logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geïnteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer oktober 2010
OGF nieuws
30 september 2010
Versie 1 van de Verklarende Woordenlijst van het Productie Grid Infrastructuur klaar voor commentaar ⇒
Op het domein van de gedistribueerde gegevensbewerking heeft de Productie Grid Infrastructuur werkgroep binnen het Open Grid Forum een verklarende woordenlijst voorbereid waarin de talrijke acroniemen werden uitgebreid en de vele termen werden gedefinieerd die op dit gebied gebruikt worden. De naam van de verklarende woordenlijst is "Productie Grid Infrastructuur - Verklarende Woordenlijst van Acroniemen en Termen, Versie 1". U kunt de verklarende woordenlijst raadplegen via http://www.ogf.org/Public_Comment_Docs/Documents/2010-09/PGI-Glossary-Of-Acromyms-And-Terms_v1.pdf U kunt uw aanvullingen, suggesties en commentaren kwijt tot en met 28 oktober 2010 via de link onderaan dit bericht. Mocht u geen account hebben bij OGF, dan kunt u toch inloggen met "anonymous" en met het wachtwoord "guest".
08 oktober 2010
Verzameling use cases voor de Productie Grid Infrastructuur klaar voor commentaar ⇒
Op het domein van de gedistribueerde gegevensbewerking heeft de Productie Grid Infrastructuur werkgroep binnen het Open Grid Forum een aantal use cases voorbereid. De naam van deze verzameling use cases is "PGI-WG Use Cases 1.0 Document". U kunt deze verzameling raadplegen via http://forge.gridforum.org/sf/sfmain/do/downloadAttachment/projects.ggf-editor/tracker.submit_ggf_draft/artf6457?id=atch4961 U kunt uw aanvullingen, suggesties en commentaren kwijt tot en met 8 november 2010 via de link onderaan dit bericht. Mocht u geen account hebben bij OGF, dan kunt u toch inloggen met "anonymous" en met het wachtwoord "guest".
Cursussen en evenementen
27 september 2010
28 oktober 2010 - BEgrid Seminar in Brussel, Belgie ⇒
Tijdens het OGF30-GRID2010 event wordt er ook een BEgrid Sessie georganiseerd in de namiddag van 28 oktober 2010 in Hotel Thon in Brussel. Deelnemers aan deze sessie krijgen een vrije eendagspas voor de conferentie. BEgrid deelnemers die de hele conferentie wensen bij te wonen krijgen een reductie van 150 euro op hun inschrijvingsbedrag. Op het BEgrid programma staan de volgende onderwerpen en sprekers: BEgrid status, Rosette Vandenbroucke, BELNET; het Europese Grid Initiatief (EGI), Steven Newhouse, EGI; Belgische High Energy Physics en het grid, Olivier Devroede, VUB; het gebruik van het Python pakket op BEgrid, UCL; de Europese Grid Infrastructuur bij de Magnetic Resonance Virtual Organisation, Lieven Buts, VUB; Stratuslab: een cloud voor grid, Charles Loomis, IN2P3; en BEgrid ontwikkelingen, David Durvaux, BELNET. Om uw dagpas te krijgen dient u wel eventjes te mailen naar begrid@belnet.be
13 oktober 2010
3 november 2010 - Expertiseseminar 'Grensverleggend samenwerken' in Utrecht ⇒
Op 3 november organiseert SURFacademy het expertiseseminar 'Grensverleggend samenwerken'. Instellingen delen ervaringen die ze tot nu toe hebben opgedaan en SURFnet laat de stand van zaken zien rond de ontwikkeling van de samenwerkingsinfrastructuur. Enkele instellingen vertellen over hun eigen uitdagingen om ICT-voorzieningen aan te bieden voor studenten en medewerkers, waarbij de bronnen en applicaties niet alleen vanuit de instelling maar ook vanuit diverse externe leveranciers komen. Daarnaast presenteert SURFnet de voortgang van de bouw van de innovatieve samenwerkingsinfrastructuur, waarin SURFnet samen met hogeronderwijsinstellingen en onderzoekcentra een infrastructuur ontwikkelen, waarin tools met elkaar worden verbonden die optimale samenwerking over instellings- en landsgrenzen mogelijk maken. Op deze samenwerkingsinfrastructuur, gebaseerd op open standaarden, kunnen samenwerkingsdiensten worden aangeboden, gedeeld en gebruikt.
26 september 2010
8-9 november 2010 - EESI Initial International Workshop in Amsterdam ⇒
Het Europese Exascale Software Initiatief (EESI) heeft als doel een Europese visie en roadmap uit te bouwen om de uitdaging van de nieuwe generatie van massief parallelle systemen aan te gaan die samengesteld zijn uit miljoenen heterogene cores die Petaflop/s performances gaan leveren in 2010 en Exaflop/s performances in 2020. De EESI workshop begint met een samenkomst aan de vooravond op 8 november in het NH Barbizon Palace Hotel. De workshop zelf zal input verzamelen van Europese HPC projecten en initiatieven, alsmede van het Internationale Exascale Software Project (IESP) en zijn internationale contacten. Na enkele inleidende contextuele sessies over het Europese en internationale HPC landschap, zullen de meeste sessies gewijd zijn aan de algemene presentatie van het EESI werkplan en de voorziene objectieven, de implementatie van de werkgroepen en de gebruikte methodologie binnen deze groepen. De workshop vindt plaats in het NH Grand Hotel Krasnapolsky.
18 oktober 2010
11 november 2010 - Open Source Symposium in Rotterdam ⇒
Op 11 november, organiseert CKC Seminars een nieuwe editie van het jaarlijkse symposium over Open Source met internationale allure: het Open Source Symposium. Het uitgebreide programma besteedt aandacht aan de waarde van open source in de bedrijfsomgeving en brengt u inzicht in de meest recente ontwikkelingen en toepassingen op dit gebied. De presentaties sluiten nauw aan bij de praktische toepassingen van open source en geven een antwoord op een brede waaier van toepassingen in Enterprise Content Management, Content Management, Customer Relations Management, Business Intelligence, Operating Systems en Platforms, Cloud Computing, Virtualizatie, Middleware en Service Georienteerde Architectuur. Onder de sprekers vindt u Jan Stedehouder, Simon Phipps, Ineke Schop, en de ons welbekende Drs. Michiel Leenaars.
19 oktober 2010
13-19 november 2010 - SC10 in New Orleans, Louisiana, USA ⇒

SC10 is een internationale conferentie op het gebied van high performance computing, networking, storage en analyse die ieder najaar plaatsvindt in de Verenigde Staten. Dit jaar zal New Orleans, Louisiana, VS optreden als gastheer voor de ongeveer 10.000 deelnemers van de conferentie en de beurs. Aan SC10 nemen vrijwel alle organisaties deel die actief zijn op het gebied van grootschalige ICT. SC10 wordt van 13 tot 19 november gehouden in het Ernest N. Moriale Convention Center (ENMCC). De Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF) organiseert net als in voorgaande jaren, samen met onder andere SARA, een 'Holland Paviljoen'. In een grote stand zullen wetenschappers van diverse Nederlandse instituten hun activiteiten presenteren op het gebied van (super)rekenen, geavanceerde ICT- of visualisatiesystemen, netwerken en grid.

19 oktober 2010
19 november 2010 - Achtste BELNET Networking Conferentie in Brussel, Belgie ⇒

De achtste editie van de BELNET Networking Conference (BNC), het jaarlijkse netwerking evenement voor alle contactpersonen en eindgebruikers van BELNET, zal plaatsvinden op donderdag 19 november 2010 in het hotel Le Plaza te Brussel. Dit jaar ligt de focus op de evoluties en trends binnen ICT-beheer binnen de onderzoeks- en onderwijswereld. Daarnaast is er aandacht voor wat het BELNET-netwerk voor zijn gebruikers kan betekenen. BELNET blijft zijn dienstverlening verbeteren en bovendien blijven de diensten van hoge kwaliteit gegarandeerd. De BNC is een ideaal moment om diensten zoals BELNET R&E Federatie, Antispam, Security en VoIP uitgebreid voor te stellen. Uiteraard komen niet enkel BELNET-diensten aan bod. Enkele organisaties aangesloten op het BELNET-netwerk zullen hun projecten voorstellen. U vindt alvast onderwerpen zoals pc-virtualisatie en podcasting in het programma. Natuurlijk bevat de conferentie 's ochtends ook een strategisch luik. De gerenommeerde spreker dr. Ken Klingenstein (Internet2) zal het hebben over de grenzen van onze identiteit op het internet. Bovendien is er ook een spreker te gast die de ontwikkeling binnen de internationale e-science sector zal toelichten.

12 oktober 2010
30 november 2010 - Cloud Forum 2010 in Utrecht ⇒

Op 30 november 2010 vindt Cloud Forum 2010 plaats. Cloud Forum 2010 biedt u de mogelijkheid alle informatie te verzamelen die u nodig heeft. 30-40 IT-leveranciers delen hun expertise. Middels lezingen, best practices en demo's verzamelt u de nodige informatie en u wisselt ervaringen uit met andere deelnemers. Uit onderzoek van Heliview Research blijkt dat de redenen om te werken met cloud computing zijn: verhoging van efficientie en kostenbesparing. Daartegenover leeft een heleboel onduidelijkheid over zaken als continuiteit, beheersbaarheid, security en integratie. Het is zaak om u goed te orienteren en te informeren, voordat u met cloud computing begint. Cloud Forum 2010 biedt u hier ruimschoots de mogelijkheid toe.

30 september 2010
1 december 2010 - 26ste SARA Superdag in Amsterdam ⇒

Op woensdag 1 december 2010 organiseert SARA van 10.00-17.00 uur de jaarlijkse Superdag in de Turingzaal (Z011) van het Science Park 125 in Amsterdam. Deze dag is bestemd voor gebruikers van de nationale ICT-onderzoeksinfrastructuur bij SARA en voor beleidsmakers, leveranciers, HPC-experts en andere geinteresseerden. Voor de HPC-gemeenschap in Nederland is de SARA Superdag het jaarlijkse event om informatie te krijgen over de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden en met elkaar in contact te komen. Tijdens de 26ste Superdag staat de economische impact van High Performance Computing centraal. Het thema van de Superdag is: "The importance of High Performance Computing for the knowledge economy". Als keynote sprekers zullen Thomas Schulthess, directeur Swiss National Supercomputing Centre (CSCS), en Merle Giles, Director Private Sector Program, NCSA/University of Illinois, optreden. Beide sprekers zullen uitvoerig ingaan op de laatste ontwikkelingen en impact van High Performance Computing voor de kenniseconomie in Zwitserland en de VS. U kunt zich vanaf heden registreren voor de Superdag.

07 oktober 2010
8-9 december 2010 - SURFnet Relatiedagen 2010 in Noordwijkerhout ⇒

Op 8 en 9 december 2010 organiseert SURFnet haar tweejaarlijkse Relatiedagen, in NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. Het thema van de SURFnet Relatiedagen 2010 is 'What's cooking?' Hoe zorgen we samen dat onderzoekers, docenten en studenten eenvoudig en krachtig samen kunnen werken met behulp van ICT? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op onze aandachtsgebieden hybride end-to-end netwerk, vertrouwde identiteit en grensverleggende samenwerkingsomgeving? Tijdens de SURFnet Relatiedagen 2010 zijn in het programma drie open sessies opgenomen. U kunt in een van deze sessies uw eigen project, idee of praktijktoepassing presenteren. De focus in het programma ligt op het hybride netwerk, grensverleggend samenwerken en een vertrouwde identiteit. Hebt u op dit gebied een vernieuwend idee, project of een praktijktoepassing, maak dan van de gelegenheid gebruik deze te presenteren tijdens de Relatiedagen. Dit biedt u de kans uw opgedane kennis en ervaring te delen met uw collega's in het hogeronderwijs- en onderzoeksveld. Bovendien krijgt u als spreker gratis toegang tot de Relatiedagen. De Call for Proposals is opengesteld voor alle hogeronderwijs- en onderzoeksinstellingen die behoren tot de doelgroep van SURFnet. De uiterste inzenddatum voor voorstellen is 1 november 2010. SURFnet maakt uit alle ingediende voorstellen een voorselectie per thema. Een interne jury bepaalt uiteindelijk welke drie voorstellen een plaats in het programma krijgen.

19 oktober 2010
9-10 december 2010 - 2010 Euro-Africa e-Infrastructures Conferentie in Helsinki, Finland ⇒

De "2010 Euro-Africa e-Infrastructures Conferentie" zal alle aspecten van e-Infrastructuur behandelen - van onderzoeksnetwerken tot samenwerking via virtueel onderzoek op wereldschaal. Onderwerpen zoals de vernieuwing van het wetenschappelijk proces; de toegang tot wetenschappelijke gegevens; in silico experimenten via simulatie en visualisatie; het delen van de beste computer resources; en verbindingen aan lichtsnelheid met GEANT. Thematische sessies zullen licht werpen op de best practises voor de ontwikkeling van e-Infrastructuur toepassingen. Experten in e-Government, e-Security, e-Learning, e-Health, e-Agriculture en observering van de aarde komen aan bod. Doel is om Europese en Afrikaanse partijen die belang hebben bij de ontwikkeling van samenwerking op het gebied van e-Infrastructuren samen te brengen.

Ledennieuws
05 oktober 2010
Samenwerking IBM en Dutch Cloud  ⇒

Dutch Cloud en IBM hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om samen cloud- en on demand it-diensten te leveren aan middelgrote bedrijven, meldt Channelweb. Dutch Cloud levert IaaS - enterprise private clouds - en bouwt zijn platform voor een belangrijk gedeelte met IBM-componenten. De diensten kunnen white-label worden afgenomen en worden binnen het MKB+ gepositioneerd voor zowel eindgebruikers als ISV's en systeem integrators. Door de samenwerking met de servicesorganisatie van IBM kunnen beide bedrijven hun portfolio uitbreiden. Beide partijen constateren dat de vraag naar cloud- en on demand computing sinds enkele maanden aanmerkelijk groter wordt. Klanten zoeken concretere oplossingen waarbij een combinatie van specialisme en robuustheid bepalend is voor succes.

01 oktober 2010
Logica introduceert opnieuw Guru4Pro netwerksessies ⇒
Na het grote succes van de eerder gehouden Guru4Pro-events organiseert Logica vanaf heden tot en met half december wederom verscheidende Guru4Pro-bijeenkomsten. Deze Guru4Pro-sessies staan bij IT'-ers met een HBO- of universitaire opleiding bekend als de plaats waar 'Guru's' de laatste trends en ontwikkelingen op diverse ICT-vakgebieden bespreken. Er vinden presentaties van Logica Guru's plaats, maar ook van een aantal gerenommeerde externe sprekers, over onder andere de ontwikkelingen op het gebied van Testen, Oracle Performance, Encryption, Windows Azure, Architecture en Business Intelligence (BI). Daarnaast bieden deze bijeenkomsten een prima gelegenheid kennis en kunde met vakgenoten en de guru's te delen in een informele setting. Op 29 september gaf Dan Linstedt, de bedenker van de Data Vault-methodiek, de aftrap van de eerste Guru4Pro-sessie. Linstedt schetste zijn visie op de ontwikkelingen in BI de komende jaren en de waarde van zijn methodiek in die toekomst voor zo'n 250 bezoekers. Aytekin Keskin en Liesbeth Hozee, twee senior BI-architecten van Logica, vertelden over de ervaringen met de Datavault-methodiek bij respectievelijk Tele2 en Vektis. Het programma werd afgesloten met een paneldiscussie. Data Vault heeft zich bij uitstek bewezen in grote datawarehouses en in datawarehouses waar herleidbaarheid en transparantie van informatiestromen essentieel is. Dit is van groot belang omdat door veranderende wet- en regelgeving nieuwe eisen worden gesteld. Logica heeft inmiddels aangetoond dat Data Vault ook in de Europese markt, nu zijn waarde bewijst.
06 oktober 2010
PRACE onderzoeksinfrastructuur versterkt met een tweede Tier-0 systeem in Frankrijk tegen eind 2010 ⇒

Het Partnerschap voor Advanced Computing in Europa, PRACE, gaat binnenkort beschikken over een tweede Tier-0 systeem van de Europese onderzoeksinfrastructuur. Deze tweede Petaflop supercomputer van wereldklasse wordt gefinancierd door GENCI, de Franse vertegenwoordiger binnen PRACE. De supercomputer wordt gehuisvest in de buurt van Parijs en wordt beheerd in een nieuw computer centrum, het Tres Grand Centre de Calcul (TGCC), door CEA, het Franse Commissariaat voor Atoomenergie en Alternatieve Energie. Uitgerust met een architectuur voor algemene doeleinden, zal deze supercomputer de PRACE HPC diensten uitbreiden die een start vonden met Jugene, een MPP systeem beheerd door het Onderzoekscentrum Juelich in Duitsland, om zo beduidend beter aan de wetenschappelijke noden van de Europese onderzoekers tegemoet te komen. De supercomputer zal Curie heten en wordt geleverd door Bull. Hij heeft een peak performance van 1.6 Petaflops, aangedreven door meer dan 90.000 cores, die voor het merendeel bestaan uit de meest recente Intel Xeon processoren. Curie wordt geïnstalleerd in twee fasen: de eerste voor het einde van 2010 en de tweede in oktober 2011. Curie zal beschikbaar zijn voor Europese gebruikers via de volgende PRACE call for proposals die start in november 2010.

11 oktober 2010
Natuurlijke nanodeeltjes op weg naar 'zieke cellen' →

Op exclusieve uitnodiging van Nature Physicsbespreken Wouter Roos en Gijs Wuite, respectievelijk FOM-onderzoeker en FOM-werkgroepleider aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, deze maand recente ontwikkelingen op het gebied van de 'fysische virologie'. Dit nieuwe en snel groeiende vakgebied bestudeert virussen, die we kunnen zien als 'natuurlijke nanodeeltjes', vanuit een natuurkundig perspectief. Roos en Wuite geven een overzicht van de nieuwste fundamentele inzichten en schetsen een beeld van de mogelijke geneeskundige toepassingen, zoals viraal transport van specifieke stoffen naar cellen. De onderzoekers bespreken in het overzichtsartikel hoe het mogelijk is dat virussen uit zichzelf een eiwitbolletje kunnen vormen rondom hun eigen DNA. Dit proces vindt zonder een externe energiebron plaats en geeft nieuwe inzichten over het bouwen van nanostructuren op een energiearme manier. Verder bespreken Roos en Wuite de mechanische structuur van virussen, onder andere aan de hand van experimenten die in hun eigen lab aan de VU worden uitgevoerd.

20 september 2010
IBM steunt onderzoek TU Delft naar slimmer waterbeheer →
De TU Delft gaat met hulp van IBM onderzoeken of het Nederlandse watersysteem beter bestuurd kan worden, om zo de kans op overstromingen en wateroverlast te verkleinen. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt dankzij IBM's Fellowship Award Programma. Dit wereldwijde programma is bedoeld voor innovatief onderzoek dat voor de maatschappij en IBM van groot belang is. Het Nederlandse watersysteem is een uitgebreid systeem met rivieren, kanalen, pompen, gemalen, sluizen, dammen en waterreservoirs. Als zich ergens een probleem voordoet, bijvoorbeeld wateroverlast, wordt dat nu vooral lokaal opgelost. Daarbij is er echter niet veel zicht op de effecten op het gehele, complexe watersysteem. Als we het water slimmer sturen, valt er volgens onderzoekers van de TU Delft veel te winnen op het gebied van zowel waterkwantiteit - dus: wateroverlast voorkomen - als waterkwaliteit. Volgens hen is er nog voldoende capaciteit in ons watersysteem. We hebben echter het punt bereikt dat de mens alle mogelijke interacties niet meer kan overzien. De TU Delft gaat daarom samen met IBM onderzoeken of het Nederlandse watersysteem beter geanalyseerd en geoptimaliseerd kan worden, met de inzet van slimme, nieuwe technologie. De Delftse promovendus Xu Min gaat hier onderzoek naar doen, gesteund door het Fellowship Award Programma van IBM. Xu Min gaat bekijken wat je real time kunt doen met pompen, sluizen, en reservoirs om schade te beperken en waterstroom en -kwaliteit te optimaliseren.
13 oktober 2010
Interim rapport van de IDC Workshop over de EU HPC Strategie beschikbaar via download ⇒
Op 11 en 12 oktober 2010, vond de IDC Workshop "On the EU HPC Strategy to 2020" en het 39ste User Forum plaats bij SARA. IDC had de leden van de Europese HPC gemeenschap en andere belanghebbenden uitgenodigd voor een speciale workshop over de door IDC voorgestelde supercomputing strategie voor Europa tot het jaar 2020. IDC en de Europese Commissie hebben de aanbevolen strategie besproken en IDC heeft op vraag van de Commissie een uitgebreid veldonderzoek achter de rug binnen de Europese HPC gemeenschap om een Interim Rapport op te stellen. Nadien zal er nog een Eindrapport volgen met de aanbevolen strategie. Het Interim Rapport kunt u nu reeds raadplegen.
04 oktober 2010
Training materiaal beschikbaar over het gebruik van de Paraver en Dinemas tools ⇒
In september 2010 hebben PRACE en het Barcelona Supercomputing Center (BSC) een seminar georganiseerd onder de naam van "PRACE Training Week". Er werd een hands-on training gegeven over het gebruik van de Paraver en Dinemas tools om de performance te analyseren van parellelle toepassingen. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod. Prof. Jesus Labarta van BSC stelde de tools en de verschillende methodes van analyse voor en maakte de deelnemers vertrouwd met de navigatie van de Paraver GUI. Daarnaast werden de instrumentatie van een specifieke toepassing naar keuze belicht; het gebruik van clustering technieken; en schaalbaarheidskwesties. Er was ook een halve dag training voorzien voor de Dinemas analyse en voorspellingen. De laatste sessie werd gewijd aan een discussie over het gebruik van gecombineerde sampling en tracing eigenschappen voor zeer gedetailleerde analyses. Het trainingsmateriaal is nu online beschikbaar.
16 september 2010
Europees project start onderzoek naar nieuwe kwantumtoepassingen →

Op 1 oktober gaat het Europese onderzoeksproject Quantum Computer Science (QCS) van start, waarin een Europees consortium zich zal richten op onderzoek naar toepassingen van kwantummechanische informatica. Het consortium staat onder leiding van Andris Ambainis van de universiteit van Riga, Letland en bestaat uit acht Europese onderzoeksinstituten waaronder het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Een belangrijke doelstelling van het project is de ontwikkeling van nieuwe kwantumalgoritmes en andere toepassingen. Het CWI treedt op als coordinator van een van de onderzoeksprogramma's. Onderzoek op het gebied van kwantum informatica wordt gedomineerd door twee belangrijke vragen: Wat kan een kwantumcomputer, en zijn we in staat een kwantumcomputer te bouwen? Informatici en wiskundigen doen onderzoek naar nieuwe toepassingen en buigen zich in het bijzonder over de vraag welke specifieke taken een kwantumcomputer beter kan uitvoeren dan een gewone computer. Het bouwen van een werkbare kwantumcomputer is nog ver weg, maar onderzoek naar nieuwe toepassingsgebieden is een belangrijke motivatie voor verdere ontwikkeling hiervan. Belangrijke al bekende toepassingen van kwantum computers zijn het kraken van veelgebruikte beveiligingssystemen zoals RSA en het snel doorzoeken van grote databases.

07 oktober 2010
e-IRG en ESFRI onderschrijven Blauwboek over e-infrastructuur ⇒
In oktober 2009 verzocht ESFRI de e-infrastructuur reflectiegroep (e-IRG) om een rapport of "Blue Paper", over e-infrastructuur diensten te produceren, om een efficiëntere e-infrastructuur ondersteuning mogelijk te maken voor de wetenschap die wordt beoefend door de ESFRI-roadmap projecten. De opkomende trend van de wetenschap als een transdisciplinair fenomeen vereist op het beleidsniveau gezamenlijke inspanningen van de enabling technology platforms deskundigen en de ontwikkelaars van de pan-Europese en mondiale onderzoeksinfrastructuur organisaties. Dit "Blauwboek" werd begin juli 2010 aan ESFRI bezorgd en bekrachtigd door het ESFRI plenum op de ESFRI-afgevaardigden vergadering, op vrijdag 24 september 2010. De e-IRG "Blue Paper" biedt een evaluatie van de Europese e-infrastructuur service portfolio en de trends, identificeert de kansen en uitdagingen, en bevat beleidsaanbevelingen voor een aantal belangrijke gebieden, zoals netwerken, high performance computing, data management, virtualisatie, authenticatie en autorisatie. Het richt zich met name op gemeenschappelijke en gedeelde infrastructuur en diensten, en onderzoekt de manieren waarop de ESFRI onderzoeksinfrastructuren (RI) en hun gebruikers het best de bestaande e-infrastructuur diensten kunnen benutten om aan hun behoeften te voldoen. Het bevat ook een korte beschrijving van een selectie van ESFRI RI projecten met een nadruk op de e-infrastructurele aspecten.
29 september 2010
Richard van de Sanden nieuwe directeur Rijnhuizen ⇒
Per 1 januari 2011 is prof.dr.ir. Richard van de Sanden door de Stichting FOM benoemd tot directeur van het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen. Richard van de Sanden (46) is FOM-werkgroepleider en hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft zijn sporen verdiend op het gebied van de plasmafysica en -chemie. De komende jaren wordt Rijnhuizen naar de campus van de Technische Universiteit Eindhoven verhuisd en omgevormd tot een nationaal FOM-instituut voor funderend energieonderzoek. Naast de vestiging van het nationaal FOM-instituut voor funderend energieonderzoek op de campus van de TU Eindhoven, zal FOM een aantal focusgroepen op energiegebied oprichten die bij andere universiteiten worden gehuisvest en nauw bij het FOM-instituut betrokken worden. Van de Sanden zal leiding geven aan de ontwikkeling van de nieuwe onderzoeksagenda en daarmee invulling geven aan de nationale rol van het nieuwe instituut. Ook zal hij de verhuizing naar Eindhoven in goede banen leiden. Hij volgt bij Rijnhuizen prof.dr. Aart Kleyn op, die deze zomer een positie aan de Universiteit van Amsterdam aanvaardde. Richard van de Sanden past uitstekend in het profiel van de nieuwe directeur. Hij is een excellente wetenschapper en een gewaardeerd collega met oog voor ontwikkelingen binnen én buiten het veld. Zowel het onderzoeksveld als FOM en het FOM-instituut Rijnhuizen zullen profiteren van zijn bindend leiderschap.
05 oktober 2010
Nobelprijs natuurkunde 2010 voor grafeenonderzoek van Geim en Novoselov →

Andre Geim en Konstantin Novoselov hebben de Nobelprijs voor de natuurkunde 2010 gekregen voor hun doorbraak in het onderzoek naar tweedimensionaal grafeen. Andre Geim heeft de Nederlandse nationaliteit en werkte, voor hij naar Manchester vertrok, ruim zes jaar aan de Radboud Universiteit Nijmegen waaraan hij ook nu nog verbonden is als bijzonder hoogleraar. Konstantin Novoselov is een voormalig promovendus van FOM. In januari spreekt Geim op het congres Physics@FOM Veldhoven over zijn onderzoek. Novoselov begon zijn wetenschappelijke loopbaan als FOM-promovendus in de groep van Jan Kees Maan waar hij in 2004 promoveerde. Geim was in de jaren negentig universitair docent in diezelfde onderzoeksgroep aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij speelden een belangrijke rol bij de opzet van het Nederlandse grafeenonderzoek. FOM startte in 2008 een onderzoeksprogramma op het gebied van grafeen.

27 september 2010
Computer kan eigen warmte gebruiken →

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zijn erin geslaagd om met behulp van een warmtestroom een deel van het magnetisch moment van een magneet over te brengen naar een ander, niet-magnetisch metaal. Het transporteren van een magnetische spin kan worden gebruikt om informatie over te brengen. Deze ontdekking kan dan ook leiden tot efficiëntere geheugenelementen voor computers. De onderzoekers hebben hun resultaten gepubliceerd in de tijdschriften Nature Physics op 19 september en Physical Review Lettersop 24 september. Het elektrisch beschrijven van geheugenelementen genereert een behoorlijke hoeveelheid warmte, een ongewenst neveneffect. Abraham Slachter, Frank Bakker en Jean-Paul Adam van de onderzoeksgroep van prof.dr.ir. Bart van Wees laten zien dat die warmte ook nuttig gebruikt kan worden. De efficiëntie van de huidige techniek voor het beschrijven van geheugenelementen zou aanzienlijk kunnen verbeteren met hulp van dit nieuwe warmte-effect, stellen ze.

18 oktober 2010
SARA breekt record met datastroom van 33 Gbit/s naar Geneve →
Tijdens de jaarlijkse Global LambdaGrid Workshop bij CERN in Geneve heeft SARA op 13 oktober een demonstratie gegeven waarbij wetenschappelijke visualisatiedata over een 40 Gbit/s optisch netwerk van Amsterdam naar Geneve werd verstuurd met een snelheid van 33 Gbit/s. Een visualisatie van data van het astrofysicaproject CosmoGrid werd vanaf een enkele streaming server met 32 solid state disks in Amsterdam over een dedicated optische verbinding van 40 Gbit/s van SURFnet naar Geneve verzonden. De hoeveelheid pixels van de CosmoGrid-visualisatie is zo omvangrijk dat 33 Gigabit per seconde van de totale 40 Gbit/s bandbreedte van de verbinding door een enkele applicatie werd gebruikt. De visualisatie werd getoond op het Tiled Panel Display van SARA dat speciaal voor deze demonstratie in Geneve is opgebouwd. Het netwerk is tot stand gebracht met apparatuur van onder andere Extreme Networks.
© Nieuwsbrief