logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer februari 2011
Activiteiten
17 februari 2011
Cees de Laat verkozen tot At-Large Member in de OGF Board of Directors ⇒
Op 9 februari 2011 werd Cees de Laat, voorzitter van de Vereniging Gridforum Nederland, verkozen tot At-Large Member in de Board of Directors van het Open Grid Forum. De andere nieuw-verkozen At-Large bestuursleden zijn Craig Lee, Andrew Grimshaw en Walter Stewart. Zij vervoegen Geoffrey Fox, Jill Kowalchuk, Steven Newhouse, Satoshi Sekiguchi, Dave Snelling, en Ramin Yahyapour die reeds deel uitmaakten van het bestuur. Tevens zullen ook Alan Sill en David Wallom de OGF bestuursvergaderingen bijwonen als vice-presidenten van respectievelijk Standaarden en Gemeenschap. Graag onze hartelijke felicitaties aan voorzitter de Laat voor deze benoeming die zeker zal bijdragen aan de uitstraling van de Vereniging Gridforum Nederland.
27 januari 2011
Snelle netwerken belicht in een eerbiedwaardige sfeer van traditie ⇒
Nog meer nieuws over onze voorzitter (toeval, twee keer in dezelfde Nieuwsbrief, niet bewust). Op 27 januari hield Cees de Laat zijn oratie in Amsterdam getiteld "Kwaliteit in een virtuele wereld". In vogelvlucht door de geschiedenis van Internet, met een focus op de activiteiten en ontwikkelingen waaraan zijn onderzoeksgroep heeft bijgedragen. Snelle netwerken, supersnelle netwerken, lichtpaden in allerlei kleuren, met de nadruk op het transporteren van grote hoeveelheden wetenschappelijke gegevens, zijn even zovele speerpunten. Grid, Clouds, gebouwd op die snelle netwerken vormen een andere invalshoek. De presentatie en achtergrond informatie is te vinden op de Oratie website.
Cursussen en evenementen
19 januari 2011
9 maart 2011 - CFengine Tutorial bij SARA in Amsterdam ⇒

Op 9 maart organizeren SARA en CFengine een CFengine3 tutorial in Amsterdam. CFengine is een automatiseringskader voor systeemadministratie of IT beheer. Het ging van start in 1993 en na een lang onderzoek en evaluatie werd het volledig herschreven in 2007. Vandaag is het het meest geavanceerde automatiseringskader dat alle platforms ondersteunt en van de basis af ontworpen werd met veiligheid in het achterhoofd. In 1997 is SARA met CFengine begonnen en heeft eraan bijgedragen met verbeteringen en het oplossen van bugs. Het tutorial richt zich naar mensen die vertrouwd zijn met systeemadministratie of die computerwetenschappen studeren maar ieder die interesse heeft in het beheer van computersystemen kan deelnemen. Registeren kan tot en met 2 maart door een e-mail te sturen naar hic@sara.nl Studenten kunnen gratis deelnemen, anderen betalen 50 euro.

03 februari 2011
11 maart 2011 - Workshop Draadloze netwerken beter inzetten voor onderzoeksdoeleinden in Utrecht ⇒
Hoe kunnen hoger onderwijs en onderzoek optimaal inspelen op de mogelijkheden van mobiele communicatie via smartphone, iPad enzovoort? Deze vraag staat centraal in de workshop voor onderzoekers en ICT-beheerders, op 11 maart bij SURFnet in Utrecht. U merkt het waarschijnlijk dagelijks aan de populariteit van slimme mobiele telefoons, laptops en iPads: mobiele datanetwerken hebben de toekomst - ook binnen en tussen kennisinstellingen. De ontwikkelingen op het gebied van mobiele netwerken gaan erg snel. SURFnet wil samen met onderzoekers en ICT-beheerders nagaan hoe we optimaal in kunnen spelen op de (toekomstige) mogelijkheden van mobiele communicatie. In de workshop wordt aan onderzoekers gevraagd: wat belemmert u nu in uw werk (gerelateerd aan mobiel datagebruik), wat zou u anders willen? Aan ICT-beheerders wordt onder andere gevraagd: hoe wilt u mobiele publieke netwerken inzetten voor uw campusinfrastructuur? Uiteraard is er ruimte om ervaringen, wensen en visies te delen. Op basis hiervan neemt SURFnet maatregelen die leiden tot meer rendement uit mobiele netwerken voor onderzoekers en binnen kennisinstellingen. Wilt u als onderzoeker of ICT-beheerder deelnemen aan de workshop, neem dan contact op met Frans Panken via frans.panken@surfnet.nl
01 februari 2011
4-5 april 2011 - e-IRG Open Workshop in Boedapest, Hongarije ⇒

De eerstvolgende e-IRG open workshop zal plaatsvinden in Boedapest, Hongarije op 4 en 5 april 2011. Deze workshop wordt georganiseerd in het kader van het Hongaarse voorzitterschap van de Europese Unie. Volgende onderwerpen komen aan bod: ERA en e-Infrastructuren, trends in e-Infrastructuur, e-Infrastructuur relaties en partnerschappen, en e-Infrastructuren en FP8. Alle thema's worden gepresenteerd en besproken in gezamenlijke sessies. Bovendien komen de Cohesie en Regionale Aspecten en de e-IRG Aanbevelingen aan bod in twee panel sessies.

21 januari 2011
13-14 april 2011 - DEISA PRACE Symposium 2011 in Helsinki, Finland ⇒

DEISA en PRACE organizeren een derde belangrijk Europees event in HPC: het DEISA PRACE Symposium 2011. Dit symposium zal plaatsvinden op 13 en 14 april 2011 in Helsinki, Finland. Gastheer is CSC - het IT Center voor Wetenschap in Finland en de plaats van vergadering is het Nationaal Museum van Finland. Dit unieke symposium over de vooruitgang in Petaflop computing behandelt zowel Europese als internationale ontwikkelingen en richt zicht tot computerwetenschappers, HPC technologie experten, beleidsverantwoordelijken, leveranciers en industriele partners. Keynote sprekers zullen de strategische perspectieven van HPC belichten. Onder de sprekers vinden we volgende namen terug: Thom Dunning, UIUC, Directeur van NCSA; Kostas Glinos, Head of Unit, DG INFSO, Europese Commissie; Anita Lehikoinen, Directeur van de Divisie voor Hoger Onderwijs en Wetenschap van het Finse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Xuebin Chi, Chinese Academie van Wetenschap, China; David Keyes, KAUST, Saudi Arabia & Columbia University, USA; en Mitsuo Yokokawa, Next-Generation Supercomputer R&D Center, Riken, Japan. Deelname aan het symposium is gratis.

07 februari 2011
19-20 mei 2011 - ICT Proposers' Day in Boedapest, Hongarije ⇒
De ICT Proposer's Day 2011 vindt plaats in Boedapest op 19 en 20 mei 2011 en is gewijd aan de promotie van R&D op het gebied van ICT. U kan er meer te weten komen over de subsidiemogelijkheden van de Europese Unie en over deelname aan Calls 8 en 9 van het Zevende Kaderprogramma met betrekking tot ICT. Er staat meer dan 1 miljard euro aan subsidie ter beschikking. U kunt er ook partners ontmoeten om consortia te vormen voor toekomstige projecten. Er worden ongeveer 2500 deelnemers verwacht waaronder 100 vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Verschillende netwerksessies zullen worden georganiseerd.
Ledennieuws
27 januari 2011
SURFnet publiceert Checklist Cloud Security ⇒
SURFnet heeft in samenwerking met Gartner en SURFibo de 'Checklist Cloud Security' opgesteld. Onderwijsinstellingen kunnen het als leidraad gebruiken om veilig over te stappen naar clouddiensten. Steeds meer onderwijs- en onderzoeksinstellingen ontdekken de mogelijkheden van cloud computing: Google Apps en Microsoft Live@edu zijn voorbeelden van diensten waarbij de resources worden gedeeld door een grote groep eindgebruikers. Diensten afnemen in de cloud heeft voordelen, maar kent ook uitdagingen, bijvoorbeeld op het vlak van controle over resources en beveiliging. De Checklist Cloud Security helpt onderwijsinstellingen op weg: hij bevat vragen en processen die de opdrachtgever zelf moet invullen en geeft aan op welke aspecten de leverancier van clouddiensten moet letten. De checklist is geschreven voor ICT-verantwoordelijken van onderwijs- en onderzoeksinstellingen die gebruik willen gaan maken van cloud computing. In het document is gekeken naar de drie leveringsmodellen die cloud kent: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) en SaaS (Software as a Service). Bovendien is gekeken naar vier typen afnamemodellen die voor onderwijs-en onderzoeksinstellingen in aanmerking komen en is rekening gehouden met uitbreidbaarheid, toegankelijkheid en complexiteit.
03 februari 2011
Nieuwe website voor de PRACE Research Infrastructuur ⇒

Het Partnership voor Advanced Computing in Europa, PRACE, heeft een nieuwe website geopend. Hierop zal de PRACE Research Infrastructuur informatie brengen over de service die zij aanbiedt voor academische en industriele gemeenschappen over heel Europa op het gebied van HPC. Hier is ook te vinden hoe deze diensten toegankelijk gemaakt worden en vindt men nieuws over de resultaten van het gebruik van de infrastructuur en diensten en gebruikersondersteuning en afspraken naar de gemeenschappen toe. De website is het centrale punt voor de Europese onderzoeksgemeenschappen die afhankelijk zijn van HPC voor hun welslagen met speciale nadruk op de PRACE HPC resources, resultaten van hun gebruik en gebruikersactiviteiten. De website vormt een integraal onderdeel van de inspanningen van PRACE om Europese onderzoekers en ingenieurs bij te staan in hun zoektocht naar internationale uitstraling. De website moet ook de competitiviteit van de Europese industrie versterken en heeft als doel alle nodige informatie over PRACE aan te bieden.

01 februari 2011
Miljoenenpremies naar 32 toponderzoekers ⇒

32 vernieuwende wetenschappers krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen. Zij ontvangen een Vici uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Hiermee investeert NWO zo'n 48 miljoen euro in toptalent. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland. Vici is, net zoals de andere subsidies uit de Vernieuwingsimpuls, bestemd voor vernieuwende en grensverleggende onderzoekers. Met de premie kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Hiermee is Vici niet alleen een impuls voor de onderzoekers die zelf een Vici krijgen, maar creëert NWO ook ruimte voor een groot aantal jonge onderzoekers. Onderwerpen waarnaar de Vici-laureaten 2011 onderzoek gaan doen zijn onder andere de psychologische kant van succesvol afvallen, landbouwontwikkeling in Afrika, het in beeld brengen van kankeruitzaaiingen en het gebruik van minuscule plastic nanocapsules om in een cel processen te herstellen. Tot de 4 wetenschappers die ICT-gerelateerd onderzoek doen, behoort prof. dr. Eric Bakker, die zich richt op het groeimechanisme van nanowires voor halfgeleiders. Ook prof. dr. Daniel Bernstein krijgt een Vici-subsidie. Hij onderzoekt de mogelijke dreigingen voor cryptografie van vooruitgang in computerarchitectuur. Prof. dr. ir Maurice Heemels krijgt de subsidie voor zijn onderzoek naar de wijze waarop draadloze regelsystemen werkelijkheid kunnen worden. Dr. Kevin Williams zal de Vici-subsidie gebruiken voor onderzoek naar ultrasnelle optische processors. Alle onderzoekers zijn verbonden aan de TU Eindhoven. Prof. Bakker is tevens verbonden aan de TU Delft. Dit jaar schreven 215 onderzoekers een beknopte vooraanvraag voor een Vici. 103 onderzoekers werden uitgenodigd om hun voorstel verder uit te werken. In totaal ontvangen nu 32 wetenschappers een Vici. 15 procent van de aanvragers krijgt dus een Vici toegekend. Het percentage goede voorstellen is echter veel hoger. Dat betekent dat NWO door beperkte middelen helaas opnieuw hele goede onderzoekers af moet wijzen. De Vici-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden) en de Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs). De Vernieuwingsimpuls richt zich op onderzoekers die uitdagend en grensverleggend onderzoek willen doen. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het Ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.

20 januari 2011
SARA tekent Memorandum of Understanding in kader van LifeWatch ⇒
Op 19 januari vond tijdens een internationale conferentie op de Universiteit van Amsterdam (UvA) de officiële start plaats voor de bouw van LifeWatch, een Europese onderzoeksinfrastructuur voor biodiversiteits- en ecosysteemonderzoek. Verspreid over heel Europa zet LifeWatch digitale faciliteiten op die wetenschappers ongekende mogelijkheden bieden om baanbrekend onderzoek te verrichten op het gebied van biodiversiteit, ecosystemen en daaraan gerelateerde vraagstukken, bijvoorbeeld over klimaat, watermanagement en ruimtelijke ordening. Voor de realisatie van LifeWatch hebben wetenschapsvertegenwoordigers van Nederland, Spanje, Italië, Roemenië en Hongarije op 19 januari een Memorandum of Understanding getekend. Daarnaast tekenden Nederlandse partijen een onderling Memorandum of Understanding, waarin zij hun intenties uitspreken voor een gezamenlijke Nederlandse bijdrage aan LifeWatch. De betrokken partijen zijn verschillende universiteiten en alle grote instellingen op het gebied van biologie/biodiversiteit (UvA, NIOO, NIOZ, NCB Naturalis), instellingen die actief zijn op het gebied van e-Science (CWI, SARA, e-Science Research Center, DANS, BiG Grid), en een aantal andere partijen, zoals NLBIF, de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) en KWR Watercycle Research.
10 februari 2011
SURFcert Security Award 2011 voor Team Cymru ⇒
Team Cymru heeft de SURFcert Security Award in ontvangst genomen. Tijdens de eerste dag van de SURFcert/SURFibo beveiligingsconferentie reikte Ot van Daalen van Bits of Freedom - winnaar in 2010 - de Award uit aan Ian Cook van Team Cymru. SURFcert is het Computer Emergency Response Team van SURFnet. De SURFcert Security Award is bestemd voor een persoon, initiatief, organisatie, oplossing of implementatie met een substantiële bijdrage aan het (collectieve) beveiligingsniveau van SURFnet-gebruikers. De jury van de Award heeft uit zes nominaties gekozen voor Team Cymru, dat hiermee een geldbedrag ontvangt van 3000 euro. Team Cymru doet onderzoek naar beveiligingsincidenten op internet en ondersteunt organisaties bij het oplossen van beveiligingsproblemen. Team Cymru is al meer dan tien jaar van grote waarde voor het collectieve niveau van beveiliging op het internet. Vanwege het ontbreken van winstoogmerk en het zeer concreet aanbieden van operationele ondersteuning aan CERT's (Computer Emergency Response Teams) wereldwijd is Team Cymru een belangrijke partner voor niet-commerciële organisaties zoals SURFcert en zijn aangesloten instellingen.
01 februari 2011
Eerste beelden van de LOFAR telescoop ⇒

Voor het eerst werden signalen vanaf de antennestations van de reusachtige radiotelescoop LOFAR in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk simultaan gecombineerd in de LOFAR BlueGene/P supercomputer. Deze prestatie transformeert de Internationale LOFAR Telescoop (ILT) tot een instrument met een uitstekende gevoeligheid dank zij de 40 Nederlandse stations in het hart van het observatiegebied, en met een enorme uitgebreide werkkracht dank zij zijn Europese dimensies die zich uitstrekken tot wel 1000 km. LOFAR wat staat voor Low Frequency Array, werd gebouwd in Nederland door Astron maar heeft inmiddels een Europese dimensie gekregen met partners in Frankrijk, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De combinatie van de Nederlandse LOFAR signalen met de internationale betekent een belangrijke mijlpaal want zo worden de verschillende stations verenigd in een nieuw en krachtig instrument, de ILT.

11 februari 2011
e-ScienceTalk Briefing over supercomputing is net uit ⇒
Er is een e-ScienceTalk Briefing over supercomputing verschenen. De Briefings brengen overzichten van sleutelrapporten en thema's met betrekking tot Europese e-infrastructuur, zonder technisch jargon. Elke briefing bevat een aantal case studies en citaten van experten op het betreffende domein.
04 februari 2011
DEGISCO brengt eerste versie van de Desktop Grids voor eScience Road Map uit →
Het door de Europese Unie ondersteunde DEGISCO project dat Desktop Grids voor Internationale Wetenschappelijke Samenwerking wil opzetten, heeft op 31 januari 2011 een eerste versie uitgebracht van een Road Map over Desktop Grids voor eScience. Het document dat gemaakt werd voor de Internationale Desktop Grid Federatie (IDGF) bestaat uit twee delen. Het eerste deel biedt een overzicht van alle relevante thema's voor het opzetten van een Desktop Grid infrastructuur. Dit deel over beheer is bedoeld voor beleidsmakers en het grote publiek. Het tweede deel beschrijft stap voor stap in vijf hoofdstukken alle uitdagingen en problemen die kunnen opduiken bij het opzetten van Desktop Grids met relevante links naar achtergrondinformatie en praktische voorbeelden. Dit technische deel is bestemd voor Desktop Grid operatoren, wetenschappelijke gebruikers, de academische gebruikersgemeenschap, experten op legaal gebied en organisaties die bezig zijn met vrijwilligerscomputergebruik.
03 februari 2011
10 miljoenste job op SARA's Gina-cluster ⇒

Op 25 januari heeft het Gina-cluster de 10 miljoenste job verwerkt. Het betrof een job van een wetenschapper van Atlas, een van de experimenten van de Large Hadron Collider (LHC) van CERN. Ongeveer 10% van alle data die bij de experimenten van de LHC wordt gemeten, komt naar Amsterdam voor opslag en analyse - ongeveer 1.500 TB per jaar, waar SARA en Nikhef - Nationaal instituut voor subatomaire fysica - de opslag en rekeninfrastructuur hiervoor leveren als onderdeel van het nationale gridproject BiG Grid. SARA ondersteunt ook wetenschappers uit andere gebieden in het gebruik van de Grid-infrastructuur. Basiselementen van het Grid zijn rekenkracht, opslagcapaciteit en bandbreedte. Gebruikers kunnen over capaciteit beschikken zonder precies te hoeven weten waar resources beschikbaar zijn. Het Gina-cluster wordt benut voor rekenintensieve taken die alleen maar via het Grid kunnen worden verstuurd. Een belangrijk deel van Gina wordt gebruikt door het Atlas-experiment. Het Gina-cluster wordt intensief gebruikt. Door de toenemende behoefte aan capaciteit is het cluster twee keer uitgebreid. In 2007 was de omvang van het cluster 20 nodes (160 cores). Inmiddels bestaat Gina uit 250 nodes (2.000 cores). Een van de kenmerken is de korte wachttijd. De 10 miljoenste job heeft slechts 41 seconden in de queue gestaan.

24 januari 2011
Contrail, een doeltreffende poging om clouds te convergeren →
Het neusje van de zalm aan Europese cloud computing onderzoekers heeft recent verzamelen geblazen in het Nationaal Onderzoeksinstituut voor Informatica en Automatisering (INRIA) in Rennes, Frankrijk. Het cluster van gebouwen waar INRIA gehuisvest is, vormt een metafoor voor het onderwerp van hun interesse. En van een nog grotere symbolische betekenis is het gloednieuwe gebouw waar hun sessies plaatsvinden. Het is alweer de tweede bijeenkomst van wetenschappers, IT-specialisten en bedrijven die samen deel uitmaken van het Contrail project. Dit project streeft de democratisering van cloud resources na en zoekt naar oplossingen waar niemand tevoren aan gedacht heeft voor het probleem hoe je makkelijk van de ene cloud naar de andere overschakelt. Open computerinfrastructuren voor elastische diensten vormt het uiteindelijke doel voor het Contrail project. Het vooruitzicht om aanzienlijke economische voordelen voor de industrie in Europa te realiseren heeft de Europese Commissie gemotiveerd om Contrail een subsidie te verlenen van meer dan 8 miljoen euro op een totale projectkost van 12 miljoen euro. Contrail is daarmee een van de grootste projecten in het Zevende Europese Kaderprogramma en er wordt met hooggespannen verwachtingen naar de resultaten uitgekeken.
02 februari 2011
CWI spin-off VectorWise verkocht aan Ingres Corporation →
De hightech spin-off VectorWise van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam is verkocht aan Ingres Corporation (USA), een toonaangevend open source databasemanagement bedrijf. VectorWise ontwikkelt analytische databasetechnologie en werd in 2008 opgericht door leden van het grensverleggende CWI database onderzoeksteam Peter Boncz, Marcin Zukowski, Sándor Héman en Niels Nes. Ingres Corporation heeft de spin-off sinds haar oprichting gefinancierd. VectorWise ontleent zijn succes aan een geheel nieuwe benadering van de verwerking van gegevens die gebruik maakt van 'vector processing' op datasets. Hierin is elke vector afgestemd op de grootte van het cachegeheugen van moderne processoren. Dit maakt het mogelijk om zowel SIMD functies (o.a. SSE van Intel CPU's) als multi-core technologie te benutten, aangevuld met innovaties voor het optimaliseren van hoge-bandbreedte disk I/O. De nieuwe methode verhoogt de prestaties van bestaande database toepassingen en kan data-analyse taken uitvoeren die voorheen niet haalbaar waren. Toepassingen zijn niet beperkt tot het bedrijfsleven, ook in de logistiek, wetenschap, geneeskunde en de gezondheidszorg zijn organisaties afhankelijk van de analyse van zeer grote hoeveelheden gegevens.
24 januari 2011
Jan van Schuppen benoemd tot CWI-Fellow ⇒
In januari 2011 is Jan van Schuppen van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam benoemd tot CWI-Fellow. Hij krijgt deze eretitel vanwege zijn wetenschappelijke en bestuurlijke bijdragen voor het CWI. Van Schuppen is sinds 1978 aan het CWI verbonden als onderzoeker en groepsleider; daarnaast is hij hoogleraar Wiskundige Systeemtheorie aan de Technische Universiteit Delft. Hij is bekend van zijn onderzoek in de systeem- en regeltheorie en toepassingen in de techniek en het verkeer - zoals onderzoek aan routeringsproblemen voor autosnelwegen om reistijden en files te verminderen. Met het Fellowship mag Van Schuppen vrij onderzoek doen in een richting naar keuze. De pasbenoemde CWI-Fellow gaat zich de komende jaren bezighouden met de regeling van hiërarchische en gedistribueerde regelsystemen en met systeembiologie. Fundamenteel onderzoek naar gedistribueerde regelsystemen is een industrieel gemotiveerd en theoretisch moeilijk probleem. Van Schuppen zal zich ook bezighouden met stochastische systemen en onderzoek naar dijkverhogingen. Hij heeft 17 promovendi begeleid. Verder is Van Schuppen hoofdredacteur van het tijdschrift Mathematics of Control, Signals, and Systems en editor van de Springer serie Communications and Control Engineering. Het vakgebied van Van Schuppen is toepasbaar op veel gebieden. Dit is goed te zien in het grote Europese project - Control for Coordination of Distributed Systems (C4C) - dat door hem wordt gecoördineerd. In internationaal verband wordt gewerkt aan regeltheorie voor gedistribueerde systemen. Voorbeelden daarvan zijn onderwatervoertuigjes en onbemande vliegtuigjes die waarnemingen verrichten voor milieuonderzoek, regeling van autosnelwegnetwerken in de verkeerscentrales van Nederland en regeling van complexe machines, zoals grote afdrukapparaten die geproduceerd worden door het bedrijf Océ. Naast de CWI-inbreng bestaat de groep uit onderzoekers van vier bedrijven en acht academische instellingen in België, Cyprus, Griekenland, Italië, Nederland en Portugal.
04 februari 2011
SURFnet schrijft handleiding nummerplan IPv6 voor netwerkarchitecten en netwerkbeheerders ⇒
SURFnet heeft als eerste ter wereld een handleiding geschreven waarmee netwerkarchitecten en netwerkbeheerders in staat zijn een goed IPv6-nummerplan op te stellen. Het opstellen van een nummerplan is de eerste stap, wanneer een organisatie IPv6 wil uitrollen. Tijdens een workshop met hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen kwam SURFnet tot de conclusie dat een handzaam stappenplan voor de toewijzing van de nieuwe IPv6-adresranges ontbrak. Het document 'IPv6-nummerplan opstellen' bevat alle informatie die netwerkverantwoordelijken nodig hebben om het overzicht te behouden bij de invoering van IPv6-adressen. RIPE NCC is door IANA verantwoordelijk gemaakt voor de uitgave van IP-adressen in Europa en heeft de handleiding vertaald in het Engels. Deze handleiding wordt binnenkort online geplaatst bij RIPE NCC. IANA maakte bekend dat het de laatste vijf blokken van de wereldwijde IPv4 centrale adresgroep had uitgegeven. Dat betekent dat op afzienbare termijn elke organisatie bij het aanvragen van nieuwe IP-adressen niet meer IPv4, maar IPv6 zal moeten aanvragen. SURFnet is verantwoordelijk voor het netwerk van ruim 160 hoger onderwijsinstellingen en onderzoekcentra waar grote groepen IP-adressen worden beheerd. Deze organisaties zullen op afzienbare termijn ook IPv6 moeten ondersteunen naast IPv4, omdat er steeds meer diensten en devices gebruik zullen maken van IPv6. Het SURFnet-netwerk ondersteunt sinds 2001, als een van de eerste netwerken ter wereld native IPv6. Steeds meer diensten van SURFnet zijn geschikt voor zowel IPv4 als IPv6. Om het belang van de overstap naar IPv6 te benadrukken is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Task Force IPv6 opgericht. SURFnet is deelnemer in deze Task Force. Het doel van de Nederlandse IPv6 Task Force is om bewustwording te creëren betreffende het nut en vooral de noodzaak van IPv6, kennis uit te wisselen over de toepassing van IPv6 en afstemming te bereiken met betrekking tot de invoering van IPv6. SURFnet heeft namens de IPv6-Task Force IPv6 voorgedragen voor de "pas toe of leg uit" lijst van de overheid. Op deze lijst van het College Standaardisatie van de overheid staan geselecteerde open standaarden, die (semi)overheidsorganisaties geacht worden te gebruiken, tenzij dat tot onoverkomelijke problemen leidt. Met de opname op de lijst krijgen deze standaarden 'een duwtje in de rug'.
20 januari 2011
Onderzoekers verrijken hun publicaties →

In zes projecten tonen onderzoekers uit diverse disciplines meer dan alleen hun wetenschappelijke publicatie. Ook materialen als datasets, afbeeldingen, audiobestanden en partituren delen de wetenschappers in samenhang binnen zogenaamde Verrijkte Publicaties. De zes projecten die starten per 19 januari 2011, maken gebruik van een subsidieronde van SURFfoundation. De onderzoekers leveren in mei 2011 de projectresultaten op. De ervaringen van de onderzoekers vormen nieuwe voorbeelden die de meerwaarde aantonen van publiceren in samenhang binnen Verrijkte Publicaties. Onderzoek is rijker dan publicaties alleen. En internet biedt veel mogelijkheden om zowel de publicatie als onderliggende onderzoeksdata, visualisaties, datamodellen, beeld & geluid, etc. te presenteren. En juist de samenhang tussen deze onderdelen biedt een verrijking. Meer toegankelijke onderzoeksoutput in samenhang betekent meer inzicht, meer kwaliteit en meer mogelijkheden voor de wetenschap.

10 februari 2011
NWO steunt project voor open access-boeken ⇒
NWO investeert eenmalig 360.000 euro in het Nederlandse vervolg van het project OAPEN, Open Access in European Networks. Financiering van dit project past in het open access-beleid van NWO. OAPEN is een Europees initiatief om boekpublicaties via open access voor iedereen toegankelijk te maken. Het project startte in 2008 en liep tot februari 2011. Het heeft inmiddels geleid tot meer dan 1000 open access-boeken die gepubliceerd zijn in de OAPEN-bibliotheek. OAPEN heeft daarvoor een uniek businessmodel ontwikkeld. Nu stoppen met het Europese OAPEN-initiatief zou een verlies betekenen van de opgebouwde kennis over businessmodellen voor open access-publicaties. Daarom investeert NWO, met een eenmalige bijdrage van 360.000 euro, in een Nederlands vervolg dat tot doel heeft om de open access-publicaties van wetenschappelijke boeken verder te stimuleren. Ook zal OAPEN, samen met wetenschappelijke uitgevers het OAPEN-businessmodel in Nederland verder testen en ontwikkelen tot een duurzame variant. De partners in het Nederlandse vervolg van OAPEN zijn de Amsterdam University Press, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, de KNAW en de Koninklijke Bibliotheek. Hiervoor wordt een stichting opgericht. Met de steun van NWO en de partners kan OAPEN in Nederland tenminste drie jaar worden voortgezet.
19 januari 2011
Rapport Dataportabiliteit voor Cloud Computing verschenen ⇒
SURFnet heeft in het kader van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor dataportabiliteit bij cloud computing. Van dit onderzoek is het rapport 'Dataportabiliteit voor Cloud Computing' verschenen. In dit rapport wordt uitgelegd waarom dataportabiliteit belangrijk is voor de continuïteit van ICT in het onderwijs. Aan de hand van voorbeeldtoepassingen wordt de materie tastbaar gemaakt en wordt de lezer verteld waar meer informatie kan worden ingewonnen.
21 januari 2011
EGI ondertekent akkoord met het Initiatief voor Globus in Europa  ⇒
De Europese Grid Infrastructuur (EGI) en het the Initiatief voor Globus in Europa (IGE) hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend op 20 januari jongstleden in Amsterdam. Het MoU formaliseert de zakelijke verstandhouding tussen de twee organisaties. Het MoU stipuleert dat IGE nieuwe technologische componenten zal aanbieden voor de EGI software repository. Specifieke software provisie details zullen in de toekomst bepaald worden via Service Level Agreements (SLAs). Het akkoord werd ondertekend door Steven Newhouse, directeur van EGI.eu, namens EGI, en Helmut Heller, projectdirecteur van IGE.
02 februari 2011
PRACE organiseert zijn derde Industry Seminar met als thema "Europe goes HPC: Industrial Competitiveness" ⇒

Het PRACE Executive Seminar over Gebruik door Bedrijf en Industrie van HPC Services zal plaatsvinden op 28 en 29 maart 2011 in het Stockholm Waterfront Conference Centre, Stockholm, Zweden. Het derde PRACE Industry Seminar is vooral gericht naar CIOs, CTOs en R&D managers, verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontplooien en beheren van computer- en gegevensbeheer infrastructuren of er afhankelijk van zijn voor het succesvol leiden van hun bedrijven. Het seminar zal aan beleidsmakers een overzicht bieden van de betekenisvolle resources en expertise van PRACE voor onderzoek en ontwikkeling met een hoge impact. Het seminar is tevens een gelegenheid voor bedrijven om de PRACE plannen te beinvloeden, alsmede de toekomst van HPC binnen Europa. Om deel te kunnen nemen is wel een persoonlijke uitnodiging vereist.

03 februari 2011
eChallenges e-2011 Conferentie en Tentoonstelling lanceert oproep voor papers ⇒

Nog tot 28 februari 2011 kunt u papers of voorstellen voor een workshop indienen voor het jaarlijkse e-Challenges dat in 2011 plaatsvindt van 26 tot en met 28 oktober in Florence, Italie. Deze editie is de 21ste in een serie van jaarlijkse conferenties ondersteund door de Europese Commissie met regelmatig bezoek van meer dan 600 vertegenwoordigers van commerciele organisaties, onderzoeksinstituten en overheden uit de hele wereld om kennis en ervaringen uit te wisselen over vernieuwende technologie. Het event zet dit jaar toegepaste ICT onderzoeksthema's in de kijker met aandacht voor maatschappelijke en economische uitdagingen. Het programma bestaat uit strategische keynote presentaties, technische en beleidspapers, praktische studies, workshops, een tentoonstelling en sociale activiteiten. Het programma zal resultaten tonen van gesubsidieerde projecten op nationaal en regionaal niveau maar ook op Europees niveau.

© Nieuwsbrief