-wetenschappers →
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het programma Investeringen NWO-middelgrootsubsidies toegekend aan vier wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het AMC. Dr. Maarten Marx, prof. dr. Cyriel Pennartz, dr. Przemek Krawczyk en dr. Peter Hordijk ontvangen een subsidie. Zij kunnen dit geld gebruiken voor de aanschaf van apparatuur en voor het opzetten van dataverzamelingen, bijbehorende programmatuur en bibliografieën. In totaal heeft NWO 31 subsidies toegekend met een totale investering van 10 miljoen euro. NWO ontving 79 aanvragen. Wetenschappers in binnen- en buitenland beoordeelden de voorstellen. Veel onderzoekers zijn voor hun werk afhankelijk van grote apparaten, dataverzamelingen en nieuwe software. Dat geldt voor bèta- en technische wetenschappen, de sociale en geesteswetenschappen. Met Investeringen NWO-middelgroot financiert NWO grote voorzieningen die voor individuele groepen vaak te duur zijn. Deze voorzieningen zijn noodzakelijk om de positie van de Nederlandse wetenschap veilig te stellen.
23 februari 2010
PRACE richt een Scientific Steering Committee op ⇒
Tijdens een workshop voorbehouden aan genodigden die op 20 april, 2010 georganiseerd wordt in het Onderzoekscentrum Jülich in Duitsland, zal PRACE zijn Scientific Steering Committee (SSC) oprichten. De oprichting van dit SSC is een belangrijke stap tot het creëren van de nieuwe Onderzoeksinfrastructuur voor HPC in Europa. Professor Richard Kenway van de Universiteit van Edinburg zal de workshop voorzitten. Hij heeft zo'n 40 vooraanstaande computerwetenschappers uit Europa uitgenodigd die samen alle belangrijke HPC toepassingsgebieden omspannen. Zij zullen de PRACE Management Board helpen om 20 leden van het SSC te benoemen. Het SSC zal PRACE adviseren in het exploiteren van de PRACE faciliteiten teneinde de Europese wetenschap op de best mogelijke manier bij te staan.
15 februari 2010
PRACE stelt benchmark pakket samen ⇒
PRACE heeft 22 toepassingen geselecteerd voor het definitieve PRACE benchmark toepassingspakket. Het benchmark pakket bevat toepassingsgebieden uit het toekomstige gebruikersbestand van de PRACE onderzoeksinfrastructuur en varieert van deeltjesfysica, computerscheikunde en fluid dynamics tot aardwetenschap en astronomie. De gekozen toepassingen hebben genoeg schaalbaarheidspotentieel om te draaien op petascale systemen en meer. Bij de selectie werd er rekening gehouden met verschillende aspecten. PRACE onderzocht het huidige gebruik, ook in de industrie, van de wetenschappelijke toepassingen in Europa, en de schaalbaarheid en performance van de toepassingen werd getest op de PRACE prototype Tier-0 platformen. Het PRACE benchmark pakket biedt een hoge flexibiliteit, met name de mogelijkheid om een subset van het totale pakket te gebruiken voor het testen van specifieke Tier-0 architecturen. De gebruiksvriendelijkheid van het pakket wordt verzekerd door zijn integratie in het kader van de soepele Jülich Benchmark Omgeving (JUBE), die verificatieprocedures omvat.
25 februari 2010
Video's en presentaties van de startbijeenkomst GigaPort3 nu online →
Donderdag 18 februari ging in het Gemeentemuseum in Den Haag, in aanwezigheid van minister Plasterk, het innovatieproject GigaPort3 officieel van start. De middag was ingedeeld in twee delen. Tijdens het eerste deel kon gekozen worden uit twee interactieve parallelsessies, waarbij gepeild werd naar de input van de deelnemers. De parallelsessie "Next Generation Ethernet/SURFnet7" was een technische sessie over de ontwikkeling van SURFnet7. Er werd een toelichting op de technologie gegeven en de behoeftes en ideeën van de deelnemers werden geïnventariseerd. De parallelsessie "Enabling Dynamic Services/ICT Infrastructure as a service" richtte zich op potentiële gebruikers van e-science. Door middel van een discussiesessie kwamen stellingen naar voor en werden mensen met elkaar in contact gebracht. In het tweede deel lag de nadruk meer op de beleidsmatige aspecten, zoals het belang voor Nederland om over een eerste klas e-Infrastructuur te beschikken, de rol van SURF bij de uitwerking van het kabinetsstandpunt over het ICTRegie advies en de bijdrage die SURFnet en GigaPort3 daaraan kunnen leveren. Tenslotte werden enkele succesvolle toepassingen gepresenteerd waarbij de beschikking van hoge kwaliteit netwerkvoorzieningen een onmisbare rol spelen. Ook vond de prijsuitreiking van de tweede 'Enlighten your Research' wedstrijd plaats. De video's en presentaties van de (parallel)sessies zijn nu online beschikbaar.
18 februari 2010
Logica BT en HP tekenen vervolgcontract voor uitbesteding rijksbrede ICT met ministerie van Binnenlandse Zaken ⇒
Match - het samenwerkingsverband van Logica, BT en HP - heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een omvangrijke vervolgopdracht gekregen. De nieuwe opdracht voorziet in een verdere uitbreiding van het beheer van de rijksbrede personeelssystemen die op de Match-infrastructuur draaien. Match legt onder andere de centrale infrastructuur voor de digitale personeeldossiers aan en Match ondersteunt daarmee P-Direkt , de HR-dienstverlener van én voor de ministeries. P-Direkt bedient in totaal 130.000 rijksambtenaren. Met deze zevenjarige opdracht is een bedrag van ruim 17 miljoen euro gemoeid. Match beheerde al een deel van de ICT-systemen voor de ondersteuning van HR-processen ten behoeve van de Nederlandse ministeries. Binnen Match is Logica verantwoordelijk voor het migratieproject, technisch applicatiebeheer en servicemanagement taken, terwijl BT de rol van hosting provider op zich neemt. HP is verantwoordelijk voor de technische architectuur en levert de benodigde infrastructuur. De overeenkomst vloeit voort uit het raamwerkcontract dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2008 heeft getekend met Match voor het beheer van de rijksbrede ICT-infrastructuur van P-Direkt en Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR). P-Direkt verzorgt voor de rijksoverheid, middels een shared service center, de personeels- en salarisadministratie, terwijl via DWR - de ICT-dienstverlener voor de rijksoverheid - ministeries informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Vorig jaar verstrekte het ministerie de opdracht aan Match voor het beheer van het eerste deel van de rijksbrede ICT-infrastructuur van Digitale Werkomgeving Rijksdienst en P-Direkt. Daarmee was een bedrag van circa 30 miljoen euro gemoeid.
02 maart 2010
CSC en E.Novation kondigen strategische samenwerking aan voor LSP Connect ⇒
CSC heeft een strategisch samenwerkingsverband getekend met E.Novation voor het leveren en implementeren van LSP Connect in Nederlandse ziekenhuizen. LSP Connect is een 'generieke stekker' die bestaande uitdagingen met betrekking tot veiligheid, beschikbaarheid, communicatiestandaarden, integratie en resultaten versimpelt met één eenvoudige en slimme aansluiting. Het Landelijk SchakelPunt (LSP) verzamelt gegevens van verschillende zorgverleners om een completer beeld te creëren van de medische geschiedenis van patiënten. Nederlandse zorgverleners worden in de toekomst wettelijk verplicht om aangesloten te zijn op het LSP. Om deze verplichte nationale aansluiting op het LSP te vergemakkelijken heeft E.Novation de oplossing LSP Connect ontwikkeld. CSC is de belangrijkste ICT-dienstverlener voor het Landelijk Schakelpunt voor zorgverlening in Nederland in opdracht van Nictiz (Nationaal ICT Instituut in de Zorg). CSC is een toonaangevend dienstverlener bij de landelijke elektronische uitwisseling van patiëntinformatie in Nederland. De organisatie, technische infrastructuur en applicaties van het LSP worden eveneens ontwikkeld en beheerd door CSC. Dit strategische samenwerkingsverband verbetert de ondersteuning van zorgverlenende instanties die zich aan dienen te sluiten op het LSP en moeten voldoen aan de eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ). E.Novation ziet de samenwerking met CSC als een erkenning van haar oplossing LSP Connect. Inmiddels heeft Nictiz een Europese aanbesteding uitgeschreven voor het beheer, de exploitatie en de doorontwikkeling van het LSP. De opdracht heeft een totale waarde van negen miljoen euro. Deze aanbesteding is uitgeschreven omdat het vijfjarige contract met huidig beheerder CSC in oktober 2010 verloopt. Nictiz is wettelijk verplicht om de opdracht opnieuw aan te besteden. CSC Nederland hoopt aan te blijven als beheerder van het LSP en dingt daarom mee in de nieuwe aanbesteding. Nictiz maakt niet bekend welke andere bedrijven in de race zijn voor de opdracht, omdat het om een gesloten procedure gaat.
© Nieuwsbrief