logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer augustus 2010
Activiteiten
17 augustus 2010
13 september 2010 - BiG Grid Gebruikersdag in Amsterdam ⇒
Zoals eerder aangekondigd organiseert BiG Grid een gebruikersdag op maandag 13 september in de Beurs van Berlage. Gridforum-leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Het programma (key note speakers en workshop) kunt u vinden op http://www.biggrid.nl/news-and-events/userday2010-programme/ Het gebouw is open vanaf 09:30, het programma begint om 10:00 en eindigt 18:00. Deelname is gratis, wel is registratie vooraf verplicht. De gebruikersdag gaat vooraf aan de conferentie van het European Grid Initiative (EGI Technical Forum 2010), ook in de Beurs van Berlage, van 14 tot 17 september (zie http://www.egi.eu/EGITF2010/ ).
03 augustus 2010
17 september 2010 - Tweede IDGF Tutorial over het Gebruik van Desktop Grids in een eScience Omgeving in Amsterdam ⇒
Het Tweede IDGF Tutorial over het Gebruik van Desktop Grids in een eScience Omgeving zal plaatsvinden op 17 september 2010 van 14u00 tot 17u30 in de Beurs van Berlage in Amsterdam, Nederland. Doel van dit tweede IDGF tutorial is om een inleiding te geven in Desktop Grid computing; het programmeren voor Desktop Grids; en het verbinden van Desktop Grids met standaard wetenschappelijke werkomgevingen, zoals de Europese Grid Infrastructuur (EGI). Desktop Grids bestaan uit ongebruikte computing resources die verzameld worden en beschikbaar gemaakt voor wetenschappelijke toepassingen. Een Desktop Grid kan bijvoorbeeld bestaan uit kantoormachines aan een universiteit of computers in collegezalen. Dit zijn zogenaamde lokale Desktop Grids. Desktop Grids kunnen ook bestaan uit ongebruikte computertijd geschonken door burgers. Dit zijn de zogenaamde Vrijwilligers Desktop Grids. Het tutorial biedt een inleiding in Desktop Grids en laat zien hoe een Desktop Grid kan worden geïnstalleerd. Het tweede IDGF tutorial wordt georganiseerd door de Internationale Desktop Grid Federatie, met ondersteuning van het EDGI project en Gridforum.nl. Het EGI Technical Forum biedt logistieke steun en de lokale organisator is AlmereGrid.
20 augustus 2010
17 september 2010 - Internationale Desktop Grid Federation organiseert sessie tijdens het EGI Technical Forum 2010 in Amsterdam ⇒
De Internationale Desktop Grid Federation (IDGF) organiseert op 17 september tijdens het EGI Technical Forum om 9u00 in de Keurzaal van de Beurs van Berlage de sessie voor het EDGI project "Supporting EGI user communities with Desktop Grid resources". Het EDGI project ontwikkelt middleware die de resultaten optimaliseert die bereikt werden binnen het EDGeS - Enabling Desktop Grids for e-Science - project met betrekking tot de uitbreiding van Service Grids met Desktop Grids voor het ondersteunen van EGI en NGI gebruikersgemeenschappen. Dit zijn traditioneel zware gebruikers van Distributed Computing Infrastructures (DCIs) en hebben nood aan een groot aantal CPUs en cores. EDGI gaat verder dan bestaande DCIs die normaal uit cluster Grids en supercomputer Grids bestaan, en breidt deze uit met openbare en institutionele Desktop Grids en Clouds. EDGI integreert software componenten van ARC, gLite, Unicore, BOINC, XWHEP, 3G Bridge, en Cloud middleware zoals OpenNebula en Eucalyptus in SG->DG->Cloud platforms voor service provisie. Het doel van de ochtendsessie is om de huidige status en de roadmap voor te stellen van de EDGI infrastructuren aan de EGI gebruikersgemeenschappen die deze infrastructuur reeds gebruiken en om nieuwe EGI gebruikersgemeenschappen aan te trekken als potentiële gebruikers van de EDGI infrastructuur. Case studies van EGI en andere gebruikersgemeenschappen ondersteund door het DEGISCO - Dekstop Grids for International Scientific Collaboration - project en die de EDGI/EDGeS infrastructuur gebruiken, zullen voorgesteld worden, gevolgd door een open discussie. Alle EGI/NGI gebruikersgemeenschappen die willen verkennen hoe Desktop Grid resources in staat zijn om de EGI/NGI resources uit te breiden waartoe zij momenteel toegang hebben, zijn welkom. De sessie wordt geleid door Tamas Kiss van de Universiteit van Westminster in Londen.
Cursussen en evenementen
30 juli 2010
11-13 oktober 2010 - SURFcert Digitale Forensics cursus in Utrecht ⇒
Van 11 t/m 13 oktober biedt SURFcert een intensieve driedaagse Digitale Forensics cursus aan. In deze cursus worden computer forensische technieken uitgelegd door experts van de Universiteit van Amsterdam en SURFnet. De training is primair bestemd voor degenen die binnen de eigen instelling lid zijn van een CSIRT. Naast de verschillende presentaties van experts zal er ook hands-on gewerkt worden met diverse tools. Het is een volledig driedaags programma voor maximaal 18 deelnemers.
22 juli 2010
28-29 oktober 2010 - ISC Cloud '10 in Frankfurt, Duitsland ⇒

ISC Cloud '10 is een nieuwe conferentie die plaatsvindt op 28-29 oktober, 2010 in Frankfurt, Duitsland. Natuurlijk komt cloud computing reeds aan bod tijdens andere conferenties maar toch bestaat er een duidelijke nood aan een internationaal cloud computing event dat helemaal gewijd is aan het uitwisselen van ideeën en kennis over en ervaringen met het gegevens-intensieve rekenen in de cloud met als doelgroepen zowel onderzoekers als vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. ISC Cloud beantwoordt aan deze nood en zal een platform opzetten voor mensen die interesse hebben voor alle aspecten van cloud computing, met inbegrip van de verhouding tot HPC computing. Eén van de sprekers is Maurice Bouwhuis van SARA die een presentatie zal houden over de SARA Cloud Computing Service voor Computerwetenschappen.

24 juli 2010
4-5 november 2010 - Achtste e-Infrastructure Concertation Meeting bij CERN in Genève, Zwitserland ✉

Op 4-5 november 2010 vindt in de gebouwen van CERN in Genève, Zwitserland de Achtste Concertation Meeting plaats. Tijdens deze meeting worden de nieuwe e-Infrastructuur projecten voorgesteld die van start gaan in 2010. Tevens wordt de vooruitgang binnen de e-Infrastructuren in kaart gebracht en wordt er gediscussieerd over de evaluatie van de impact in dit domein. De meeting wordt samen georganiseerd door de Europese Commissie en het eScienceTalk project.

Ledennieuws
09 augustus 2010
Peter Sloot presenteert zijn onderzoek in De Fascinatie ⇒
De Fascinatie is een serie programma's - onder de vlag van UvA-tv - waarin onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam zichzelf presenteren. Aan de hand van een aantal stellingen vertellen zij over de fascinatie voor hun vak. De afleveringen duren ieder zo'n tien tot twaalf minuten. De programma's worden gemaakt door het Audio Visueel Centrum (AVC) / Informatiseringscentrum van de UvA. Een van de afleveringen gaat over Peter Sloot. Prof. dr. Peter Sloot, hoogleraar Computational Science, richt zich in zijn onderzoek op de vraag hoe complexe systemen werken. Hoe kun je macroscopisch gedrag afleiden uit microscopisch gedrag? Dit is een van de grootste wetenschappelijke uitdagingen van deze tijd, aldus Peter Sloot.
26 juli 2010
Call voor Papers voor een Special Issue over MapReduce en zijn Toepassingen  ✉
Wiley's Journal Concurrency and Computation: Practice & Experience gaat een special issue uitbrengen over het MapReduce Programming Model en zijn Toepassingen. MapReduce is heel geschikt voor het verwerken van grote gegevensreeksen. MapReduce maakt gebruik van functioneel programmeren waarbij een programmeur zowel een Map taak kan definiëren die een gegevensreeks in een andere gegevensreeks onderbrengt als een Reduce taak die tussentijdse outputs combineert tot een eindresultaat. Het speciale nummer is gewijd aan de recente vooruitgang in de ontwikkelingen van instrumenten, toepassingen en omgevingen voor MapReduce en de bruikbaarheid in wetenschappelijke en bedrijfsomgevingen. U kunt een paper indienen tot en met 15 september 2010 bij Gilles Fedak. van INRIA.
18 augustus 2010
UvA-hoogleraar Erik Verlinde gaat zwaartekracht te lijf met nieuwe theorie →

Het idee kreeg Erik Verlinde, hoogleraar Theoretische Fysica aan de UvA, vorige zomer, al liggend op het strand tijdens een vakantie in Frankrijk. Vier maanden later, in december 2009, introduceerde Erik Verlinde tijdens een lezing aan het Spinoza Instituut in Utrecht zijn kijk op zwaartekracht. Een maand later volgde zijn artikel 'On the Origin of Gravity and the Laws of Newton'. Zijn inzichten bleven niet onopgemerkt. Integendeel. Erik Verlinde verscheen in (inter)nationale kranten (onder meer in de New York Times), tijdschriften en was het onderwerp van gesprek op webfora; ook collega-wetenschappers gingen wereldwijd aan de slag met zijn theorie. De UvA-hoogleraar legt met zijn artikel de basis voor een nieuwe denkwijze over zwaartekracht. Waar Isaac Newton ons vertelt dát er een appel van de boom valt, heeft Erik Verlinde een eerste stap gezet om uit te vinden waarom dat gebeurt.

18 augustus 2010
Start bouw OpenSocial omgeving ⇒
Binnen het project Collaboration Infrastructure (COIN) is SURFnet nu officieel gestart met de bouw van een OpenSocial omgeving. Het team bestaat uit mensen van Ibuildings, Q42, Everett, Zilverline en een groot aantal betrokken medewerkers van SURFnet. Ibuilidings zal de ontwikkeling van de middleware voor haar rekening nemen, Q42 wordt ingezet voor de realisatie van de OpenSocial GUI en Everett is betrokken vanwege hun ervaring met de Proof of Concept die SURFnet vorig jaar heeft uitgevoerd. De werkzaamheden van de bouw wordt volgens de SCRUM methode uitgevoerd. De ontwikkelactiviteiten worden verdeeld in verschillende iteraties. Aan het einde van iedere iteratie wordt een demonstratie gegeven van hetgeen er tot dan toe ontwikkeld is. SURFnet heeft een nieuw (Engelstalig) blog 'Project COIN' gelanceerd, waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen binnen het project.
22 juli 2010
Call 1 van het Future Internet Public Private Partnership (FI-PPP) is nu geopend ⇒

Call 1 van het Future Internet Public Private Partnership (FI-PPP) werd geopend op 20 juli en zal sluiten op 2 december 2010. Het FI-PPP streeft ernaar om de Europese competitiviteit in Internet technologieën en systemen van de volgende generatie te bevorderen en om de opkomst van toekomstige Internet-verrijkte toepassingen met openbare en sociale relevantie te ondersteunen. De volledige tekst van de oproep en het complete Werkprogramma kunt u terugvinden via http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=328

10 augustus 2010
Onderzoekschool OSAF van Nikhef ontvangt NWO-subsidie ⇒
De landelijke Onderzoekschool Subatomaire Fysica OSAF (Research School Subatomic Physics) is een van de tien onderzoekscholen in Nederland die subsidie krijgen uit het nieuwe NWO-Graduate Programme. De NWO-commissie was zeer te spreken over het "indrukwekkende voorstel" van de OSAF. De subsidie van 800.000 euro is bestemd voor de aanstelling van vier extra promovendi die binnen de school hun onderzoek gaan uitvoeren. De OSAF is de onderzoekschool van het Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef, een samenwerkingsverband tussen de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en vier universiteiten: de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Penvoerder van de OSAF is de Radboud Universiteit Nijmegen. NWO ontwikkelde het nieuwe Graduate Programme op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met als doel de vorming van een excellente onderwijs- en onderzoeksomgeving voor zeer talentvolle jonge onderzoekers. In de tweede ronde van het Graduate Programme werden uit de 29 aanvragen na zorgvuldige selectie uiteindelijk tien aanvragen gehonoreerd. De scholen werden beoordeeld op basis van wetenschappelijke kwaliteit (onderzoeksprogramma, kwaliteit van onderzoekers) en op basis van kwaliteit van het onderwijs en de geboden begeleiding (onderwijsprogrammering, kwaliteit van begeleiders en docenten). De referenten van NWO noemden de aanvraag van de OSAF een excellent voorstel van een top instituut, en stelden dat het moeilijk is om een betere plaats te bedenken voor wetenschappers aan het begin van hun carrière.
19 juli 2010
Omkering van de stroming in thermisch gedreven turbulentie →

Onderzoekers van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM); de Universiteit Twente; de Universiteit van Hong Kong, China; de Universiteit van Tokyo, Japan; en de Universiteit van Marburg, Duitsland hebben met behulp van experimenten en numerieke simulaties - deels uitgevoerd op het Huygens cluster van SARA - laten zien dat de stroming in tweedimensionale Rayleigh-Bénard convectie spontaan kan omdraaien door de invloed van de stroming in de hoeken van de bak. De bevindingen van de onderzoekers zijn op 16 juli gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Physical Review Letters. Een vloeistof tussen twee horizontale wanden, waarbij de onderste wand op een hogere temperatuur gehouden wordt dan de bovenste wand, zal bij voldoende groot temperatuurverschil convectiegedrag vertonen. Vloeistof bij de onderste wand zal warmer en dus lichter worden dan de vloeistof erboven en door zwaartekrachtseffecten naar boven bewegen en vice versa. Dit verschijnsel heet Rayleigh-Bénard convectie. Dit systeem is relevant voor veel astro- en geofysische verschijnselen, zoals convectie in de oceaan, in de buitenste wand van de aarde, binnenin grote gasplaneten, en in de buitenste laag van de zon. In deze systemen worden spontane draaiingen van de stroming waargenomen, die worden geassocieerd met de omdraaiing van het aardmagnetisch veld.

21 juli 2010
LLowlab op Lowlands ⇒
Tijdens het festival Lowlands presenteren NWO, Technologiestichting STW en andere partners LLowlab: drie drijvende eilanden in Lake Lowlands die geheel in het teken staan van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, techniek en duurzaamheid. Van 20 t/m 22 augustus vindt in Biddinghuizen de uitverkochte achttiende editie van Lowlands plaats. Op het grootste van de drie drijvende eilanden, de Sustainable Playground, kunnen bezoekers experimenteren met bijvoorbeeld 'kernfusie' of nanozeep. Op het tweede eiland, de Greenstage, kan het publiek zelf energie opwekken voor een dagelijks optreden van de band Florian Wolff. Daarnaast is er een wetenschapsquiz onder leiding van Lottie Hellingman. Het kleinste van de 3 LLowlab eilanden is Cradle. Hier kunnen bezoekers volledig duurzaam ontspannen en bedenken hoe de toekomst er uit moet gaan zien. LLowlab wordt inhoudelijk en financieel door een aantal wetenschappelijke organisaties mogelijk gemaakt: Technologiestichting STW, Nanopodium, NWO en de KNAW.
17 augustus 2010
UvA-sterrenkundigen en NASA ontdekken eerste eclipserende röntgenpulsar →
Sterrenkundigen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en collega's van NASA hebben de eerste milliseconde-röntgenpulsar ontdekt die wordt verduisterd door zijn begeleidende ster. Deze ontdekking kan meer licht werpen op de interne structuur en grootte van de lastig te bestuderen neutronensterren. Daarnaast kan zo een van de belangrijkste voorspellingen van Einsteins relativiteitstheorie worden getest. De ontdekking wordt binnenkort gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Astrophysical Journal Letters. Een pulsar is een snel roterende neutronenster, het overblijfsel van een ingestorte zware ster die ooit als supernova is ontploft. Neutronensterren zijn anderhalf keer zo zwaar als de zon, terwijl ze een diameter hebben van slechts 15 tot 20 kilometer.
20 augustus 2010
Logica maakt iPhone-applicatie voor artsen ⇒
Logica, de Europese ICT-dienstverlener en AirMedApp BV hebben in samenwerking met Guido de Rooij, anesthesioloog en arts op de traumahelicopter, een innovatieve toepassing voor de Apple iPhone ontwikkeld. Anesthesiologen kunnen met deze zogeheten app voor de iPhone - CS-Anesthesia genoemd - razendsnel allerlei informatie over reanimatie(protocollen) en informatie over geneesmiddelen opvragen. Daarnaast kunnen zij door leeftijd of gewicht van de patiënt in te toetsen ook de juiste dosering van deze medicijnen bekijken. De anesthesiologen hebben dankzij het iPhone-programma overal en altijd essentiële gegevens bij de hand. Naast het anesthesieprogramma is er ook een reanimatieprogramma. Deze stelt elke arts, verpleegkundige en hulpverlener die betrokken is bij reanimaties in staat om de belangrijkste protocollen op te zoeken. Voor het goed oefenen van de snelheid van hartmassage is er ook de beschikking over een metronoom, die het juiste tempo aangeeft. De toepassing geeft verder de juiste doseringen aan die bij het gewicht en de leeftijd van de patiënt passen.
28 juli 2010
PRACE verleent 320 mijoen computeruren aan tien Europese onderzoeksprojecten ⇒
Tien onderzoeksprojecten, vijf uit Duitsland, twee uit het Verenigd Koninkrijk, en telkens een uit Italië, Nederland en Portugal, hebben toegang gekregen tot de PRACE infrastructuur. In totaal 321,4 miljoen computeruren werden verleend. Achtenzestig toepassingen met een totaal van 1870 miljoen computeruren werden ontvangen voor deze oproep die de eerste gelegenheid voor onderzoekers vormde om te solliciteren voor de PRACE resources. De succesvolle onderzoeksprojecten situeren zich in de domeinen van astrofysica, aardwetenschap, engineering, plasma- en deeltjesfysica met onderzoekers van 31 universiteiten en onderzoeksinstituten in twaalf landen. Deze projecten zullen toegang krijgen tot JUGENE, IBM BlueGene/P, aan het Gauss-Centrum voor Supercomputing in Juelich, Duitsland. Dit is het eerste Petascale HPC systeem dat beschikbaar is voor onderzoekers via PRACE. Het is de snelste supercomputer binnen Europa die beschikbaar is voor openbaar onderzoek.
09 augustus 2010
HPC Advisory Council introduceert University Award Programma ⇒
De HPC Advisory Council heeft een Award programma opgezet dat onderzoeksvoorstellen voor verregaand onderzoek in high performance computing gaat evalueren. Twee keer per jaar zal de HPC Advisory Council voorstellen selecteren waarvan de winnaars kunnen profiteren van een reeks resources en events, aangeboden door de HPC Advisory Council, zoals de gelegenheid om hun onderzoeksresultaten te presenteren aan een groter publiek. Voorstellen voor het 2011 HPC Advisory Concil University Award Programma kunnen ingediend worden tot en met 30 oktober 2010. De geselecteerde voorstellen worden bekend gemaakt op 15 november.
20 juli 2010
ClusterVision levert 33 Tflop/s supercomputer aan de Universiteit van Groningen ⇒

ClusterVision heeft een van Nederlands snelste supercomputers aan de Universiteit van Groningen geleverd. Het apparaat heeft een piekvermogen van 33 Teraflops en is daarmee volgens de fabrikant de snelste computer voor één universiteit in Nederland. De hardware is gebouwd met 3280 AMD-processoren, die samen de beschikking hebben over een geheugen met een grootte van 132 TeraByte. Wetenschappers zullen het computercluster gebruiken voor onderzoek in domeinen zoals informatica, scheikunde, geneeskunde en genetica. Het nieuwe cluster is voorzien van Bright Cluster Manager - Advanced Edition. Dit is een onder Linux draaiend pakket voor clusterbeheer. De software kan overweg met grote tot zeer grote clusters. Bovendien wordt er een grafische interface bij geleverd waarmee de beheerder snel uit de voeten kan. Het cluster zal ook de ScaleMP software draaien om te voldoen aan de behoeftes van toepassingen die een grote hoeveelheid aan geheugen vergen.

12 augustus 2010
Europees Grid Initiatief opent op Science Park ⇒
Het European Grid Initiative is per 1 augustus 2010 gevestigd in een nieuw kantoor op het Science Park in Amsterdam, aldus Computable. EGI is een samenwerkingsverband van de Europese lidstaten en heeft als doel de realisatie van een duurzame computer grid infrastructuur. Naast Amsterdam hadden zeven andere Europese steden zich kandidaat gesteld. Het European Grid Initiative coördineert de samenvoeging van 34 verschillende Nationale Grid Initiatieven tot een Europese Grid Infrastructuur. Ook de Europese onderzoeksinstituten Cern en European Bioinformatics Institute (EBI) doen hieraan mee. Het is de bedoeling dat Europese wetenschappers voor hun onderzoek op één enkele locatie terecht kunnen als ze rekenkracht nodig hebben. In de raad die het initiatief leidt, zitten vertegenwoordigers van de Nationale Grid Initiatieven. Voor het Amsterdamse Science Park is de komst van EIG een belangrijke impuls. Het Science Park Amsterdam in de Watergraafsmeer is een internationaal bèta-kenniscentrum waarin de Universiteit van Amsterdam samenwerkt met de gemeente Amsterdam en met NWO. In de loop van 2010 wordt de hele faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica op het Science Park gevestigd. Ook Amsterdam University College en het nieuwe sportcentrum worden er gevestigd, zo weet Computable nog te melden.
© Nieuwsbrief