logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer mei 2011
Cursussen en evenementen
18 mei 2011
31 mei 2011 - MEET IBM 2011 in Amsterdam ⇒
MEET IBM 2011 staat in het teken van het transformeren van de grootste uitdagingen naar de nieuwste oplossingen. Topspecialisten helpen u met uw IT-uitdaging, vakgenoten delen hun ervaringen, demonstraties tonen u de nieuwste ontwikkelingen. Thema van de dag is: "Turn IT into Reality". Tijdens dit event brengen vooruitstrevende IT-leiders presentaties, demo's en interactieve workshops over Information Management, Cloud Computing en Optimized Infrastructure. Op het programma staan onder andere: Welcome door Harry van Dorenmalen, Algemeen Directeur van IBM Nederland en voorzitter van ICT-Office; Keynote van Gartner, Regina Casonata over Information Management; Keynote van Peter Hinssen, Thought Leader, over de impact van technologie op onze maatschappij; EMCF; Quinity Insurance Solution over Unigarant; Imtech ICT Application Solutions over Landal GreenParks; en vele workshops, een hands-on cloud lab en interessante demo's. U kunt zich gratis registreren voor MEET IBM 2011.
06 mei 2011
8 juni 2011 - Wereld IPv6 Dag in Amsterdam ⇒
Op 8 juni organiseert the Internet Society (ISOC) de Wereld IPv6 dag. De dag is bedoeld om te testen of de uitrol van het IPv6-protocol bij bezoekers van websites problemen gaat geven. Het blijkt nog steeds nodig om gebruikers te wijzen op de overstap van Ipv4 naar Ipv6. Het is niet zo dat internet geheel tot stilstand komt als de Ipv4-adressen op zijn, maar het zorgt wel voor overlast. Bepaalde websites zullen niet meer bereikbaar zijn als de bezoeker zijn software niet heeft afgestemd op Ipv6. Het doel van de World Ipv6 Day is ook om organisaties uit het gehele bedrijfsleven te motiveren om hun diensten en producten ook voor IPv6 geschikt te maken. Zo wordt een succesvolle overgang verzekerd voordat alle IPv4-adressen op zijn. Ook in Nederland wordt ruim aandacht besteed aan het evenement. Naast het bereikbaar maken van veel websites over IPv6 zal er in Amsterdam een bijeenkomst worden gehouden die verder ingaat op het thema van de dag. Op deze bijeenkomst zal een technisch specialist van XS4ALL vertellen over de aanpassingen die in het netwerk nodig waren om Ipv6 op grote schaal beschikbaar te maken. De Wereld IPv6 dag start om middernacht (UTC) op woensdag 8 juni 2011, en duurt 24 uur lang. De bijeenkomst in Amsterdam start om 10.00 uur en wordt gehouden op de Universiteit van Amsterdam, Science Park 904. Toegang is gratis, maar belangstellenden moeten zich wel eerst registreren.
10 mei 2011
16 juni 2011 - Innovate IT 2011 in Rotterdam ⇒

In het World Trade Center in Rotterdam wordt op 16 juni 2011 de tweede editie van Innovate IT georganiseerd met als thema: "Innovation through cloud applications". De huidige focus op cloud infrastructuur is niet voldoende om organisaties onderling te differentieren. SaaS, PaaS en IaaS stellen IT in staat om meerwaarde te creeren via een combinatie van kostenbesparingen, een snellere toegang tot de markt, en een elegante manier om bedrijfsprocessen te integreren met partners en leveranciers. IaaS is al ingeburgerd maar SaaS en PaaS kunnen nu een toegevoegde waarde voor bedrijven betekenen, in combinatie met interne toepassingen. Innovate IT is het forum waar u met deze nieuwe technologieen kunt kennismaken.

20 mei 2011
27 juni - 3 juli 2011 - Zomerschool over Service-Oriented Computing op Kreta ⇒
De Zomerschool over Service-Oriented Computing (SOC) zal plaatsvinden in Hersonissos op Kreta in Griekenland tussen 27 juni en 3 juli 2011. Internationale experten in software en services geven er les aan PhD studenten, jonge onderzoekers en professionelen van universiteiten en onderzoeksinstituten en bedrijven uit heel Europa en de wereld. Thema's bestrijken het volledige veld van SOC vanuit de conceptuele basis tot bedrijfstoepassingen. De Zomerschool draagt ook bij tot de vorming van een nieuwe wetenschappelijke gemeenschap in Service-Oriented Computing. Onderwerpen die aan bod komen zijn Computing en toepassingen in de Clouds.
03 mei 2011
18-19 augustus 2011 - 7de BOINC Workshop in Hannover, Duitsland ⇒
Een workshop over BOINC en volunteer computing zal plaatsvinden op 18 en 19 augustus 2011 in Hannover, Duitsland aan het Max Planck Instituut voor Gravitationele Natuurkunde. Doel van de workshop is om informatie uit te wisselen over BOINC en over projecten die er gebruik maken via korte presentaties en informele discussies in een ontspannen atmosfeer. De workshop wil nieuwe ontwikkelingen en actitiveiten stimuleren die te maken hebben met volunteer computing, en streeft ernaar om de toekomstige ontwikkeling van BOINC aan te sturen. De workshop is gericht naar onderzoekers, wetenschappers en ontwikkelaars met een grote ervaring of interesse in BOINC. Deelname is gratis.
Ledennieuws
26 april 2011
Natuurkundigen maken nieuw soort antimaterie →

Natuurkundigen hebben voor het eerst de antimaterie van een heliumkern gemaakt. Dit zogenaamde antihelium-4 werd geidentificeerd in het STAR-experiment met een Amerikaanse deeltjesversneller en is de zwaarste antimaterie die ooit is waargenomen. Een internationaal samenwerkingsverband met o.a. de Universiteit Utrecht en Nikhef heeft deze resultaten op 24 april gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Wetenschappers denken dat elk deeltje een antideeltje heeft. Antideeltjes zijn vrijwel identiek aan het bijbehorende deeltje, maar hebben een tegenovergestelde lading. Bij het samenkomen van deze beide deeltjes verdwijnt zowel het deeltje als het antideeltje en blijft alleen energie over. Antideeltjes zoals antiprotonen en antineutronen zijn in een deeltjesversneller redelijk eenvoudig te maken. Het is echter moeilijk om ervoor te zorgen dat deze samenklonteren tot een atoomkern van antideeltjes. Tot nu toe is het voor atoomkernen alleen gelukt antideuterium en het instabiele antihelium-3 te maken.

21 april 2011
TERENA zoekt nieuwe ideeen voor onderwijs- en onderzoeksnetwerken ⇒
TERENA, de Europese koepel van nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerken (NREN's), gaat onderzoeken hoe onderwijs- en onderzoeksnetwerken zich in de komende 5 tot 10 jaar moeten ontwikkelen. Dit alles vindt plaats binnen het ASPIRE-project: A Study on the Prospects of the Internet for Research and Education. Dit project loopt van april 2011 tot juli 2012 en kijkt onder andere naar toekomstige internetontwikkelingen. Tijdens een eerste workshop op 23 en 24 mei in Berlijn, kunnen leden van de Europese NREN-community ideeen naar voren brengen die in dit project nader moeten worden onderzocht. Ook een aantal studenten krijgen de kans om hun idee daar te presenteren.
04 mei 2011
Verrijkte opgravingen voor archeologen →
Het Open Access Journal JALC - Journal of Archaeology for the Low Countries- heeft op verzoek van archeologen al een aantal artikelen verrijkt met materiaal dat anders niet of lastig in samenhang te presenteren is. Deze artikelen bevatten uitgebreide digitale documentatie, wat kenmerkend is voor de archeologie. Denk aan beeldmateriaal van opgravingen, geografische informatie en tabellen en grafieken.  Een Verrijkte Publicatie biedt de archeologen een dynamische omgeving om onderzoek in samenhang te presenteren. De Verrijkte Publicatie van de maand april is een archeologisch onderzoek getiteld "Mesolithic and Neolithic human remains in the Netherlands: physical anthropological and stable isotope investigations". Dankzij deze Verrijkte publicatie kunnen archeologen opgravingslocaties en opgegraven artefacten bekijken op dynamisch gegenereerde kaarten. Zo zijn de beschreven locaties op de kaarten beter te begrijpen. Lezers kunnen bijvoorbeeld zelf aanvinken wat wel en wat niet in een tabel of grafiek wordt getoond. De onderzoekers kunnen via de Verrijkte Publicatie eenvoudig toegang krijgen tot de gehele set van onderzoeksdata.
21 april 2011
Sonttolregisters-online presenteert eerste resultaten ⇒
Op 21 april werd het eerste deel van de database Sonttolregisters-online vrijgegeven voor raadpleging door onderzoekers en andere belangstellenden. Het betreft de gegevens over 125.117 doorvaarten uit de jaren 1787-1799. De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken van ca. 1400 tot 1857 hief op schepen die door de Sont voeren, de zeestraat tussen de Oostzee en de Noordzee. De registers van deze tolheffing zijn bewaard vanaf 1497. Van elke doorvaart werd de naam van de schipper, zijn woonplaats, de haven van vertrek, de samenstelling van de lading en vanaf de jaren 1660 ook de bestemming van het schip genoteerd. De helft van schepen die door de Sont voeren kwamen uit Nederland. In de 17 eeuw domineerden Hollandse schepen deze vaart. In de loop van de 18e eeuw namen schepen uit Friesland die rol over. De tolboeken bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten en vormen daarmee een uiterst belangrijke bron voor de economische geschiedenis van Europa. De Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar hebben het initiatief genomen de inhoud van deze tolboeken te digitaliseren. Met financiele steun van NWO en enkele culturele fondsen uit Friesland worden alle gegevens momenteel in een elektronische database ingevoerd door Breed, de sociale werkvoorziening van Nijmegen en omgeving. In de komende maanden zal het aantal jaren dat geraadpleegd kan worden, gestaag toenemen. Het zal tot 2013 duren voor het gehele project is afgerond. De resultaten worden om te beginnen gebruikt voor een onderzoek naar de geschiedenis van de Friese koopvaardij in de 17e en 18e eeuw. Aan dit onderzoek wordt momenteel gewerkt door twee promovendi en een postdoc aan de Rijksuniversiteit Groningen.
02 mei 2011
PRACE Research Infrastructuur lanceert oproep voor eenjarige projectsubsidies op 3 Tier-0 computers en voor Tier-1 subsidies ⇒
PRACE doet de derde reguliere oproep voor gebruik van de PRACE resources voor de duur van 1 jaar en lanceert gelijktijdig een zogenaamde pilot call voor het gebruik van de Europese Tier-1 resources. Het derde Tier-0 systeem dat in gebruik komt voor Europese onderzoekers tijdens deze derde oproep is de nieuwe supercomputer "HERMIT". Het is een Cray XE6 systeem dat gehuisvest is bij GCS in HLRS, Stuttgart, Duitsland. Dit systeem heeft een peak performance van 1 Petaflop en is ontworpen voor toepassingen met een hoge schaalbaarheid. Het bestaat uit 3552 dual socket nodes uitgerust met AMD Inerlagos processoren. In deze oproep loopt de totale beschikbaarheid van HERMIT op tot 160 miljoen compute core uren. Voorstellen voor deze oproep mogen ingediend worden tot en met 22 juni, 2011.
02 mei 2011
Simulatiemodel scheepvaart verbetert veiligheid en capaciteit in havens ⇒
De Technische Universiteit Delft gaat modellen over verkeersstromen toepassen op de scheepvaart. Het doel is de ontwikkeling van een verkeersmodel voor drukke havens. Zo'n model moet het inzicht in de capaciteit en de veiligheid van die havens verbeteren. De TU Delft voert dit onderzoeksproject uit met de Jiaotong Universiteit uit Shanghai. Er is steeds grotere behoefte aan een goed simulatiemodel voor het verkeer in havens. Dit omdat de schepen steeds groter worden en sneller varen en omdat het steeds drukker wordt in de havens. Voor het 'havenmodel' zullen de wetenschappers onder meer putten uit ervaring die aan de TU Delft is opgedaan met verkeersmodellen voor het 'gewone' verkeer, bijvoorbeeld voor voetgangersstromen. Dat is een terrein waar onderzoekster dr.ir. Winnie Daamen zich intensief mee bezighoudt. Onderzoek aan de TU Delft en onderzoeksinstituut MARIN heeft bovendien laten zien dat gedetailleerde data van het zogenoemde Automatic Identification System (AIS) dat schepen aan boord hebben, zeer geschikt zijn om het vaargedrag van schepen onder wisselende omstandigheden te bestuderen. Met een innovatieve aanpak uit de speltheorie kan straks het gedrag van individuele schepen en hun interacties onder wisselende omstandigheden (wind, golven, stroming, zicht) nauwkeurig worden voorspeld, zo is de verwachting van de Delftse onderzoekers. De gezamenlijke Nederlands-Chinese aanpak maakt het bovendien mogelijk om de toepasbaarheid van het model uitgebreid te testen, aan de hand van gegevens uit zowel de haven van Rotterdam als uit die van Shanghai. Het gezamenlijke project vormt onderdeel van een programma van NWO en de NSFC (National Natural Science Foundation of China), de Chinese tegenhanger van het Nederlandse NWO, ter bevordering van de internationale samenwerking tussen onderzoekers. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering van Jiaotong en de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft.
19 mei 2011
Onderzoekscollaboratie presenteert ontwerpstudie nieuw geavanceerd observatorium voor gravitatiestraling →
Een nieuw tijdperk in de astronomie komt een stap dichterbij nu wetenschappers uit heel Europa hun ontwerpstudie van een geavanceerd observatorium presenteren. Hiermee zal men in staat zijn precisiemetingen uit te voeren met gravitatiegolven - uiterst kleine rimpels in het weefsel van ruimtetijd - waarvan voorspeld is dat ze zijn ontstaan uit kosmische catastrofen als samensmeltende zwarte gaten en ineenstortende supernovae. Het biedt ook de mogelijkheid tot onderzoek van de vroegste gebeurtenissen in het heelal direct na de oerknal, hetgeen op dit moment nog onmogelijk is. Het Einstein Observatorium (ET) is een zogenaamde derdegeneratie-gravitatiegolf-detector, die honderd keer gevoeliger is dan de huidige instrumenten. Net zoals de eerste twee generaties detectoren, zal ook ET gebaseerd zijn op de meting van minieme veranderingen (kleiner dan een atoomkern) in de lengtes van de twee, kilometers lange, verbonden armen, veroorzaakt door een passerende gravitatiegolf. Laserbundels in de armen slaan het periodieke uitrekken en krimpen op als interferentiepatronen in de centrale detector. Nederland draagt ook bij aan de selectie van de locatie en de benodigde infrastructuur.
16 mei 2011
Nikhef-koelsysteem de ruimte in →
Het deeltjesfysica-experiment Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) werd gelanceerd in de spaceshuttle Endeavour die voor de allerlaatste keer naar de International Space Station (ISS) gaat. De AMS-02 zal ruim tien jaar aan de ISS zijn metingen verrichten. AMS-02 is een state-of-the-art deeltjesfysica-experiment dat ontworpen is om te opereren als een externe module aan de ISS. Het zal gebruik maken van de unieke omstandigheden van de ruimte om het universum en haar ontstaan te bestuderen door te zoeken naar antimaterie en donkere materie. Daarnaast doet het precisiemetingen naar de samenstelling van kosmische straling en flux. De AMS-02-bevindingen zullen helpen om antwoorden te vinden op hele fundamentele vragen zoals "Waar bestaat onzichtbare massa in het universum uit?" en "Wat gebeurde er met de primordiale antimaterie?"
19 mei 2011
Steeds meer SURFconext-componenten als open source beschikbaar ⇒
Er bestaat nationaal en internationaal een groeiende belangstelling voor de SURFconext-infrastructuur. Paul van Dijk van SURFnet gaf daarom een presentatie over SURFconext tijdens TNC2011, de conferentie voor Europese onderzoeksnetwerken. In deze presentatie kondigde hij onder andere aan dat de eerste SURFconext-componenten open source gemaakt zijn. Via www.openconext.org worden documentatie en code van SURFconext-componenten beschikbaar gesteld. Openconext.org wordt voortdurend aangevuld met nieuwe componenten, code en documentatie.
16 mei 2011
IBM en SARA tekenen samenwerkingsovereenkomst voor Petascale Computing ⇒
IBM en SARA hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het verrichten van gezamenlijk onderzoek naar Petascale Computing. Het onderzoek richt zich onder andere op het testen van nieuwe hardware en softwareapplicaties die moeten zorgen voor verdere energie- en performanceoptimalisatie van petascale computersystemen. De samenwerking is voor IBM en SARA van een strategisch belang en bouwt voort op een langdurige relatie tussen SARA en IBM op het gebied van high-performance computing. Het huidige SARA Huygens-cluster met IBM POWER 575-technologie en een IBM POWER755-testsysteem zullen als belangrijke platforms worden gebruikt om dit onderzoek te ondersteunen. Gebieden van onderzoek omvatten onder andere het schalen van de belangrijkste applicaties van de Nederlandse onderzoeksgemeenschap voor een groot aantal processor cores, nieuwe programmeertools, prestatie en tuning van het Linux-systeem en groene datacentertechnologie. Honderden wetenschappers in Nederland maken gebruik van de nationale supercomputerfaciliteit Huygens bij SARA om belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, watermanagement, verbetering van medische zorg, nanotechnologie en groene energie, aan te pakken.
06 mei 2011
Royal FrieslandCampina kiest voor IBM om bedrijfsprocessen te beheren ⇒
IBM en Royal FrieslandCampina hebben een vijfjarig business process services contract ondertekend om de onderneming in staat te stellen zich te concentreren op haar kerncompetentie en de groeimogelijkheden in de zuivelindustrie. Na de fusie aan het eind van 2008 van Friesland Foods en Campina, heeft Royal FrieslandCampina haar activiteiten efficiënter en transparanter gemaakt om kosten te besparen en meer synergie te bereiken en om marktaandeel te winnen in zuiveldranken, baby- en peuter voeding, merkkazen en functionele ingredienten gebaseerd op zuivel. Om dit te bereiken, hebben IBM Global Process Services (IBM GPS) en FrieslandCampina in de laatste zes maanden samengewerkt aan de standaardisering van wereldwijde zakelijke FrieslandCampina processen door de implementatie van een SAP-backbone, gecombineerd met een Internal Control Framework en Sales & Operations Planning, dat het bedrijf meer transparantie van informatie zal opleveren die nodig is om snelle, op feiten gebaseerde beslissingen te nemen. Onder de nieuwe overeenkomst zal IBM FrieslandCampina bijstaan in een verdere vermindering van kosten door het centraliseren van het wereldwijde inkoopproces. IBM zal de totale inkoop van FrieslandCampina operaties end-to-end beheren, waaronder verschillende sourcing-activiteiten voor alle niet-productgerelateerde inkoopactiviteiten. Dit heeft betrekking op gebieden van informatie technologie, marketing, diensten, voorzieningen en voorraden in Europa, Noord-Amerika, Azie en Afrika. Als onderdeel van het project, zal IBM het inkoopproces verbeteren en beheren en innovatieve technologische oplossingen voor aanbestedingen invoeren van SAP en Ariba, een business partner van IBM.
28 april 2011
DEISA PRACE Symposium 2011 goed voor meer dan 200 deelnemers uit 26 landen ⇒

Vooraanstaande keynote sprekers uit de hele wereld stelden extreme computing technologieen en de toekomstige uitdagingen in computerwetenschappen voor tijdens het DEISA PRACE Symposium in april jongstleden. De wetenschappelijke domeinen die aan bod kwamen waren astrofysica, quantum computing, ruimte-onderzoek, engineering, klimaatonderzoek, materials science, biofysica, life sciences, turbulentie, kernfysica, scheikunde en bio-engineering. Tegelijkertijd werd ook het eerste PRACE User Forum georganiseerd. Dit eindigde met een paneldiscussie waarin HPC gebruikers hun mening gaven over de diensten van de PRACE Research Infrastructuur.

20 mei 2011
VU-promovendus stelt proefschrift voor over processoren in gedistribueerde computersystemen voor multimediale toepassingen ⇒
VU-promovendus Ran Yang stelt op 23 mei zijn proefschrift voor over processoren in gedistribueerde computersystemen voor multimediale toepassingen. Er is steeds meer behoefte aan gegevens die automatisch binnen een beperkte tijd de juiste informatie extraheren die voor mensen van betekenis is. In het proefschrift van Ran Yang staan het ontwikkelen, analyseren en optimaliseren van stochastische methoden centraal. Die moeten zorgen voor optimale balans tussen de beschikbare rekencapaciteit en de gebruikskosten en voldoen tegelijkertijd aan strikte tijdsbeperkingen. Vandaag de dag bestaat digitale informatie in toenemende mate uit multimediale elementen. Het maatschappelijke belang van dit soort informatie is de laatste jaren sterk toegenomen door de opkomst van publiek toegankelijke televisiearchieven, videobeelden van bewakingscamera's in openbare ruimten en het automatisch vergelijken van forensisch bewijsmateriaal in biomedische identificatiesystemen. Omdat de rekencapaciteit van een enkele computer bij lange na niet kan voldoen aan de eisen die veel multimediale applicaties stellen, is het nodig om de processor- en opslagcapaciteit van grootschalige gedistribueerde computersystemen te gebruiken. Een probleem bij het analyseren van de multimediale gegevens is dat er vaak strikte tijdsbeperkingen gelden. bij de irisscanners op een internationaal vliegveld moet het systeem de passagier kunnen identificeren binnen enkele seconden om lange wachttijden van klanten te voorkomen. Een groot deel van de autonome toepassingen, zoals het automatisch herkennen en volgen van verdachte individuen in videobeelden van bewakingscamera's, moet zelfs in real-time plaatsvinden. Daarom is het in steeds meer industriele toepassingen noodzakelijk uit een kolossale hoeveelheid van dergelijke gegevens automatisch binnen een beperkte tijd de juiste informatie te extraheren die voor mensen van betekenis is.
18 mei 2011
UvA-wetenschappers winnen Science Park Nieuwe Ideeen Prijs 2011 ⇒
UvA-wetenschappers Hong Zhang (FNWI) en Maurice Aalders (AMC) hebben de Science Park Nieuwe Ideeen Prijs 2011 gewonnen. Ze ontwikkelden een katheter die microbacteriele infecties in een vroege fase kan detecteren. Juryvoorzitter Louise Fresco reikte de prijs van 3000 euro aan de winnaars uit. Suzette van der Waal (ACTA) kreeg een eervolle vermelding met haar nieuwe methode om infecties bij wortelkanaalbehandelingen tegen te gaan. Met 35% van de stemmen uit het publiek waren Rene Bohnsack en collega-onderzoekers (allen FEB) de winnaars van de publieksprijs van 1000 euro. De jury van de Science Park Nieuwe Ideeen Prijs 2011 stond onder leiding van prof. dr. ir. Louise Fresco (universiteitshoogleraar UvA). De leden van de jury waren drs. Jan Post (kennisambassadeur UvA), Kees Donker (IBM Innovation & Technology Executive), ir. Rob Kirschbaum (vicepresident innovatie bij DSM) en prof. dr. Hubertus Irth (decaan Faculteit der Exacte Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Voor de Nieuwe Ideeen Prijs zijn studenten en onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en van de op het Science Park gevestigde instituten en bedrijven gevraagd om een origineel, innovatief en uitvoerbaar idee in te dienen. Uit alle inzendingen zijn door de jury vijf genomineerden gekozen. De genomineerden presenteerden tijdens een bijeenkomst hun idee door middel van elevator pitches.
Jobcorner
26 april 2011
Netherlands eScience Center heeft vacature voor een CTO / Head of Technology →

Het Netherlands eScience Center heeft een vacature voor een CTO / Head of Technology. De CTO is lid van het management team van het eScience Centre en rapporteert aan de CEO/Wetenschappelijk Directeur. De CTO is verantwoordelijk voor de algemene strategie en het beheer van de eScience engineers groep. Andere taken bestaan uit het definieren en implementeren van de eScience support roadmap gebaseerd op hechte samenwerking met belanghebbenden. De CTO beheert de dagelijkse werking van de eScience engineers om vernieuwende eScience oplossingen voor wetenschappelijke databeheer en analytics te ontwikkelen en te onderhouden om gegevens-gerichte multidisciplinaire wetenschappelijke projecten aan te sturen. De CTO zet de doelstellingen uit voor eScience Engineers en is verantwoordelijk voor het behalen van de technologische targets van het eScience programma. De CTO advisteert de CEO. Het gaat om een contract van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Kandidaten hebben een academische achtergrond in wiskunde, wetenschap of computerwetenschappen en een werkervaring van 10 jaar. Solliciteren kan onder het vacaturenr. 11.038 via sollicitatie@nwo.nl

© Nieuwsbrief