logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer juni 2011
OGF nieuws
17 juni 2011
15-18 juli - OGF32 en Teragrid'11 in Salt Lake City, Utah ⇒

OGF32 en Teragrid'11 worden samen georganiseerd tussen 15 en 18 juli 2011 in Salt Lake City, Utah, USA. OGF32 presenteert de OGF chartered group en BoF sessies, naast presentaties en workshops over verschillende thema's rond gedistribueerde computing. Een workshop over "Science Agency Uses of Clouds and Grids" wordt gehouden op 18 juli. Deze workshop is een vervolg op de succesvolle HPACG workshop in April 2011 en zal ook dienen als platform om formele input te ontwikkelen voor meerdere standaarden die nu in ontwikkeling zijn, alsmede software roadmapping inspanningen, zoals de Business Use Cases groep van het US National Institute of Science and Technology en het SIENA Cloud Standards Roadmap initiatief. Internationale bijdragen voor deze workshop zijn welkom. Project status updates over cloud en grid framework software inspanningen en grote projecten kunnen in deze workshop gepresenteerd worden. De Americas Grid Policy Management Authority (TAGPMA) houdt tevens zijn 13de Face-to-Face Meeting in het nabijgelegen Lindon, Utah op 14-15 juli 2011. TAGPMA is de tak van de International Grid Trust Federation (IGTF) verantwoordelijk voor accreditatie van grid authenticatie systemen en authoriteiten in Noord, Zuid en Centraal Amerika.

Cursussen en evenementen
17 juni 2011
29 juni 2011 - Oracle Fusion Middleware 11g Forum →

Op 29 juni 2011 van 9u00 tot 16u00 organiseert Oracle het Oracle Fusion Middleware 11g Forum in het Spoorwegmuseum Utrecht. Cloud computing biedt ongeevenaarde kansen voor uw bedrijf. Dankzij de dynamische mix van geintegreerde public en private clouds kunnen bedrijven aanzienlijke kosten besparen en veel wendbaarder worden. De combinatie van Oracle Fusion Middleware en een geoptimaliseerde Oracle infrastructuur biedt een complete reeks technologieen, waarmee uw bedrijf die kansen maximaal kan benutten. U beschikt over een fundering waarop u een eigen bedrijfscloud kunt bouwen en de innovatieve integratiecapaciteit om op veilige wijze private en public clouds met elkaar te verbinden. Indien u geinteresseerd bent om deel te nemen aan een van de Round Table sessies die na de lunch plaatsvinden dan kunt u een e-mail sturen naar oracle@artdcom.com . Het aantal plaatsen voor deze round tables is beperkt.

26 mei 2011
5 juli 2011 - SURFconext seminar in Utrecht ⇒
De eerste instellingen gaan meedoen aan een pilot met SURFconext. Wilt u weten wat de samenwerkingsinfrastructuur SURFconext voor uw instelling kan betekenen? Kom inspiratie opdoen tijdens het SURFconext seminar op 5 juli bij SURFnet. Met SURFconext kunnen instellingen en virtuele organisaties eigen en externe diensten met elkaar koppelen. De 'bouwstenen' van SURFconext zijn services voor federatieve authenticatie, groepsbeheer, sociale netwerken en cloud applicaties van verschillende aanbieders. De pilots demonstreren hoe instellingen deze verschillende bouwstenen binnen hun eigen instellingsomgeving inzetten. Tijdens de bijeenkomst presenteren projectleiders van instellingen, onder andere Hogeschool Zeeland, waarom zij aansluiten op SURFconext en wat hun ervaringen tot dan toe zijn. Ook wordt vanuit SURFnet een korte demo verzorgd en een status update gegeven over de activiteiten en toekomstplannen. Daarbij zal SURFdiensten een presentatie verzorgen over de aan te sluiten diensten en de aanpak van licenties.
Ledennieuws
08 juni 2011
Verrijkte Publicatie geeft gedragswetenschappers inzicht in gebruik van onderzoeksdata →
Sinds 1981 worden de waarden en normen van Europeanen verzameld en onderzocht in de grootschalige European Values Study (EVS). Het is inmiddels een enorme dataset die beschikbaar is om te analyseren. Publicaties die analyses over deze data beschrijven zijn in de EVS repository opgeslagen. Sinds kort worden die publicaties verrijkt met informatie over welke onderzoeksdata is gebruikt en hoe deze is toegepast. Zo is inzichtelijk welke methode en analyses onderzoekers op de data hebben uitgevoerd om tot de beschreven uitkomsten te komen. De Verrijkte Publicatie "A Comparative Study on Permissiveness Toward Euthanasia" geeft inzicht in hoe de dataset van de European Value Study is gebruikt voor de totstandkoming van de publicatie. Zowel de gebruikte variabelen binnen de dataset als de omschrijving van de methode van de analyse, de syntax, vormen de verrijking. Op basis van deze omschrijving kan een andere onderzoeker het onderzoek herhalen of aanvullen.
15 juni 2011
Negen kanshebbers wedstrijd Enlighten Your Research 3 ⇒
Negen onderzoeksvoorstellen gaan door naar de volgende ronde van Enlighten Your Research 3 (EYR3). Deze wedstrijd daagt wetenschappers uit tot het indienen van onderzoeksvoorstellen voor instellingsoverstijgende samenwerkingsverbanden die baat hebben bij hoogwaardige netwerkverbindingen. Met EYR3 willen de organisatoren SURFnet, SARA, BiG Grid en NWO onderzoek bevorderen tussen locaties met e-Researchfaciliteiten. In totaal hebben veertien teams een voorstel ingediend. De onderzoeksvoorstellen zijn afkomstig uit diverse vakgebieden; vooral Humanities, Life Sciences en Klimaatonderzoek zijn sterk vertegenwoordigd. De voorstellen maken gebruik van de mogelijkheden die de organiserende partijen met Enlighten Your Research 3 bieden. De komende maanden gaan de deelnemers hun verzoek verder uitwerken. In november wordt bekend gemaakt wie Enlighten Your Research 3 winnen. De deelnemers maken kans op gratis dataopslag, rekentijd, geavanceerde netwerkverbindingen en support bij de implementatie daarvan. Bovendien ontvangen de winnaars een geldprijs van maximaal twintigduizend euro. Dit jaar is er tevens een extra prijs voor het voorstel met de grootste bijdrage aan de duurzaamheid van eResearch. Uiterlijk 30 september 2011 dienen de teams hun definitieve voorstel in. In november 2011 vindt de prijsuitreiking plaats.
28 mei 2011
Vicevoorzitter CvB van de Rijksuniversiteit Groningen Prof.dr. Koos Duppen overleden →
Vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen Prof.dr. K. Duppen is op 27 mei 2011 in zijn woonplaats Kropswolde op 58-jarige leeftijd overleden. Koos Duppen zag zich nog maar kort geleden gedwongen zijn werkzaamheden neer te leggen in verband met zijn gezondheidssituatie. Woensdag 18 mei jl. is hij door Hare Majesteit benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn vele verdiensten voor universiteit en samenleving. Zijn aandeel in het succesvol binnenloodsen van de middelen voor de grote radiotelescoop LOFAR en de daarvoor benodigde, zeer omvangrijke, rekencapaciteit is zeker iets dat hoog op Duppens erelijst van bijzondere prestaties mag worden bijgeschreven. Door zijn inspanning werd Groningen een computerfaciliteit rijker die, als het om rekenkracht gaat, van wereldniveau is.
27 mei 2011
Verslag, video-opnamen en foto's SURFshare Open OnderzoeksData Dag nu online beschikbaar ⇒
Wetenschappelijk onderzoek kan veel meer opleveren, als de ruwe gegevens openbaar toegankelijk worden gemaakt voor andere onderzoekers. Daarover bleek brede overeenstemming tijdens de druk bezochte Open OnderzoeksData Dag van SURFfoundation op woensdag 18 mei jl. De uitdaging is nu voor bestuurders van universiteiten en onderzoeksorganisaties om een einde te maken aan de wegwerpcultuur in de wetenschap. Het laten verdwijnen van datasets is een forse kapitaalvernietiging, zo bleek tijdens de Open OnderzoeksData Dag. Het opslaan en delen van data voorkomt dat onderzoek opnieuw wordt uitgevoerd, maakt onderzoek verifieerbaar en maakt het mogelijk met hele andere vragen nieuwe antwoorden uit de gegevensbestanden te halen. NWO en KNAW stimuleren dit nu al door een beleid waarin een datamanagement paragraaf en het deponeren van data verplicht wordt gesteld. Om het deponeren van data te ondersteunen hebben ze samen DANS opgericht dat nu meer dan 16.000 databestanden in huis te heeft, waarvan de helft vrij toegankelijk. Toch moeten er nog hobbels worden weggenomen. Uit de paneldiscussie bleek dat onderzoekers meer waardering wensen te krijgen voor hun data en betere ondersteuning bij het deponeren van hun data. Hierin is een belangrijke rol voor de instellingen weggelegd. De slotconclusie werd verwoord door Barend van der Meulen, hoofd Science System Assessment van het Rathenau Instituut: "Niet openbaar = niet klaar".
21 juni 2011
Verloting twee vrijkaarten Mediapark Jaarcongres voor leden Gridforum.nl ⇒
Op 23 juni a.s. wordt voor de vierde keer het Mediapark Jaarcongres georganiseerd door iMMovator, Media Academie en Beeld en Geluid. Een van de grote thema's is deze keer de toekomst van televisie. Internet op je televisie en video via internet. De twee schermen raken steeds meer met elkaar verweven met als onderliggende basis grootschalige gedistribueerde systemen. Naast interessante sprekers zoals Bert Habets (CEO RTL Nederland), Roeland Stekelenburg (Eredivisie Live), Lara Ankersmit (Hoofd Nieuwe Media NOS) en Henk Hagoort (NPO) is er aandacht voor superscherpe televisie, 3D en hologrammen. Met onder andere aandacht voor het FascinatE project (Format-Agnostic SCript-based INterAcTive Experience) van TNO, de BBC en anderen, dat kijkt hoe hele hoge resolutie-televisie het televisie maken verandert. Het congres vindt plaats op 23 juni in studio 21 op het Mediapark Jaarcongres en wordt geleid door dagvoorzitter Bregt van Hulten. Naast het plenaire congres worden er ontbijtsessies en een Innovatieplein georganiseerd. Leden van Gridforum Nederland kunnen twee vrijkaarten ter waarde van 175 euro winnen door voor dinsdagmiddag 21 juni 17.00 uur een mail met je contactgegevens te sturen naar secretaris@gridforum.nl . Als je niet wint, loont het toch om deel te nemen want je krijgt dan 30 euro korting op de toegang.
17 juni 2011
LERU presenteert koers naar Open Access-model aan Europese universiteiten ⇒
De League of European Research Universities (LERU) heeft een koers uitgezet voor universiteiten waarmee zij Open Acces-publicaties kunnen stimuleren. De zogenoemde LERU Roadmap biedt universiteiten een handvat bij het opzetten van een structuur waarmee vrije toegang tot wetenschappelijke literatuur wordt bevorderd. De Universiteit van Amsterdam (UvA), lid van de LERU, zal de Roadmap raadplegen in het overleg met haar onderzoekers over Open Acces-publicaties. De presentatie van de Roadmap vond vrijdag 17 juni plaats in Brussel. De Amsterdam University Press, uitgeverij van de UvA die veel boek- en tijdschriftuitgaven bij verschijnen ook uitbrengt in een Open Access-omgeving, heeft inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van de Roadmap. Niet eerder kwam de LERU, een netwerk van 21 Europese onderzoeksuniversiteiten, tot een gezamenlijk voornemen op het gebied van Open Access.
07 juni 2011
IBM past analytics toe bij stedelijke operationele diensten en helpt steden 'slimmer' te worden →
IBM heeft het IBM Intelligent Operations Center for Smarter Cities gelanceerd: een nieuwe technologische oplossing die steden van elke omvang moet gaan bijstaan bij het krijgen van een helikopter view van informatie verspreid over departementen en agentschappen.. Door het verstrekken van digitale inlichtingen vanuit een centraal commandocentrum aan operationele diensten, zullen steden gemakkelijker problemen kunnen voorspellen, reageren op crisissituaties en middelen beter aansturen. Het Intelligent Operations Center for Smarter Cities stelt steden in staat om informatie- en bedrijfsanalyse in te zetten om slimmer en sneller beslissingen te nemen. Daardoor kunnen de plaatselijke leidinggevenden een groot aantal gebeurtenissen beter afhandelen, zowel gepland als ongepland, zoals de inzet van onderhoudspersoneel voor het repareren van pompen voordat ze breken, het attenderen van brandweerteams op gebroken brandkranen bij een incident of het voorspellen van verkeershinder en het voorbereiden van omleidingsscenarios. IDC Government Insights schat de marktkansen voor Smarter Cities Informatie Technologie op 34 miljard dollar in 2011. Per jaar zal dit naar verwachting met 18 procent toenemen tot 57 miljard dollar in 2014.
06 juni 2011
Jos Baeten nieuwe directeur Centrum Wiskunde & Informatica ⇒

Prof. dr. Jos C.M. Baeten wordt de nieuwe algemeen directeur van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam. Daarmee heeft het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) op 6 juni 2011 ingestemd. Hij volgt per 1 oktober 2011 de huidige algemeen directeur op - prof. dr. Jan Karel Lenstra, die aan het CWI verbonden blijft als onderzoeker tot aan zijn voorgenomen pensionering in 2012. Baeten is gepromoveerd wiskundige. Hij is sinds 1991 aan de Technische Universiteit Eindhoven verbonden als hoogleraar Theoretische Informatica en sinds 2010 als hoogleraar Systems Engineering. Het Bestuur van het CWI omschrijft Baeten als een zeer gerenommeerde onderzoeker, met een uitstekend inzicht in beide werkvelden van de wiskunde en informatica en veel ervaring in het aantrekken van externe financiering. Hij is heel goed in staat om contacten op te bouwen met derden en heeft ervaring in contractresearch en valorisatie. Daarnaast is hij een zeer ervaren bestuurder. Zo was hij tweemaal decaan en tweemaal vice-decaan bij de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e. Hij was ook initiatiefnemer en wetenschappelijk directeur van de onderzoeksschool IPA, wetenschappelijk directeur van het Stan Ackermans Instituut en initiatiefnemer van het Eindhoven Embedded Systems Institute. Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is sinds 1946 het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Het is gevestigd op het Science Park Amsterdam en is deel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het instituut heeft een sterke internationale positie. Ruim 150 wetenschappers doen er grensverleggend onderzoek en dragen de verkregen kennis over aan de maatschappij. Vierendertig onderzoekers zijn hoogleraar aan een universiteit. Het instituut heeft 21 spin-off bedrijven voortgebracht.

26 mei 2011
SURFnet en NORDUnet demonstreren een internationaal, multi-domein 40Gb/s 'Alien Wave'-netwerk over een afstand van meer dan 4.300 km ⇒
SURFnet, Ciena, NORDUnet, Mellanox, Telindus-ISIT, CERN en de Universiteit van Amsterdam hebben in een gezamenlijk experiment een hoge-snelheid, ultra long-haul 40 Gigabit Ethernet (40GbE) netwerk gecreeerd. Hiermee demonstreerden ze de toepassingen van 40G 'Ultra Long Haul'-technologie over multi-vendor DWDM-netwerken. De demo werd voor het eerst getoond tijdens de TERENA Networking Conference (TNC) 2011 in Praag. De organisaties brachten samen een 40 Gbps long-haul optische verbinding tot stand over 4.300 kilometer glasvezel. Deze verbinding liep via de netwerken van SURFnet en NORDUnet, met daarin een ongeregenereerde ultra long-haul-sectie over een afstand van 2.700 kilometer tussen CERN in Geneve en de Universiteit van Kopenhagen in Denemarken.
17 juni 2011
Naar een Europese strategie voor Cloud Computing ⇒
De noodzaak om een EU-strategie te ontwikkelen voor Cloud Computing is gemarkeerd in de digitale agenda voor Europa (DAE). Er zijn een aantal uitdagingen in dit verband die moeten worden aangepakt om ervoor te zorgen dat Europa de voordelen van clouds kan maximaliseren, terwijl organisaties hun verplichtingen uit hoofde van de EU-wetgeving kunnen nakomen. Neelie Kroes, vice-voorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de digitale agenda, heeft in haar toespraak in Davos in januari de Europese Cloud Computing-strategie toegelicht. De drie thema's voor de cloud-strategie zijn: het wettelijk kader, de technische en commerciele basis en de markt. Het gaat om gegevensbescherming en privacy, met inbegrip van de internationale dimensie. Het gaat ook om wetten en andere regels die van invloed zijn op de inzet van cloud computing zijn in publieke en private organisaties. En het gaat om de rechten van gebruikers voor zover ze worden voorzien door de wet. Het doel is om de EU ondersteuning van het onderzoek en de focus uit te breiden naar kritische kwesties zoals veiligheid en beschikbaarheid van cloud services. Als bemiddelaar kan de Commissie ook een sterkere rol in de technische standaardisatie van API's en dataformaten spelen, evenals in de ontwikkeling van de template contracten en service level agreements. Pilot-projecten zullen worden ondersteund die gericht zijn op cloud. De Commissie zal samenwerken met partners in de publieke sector in de lidstaten en op regionaal niveau aan gemeenschappelijke benaderingen voor cloud computing. De werkzaamheden zijn reeds gestart in een aantal van deze gebieden en het resultaat zal een document zijn dat analyse combineert met een plan voor toekomstige acties. Dit zal in 2012 klaar zijn.Als eerste stap werd er een publieke raadpleging gelanceerd. U kunt de vragenlijst nog invullen tot en met 31 augustus 2011.
03 juni 2011
Erasmus Universiteit gebruikt desktop grid voor wetenschappelijk onderzoek ⇒
Aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt gebruik gemaakt van een desktop grid, een systeem dat niet gebruikte rekenkracht van pc's aftapt en beschikbaar stelt voor wetenschappelijk onderzoek, meldt Richard Keijzer in de Automatisering Gids. De rekenkracht van de pc's wordt gebruikt voor het doorrekenen van DNA-gegevens. Het menselijk genoom bestaat uit zo'n 3 miljard basisparen, dus de Erasmus applicaties moeten heel wat rekenwerk verzetten. Op een gemiddelde dag wordt er zo'n 300.000 uur aan rekentijd gebruikt, vertelt dr. Tobias Knoch van de Erasmus Universiteit. Voor zoveel capaciteit had Erasmus een supercomputer kunnen kopen, maar die had dan een deuk van 130 miljoen euro in de budgetten geslagen. In plaats daarvan is er nu een grid bestaande uit ruim 20.000 pc's, die worden aangestuurd door twee centrale servers. Alles bij elkaar heeft dat systeem ongeveer 100.000 euro gekost en in termen van supercomputers is dat bijna gratis, geeft dr. Knoch nog mee. Er zijn twee groepen pc's, de grootste van 16.000 stuks staat bij de Erasmus Universiteit. Groep nummer 2 omvat 4500 desktops die in gebruik zijn bij de Hogeschool Rotterdam. De rekenkracht van de pc's wordt afgetapt op het moment dat de centrale server vaststelt dat het systeem niet in gebruik is. Zodra de gebruiker zijn pc zelf nodig heeft, worden de taken van het Grid er direct afgehaald, aldus de Automatisering Gids.
25 mei 2011
1 PB data explosie op permanente grid data-opslag ⇒
SARA is een vooraanstaande partner van BiG Grid. SARA levert de permanente data-opslag faciliteit aan BiG Grid voor de Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap en fungeert als partner in het Nederlandse Tier1 in de WLCG samenwerking van CERN voor de Large Hadron Collider (LHC). SARA werkt ook samen in het Long Term Archiving (LTA) project van LOFAR. De permanente grid data-opslag maakt deel uit van het multi-petabyte grid opslag element van BiG Grid, beheerd door SARA. Momenteel bedraagt de opslag 4 PetaByte aan schijfopslag en 2,4 PetaByte aan beheerde gegevens op tape. In de eerste vier maanden van 2011 maakte de permanente grid data-opslag faciliteit een gegevensgroei door van meer dan 1 PetaByte aan beheerde gegevens op tape. Dit verdubbelde bijna de opgeslagen capaciteit. In de laatste maand kwam er een gegevensgroei van ongeveer 400TB, een gemiddelde gegevensgroei van ongeveer 13TB per dag die kan pieken tot 30TB per dag (3750 dual layered DVDs). Als deze explosie aan gegevens doorgaat in 2011, dan zullen de beheerde gegevens in de permanente data-opslag faciliteit een groeifactor bereiken van 3.2 en wordt er 4.5 PetaByte bereikt aan het einde van 2011.
16 juni 2011
World IPv6 Day laat zien dat de wereld klaar is voor IPv6 ⇒
Op 8 juni werd wereldwijd de World IPv6 Day georganiseerd. Een belangrijk doel was om te testen of intensief gebruik van IPv6 wereldwijd problemen opleverde. De onder andere door SURFnet georganiseerde bijeenkomst in Amsterdam werd druk bezocht. Op de bijeenkomst in het Science Park in Amsterdam kwam een groot aantal belangstellenden bijeen voor diverse sessies over IPv6. Verder werden de prijswinnaars van de IPv6 Challenge bekend gemaakt. Peter de Bie won de eerste prijs: hij ontwikkelde een educatief spel dat gebruik maakt van IPv6 en de speler iets leert over IPv6. En uiteraard werd ook in Amsterdam in een 24-uurs Lab, net als op veel andere plaatsen in de wereld, de IPv6-verkeersstroom continu gemeten. Vierhonderd deelnemende organisaties over de hele wereld stelden hun belangrijkste internetdiensten gedurende 24 uur beschikbaar via IPv6, zodat getest kon worden of IPv6 gereed is voor intensief gebruik. De test bleek succesvol: slechts incidenteel traden bereikbaarheidsproblemen op. IPv6 is er dus klaar voor. Dat moet ook wel, want de IPv4-adressen raken echt op binnenkort.
06 juni 2011
European Grid Infrastructure (EGI) vestigt zich in SARA-gebouw ⇒
Sinds 3 juni is European Grid Infrastructure (EGI) gehuisvest in het kantoorgebouw van SARA op Science Park Amsterdam. EGI voegt zich bij het Netherlands eScience Center, het kennis- en expertisecentrum voor eScience in Nederland, en Vancis BV, een dochteronderneming van SARA, die al langer in het gebouw gevestigd zijn. De medewerkers van SARA zijn vanaf maart 2011 gehuisvest in dit gebouw op het adres Science Park 140. In het pand, aangeduid als ICT Synergy Hub, huurt EGI bijna een gehele verdieping. EGI is een alliantie van 34 Europese landen en 2 grote onderzoeksinstituten met als doel de samenwerking tussen de Europese grid-infrastructuren te co-ordineren. Binnen EGI heeft SARA als co-ordinator van de support teams een leidende rol. Met de komst van EGI in het SARA-gebouw wordt de synergie op het gebied van internationale grid- en e-Science-activiteiten verder versterkt. EGI heeft voor Amsterdam gekozen vanwege de uitstekende faciliteiten op het Science Park op het gebied van rekenkracht, data-opslag, netwerkconnectiviteit en expertise met grid-infrastructuren en de aanwezigheid van onderzoeksinstituten.
27 mei 2011
Erasmus MC neemt Oracle-storage in gebruik →

Computable meldt dat het Erasmus Medische Centrum in Rotterdam Oracle's Exadata gaat inzetten voor het opslaan en analyseren van dna-variatiegegevens. Ict-dienstverlener VX Company levert en onderhoudt de grote dataopslagomgeving via een private cloud. Het universitair medisch centrum zegt daarmee de benodigde opslagruimte voor de enorme hoeveelheden data aanzienlijk te kunnen beperken. Verder worden de query-responstijden van twaalf minuten met Exadata terug gebracht naar enkele seconden. Oracle heeft samen met dienstverlener VX Company en het bio-informaticateam van Erasmus MC een speciaal datamodel ontwikkeld dat op Oracle's Exadata-storageplatform draait. Herman Slange, technisch manager Oracle bij VX Company, legt uit dat de dataopslagoplossingen in verbinding staan via een netwerk van Surfnet met het rekencentrum Sara in Amsterdam, waar de data worden verwerkt en geanalyseerd. Dit moet zo worden gedaan, omdat er te weinig capaciteit is in het rekencentrum van Erasmus MC in Rotterdam. VX Company beheert dit allemaal op afstand via een private cloud. De beheerserver is gebaseerd op Red Hat en bij dataverwerking wordt software van Tibco gebruikt, aldus Computable.

06 juni 2011
NWO-Spinozapremie voor Heino Falcke →

Astronoom Heino Falcke ontvangt de NWO-Spinozapremie 2011, de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. Dat heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zojuist bekendgemaakt. De laureaten krijgt 2,5 miljoen euro, vrij te besteden aan onderzoek naar keuze. Heino Falcke (1966, Keulen) is hoogleraar radioastronomie en astrodeeltjesfysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij doet baanbrekend onderzoek naar een van de meest mysterieuze verschijnselen van het heelal: zwarte gaten. Heino Falcke is een van de initiatiefnemers van LOFAR, een revolutionaire radiotelescoop die bestaat uit honderden kleine antennes, die - samengevoegd - hun meetbereik enorm uitbreiden. Falcke speelt tevens een sleutelrol in de ontwikkeling van SKA (Square Kilometre Array), een vierkante kilometer vol met telescopen die moet gaan verrijzen op het zuidelijk halfrond. De radioastronoom bestudeert de door planeten, sterren en melkwegstelsels uitgezonden straling. De architectuur van objecten in het heelal kan op die manier zichtbaar worden gemaakt.

03 juni 2011
VU organiseert serie lezingen over high performance computing ⇒
De Automatisering Gids meldt dat de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam is begonnen met een serie lezingen over high performance computing. Doel is, de studenten te wijzen op de mogelijkheden die snelle computers bieden bij hun studie, aldus Richard Keijzer. De reeks bijeenkomsten is georganiseerd door het Innovation Center UC-IT, de afdeling die voor alle faculteiten de computerfaciliteiten en aanverwante zaken verzorgt. Wanneer onderzoeksresultaten worden verwerkt op te trage hardware gaat veel tijd verloren. Studenten kunnen hun rekenwerk onderbrengen bij de Nationale Supercomputer Huygens, de krachtigste computer van Nederland die staat opgesteld bij Sara reken- en netwerkdiensten. Een goedkoper alternatief is de Lisa computercluster die al voorzien is van grafische verwerkingseenheden (GPU's), waarmee rekenwerk zeer snel kan worden uitgevoerd. Die manier van werken is bedoeld voor toepassingen waar met niet al te veel date wordt gewerkt, waarop zeer grote berekeningen worden losgelaten, aldus nog Keijzer.
Jobcorner
09 juni 2011
Vacatures bij Astron voor wetenschappelijk programmeur, software engineer en HPC software engineer →
Het Nederlands instituut voor Radio Astronomie (ASTRON) exploiteert waarneemfaciliteiten ten behoeve van het wetenschappelijk astronomisch onderzoek. Daarnaast ontwikkelt ASTRON geavanceerde technologieen en instrumentatie voor astrofysisch onderzoek. ASTRON heeft op dit moment drie vacatures, te weten voor een wetenschappelijk programmeur NEXPReS, voor een software engineer en voor een HPC software engineer. Voor aanvullende informatie over deze functies kunt u contact opnemen met Diana Verweij, hoofd Human Resources en Interne Communicatie, telefoon 0521-595100. Sollicitatiebrieven inclusief een CV, kunt u onder vermelding van het vacaturenummer waar u op solliciteert, sturen voor 24 juni 2011 per e-mail naar personnel@astron.nl .
© Nieuwsbrief