logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer oktober 2011
Activiteiten
04 oktober 2011
SARA en BiG Grid stellen HPC Cloud-infrastructuur beschikbaar →

Op 4 oktober 2011 organiseerden SARA en BiG Grid de opening van de nieuwe HPC Cloud-infrastructuur. Gestimuleerd door concrete vragen uit verschillende onderzoeksvelden en met ondersteuning van BiG Grid heeft SARA een nationale High Performance Computing Cloud ontwikkeld en geschikt gemaakt voor wetenschappelijke toepassingen. De HPC Cloud wordt als service binnen de BiG Grid-infrastructuur aangeboden. Kenmerkend voor deze Cloud is de grote flexibiliteit en efficientie dankzij 'zero time application porting', waardoor er geen tijd verloren gaat om toepassingen op de Cloud te installeren. Zo'n gebruiksvriendelijke, toegesneden infrastructuur draagt bij tot beter en breder onderzoek. Dit is van belang voor de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie.

04 oktober 2011
Sector Clouds als oplossing voor Cloud computing problemen ⇒
Tijdens de SARA/BiG Grid HPC-Cloud dag stelde Anwar Osseyran sector Clouds voor als een oplossing voor veel van de problemen waarmee Cloud computing heden geplaagd wordt, zoals gebrek aan veiligheid en legale hindernissen. Bijvoorbeeld in een educatieve HPC sector Cloud kunnen instituten hun capaciteit delen met betrouwbare organisaties en op die manier overcapaciteit beperken. Dit komt ook de omgeving ten goede.
04 oktober 2011
Google steekt Folding@Home Volunteer Grid een handje toe ⇒
David Konerding van Google legde uit hoe het Google Exacyle programma voor een beperkte tijd Folding@Home ondersteunt. Folding@Home is een volunteer desktop Grid dat anders ongebruikt gelaten computercycli van PCs van gewone mensen aanwendt. Vrijwillige deelnemers draaien een speciaal programma dat de wetenschap ondersteunt. Het programma werd naar de Google toepassingscloud overgebracht. In een wip stond het aan de top van de deelnemerslijst. Exacycle biedt toegang tot Google resources voor wetenschappers gedurende een beperkte tijd maar het toont aan dat anders ongebruikt gelaten Cloud resources ook aangesproken kunnen worden om de wetenschap een handje toe te steken.
04 oktober 2011
SARA HPC Cloud heeft reeds een lange geschiedenis ⇒
Floris Sluiter lichtte de lange geschiedenis - lang in Cloud computing termen dan - toe van de HPC Cloud bij SARA. De HPC Cloud ging als een pilot project van start in 2009. Het meest recente Cloud cluster dat ingewijd werd afgelopen september bestaat uit 608 cores in 19 nodes en 4,75 Tbyte aan geheugen. Elke node bestaat uit een 32 core Intel Westmere EX CPU. Het nieuwe HPC Cloud zal worden gebruikt voor allerlei toepassingen zoals DNA assemblage, web diensten, Monte Carlo simulaties, astronomie, etc. Het Cloud cluster werd Calligo gedoopt, naar een Griekse godin.
Cursussen en evenementen
06 oktober 2011
2 november 2011 - Seminar Energiegebruik van ICT in Utrecht ⇒
Op 2 november organiseert SURFacademy een seminar over energieverbruik van ICT. Hoe kunt u het ICT-energiegebruik bij uw instelling met andere instellingen en over de jaren heen vergelijken? Welke benchmarksystemen en gebruikerservaringen zijn er? Het centrale thema van dit seminar is benchmarking en het meten van duurzaamheid in ICT. Eerst zal een introductie op dit thema gegeven worden, waarin u ook inzicht krijgt hoe u zelf meetgegevens kunt verzamelen. Na de pauze is er aandacht voor de benchmarkpilot die in het najaar van 2011 van start gaat. Na afloop van dit seminar hebt u een beeld van welke typen benchmarksystemen er bestaan en wat er komt kijken bij duurzaam vergelijken en energiegebruik meten op ICT-gebied. Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden voor de pilot. Het seminar is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het verduurzamen van ICT. U krijgt een beeld van hoe u het energiegebruik van uw ICT kunt meten en hoe u uw maatregelen kunt vergelijken met andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het seminar vindt plaats bij SURFnet in Utrecht en deelname is gratis voor op SURFnet aangesloten instellingen.
19 oktober 2011
6 november 2011 - 11de IDGF Tutorial en Workshop "Desktop Grids voor eScience" in Krakow, Polen ⇒
De 11de IDGF tutorial en workshop, "Desktop Grids for eScience", wordt georganiseerd op 6 november 2011, tussen 15u00 en 18u00 aan de AGH Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Krakow, Polen. Aansluitend vindt van 7 tot en met 9 november 2011 de Cracow Grid Workshop 2011 plaats op dezelfde locatie. Tijdens het IDGF event worden volgende items behandeld: de Desktop Grid Road Map, groene Desktop Grids, infrastructuren, toepassingen, en de porting methodologie. Ook een praktijksessie maakt deel uit van deze workshop. Heeft u expertise of ervaring met een van deze onderwerpen, dan kunt u actief bijdragen tot de IDGF workshop met een presentatie. Kandidaturen zijn welkom via secretariat@desktopgridfederation.org
19 oktober 2011
12-18 november 2011 - SC11 in Seattle, Washington ⇒

Van 12 tot en met 18 november 2011 vindt in Seattle de jaarlijkse SuperComputing Conference plaats met als thema "Connecting Communities through HPC". SC11 is een internationale conferentie in high performance computing, netwerken, data-opslag en -analyse. SARA zal actief deelnemen aan dit evenement.

25 oktober 2011
29-30 november 2011 - PRACE Tier-1 Workshop in Amsterdam ⇒
Op 29 en 30 november 2011 vindt bij SARA de PRACE Tier-1 Workshop plaats. Doel van de workshop is onderzoekers te steunen die compute resources kregen toegewezen via de recente DECI-7 call alsmede andere potentiele gebruikers van de pan-Europese Tier-1 infrastructuur. De deelnemers krijgen een aantal presentaties te horen en hands-on sessies aangeboden die praktische richtlijnen bieden en ervaring in het gebruik van Europese Tier-1 systemen die beschikbaar zijn via de DECI-7 call. Uiterste inschrijvingsdatum is 4 november 2011.
Ledennieuws
30 september 2011
Beginnende onderzoekers moeten leren over databeheer ⇒
Beginnende onderzoekers moeten worden geschoold in goed databeheer. Juist bij deze groep is een cultuur van open data makkelijk aan te leren. Zij zien de waarde van groepsprestaties en het goed beheren van onderzoeksdata. Dit is de belangrijkste conclusie uit het "Witboek Dataprofessionals in Nederland". Dit witboek is geschreven door een werkgroep van het Onderzoeksdata Forum, opgericht door SURFfoundation. Dit forum streeft naar verbeterd management van en een betere toegang tot onderzoeksdata voor de wetenschap en maatschappij. Onderzoekers dienen zich bewust te zijn van de waarde van het toegankelijk maken, delen en waarderen van onderzoeksdata. Alleen zo kan optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die data biedt voor de wetenschap. Op dit moment is databeheer echter een ondergeschoven kindje in de huidige wetenschappelijke opleidingen. Het witboek biedt aanbevelingen voor beleid op basis van ervaringen uit de praktijk bij wetenschapsdisciplines van drie instellingen. Bij NIOO-KNAW, TU Delft en Tilburg University is onderzocht hoe wetenschappers en ondersteuners in de praktijk omgaan met databeheer en wat nodig is voor een goed beheer van onderzoeksdata. De belangrijkste aanbeveling is om in nagenoeg alle bachelor opleidingen een introductiecursus data-science te geven. In de cursus dienen de recente ontwikkelingen rondom data-intensieve wetenschap aan de orde te komen. Studenten moeten leren over goed databeheer en de benodigde vaardigheden en competenties opdoen. Daarnaast dienen zij inzicht te krijgen in mogelijke specialisaties. Het is ook van belang om minimaal een masteropleiding over data-science in Nederland te starten. De master biedt diepgaande kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de ondersteuning van data-intensieve wetenschap.
03 oktober 2011
Zestien miljoen euro versnelt translatie van uitermate veelbelovend medisch-wetenschappelijk onderzoek naar klinische zorg →

Het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM), het Nederlandse topinstituut voor wetenschappelijk onderzoek naar moleculaire technieken voor vroegtijdige diagnose en behandeling van met name hart- en vaatziekten en kanker, lanceert een nieuw project met de naam TraIT (Translational research IT). Deze uitbreiding van het CTMM projectportfolio richt zich op de ontwikkeling van een duurzame informatie technologie infrastructuur voor translationele geneeskunde. Het faciliteert het opslaan, archiveren, analyseren, delen en beveiligen van de gegevens afkomstig uit de operationele translationele onderzoeksprojecten van CTMM. Voortbouwend op bestaande expertise creeert het TraIT-project een IT-infrastructuur waarmee innovatie in de Nederlandse life sciences en gezondheidssector wordt versneld. Het TraIT-project is een gezamenlijk initiatief van het CTMM, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), het Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC), het Parelsnoer Initiatief (PSI) en het Netherlands eScience Center (NLeSC).

10 oktober 2011
EUDAT - de weg naar een pan-Europese collaboratieve data infrastructuur ⇒
Op 1 oktober 2011 ging het EUDAT project van start om een pan-Europese oplossing uit te werken voor de overvloed aan gegevens in de Europese onderzoeksgemeenschappen. Het project wordt gecoordineerd door het CSC - IT Wetenschapscentrum in Finland en gesubsidieerd door het Zevende Europese Kaderprogramma. EUDAT wil een onderhoudbare pan-Europese collaboratieve infrastructuur bouwen voor een verbeterde toegang tot wetenschappelijke gegevens en het beheer en behoud ervan. Het consortium bestaat uit 25 Europese partners, zoals gegevenscentra, technologie providers, onderzoeksgemeenschappen zoals CLARIN, EPOS, ENES, LIFEWATCH en VPH en subsidie-agentschappen uit 13 landen.
17 oktober 2011
Dr. Maria Ramalho aangesteld tot PRACE Managing Director ⇒
Dr. Maria Ramalho is door de PRACE Onderzoeksinfrastructuur benoemd tot Managing Director met kantoor in Brussel. Dr. Ramalho is een experte op het gebied van telecommunicatienetwerken en een ervaren project coordinator. Dr. Ramalho was voordien werkzaam bij de Europese Commissie als beheerder van Europese projecten in de Zesde en Zevende Kaderprogramma's. Ze was tevens betrokken in beleidsacties in verband met ICT-gebaseerde onderzoeksinfrastructuren uit de ESFRI Roadmap. Ze was de mede-redacteur van het Vision document voor Supercomputing in Europa in 2020.
10 oktober 2011
Jaarlijkse Open Dag bij SARA trekt veel bezoekers ⇒

Op 8 oktober werd van 12.00-17.00 uur de jaarlijkse Open Dag gehouden op Science Park Amsterdam. Net als in voorgaande jaren heeft SARA ook dit jaar op verschillende manieren aan dit event bijgedragen. Waarom hebben wetenschappers supercomputers, grids, netwerken en visualisatie nodig? Bij SARA kon men dat tijdens de Open Dag ontdekken. De bezoekers konden in kleine groepen een idee krijgen van de fascinerende wereld van supercomputers, grids, supersnelle netwerken en allerlei andere interessante ontwikkelingen op het gebied van ICT. Medewerkers gaven uitleg over de activiteiten van SARA en verzorgden groepsrondleidingen naar onder andere de nationale supercomputer Huygens. In het Auditorium van de UvA heeft SARA drie lezingen gegeven. Walter Lioen vroeg zich af wat er nou zo super is aan een supercomputer? Wat maakt het verschil tussen de half miljoen pc's van vrijwilligers die Folding[at]home draaien en de snelste supercomputer ter wereld? Floris Sluiter had het over Cloud computing als telraam van de toekomst en hoe Battlefield 2 en Hyves het rekenen veranderen. Maurice Bouwhuis pakte het probleem van de overvloed aan data aan. Er worden steeds meer gegevens verzameld. De foto's op je camera en de bestanden op je mobieltje worden groter en groter, ook de omvang van wetenschappelijke data neemt voortdurend toe. Hoe ga je daarmee om? De lezingen kunnen gedownloaded worden.

22 september 2011
100 Gbit/s Ethernet-verbinding tussen Amsterdam en Geneve getest door AMS-IX,CERN en SURFnet ⇒
De afgelopen maand is de 100 Gbit/s-verbinding tussen Amsterdam en Geneve continu getest. Daarbij is gebruik gemaakt van het AMS-IX 100GE-platform en commerciele Ethernet-apparatuur, voor het verbinden van verschillende IP-netwerken. Deze test is in juli gestart door SURFnet en CERN. Daarbij werd gebruik gemaakt van 100 GE Brocade-apparatuur aan beide zijden en werd ondersteuning verleend door netwerkspecialisten van AMS-IX en CERN. Met een lengte van 1650 km is dit de langste 100 Gbit/s-verbinding die ooit tot stand gebracht is. Het traject van 1650 kilometer is opbebouwd uit 22 delen darkfiber van tachtig kilometer. Na elke tachtig kilometer is er een span, een versterker om het signaal door te sturen. Het traject loopt grofweg van Amsterdam via Rotterdam, Brussel, Lille, Parijs en Lyon naar Geneve. SURFnet voerde de test uit met hulp van technisch partner Ciena. Bandbreedte vormt geen technologische belemmering voor de verdere uitbreiding van NetherLight, volgens Gerben van Malenstein, technisch productmanager NetherLight, het GLIF open optisch knooppunt van SURFnet. Meer over NetherLight leest u op de vernieuwde en uitgebreide NetherLight-website. U vindt er onder andere informatie over de technische mogelijkheden en hoe u zelf gebruik kunt maken van NetherLight. De vernieuwde website laat ook zien welke innovatieve toepassingen met NetherLight worden ontwikkeld en welke projecten er al succesvol mee zijn uitgevoerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een demonstratie op afstand van een elektronenmicroscoop en het versturen van hoge kwaliteit 4K-videobeelden.
12 oktober 2011
Commerciele belangen afwegen bij publiceren onderzoeksdata →
Een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek wordt mede gefinancierd door private partijen. Het is voor publieke subsidieverstrekkers belangrijk om een eenduidig beleid op te stellen voor het toegankelijk maken van de onderzoeksdata. Zo kunnen de publieke financiers voorkomen dat onderzoeksdata niet achter slot en grendel verdwijnen bij private organisaties. In dit beleid moet worden vastgelegd onder welke omstandigheden en voor welke periode geheimhouding toelaatbaar kan zijn. Dergelijke geheimhouding kan gewenst zijn met het oog op octrooiaanvragen, commerciele belangen, en het beschermen van persoonsgegevens. Dit is een van de uitkomsten van het project "Data in publiek-private projecten" dat heeft gekeken naar de publicatie van onderzoeksdata. In dit project is specifiek gelet op de afweging van de belangen van partijen in de publiek-private projecten. Dit project is door SURFfoundation en STW samen uitgevoerd en heeft twee rapporten met inventarisaties en aanbevelingen opgeleverd. Het rapport "Huidige implementaties" biedt een overzicht van de huidige oplossingen voor het publiceren van onderzoeksdata. Deze oplossingen omvatten datacollecties georganiseerd in datacentra rond disciplinaire of thematische onderzoeksactiviteiten, data-archieven gericht op opslag en hergebruik van onderzoeksdata en datacollecties georganiseerd rond wetenschappelijke tijdschriften. Tevens zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen en nationale en internationale initiatieven beschreven. Voor het rapport zijn interviews afgenomen bij betrokkenen van universiteiten, kennisinstellingen, uitgevers en bedrijven.
19 oktober 2011
CURIE eerste grootschalige hybride systeem beschikbaar in PRACE ⇒
CURIE is het tweede PRACE Tier-0 systeem. CURIE is gehuisvest in het door CEA beheerde supercomputer centrum nabij Parijs en wordt gesubsidieerd door GENCI, de Franse vertegenwoordiger in PRACE. CURIE werd ontworpen door Bull en heeft een modulaire architectuur voor algemeen gebruik, gebaseerd op een combinatie van thin en fat nodes. Afgelopen zomer werd CURIE uitgebreid met een hybride fractie, een upgrade door 192 Terflop/s peak performance bij te voegen met 288 NVIDIA M2090 GPUs die ingepast werden in 144 Bull B505 blades. Zo zal CURIE een algemene peak performance bereiken van meer dan 1,7 Petaflop/s aan het einde van dit jaar. De volledige hybride fractie wordt opengesteld voor Europese onderzoekers via de Vierde PRACE Reguliere Oproep die van start gaat op 1 november 2011.
30 september 2011
Vrije Universiteit verkoopt succesvolle spin-off eXamine ⇒

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft haar belang in spin-off eXamine BV verkocht aan ICT-ondernemer Marco Gorter. eXamine BV verkoopt sinds 2007 sofware voor het uitvoeren van online onderzoeken op basis van methodologie en technologie van sociale wetenschappers van de VU. De verkoop en verzelfstandiging van eXamine vormt de succesvolle afronding van een valorisatieproject, waarbij de kennis van de VU is omgezet in concrete producten en diensten. Het Technology Transfer Office (TTO) heeft als taak om de wetenschappelijke kennis die binnen de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum aanwezig is, te commercialiseren door overdracht van technologie aan het bedrijfsleven of aan spin-off bedrijven. De verkoop van eXamine is hier een succesvol voorbeeld van.

03 oktober 2011
Dr. ir. Peter Michielse adjunct-directeur beleid en strategie bij SARA ⇒
Met ingang van 1 november 2011 zal dr. ir. P.H. (Peter) Michielse starten als adjunct-directeur bij SARA. Dr. ir. Michielse zal verantwoordelijk worden voor beleid en strategie. Daarnaast krijgt hij de relaties met internationale infrastructuurprojecten, security en kwaliteitsborging in zijn portfolio en wordt hij lid van het SARA-managementteam. Dr. ir. Michielse heeft zijn sporen in High Performance Computing ruim verdiend: als principal systems engineer en (tijdelijke) Europese SE-directeur bij Silicon Graphics en als plaatsvervangend directeur van de stichting Nationale Computer Faciliteiten (NCF). Bij NCF had hij een leidende rol bij het opzetten en uitvoeren van het beleid over de Nederlandse ICT-infrastructuur voor onderzoek. Op Europees niveau is hij actief binnen het PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) project. Dr. ir. P.H. Michielse is in 1990 gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft op een onderwerp uit de numerieke wiskunde (parallel multigrid solvers). Na 7 jaar als presales engineer te hebben gewerkt bij Convex/Hewlett-Packard en 7 jaar als principal systems engineer bij Silicon Graphics, is hij in september 2004 overgestapt naar NCF, een stichting die tot doel had om het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen door het ter beschikking stellen van geavanceerde computerfaciliteiten, om als plaatsvervangend directeur aan de slag te gaan.
19 oktober 2011
Flexibele software koppelt biobanken aan elkaar →

Nederland kent zo'n 150 biobanken: digitale bibliotheken met een gigantische hoeveelheid informatie over planten, dieren en mensen. NWO-onderzoeker Morris Swertz ontwikkelde een softwaresysteem dat uiteenlopende bronnen aan elkaar koppelt. Het systeem MOLGENIS maakt combinaties mogelijk die voorheen onmogelijk waren. Toepassingen zijn te vinden in bijvoorbeeld de muisgenetica en in het project "Het Genoom van Nederland". Moderne technieken brengen het menselijk lichaam steeds beter in kaart. Grootschalige metingen leggen bijvoorbeeld erfelijke en moleculaire kenmerken vast in de zoektocht naar oplossingen voor ziekten die door meerdere genen worden bepaald, zoals astma en diabetes. Dat resulteert in omvangrijke datasets uit allerlei studies, opgeslagen in biobanken. Het kost veel geld en tijd om achteraf die data aan elkaar te plakken. Bovendien blijven sommige onderzoeksvragen onopgelost omdat de benodigde data niet aan elkaar konden worden gekoppeld. Het softwaresysteem MOLGENIS (Molecular Genetics Information System), dat bioinformaticus Morris Swertz ontwikkelde aan het European Bioinformatics Institute in Cambridge (Engeland), biedt een oplossing voor deze problemen.

07 oktober 2011
Geesteswetenschappers verrijken boeken met onderzoeksmateriaal ⇒
De eHumanities groep van de KNAW wil traditionele publicaties steeds meer combineren met gerelateerd onderzoeksmateriaal. Daarom hebben ze vier boeken verrijkt met ondersteunend materiaal, met subsidie van het SURFshare- programma. Deze boeken waren oorspronkelijk gedrukt, maar zijn inmiddels online beschikbaar als een Verrijkte Publicatie. Een van deze vier boeken is "e-Research: Transformation in Scholarly Practice". De digitale versie van dit boek biedt naast de tekst, ook ondersteunend en aanvullend materiaal als gerelateerde presentaties, video's, afbeeldingen en onderliggende onderzoeksdata. De Verrijkte Publicatie is ook dynamisch doordat revisies, nieuwe resultaten en commentaren die nog volgen, worden toegevoegd. Met name hoofdstuk 17 toont de potentie van een e-book met verrijkingen voor de geesteswetenschappen. Met de InContext visualisatie tool wordt de samenhang tussen de onderdelen gevisualiseerd. Nicholas Jankowski, eindredacteur van het boek "e-Research: Transformation in Scholarly Practice" is tevens projectleider geweest van de verrijking. Hij genoot van de samenwerking bij de productie van de Verrijkte Publicatie. De vier boeken worden in samenhang gepresenteerd met ondersteunend materiaal op de website "The Semantic WordPress for Digital Scholarship framework" - ook wel Semantic WORDS genoemd. De Semantic WORDS website blijft de centrale ingang voor aanvullende Verrijkte Publicaties van de eHumanities groep van de KNAW.
18 oktober 2011
Nikhef-onderzoeker Paul de Jong ontvangt FOM-Projectruimtesubsidie voor Donkere Materie onderzoek ⇒
Prof.dr.ir. Paul de Jong, onderzoeker in de ATLAS-groep op Nikhef, heeft een Projectruimtesubsidie ontvangen van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Voor zijn onderzoek "Mind the gap! Generalizing dark matter searches at the LHC" kan Paul de Jong een onderzoeker-in-opleiding aannemen en beschikt hij over een materieel budget van 60,000 euro. "Met de steun van FOM gaan we met de nieuwe onderzoeker-in-opleiding aan de slag om de speurtocht naar supersymmetrie en donkere materie bij de LHC te verbeteren. Daarbij gaan we vooral kijken naar het scenario waarin donkere materie bestaat uit zware, stabiele supersymmetrische deeltjes. Kosmologisch gezien is dit goed mogelijk, maar vooral zware deeltjes zijn voor de LHC experimenten een grote uitdaging", aldus Paul de Jong. De Projectruimte maakt kleinschalige projecten mogelijk voor fundamenteel onderzoek in de fysica met een vernieuwend karakter en een aantoonbare wetenschappelijke, industriele of maatschappelijke urgentie.
12 oktober 2011
SURF nodigt uit om mee te denken over een gezamenlijke cloudstrategie ⇒
Bent u in uw instelling betrokken bij cloud computing en hebt u ideeen over een gezamenlijke cloudstrategie voor het hoger onderwijs? SURF nodigt u uit om de position paper van de SURF-taskforce Cloud kritisch te lezen en uw ideeen te delen. Om krachtenbundeling bij het gebruik van clouddiensten binnen het hoger onderwijs en onderzoek nader vorm te geven, is een SURF-taskforce Cloud ingesteld. Deze taskforce heeft een position paper en actieplan opgesteld, met daarin de uitgangspunten voor een gezamenlijke cloudstrategie voor het Nederlandse hoger onderwijs.Hebt u zelf aanvullende ideeën voor de cloudstrategie? Stuur deze dan voor 8 november naar cloud@surf.nl , zodat de taskforce Cloud deze input kan meenemen in het Bestuursberaad Cloud Computing voor College van Bestuur-leden van het Nederlandse hoger onderwijs op 8 november.
22 september 2011
Mini-kwantumcomputer slaagt voor test →

Wetenschappers van de TU Delft en de Stichting FOM zijn erin geslaagd om een mini-kwantumcomputer bestaande uit vier kwantumbits op een chip van diamant zeer nauwkeurig uit te lezen. Het vormt een belangrijke stap naar een kwantumcomputer en maakt het mogelijk om kwantumalgoritmes zoals 'teleportatie' te gaan testen op een chip. De onderzoekers publiceerden hun resultaten op 21 september online in Nature. Een grote uitdaging op weg naar een kwantumcomputer en de bijbehorende grootschalige kwantumhardware, is het initialiseren en uitlezen van de minuscuul kleine kwantumbits. De draairichting of spin van zowel individuele elektronen als atoomkernen fungeert als kwantumbit: linksom draaien is een '0', rechtsom een '1'. Atoomkernen zijn zeer stabiele kwantumbits omdat ze nauwelijks wisselwerken met hun omgeving. Tegelijkertijd maakt deze eigenschap het lastig om de toestand van atomen uit te lezen. Een team van de TU Delft onder leiding van FOM-werkgroepleider dr.ir. Ronald Hanson heeft dit probleem opgelost door een gevangen elektron als tussenstation van de meting te gebruiken.

11 oktober 2011
Startschot bouw nieuw concernsysteem NWO, STW en FOM  ⇒

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), De Stichting Technische Wetenschappen (STW) en De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) hebben ICT-dienstverlener Furore als leverancier geselecteerd voor de bouw van een omvangrijk nieuw concernsysteem ter ondersteuning van het primaire proces, namelijk de behandeling van subsidieaanvragen en de projectadministratie hiervan. Op 11 oktober 2011 is het contract voor de bouw van een omvangrijk nieuw concernsysteem getekend door Hans de Groene, algemeen directeur NWO en Rien Wertheim, directeur van Furore, in aanwezigheid van onder andere Wim van Saarloos, directeur FOM en Ron Dekker, directeur Instituten, Financien en Infrastructuur NWO/STW. Als kennisintensieve organisaties zetten NWO, STW en FOM in op nieuwe mogelijkheden van informatisering en digitalisering en op community building met onderzoekers en stakeholders buiten de academische wereld. De kerncompetentie van de organisaties is het op een transparante en onafhankelijke wijze beoordelen, selecteren en financieren van wetenschappelijk onderzoek. De huidige concernsystemen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De ondertekening van het contract met Furore betekent het startschot voor de realisatie van het nieuwe concernsysteem. Het biedt de organisaties NWO/STW en FOM bij oplevering een flexibel en efficient instrument voor het indienen en behandelen van aanvragen voor financiering van onderzoek en het beheer van onderzoeksprojecten.

12 oktober 2011
GEANT's visie voor 2020 op onderwijs- en onderzoeksnetwerken gepresenteerd ⇒

GEANT, de pan-Europese communicatie-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek, heeft het rapport "Knowledge without Borders: GEANT 2020 as the European Communications Commons" gepubliceerd. In het rapport geeft de GEANT Expert Group - onafhankelijke experts aangewezen door de Europese Commissie - zijn toekomstvisie voor 2020 op de Europese onderwijs- en onderzoeksnetwerken. Het bevat onder meer aanbevelingen voor beleidsmakers, financiers en de gemeenschap van onderzoeksnetwerken. Deze aanbevelingen moeten onder andere leiden tot het ondersteunen en stimuleren van kennisgemeenschappen door hoogwaardige connectiviteit en diensten aan te bieden en het verleggen van technologische grenzen door constant te innoveren.

03 oktober 2011
Erik Meijer wordt cloud-professor aan de TU Delft ⇒
De Technische Universiteit Delft heeft een deeltijdhoogleraar cloud programming benoemd, meldt Richard Keijzer van de Automatisering Gids. Het is de van Microsoft afkomstige softwareontwikkelaar Erik Meijer. Met Erik Meijer haalt de TU Delft een gerenommeerd programmeur binnen. Hij is grondlegger van LINQ (.NET Language Integrated Query) waarmee verschillende programmeertalen data uit gegevensbanken kunnen opvragen. Verder heeft Erik Meijer 68 patenten op zijn naam staan. In het dagelijks leven is Erik Meijer hoofd van het Cloud Programmability Team bij Microsoft.
12 oktober 2011
IBM onthult nieuwe Smart Cloud diensten om bedrijven controle te bieden over de cloud  ⇒
IBM heeft de eerste cloud diensten onthuld die bedrijven een ongekende keuze, veiligheid en overdraagbaarheid moeten bieden van hun sleuteltoepassingen en processen naar cloud omgevingen. Teneinde de omslag van experimenteren, ontwikkeling en evaluatie van cloud modellen naar volledige bedrijfsontplooiing van bedrijftoepassingen te versnellen, bouwt IBM verder op zijn bestaande SmartCloud portfolio met nieuwe diensten zoals een bedrijfsplatform als dienst, starter kits voor snelle private cloud ontplooiing, nieuwe bedrijfsspecifieke cloud diensten en betekenisvolle expansie van het IBM SmartCloud ecosysteem. Volgens een nieuwe peiling naar de mening van bedrijfs- en technologieleiders, heeft meer dan 60 procent van de bedrijven plannen om cloud computing bedrijfsmodellen aan te wenden om de problemen van Big Data, samenwerkingscapaciteit en de mobiele toepassingsexplosie aan te pakken. De cloud wordt beschouwd als een nieuw platform voor bedrijven om een meerwaarde te creeren voor hun klanten. Cloudgebaseerde bedrijfsmodellen worden volgens het onderzoek als ideaal bekeken om interne operaties, klantenrelaties en value chains binnen bedrijven volledig om te vormen.
© Nieuwsbrief