logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer juni 2010
Activiteiten
21 juni 2010
13 september 2010 - BiG Grid Gebruikersdag in Amsterdam ⇒
Op maandag 13 september 2010 organiseert BiG Grid in de Beurs van Berlage in Amsterdam haar gebruikersdag. Deze dag gaat vooraf aan de grote conferentie van het European Grid Initiative, het EGI Technical Forum 2010, die van 14 tot en met 17 september eveneens in de Beurs van Berlage wordt gehouden. Op deze dag komen gebruikers van de door BiG Grid aangeboden faciliteiten aan het woord uit onder meer de astronomie, fysica, levenswetenschappen, sociale wetenschappen en humanioria. Ook worden workshops gehouden over onder meer large scale data management en over cloud-gebruik op de BiG Grid infrastructuur. De BiG Grid Gebruikersdag wordt mede gesponsord door de Vereniging Gridforum Nederland.
21 juni 2010
14-17 september 2010 - EGI Technical Forum 2010 in Amsterdam ⇒
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in de Beurs van Berlage in samenwerking met BiG Grid, het Nederlandse NGI project. Het EGI Technical Forum 2010 zet de traditie verder van de EGEE conferentiereeks en biedt een forum tot samenwerking voor de hele Europese e-Infrastructuur gemeenschap. Hier krijgen partners van projecten die gesubsidieerd werden na de oproep van november 2009 een eerste gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het EGI-InSPIRE project is er één van. De Europese Middleware Infrastructuur (EMI) en het Initiatief voor Globus in Europa (IGE) zullen tijdens dit Forum zeker hun opwachting maken. Noteer bovendien dat het nieuwe European Desktop Grid Initiative (EDGI) project tijdens dit event een volledige sessie zal wijden aan het ondersteunen van EGI gebruikersgemeenschappen met Desktop Grid resources. EDGI zal waarschijnlijk ook een tutorial over het gebruik van Desktop Grids in een eScience omgeving organiseren.
OGF nieuws
22 juni 2010
Alan Sill aangesteld tot Open Grid Forum Standaarden VP ⇒
Na een open oproep en de selectie door vertegenwoordigers, aangeduid door de OGF gemeenschap via NomCom, werd Dr. Alan Sill benoemd tot Vice President voor Standaarden. Dr. Sill is een senior onderzoeker aan de Technische Universiteit van Texas. De afgelopen tien jaar coördineerde hij grootschalige ontwikkelingsprojecten voor grid en gedistribueerde computing, zoals toegang tot databases en gedistribueerde gegevens voor natuurkundige experimenten en coördinering van de creatie van grootschalige, multi-Teraflop systemen voor het berekenen van dergelijke experimenten. Hij was betrokken in de eerste fases van de vorming van het Open Science Grid en het Texas Internet Grid voor Onderzoek en Vorming (TIGRE) aan de Technische Universiteit van Texas en in gedistribueerde computing voor de Collider Detector bij Fermilab. Alan Sill vervangt Chris Smith van Platform Computing die de OGF activiteiten voor standaardisatie de afgelopen drie jaar geleid heeft.
23 juni 2010
Nieuwe voorstellen voor Cloud en Grid standaarden tijdens OGF29 ⇒
Van 20 tot 22 juni heeft de OGF29 meeting plaatsgevonden in Chicago. Dit was een kleinschalig "workgroup only" event ter bevordering van de technische discussies aangaande standaardiseringen. Zo heeft de OCCI groep (Open Cloud Computing Interface) vorderingen bereikt en men is van plan om OCCI binnenkort als "proposed recommendation" te publiceren. Ook de SAGA groep (Simple API for Grid Applications) heeft een voorstel gedaan om IaaS clouds voor SAGA applicaties beschikbaar te maken. Een groot succes waren de Cloud & Grid Demonstrations waar onder meer in de "OGF/SNIA Joint Cloud Standards Demo" de interoperabiliteit tussen OCCI en CDMI getoond werd. In de Infrastructure area waren er bijeenkomsten van de Network Services Interface en Network Modelling Language werkgroepen waarin er grote Nederlandse bijdragen zijn vanuit SARA, UvA en SURFnet.
Cursussen en evenementen
17 juni 2010
6 september en 22 november 2010 - Nieuwe workshop 'SURFnet7 netwerktechnologie' ⇒
Op 6 september en 22 november biedt SURFacademy een nieuwe workshop aan voor netwerkbeheerders: 'SURFnet7 netwerktechnologie'. U krijgt hier een uitgebreide introductie in de structuur en de mogelijkheden van het toekomstige SURFnet-netwerk. Deze workshop bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De middag begint met een inleiding op het toekomstige SURFnet7 netwerk. Vervolgens kunt u zelf experimenteren met dynamische lichtpaden, die SURFnet sinds eind 2008 als dienst aanbiedt. U leert hoe u een dynamisch lichtpad opzet en welke mogelijkheden dynamische lichtpaden te bieden hebben.
Ledennieuws
22 juni 2010
Europese Middleware Initiative gaat van start ⇒
Het European Middleware Initiative (EMI) brengt de belangrijkste Europese middleware providers samen om een geconsolideerde reeks van diensten aan te bieden die de Europese en wereldomvattende onderzoeksgemeenschappen een voorheen ongekende rekenkracht moeten opleveren. De EMI componenten worden ontplooid in de Europese Distributed Computing Infrastructuren (DCI), zoals EGI en PRACE. Het project zal de interoperabiliteit tussen grids en andere computerinfrastructuren uitbreiden, de betrouwbaarheid van de diensten versterken en een model van uitgebreide middleware diensten voor alle gebruikersgemeenschappen verankeren. EMI zal de technologische hindernissen afbouwen die resource eigenaars er nu nog van weerhouden om hun resources te verspreiden en die onderzoeksgemeenschappen belemmeren om grids te gebruiken als een alledaags instrument voor hun activiteiten. EMI zal vooral aandacht besteden aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid voor wetenschappelijke gebruikers en interoperabiliteit en beheersbaarheid voor service providers. Dit project heeft de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) als Nederlandse partner.
09 juni 2010
Oprichting Consortium Green-IT Regio Amsterdam een feit  →

Op 8 juni vond de oprichtingsbijeenkomst plaats van de Stichting Consortium Green-IT Regio Amsterdam. Via een gezamenlijke aanpak door de ICT-sector in de regio Amsterdam wil het consortium concrete resultaten behalen bij het terugdringen van CO2-emissies en vermindering van het gebruik van energie. De oprichtingsbijeenkomst werd geopend door Maarten van Poelgeest, wethouder Klimaat en Energie van de gemeente Amsterdam. Anwar Osseyran, directeur van SARA en Vancis, heeft in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van de Stichting Consortium Green-IT Regio Amsterdam, de visie van het stichting uiteengezet en het stichtingsbestuur voorgesteld. Vervolgens presenteerde Jan Willem Tellegen, directeur van de stichting, de concrete activiteiten van de stichting. Tenslotte hebben aan het einde van het officiële gedeelte van het programma zo'n 25 partijen de deelnemersovereenkomst getekend.

08 juni 2010
Holland@CERN gehonoreerd door Economische Zaken →
Het Ministerie van Economische zaken heeft bekend gemaakt dat de Stichting FOM voor de organisatie van Holland@CERN een toekenning uit het budget voor het programma van Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA) ontvangt. De organisatie van Holland@CERN wordt verzorgd door het Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef in samenwerking met het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen, Stichting FOM en Dutch Scientific. Holland@CERN is een expositie van Nederlandse hightechbedrijven op het terrein van het deeltjeslaboratorium CERN bij Genève met als doel het contact tussen het onderzoek en de industrie te stimuleren. Deze uitgaande handelsmissie van Holland@CERN past uitstekend bij het doel van het CPA-programma, namelijk het bevorderen van handel, investeringen en samenwerking van Nederlandse bedrijven op buitenlandse markten. Uit de 158 ingediende aanvragen voor promotionele activiteiten zijn er 45 gehonoreerd in deze ronde waaronder de aanvraag voor Holland@CERN. Op 7 juni werd in Holland Gateway bij Schiphol het contract officieel getekend.
17 juni 2010
Dynamische lichtpadensoftware open source beschikbaar ⇒
Op 7 juni 2010 is door Ciena de Dynamic Resource Allocation Controller (DRAC) software vrijgegeven onder de GPLv3-licentie. Deze software biedt gebruikers de mogelijkheid om een dynamisch lichtpad op te zetten in een door DRAC beheerd netwerk. De DRAC-software is in samenwerking met SURFnet ontwikkeld. SURFnet gebruikt de software voor het leveren van de dynamische lichtpadendienst. De Open DRAC-community ontwikkelt de software nu actief verder, voor ondersteuning van meer netwerkapparatuur en technologie. Voor SURFnet-gebruikers wordt onder meer gewerkt aan het internationaal toegankelijk maken van de dynamische lichtpaden.
15 juni 2010
Geslaagde SARA/NCF-workshop 'Preparing for the Petascale Computing Challenge' op 11 juni 2010 ⇒
Op 11 juni jongstleden organiseerden SARA en NCF de workshop 'Preparing for the Petascale Computing Challenge' voor vooraanstaande Nederlandse wetenschappers op het gebied van computerwetenschappen, HPC experten en andere belanghebbenden. Binnen afzienbare tijd zullen supercomputers met Petascale performance worden ontplooid. Deze systemen zullen voorheen ongekende rekenkracht, uitdagingen en kansen bieden. Een groot aantal Nederlandse wetenschapslui wordt reeds geconfronteerd met welbepaalde wetenschappelijke Petascale uitdagingen, zoals blijkt uit de publicatie "Het belang van High Performance Computing voor Nederland" uitgegeven door SARA en NCF in 2009. Deze uitdagingen vereisen een multidisciplinaire aanpak en een hechte samenwerking tussen wetenschappers, computerexperten, ingenieurs en technici. Het doel van de workshop bestond erin de huidige uitdagingen en problemen op de Huygens en Lisa systemen te identificeren, als daar zijn schaalbaarheid en parallelle I/O. Verder werd er gediscussieerd over de uitdagingen en problemen met betrekking tot Petascale Computing. Doel was om tot een gemeenschappelijke agenda te komen voor Petascale Computing in Nederland.
09 juni 2010
Europese Commissie verwelkomt lancering van supercomputing infrastructuur voor Europese onderzoekers  ⇒
De Europese Commissie (EC) zegt volmondig ja tegen de lancering van een initiatief voor 500 miljoen euro dat de Europese supercomputer capaciteiten een duw in de rug moet geven en toegang moet bieden aan Europese wetenschappers. PRACE verenigt de EC en 20 Europese landen in een uniek initiatief dat onderzoekers in staat zal stellen om supersnelle computers te gebruiken die in andere landen gehuisvest zijn om hun onderzoeksprojecten uit te voeren. Die rekenkracht kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de ontwikkeling van efficiëntere zonnecellen te versnellen of om te onderzoeken hoe medicijnen reageren in het menselijk lichaam. De snelste Europese computer, JUGENE in Duitsland, is de eerste machine die beschikbaar zal zijn voor Europese wetenschappers onder het PRACE initiatief. Tegen 2015 komen er meer supercomputers beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Deze landen hebben zich ertoe verbonden om elk 100 miljoen euro te investeren in het PRACE initiatief over de volgende vijf jaar. Het initiatief blijft open voor andere landen die dergelijke supercomputers kunnen huisvesten. De EC draagt meer can 70 miljeon euro bij aan PRACE om het Europese onderzoek en de concurrentiekracht te versterken volgens de richtlijnen van de Digitale Agenda voor Europa. Vanaf 1 augustus kunnen wetenschappers de PRACE infrastructuur ten volle benutten, mits hun aanvraag goedgekeurd wordt door een Europees Peer Review proces.
26 mei 2010
NWO investeert 26 miljoen in nationale onderzoeksfaciliteiten ⇒
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert 25,8 miljoen euro in grootschalige apparatuur, dataverzamelingen en software. Het betreft financiering uit het programma Investeringen NWO-groot. Met dit programma financiert NWO omvangrijke infrastructuur die onderzoek op nationale schaal mogelijk maakt. De wetenschappelijke infrastructuur die met Investeringen NWO-groot wordt gefinancierd heeft een overtuigend nationaal karakter. De apparatuur, dataverzamelingen en software versterken de internationale uitstraling en de positie van het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek. De daarvoor benodigde investeringen lopen in de miljoenen en zijn daarom niet of slechts moeilijk te dragen door individuele instellingen. Met deze investering geeft NWO sturing aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. NWO ontving 23 aanvragen voor het programma Investeringen NWO-groot. De aanvragen zijn in nationale competitie beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteit, nationale functie en maatschappelijk belang. Elf projecten hebben een subsidie ontvangen. De toegekende bedragen variëren van 780.000 euro tot meer dan zes miljoen. Voor Investeringen NWO-groot wordt een keer in de twee jaar een aanvraagronde gehouden.
22 juni 2010
FOM-NIKHEF werkt mee aan het Initiatief voor Globus in Europa ⇒
De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) is partner in het Initiative for Globus in Europe (IGE) dat de Europese Globus activiteiten coördineert. Dit gebeurt ter ondersteuning van de Europese computerinfrastructuren en om van mogelijke synergieën gebruik te maken. Het project wil Globus ontwikkelingen optimaliseren volgens de vereisten van de Europese gebruikers en de invloed verhogen van de Europese ontwikkelaars in de Globus Alliance. IGE zal fungeren als een service provider voor de Europese e-infrastructuren met betrekking tot de ontwikkeling, aanpassing, provisionering, ondersteuning en onderhoud van de componenten van de Globus Toolkit.
20 mei 2010
Vrije Universiteit wint SCALE Challenge 2010 met WebPIE ⇒
Een team van het Departement Computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit heeft de Derde IEEE Internationale Scalable Computing Challenge gewonnen, die gehouden werd tijdens de Tiende CCGrid Conferentie in Melbourne, Australië. Het doel van de SCALE Challenge is om een probleem uit het echte leven op te lossen met rekenkracht die schaalbaar is. Het team van de Vrije Universiteit presenteerde WebPIE, een parallelle inference engine die schaalbaar is op het semantische web. De oplossing is gebaseerd op MapReduce. WebPIE is in staat om reasoning op webschaal 60 keer sneller uit te voeren met 10 keer meer gegevens dan gelijk welke andere benadering.
17 juni 2010
SURFnet, Juniper & Telindus-ISIT testen als eerste in EMEA de Juniper 100 Gigabit Ethernet Interface ⇒
SURFnet heeft met succes als eerste in EMEA een 100 Gigabit Ethernet verbinding gerealiseerd op haar Juniper Networks T Series Core Routers in Amsterdam. SURFnet heeft hierbij gebruik gemaakt van de nieuwste oplossing van Juniper en de diensten van netwerk- en storage integrator Telindus-ISIT. Hiermee toont SURFnet aan dat zij klaar is voor de toekomstige groei van het gerouteerde internetverkeer op haar backbone. Vorig jaar demonstreerde SURFnet op het bestaande SURFnet netwerk succesvol twee 40 Gbit/s optische verbindingen en één 100 Gbit/s optische verbinding tussen Amsterdam en Hamburg en werd een 40 Gbit/s optische verbinding tussen SURFnet en CERN in Geneve in productie gebracht. Nu is het SURFnet gelukt om als eerste binnen Europa, het Midden Oosten en Azië succesvol een 100 Gigabit Ethernet gerouteerde verbinding tussen twee Juniper Networks T Series Core Routers te realiseren. Met de succesvolle toepassing van deze nieuwe technologie, bewijst het samenwerkingsverband tussen SURFnet, Juniper en Telindus-ISIT aan de voorkant van de ontwikkelingen van highspeed netwerken te zitten.
01 juni 2010
Logica levert diensten aan Europese Ruimtevaartorganisatie ⇒
Logica heeft een driejarig contract gewonnen voor het leveren van diensten aan de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. In de volgende drie jaar gaat Logica informatiesysteem-technologiediensten leveren aan ESA voor gebruik bij ESRIN in Frascati, in de buurt van Rome. Het contract van 7,5 miljoen euro draagt Logica de verantwoordelijkheid op voor de operationele integratie, verificatie en validatie van de ESA aard-observatie gegevenssoftware. ESA zal kunnen profiteren van een grotere flexibiliteit en verminderde beheerskosten door het outsourcen van het beheer van het zeer complexe test- en upgradingsproces. Logica is de hoofdcontractant en wordt ondersteund door Elsag Datamat en Siemens als sub-contractors. Het contract loop van 1 april 2010 tot en met 31 juli 2013, met een optionele verlenging van twee jaar.
17 juni 2010
Eerste kenniscentrum Cloud computing opent deuren in Enschede ⇒
Op 17 juni 2010 werd het officiële startschot gegeven voor Centre4Cloud in The Corridor in Enschede. Centre4cloud is het Nederlandse kenniscentrum voor Cloud computing. Cloud computing is benoemd tot de nieuwe technologie van het jaar 2010 en geldt als een revolutie voor de IT wereld. Cloud computing is een volwassen techniek die het mogelijk maakt om via het internet computerkracht of -ruimte en applicaties snel en veilig te gebruiken, zonder dat de gebruikers deze zelf op de computer hebben staan of onderhouden. Dat levert voordelen op op het gebied van schaalbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en innovativiteit. De kennis en kunde rondom Cloud computing is echter nog erg beperkt. Daarom bieden Google, IBM, KPN, de Universiteit Twente, Kennispark Twente en Caase.com het Centre4Cloud aan. Het centrum opent op 1 augustus 2010 de deuren. De presentaties van de officiële voorstelling zijn nu beschikbaar.
14 juni 2010
SARA storagesysteem levert data met 9 GB/s ⇒

Het rekencluster GINA bij SARA heeft op 10 juni 2010 met een snelheid van ruim 9 gigabyte per seconde data gelezen uit SARA's storagecluster. Dat komt neer op twee DVD's per seconde. Dit gebeurde bij het verwerken van gegevens afkomstig van de Large Hadron Collider (LHC), 's werelds krachtigste deeltjesversneller bij CERN, Genève. De LHC wordt gebruikt om de fundamentele eigenschappen van subatomaire deeltjes en krachten te bestuderen om een inzicht te krijgen in het ontstaan van het heelal. Het WLCG (Worldwide LHC Computing Grid) verenigt de infrastructuur van computercentra over de hele wereld voor het opslaan en verwerken van de gegevens uit de LHC. Deze infrastructuur is gebaseerd op diverse nationale en internationale grids, zoals European Grid Initiative (EGI) en Open Science Grid (OSG). De datastroom afkomstig van de LHC loopt van CERN naar elf zogenaamde Tier-1 centers, waarvan één in Nederland. De Nederlandse Tier-1 is een samenwerkingsproject van SARA en Nikhef. De Tier-1 activiteiten van SARA en Nikhef maken deel uit van het BiG Grid-project. BiG Grid beoogt in Nederland een e-Science infrastructuur van wereldklasse op te bouwen. Behalve ten behoeve van de hoge-energiefysica wordt deze infrastructuur ook gebruikt voor andere nationale en internationale Grid-projecten, zoals EGI InSPIRE, LOFAR en Life Sciences in Nederland. De grote datastroom is mogelijk geworden door diverse uitbreidingen in de infrastructuur bij SARA in het afgelopen jaar. De opslagcapaciteit is uitgebreid tot bijna 4 petabyte; het rekencluster is uitgebreid tot meer dan 2.000 CPU-cores en de netwerkbandbreedte tussen het rekencluster en het storagecluster is recentelijk uitgebreid tot 160 Gbps.

17 juni 2010
SURFnet brengt publicatie over Cloud computing in het onderwijs uit ⇒
Cloud computing is een ontwikkeling die voor een grote verandering in het gebruik van ICT kan zorgen. Het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma heeft een publicatie uitgebracht waarin bekeken wordt wat Cloud computing voor het onderwijs kan betekenen. Cloud computing betekent het aanbieden en gebruiken van ICT-voorzieningen via internet. Op dit vlak zijn veel ontwikkelingen gaande. De technologieverkenning 'Cloud computing in het onderwijs' wil bewustwording creëren in het onderwijsveld over de mogelijkheden en toepassingen van Cloud computing. Naast een korte theoretische introductie biedt de publicatie tips bij het beslissen over Cloud computing en aandachtspunten bij implementatie. Dit alles wordt geïllustreerd met praktijkervaringen uit het hele onderwijsveld. Via de Kennisnet-groep op LinkedIn kunt u ontwikkelingen op het gebied van Cloud computing bijhouden en ervaringen over actuele thema's uitwisselen.
03 juni 2010
TERENA Networking Conferentie 2010  ⇒

Bijna 500 deelnemers woonden de TERENA Networking Conferentie 2010 bij in Vilnius, Litouwen. Zij kregen demonstraties te zien van I-SHARe, eduroam en endoscopie op afstand met gebruik van multi-connectie DVTS. Josh Howlett van JANET stelde enkele nieuwe benaderingen voor om het gebruik van identity federation uit te breiden tijdens zijn voorstelling van het Moonshot project. Mark Ellisman, UCSD & International Neuroinformatics Coordinating Facility, Stockholm, toonde de deelnemers wat het betekent om een breinonderzoeker te zijn in de digitale era. Op één enkele middag kunnen bepaalde microscopen nu al 4 terabytes aan gegevens genereren, legde hij uit. Alle TNC 2010 presentaties zijn te raadplegen via de gearchiveerde video streams. De volgende TERENA Networking Conferentie vindt plaats in Praag, Tsjechië van 16 tot en met 19 mei 2011.

14 juni 2010
Mijlpaal-jobs op nationaal rekencluster Lisa ⇒
Op 25 mei 2010 werd de 4.000.000ste job gedraaid op het nationaal rekencluster Lisa. De job was afkomstig van Stephan Ripke, die actief is op het gebied van statistische genetica bij het Psychiatrische Genome Consortium (PGC). Ripke tracht associaties te ontdekken tussen bepaalde genen en psychiatrische aandoeningen. Op 11 november 2009 werd de 3.000.000ste job gedraaid op het nationaal rekencluster Lisa. De job was afkomstig van Jamie McLaren, werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam, instituut Biodiversity and Ecosystem Dynamics, afdeling Computational Geo-Ecology. Het onderzoek behelst het modelleren van de migratie van vogels.
© Nieuwsbrief