logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer april 2010
Activiteiten
30 maart 2010
Algemene Ledenvergadering Gridforum stelt nieuwe bestuurder aan ⇒
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gridforum Nederland op 30 maart jongstleden heeft de vergadering ingestemd met de voordracht van een nieuw bestuurslid, namelijk de Heer Luc de Zeeuw, verbonden aan de Hogeschool Rotterdam. Naast het vervullen van onderwijstaken aan de Hogeschool Rotterdam is Luc de Zeeuw belast met het runnen van het Erasmus Computing Grid. Luc de Zeeuw zal als bestuurslid de Heer Piet Ribbers vervangen, die aangegeven heeft het bestuur te willen verlaten. De Algemene Ledenvergadering heeft ook de jaarcijfers van 2008 en 2009 goedgekeurd en penningmeester Arjen van Rijn gedechargeerd. Het bestuur kondigt tevens aan dat op maandag 13 september BiG Grid een nationaal User Event zal organiseren in de Beurs van Berlage in Amsterdam, aan de vooravond van het internationale congres EGITF10 (EGI Technical Forum), dat van 14 tot en met 17 september eveneens in de Beurs van Berlage plaatsvindt. Voor de Gridforum leden volgt er mogelijk een Bedrijvendag in december 2010.
30 maart 2010
EDGeS@Home gestart met berekeningen voor ISDEP kernfusietoepassing via desktop grid ⇒
Op 30 maart werd het lintje doorgeknipt voor het lanceren van EDGeS@Home. Gewone PC-gebruikers kunnen vanaf heden hun ongebruikte computertijd doneren voor diepgaand onderzoek naar duurzame energie. Gieljan de Vries van FOM-Rijnhuizen gaf hierbij nadere toelichting over de werking en toepassing van kernfusie. Een en ander vond plaats tijdens de Derde AlmereGrid Desktop Grid Experience workshop in Almere. De lancering werd omkaderd door een wetenschappelijk programma waarin acht papers en drie posters werden voorgesteld over desktop grid toepassingen voor verschillende wetenschappelijke doeleinden binnen het EDGeS project. De deelnemers konden ook kennismaken met drie Nederlandse desktop grids: het Erasmus-AlmereGrid desktop grid voor genome sequencing; het Leiden Classical desktop grid voor Klassieke Dynamica in de natuurkunde; en het ABC@Home desktop grid voor wiskunde. De afsluitende keynote presentatie werd verzorgd door Bernhard Schott die een overzicht bracht van het grid- en cloudgebeuren en de organiserende rol van het federeren van deze technologieen. DGSI vormt in dit opzicht een geheel nieuwe benadering die reeds uitgetest werd in een groot Duits project. De Vereniging Gridforum Nederland trad op als sponsor van dit event.
Cursussen en evenementen
09 april 2010
6 mei 2010 - BELNET Security Conference 2010 in Brussel, Belgie ⇒
BELNET organiseert op donderdag 6 mei voor de tweede maal de BELNET Security Conference in Hotel Thon in Brussel. Voor BELNET is veiligheid op het internet een van de grootste prioriteiten. De eerste stap bij het bieden van veiligheidsoplossingen voor zijn klanten was de oprichting, bijna zes jaar geleden, van het BELNET Computer Emergency Response Team (CERT). Met de BELNET Security Conference wil BELNET zijn klanten en gebruikers nog beter informeren over veiligheid op het internet. De BELNET Security Conference staat open voor iedereen. Aan klanten en gebruikers van BELNET wordt online 36 euro inschrijvingsgeld gevraagd. Deelname voor anderen kost 98 euro. Ter plaatse betaal je als klant 60 euro, externen betalen 98 euro. Online inschrijven kan tot 4 mei, en wel tot 16u00. Het aantal deelnemers is beperkt tot 110.
08 april 2010
17 mei 2010 - Huygens User Day bij SARA in Amsterdam ⇒
Op 17 mei organiseert SARA in de Turingzaal aan het Science Park 125 een User Day voor wetenschappelijke onderzoekers die willen gebruikmaken van de nationale Huygens supercomputer. Dit event sluit aan bij de jaarlijkse Superdag. Beginners en ervaren gebruikers met verschillende wetenschappelijke achtergronden zijn welkom om hun ervaringen en expertise uit te wisselen met het SARA Huygens ondersteuningsteam. Het programma bestaat uit korte presentaties door Huygens gebruikers. HPC experten van het Huygens ondersteuningsteam behandelen onderwerpen zoals het batch systeem, de file systemen en instrumenten voor performance analyse. Tijdens de lunchpauze wordt er een laptop sessie voorzien die de gelegenheid biedt om aan het beschikbare SARA personeel uitleg te vragen over gebruikersproblemen. Registreren voor de Huygens User Day kan via www.sara.nl/huygens_user_day/form.html
08 april 2010
18 mei 2010 - Lisa User Day bij SARA in Amsterdam ⇒
Op 18 mei organiseert SARA in de Turingzaal aan het Science Park 125 een User Day voor wetenschappelijke onderzoekers die willen gebruikmaken van de nationale Lisa supercomputer. Dit event sluit aan bij de jaarlijkse Superdag. Beginners en ervaren gebruikers met verschillende wetenschappelijke achtergronden zijn welkom om hun ervaringen en expertise uit te wisselen met het SARA Lisa ondersteuningsteam. Het programma bestaat uit korte presentaties door Lisa gebruikers. HPC experten van het Lisa ondersteuningsteam behandelen onderwerpen zoals het batch systeem, de file systemen en instrumenten voor performance analyse. Tijdens de lunchpauze wordt er een laptop sessie voorzien die de gelegenheid biedt om aan het beschikbare SARA personeel uitleg te vragen over gebruikersproblemen. Registreren voor de Lisa User Day kan via www.sara.nl/lisa_user_day/form.html
23 maart 2010
26-28 mei 2010 - Zesde VI-HPS Tuning Workshop bij SARA in Amsterdam ⇒
In de Eulerzaal aan het Science Park 123 organiseert SARA de Zesde VI-HPS Tuning Workshop. Het Virtual Institute - High Productivity Supercomputing (VI-HPS) is een gezamenlijk initiatief van het Onderzoekscentrum in Juelich, het RWTH in Aken, de Technische Universiteit Dresden, de Universiteit van Tennessee en de Universiteit van Stuttgart. Om de kwaliteit te verbeteren en het ontwikkelingsproces te versnellen van parallelle simulatiecodes die gebruikmaken van MPI en OpenMP, ontwikkelt VI-HPS geintegreerde state-of-the-art programmeringsinstrumenten voor HPC. Deze instrumenten ondersteunen de optimalisering van de toepassingsperformance en helpen bij de diagnose van programmeringsfouten. VI-HPS biedt trainingen aan om deze instrumenten te leren gebruiken. De workshop zal een overzicht bieden van het aanbod aan VI-HPS programmeringsinstrumenten. Tevens wordt de functionaliteit van de individuele instrumenten uitgelegd voor een effectief gebruik en wordt er in praktische hands-on sessies voorzien. U kan zich hiervoor inschrijven tot en met 16 mei 2010.
29 maart 2010
30 mei 2010 - HPC Advisory Council European Workshop 2010 in Hamburg, Duitsland ⇒
De HPC Adviesraad, een toonaangevende organisatie op het gebied van onderzoek naar en dienstverlening en onderwijs in computertoepassingen voor grootschalig rekenwerk, zal, samen met ISC'10, op 30 mei 2010 de HPC Advisory Council European Workshop 2010 organiseren in het CCH Congrescentrum in Hamburg, Duitsland. In deze workshop zullen geavanceerde onderwerpen aan de orde komen, zoals gpu-computing, MPI-offloads, congestiemanagement en het optimaliseren van netwerken. Naast sprekers van het nationale laboratorium Oakridge, het onderzoekscentrum voor supercomputing van Juelich, het Simula onderzoekslaboratorium en de 451 Group, zullen ook deskundigen van de HPC Adviesraad en technologen van verschillende onafhankelijke softwareleveranciers en OEM's acte de presence geven. Het is de bedoeling dat systeembeheerders, onderzoekers, ontwikkelaars, computerwetenschappers, studenten en belanghebbenden uit het bedrijfsleven samen discussiëren over recente ontwikkelingen en toekomstige mogelijkheden op het gebied van HPC. De kosten voor de eendaagse workshop bedragen 30 euro. Inschrijving is verplicht.
01 april 2010
3 juni 2010 - Workshop DNSSEC op TERENA Networking Conference 2010, Vilnius, Litouwen ⇒
Op 3 juni, tijdens de TERENA Networking Conference (TNC2010), vindt er een workshop plaats over DNSSEC voor NREN's (National Research and Education Networks), zoals SURFnet. Roland van Rijswijk van SURFnet zit de workshop voor en houdt een presentatie. DNSSEC staat voor DNS Security Extensions en bestaat uit een set aanvullingen op DNS (Domain Name System) om het DNS beter te beschermen tegen aanvallen. Voor NREN's en hun aangesloten instellingen is DNSSEC een belangrijke beveiligingsmethode. Per 1 juli wordt het mogelijk om DNSSEC op grote schaal in te zetten, doordat vanaf het hoogste niveau in DNS, het rootdomein, wordt ondertekend met DNSSEC. De presentaties van deze workshop geven in vogelvlucht een totaalbeeld van DNSSEC en bieden handvatten aan NREN's en hun aangesloten instellingen bij de implementatie van deze technologie. Roland van Rijswijk bespreekt hoe NREN's ervoor kunnen zorgen dat hun DNS-resolvers DNSSEC ondersteunen. DNS-resolvers verbinden domeinnamen aan IP-adressen en zorgen zo voor de bewegwijzering op internet.
31 maart 2010
9-16 juni 2010 - Derde Internationale Square Kilometre Array Forum - ISKAF2010 in Assen, Nederland →

Wetenschappers en technische specialisten op het gebied van radioastronomie zijn in de periode 9 tot en met 16 juni vanuit de hele wereld een week lang in de Drentse hoofdstad Assen en omgeving om daar samen met het bedrijfsleven, politieke bestuurders, wetenschapsfinanciers en beleidsmakers uit allerlei landen plannen uit te werken en informatie uit te wisselen rond de bouw van een revolutionaire nieuwe radiotelescoop: SKA. Het is de eerste keer dat in Europa een dergelijk congres wordt gehouden, wat mede te danken is aan de kansen die vanuit de Europese Unie worden gezien om via het project de positie van Europa bij dit soort technologische ontwikkeling verder te verstevigen. Eerdere congressen waren in Zuid-Afrika en Australie. Een week lang informatie uitwisselen en discussieren tijdens de Astronomy Meeting in en rond het conferentiecentrum Hof van Saksen bij het dorpje Nooitgedacht mondt uit in het International SKA-forum in de TT-hall in Assen op 15 juni. Een breed opgezette conferentie waarvoor apart nog weer wetenschappers, politici en anderen uit verschillende werelddelen naar ons land reizen. Organisatoren ASTRON en NWO verwachten honderden deelnemers voor de conferentie, onder wie de top van de internationale radiosterrenkunde, beleidsmakers en wetenschapsfinanciers die wereldwijd betrokken zijn bij de SKA.

Ledennieuws
20 april 2010
Instituten bundelen data en rekenkracht →

Zes Nederlandse overheidsdiensten en wetenschapsinstituten gaan hun computermodellen en datagegevens koppelen in een Nationaal Modellen- en Datacentrum. Deze vergaande samenwerking moet leiden tot betere en snellere onderzoeksresultaten om in de toekomst bijvoorbeeld veiligheids- en gezondheidsrisico's te beperken of om te voorkomen dat er te duur of onnodig gebouwd wordt. RIVM, PBL, TNO, Deltares, Alterra en KNMI zijn de initiatiefnemers van dit Nationaal Modellen- en Data Centrum (NMDC). Door modellen en data van deze instituten aan elkaar te koppelen, verwachten ze een vollediger en gedetailleerder beeld te krijgen van trends en ontwikkelingen. Het NMDC past in de huidige trend van een slimmere en kleinere overheid die samenwerkt met de markt. In Utrecht vond op 20 april de start plaats van het NMDC. Vanaf 2012 moet het NMDC operationeel zijn. Het NMDC start als een virtuele organisatie waarvoor de zes partnerinstituten deskundigen leveren. Het centrum richt zich in eerste instantie op milieu en leefomgeving waarbij veiligheid en duurzaamheid voorop staan. Belangrijke aandachtsgebieden zijn onder meer ecosystemen, luchtkwaliteit, weer, klimaat, bodem- en oppervlaktewater en gezondheid.

09 april 2010
e-IRG brengt nieuwe Roadmap voor e-Infrastructures uit ⇒
De e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG), een denktank die de ontwikkeling van een breed inzetbaar Europese netwerkstructuur ondersteunt, heeft een nieuwe Roadmap gepubliceerd. Er zijn steeds meer gebruikersgroepen op het vlak van hoogwaardig onderzoek die afhankelijk zijn van een goede e-Infrastructure. Dat stelt continu nieuwe en hogere eisen aan de e-Infrastructure. De e-IRG Roadmap biedt een toekomstvisie voor de e-Infrastructure en richt zich op e-Infrastructure-gebruikers en -aanbieders en op beleidsmakers. Daarnaast wil e-IRG met de Roadmap alle belanghebbenden motiveren om meer met elkaar te gaan samenwerken in de ontwikkeling van de e-Infrastructure. Dit is essentieel om de toegevoegde waarde van de e-Infrastructure te optimaliseren.
30 maart 2010
10.000ste ticket voor SARA's HPCV-helpdesk ⇒
De helpdesk van SARA is bekend bij de meeste gebruikers van de systemen van de afdeling High Performance Computing & Visualization (HPCV) van SARA. Sinds 10 oktober 2006 werkt de helpdesk met een ticketsysteem dat gebaseerd is op een SARA extensie van 'Trac system'. Op 29 maart 2010 ontving de helpdesk de 10.000ste ticket. Dit betekent dat SARA gemiddeld 8 tickets per dag ontvangt. Het eerste ticket had betrekking op toegang tot het Aster-systeem, één van de toenmalige supercomputers bij SARA. Het 10.000ste werd door SARA aangemaakt om een gebruiker erop te attenderen dat haar jobs op het Lisa systeem efficiënter konden draaien door tegelijkertijd acht cores te benutten.
19 april 2010
Winnaars van de PRACE Award 2010 bekendgemaakt ⇒
Winnaars van de PRACE Award 2010 zijn Klaus Iglberger, M.Sc. en Professor Ulrich Ruede van de Universiteit van Erlangen-Nuremberg, Duitsland. Hun paper "Massively Parallel Granular Flow Simulations with Non-Spherical Particles" werd uitgeroepen als beste uit een keuze van 21 papers door het ISC Award Comite geleid door Professor Michael Resch, directeur van het Supercomputing Center in Stuttgart. De paper behandelt het probleem met betrekking tot het realistisch simuleren van flows van granulaire materialen: partikels van verschillende vorm die zich in een complexe omgeving bewegen. De onderzoekers introduceren een nieuw algoritme met uitstekende schaalbaarheid op een zeer hoog aantal cores. Zo worden uitgebreide simulaties mogelijk gemaakt die nuttig zijn in belangrijke toepassingen, zoals het ontwerp van silo's, aldus Francois Robin, GENCI, en tevens lid van het ISC Award Comite. De auteurs van de paper zullen een presentatie over hun werk geven op 31 mei tijdens de Wetenschappelijke Sessies van ISC'10 in Hamburg, Duitsland. De winnaars ontvangen een PRACE sponsorship voor het bijwonen van een training event of een conferentie over petascale computing.
24 maart 2010
Dutch Cloud opent haar nieuwe pand in Hilversum ⇒

Op 24 maart opende de innoverende Cloud Provider 'Dutch Cloud' zijn nieuwe pand in Hilversum. Dutch Cloud is één van de toonaangevende cloud computing aanbieders in Europa en is gespecialiseerd in 'Infrastructure as a Service' (IaaS). De organisatie levert een maandelijkse te betalen dienst aan grote en middelgrote bedrijven, waarbij wordt betaald voor de capaciteit die daadwerkelijk wordt gebruikt. Dutch Cloud ontwikkelde een unieke dienst waarbij het Cloud Product is gecombineerd met hoogwaardige consultant diensten. Belangrijkste doel daarbij is om de totale provisioning en het bedrijfsproces van de eindgebruiker te verbeteren. Lauren States, Vice President IBM cloud computing, Tivoli, heeft het Dutch Cloud pand gisteren officieel geopend. In haar huidige rol geeft Lauren States leiding aan een wereldwijd team dat verantwoordelijk is voor het creëren van een gedegen marktpositie. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de cloud computing strategie voor IBM's software business. Haar team werkt nauw samen met 'early adopters', zoals Dutch Cloud waarmee samen succes wordt bereikt. Door nieuwe technologieën beschikbaar te stellen aan vooraanstaande partijen, ontstaat de mogelijkheid om specifieke wensen te integreren in IBM's strategie, portfolio en nieuwe initiatieven. IBM ondersteunt Dutch Cloud in het constant verbeteren van de huidige cloud computing diensten. Dutch Cloud's consultants en engineers zijn met name gespecialiseerd in veilige en flexibele toegang tot cloud omgevingen. Dit is een van de voornaamste redenen voor klanten om te kiezen voor de cloud computing diensten van Dutch Cloud. Tevens is het mogelijk om te voldoen aan regelgevingen voor specifieke marktsegmenten.

30 maart 2010
LHC onderzoeksprogramma gaat van start ⇒

Bundels botsten met 7 TeV op elkaar in de nieuwe deeltjesversneller, de Large Hadron Collider (LHC) op CERN, Genève, Zwitserland, op 30 maart 2010, om 13:06. Dit markeert de start van het LHC onderzoeksprogramma. Deeltjes-fysici over de hele wereld verheugen zich op een potentieel rijke oogst van nieuwe fysica als de LHC zijn eerste lange run begint op een energie drie en een half keer hoger dan eerder bereikt met een deeltjesversneller. CERN gaat de LHC voor een periode van 18-24 maanden bedrijven, met als doel het leveren van voldoende gegevens voor de experimenten om significante voortgang te maken over een breed scala van kanalen. Zodra ze de bekende deeltjes van het Standaard Model "opnieuw ontdekt" hebben, een noodzakelijke voorwaarde als men op zoek is naar nieuwe fysica, zullen de LHC-experimenten met de systematische zoektocht naar het Higgs-boson beginnen. Met de verwachte hoeveelheid gegevens, door natuurkundigen een inverse femtobarn genoemd, zal de gecombineerde analyse van ATLAS en CMS in staat zijn om een breed massa-gebied te verkennen, en is er zelfs een kans op ontdekking van het Higgs deeltje als de Higgs-massa in de buurt van 160 GeV ligt. Als het veel lichter of zeer zwaar is, zal de ontdekking van het Higgs deeltje nog een paar jaar op zich laten wachten. Voor supersymmetrie zullen ATLAS en CMS elk na deze eerste run periode al voldoende gegevens hebben om kans te hebben op een echte doorbraak. Vorige experimenten waren gevoelig voor supersymmetrische deeltjes tot een massa van zo'n 400 GeV. Met een inverse femtobarn duwt de LHC het bereik voor deze ontdekkingen tot 800 GeV. Na deze run zal de LHC afsluiten voor routine onderhoud, en de voltooiing van de reparaties en consolidatie-werkzaamheden die nodig zijn om de ontwerp-energie van de LHC van 14 TeV te bereiken. Traditioneel bedreef CERN haar versnellers altijd typisch zeven tot acht maanden gevolgd door een shutdown periode van vier tot vijf maanden. Voor een cryogene machine zoals de LHC is deze cyclus niet optimaal omdat er jaarlijks teveel tijd verloren zou gaan met het opwarmen en afkoelen van de machine. Daarom heeft CERN besloten over te stappen op een cyclus met langere run periodes (jaren) afgewisseld door langere shutdowns van een half tot een heel jaar.

12 april 2010
Collaboratories effectief bij samenwerkend onderzoeken ⇒
Onderzoekers maken meer en meer gebruik van virtuele werkomgevingen. Deze digitale manier van samenwerken faciliteert wetenschappers in het onderzoeksproces, en dan vooral in het delen van bronnen en samenwerken aan een publicatie. Dit soort collaboratories (virtuele samenwerkomgevingen) versterken excellentie en efficiency van onderzoek: onderzoeksgroepen zijn zo in staat samen problemen op te lossen die het vermogen van de afzonderlijke onderzoekers te boven gaat. Het rapport 'Collaboratories: Connecting Researchers' vergelijkt acht softwaresystemen, evalueert de ervaringen van twaalf Nederlandse projecten en schetst een beeld van internationale ontwikkelingen. Het rapport geeft meer houvast in het faciliteren van de onderzoeksgemeenschap. Het geeft inzicht in het kiezen, opzetten en gebruiken van online samenwerkingsomgevingen voor onderzoekers.
08 april 2010
SURFnet organiseert training TRANSITS voor CSIRT's ⇒
Dit jaar verzorgt SURFcert tweemaal een tweedaagse training voor leden van Computer Security Incident Response Teams (CSIRT's). Het doel van de training is om handvatten te bieden voor het succesvol ontwikkelen en aanbieden van CSIRT-diensten. De eerste training is gepland op dinsdag 25 en woensdag 26 mei, de tweede op donderdag 4 en vrijdag 5 november. De volgende aspecten van het ontwikkelen en aanbieden van CSIRT-diensten komen aan bod: organisatorische aspecten; operationele aspecten; technische achtergrond; juridische aspecten en regelgeving; productaspecten (bijvoorbeeld vulnerabilities); en praktijkoefening. Het is een volledig tweedaags programma voor maximaal 12 deelnemers. Daardoor is er veel aandacht voor eigen inbreng en vragen van de cursisten. De eerste dag wordt afgesloten met een avondprogramma inclusief diner. Bij de training is een hotelovernachting op basis van eenpersoonskamer in Utrecht inbegrepen. Deelname aan de TRANSITS-training is gratis voor op SURFnet aangesloten instellingen. De trainingen worden op het SURFnet-kantoor in Utrecht gegeven.
31 maart 2010
SARA ontvangt zes proposals voor DECI-6 ⇒

SARA is een partner in het project Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications (DEISA), een belangrijk Europees samenwerkingsproject op het gebied van supercomputing. DEISA is gericht op het combineren van de HPC-infrastructuren van dertien nationale Europese rekencentra tot één gedistribueerde supercomputingomgeving. De nationale supercomputer Huygens maakt deel uit van dit netwerk. Met ondersteuning van de experts bij SARA kunnen onderzoekers grand challenge-applicaties draaien op alle supercomputers die binnen DEISA-verband beschikbaar zijn. Ten opzichte van de vorige call is het aantal proposals voor DECI-6, DEISA Extreme Computing Initiative, dit jaar met 62% gestegen naar een record van 122 inzendingen. SARA heeft zes inzendingen ontvangen - vijf uit Nederland en één uit België, waarvoor in totaal 23 miljoen standaard core-uren zijn aangevraagd. Voor Nederland betekent dit een overschrijding met een factor 6 ten opzichte van het aantal core-uren dat voor deze call beschikbaar is. De toewijzing heeft nog niet plaatsgevonden.

29 maart 2010
Startershandleiding beschikbaar voor het nationaal rekencluster Lisa ⇒
SARA stelt vast dat de gebruikersgroep van het nationaal rekencluster Lisa niet alleen groeit, maar ook toeneemt in gevarieerdheid. Tot voor kort hadden beginnende gebruikers voldoende basisvaardigheden met een Linux-systeem om direct aan de slag te kunnen op Lisa. De laatste tijd wordt SARA echter regelmatig geconfronteerd met gebruikers die geen enkele ervaring hebben met een Linux-systeem, maar wel met een Windows- of Mac OS X-systeem overweg kunnen. Speciaal voor beginnende gebruikers op het nationaal rekencluster Lisa die geen ervaring hebben met Linux heeft SARA een handleiding ontwikkeld.
23 maart 2010
NWO investeert 2 miljoen in ICT-onderzoek, voornamelijk in SAAS →
Vijf consortia gaan software verbeteren voor de financiële dienstverlening, zorg en overheid. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert in totaal twee miljoen euro. De consortia bestaan uit universiteiten, overheden en bedrijfsleven. Vanaf de start van het project werken onderzoekers en gebruikers samen. Het geld komt uit het onderzoeksprogramma JACQUARD. Dat staat voor Joint Academic and Commercial Quality Research & Development. Het onderzoeksprogramma versterkt de Nederlandse kennispositie op het terrein van Software en Service Engineering. Het programma legt het accent op de bruikbaarheid van onderzoeksresultaten. Centraal staat de structurele samenwerking tussen universiteiten en potentiële gebruikers van de onderzoeksresultaten. NWO ontving 22 vooraanmeldingen. Tien consortia werkten hun aanvraag uit. Een internationale commissie beoordeelde de voorstellen. NWO kende vijf projecten geld toe. De projecten starten uiterlijk 1 september 2010.
26 maart 2010
Nieuwe studie naar EPD legt gaten in beveiliging bloot →
Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) bevat gaten in de beveiliging. Zo wordt onvoldoende rekening gehouden met inbraken in zorginformatiesystemen of het Landelijk Schakelpunt (LSP). Bovendien is de mandatering waarmee artsen hun medewerkers namens henzelf toegang geven tot het EPD erg eenvoudig te misbruiken om toegang te krijgen tot een dossier. Dat blijk uit onderzoek van Guido van 't Noordende, informaticus van de Universiteit van Amsterdam. Uit deze eerste grote wetenschappelijke studie naar de beveiligingsarchitectuur van het EPD komt naar voren dat de beveiliging - en daarmee de confidentialiteit en privacy - van patiëntgegevens in het EPD niet afdoende gewaarborgd is. Voor het opvragen van een dossier hebben zorgverleners zoals artsen een eigen smartcard ('UZI-pas') waarmee ze toegang krijgen bij het LSP. Dit schakelpunt zoekt vervolgens het dossier op bij de informatiesystemen die de EPD's beheren. Van 't Noordende stelt dat in het geval van een inbraak in het LSP of de ziekenhuissystemen die de mandatering regelen de beveiliging onvoldoende is. Een goede stok achter de deur in de architectuur van het EPD ontbreekt volgens de informaticus.
24 maart 2010
Huygens als prototype voor Blue Waters supercomputer ⇒
Afgelopen jaar heeft het gerenommeerde Amerikaanse National Center for Supercomputer Applications (NCSA) gebruik gemaakt van de nationale supercomputer Huygens bij SARA. NCSA heeft Huygens benut om, op basis van testen, tot een keuze te komen voor het besturingssysteem voor de Blue Waters supercomputer. Huygens was de eerste IBM Power6 gebaseerde supercomputer ter wereld die Linux draait. SARA-experts deelden niet alleen hun ervaringen met NCSA, ook gaven zij waar nodig support. De resultaten op Huygens werden vergeleken met die op vergelijkbare supercomputers bij het National Center for Atmospheric Research (NCAR) en het European Center for Medium-Range Weather Forecasting (ECMWF), die allebei draaien op het besturingssysteem AIX. Op basis van een vergelijking op meer dan 160 punten heeft NCSA uiteindelijk ook voor Linux gekozen. Blue Waters wordt in 2011 in productie genomen en zal een sustained applicatieperformance hebben van 1 Pflop/s. Hiervoor is zo'n 10 Pflop/s peak performance nodig, wat ruim vier keer sneller is dan de huidige nummer 1 in de Top-500 van supercomputers wereldwijd. Blue Waters wordt gebaseerd op IBM Power7-nodes, de opvolger van de Power6-nodes waarmee Huygens is uitgerust.
13 april 2010
Logica opent innovatiecentrum voor klanten ⇒
Vrachtwagens die altijd de slimste route volgen, spraakherkenning en biometrische toepassingen voor kantoren en de publieke ruimte. Of laadpalen voor elektrische auto's, energiezuinige led-stadsverlichting en de nieuwste virtuele toepassingen (augmented reality) voor mobiele telefoons. Deze innovaties zijn allemaal te zien in het Spark Innovation Center van Logica in Amstelveen. In het centrum nodigt de Europese ICT-dienstverlener klanten en relaties uit om samen in een verfrissende en inspirerende omgeving te discussiëren over welke innovaties hun producten en diensten zullen verbeteren. Het Spark Innovation Center in Amstelveen is het eerste in Nederland. Eerder zijn er centra geopend in Lissabon, Bangalore, Chennai en Londen.
© Nieuwsbrief