logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer april 2011
OGF nieuws
31 maart 2011
OGF verwelkomt Dan Katz en Wolfgang Ziegler als Area Directors voor Applicaties ⇒
OGF heeft Dan Katz en Wolfgang Ziegler aangeduid als Area Directors in het domein van de Applicaties van de Standaarden functie. Area Directors helpen bij het overzien en hoeden van de werkgroepen in hun activiteit voor het bereiken van mijlpalen en deliverables. Ze zijn dus een erg belangrijk onderdeel van de open standaarden ontwikkelingsproces binnen OGF. Daniel S. Katz is de Teragrid GIG Directeur van Wetenschappen, en een Senior Fellow in het Computer Instituut (CI) aan de Universiteit van Chicago en het Argonne National Laboratory. Wolfgang Ziegler is hoofd van de Grid en Cloud Middleware Onderzoeksgroep van het Bioinformatica Departement van het Fraunhofer Instituut SCAI.
20 april 2011
OGF publiceert OCCI specificatie, een belangrijke standaard voor de interoperabiliteit van Cloud computing ⇒

Het Open Grid Forum (OGF) heeft de Open Cloud Computing Interface (OCCI) Core en Infrastructuur specificatie documenten gepubliceerd als Voorgestelde Aanbevelingen. OCCI is een uitbreidbare reeks van specificaties voor het beheer van cloud diensten die in eerste instantie de fundamentele laag van de cloud stack (IaaS) als doel heeft maar die makkelijk kan worden toegepast op hogere niveaus in de stack (PaaS, SaaS). De specificatiedocumenten zijn gebaseerd op eerder verzamelde vereisten en besteden aandacht aan de belangrijke eigenschappen die nodig zijn om moderne dienstaanbiedingen te ondersteunen die onafhankelijk zijn van de leverancier, platform-neturaal en die kunnen uitgebreid worden om een brede waaier van problemen in cloud computing op te lossen. Er zijn nu reeds meer dan een dozijn implementaties van OCCI in de software. Andere grote projecten plannen om OCCI te aanvaarden in de nabije toekomst. OGF werkt intensief samen met andere bedrijfsassociaties en is in vergevorderde onderhandeling met DMTF, SNIA en de Cloud Security Alliance om te werken aan verfijningen van deze en aanverwante specificaties. OCCI werd ontwikkeld binnen de OCCI Werkgroep binnen OGF.

Cursussen en evenementen
07 april 2011
5 mei 2011 - Belnet Security Conference 2011 in Brussel, Belgie ⇒

Belnet organiseert op donderdag 5 mei 2011 voor de derde maal de Belnet Security Conference in Hotel Marivaux in Brussel. Voor Belnet is veiligheid op het internet een van de grootste prioriteiten. Met de Belnet Security Conference wil Belnet zijn klanten en gebruikers nog beter informeren over veiligheid op het internet. De Belnet Security Conference staat open voor iedereen. Aan klanten en gebruikers van Belnet wordt online 36 euro inschrijvingsgeld gevraagd. Deelname voor anderen kost 98 euro. Online inschrijven kan tot 3 mei tot 12u. Let wel op, het aantal deelnemers is beperkt tot 110. Schrijf je dus snel in via http://www.belnet.be/nl/news/inschrijvingsformulier-bsc-2011

12 april 2011
13 mei 2011 - Dell Enabling Discovery - HPC Workshop in Utrecht ⇒

Op 13 mei 2011 organiseert Dell in samenwerking met Europese onderzoeksinstellingen een event dat aansluit op de behoeften van de regionale HPC-gemeenschappen. Het event, dat plaatsvindt in Sonnenborgh, Zonnenburg 2 in Utrecht, heeft tot doel om interactieve discussies en debatten te stimuleren. Tijdens het event geeft SARA een presentatie over de HPC Cloud Service op basis van een aantal testcases die ontwikkeld zijn voor wetenschappelijke gebruikers in het kader van BiG Grid. Het BiG Grid-project bouwt een computer- en datainfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek. De testcases, o.a. op het gebied van geologie, bioinformatica, tekstprocessing en Named Entity Recognition, illustreren de meerwaarde van dynamisch schaalbare High Performance Computing voor academische gebruikers.

08 april 2011
18 mei 2011 - SURFshare Open OnderzoeksData Dag in Amsterdam ⇒
Het internet biedt ongekende mogelijkheden voor het toegankelijk maken van onderzoeksdata. Toegang tot de achterliggende datasets maakt onderzoek niet alleen transparanter en verifieerbaar. Het maakt het ook mogelijk onderzoeksdata in ander onderzoek toe te passen. Dit hergebruik maakt het doen van vervolgonderzoek niet alleen efficienter maar biedt ook ongekende mogelijkheden in de vorm van nieuw onderzoek waarbij verschillende datasets worden gekoppeld en geanalyseerd. Op woensdag 18 mei van 13u00 tot 17u00 organiseert SURFfoundation de Open OnderzoeksData Dag om te laten zien wat verschillende partijen reeds ondernemen op het terrein van open onderzoeksdata. Daarnaast wordt aan beleidsmakers de kans geboden het belang van open onderzoeksdata te ervaren, zodat zij het delen en hergebruik van onderzoeksdata verder ondersteunen en stimuleren. De belangrijkste spelers komen op deze middag bij elkaar, dit is daarom een netwerkmoment bij uitstek. Inschrijven kan via davids@surf.nl
14 april 2011
8 juni 2011 - Workshop DNSSEC in Utrecht ⇒
SURFacademy organiseert op 8 juni een workshop DNSSEC voor DNS-beheerders. DNSSEC is een uitbreiding op het Domain Name System (DNS) en kan kwetsbaarheden in DNS verhelpen. De workshop begint met een algemene introductie in DNSSEC, waarbij aandacht is voor zowel signing als validatie. In de middag leert men hoe een validerende resolver ingericht moet worden, wat daarbij aandachtspunten zijn en wat de mogelijke impact is. Na deze workshop hebt u een gedegen basiskennis van DNSSEC en kunt u uw resolverinfrastructuur geschikt maken voor DNSSEC validatie. De DNSSEC-workshop is bestemd voor degenen die binnen de eigen instelling verantwoordelijk zijn voor de DNS-infrastructuur. Van de deelnemer wordt basiskennis verwacht ten aanzien van DNS, BIND, Unbound of Windows server 2008 DNS.
07 april 2011
16 juni 2011 - Seminar 'Cloud: minder zorgen om techniek, meer profijt van ICT' ⇒
Op 16 juni organiseert SURFacademy in samenwerking met het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma een seminar over cloud computing. Er zijn presentaties over de ontwikkelingen, mogelijkheden en toepassingen van cloud computing in het onderwijs. Tevens is er tijdens dit seminar aandacht voor de privacy, security & dataportabiliteit aspecten bij cloud computing. Dit alles wordt geillustreerd met praktijkervaringen uit het onderwijs.
14 april 2011
11-16 juli 2011 - Gezamenlijke Europese DCI Zomerschool 2011 in Boedapest, Hongarije ⇒
Van 11 tot en met 16 juli 2011 organiseert het EDGI project in samenwerking met EMI, IGE, EGI-Inspire, StratusLab en DEGISCO een gezamenlijke DCI Zomerschool. Doel is om inzicht te leveren in de technologieen die aangeboden worden door de EMI, IGE, EDGI en StratusLab projecten. Gebaseerd op de projectervaringen van EGI-InSPIRE en DEGISCO wil de school ook aandacht besteden aan de manier waarop productie-infrastructuren dienen georganiseerd te worden op basis van deze technologieen, hoe toepassingen op dergelijke infrastructuren dienen geinstalleerd te worden en hoe gebruikers van deze infrastructuren kunnen ondersteund worden.
15 april 2011
19-23 september 2011 - EGI Technical Forum in Lyon, Frankrijk ⇒
EGI-eu Directeur Steven Newhouse heeft zopas de call voor deelname aan het EGI 2011 Technical Forum van 19 tot en met 23 september in Lyon geopend. Mede-organisator is het Grid Instituut van het CNRS, het Franse Nationale Grid Initiatief. Dit Technisch Forum zal de verdere plannen van de gridgemeenschap en de vooruitgang in het aanvaarden van een gefedereerde gevirtualiseerde infrastructuur voor Europese onderzoekers in ogenschouw nemen. Het EGI Technical Forum wordt samen georganiseerd met de OGF 33 Meeting en Grid 2011. Er is ook een tentoonstellingsruimte voorzien voor organisaties die actief zijn binnen de EGI gemeenschap zoals projecten, NGIs en bedrijven om hun werk voor te stellen. Bijdragen voor technische sessies, posters, demonstraties, trainingssessies en workshops zijn welkom tot en met 3 juni 2011.
30 maart 2011
7-9 november 2011 - Elfde Cracow Grid Workshop 2011 in Krakow, Polen ⇒

Tussen 7 en 9 november 2011 vindt de elfde Cracow Grid Workshop (CGW) plaats in Krakow, Polen. Nog tot 7 oktober kunt u een paper indienen voor deze workshop. De Cracow Grid Workshop heeft als doel de gemeenschap van onderzoekers, ontwikkelaars en gebruikers te ondersteunen die actief zijn op het gebied van e-Science, Grid systemen en de toepassingen hiervoor. CGW'11 zal eveneens de gelegenheid bieden om de wetenschappelijke en technische resultaten voor te stellen van het PL-Grid als basis voor de Poolse e-Infrastructuur, alsmede een overzicht te geven van het onderzoek in de belangrijkste Europese en nationale grid projecten.

Ledennieuws
14 april 2011
EDGI demonstreert de toewijzing van 10,000 jobs aan een Volunteer Desktop Grid vanuit de Europese Grid Infrastructuur ⇒
Tijdens het EGI User Forum in Vilnius, Litouwen, demonstreerde het EDGI project voor het eerst en met veel succes een gloednieuw mechanisme, de MetaJob. Gebruikers kunnen hiermee jobs toewijzen aan het EDGI Desktop Grid via gLite met slechts een verwijzingscommando. Het gaat hier over tienduizenden jobs. Meerdere keren werden er 10,000 jobs toegewezen om de EGI User Forum bezoekers te tonen hoe deze jobs makkelijk kunnen worden verwerkt door BOINC en om de gLite gebruikers te laten zien hoe MetaJob gebruikt kan worden via gLite zonder de gLite infrastructuur geweld aan te doen. Vanuit technisch oogpunt is deze oplossing gebaseerd op de welbekende Service Cluster naar Desktop Grid Brug waar een extra metajob beschrijvingsfile aan de job gehecht wordt als input file. Het metajob input file wordt herkend door de 3GBrug component. Deze creeert de jobs en voegt ze in BOINC in. Deze oplossing werkt ook met XtremWeb aan de zijde van het Desktop Grid of met ARC aan de zijde van het Service/Cluster Grid zonder enige wijziging. De technische resultaten en de documentatie kunnen geraadpleegd worden op de EDGI website.
19 april 2011
Desktop Grids in de spots tijdens het EGI User Forum  ⇒
De workshop van de Internationale Desktop Grid Federatie (IDGF) tijdens het EGI User Forum in Vilnius trok een twintigtal deelnemers uit 7 landen met bestaande en mogelijk nieuwe gebruikersgemeenschappen en vertegenwoordiging vanuit de Europese Commissie, aan. De deelnemers maakten kennis met Desktop Grids vanuit het oogpunt van ontwikkelaars van toepassingen en gebruikers. De kracht van de workshop lag in de puike presentaties en in de getuigenissen van gebruikers die reeds ervaring hebben met de voordelen van het aanwenden van Desktop Grids voor eScience. Zowel de live als vooraf opgenomen presentaties brachten succesverhalen vanuit een brede waaier van wetenschappelijke domeinen zoals materiaalwetenschappen uit de Oekraine, astrofysica uit Italie, en bioinformatice uit Taiwan. Naast de workshop, vertegenwoordigde de IDGF delegatie de DEGISCO en EDGI projecten tijdens talrijke andere sessies in Vilnius met demonstraties, bijdragen aan de SIENA en ERINA+ workshops in het panelgesprek, een inleiding tot de aan Desktop Grid verwante activiteiten tijdens de GISELA/CHAIN workshop, en presentaties in de sessie "Gebruikersomgeveingen".
15 april 2011
e-IRG White Paper 2011 is beschikbaar voor consultatie ⇒
De consultatiefase voor de e-IRG White Paper 2011 is open voor feedback en commentaren van e-Infrastructuur gebruikers, service providers en beleidsmensen. Volgende thema's worden erin behandeld: e-Infrastructuur beleid; de toekomst van networking voor onderzoek; authenticatie, autorisatie en accounting; energie en Groene IT; exascale computing en aanverwante software; e-Infrastructuur diensten; en gegevensinfrastructuren. Men dient er rekening mee te houden dat de voorgestelde aanbevelingen in deze versie van de White Paper 2011 nog kunnen gewijzigd worden omdat ze nog niet onderschreven werden door het e-IRG plenum. U kunt uw commentaren indienen voor 8 mei via wp2011@e-irg.eu
14 april 2011
Presentaties Seminar Datamanagement en researchinfrastructuren online ⇒
Op 7 april organiseerde SURFacademy het seminar 'Datamanagement en researchinfrastructuren'. De presentaties en video's van deze dag zijn nu online beschikbaar. Tijdens deze dag werd er ingezoomd op de wensen en eisen die e-research onderzoeksomgevingen stellen aan bijvoorbeeld storage, toegang tot instrumenten, authenticatie en autorisatie (identity- en groepsmanagement) en andere middlewarediensten. SURFnet wilde graag van de deelnemers weten wat de rol van datamanagement binnen hun organisatie is. De uitkomsten zullen door SURFnet worden gebruikt in de verdere ontwikkeling van datamanagement en middleware voor researchinfrastructuren. Deze bijeenkomst is onderdeel van het GigaPort3 Innovatieprogramma.
13 april 2011
LOFAR houdt vinger aan pols van radio hemel ⇒

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft met de Internationale LOFAR Telescoop (ILT), ontworpen en gebouwd door ASTRON, meer dan honderd pulsars waargenomen. Pulsars maken felle regelmatige radio flitsen, als een hartslag, met een eigen stabiel ritme van 40 tot wel 3800 slagen per minuut. Daarvan maakte het team de gevoeligste "hartfilmpjes" ooit op deze waarneemfrequentie. Deze eerste LOFAR resultaten worden binnenkort gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Astronomy & Astrophyics. Radio pulsars zijn roterende neutronensterren, die worden gevormd als zware gewone sterren ontploffen. Ze zijn beroemd vanwege hun extreem regelmatige radio pulsen. Door subtiele afwijkingen in die pulsen kunnen sterrenkundigen zelfs de vervorming in tijd-ruimte rond de pulsar bepalen. Daarmee wordt onderzocht hoe zwaartekracht en materie veranderen als je veel massa extreem sterk samendrukt. In 1967 werd de eerste pulsar bij toeval ontdekt, op een waarneemfrequentie van 81 MHz (een frequentie vergelijkbaar met een FM radio). LOFAR grijpt terug op een vergelijkbare techniek, maar is de eerste radiotelescoop waarbij een krachtige supercomputer de signalen van duizenden eenvoudige antennes combineert. Daarmee zoekt LOFAR de hele hemel af naar nieuwe radio pulsars.

04 april 2011
Gamen verplicht voor laparoscopisch chirurg in opleiding →

Laparoscopisch opereren, zogenaamde minimaal invasieve chirurgie, vereist specifieke vaardigheden. Chirurgen in opleiding in het AMC moeten daarom eerst oefenen met de techniek voordat zij de OK in mogen. Alle assistenten in opleiding tot specialist (aios) zijn nu getest en voldoen aan de voorwaarden. 'Geen laparoscopisch onervaren handen meer aan de operatietafel', aldus Marlies Schijven, chirurg en opleidingscoordinator. Daarmee voldoet het AMC als eerste ziekenhuis in Nederland aan de eis van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Die stelde in 2008 al dat risicovolle technologieen alleen mogen worden toegepast door gebruikers die kunnen aantonen voldoende bekwaam te zijn. Voor de laparoscopietraining gebruikt het AMC een speciaal ontworpen simulator: Simendo (SIMulator for ENDOscopy).

18 april 2011
Geslaagd EPIC User Forum 2011 bij SARA ⇒
Op 12 en 13 april 2011 werd het tweede EPIC User Forum gehouden bij SARA op Science Park Amsterdam. EPIC is een afkorting van European Persistent Identifier Consortium. Het eerste forum vond plaats op 19 en 20 april 2009 in Goettingen, Duitsland. EPIC is een samenwerkingsverband van CSC - IT Center for Science Ltd (Helsinki, Finland), GWDG - Gesellschaft fuer wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Goettingen en SARA Reken- en Netwerkdiensten. Het consortium heeft tot doel om aan Europese wetenschappers een Persistent Identifier (PID-)infrastructuur aan te bieden. Persistent Identifiers zijn unieke 'markers' waarmee digitale documenten (bijv. tekstbestanden, webpagina's, fotomateriaal, films, geluidsbestanden) of concrete voorwerpen (bijv. schilderijen, sculpturen) altijd kunnen worden teruggevonden, zelfs wanneer ze naar een andere locatie worden verplaatst of de URL verandert. Van belang is daarbij dat de oplossing duurzaam (persistent) is. De internationale samenwerking van verschillende instituten in EPIC zorgt ook in organisatorisch opzicht voor robuustheid; de gebruiker is voor deze dienstverlening dus niet afhankelijk van een organisatie.
28 maart 2011
Veteran Tapes Verrijkte Publicatie: Multidisciplinair hergebruik van dezelfde verzameling data ⇒
De Veteran Tapes Verrijkte Publicatie is een aansprekend voorbeeld hoe je hergebruik van onderzoeksdata kunt stimuleren. Daarom heeft SURFfoundation haar tot Verrijkte Publicatie van de maand maart 2011 uitgeroepen. Vijfentwintig representatieve interviews uit het Veteran Tapes project van het Veteraneninstituut, waarvan de geluidsopnames zijn opgeslagen bij Data Archiving and Networked Services (DANS), zijn aangeboden aan onderzoekers uit heel verschillende disciplines. Deze onderzoekers hebben ieder hun eigen disciplinaire benadering losgelaten op de interviews met de Nederlandse veteranen. Daarnaast is er voor het verrijken van het eindproduct een fragmentknipper ontwikkeld, waarmee je de fragmenten die onderzoekers in hun stuk gebruiken niet alleen kunt lezen, maar ook kunt beluisteren. De resultaten zijn gebundeld in de publicatie "Wat Veteranen Vertellen". Deze Verrijkte Publicatie brengt de traditionele publicatievorm en de onderzoeksdata direct bij elkaar. De artikelen in digitale vorm hebben een directe koppeling tussen de citaten die de onderzoekers hebben uitgekozen voor hun artikel en de bijbehorende geluidsfragmenten. Dit geeft een extra dimensie aan het onderzoeksmateriaal en daarmee meer inzicht in het in de publicatie beschreven onderzoek. Deze wijze van onderzoeksdata en publicatie in samenhang presenteren stimuleert hergebruik van onderzoeksdata.
07 april 2011
SARA en NCF kondigen Wim Nieuwpoort Award 2011 aan ⇒
De Wim Nieuwpoort Award is ingesteld door NCF en SARA om het grootschalig parallel rekenen op de Nederlandse supercomputersystemen te bevorderen. De prijs, genoemd naar emeritus professor Wim Nieuwpoort uit Groningen, de grondlegger en voorvechter van een nationale infrastructuur voor het wetenschappelijk rekenen in Nederland. bestaat uit een bedrag van 5000 euro en een bezoek aan de Supercomputing en Communications conferentie in de VS in 2012. Deze jaarlijkse Award wordt toegekend aan een onderzoeksteam dat verbonden is aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut, en dat bewijst dat het een wetenschappelijke toepassing efficient kan laten draaien op een aanzienlijk deel van een groot HPC systeem. De Commissie Wetenschappelijk Gebruik Supercomputers is verantwoordelijk voor de evaluatie van de inzendingen. De winnaar van de Award wordt bekend gemaakt tijdens de SARA Superdag die later dit jaar gehouden wordt. Inzeningen zijn welkom tot en met 29 september 2011 via http://www.sara.nl/news/recent/20110407/Template-ApplicationForm-WNA-2011.doc
06 april 2011
PRACE wijst 400 miljoen computeruren op Tier-0 systemen toe aan 17 Europese onderzoeksprojecten ⇒
Naar aanleiding van de tweede PRACE reguliere oproep, is er een nieuw systeem in productie gekomen. Het gaat om Curie, gesubsidieerd door GENCI en geinstalleerd bij CEA in Bruyeres-Le-Chatel, Frankrijk. Curie is ontworpen door Bull. Dit betekent een uitbreiding van de capaciteit van de PRACE Onderzoeksinfrastructuur (RI). Curie is het tweede Tier-0 systeem in de PRACE RI na "Jugene" (GCS bij Juelich). Het aantal PRACE systemen zal nog aangroeien en meer capaciteit en diensten leveren aan de Europese gebruikersgemeenschappen. 47 toepassingen met een totaal van 1.251 miljoen computer core uren werden ontvangen in de tweede reguliere oproep voor 1 jaar allocatie op de PRACE RI resources. De projecten werden gekozen voor hun hoog niveau van wetenschappelijke en technische maturiteit, hun verwachte impact, en aangetoonde nood aan Tier-0 resources. De projecten gaan over astrofysica, scheikunde en materiaalwetenschappen, geneeskunde en life sciences, engineering en energie, fundamentele fysica en wiskunde. Alle voorstellen ondergingen een peer review proces geleid door het PRACE Scientific Steering Committee en werden onderworpen aan een technisch assessment door PRACE. De derde PRACE reguliere oproep gaat van start op 1 november 2011 en opent op 2 mei 2011 voor projecten uit alle wetenschappelijke domeinen.
15 april 2011
Onderzoekers stapje verder in zoektocht naar donkere materie ⇒

In Gran Sasso, Italie hebben onderzoekers in de XENON-collaboratie uit 100 dagen data van het XENON100-experiment nog geen bewijs kunnen vinden voor het bestaan van de Weakly Interacting Massive Particle (WIMP). De WIMP wordt gezien als de belangrijkste kandidaat voor donkere materie, waar volgens voorspellingen maar liefst 23% van ons universum uit bestaat. De groep observeerde drie kandidaat-events terwijl ze er twee verwachtten van achtergrondstraling: niet genoeg verschil om het bewijs van het bestaan van de WIMP te claimen. Wel zijn deze events de meest gevoelige WIMP-zoekresultaten die tot nu toe gemeten zijn. Ze sluiten een groot aantal modellen uit in welke de WIMP zich zou kunnen bevinden. De verwachting is dat het grotere experiment XENON1T, waar de collaboratie nu aan werkt, het net rond donkere materie zal helpen sluiten. Met dit experiment hopen de onderzoekers de donkere materie echt te gaan 'zien' en de eigenschappen ervan te kunnen meten. Nikhef is sinds 2010 betrokken bij de XENON collaboratie. Nikhef-onderzoekers meten nu mee aan het XENON100 experiment dat nog ongeveer een jaar zal lopen. Nikhef's onderzoekers en technici zullen voor XENON1T een cryostaatvat en ondersteunstructuur ontwerpen en bouwen. Daarnaast zorgen ze voor een deel van de elektronica en het data-aquisitiesysteem. De Nikhef-onderzoekers blijven in de komende jaren samen met hun internationale collega's actief in de fysicagroepen tijdens de analysefase van het onderzoeksproject.

© Nieuwsbrief