logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer december 2011
Activiteiten
09 december 2011
SARA supercomputers vandaag 600.000 keer sneller dan de eerste 100 Mflop/s Cyber 205 supercomputer in 1983 ⇒

Het Nederlandse academische supercomputer center SARA vierde zijn 40ste jubileum in de Hermitage in Amsterdam. Het center startte 40 jaar geleden als het gecombineerde center van de twee Amsterdamse universiteiten en van wat nu het CWI is, het Centrum voor Wiskunde en Informatica. In 1983 kreeg het center zijn eerste "supercomputer": een een-pijps 110 Mflop/s Cyber 205, ontwikkeld door Control Data. Sedertdien heeft SARA machines gehad van vele supercomputer leveranciers, zoals Cray, IBM en SGI. Maar bij de 40ste verjaardag lag het aandachtspunt niet zozeer op de oude en huidige machines maar op de toepassingen op het gebied van sensoren en geneeskunde, HPC Clouds en de Wim Nieuwpoort Award die dit jaar naar de groep van Prof. dr. Hans de Raedt, Rijksuniversiteit Groningen, Dr. Jin Fengping, en Prof. dr. Kristel Michielsen ging met de paper "Massively Parallel Quantum Dynamics Simulator". En natuurlijk een beetje op het supercomputerbeleid in Nederland.

18 november 2011
12 januari 2012 - Nieuwjaarsevent bij Felix Meritis in Amsterdam ⇒
Om het nieuwe jaar goed te beginnen wordt u uitgenodigd om op donderdag 12 januari 2012 de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst te bezoeken, die wordt georganiseerd samen met meer dan 20 nationale en internationale organisaties uit de internetwereld. Lokatie is het sfeervolle Felix Meritis in Amsterdam. Van e-infrastructuur tot .nl, van digitale burgerrechten tot en met digitale certificaten, van toegankelijkheid voor blinden tot hosting providers - iedereen doet mee. En er is genoeg te bespreken, want het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest voor het internet. De discussie rondom netneutraliteit, de teloorgang van DigiNotar, het opraken van IPv4. Tijdens de avond zelf zijn er parallel aan het grootschalige 'social event' ook de nodige inhoudelijke activiteiten, waaronder het traditionele voorzittersdebat. en een aantal interessante 'lightning talks'. Schrijf snel in voor dit event want de plaatsen zijn beperkt.
OGF nieuws
15 december 2011
OGF34 Call voor Sessie Voorstellen open tot 15 januari 2012 ⇒

Sessievoorstellen voor OGF34 dat plaatsvindt in het Oxford e-Research Centre, University of Oxford, UK, van 12-15 maart 2012, worden nu aanvaard. Doel is om bestaande gebruikersgemeenschappen te versterken en nieuwe te betrekken bij het werk binnen OGF, en om tevens een forum te bieden voor nieuwe samenwerkingen op basis van gemeenschappelijke belangen. Zo kunnen best practices en technische specificaties ontwikkeld worden met betrekking tot gedistribueerde systemen, grids en clouds. De OGF programma-verantwoordelijken zijn op zoek naar voorstellen om het grid en cloud gebruik aan te moedigen in onderzoek en bedrijfsleven. Voorstellen over OGF specificatie-toepassing, cloud toepassingen en beheer, big data en gegevensbeheer, best practices voor gebruikers, OGF Chartered Groups en BOFs zijn welkom.

Cursussen en evenementen
01 december 2011
18 januari 2012 - Symposium Groene ICT in Driebergen ⇒
Op 18 januari 2012 organiseren SURF en AgentschapNL voor de tweede maal het Symposium voor Groene ICT en duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs. Tijdens het symposium komt een breed scala aan recente ontwikkelingen op dit gebied aan bod. Het centrale thema van dit symposium is: van ambitie naar actie. Onder leiding van SARA-directeur Anwar Osseyran wordt gekeken naar het laaghangende fruit. Maar ook de vervolgstappen zullen aan de orde komen. Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, besteedt daar in de slotkeynote aandacht aan. Het symposium duurt van 9.30 tot 17.00 uur en vindt plaats in Driebergen. Het symposium omvat twee plenaire keynotes en acht parallelle subsessies, waarin sprekers uit het hele hoger onderwijsveld u zullen bijpraten over diverse onderwerpen: van duurzame datacentra en duurzame curricula tot leuke inspirerende duurzaamheidsprojecten bij de hoger onderwijsinstellingen. U hoort de laatste ontwikkelingen op het gebied van powermanagement, duurzaam inkopen en de Groene Cloud.
15 december 2011
24-26 januari 2012 - User & General EGI Sustainability Workshop in Amsterdam ⇒
EGI organiseert de User & General EGI Sustainability Workshop van 24-26 januari 2012 in Amsterdam in de gebouwen van het CWI aan het Science Park. Er is namelijk een wijziging op komst in het subsidiemodel van EGI. De subsidie van EMI eindigt in april 2013 en de steun voor de gebruikersdiensten zal veel meer afhangen van het engagement van de gebruikers. Ook de infrastructuur zal veranderen. Het onderzoek naar een gefedereerde Cloud infrastructuur is veelbelovend om de gebruikersgemeenschappen te versterken. Het zal hen in staat stellen de software van hun keuze te gebruiken wanneer ze maar willen, zolang het kan geintegreerd worden in een virtuele machine. Dit zal de dynamiek van de twee soorten diensten wijzigen: die van de gebruikersgemeenschap en die van de e-infrastructuur. Beide dienen ingebed te zijn in een structuur die onderhoudbaar is. De workshop bestaat uit twee delen. Het eerste deel laat de gebruikersgemeenschappen toe hun sleuteldiensten identificeren alsmede de onderhoudbaarheid ervan. Het tweede deel gaat over de onderhoudbaarheidsuitdagingen van de e-infrastructuur en technologie leveranciers binnen het EGI ecosysteem.
Ledennieuws
05 december 2011
Verrijkte Publicatie van de maand november 2011 maakt creatieproces van de kunst zichtbaar ⇒
Prof. Martin Troendle heeft de samenwerking onderzocht tussen wetenschappelijk onderzoekers en kunstenaars. Zijn onderzoek "The Entanglement of Arts and Sciences; On the Transaction Costs of Transdisciplinary Research Settings"  is gepubliceerd in een dynamische online omgeving waarin tekst, beeldmateriaal, audio en video in samenhang worden gepresenteerd. Een mooi voorbeeld van een zogenaamde Verrijkte Publicatie. Deze Verrijkte Publicatie, die in het Journal for Artistic Research'expositie' wordt genoemd, belicht de samenwerking in een netwerk van actoren en objecten, met kennis, mindsets en materialen die het proces van kenniscreatie demonstreren. "The Etanglement of Arts and Sciences" is gericht op onderzoek in de kunsten. Niet te verwarren met onderzoek naar de kunsten. Niet de interpretatie van het kunstwerk staat centraal, maar het creatieproces van de kunst. Deze Verrijkte Publicatie, geselecteerd als VP van november, gaat over hoe onderzoekers en kunstenaars succesvol kunnen samenwerken. Het is gebaseerd op ervaringen in een meerjarig project over de samenwerking tussen onderzoekers uit disciplines zoals sociologie, psychologie en culturele studies met kunstenaars uit diverse stromingen en kunstvormen en andere betrokkenen zoals programmeurs, databasemanagers en curatoren. Dit vraagt om een geintegreerde presentatie van tekst, beeldmateriaal, audio en video.
05 december 2011
Presentaties van Belnet Networking Conference nu beschikbaar ⇒

De negende editie van de Belnet Networking Conference vond donderdag 24 november 2011 plaats in het Square Brussels Meeting Centre. De presentaties en de foto's van de plenaire sessie en de 2 parallelle namiddagsessies zijn beschikbaar. Sinds 2003 organiseert Belnet een jaarlijkse conferentie voor alle organisaties die geconnecteerd zijn op het onderzoeksnetwerk. De conferentie is doorheen de jaren een vaste waarde geworden voor de Belnet-community. Elk jaar tekenen zowat 200 IT-verantwoordelijken van universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en administraties present.

06 december 2011
iMMovator brengt Almere DataCapital rapport uit →
Almere DataCapital is een programma met de ambitie om Almere te laten uitgroeien tot een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag, bewerking en distributie van digitale data en in het bijzonder 'big data'. IMMovator heeft het afgelopen half jaar het concept van een DataCapital samen met een aantal marktpartijen uitgewerkt. Er zijn twee 'launching markets' gedefinieerd: de zorg- en de mediasector. De focus ligt op dit moment bij de zorgsector (Dutch Health Hub). Almere wil in de komende jaren uitgroeien tot een stad met 350.000 inwoners. De ICT-tafel van de Economic Development Board Almere (EDBA) heeft begin dit jaar iMMovator de opdracht gegeven om uit te zoeken wat het concept van een DataCapital qua economische groei voor Almere kan betekenen. Het resultaat is vastgelegd in een net verschenen rapport.
08 december 2011
Logica ondersteunt Rijkswaterstaat bij beheer en onderhoud Maeslant- en Hartelkering ⇒

Logica is tot en met 2028 verantwoordelijk voor het zogeheten Beslis- en Ondersteunend Systeem van de Europoortkering in Zuid-Holland. Rijkswaterstaat en Logica hebben hiervoor een contract getekend. Het 16-jarige contract is een uitbreiding van het contract dat in 1998 van kracht werd. De Europoortkering bestaat uit zowel de Maeslant- als de Hartelkering. Het Beslis- en Ondersteunend Systeem (BOS) is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de kering sluit als de waterstand te hoog dreigt te worden. Dit gebeurt volledig geautomatiseerd op basis van een streng protocol en de beslissing wordt zonder interventie van personeel door het BOS genomen. De twee keringen beschermen een groot woon- en werkgebied in Zuid-Holland tegen overstromingen vanuit de Noordzee. Logica zal naast het beheer en onderhoud ook essentiele apparatuur vervangen die aan het eind van haar levensduur is beland. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de centrale computer en een groot deel van de communicatieapparatuur. Logica neemt haar eindverantwoordelijkheid in dit complexe project en is een resultaatverplichting aangegaan.

24 november 2011
Bestuurders hoger onderwijs besluiten de cloud samen te benutten ⇒

Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van SURF, de ICT-organisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek, is brede steun gebleken voor een gezamenlijke aanpak van cloud services voor het hoger onderwijs. De bestuurders scharen zich hiermee achter het voorstel van SURF de cloud te benutten met een gezamenlijke strategie. Een belangrijk uitgangspunt is 'Cloud First': generieke diensten worden door universiteiten en hogescholen zoveel mogelijk uit de public cloud afgenomen. Voor een groot deel van de hogeronderwijsinstellingen betekent dit een breuk met het huidige aanschafbeleid. In haar 25-jarig bestaan heeft SURF laten zien dat samenwerking tussen de instellingen loont. De praktijk heeft uitgewezen dat het resultaat kwalitatief beter en goedkoper is dan wanneer ieder voor zich aan de slag gaat. Dat geldt in het bijzonder voor cloud computing. Dankzij samenwerking tussen SARA en Big Grid heeft Nederland als eerste in Europa een cloudinfrastructuur voor High Performance Computing in gebruik genomen. Hiermee hebben onderzoekers van alle disciplines efficient en betaalbaar beschikking over grootschalige rekencapaciteit en gebruiksvriendelijke diensten in de cloud. Biomedici van Erasmus MC, economen van Rotterdam School of Management en de Koninklijke Bibliotheek behoren al tot de gebruikers.

02 december 2011
SARA opent binnen enkele maanden het Collaboratorium →
SARA opent haar nieuwe visualisatie- en presentatieruimte voor eScience naar verwachting binnen een paar maanden in het nieuwe SARA-gebouw genaamd de ICT Synergy Hub, op het Science Park in Amsterdam. Het 'Collaboratorium', de gekozen naam voor deze ruimte, is bedoeld voor wetenschappers die bij hun onderzoek geconfronteerd worden met omvangrijke datasets van tientallen, of zelfs honderden Terabytes. De analyse van deze data vereist geavanceerde gereedschappen en omgevingen die de onderzoekers mogelijkheden bieden voor (visuele) interpretatie en exploratie in combinatie met goede faciliteiten voor samenwerking, presentaties en communicatie met collega's.
15 november 2011
Actieplan voor het toegankelijk maken van onderzoeksgegevens ⇒

Knowledge Exchange heeft een rapport gepubliceerd met als titel "A Surfboard for Riding the Wave - Towards a four country action programme on research data". Het rapport biedt niet enkel een overzicht van de huidige activiteiten en uitdagingen op het gebied van onderzoeksgegevens in Denemarken, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk maar stippelt ook een actieprogramma uit voor de vier landen om een gezamenlijke gegevensinfrastructuur op poten te zetten. Dit rapport is een antwoord op het "Riding the Wave" rapport dat gepubliceerd werd door de High Level Expert Groep voor Wetenschappelijke Gegevens. Het werd besteld door de Knowledge Exchange Primary Research Data Working groep en werd geschreven door Leo Waaijers en Maurits van der Graaff. Het rapport formuleert drie strategische objectieven op lange termijn: het delen van gegevens dient deel uit te maken van de academische cultuur; gegevenslogistiek is een onmiskenbare component van het academische professionele leven; en de gegevensinfrastructuur moet gezond zijn, zowel op operationeel als op financieel vlak.

30 november 2011
IBM Faculty Award voor twee Groningse wetenschappers ⇒
Prof. dr. Lambert Schomaker en prof. dr. Rien Herber hebben op 29 november 2011 een IBM Faculty Award in ontvangst genomen. Deze awards worden jaarlijks door IBM uitgereikt voor bijzondere verrichtingen op het terrein van ICT onderzoek en innovatie. Herber en Schomaker zijn dit jaar de enige Nederlandse onderzoekers die een Faculty Award ontvangen. Professor Schomaker, hoogleraar Kunstmatige Intelligentie, krijgt de award voor de ontwikkeling van het systeem 'Monk', waarmee gezocht kan worden in handgeschreven historische documenten. Het systeem kon ontwikkeld worden, omdat men tegenwoordig via internet kan beschikken over woordafbeeldingen van deze documenten, die voorzien zijn van de correcte bijbehorende tekst. Met behulp daarvan leert de computer gaandeweg om de afbeeldingen te lezen. Nieuwe historische documenten die kunnen worden verwerkt, komen uit de Groninger Archieven en het Leuvens Stadsarchief. Professor Herber, hoogleraar Geo-energy, krijgt de award voor onderzoek naar het voorspellen van trillingen in verband met gaswinning. Omdat de druk in gasvelden terugloopt naarmate er meer gas gewonnen is, 'zet' het reservoir zich zo nu en dan. Aan het aardoppervlak ervaart men dat als trillingen die duidelijk gevoeld en geregistreerd kunnen worden. De vraag is: is aan te geven wanneer ondergronds trillingen gaan ontstaan die aan de oppervlakte voelbaar zijn?
08 december 2011
CWI ontwikkelt betere technieken voor opsporen dubbelzinnigheden in programmeertalen  →

Programmeertalen hebben grammatica's, net als gewone talen. Soms komen daar dubbelzinnigheden in voor. Een computerprogramma dat in die taal is geschreven kan daardoor iets doen wat je niet wilt, het kan fouten maken. Dit soort fouten is heel lastig te vinden en het is ook erg kostbaar om ze te repareren. Bas Basten, promovendus van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam, ontwierp nieuwe tools en technieken om zulke ambiguiteiten te vinden. Op 15 december 2011 promoveert hij op zijn proefschrift 'Ambiguity Detection for Programming Language Grammars' aan de Universiteit van Amsterdam. Met de nieuwe, op het CWI ontwikkelde technieken zijn grammatica's voor programmeertalen sneller te controleren op ambiguiteiten - soms tot duizenden keren sneller. Resultaten van dit onderzoek zijn nuttig voor software engineers, bijvoorbeeld bij het ontwerp van domeinspecifieke talen (DSLs).

07 december 2011
Winnaars Enlighten Your Research-wedstrijd bekend →
De jury van de Enlighten Your Research-wedstrijd heeft de vier hoofdprijswinnaars en de winnaar van de speciale duurzaamheidsprijs bekendgemaakt. De winnende voorstellen laten zien hoe je vernieuwende toepassingen kunt creëren met de kracht van e-Infrastructuur, het gecombineerd gebruik van centrale opslag en rekencapaciteit, grid-infrastructuur en hoogwaardige connectiviteit via lichtpaden. De winnaars krijgen onder andere twee jaar lang de beschikking over de gevraagde e-Infrastructuur om hun voorstel in praktijk te brengen. De hoogste score van de jury kreeg het voorstel 'Next generation networking for next generation sequencing' van Jan Bot (TU Delft). De tweede plaats is voor: 'Implementation of a Centralized Image Processing Unit to facilitate Large-Scale Population Imaging Studies' van Henri Vrooman (Erasmus MC). Op een gedeelde derde plaats zijn geeindigd: 'Stream in the Netherlands: an E-Infrastructure for Distributed Visual Analysis of Flooding Scenarios' van Gerwin de Haan (TU Delft) en 'CONCLUDE: Connecting climate model data for scientific users and decision makers' van Wilco Hazeleger (Wageningen Universiteit).
13 december 2011
SARA viert 40-jarig jubileum met alle relaties in de Hermitage →
Op vrijdag 9 december 2011 heeft SARA in het Auditorium van de Hermitage in Amsterdam een feestelijk evenement georganiseerd ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. De viering begon 's middags om 13.30 uur en stond in het teken van het belang van een hoogwaardige ICT-onderzoeksinfrastructuur voor Nederland met bijdragen van sprekers uit verschillende sectoren van onderzoek en bedrijfsleven. Keynote speaker tijdens de viering was Larry Smarr, Ph.D., Director of the California Institute for Telecommunications and Information Technology (Calit2). Hij gaf een lezing met als titel: "21st Century e-Knowledge Requires a High Performance e-Infrastructure".
14 december 2011
Infrastructuur voor medische gegevensuitwisseling in 2012 voortgezet ⇒
De infrastructuur voor uitwisseling van medische gegevens blijft in 2012 in gebruik. Koepels van zorgaanbieders (KNMP, LHV en VHN) hebben het bestuur van Nictiz voldoende aanvullende garanties kunnen bieden om de infrastructuur overeind te houden. Op 8 november 2011 besloot het bestuur van Nictiz om te stoppen met de infrastructuur in 2012, omdat onvoldoende financiele garanties waren verkregen. De koepelorganisaties KNMP, LHV en VHN hebben het Nictiz bestuur gevraagd haar besluit te heroverwegen en hebben overleg gevoerd met andere zorgkoepels en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), om de (financiele) risico's af te kunnen dekken. Het bestuur van Nictiz heeft geconstateerd dat er inmiddels voldoende zekerheid is gecreeerd om de infrastructuur in 2012 voort te zetten en heeft het besluit tot stopzetting herzien. De aangesloten zorgverleners worden per brief geinformeerd over de continuering van de infrastructuur in 2012. Het contract voor het beheer van het landelijk schakelpunt (LSP) met ICT-dienstverlener CSC Nederland is met een jaar verlengd. De dienstverlener blijft tot eind 2012 verbonden aan het LSP. Aanvankelijk zou de overeenkomst op 1 januari 2012 aflopen. CSC is opnieuw gecontracteerd. 2012 is het overgangsjaar waarin het LSP een private doorstart maakt, nadat wetsvoorstellen over de infrastructuur en uitwisseling van medische gegevens sneuvelden. Mogelijk volgt eind 2012 een aanbesteding voor de beheerklus, maar het is nu nog niet bekend hoe de procedure precies zal verlopen, meldt een woordvoerder van Nictiz. De dienstverlener werkt voor het onderhoud en de doorontwikkeling van het LSP nauw samen met het Nictiz-servicecentrum. Nictiz is verdeeld in een servicecentrum en een expertisecentrum voor standaardisatie. Het andere Nictiz-deel dient als kenniscentrum voor standaardisatie van ICT in de zorg. CSC bouwde samen met databaseleverancier Intersystems het huidige landelijk schakelpunt. Via dat knooppunt wisselen gezondheidszorginstellingen onderling gegevens over patienten uit.
21 november 2011
Nikhef-instituutsmanager benoemd tot NAPI-ambassadeur →
Drs. Arjen van Rijn, instituutsmanager van Nikhef en tevens Gridforum bestuurder, is zondag 20 november benoemd tot Ambassadeur van het Nieuw Amsterdams Peil Initiatief (NAPI). Volgens NAPI is Van Rijn een van de personen die in het recente verleden of nabije toekomst een belangrijke rol hebben gespeeld, of spelen, om wetenschappelijke congressen naar Amsterdam te halen. De ambassadeursbenoeming vond zondag 20 november plaats in de Amsterdam RAI. De nieuwe ambassadeurs werden persoonlijk toegesproken door de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Nikhef en andere instituten en organisaties op het Science Park spelen al decennia een belangrijke rol in de ontwikkeling van het internet en de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek met behulp van geavanceerde ICT-infrastructuur, zoals netwerken, supercomputers en data-opslag.
07 december 2011
NVIDIA programma versnelt LOFAR beeldreconstructie onderzoek ⇒

NVIDIA heeft indrukwekkende resultaten bereikt met de eerste golf van het nieuwe "2x in 4 Weeks. Guaranteed." programma, dat ervoor zorgt dat programmeurs binnen een maand de snelheid van hun toepassingen op zijn minst kunnen verdubbelen door de directieven-gebaseerde compiler van The Portland Group te gebruiken samen met NVIDIA GPUs. Zo haalt een post-doctoraal student die werkzaam is bij het Nederlandse Instituut voor Radio Astrononie (ASTRON) en de Universiteit van Groningen enorm voordeel uit dit programma in zijn werk om het ontstaan van het universum te begrijpen. Hij gebruikt hiervoor tienduizenden antennes met lage frequentie van de LOFAR telescoop. Binnen de vijf dagen na het inschakelen van de directieven, was hij in staat om zijn toepassing voor beeldreconstructie te versnellen met een factor van 5.6x.

13 december 2011
Publicaties en onderzoeksdata nu ook gekoppeld te vinden in Nederlandse wetenschapsportal NARCIS →
Binnen de onderzoekswereld is een groeiende behoefte om wetenschappelijke publicaties in samenhang met de onderliggende onderzoeksdata of ander materiaal, zoals audio, video, lezingen etc. te presenteren. De mogelijkheden die internet biedt hiervoor groeien ook. Juist het aanbieden van onderzoeksresultaten in hun context, vergroot de transparantie van onderzoek. Met Verrijkte Publicaties kun je onderzoeksresultaten, los van waar ze te vinden zijn op internet, in een betekenisvolle samenhang presenteren. NARCIS, de nationale toegangspoort tot wetenschappelijke informatie in Nederland kan deze verrijkingen nu overzichtelijk presenteren. Op dit moment is er een actuele discussie over de transparantie van onderzoek. Door onderzoeksdata en publicaties in relatie tot elkaar vindbaar te maken, wordt het wetenschappelijk onderzoek in haar context geplaatst. Het positieve gevolg is dat dit de wetenschappelijke discours transparanter en inzichtelijker maakt. De kracht van een Verrijkte Publicatie is dat de relaties tussen de onderzoeksresultaten betekenisvol worden beschreven. Zowel leesbaar voor mensen als voor computers. Een Verrijkte Publicatie maakt gebruik van Resource Maps, persistente identificatienummers voor het onderling linken en RDF (Resource Description Framework). Het alleen tekstueel aangeven van de relaties is niet overzichtelijk. Een grafische presentatie met behulp van de door SURF ontwikkelde InContext visualiser zorgt voor een heldere presentatie.
03 november 2011
Artificiele diamantstructuur in kristallijn silicium blijkt halfgeleider voor licht →

Onderzoekers van de Stichting FOM, het MESA+ Instituut aan de Universiteit Twente, Philips en ASML ontwierpen een geheel nieuwe methode voor het fabriceren van 3D structuren in silicium, die functioneren als halfgeleider voor licht. Zij publiceren hun resultaten zeer binnenkort in twee toonaangevende tijdschriften. Het gebruik van standaardapparatuur maakt de integratie van elektronica met deze driedimensionale structuren in siliciumchips mogelijk. Dat is van groot belang wanneer voor toepassing in een toekomstige optische computer. Een manier om computers nog veel sneller te maken is door het maken van driedimensionale computerchips. De huidige gebruikte technologie voor het maken van computerchips is niet erg geschikt voor het maken van driedimensionale ruimtelijke structuren. De structuren op een chip worden laag voor laag opgebouwd, waardoor het maken van een uitgebreide structuur een tijdrovende en dure klus is.

12 december 2011
Erasmus Leven kiest voor infrastructuurdienst van Bull ⇒
Verzekeraar Erasmus Leven, onderdeel van Delta Lloyd Groep, selecteert Bull als leverancier van een private cloud-oplossing. Bull levert het systeem binnen zijn 'Infrastructure-as-a-Service'-portfolio. Met deze overeenkomst versterkt Bull zijn positie in de markt voor financiele dienstverleners. Het bedrijf werkt al voor organisaties als Binck Bank, Agis Zorgverzekeringen, SNS Reaal en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bull en Erasmus Leven starten binnenkort met het migreren van de kernapplicaties van de verzekeraar naar de private cloud-omgeving die Bull inricht. Dat gebeurt op basis van een twin datacenter-concept. Deze omgeving is 24 uur per dag beschikbaar voor de tussenpersonen die hun klanten adviseren over de producten van Erasmus Leven.
23 november 2011
PRACE kent 91 miljoen processor core uren toe aan 35 projecten via de DECI call en opent nieuwe call ⇒
35 projecten, geselecteerd uit 54 voorstellen, zullen 91 miljoen processor core uren delen, toegekend via de meest recente DECI call. De consortia van Europese computerwetenschappers waarvan de projecten geselecteerd werden voor subsidie krijgen toegang tot een van de 19 Europese nationale HPC diensten via een nationaal HPC resource uitwisselingsinitiatief, beheerd door leden van de PRACE associatie. De uitgekozen projecten worden geleid door onderzoekers uit 19 Europese landen met medewerkers uit de USA en Canada. De call werd overschreden met een factor van meer dan 2.5. Dankzij de uitstekende kwaliteit van de voorstellen, verhoogden de partners de resources voor de call met 11 procent maar toch vielen er nog vele goede projecten af. Voor het eerst in 7 jaar doen nationale supercomputers uit Polen, Bulgarije en Ierland mee aan het HPC resource uitwisselingsinitiatief. De verhoging van het aantal nationale HPC faciliteiten betekent dat gemiddeld 55 procent meer resources konden aangeboden worden voor elk project in vergelijking met de voorgaande DECI call. Tevens opende PRACE de DECI-8 call op 2 november 2011. De computer resources voor deze call zijn beschikbaar van mei 2012 tot april 2013. De nieuwe call biedt bijkomende Tier-1 systemen met nieuwe computerarchitecturen. Ongeveer 100 miljoen core uren zullen beschikbaar gesteld worden voor de kandidaten. De call sluit op 10 januari 2012.
02 december 2011
Utrechtse wethouder start pilot en bestuurt straatlantaarns, verkeerslichten en riool op afstand →

De gemeente Utrecht gaat als eerste gemeente in Nederland objecten in de openbare ruimte op afstand besturen en beheren. Zo worden de straatlantaarns op afstand bestuurd zodat de verlichting 's avonds in een verlaten gebied gedimd kan worden, met een energiebesparing van wel 25% als gevolg. Ook kan de gemeente verkeerslichten op afstand op groen zetten zodat ambulances nog sneller ter plaatse zijn bij een ongeval. Behalve de straatlantaarns en verkeerslichten bestuurt Utrecht met het systeem Integraal Beheer Openbare Ruimtes (IBOR) ook rioolgemalen en bruggen. Wethouder Mirjam de Rijk (openbare ruimte en duurzaamheid) gaf samen met de partners Logica en Microsoft een demonstratie aan de Cartesiusweg in Utrecht. Dit vormde de start van een pilot. IBOR is volledig gebouwd via het Microsoft-platform Azure. Omdat de toepassing werkt op basis van cloud-technologie, kan het systeem eenvoudig worden ingezet in andere steden. Eerder dit jaar ontving IBOR de ICT-Milieu Award, die jaarlijks worden uitgereikt door ICT-Office in samenwerking met de Ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Stichting ICT milieu.

13 december 2011
ATLAS en CMS experimenten presenteren resultaten Higgs zoektocht ⇒
Tijdens een seminar dat op 13 december 2011 bij CERN gehouden werd, presenteerden de ATLAS en CMS experimenten de status van hun zoektochten naar de Standaardmodel Higgs boson. Hun resultaten zijn gebaseerd op de analyse van aanzienlijk meer data dan die gepresenteerd werden tijdens de zomerconferenties; genoeg om substantiele vooruitgang te boeken in de zoektocht naar de Higgs boson, maar niet genoeg om een onweerlegbare statement te maken over het bestaan of niet bestaan van de ongrijpbare Higgs. De voornaamste conclusie is dat de Standaardmodel Higgs boson, als het bestaat, hoogstwaarschijnlijk een massa heeft die door het ATLAS-experiment beperkt is tot tussen de 116 en 130 GeV en door het CMS-experiment tot tussen de 115 en 127 GeV. Uitdagende hints zijn gezien door beide experimenten in dezelfde massaregio, maar deze zijn nog niet sterk genoeg om een ontdekking te claimen. Nikhef is betrokken bij het ATLAS-experiment op CERN. Een fors aantal Nikhef-onderzoekers speurt naar signalen in verschillende vervalskanalen van de Higgs boson. De statistische interpretatie van de verzamelde ATLAS resultaten is bijvoorbeeld ontwikkeld door een Nikhef-onderzoeker.
Jobcorner
01 december 2011
SURFnet zoekt directeur technologie ⇒
Het Algemeen Bestuur van Stichting SURF heeft besloten per 1 juli 2012 de directiestructuur van SURFnet te wijzigen. Op die datum verlaat algemeen directeur Kees Neggers SURFnet vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Per 1 juli 2012 zal de directie van SURFnet bestaan uit Erwin Bleumink als algemeen directeur, Karen de Bruijn als directeur bedrijfsvoering en een directeur technologie. Voor de positie van directeur technologie heeft SURFnet een vacature opengesteld. De directeur technologie ontwikkelt een visie en strategie op het vlak van netwerk- en samenwerkingsinfrastructuur voor het hoger onderwijs en onderzoek. Hij of zij initieert en onderhoudt strategische relaties met internationale partners en geeft sturing aan onze innovatieprogramma's. Tot uiterlijk 5 januari 2012 worden kandidaturen ingewacht.
© Nieuwsbrief