logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer maart 2011
Cursussen en evenementen
03 maart 2011
7 april 2011 - Seminar 'Datamanagement en researchinfrastructuren' in Utrecht ⇒
SURFacademy organiseert op 7 april de bijeenkomst 'Datamanagement en researchinfrastructuren', waarbij uw eisen en wensen voor e-research onderzoeksomgevingen aan de orde komen. Tijdens deze dag wordt er ingezoomd op de wensen en eisen die e-research onderzoeksomgevingen stellen aan bijvoorbeeld: storage, toegang tot instrumenten, authenticatie en autorisatie (identity en groepsmanagement) en andere middlewarediensten. SURFnet wil graag weten wat de rol van datamanagement binnen uw organisatie is. Hebt u hiermee te maken binnen uw organisatie en wilt u meepraten over deze onderwerpen, schrijf u dan in voor deze bijeenkomst. De uitkomsten zullen door SURFnet worden gebruikt in de verdere ontwikkeling van datamanagement en middleware voor researchinfrastructuren.
10 maart 2011
14 april 2011 - IDGF workshop tijdens EGI User Forum 2011 in Vilnius, Litouwen ⇒

Een IDGF workshop is gepland op 14 april 2011 tijdens het EGI User Forum in Vilnius. Robert Lovas en Tamas Kiss zullen het onderwerp behandelen van Desktop Grids voor wetenschappelijke toepassingen. Desktop Grids functioneren alleen dan optimaal wanneer ze volledig geintegreerd zijn in de Europese e-Infrastructuur. Daarom is het belangrijk om de huidige EGI gebruikers en beheerders de mogelijkheid te bieden om met deze technologie kennis te maken en de dialoog aan te gaan met experten op dit gebied. De workshop wordt georganiseerd door de Internationale Desktop Grid Federatie (IDGF) met ondersteuning van het EDGI project. Het tutorial biedt een unieke kans om de Desktop Grid gemeenschap binnen EGI verder te ontwikkelen. Tijdens het EGI User Forum vindt er daarnaast op 12 april een EDGI demonstratie plaats. Op 14 april volgen er ook nog twee presentaties, een voor het DEGISCO project over de integratie, het delen en de exploitatie van nationale en internationale e-Infrastructuren en een voor het EDGI project over de EDGI infrastructuur en het gebruik ervan voor de Europese Grid gebruikersgemeenschappen.

03 maart 2011
20 april 2011 - ScaloP 2011: Scaling on Power workshop bij SARA in Amsterdam ⇒
SARA nodigt geinteresseerden uit om deel te nemen aan de Scaling on Power workshop. Doel is om het effectieve gebruik van multiple nodes op Huygens te verhogen. Huygens heeft 108 nodes waarvan er tot 80 gebruikt kunnen worden voor een enkele toepassing. De volgende generatie van supercomputers heeft virtueel geen verhoging in de computing performance per core en slechts een bescheiden verhoging in de computing performance per node. Daarom is het nodig om elke toepassing voor te bereiden op een efficiente run over multiple nodes. De meeste toepassingen zijn tegenwoordigd geparallelliseerd met gebruik van de MPI library. Toch is het nodig om een diepgaande kennis te hebben van de MPI library en de hardware die men gebruikt. In de workshop zal een expert laten zien hoe men het maximum haalt uit een toepassing met gebruik van de Huygens. Vragen zoals: Wat is de performance bottleneck van mijn toepassing? Kunnen de MPI calls worden herschreven om de schaalbaarheid te verhogen? Hoe kan ik mijn MPI toepassing op Huygens debuggen? komen allemaal aan bod. Enthousiaste Huygens gebruikers zijn gratis welkom en kunnen een e-mail sturen via mailto:hic@sara.nl met als subject: 'ScaloP 2011 workshop' met een gedetailleerde beschrijving van de toepassing.
21 maart 2011
28 april 2011 - SLA@SOI Cloud conferentie in Almere ⇒
Op 28 april 2011 zal de burgemeester van Almere, mevrouw Annemarie Jorritsma, de eerste unieke Europese SLA@SOI cloud conferentie "The Dependable Cloud" officieel openen. Na deze opening zullen prominente sprekers van toonaangevende bedrijven en organisaties uit binnen- en buitenland op dit vakgebied in gaan op het meest actuele beeld ten aanzien van de strategie en technologie om services over de IT Cloud te kunnen verhandelen als een economisch goed. Deze conferentie zal plaatsvinden op een eveneens unieke locatie: de 30e verdieping van het gloednieuwe World Trade Center Almere Area. Tijdens de conferentie zijn er vier SLA@SOI branche demo opstellingen: Enterprise IT Management, Telco Service Aggregation, ERP Hosting en eGovernment. De 'strategische onderwerpen' worden in het ochtendprogramma opgenomen en de 'solutions en best practices' in het middagprogramma. De conferentie zal aanvangen om 09:00 uur en eindigen om 17:00 uur, waarna u de gelegenheid heeft te netwerken en ervaringen uit te wisselen met vakgenoten. De kosten verbonden aan deze conferentie bedragen 60,00 euro incl. BTW.
14 maart 2011
27 juni - 1 juli 2011 - Contrail Grid en Cloud Zomerschool in Hyeres aan de Franse Riviera ⇒

Het Contrail project organiseert een Grid en Cloud Zomerschool in Hyeres, Giens Peninsula aan de Franse Riviera van 27 juni tot en met 1 juli 2011. Deze Contrail Zomerschool 2011 zal bestaan uit voordrachten over moderne gedistribueerde paradigmata zoals grid computing, cloud computing en netwerk gecentreerde operating systemen. De Zomerschool zal voordrachten combineren van onderzoeksexperten die de toekomst van gedistribueerde systemen vormgeven en experten op wereldvlak in het ontplooien en beheren van gedistribueerde infrastructuren. Praktische oefeningen en sessies met gebruik van grid en cloud software zullen de deelnemers ervaring bieen in het gebruik van moderne gedistribueerde systemen.

17 februari 2011
7-12 augustus 2011 - Tweede EU/US Zomerschool over HPC Uitdagingen voor Computerwetenschappen in Lake Tahoe, Californie ⇒

Het US National Science Foundation TeraGrid, het DEISA project uit het Zevende Kaderprogramma van de Europese Unie, en PRACE organiseren de tweede gezamenlijke EU-US zomerschool over High Performance Computing (HPC) Uitdagingen voor Computerwetenschappen van 7 t/m 12 augustus, 2011 in het Embassy Suites Lake Tahoe Hotel en Resort, Lake Tahoe, Californie. Deze zomerschool is opgezet om internationale en multidisciplinaire onderzoekssamenwerkingen te bevorderen. Zestig graduaats- en postdoctorale studenten uit de USA en Europa zullen geselecteerd worden om deel te nemen aan een zesdaags educatief programma dat stoelt op samenwerking. Het programma komt ten goede aan studenten van instituten uit de Europese Unie en de USA die momenteel HPC gebruiken om aan onderzoek te doen. Sollicitaties van gekwalificeerde kandidaten worden aanvaard tot en met 25 april 2011. Deelnemers worden geselecteerd en verwittigd per e-mail voor 9 mei 2011.

25 februari 2011
29 augustus - 1 september 2011 - PRACE Zomercursus: haal het maximum uit supercomputers in Espoo, Finland ⇒

PRACE organiseert een zomercursus van 29 augustus tot en met 1 september 2011 in Espoo, Finland. Gastheer voor de cursus is CSC - IT Center for Science Ltd. dat bijgestaan wordt door CSC en SNIC/PDC - Center for High Performance Computing aan het KTH. Deelnemers zullen er doorgedreven ervaring in parallel programmeren opdoen die ze kunnen gebruiken om het maximum te halen uit de grootste supercomputers die de PRACE Onderzoeksinfrastructuur aanbiedt voor Europese wetenschappers en ingenieurs. Sprekers zijn William Gropp van de Universiteit van Illinois Urbana-Champaign, een van de hoofdauteurs van het MPI programmeringsparadigma, die zal uitweiden over de gevorderde eigenschappen van MPI; en Rolf Rabenseifner (HLRS), een van de meest gekende onderzoekers van hybride parallelle programmerinsmodellen. Daarbij komen nog de volgende onderwerpen aan bod: het programmeren van GPGPU clusters met CUDA+MPI, low-level single-core performance optimalisatie alsmede het gebruik van de Python programmeringstaal in supercomputing. De grootste supercomputers in Scandinavie zoals het gloednieuwe Cray XE6 systeem aan het PDC/KTH en CSC's Cray XT4/XT5 systeem Louhi staan ter beschikking van de deelnemers. Deelname is gratis voor alle academici uit de PRACE lidstaten.

Ledennieuws
23 februari 2011
SARA verzorgt dataopslag voor LOFAR  ⇒
SARA ondersteunt de BiG Grid-gemeenschap met faciliteiten en support. Een recent voorbeeld hiervan is de dataopslag voor het LOFAR-project die met hulp van SARA is gerealiseerd. In de voorbije maanden is het duidelijk geworden dat de 500 Terabyte opslagcapaciteit op de LOFAR Central Processing een flessenhals veroorzaakt voor doorlopende observaties. Om de druk van de centrale opslag te halen, worden sedert januari 2011 de observatiegegevens regelmatig overgebracht naar de Petabyte BiG Grid opslag bij SARA.
15 maart 2011
Jan Kluyver-prijs uitgereikt aan Dr. Tristan du Pree ⇒
Op 1 maart j.l. is de Jan Kluyver-prijs 2010 uitgereikt aan Dr. Tristan du Pree. Dr. Du Pree is bij de Universiteit Utrecht afgestudeerd in de theoretische natuurkunde en deed sinds 2006 onderzoek binnen de LHCb-groep van Nikhef. De Engelse samenvatting van zijn proefschrift, "Search for a Strange Phase in Beautiful Oscillations", werd gekozen als de beste van het jaar 2010. De Jan Kluyver-prijs voor de beste Engelse samenvatting van een Nikhef-proefschrift is in 2010 ingesteld door de onderwijscommissie van de Onderzoekschool Subatomaire Fysica. De jury bestaat uit voormalige directeuren van het Nikhef. Zonder de inzet van prof. dr. Jan Kluyver zou de Nikhef samenwerkingsovereenkomst in 1975 nooit tot stand gekomen zijn. Omdat de belangrijkste output van het Nikhef ongetwijfeld de excellent opgeleide zojuist gepromoveerde fysici zijn die de toekomst van Nikhef's onderzoeksveld mede zullen bepalen, draagt deze prijs de naam van Jan Kluyver.
02 maart 2011
NWO investeert 12 miljoen in grote onderzoeksvoorzieningen ⇒
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het programma Investeringen NWO-middelgroot 32 subsidies toegekend voor de aanschaf van apparatuur en het opzetten van dataverzamelingen. Deze onderzoeksvoorzieningen maken uniek onderzoek mogelijk. De totale investering bedraagt 12,2 miljoen euro. Veel onderzoekers zijn voor hun werk afhankelijk van grote apparaten, dataverzamelingen en nieuwe software. Met Investeringen NWO-middelgroot financiert NWO voorzieningen die voor individuele groepen te duur zijn. In totaal ontving NWO 82 aanvragen voor deze ronde van Investeringen NWO-middelgroot. Wetenschappers in binnen- en buitenland beoordeelden de voorstellen. Uiteindelijk werden 32 voorstellen gehonoreerd. Deze vallen binnen zes wetenschapsgebieden van NWO: ALW, CW, GW, MaGW, EW, en ZonMw. Natuurkunde en STW stellen op een andere manier middelen voor investeringen beschikbaar. De gehonoreerde voorstellen beslaan de volle breedte van de wetenschap. NWO financiert deze ronde bijvoorbeeld onderzoek aan een geavanceerd lasersysteem dat de zon kan nabootsen om zo nieuwe zonnecellen te maken; een dataverzameling over de juridische kant van een scheiding en de gevolgen voor ouders en kinderen en archeologisch onderzoek naar een tijdens een brand gebakken, en dus bewaard gebleven, lemen fort. Met Investeringen NWO-middelgroot wil NWO investeringen in onderzoeksinfrastructuur aanmoedigen en steunen. NWO betaalt maximaal 75 procent van elke subsidie. De instelling waaraan het onderzoek wordt uitgevoerd, draagt minimaal 25 procent bij. De bijdrage van NWO varieert van 110.000 tot 900.000 euro.
15 maart 2011
e-ScienceTalk Briefing over cloud computing is net uit  ⇒

Naar aanleiding van Cloudscape III is er een e-ScienceTalk Briefing over cloud computing verschenen met als titel "What's on the horizon". De Briefing gaat nader in op de uitdagingen die Europa te wachten staan met betrekking tot cloud technologieen.

07 maart 2011
CWI gaat supersnelle energiezuinige databasemachine bouwen →

Een databasemachine die meer dan 60 gigabyte ruwe data per seconde kan analyseren en dat op een zo energiezuinig mogelijke manier. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam een subsidie toegekend om deze te ontwikkelen. Het onderzoeksproject met de naam SciLens heeft als missie verborgen kennis aan het licht te helpen brengen die opgeslagen ligt in omvangrijke wetenschappelijke databases. De hiervoor benodigde hardware en software is niet vrij voorhanden. Een belangrijk onderdeel in het project is de bouw van de SciLens-machine, die aan het eind van dit jaar operationeel zal zijn. Het leading-edge systeem wordt speciaal geconfigureerd voor database management taken, zoals het snel doorploegen van grote hoeveelheden meetgegevens en wordt grotendeels uit energiezuinige componenten opgebouwd. De machine onderscheidt zich van supercomputers door een zwaar accent te leggen op een goede balans tussen I/O bandbreedte en de benodigde CPU-kracht voor databasetaken, zogenaamde Amdahl-blades.

02 maart 2011
SURF en NWO richten Netherlands eScience Center op  →

Wetenschapsfinancier NWO en SURF, ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek, richten het Netherlands eScience Center op. NWO en SURF investeren gezamenlijk zes miljoen euro per jaar in het centrum dat multidisciplinair en data-intensief onderzoek gaat versterken, en het gebruik van wetenschappelijke ICT voor onderzoek wil stimuleren. De oprichting van het centrum is een belangrijke stap in de kabinetsambitie om de ICT-toppositie van Nederland te behouden. De term eScience staat voor het gebruik van ICT in data-intensief onderzoek, verspreid over de hele breedte van de wetenschap. Onderzoekers ontwikkelen e-Science-instrumenten veelal afzonderlijk van elkaar. Het Netherlands eScience Center wil daar verandering in brengen. Het centrum vestigt zich nog dit jaar op het Science Park in Amsterdam, waar al meer ICT-intensieve kennisinstellingen zijn gevestigd, zoals de Amsterdam Internet Exchange, SARA, NWO-instituten CWI en Nikhef, en het hoofdkantoor van het European Grid Initiative.

01 februari 2011
KNMI lanceert klimaatmodel EC-Earth →
De nationale supercomputer Huygens bij SARA wordt intensief gebruikt door een groot aantal wetenschapsgebieden. Een recent voorbeeld hiervan is het onderzoek van het KNMI op het gebied van klimaatonderzoek. Het KNMI heeft in samenwerking met Europese klimaatcentra een nieuw mondiaal klimaatmodel ontwikkeld dat de toestand van atmosfeer, oceanen, zeeijs en landoppervlak nauwkeurig kan nabootsen. Uniek aan dit klimaatmodel, EC-Earth genaamd, is dat het voor een belangrijk deel is gebaseerd op het kwalitatief hoogstaande weersverwachtingmodel van het European Centre for Medium Range Weather Forecasting (ECMWF). Het klimaatmodel EC-Earth wordt gebruikt voor klimaatonderzoek en voor het maken van projecties van het toekomstige klimaat. De invloed van klimaatveranderingen op de samenleving hangt vooral af van weerextremen, zoals neerslag, stormen en droogte. Om deze kleinschalige fenomenen goed te kunnen bestuderen en voorspellen zijn modellen met een fijn raster nodig. Omdat EC-Earth is gebaseerd op een weermodel met een hoge resolutie, kunnen weerextremen beter worden gesimuleerd dan met andere klimaatmodellen. Hiermee is EC-Earth een waardevolle aanwinst voor zowel het nationale als het internationale klimaatonderzoek.
16 maart 2011
Ronald de Wolf benoemd tot hoogleraar Quantum Computing aan de UvA →

Onderzoeker Ronald de Wolf van het CWI is per 1 maart 2011 benoemd tot hoogleraar Theoretische Informatica, in het bijzonder algoritmen en complexiteit, aan de Universiteit van Amsterdam. Het betreft een aanstelling van een dag per week. Zijn bezigheden zullen zich met name richten op quantum computing. Dit is een vrij jong gebied en bestaat nu nog vooral uit theoretisch onderzoek. Het maakt gebruik van kwantumeffecten van elementaire deeltjes. Een van deze effecten is verstrengeling (entanglement). Verstrengelde deeltjes kunnen ver uit elkaar liggen terwijl ze nog steeds invloed hebben op elkaar, zonder dat er informatieoverdracht plaatsvindt. Dit is zowel theoretisch als in de praktijk aangetoond. Entanglement kan veel sterkere correlaties opleveren tussen deze deeltjes dan de klassieke natuurkunde toestaat. Recent vonden Ronald De Wolf en zijn collega's voorbeelden waarbij de 'afstand' tussen de kwantum en klassieke correlaties vrijwel maximaal is; dit zijn voorbeelden waarin de kwantumsystemen zich zo on-klassiek mogelijk gedragen.

03 maart 2011
SURFconext betaversie operationeel →
De eerste versie van de SURFconext-infrastructuur is gereed en wordt gedurende de eerste helft van 2011 als betadienst aangeboden. Voor instellingen is de betaperiode een eerste mogelijkheid om op basis van een pilot kennis te maken met SURFconext. De betaperiode is bedoeld om de infrastructuur samen met een gelimiteerd aantal instellingen verder te vervolmaken. SURFnet wil dat SURFconext in de toekomst zoveel mogelijk toegevoegde waarde biedt bij online samenwerking en breedschalig gebruikt kan worden binnen het hoger onderwijs en onderzoek. Dit doet SURFnet door verschillende instellingen - hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstellingen en virtuele organisaties - te ondersteunen bij de koppeling aan SURFconext en de uitvoering van pilots.
08 maart 2011
Onderzoekers willen hulp bij opslaan van onderzoeksdata ⇒
Onderzoekers hebben een duidelijke wens voor hulp bij het dagelijks opslaan van hun onderzoeksdata. Ze vinden het wel belangrijk controle te hebben over wat er met hun onderzoeksgegevens gebeurt. Onderzoekers willen zelf bepalen wie toegang heeft tot die data en onder welke voorwaarden. Dit zijn de uitkomsten van een literatuurstudie die in opdracht van SURFfoundation is verricht. Het onderzoek "What Researchers Want" toont ook dat onderzoekers het archiveren van hun onderzoeksdata ervaren als iets dat buiten hun directe aandachtsgebied ligt. Voor onderzoekers zijn opslag en archiveren van onderzoeksdata twee verschillende zaken. "What Researchers Want" bundelt de wensen van onderzoekers op het gebied van dataopslag en toegang tot data. Het onderzoek is gebaseerd op 15 recente studies uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en Europa. Wetenschappers en lectoren kunnen bij het beheer van hun onderzoeksdata profijt hebben van ondersteunende diensten, maar dan moet deze ondersteuning wel aan een aantal eisen voldoen. Binnen de diverse wetenschappelijke disciplines bestaan grote verschillen in de wijze waarop onderzoek wordt gedaan. Maar zij delen wel een aantal wensen wanneer het gaat om de opslag van en toegang tot gegevens. De managementsamenvatting van de literatuurstudie - ook beschikbaar in het Nederlands - toont een overzicht van deze eisen. Nadere uitwerking van de eisen voor opslag en toegang tot onderzoeksdata vindt plaats in een nieuw SURFfoundation-project, CARDS. In CARDS krijgen onderzoekers aan vijf Nederlandse universiteiten ondersteuning bij het efficiënt en effectief beheren van hun onderzoeksgegevens. De bevindingen zijn begin 2012 ook beschikbaar voor andere instellingen.
28 februari 2011
Verrijkte Publicaties bieden juristen beter overzicht ⇒
Vanaf februari 2011 looft SURFfoundation iedere maand een prijs uit voor de Verrijkte Publicatie (VP) van de maand. Een Verrijkte Publicatie is een nieuwe communicatievorm in de wetenschap waarbij onderzoekers publicaties online beschikbaar kunnen maken in samenhang met ander materiaal. Denk daarbij aan onderzoeksrapporten, die open op internet beschikbaar zijn of filmfragmenten, waarin de onderzoeksmethode voor een breed publiek belicht wordt. Om de mogelijkheden van Verrijkte Publicaties voor het voetlicht te brengen, beloont SURFfoundation iedere maand van 2011 een goed voorbeeld van zo'n verrijking. De eerste Verrijkte Publicatie die deze eer toekomt is de ESCAPE-aggregatie van het Centrum voor Openbare Orde Handhaving (COOV) van de Rijksuniversiteit Groningen. Als onderdeel van het ESCAPE-project is een tool ontwikkeld waarmee onderzoekers samenhang tussen hun onderzoeksmateriaal kunnen aangeven. Het COOV heeft hiermee juristen de mogelijkheid geboden om overzicht te brengen in de voor hen relevante documenten en de onderliggende relaties daartussen. Zo'n overzicht, of aggregatie, was eerder nog niet mogelijk. Deze aggregatie van COOV is een prachtig voorbeeld van de toegevoegde waarde die verrijkt publiceren biedt aan een bepaalde wetenschappelijke discipline.
03 maart 2011
Rapport 'De wolk in het onderwijs' over privacy in de cloud →
SURFnet en Kennisnet hebben een rapport gepubliceerd over privacyaspecten van cloud computing. Juridische aspecten van privacy- en gegevensbescherming zijn voor de onderwijs- en onderzoeksinstellingen van belang, omdat bij cloud computing regelgeving uit Nederland, Europa en daarbuiten van toepassing is. Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met SURFdirect, de digitale rechtenexpertisecommunity van SURF en TILT, het Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving van de Universiteit van Tilburg. In de eerste helft van 2011 gaat het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma een aantal onderwerpen uit dit rapport verder uitwerken. Bijvoorbeeld wat de informatie uit 'De Wolk in het onderwijs' zegt over de verantwoordelijkheid van een instelling, gegeven de rechten/plichten onder Nederlands recht.
22 maart 2011
Cloudscape III - Motor voor Europa's Cloud computing strategie ⇒
Robert Madelin, Directeur-Generaal, DG Information Society en Media van de Europese Commissie, was de openingsspreker tijdens Cloudscape III, georganiseerd door het SIENA Initiatief op 15 en 16 maart in Brussel. Robert Madelin zette Cloud computing en de Digitale Agenda in de kijker. Inspanningen zoals de SIENA standaardisatie roadmap zijn erg nuttig om de voordelen van cloud computing in het zakenleven, de openbare administratie en het wetenschappelijk onderzoek vorm te geven. Tijdens Cloudscape III kwamen experten van eGovernment, wetenschappelijk onderzoek en standaardisatie-werkgroepen met service providers en eindgebruikers in contact om de technische, wettelijke en commerciele uitdagingen af te bakenen en aan te pakken om te verzekeren dat de aanvaarding van cloud door het publiek aangedreven wordt door open standaarden. Met meer dan 30 sprekers en panelleden, 25 gebruikscases en papers en een eerste evaluatieronde van de SIENA standaardisatie roadmap, heeft Cloudscape III een panoramisch overzicht gebracht van het Cloud computing landschap met inbegrip van de voordelen voor het zakenleven, het onderzoek en de overheid en met oog voor de uitdagingen met betrekking tot schaalbaarheid, gegevenstransport, eigendomstitel en privacy, veiligheid en legale kwesties, openheid en interoperabiliteit.
16 maart 2011
SURFnet, SARA, BiG Grid en NWO stimuleren e-Research  →
SURFnet organiseert in samenwerking met SARA, BiG Grid en NWO de derde editie van de wedstrijd Enlighten Your Research. In deze editie worden onderzoekers uitgedaagd voorstellen in te dienen van instellingsoverstijgende samenwerkingsverbanden, die baat hebben bij een hoogwaardige netwerkverbinding tussen locaties waar e-Researchfaciliteiten aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan geavanceerde diensten zoals supercomputing, grid, visualisatie en grote hoeveelheden dataopslag. Researchers kunnen onderzoeksvoorstellen indienen tot en met 12 mei 2011. Op 31 maart 2011 tussen 14u00 en 17u00 organiseren SURFnet, SARA, BiG Grid en NWO een informatiebijeenkomst bij Seats2Meet Utrecht over de Enlighten Your Research wedstrijd. Bezoekers krijgen inhoudelijke informatie over de wedstrijd en inzicht in de diensten die onderzoekers kunnen inzetten bij hun onderzoek. Verder presenteren twee winnaars van eerdere edities hun onderzoek.
© Nieuwsbrief