logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer september 2010
Activiteiten
13 september 2010
Goede opkomst voor de BiG Grid Gebruikersdag ⇒
BiG Grid Directeur Jaap van den Herik verwelkomde de talrijk opgekomen deelnemers aan de BiG Grid Gebruikersdag in de Beurs van Berlage. Die bestond uit vijf presentaties over toepassingen die op BiG Grid draaien. De sprekers werden ingeleid door Arjen van Rijn. Tijdens de lunch konden een aantal demo's bekeken worden. Na de middag ging de Workshop over Gebruikerservaringen van start met vijf deelnemers. Achteraf was er ruimte voor een discussie, die gemodereerd werd door Maurice Bouwhuis. Voor het afsluitende praatje was EGI-Inspire Directeur Steven Newhouse uitgenodigd. Hij gaf het publiek een overzicht van de e-Infrastructuur binnen Europa. De dagelijkse leiding van het BiG Grid project berust bij een uitvoerend team, voorgezeten door Arjen van Rijn met verder daarin onder meer Maurice Bouwhuis, Peter Michielse, Axel Berg en David Groep. Doel is enerzijds om op geleide van de gebruikersvraag een hardware infrastructuur voor e-Science op te zetten, beheerd door competente experts en anderzijds om wetenschappers te begeleiden bij het daadwerkelijk gebruiken van die infrastructuur. Ervaringen uitwisselen is daarbij van groot belang om te tonen wat er reeds gerealiseerd is, wat er nog mogelijk is in de toekomst en om nieuwe kansen te creëren.
13 september 2010
Hoe leren we biologen om te gaan met het grid? ⇒
Eerste ochtendspreker Timo Breit lichtte toe hoe eBioGrid met BiG Grid in aanraking kwam. Life science toepassingen hebben het niet makkelijk om in het BiG Grid programma te stappen omdat hun onderzoeksdomein zo enorm gefragmenteerd is. Het is een echte uitdaging om zich toe te spitsen op de bindende elementen in het gegevensintensieve, moleculaire life science onderzoek dat bestaat uit biotechnologie, bioinformatica en ICT infrastructuur. Volgens Timo Breit gaat het niet alleen om een technische uitdaging maar ook om een psychologische. Biologen zijn nu eenmaal niet vertrouwd met statistiek en digitale toestanden. Zij zijn enkel geïnteresseerd in de resultaten van hun onderzoek en vertrouwen erop dat de ICT al hun problemen zal oplossen. Helaas is de realiteit iets genuanceerder. De e-Science benadering is multi-disciplinair en dat creëert afhankelijkheden. Timo Breit droomt ervan om een e-Science Onderzoekscentrum op te zetten dat ondersteund wordt door SURF en SARA en een Nederlands Technologie Centrum voor de Life Sciences. Hij denkt daarbij aan e-Core, een e-Kern als de centrale spin in een netwerk van 3 e-Architecturen: life science, e-science en e-infrastructuur. Deze kern moet ook de verbinding vormen tussen het ontwikkelings- en ondersteuningsteam, tussen de bio-assist engineering specialisten en de operationele ploeg. Op die manier hoopt Timo Breit voor continuïteit te zorgen, als het BiG Grid project ten einde loopt.
13 september 2010
Ornithologen vallen van hun stoel als ze FlySafe zien ⇒
UvA onderzoeker Willem Bouten brak een lans voor e-Ecologie, een discipline die gegevens met theorie verbindt, tijdens de BiG Grid Gebruikersdag. Hij werkt aan het Instituut voor Biodiversiteit en werd door medewerker Tijs de Kler geassisteerd in zijn demonstratie van het FlySafe project. Dit project is opgezet om het migratiegedrag van vogels in kaart te brengen en te voorspellen. Deze gegevens, die met sensoren worden verzameld, worden in een model gegoten. Het werd snel duidelijk dat FlySafe een revelatie is, niet alleen voor de Luchtmacht die de modellen gebruikt om testvluchten met trainingspiloten in te plannen zodat vogelstromen vermeden kunnen worden, maar ook voor ornithologen die tot op heden over weinig meer dan hun verrekijkers beschikten om aan vogelobservatie te doen. Met FlySafe kunnen ze nu het geheime leven van vogels ontcijferen. Naast de gegevens gebaseerd op sensoren, doen Willem Bouten en zijn team ook beroep op meteorologische en militaire radars om de modellen te completeren. Ze ontwierpen ook een GPS systeem en een snelheidsmeter en maken gebruik van een draadloze tweerichtings-gegevenstransmissie. Willem Bouten liet enkele leuke voorbeelden zien die het vlieggedrag van een ooievaar in kaart brachten. Uit de visualizatie kunnen heel wat details afgeleid worden die het hoe en waarom van het vluchtplan van de ooievaar verklaren. Voor Willem Bouten biedt e-Science dan ook een unieke gelegenheid om theorieën uit te testen aan de hand van zowel statistische als concept-gedreven modellen.
13 september 2010
Gebruiksvriendelijke e-NMR web portalen dankzij BiG Grid ⇒
Alexandre Bonvin van de Universiteit van Utrecht gaf meer uitleg over het e-NMR project dat gesubsidieerd wordt door de Europese Commissie en Nucleaire Magnetische Resonantie e-Infrastructuur ontplooit en samenbrengt in Systeembiologie. Het project draagt bij tot het stroomlijnen van protocollen in structurele biologie. Het e-NMR team ontwerpt experimenten om inzicht te bieden in de gevolgen van mutaties in de proteïne structuren zodat nieuwe medicijnen ontwikkeld kunnen worden. Ondersteuning wordt geboden door BiG Grid in het ontwerpen van gebruiksvriendelijke web portalen die voorbeeldig functioneren, niet in het minst door de verdiensten van de Nikhef en Philips sites. Voor de eindgebruiker blijven de details van jobsubmissie en afhandeling verborgen achter het grid. e-NMR is de tweede grootste virtuele organisatie binnen de life sciences met meer dan 200 geregistreerde gebruikers. Eind oktober stopt het project maar er komt zeker een vervolgproject met drie nieuwe partners waarvan de Radboud Universiteit in Nijmegen er een van is.
13 september 2010
WLCG werkt hard om theorie over Higgs deeltje aan de praktijk te toetsen  ⇒
Frank Linde vertelde iets meer over het Wereldwijde LHC Computing Grid (WLCG) tijdens de BiG Grid Gebruikersdag. WLCG bestaat uit 170 computercentra in 34 landen, 4 LHC experimenten en verscheidene nationale en internationale grid projecten. Doel is om een gegevensopslag en -analyse infrastructuur uit te bouwen voor de gehele hoge energie fysica gemeenschap die gebruik maakt van de Large Hadron Collider van het CERN, het grootste natuurkundige laboratorium ter wereld waar het World Wide Web het licht zag. WLCG houdt zich bezig met vragen als "Waaruit is het universum opgebouwd?" en "Hoe werkt het universum?" Daarbij worden de kleinste bouwdeeltjes van de materie onder de loep genomen door ze te laten botsen, terwijl de onderzoekers het spoor trachten te achterhalen vanaf de Big Bang tot de toestand van het universum 14 miljard jaar later. Slechts 4 procent van de bouwstenen van het universum is ons bekend maar de zoektocht naar antimaterie gaat steeds verder. Bij het opsporen van het Higgs deeltje wordt Grid computing aangewend, werk dat vandaag zo'n 100.000 CPUs opslorpt. BiG Grid levert hiervoor de Nederlandse Tier 1. De Higgs theorie waarmaken is de eerste opdracht van de onderzoekers. Alles wat tijdens dat proces nog meer ontdekt wordt aan gegevens buiten de vooraf opgestelde theorie, mag als een bonus beschouwd worden.
13 september 2010
LOFAR bijzonder flexibel om kosmische straling op te sporen ⇒
Hanno Holties van Astron lichtte de LOFAR resultaten toe voor de BiG Grid Gebruikersdag deelnemers. LOFAR is een internationale radiotelescoop met 40 stations in Nederland en 8 stations verspreid over Europa. De gegevens worden naar Groningen gestuurd en daar verwerkt. LOFAR maakt gebruik van vele goedkope dipolen in plaats van grote dure schotels. Er zitten geen beweegbare delen aan want alles wordt bediend met elektronische straalsturing. De signalen worden gedigitaliseerd. Dankzij deze flexibiliteit is er ruimte voor groei in LOFAR. De wetenschappelijke toereikendheid zal groeien van zodra de rekenkracht en de gegevenstransmissie en -opslag toenemen. Voor het archief bijvoorbeeld wordt de groeitoename geschat op ongeveer 2 PB per jaar. LOFAR is verbonden met de BiG Grid infrastructuur. In Groningen worden de surveys gedaan. In Amsterdam observeren wetenschappers de pulsars en de kosmische straling terwijl in Juelich het magnetisme en het systeem van de zon worden bestudeerd. Tussen al deze locaties is er een vanzelfsprekende verdeling van het onderzoekswerk. Tegen begin 2011 hopen de wetenschappers uit te pakken met enkele opmerkelijke resultaten.
13 september 2010
Delft Life Science Grid cluster maakt onderzoekers vertrouwd met Grid computing ⇒
Jan Bot gaf een kort overzicht aan het BiG Grid Gebruikersdag publiek van het grid gebruik aan Bioinformatics Lab in Delft, een afsplitsing van de vroegere Informatie- en Communicatie Theorie Groep. Dit laboratorium heeft een achtergrond in patroonherkenning en statistiek en legt zich toe op het ontwikkelen van eigen algoritmen. Momenteel huist er in het lab een Life Science Grid cluster dat kan dienen als een eerste stap voor wetenschappers om Grid computing uit te proberen zonder doorheen het vervelende proces van registratie hoeven te gaan. Op het cluster draaien twee toepassingen, elk met een groot aantal jobs. De eerste houdt zich bezig met het uitdokteren van DNA mutaties terwijl de tweede tracht uit te zoeken hoe en waarom tumoren zich in muizen ontwikkelen. Beide toepassingen werken op een parallelle manier die ongemakkelijk is. Van vele jobs is de looptijd onvoorspelbaar en er zijn middleware problemen bij het plannen van het proces. Daarom heeft het lab een desktop cluster toegevoegd met behulp van PCs die 's nachts en in het weekend toch niet gebruikt worden. Op die manier kon een job afgewerkt worden in vier weken met meer dan 5000 cores die tegelijkertijd aan het werk waren. Toch wordt er veel denkwerk van de gebruiker gevergd. Maar geen kwaad woord over de technische ondersteuning van BiG Grid, die door Jan Bot als een goede infrastructuur omschreven werd.
13 september 2010
Leiden Grid Initiatief kan jobs aan waarmee de traditionele Grid middleware worstelt ⇒
Marc Somers stelde het Leiden Grid Initiatief (LGI) voor aan de deelnemers van de BiG Grid Gebruikersdag. LGI wordt ondersteund door NCF en NIKHEF. Het bestaat uit een reeks clusters, supercomputers, Grids gebaseerd op BOINC, werkstations achter firewalls, en routers, alles buiten het administratieve domein om. Enkel een paar HPC toepassingen zijn moeilijk te installeren. Sommige hebben een licensie, zijn enkel binair of heel systeem-eigen. LGI is gemakkelijk op te zetten, te beheren en te bedienen, uit te breiden en het heeft een heel gebruiksvriendelijke interface. LGI kan jobs aan die moeilijk zijn voor de traditionele Grid middleware. Het biedt jobs aan de project server aan en haalt er ook weer jobs vanaf. Wel opletten dat de WMS niet overladen raakt. Dit kan gebeuren als men veel jobs tegelijkertijd aanbiedt. Toch kan het LGI zonder enig probleem meer dan 1 miljoen jobs aan in DB dankzij het eigen gebruikersinterface, ontwikkeld in Leiden. Hierdoor worden het mislukken van jobs heel netjes afgehandeld. Proxy certificaten vormen een veiligheidsprobleem, waarschuwde Marc Somers nog. Bovendien zijn ze helemaal niet nodig in een opvraagmodel.
13 september 2010
Grid bij Erasmus visualiseert hoe het brein krimpt en veroudert tussen 55 en 85 jaar  ⇒
Henri Vrooman van het Erasmus MC stelde zijn gebruikerservaringen met het grid voor aan het BiG Grid publiek op het domein van radiologie en medische informatica. In de Biomedische BeeldGroep te Rotterdam, worden MR beelden van het brein verwerkt. Het team heeft robuuste, accurate en volledig automatische instrumenten ontwikkeld om metingen te verrichten aan de hand van deze beelden. Al het materiaal werd verzameld in de Rotterdamse Scan Studie. Ongeveer 7000 oudere vrijwilligers ondergaan elke drie tot vier jaar een MRI scan. Andere gegevens zoals genetische informatie, informatie over de patiënt en zijn ziektes, worden eveneens verzameld. Doel van deze studie is om biomarkers te genereren en te kijken hoe het brein verandert met het oude worden. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de ziektes van Alzheimer en Parkinson. De vraag die zich stelt is of het mogelijk is om te visualizeren hoe het brein krimpt en veroudert tussen 55 en 85 jaar. Daarom probeert het team om een bepaald brein te vervormen tot een ander aan de hand van een optimiseringsproces met als uitdaging om een gemiddeld brein voor elke leeftijd in kaart te brengen. Het Grid stelt de onderzoekers in staat om de rekentijd terug te brengen van 30 uur per subject tot ongeveer 10 minuten met behulp van de FreeSurfer en Elastix software.
13 september 2010
Geen zwarte schermen meer voor AMC maar echte toepassingen ⇒
Mark Santcroos is werkzaam binnen de e-BioScience Groep aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Het AMC bioinformatica laboratorium houdt zich bezig met klinische epidemiologie, biostatistiek en bioinformatica. In het ziekenhuis zijn er heel wat mogelijkheden voor Grid gebruikers gezien de enorme hoeveelheid aan gegevens maar waar het aan ontbreekt zijn de succesverhalen, volgens Mark Santcroos. De ideale manier om aan Grid te doen is werken via de browser omdat de gebruiker dat zo gewend is. De gridoplossing van het AMC bestaat uit 3 lagen. De web browser functioneert als portaal. BiG Grid levert de web diensten en de algemene diensten. De hardware tenslotte komt van de providers. De gegevens zijn niet bij voorbaat aanwezig op het Grid maar het is belangrijk dat de gebruikers de controle erover behouden. De software functioneert op bevredigende wijze maar het team heeft nog meer behoefte aan onderlinge samenhang. Kennis en ervaring zouden meer gedeeld moeten worden en het gegevensbeheer zit erg ingewikkeld in elkaar. Misschien kan een meer gecentraliseerde focus op de diensten van het hogere niveau soelaas bieden.
13 september 2010
Analyse van genentranscriptie werkt als een zonnetje op het HPC Cloud ⇒
Han Rauwerda gebruikt de BiG Grid HPC Cloud Infrastructuur aan de Universiteit van Amsterdam binnen de MAD/IBU Groep van Timo Breit. Zijn domein is transcriptomics, een moeilijk woord voor de analyse van genentranscriptie, en hij komt daarbij in aanraking met verschillende experimentele modellen en een keure aan onderzoeksvraagstukken, verscheidene platformen en benaderingen. Elk experiment is anders, alsmede de analyse ervan. Om op het Grid te werken dienen de onderzoekers eerst de programma's en de bibliotheken te installeren die ze nodig hebben. Het bijhouden van de jobs die mislukken is daarbij heel belangrijk. In tegenstelling daarmee is werken met de Cloud heel gemakkelijk. Het enige dat de onderzoeker hoeft te doen is een cluster opzetten naargelang zijn behoeften. Han Rauwerda vertelde de deelnemers dat hij heel fijne ervaringen heeft met het testen van de Cloud. Vele ideeën konden worden uitgetest en het Cloud functioneerde als een echt cluster. Er waren vrijwel geen onderbrekingen in het systeem en ook geen wachttijden. Zijn team kon gebruik maken van gepreconfigureerde bibliotheken en de parallellisatie wordt automatisch uitgevoerd. Nu reeds is de BiG Grid HPC Cloud heel stabiel en Han Rauwerda hoopt maar dat de productie-versie van de BiG Grid HPC Cloud even handelbaar zal zijn.
13 september 2010
Hoe maken we het Grid toegankelijk voor de niet-computer-gerichte gebruiker?  ⇒
Maurice Bouwhuis modereerde een korte discussieronde tussen de vijf ervaren BiG Grid gebruikers en het publiek om de Workshop over Gebruikerservaringen met het BiG Grid af te sluiten. De belangrijkste vraag ging over het definiëren van het voornaamste euvel dat algemeen gridgebruik in de weg staat. Jan Bot meende dat het goed zou zijn om een gemeenschappelijke reeks van scripts aan te bieden. Algemeen werd toegegeven dat de gebruiker vaak niet computer-gericht is en daarom een beetje schrik heeft van het Grid. Henri Vrooman hield een pleidooi om het Grid meer toegankelijk te maken. Han Rauwerda benadrukte het belang van een restandaardisatie van de work flows. Clouds liggen niet dichter bij de gebruiker dan Grids, waarschuwde Mark Santcroos dan weer. Onderzoekers vanuit de sociale instituten en de menswetenschappen moeten ondersteuning krijgen door te investeren in het interface, was het oordeel van het publiek. Maurice Bouwhuis besloot dat het nodig is om tijd, geld en moeite te investeren in het Grid maar het moet van twee kanten komen, zowel van de experten als van de gebruikers.
13 september 2010
Het belang van een goede e-Infrastructuur is niet te onderschatten ⇒

EGI-InSPIRE Directeur Steven Newhouse was uitgenodigd als afsluitende gastspreker om de e-Infrastructuren binnen Europa toe te lichten tijdens de BiG Grid Gebruikersdag. Infrastructuur is belangrijk, stelde hij, dat weten we maar eerst als de infrastructuur het laat afweten. Het gaat hierbij om een activiteit die uit vele lagen bestaat zoals toepassingen, netwerking en resources. In Nederland bestaan er vele diensten. Binnen Europa komt alles van verschillende bronnen die subsidies verlenen of van onder de paraplu van de Europese Commissie. Het Europese e-Infrastructuur Forum bestaat uit vier componenten: HTC waarvan EGI de belangrijkste integrator van resources is, HPC met PRACE en het op zijn einde lopende DEISA waarvan de resources naar EGI komen, Netwerking met GEANT; en het niveau van het gegevensbeheer. Gedistribueerde computing is volop in evolutie en omvat Grids, desktops, virtualisatie en Clouds. Software innovatie is van het hoogste belang, alsmede een betrouwbaar technologieplatform. Er worden al tools ontwikkeld gebaseerd op gLite, UNICORE, ARC en Globus. Maar om verder te geraken, dient er een infrastructuur te komen voor gegevensgericht onderzoek. Op termijn zullen EGI en EGI.eu een onderhoudbare productie-infrastructuur aanbieden. EGI.eu is inmiddels een legale entiteit geworden en wordt gedurende 4 jaar ondersteund via EGI-InSPIRE. Het doel bestaat erin om e-Infrastructuren te overbruggen en zo een geïntegreerde omgeving te creëren, zowel voor eindgebruikers als voor het beheer.

OGF nieuws
20 september 2010
25-29 oktober 2010 - OGF30 en IEEE Grid2010 gezamenlijk in Brussel, België ⇒

Voortbouwend op het succes van OGF27 in Banff, Canada, gaat OGF30 opnieuw in zee met IEEE Grid2010. Het Open Grid Forum keert terug naar Europa voor zijn afsluitend event in 2010 en zal te gast zijn in het Thon Hotel in het centrum van Brussel. De Elfde Internationale Conferentie voor Grid Computing (Grid2010) is een jaarlijks terugkerend event dat een keur aan onderzoekers, ontwikkelaars, praktijkmensen en gebruikers van Grid technologie samenbrengt. Ook gedistribueerde computerinfrastructuren komen aan bod, zoals cloud computing en groene IT. De conferentie bestaat uit keynote presentaties, workshops, een poster sessie en paper voorstellingen. OGF30 wordt mede gesponsord door de Vereniging Gridforum Nederland.

Cursussen en evenementen
14 september 2010
28 september 2010 - Innovate IT 2010: Innovatie in de Cloud in De Doelen te Rotterdam ⇒

Op dinsdag 28 september 2010 brengen Prof. Dr. Hans Wortmann van de Rijksuniversiteit van Groningen, Peter Vermeulen van IDC Benelux en andere experts u op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied SaaS en Cloud Computing tijdens Innovate IT 2010 met als thema "Innovatie in de Cloud". Dit event vindt plaats in De Doelen te Rotterdam en biedt antwoord op vragen als "Hoe vertaal je Cloud computing naar het IT-beleid in de eigen organisatie?" en "Wat kan je leren van andere organisaties?"

26 augustus 2010
11-12 oktober 2010 - IDC Workshop over de EU HPC Strategie en 39ste IDC HPC User Forum op het Science Park ⇒
Op 11 en 12 oktober, 2010, wordt de IDC Workshop "On the EU HPC Strategy to 2020" en het 39ste User Forum georganiseerd bij SARA Computing and Networking Services. IDC nodigt de leden van de Europese HPC gemeenschap en andere geïnteresseerden uit voor een speciale workshop over de supercomputing strategie voor Europa tot 2020 die door IDC voorgesteld wordt. IDC en de beleidsmensen van de Europese Commissie zullen de aanbevolen strategie bespreken en uitnodigen tot het stellen van vragen. Onder een contract met de EC, voerde IDC een uitgebreid veldonderzoek uit binnen de Europese HPC gemeenschap voor een Interim Rapport en bereidde vervolgens een Eindrapport voor met de aanbevolen strategie. Het HPC User Forum zal Europese en US HPC sprekers voorstellen van de politieke, bedrijfs- en academische wereld. Onderwerpen omvatten onder meer de laatste ontwikkelingen in Cloud computing voor HPC en partnerschappen met bedrijven.
07 september 2010
13-14 oktober 2010 - e-IRG Open Workshop in Brussel, België ⇒

De volgende e-IRG open workshop wordt gehouden in Brussel, België op 13 en 14 oktober 2010. De e-IRG workshop, georganizeerd in het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie, zal voornamelijk het e-Infrastructuur beleid belichten, naast andere belangrijke onderwerpen zoals e-Infrastructuur diensten, energie en Groene IT, exascale computing en gegevensinfrastructuren. Deze belangrijke thema's zullen aan bod komen tijdens de panelsessies die de basis zullen vormen voor een actieve participatie en discussie waarin alle deelnemers worden betrokken. Twee gastsprekers zullen uitwijden over de mogelijkheden van Publiek-Privaat Partnerschap voor e-Infrastructuren en over de mogelijkheden van de Autorisatie en Authenticatie Infrastructuur.

16 september 2010
8 november - ADF Workshop in Amsterdam ⇒

Op 8 november 2010 organizeren SCM (Scientific Computing and Modelling) en SARA een eendaagse ADF workshop zowel voor beginners als voor ervaren gebruikers die iets meer wensen te leren over de nieuwe ADF2010 release. Volgende onderwerpen komen aan bod: een overzicht van ADF, BAND, ReaxFF en COSMO-RS; nieuwe toeters en bellen in ADF2010; GUI demo met focus op de nieuwigheden; vragen aan de experten; en een hands-on sessie met eigen laptop of de Huygens. Tenminste drie ervaren docenten met PhD niveau van SCM zullen aanwezig zijn, naast staf van SARA. Slechts 48 deelnemers zijn toegelaten. Uiterste datum voor regisratie is 31 oktober 2010.

Ledennieuws
16 september 2010
AMS-IX haalt doorvoersnelheid van meer dan 1 Tbit/s ⇒
De Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) heeft op 14 september voor het eerst een doorvoersnelheid van meer dan 1 Terabit per seconde gehaald. Dit komt overeen met 1000 Gbit/s. Deze mijlpaal laat zien dat het wereldwijde internetdataverkeer gestaag doorgroeit, onder andere door het toenemend gebruik van streaming video en geluid. De AMS-IX investeert continu in uitbreiding van het platform, om verdere groei van het dataverkeer op te kunnen vangen. SURFnet heeft mede aan de wieg gestaan van de AMS-IX. Momenteel is de AMS-IX een van de grootste internetknooppunten ter wereld, met 365 leden. Dit zijn internet serviceproviders en contentproviders, die via ruim 600 poorten zijn aangesloten.
13 september 2010
SARA en Vancis breiden dienstverlening uit door aankoop gebouw Matrix I →
Matrix Innovation Center heeft een van haar panden op Science Park Amsterdam verkocht aan SARA Reken- en Netwerkdiensten. Het betreft gebouw Matrix I gelegen aan Science Park 140 te Amsterdam. Het pand van ca. 3.000 m2 VVO gaat SARA gebruiken als kantoorruimte en blijft deels in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw. Geert Haksteen, partner in Stone22 en bestuurder van Matrix Innovation Center, en Anwar Osseyran, directeur van SARA, zijn zeer tevreden met deze transactie.
15 september 2010
Internationale Desktop Grid Federatie biedt hulp aan miljoenen burgers thuis om computertijd te schenken aan de wetenschap →
Momenteel dragen zo'n half miljoen computers van mensen thuis elke dag ongebruikte computertijd bij aan de wetenschap. Dit betekent reeds een aanzienlijke bijdrage aan wetenschappers die computerkracht nodig hebben om belangrijke problemen op te lossen, zoals de energiecrisis, het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, en de verspreiding van ziektes. Nochtans zou met meer dan een miljard PCs in de wereld de rekenkracht die beschikbaar is voor wetenschappers makkelijk kunnen opgetrokken worden tot een honderdvoud, wat het proces van wetenschappelijke ontdekkingen nog zou versnellen. De Internationale Desktop Grid Federatie, die vandaag in Amsterdam officieel werd gelanceerd, biedt hulp in dat proces door beheerders van en ontwikkelaars voor Vrijwilligers Desktop Grids (Volunteer Desktop Grids) samen te brengen. Dit gebeurt door het uitwisselen van informatie, het aanbieden van training en ondersteuning aan zijn leden, en door nieuwe Desktop Grids te helpen opstarten. De Internationale Desktop Grid Federatie is een initiatief van de partners van de EDGI en DEGISCO projecten maar inmiddels zijn ook anderen toegetreden. Wie niet wil achterblijven in Desktop Grid computing, zou zich aan moeten sluiten. De Internationale Desktop Grid Federatie (IDGF) helpt de visie te realiseren, die Neelie Kroes, de Vice-President voor de Digitale Agenda van de Commissie, tot uiting bracht in haar persbericht van 14 september: "De toegang van Europese onderzoekers tot grotere rekenkracht zal hen in staat stellen belangrijke onderzoeksuitdagingen aan te pakken op allerlei gebied zoals klimaatverandering en zorg. De Europese Grid Infrastructuur zal de Europese positie op onderzoeksgebied versterken en onze wetenschappers de nodige ondersteuning bieden, terwijl tegelijk het energieverbruik en de kosten worden gedrukt." IDGF gaat ervoor zorgen dat Desktop Grids naadloos kunnen worden geïntegreerd in de Europese Grid Infrastructuur.
08 september 2010
Experiment UvA-fysici gaat de ruimte in →
Ruimteraket Sojoez vertrok op 10 september naar het Internationaal Ruimtestation ISS - het vertrek stond eerst gepland voor 8 september, maar werd vanwege slecht weer uitgesteld. Aan boord bevindt zich een experiment van fysici van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na installatie op het ruimtestation start het experiment op 14 september. In het experiment bestuderen de UvA-fysici het vormen van perfect regelmatige kristallen, zonder storing door zwaartekracht. De onderzoeksgroep van dr. Peter Schall, werkzaam aan het Van der Waals-Zeeman Instituut van de UvA, bestudeert de fysische eigenschappen van zachte materie. Hierbij gaat het om het ontwerpen en bestuderen van deeltjes die zo'n duizend keer groter zijn dan atomen. De onderzoekers gebruiken het zogenoemde kritische Casimir-effect - een effect dat lijkt op een bekend kwantumeffect - om de aantrekkingskracht van de deeltjes in vloeistoffen te reguleren.
15 september 2010
EGI-InSPIRE project brengt de Europese e-Infrastructuur gemeenschap samen ⇒

Het Europese Grid Infrastructuur (EGI) Technical Forum in Amsterdam was het eerste belangrijke evenement dat de Europese e-Infrastructuur gemeenschap en de partners van het EGI-InSPIRE project samenbracht. Ontwikkelaars, eindgebruikers, resource providers en beleidsmensen vanuit de hele wereld kwamen er samen om een onderhoudbare Grid infrastructuur voor Europa vooruit te helpen. Het EGI-InSPIRE (EGI-geïntegreerde duurzame pan-Europese infrastructuur voor onderzoek in Europa) project, gestart 1 mei 2010, is een samenwerking tussen de Nationale Grid Initiatieven en de Europese Internationale Ondezoeksorganisaties - de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek (CERN) en het Europees Molecular Biology Laboratory (EMBL). Het doel is het ondersteunen van de ontwikkeling van een duurzame, pan-Europese e-infrastructuur die beschikbaar is voor alle Europese wetenschappers en hun internationale medewerkers. Het project is mede gefinancierd door 25 miljoen euro aan subsidies van de Europese Commissie als onderdeel van de 73 miljoen euro aan totale kosten voor het project. De EGI-InSPIRE partners ondersteunen aanvullende nationale activiteiten die de Europese investering vervolledigen. Naar schatting zullen deze activiteiten bijdragen tot een totaal van 300 miljoen euro gedurende de volgende 4 jaar. Samen zullen deze investeringen een Europese Grid computing dienst ontwikkelen bestemd voor de voortgang van het Europese onderzoek op alle gebieden van de wetenschap, gaande van klimaatmodellen over hoge-energie fysica tot ecologie.

14 september 2010
Digitale agenda: Onderzoekers in de EU krijgen toegang tot gebundeld rekenvermogen van 200.000 desktops →
Dankzij het EGI-project - European Grid Infrastructure - krijgen onderzoekers uit de EU duurzame en permanente toegang tot de gebundelde rekencapaciteit van meer dan 200.000 PC's in meer dan 30 Europese landen. De Europese Commissie trekt over een periode van vier jaar 25 miljoen euro uit voor het EGI-InSPIRE project om de verwerkingscapaciteit van desktops, die anders onbenut blijft, te bundelen en onderzoekers het nodige rekenvermogen te bieden om complexe problemen op het gebied van milieu, gezondheid of energie aan te pakken. Dankzij het EGI, het tot dusver grootste gebundelde productienetwerk voor e-wetenschap, kunnen onderzoeksteams op verschillende geografische locaties samenwerken alsof ze zich in eenzelfde laboratorium bevinden. Verbetering van de onderzoeksinfrastructuur, zoals met het EGI-project, is een onderdeel van de Digitale Agenda voor Europa, de strategie van de Commissie om het sociaal en economisch potentieel van informatie- en communicatietechnologie maximaal te benutten. Dat maakte Vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor de Digitale Agenda, Neelie Kroes, bekend op 14 september jongstleden.
14 september 2010
Harry van Dorenmalen benoemd tot Chairman van IBM Europa ⇒
Harry van Dorenmalen, algemeen directeur van IBM Nederland en directeur IBM Benelux, zal per 1 oktober 2010 benoemd worden tot directeur van IBM Europa. In deze rol gaat hij IBM vertegenwoordigen bij Europese organisaties en instellingen. Daarnaast is hij in deze rol verantwoordelijk voor o.a. het overkoepelend beleid van IBM Europa aangaande corporate citizenship, milieuvraagstukken, intellectueel eigendom (IP) en universiteitsrelaties. Harry van Dorenmalen is de eerste Nederlander binnen IBM die deze functie mag vervullen. Naast deze rol zal Van Dorenmalen aanblijven als algemeen directeur van IBM Nederland en Benelux. Van Dorenmalen begon zijn carrière bij IBM in 1982 en heeft de afgelopen jaren verschillende leidinggevende functies vervuld, waaronder Vice President van de industriële sector voor IBM Europa, Midden Oosten & Africa (EMEA), Managing Director voor Koninklijke Philips in Nederland en Europees directeur van IBM's Service Delivery Organisatie. Van Dorenmalen bekleedt daarnaast verschillende bestuursfuncties bij onder andere VNO-NCW, ICT Office, ECP-EPN, AmCham Netherlands, Opportunity in Bedrijf, Stichting Management Studies, Green IT Amsterdam, International Business Foundation Amsterdam, Kenniskring Amsterdam, WTCW, Development board Metropole Amsterdam, Almere City en Marketing en Economic Board Almere. Hij heeft Business Administration gestudeerd aan de TU Delft.
Jobcorner
07 september 2010
GRAAL/INRIA onderzoeksteam zoekt postdoc onderzoeker voor FP7 EDGI project →
Het GRAAL/INRIA onderzoeksteam, gevestigd in Lyon, Frankrijk, heeft een vacature voor een duur van 24 maanden ter ondersteuning van het European Desktop Grid Initiative (EDGI) FP7 project. INRIA is het Franse nationale instituut voor onderzoek in computerwetenschappen en controle. INRIA houdt zich bezig met fundamenteel en toegepast onderzoek in ICT en wetenschap. Bij INRIA werken er 3800 mensen in acht onderzoekscentra verspreid over zeven regio's in Frankrijk. Het GRAAL team in Lyon is op zoek naar een getalenteerde jonge onderzoeker om een vernieuwende QoS oplossing te ontwikkelen die deel uitmaakt van het EDGI project. EDGI is een Europees FP7 project en opvolger van het succesvolle FP7 EDGeS project. Het doel van EDGI is om een grid infrastructuur uit te bouwen bestaande uit "Desktop Grids" zoals BOINC of XtremWeb, waar de computer resources geleverd worden door Internet vrijwilligers, en "Service Grids", waar de computer resources afkomstig zijn van institutionele grids zoals EGEE, gLite, Unicore, en "cloud systemen" zoals OpenNebula en Eucalyptus waar de resources op vraag worden geleverd. EDGI zal een infrastructuur aanbieden waarin Service Grids uitgebreid worden met openbare en institutionele Desktop Grids en Clouds. Partners zijn het SZTAKI Instituut in Hongarije, CIEMAT in Spanje, de Universiteit van Coimbra in Portugal, de Cardiff en Westminster Universiteiten in het Verenigd Koninkrijk, AlmereGrid in Nederland, IN2P3 in Frankrijk en anderen.
© Nieuwsbrief