logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer januari 2011
Activiteiten
19 januari 2011
Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie in een nieuwe inspirerende omgeving ⇒
Op 13 januari 2011 organiseerden een groot aantal internet- en ICT-gerelateerde organisaties wederom samen in Amsterdam een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. De bijeenkomst werd gehouden op het Science Park Amsterdam in het nieuwe gebouw van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam op het Science Park. De grote zaal was gereserveerd voor een drankje, een hapje en een praatje, zodat de aanwezigen in alle rust oude en nieuwe contacten konden opzoeken. Er liepen ook wat recruiters rond zodat men kon kijken of er nog interessante carriere-mogelijkheden waren om te overwegen. In een speciale hoek kon je informatie en wat attenties zoals T-shirts van de deelnemende organisaties vinden. In de lezingenzaal waren er zoals altijd een groot aantal interessante 'lightning talks', waarmee je een snelle update kon krijgen van wat er allemaal speelt en gaat spelen. Sprekers waren onder meer Jos van den Oever (KO), Alex Band (RIPE NCC), Carl Lens (Bendeburger), Rick van Rein (OpenFortress), Eric Velleman (Accessibility.nl) en Steven Pemberton (CWI). En natuurlijk was er weer het traditionele voorzittersdebat om acht uur met deelname van prof. dr. Cees de Laat, voorzitter van Gridforum.nl, zoals altijd een genoegen om bij aanwezig te kunnen zijn.
OGF nieuws
18 januari 2011
21-25 maart 2011 - International Symposium on Grids and Clouds en Open Grid Forum 31 in Taipei, Taiwan ⇒
De registratie is nu open voor het International Symposium on Grids and Clouds (ISGC 2011) dat samen plaatsvindt met het Open Grid Forum (OGF 31) aan de Academia Sinica in Taipei van 21 tot en met 25 maart 2011. Ook andere events zijn daar nog gepland tussen 19 en 21 maart, zoals de IGTF All-Hands Meeting, het International Desktop Grid Forum Tutorial, Asia@home, Hackfest, en de iRODS Workshop. ISGC 2011 wil het nut van grid computing activiteiten promoten en toepassingen voor e-Science bevorderen in de Aziatische regio. Met succes heeft ISGC de meest recente en voornaamste kwesties in grid computing geidentificeerd en de gezamenlijke inspanning van het bedrijfsleven en de academische wereld aangetoond. De belangrijkste trends in onderzoek maar ook de toepassingen van grid technologie zijn tijdens de ISGC discussies naar voren gekomen. Het algemene thema van dit event is "Naadloos gedistribueerde computing infrastructuren".
Cursussen en evenementen
18 januari 2011
27-28 januari 2011 - RESERVOIR training sessie in Brussel, Belgie ⇒
CETIC en UCM organizeren een RESERVOIR training sessie in Brussel op 27 en 28 januari 2011. U kan er leren uw eigen open source Cloud oplossing te gebruiken en te beheren op een directe, praktische manier. U ontwikkelt en gebruikt uw eigen cloud infrastructuur met OpenNebula in het RESERVOiR kaderwerk. De training spitst zich toe op OpenNebula, een sleutelcomponent van het RESERVOIR project. Registratie is gratis maar u dient wel te bevestigen per e-mail via reservoir@cetic.be . Wees snel want er zijn maar 30 plaatsen beschikbaar.
18 januari 2011
15-16 februari 2011 - ITEA 2 Project Outline Voorbereiding ⇒
ITEA 2 lanceert zijn zesde oproep voor projecten op 15 februari 2011. ITEA 2 stimuleert en ondersteunt innovatieve en pre-competitieve R&D projecten die bijdragen tot Europa's competitieve Software-intensieve Systemen en Diensten. ITEA 2 is een EUREKA cluster programma en subsidies worden verleend via de nationale programma's van alle EUREKA lidstaten. Doel van het tweedaagse broker event in Parijs is organizaties helpen om consortia te vormen en bedrijven, onderzoeksinstituten en universiteiten samenbrengen om inzage te krijgen in de oproepingsprocedure, een poster te presenteren of deel te nemen in een elevator pitch met een voorstelling van innovatieve ideeen, in werkgroepsessies te brainstormen en potentiele partners te vinden. Indien interesse, dan graag registreren voor 28 januari 2011.
06 januari 2011
16 februari 2011 - Conferentie Informatieservices, Diensten en Standaarden ⇒
Op 16 februari 2011 organiseert SURF in samenwerking met IMS Global Learning Consortium (IMS GLC) en Kennisnet een conferentie rond Informatie Services Diensten en Standaarden. Deze bijeenkomst richt zich primair op informatiemanagers en CIO's, maar ook meer technisch geïnteresseerden zijn van harte welkom. De conferentie maakt onderdeel uit van de kwartaalbijeenkomst van het IMS GLC, waarvoor SURF als gastheer optreedt en vindt plaats te Utrecht. Op de conferentie krijgt u een overzicht van een keur aan bestaande en toekomstige informatievoorzieningen in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld SURFconext en Wikiwijs. Daarbij zal kritisch naar de kansen en knelpunten van de onderliggende standaarden worden gekeken.
18 januari 2011
21 maart 2011 - Zesde IDGF tutorial in Taipei, Taiwan ⇒
De Internationale Desktop Grid Federatie organiseert haar zesde tutorial tijdens het Internationale Symposium over Grids en Clouds (ISGC 2011) aan de Academia Sinica die ook gastheer is voor het Open Grid Forum - OGF 31 van 21 tot en met 25 maart 2011 in Taipei, Taiwan. Het tutorial zal een inleiding bieden tot Desktop Grid computing; het ontplooien van Desktop Grids; het ontwikkelen van toepassingen voor deze infrastructuur; en het verbinden van Desktop Grids met andere wetenschappelijke werkomgevingen zoals de Europese Grid Infrastructuur (EGI) en EUAsiaGrid. Dit gebeurt via de EDGeS Bridge technologie waarover tijdens het tutorial meer informatie gegeven wordt.
22 december 2010
29-31 maart 2011 - Gezamenlijke DEISA-PRACE Spring School in Edinburgh, Schotland ⇒

DEISA (Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications) en PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) organizeren een Spring School van 29 tot en met 31 maart 2011 in Edinburgh, Schotland. De gastheer is EPCC (Edinburgh Parallel Computing Centre). Een serie presentaties op uitnodiging en hierop toegesneden praktische sessies behandelen nieuwe talen, programmeringsparadigmata en instrumenten voor extreme schaalbaarheid. Alle technieken zijn toepasbaar op een brede waaier van HPC architecturen. Deelnemers kunnen die uitproberen op de nationale Britse supercomputer HECToR, het grootste Cray XE6 systeem in Europa. Volgende onderwerpen komen aan bod: gebruik vande Cray XE6, GPU progammatie met CUDA, doorgedreven XE6 Libraries, parallelle programmatie met Coarray Fortran, de Scalasca Performance Analysis Toolset, High Performance parallelle programmatie met Parallel C, en hybride MPI/OpenMP programmatie. Deelname is gratis voor alle academici uit Europa.

18 januari 2011
11-15 april 2011 - EGI User Forum 2011 in Vilnius, Litouwen ⇒
Dit event wordt ondersteund door de EGI-InSPIRE en Europese Middleware Initiatief (EMI) projecten en het lokale secretariaat BAIP. Het EGI User Forum zal de diversiteit van de gebruikersgemeenschap aantonen binnen de Europese Grid Infrastructuur met dagelijkse gezamenlijke sessies, mondelinge presentaties, poster sessies en workshops die samen georganiseerd worden. Het event streeft ernaar om alle leden van de EGI gemeenschap, gaande van eindgebruikers tot toepassingsontwikkelaars, bedieningsexperten en aanbieders van technologie, te helpen bij het delen van hun kennis en om samenwerkingsverbanden op te zetten. Het programma zal ook een aantal netwerk- en sociale events tellen en gelegenheid bieden om met experten in contact te treden.
16 december 2011
12-13 april - EPIC User Forum 2011 bij SARA in Amsterdam ⇒

Op 12 en 13 april 2011 wordt het tweede EPIC User Forum gehouden bij SARA op Science Park Amsterdam. EPIC is een afkorting van European Persistent Identifier Consortium. Het eerste forum vond plaats op 19 en 20 april 2009 in Goettingen, Duitsland. EPIC is een samenwerkingsverband van CSC - IT Center for Science Ltd., Helsinki, Finland, GWDG - Gesellschaft fuer wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Goettingen en SARA Reken- en Netwerkdiensten. Het consortium heeft tot doel om aan Europese wetenschappers een Persistent Identifier (PID)-infrastructuur aan te bieden. Persistent Identifiers zijn unieke 'markers' waarmee digitale documenten - bijv. tekstbestanden, webpagina's, fotomateriaal, films, geluidsbestanden - of concrete voorwerpen - bijv. schilderijen, sculpturen - altijd kunnen worden teruggevonden, zelfs wanneer ze naar een andere locatie worden verplaatst of de URL verandert. Van belang is daarbij dat de oplossing duurzaam (persistent) is. De internationale samenwerking van verschillende instituten in EPIC zorgt ook in organisatorisch opzicht voor robuustheid; de gebruiker is voor deze dienstverlening dus niet afhankelijk van één organisatie. Een programmacommissie is bezig met het voorbereiden van het EPIC User Forum 2011, dat zal bestaan uit twee onderdelen: een technisch deel en deel gericht op beleidsontwikkeling. Het technische programma zal onder andere gericht zijn op het geven van informatie over PID's; het toelichten van huidige en toekomstige diensten van EPIC; en het inventariseren van wensen bij bestaande en toekomstige gebruikers. Ook zullen beleidsaspecten, financiering e.d. aan de orde komen. Vanwege het internationale karakter is de voertaal Engels. U kunt zich voor het EPIC User Forum 2011 aanmelden door het sturen van een e-mail naar epic@sara.nl . Deelname is gratis.

Ledennieuws
13 januari 2011
Jens de Smit geïnterviewd over Cloud computing ⇒
SURFnet Jong Talent Jens de Smit leidde in 2010 een project om kennis over Cloud computing te verzamelen en te verspreiden. Kennisnet voelde hem daarover aan de tand. Cloud computing, het online afnemen van ICT-diensten, dus zonder ze zelf te draaien en te onderhouden, wint aan populariteit. Ook voor het onderwijs biedt het interessante mogelijkheden. Het project van Jens de Smit heeft een aantal interessante documenten opgeleverd, die binnenkort verschijnen op de website van SURFnet/Kennisnet. Nu is daar al de publicatie 'Cloud computing in het onderwijs' beschikbaar, een interessant, praktijkgericht boekje waarin de mogelijkheden en uitdagingen van Cloud computing voor het onderwijs uitgebreid aan de orde komen.
21 december 2010
e-IRG kiest nieuwe voorzitter ⇒
Dr. Gudmund Høst van de Noorse Research Council, werd verkozen als nieuwe Voorzitter van de e-IRG voor de volgende twee-jarige termijn (2011-2012) tijdens de e-IRG meeting in Brussel op 16 december 2010. Dr. Høst is reeds sedert 2004 een vertegenwoordiger van de e-IRG. Hij komt in de plaats van Dr. Leif Laaksonen van het CSC - IT Centrum voor Wetenschap in Finland, die het voorzitterschap sinds 2006 heeft waargenomen. Dr. Høst zal samen met de andere e-IRG vertegenwoordigers, het e-IRG werk verderzetten en zal daarbij ondersteund worden door het e-IRG secretariaat. De voorzitter handelt in het algemeen belang van de e-IRG en dus niet langer als een afgevaardigde van zijn land, om ten volle de belangen van de Europese e-Infrastructuur te kunnen vertegenwoordigen.
04 januari 2011
Bright Computing gaat partnerschap met Scherm om de Braziliaanse HPC cluster markt te bedienen ⇒

Bright Computing en de Braziliaanse HPC-leverancier Scherm gaan samenwerken om de Braziliaanse markt te voorzien van kwalitatieve CPU en GPU cluster systemen. Scherm gaat Bright Cluster Manager installeren als deel van het ontwikkelings- en testproces, en zal het aanbieden als een beheerdersoplossing in hun ClusterTop platformen. De Scherm ClusterTop serie is beschikbaar in acht variaties geoptimaliseerd voor specifieke doeleinden, gaande van grote systemen tot computer-intensieve servers om Cloud computing systemen te ondersteunen en high-speed GPU-gebaseerde grafische systemen. Deze krachtige HPC systemen kunnen snel aangepast worden om een brede waaier aan bedrijfsspecifieke toepassingen te ondersteunen.

17 januari 2011
Europese samenwerking impuls voor digitaal biodiversiteitsonderzoek ⇒
Tijdens een internationale conferentie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op woensdag 19 januari wordt het officiële startschot gegeven voor de bouw van een Europese onderzoeksinfrastructuur voor biodiversiteits- en ecosysteemonderzoek: LifeWatch. LifeWatch zet - verspreid over heel Europa - digitale faciliteiten op die wetenschappers ongekende mogelijkheden bieden om baanbrekend onderzoek te verrichten op het gebied van biodiversiteit, ecosystemen en daaraan gerelateerde vraagstukken, bijvoorbeeld over klimaat, water management en ruimtelijke ordening. Na een driejarig voorbereidingstraject ondertekenen wetenschapsvertegenwoordigers van Nederland, Spanje, Italië en Hongarije op 19 januari tijdens een internationale conferentie een Memorandum of Understanding om de totstandkoming van de onderzoeksinfrastructuur mogelijk te maken. De vier landen worden daarmee de 'founding fathers' van de Europese infrastructuur. Vijf andere Europese landen hebben inmiddels al een Memorandum of Intent ondertekend, waarin zij hun steun aan LifeWatch bevestigen. Daarnaast tekenen op 19 januari Nederlandse partijen een onderling Memorandum of Understanding, waarin zij hun intenties voor een gezamenlijke Nederlandse bijdrage uitspreken. Dit betreft verschillende universiteiten en alle grote instelllingen op het gebied van de biologie/biodiversiteit (NIOO, NIOZ, NCB Naturalis), instellingen die op het gebied van eScience actief zijn (CWI, SARA, e-Science Research Center, DANS), en een aantal andere partijen die actief zijn op dit onderzoeksgebied, zoals NLBIF en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). LifeWatch wordt in Nederland geleid door prof. dr. Peter van Tienderen, directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA. In LifeWatch komen drie elementen samen. In de eerste plaats worden steeds betere analyse- en meetsystemen ontwikkeld, en dat vereist ook nieuwe slimme manieren om data te analyseren en verwerken. Ten tweede wordt in Europa veel excellent onderzoek verricht, maar ontbreekt het aan een systeem om deze gegevens om een goede manier op te slaan zodat ze ook gebruikt kunnen worden door anderen. Dit is een enorme kennisvernietiging. En tenslotte duikt steeds vaker de vraag op hoe onze leefomgeving het beste kan worden ingericht om ecosysteem­diensten (voedsel, schoon water, adequate ruimte om te werken en te leven) te waarborgen, en tegelijk ook de internationale biodiversiteitdoelstellingen te halen. Dat vereist kennis om de juiste keuzes te maken.
12 januari 2011
Martin Kersten benoemd tot CWI Fellow ⇒
Op 1 januari 2011 is Martin Kersten benoemd tot CWI Fellow. Deze titel wordt gegeven aan eminente onderzoekers van het CWI voor hun bijdrage aan de wetenschap en managementtaken. Als Fellow kan Martin Kersten vrij onderzoek verrichten in een richting naar keuze, ondersteund door het CWI. Martin Kersten kwam bij het CWI in 1985, waar hij de Database Research Group oprichtte. Van 1992 tot 2011 was hij hoofd van de afdeling Information Systems. Hij is tevens deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam sinds 1991. Martin Kersten heeft het merendeel van zijn wetenschappelijke carrière gewijd aan de ontwikkeling van databasesystemen. Zijn opus magnum is MonetDB, een op kolommen gebaseerd databasemanagementsysteem, dat wereldwijd wordt gebruikt. Een belangrijke rode draad in het werk van Martin Kersten is data-intensief onderzoek. Ter ere van zijn verdiensten op dit gebied waren de CWI Lectures in Wiskunde en Informatica 2010 gewijd aan dit thema. In zijn toekomstige werk speelt de explosieve toename van wetenschappelijke data een belangrijke rol. Het nieuwe onderzoeksproject van Martin Kersten, SciLens, dat zopas in Asilomar (USA) werd gelanceerd, roept op tot internationale samenwerking om databasetechnologie te ontwikkelen waarmee verborgen kennis aan het licht kan worden gebracht in petabytes wetenschappelijke data. De technologie kan worden toegepast in bijvoorbeeld de sterrenkunde en seismologie. Volgens Martin Kersten zijn fundamenteel onderzoek en veranderingen in databasemanagementsystemen noodzakelijk voor het efficiënt ontsluiten van enorme hoeveelheden experimentele data. Martin Kersten publiceerde ca. 140 wetenschappelijke publicaties en zijn werk is diverse malen bekroond met prestigieuze prijzen. Onlangs werd zijn team onderscheiden met de 10-year VLDB Best Paper Award voor hun bijdrage aan de innovatieve databasetechnologie met behulp van het MonetDB systeem. Martin Kersten is medeoprichter van diverse succesvolle spin-off bedrijven van het CWI, waaronder Data Distilleries en MonetDB.
23 december 2010
TU-onderzoekers beschrijven betere grip op bouwsteen voor kwantumcomputer ⇒

Onderzoekers van het Kavli Institute of Nanoscience aan de TU Delft en van de TU Eindhoven, hebben veel meer grip gekregen op de bouwstenen voor een toekomstige, supersnelle kwantumcomputer. Ze kunnen deze bouwstenen (qubits) nu namelijk manipuleren met elektrische velden in plaats van met magnetische velden, zoals tot nu toe gebruikelijk. Bovendien wisten ze deze qubits in te bouwen in nanodraadjes van halfgeleidermateriaal. De onderzoekers publiceerden over hun bevindingen in het tijdschrift Naturevan donderdag 23 december 2010. Een qubit is de bouwsteen van een mogelijke, toekomstige kwantumcomputer. Een dergelijke computer zou veel sneller zijn dan huidige computers. Een manier om een qubit te maken, is het opsluiten van een enkel elektron in halfgeleidermateriaal. Een qubit kan, net als een gewoon computerbit, de toestanden '0' en '1' aannemen. In een qubit wordt hiervoor de spin van het elektron gebruikt. Deze spin wordt veroorzaakt door het rondtollen van het elektron rond zijn eigen as. Dit tollen kan gebeuren in twee richtingen, die dus de '0'-toestand en de '1'-toestand representeren. Tot nu toe werd de spin van een elektron gecontroleerd via magnetische velden. Maar deze velden zijn zeer moeilijk te genereren op een chip. De elektronspin in de qubits die nu zijn gerealiseerd door de Nederlandse wetenschappers, kan worden gecontroleerd door een spanning of een elektrisch veld, in plaats van door magnetische velden. Deze vorm van controle heeft grote voordelen. Er is nog een andere belangrijke noviteit in het Nederlandse onderzoek. De wetenschappers wisten de qubits (twee) namelijk in te bouwen in nanodraadjes van halfgeleidermateriaal (indium-arsenide). Deze draadjes hebben een diameter in de ordegrootte van nanometers en een lengte van micrometers.

13 januari 2011
Opleiding aan de UvA maakt als eerste in Nederland gebruik van DNSSEC ⇒

De opleiding System and Network Engineering aan de UvA heeft voor het hoofddomein os3.nl DNSSEC aangezet. De UvA is de eerste op SURFnet aangesloten instelling die hiertoe is overgegaan voor een van haar hoofddomeinen. DNSSEC is een manier om veiliger en betrouwbaarder gebruik te maken van het Domain Name System (DNS). Het DNS-protocol bevat bepaalde kwetsbaarheden. Zo kan het voorkomen dat internetgebruikers naar een malafide website worden geleid zonder dat ze dat doorhebben. DNSSEC lost deze kwetsbaarheden op door beter te controleren of de URL van een website ook echt bij de bijbehorende server hoort. SURFnet heeft DNSSEC in 2010 als eerste Nederlandse .nl-domeinnaamhouder het domein surfnet.nl beveiligd met DNSSEC. Daarnaast heeft SURFnet een white paper over dit onderwerp uitgebracht en wordt er een weblog bijgehouden over de implementatie van DNSSEC.

06 januari 2011
DigiBOB succesvol met glasvezelnetwerk ⇒
Via het glasvezelnetwerk van SURFnet wordt jaarlijks dertig terabyte aan gevoelige informatie uit het bevolkingsonderzoek borstkanker verstuurd naar de beoordelend radiologen. Een nieuwe animatie en een best practice laten dit zien. DigiBOB is een project van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het maken, bewaren en distribueren van mammogrammen van het bevolkingsonderzoek borstkanker digitaliseert. De animatie legt kort uit wat DigiBOB inhoudt en welke rol het SURFnet-netwerk speelt bij het transport van de digitale mammogrammen. Het project DigiBOB is succesvol afgerond. Inmiddels zijn alle locaties aangesloten via het lichtpadennetwerk. In de best practice is Remco Reij, programmacoördinator van het bevolkingsonderzoek aan het woord. Extreem hoge snelheid is noodzakelijk in het bevolkingsonderzoek; we willen de vrouwen niet langer dan nodig op de uitslag laten wachten. En om te zorgen dat er bij uitval van een verbinding geen problemen ontstaan, is iedere verbinding dubbel uitgevoerd. In de afgelopen jaren is dat overigens nog niet voorgekomen. Het blijkt een heel robuuste verbinding, aldus Remco Reij.
11 januari 2011
Logica en Microsoft bundelen krachten - unieke alliantie brengt nieuwe Cloud-oplossingen naar EMEA ⇒

Logica, de Europese ICT-dienstverlener, heeft met Microsoft een overeenkomst gesloten voor het aanbieden van Cloud-oplossingen aan hun klanten. Gebruikmakend van Microsofts diensten voor zogeheten public en private Cloud zal de alliantie onderscheidende oplossingen aanbieden in de gehele EMEA-regio: Europa, Midden-Oosten en Afrika. Naar verwachting zal de exclusieve alliantie voor Logica in 2011 resulteren in een groei van 10% van Logica's Cloud-omzet. Klanten kunnen de voordelen van Cloud computing verwezenlijken door de combinatie van Logica's aanpak van bedrijfsconsultancy en haar unieke sectorspecifieke portfolio met Microsofts Windows Azure-platform, Hyper-V Cloud en Microsoft Office 365. De voordelen bestaan uit kostenverlagingen, extra slagvaardigheid en groei via samenwerking. De Logica/Microsoft-alliantie heeft reeds vruchten afgeworpen in de vorm van drie nieuwe klanten. Talentsoft, Backelite en Ventadis werken in Frankrijk nu samen met teams van beide bedrijven aan de implementatie van Microsoft Windows Azure in hun bedrijven. De gezamenlijke inspanning omvat de introductie van een nieuw klantenprogramma, waarbij beide organisaties met een selecte groep klanten samenwerken bij het ontwerpen en introduceren van Cloud-oplossingen. Bovendien wordt Logica een prominente partner in Microsofts Europese Cloud Power marketing- en reclamecampagne. De samenwerking tussen Logica en Microsoft is illustratief voor de toewijding waarmee beide bedrijven de markt zij aan zij benaderen om zo te voldoen aan de behoeften van wederzijdse klanten. Als onderdeel van de overeenkomst hebben Logica's ontwikkelaars en consultants in een vroeg stadium toegang tot Microsoft Cloud computing-technologieën en -oplossingen. Daarmee verkeren ze in de beste positie om aanbevelingen te doen aan Logica's klanten. Dit stelt Europese klanten in staat om hun bedrijfstransformatie te versnellen, terwijl ze de betrouwbaarheid, snelheid en kostenbesparingen van Cloud-technologieën ervaren. Microsofts Cloud-oplossingen laten klanten op kostenefficiënte wijze bedrijfsresultaten verbeteren via productiviteitstoepassingen, applicatieontwikkeling en -hosting, en privé Cloud-infrastructuur. De aankondiging van de alliantie betekent een uitbreiding van Logica's bestaande relatie met Microsoft, die de afgelopen jaren al aanzienlijk was uitgebreid. Aan de basis hiervan stond de inzet van Dynamics ERP en CRM alsmede SharePoint bedrijfsproductiviteitstools voor Europese klanten, voortbouwend op een krachtige basis in de Scandinavische landen.

12 januari 2011
Europese Commissie brengt rapport uit over 8ste e-Infrastructuur Concertation Meeting  ⇒
De Europese Commissie organizeerde de 8ste e-Infrastructuur Concertation Meeting in samenwerking met het e-ScienceTalk project in de Globe bij CERN in Geneve op 4 en 5 november 2010. Doel van de Commissie is om de ontwikkeling van een resource van wereldklasse vooruit te helpen als deel van een strategie om het Europees leiderschap in e-Science te veroveren. De e-Infrastructuur Conertation Meetings brengen sleutelpartijen uit deze gemeenschap samen om te werken aan een op lange termijn onderhoudbare e-Infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek binnen Europa. De bijeenkomst in Geneve was gericht naar de e-Infrastructuur gemeenschap in het nieuwe Gedistribueerde Computing Infrastructuur domein.
11 januari 2011
VENUS-C Cloud project lanceert oproep voor subcontractors ⇒
VENUS-C staat voor "Virtual Multidisciplinary EnviroNments USing Cloud Infrastructures". Het is een baanbrekend project in het kader van het 7e Programma van de Europese Commissie met als sterk punt zijn samenwerking tusse industrie en wetenschappelijke gebruikersgemeenschappen. VENUS-C gaat een Cloud computing dienst met bedrijfskwaliteit ontwikkelen, testen en ontplooien om onderzoekers te ondersteunen via een eenvoudig aanbod van diensten voor eindgebruikers. Het VENUS-C platform wordt ondersteund door Windows Azure en diens Europese data centra, het Engneering Group data centrum, resources van het Koninklijk Instituut voor Technologie in Zweden en het Barcelona Supercomputing Center. Momenteel biedt VENUS-C gebruikersscenario's aan voor bioinformatica, systeembiologie, ontwikkeling van geneesmiddelen, bouwkundig ontwerpen, en wetenschappelijk onderzoek. Om de gebruikersgemeenschap uit te breiden om het platform te testen en te valideren, lanceert VENUS-C een open oproep om 10 tot 20 nieuwe testprototypes te subsidieren met toepassingen die geschikt zijn voor de Cloud. De oproep is bestemd voor Europese openbare en private onderzoeksorganisaties uit de 27 lidstaten en de 13 geassocieerde landen. De oproep loopt van 11 januari tot en met 11 april 2011. Een bedrag van 400.000 euro zal worden verdeeld onder de succesvolle kandidaten. De geselecteerde kandidaten zullen toegang krijgen tot de VENUS-C infrastructuur van juli 2011 tot en met mei 2012 met mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar voor het Azure platform en andere tot mei 2013. De evaluatie gebeurt door een team bestaande uit de VENUS-C partners en aangevuld met een Wetenschappelijke Raad van buiten het project, samengesteld met experten uit het internationale gedistribueerde computing domein. De evaluatie wordt bekendgemaakt op 2 mei 2011.
09 december 2010
Europa leidt de weg naar high-performance computing ⇒
Het EUREKA ITEA 2 software Cluster ParMA project heeft vooruitstrevende technologieen ontwikkeld om multi-core architecturen aan te wenden in semiconductor chips en zo daadwerkelijk performance verbeteringen door te voeren voor high-performance computing. ParMA technologie heeft nieuwe doeleinden voor modellering en simulatie gesteld en de ontwikkeling mogelijk gemaakt van innovatieve computer-intensieve toepassingen om het onderzoek op vele gebieden te versnellen. Het biedt betekenisvolle verbeteringen in toepassingen zoals het maken van virtuele prototypes om de kosten te drukken en het ontwerp te vernsellen van nieuwe producten. De resultaten worden reeds aangewend in toepassingen zoals het Bullx HPC platform, een van 's werelds beste supercomputers; het UNITE ontwikkelingstoolpakket dat een volledige reeks van interoperabele instrumenten biedt voor doorgedreven debugging en analyse; en RECOM simulatie software voor een automatische 3D simulator.
© Nieuwsbrief