logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer januari 2012
Activiteiten
17 januari 2012
26 januari 2012 - BiG Grid Colloquium ⇒
In het kader van de EGI sustainability workshop en de wLCG Technical Evolution Groups Workshop organiseert BiG Grid op donderdag 26 januari van 15u30 tot 16u30 een colloquium met Brian Bockleman in zaal H.331 in de gebouwen van Nikhef aan het Science Park 105 in Amsterdam. De titel van het colloquium is "Putting Condor in a container: Adapting virtualization techniques to batch systems".
19 januari 2012
Bestaat het Internet nog volgend jaar? ⇒
Op de traditionele nieuwjaarsreceptie van de bouwers van het Internet en Grid in Nederland op 12 januari jongstleden in Felix Meritis was vrolijkheid troef. Dit terwijl daar getuige de statements bij het traditionele voorzitters-overleg niet echt veel reden toe was. Leitmotiv: bestaat het Internet zoals we dat nu kennen nog wel eind van dit jaar? Over het dreigende tekort aan IP-nummers wilde men het niet meer hebben. Dat tekort is er al in Azie, en over een paar maanden ook in Europa. Men wil nog niet/nauwelijks aan IPV6 ook al wordt er al 15 jaar voor het probleem gewaarschuwd. De nieuwe top-level domeinen werden ook niet als iets bijzonder nieuws beschouwd. Technische gezien een piece of cake, meer een manier om te zorgen dat bedrijven nog meer geld moeten betalen om hun naam op Internet te beschermen. Domeinen met ".org" vallen steeds vaker ten prooi aan "Court orders" en worden op zwart gezet: maar liefst 700 in het afgelopen jaar, en dit jaar zijn dat er naar verwachting vele duizenden. Wat hebben ze misdaan? Niets in de landen waarin de sites draaien, maar de ".org" organisatie zelf zit in de VS, dus als een site iets doet wat tegen de belangen van de VS of iemand in de VS ingaat, kan dat al genoeg zijn. In Nederland gaan we ook die kant op trouwens: ongewild was XS4ALL de ster van de  nieuwjaarsreceptie omdat ze net de zaak tegen Brein hadden verloren. Ongehoord was de algemeen gehoorde mening dat Brein zelf IP adressen en web sites aan de lijst van door XS4ALL te blokken sites kon toevoegen. Dat politici langzamerhand beginnen te begrijpen hoe het Internet werkt, is positief, maar dat ze in Duitsland nu doorhebben hoe ze dat kunnen gebruiken om info over de eigen burgers te verzamelen was wat minder. Zeker omdat de daarvoor gebruikte software nu ook aan Nederland was verkocht. Overigens zijn er ook al mensen die niet wachten tot het Internet helemaal is dichtgetimmerd: ze zijn al bezig om te werken aan een Nieuw Open Internet. Deze wat negatieve kanttekeningen mochten de pret op de receptie niet drukken. Er stonden ook wat positievere verhalen, en niet te vergeten het netwerken tegenover. En met een hapje en een drankje bleef het nog lang gezellig aan de Amsterdamse grachten.
Cursussen en evenementen
22 december 2012
9 februari 2012 - SURF Onderzoeksdag in Utrecht →
SURF organiseert samen met het Netherlands eScience Center de SURF Onderzoeksdag. Deze wordt gehouden op 9 februari 2012 in Media Plaza, Utrecht. Deze dag is speciaal bedoeld voor onderzoekers en hun ondersteuners. Op de SURF Onderzoeksdag laten onderzoekers zien hoe ICT-methoden en -hulpmiddelen wetenschappelijk onderzoek, en de presentatie daarvan, kunnen verrijken en vernieuwen. De nieuwste nationale en internationale ontwikkelingen zullen de revue passeren. In keynote speeches en parallelsessies worden de mogelijkheden gepresenteerd. Inspirerende voorbeelden demonstreren de rol die ICT speelt in tekst-, data- en beeldanalyse en -presentatie. Er zijn ook sessies over hoe ICT kan helpen bij het profileren van het eigen onderzoek, en over de link tussen onderzoek en onderwijs. eScience integreerders Barend Mons en Willem Bouten en eScience Engineer Lars de Ridder verlenen hun medewerking. eScience integreerders Marco de Vos en Scott Lusher zullen een aantal sessies voorzitten tijdens de Onderzoeksdag. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Je kunt inschrijven tot 28 januari 2012.
17 januari 2012
16-18 februari 2012 - Tweede Citizen Cyberscience Summit in Londen, Engeland ⇒

Voor de tweede maal komen volunteer computing fanaten en wetenschappers samen op 16 tot en met 18 februari tijdens de Tweede London Citizen Cyberscience Summit. Op de eerste dag van het event verzamelen ze in de Royal Geographical Society voor een klassiek academisch seminar waar het proces van openbaar engagement en deelname van burgers aan de wetenschap wordt verkend en de mogelijkheden die dit biedt voor ontwikkelingslanden en het opzetten van extreme burger-wetenschaps in het regenwoud, de arctische toendra of stadsjungles. Dag twee en drie vinden plaats aan het University College London waar experten de hardware en software bespreken die nodig is voor citizen cyberscience. Op dag drie volgt het hackfest voor de ontwikkeling van hardware en software prototypes.

17 januari 2012
23-24 februari 2012 - Cloudscape IV in Brussel, Belgie ⇒

In de gebouwen van de Europese Commissie aan de Beaulieulaan 25 in Brussel vindt op 23 en 24 februari 2012 Cloudscape IV plaats met als thema "Vooruitgang in Interoperabiliteit en Cloud Computing Standaarden". Cloudscape IV zal inderdaad speciaal aandacht besteden aan de interoperabiliteitsproblemen door de belangrijkste Standaardontwikkelingsorganisaties bij het gebeuren te betrekken. Deze zullen laten zien hoe de kwaliteiten van gedistribueerde computerinfrastructuren kunnen worden geintegreerd in het bedrijfsleven en bij eGovernment. Tevens wordt aandacht besteed aan de samenwerking met NIST, het Amerikaanse Nationale Instituut van Standaarden en Technologie en SIENA's recente bijdrage aan de NIST Cloud Computing Roadmap.

Ledennieuws
10 januari 2012
Tilburgse economen maken onderzoeksdata beschikbaar ⇒
Voor onderzoekers betekent het publiceren en delen van onderzoeksdata extra zichtbaarheid van hun onderzoek. Het artikel "Finance, inequality and the poor" in Journal of Economic Growthis een voorbeeld van een koppeling tussen een publicatie en de onderliggende dataset. Het citeren van onderzoeksgegevens is zo veel makkelijker met een standaard citatie referentie die wordt aangeboden bij de dataopslag. Onderzoekers kunnen ook zelf aangeven welke toegangsrestricties zij willen voor hun onderzoeksdata. Het artikel "Finance, inequality and the poor" is uitgekozen als Verrijkte Publicatie van de maand december 2011. De auteurs zijn Thorsten Beck van Tilburg University, Asli Demirguc-Kunt en Ross Levine. De Verrijkte Publicatie is full text beschikbaar via een link naar de uitgever en via een link naar de repository van Tilburg University. De onderzoeksdata zijn beschikbaar via Network of European Economists Online en Tilburg University Dataverse. Het koppelen van publicaties aan de bijbehorende onderzoeksdata is onderdeel van de dienstverlening van de universiteitsbibliotheek van Tilburg University aan onderzoekers. Dit is het resultaat van het Open Data and Publications (ODaP) project dat gesubsidieerd is vanuit het SURFshare programma.
16 januari 2012
Logica reikt jaarlijkse Working Tomorrow Graduate Award (WTGA) uit ⇒
Logica, de zakelijke en technologische dienstverlener, heeft op 12 januari 2012 in Amstelveen de prestigieuze afstudeerprijs, de Working Tomorrow Graduate Award (WTGA) uitgereikt. Working Tomorrow is een uniek afstudeerprogramma om de haalbaarheid en mogelijkheden van innovatieve oplossingen te onderzoeken. ICT speelt daarin de hoofdrol. Ook dit jaar waren er veel inzendingen. Uit het grote aanbod heeft Logica 25 opdrachten geselecteerd, waarvan vijf kandidaten eruit sprongen en genomineerd zijn door het Logica panel. De Working Tomorrow Graduate Award is gewonnen door Chris van den Berg met zijn onderwerp 'Automatic Rose Grading'. De achtergrond van zijn afstudeeropdracht was de beoordeling en sortering van bloemen op grond van hun rijpheid. De rijpheid van bloemen wordt in vijf stadia beoordeeld door een expert. Chris van den Berg bouwde als alternatief een systeem dat de rijpheid geautomatiseerd beoordeelt aan de hand van een digitale foto. In het geval van dit 'Automatic Rose Grading-onderzoek' kan menselijke intelligentie wel degelijk vervangen worden door machinale intelligentie: de computers zijn sneller en nauwkeuriger dan hun menselijke tegenhangers. Chris van den Berg is afgestuurd aan de VU op het gebied van kunstmatige intelligentie met als eindcijfer een 9. De Young Logica Netwerkprijs is gewonnen door Yosuf Haydary. Hij heeft voor zijn onderwerp 'gezichtsherkenning van orang-oetans' 28% van de stemmen gekregen. De orang-oetan is een bedreigde diersoort, om deze mensaap te kunnen beschermen moet de populatie wereldwijd in kaart worden gebracht. Door gezichtsherkenningstechniek in te zetten, kunnen orang-oetans voortaan sneller en beter geregistreerd worden. Chris van den Berg, Yusof Haydary en de drie andere finalisten hebben hun afstudeeropdracht gepresenteerd tijdens het WTGA gala en deze verdedigd voor een vakjury bestaande uit managers en directieleden uit het bedrijfsleven. Bij de beoordeling dit jaar is er met name gelet op het innovatieve karakter, toepasbaarheid en maatschappelijk toegevoegde waarde. Tijdens de uitreiking waren er twee prijzen te verdienen. De Working Tomorrow Graduate Award, een award van de vakjury en de Young Logica Netwerkprijs, de publieksprijs kon worden verkregen via unieke stemmen.
02 januari 2012
Nationaal Cyber Security Centrum bundelt kennis en expertise →
Op 1 januari 2012 is het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van start gegaan. Met de opening van het NCSC is een belangrijke stap gezet in het versterken van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving tegen ICT-verstoringen. Het centrum richt zich op het ontwikkelen en aanbieden van expertise en advies, het ondersteunen en uitvoeren van response bij dreigingen of incidenten en de versterking van crisisbeheersing. GOVCERT.NL, het voormalige Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid gaat op in het nieuwe centrum. Op dat stevige fundament zal het NCSC bouwen aan uitbreiding van zijn dienstverlening.
05 januari 2012
Paul Klint benoemd tot CWI Fellow ⇒
Paul Klint is per 1 januari 2012 benoemd tot CWI Fellow. Deze titel wordt gegeven aan prominente onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) voor hun bijdrage aan wetenschap en bestuur. Klint was van 2002 tot 2011 hoofd van de afdeling Software Engineering van het CWI. Hij gaf leiding aan de onderzoeksgroep Software Analysis and Transformation op het CWI sinds 1997. Klint is tevens deeltijdhoogleraar en opleidingsdirecteur van de Master Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam. Het centrale onderwerp in het onderzoek van Klint is software engineering, het doorgronden van bestaande software en het ontwikkelen van tools om software systematisch te verbeteren. Met zijn onderzoeksgroep ontwikkelde Klint onder meer de meta-programmeertaal Rascal. Als Fellow gaat Klint onderzoek verrichten naar softwarevisualisatie, domein-specifeke talen en interactieve leeromgevingen. Klint is oprichter van de succesvolle CWI spin-off Software Improvement Group (SIG). SIG telt inmiddels 70 werknemers en won in 2008 de ICT Regie Award. In 2009 startte Klint op het CWI de samenwerking met de Franse organisatie INRIA, met als doel versterking van de Europese onderzoeksinfrastructuur. Klint was tot aan 2008 voorzitter van ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN), waar hij zich inzette voor de ontwikkeling van het Nederlandse onderzoeksveld in de informatica. Resultaat van zijn voorzitterschap was de integratie van informatica in het gehele vakgebied ICT. Klint heeft ruim 100 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en begeleidde vele PhD (30) en MSc (ruim 100) studenten.
30 december 2011
IBM zet rekenkracht in voor strijd tegen aids  →

IBM Nederland heeft tijdens de afgelopen feestdagen overtollige computercapaciteit ingezet voor onderzoek naar aids, aldus Chris Nap van de Automatisering Gids. De servers van het Innovation Center op het Amsterdamse hoofdkantoor stonden ter beschikking van het World Community Grid, dat onderzoek doet naar medicijnen tegen aids. Het World Community Grid is een netwerk van computers dat wereldwijd baanbrekend onderzoek naar ziekten zoals aids en kanker versnelt. IBM heeft samen met een groep bedrijven, publieke organisaties en wetenschappelijke instellingen in 2003 het World Community Grid mede opgericht. Sinds 2005 ondersteunt het World Community Grid onder andere het project FightAIDS@Home dat zich richt op het vinden van medicijnen tegen aids. Tijdens de kerstperiode werd het rekencentrum van het Innovation Center, dat door IBM Business Partners wordt gebruikt om innovatieve bedrijfsprocessen te testen, minder belast dan normaal. De overcapaciteit werd tijdelijk ingezet voor wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van grid-technologie wordt de rekenkracht van elke aangesloten computer gebruikt om wetenschappelijk onderzoek te versnellen. Sinds de oprichting hebben zo al meer dan 1,7 miljoen computers bijgedragen aan baanbrekend onderzoek.

05 januari 2012
SURF maakt resultaten innovatieregeling Duurzaamheid & ICT SURFnet bekend ⇒
SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek, concludeert uit de projectresultaten van SURFnets innovatieregeling Duurzaamheid & ICT dat ICT veel mogelijkheden biedt voor verduurzaming. De winnaars van de innovatieregeling hebben projecten uitgevoerd die een bijdrage leveren aan verduurzaming van ICT of verduurzaming door middel van ICT. Hiervoor ontvangt elk project een bedrag van tussen de 5.000 en 20.000 euro. De innovatieregeling Duurzaamheid & ICT van SURFnet maakt onderdeel uit van de duurzame doelstellingen van SURF en stimuleert instellingen projecten te starten die met behulp van ICT structureel bijdragen aan verduurzaming. De winnaars van de innovatieregeling presenteren hun resultaten tijdens het symposium "Groene ICT: daar kom je verder mee" op 18 januari 2012. De Open Universiteit heeft een smartphone-app ontwikkeld waarmee medewerkers het energieverbruik op hun werkplek kunnen monitoren. Dit stimuleert hen tot energiebesparing. De Universiteit Utrecht werkte aan een centraal digitaal studentendossier, waarmee veel informatie tussen student en universiteit elektronisch wordt uitgewisseld. Dit vermindert het papierverbruik. Binnen de Hogeschool Utrecht is met succes onder deeltijdstudenten geexperimenteerd met onderwijs in duurzame ICT. In een tweede project ontwikkelde de Hogeschool Utrecht een model om Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Leren in te voeren, waardoor studenten en medewerkers minder fysiek aanwezig hoeven te zijn. Tenslotte heeft TNO een energieverbruiksmodel gemaakt, met scenario's waarin data-opslag, datatransport, servers en infrastructuur op verschillende manieren worden ingezet.
06 januari 2012
TNO doet met partners aanbod per direct dijkmonitoringsystemen te installeren →

TNO en andere partners van de Stichting IJkdijk bieden aan om per direct risicolocaties door het hoge water van monitoring- en informatiesystemen te voorzien. Er wordt op dit moment al met de waterschappen overlegd op welke plekken per direct systemen kunnen worden geinstalleerd om de situaties in de gaten te houden. De actuele hoogwaterproblemen op diverse plaatsen in Nederland maken een zo goed mogelijke monitoring noodzakelijk. Het samenwerkingsverband Stichting IJkdijk is in 2003 mede door TNO opgericht om innovatieve technologie in te zetten voor dijkbewaking. In het fieldlab IJkdijk zijn zogenoemde validatie-experimenten gedaan. Hierbij zijn theoretische modellen over wanneer, op welke manier en met welke mechanismen dijken bezwijken in de praktijk gevalideerd. Tijdens deze experimenten hebben de waterschappen en Rijkswaterstaat informatie geleverd over het bewaken van dijken en kon het bedrijfsleven systemen ontwikkelen en testen. Het afgelopen jaar hebben diverse waterschappen innovatieve monitoringsystemen op basis van internettechnologie aangevraagd om diverse afgekeurde dijken te gaan monitoren. Afgekeurde dijken zijn dijken die niet meer aan de huidige veiligheidsrichtlijnen voldoen.

11 januari 2012
AMS-IX bouwt PoP in EvoSwitch Datacenter ⇒
EvoSwitch Datacenter werd officieel toegevoegd aan de lijst van de colocatie aanbieders met een AMS-IX Point of Presence (PoP). De PoP wordt momenteel gebouwd en zal eind februari, begin maart klaar zijn. EvoSwitch zal tevens het eerste datacenter in zijn soort zijn waarvoor AMS-IX gebruik maakt van een enkele 100GE backbone verbinding. EvoSwitch, dat met AMS-IX ging samenwerken in 2010, heeft al tal van netwerken verbonden en bouwde een stevige reputatie en ervaring op in de interconnectie-markt. De state-of-the-art en energie-efficiente site heeft 10.000 m² aan ruimte en is gelegen in de regio Amsterdam, in de nabijheid van Schiphol, de belangrijkste luchthaven van Nederland. Momenteel bedient EvoSwitch meer dan 35 regionale service providers en duizenden hosting, telecom, IT en zakelijke klanten. AMS-IX lanceerde haar 100GE poorten vorig jaar. De toename van de capaciteit was een stap in de voorbereiding op de verkeerspieken waarmee vele internet-netwerken en providers zullen worden geconfronteerd. Oorzaken van deze groei zijn wellicht een toename van internetgebruik en van de rich media zoals video streaming via het internet. Een aantal regionale netwerken bereiden zich nu al voor op de 100GE uitrol, om kwaliteit te garanderen aan hun klanten en het kostenniveau te beperken tijdens live-evenementen, zoals de Olympische Spelen van 2012 en de Euro Cup. De AMS-IX PoP EvoSwitch wordt gelanceerd in februari 2012. EvoSwitch verwacht een groot aantal netwerken aan te sluiten in de eerste helft van het jaar.
10 januari 2012
In Memoriam: Prof. Dr. R. van Lieshout →

Prof. Dr. R. van Lieshout overleed op 1 januari 2012 op 92-jarige leeftijd en werd in besloten kring begraven. Ruurd ("Bob") van Lieshout promoveerde in 1953 op een proefschrift over "De wisselwerking in de theorie van de beta radioactiviteit" bij Prof. Dr. C.J. Bakker, de eerste directeur van het Instituut voor Kernphysisch Onderzoek (IKO) en later directeur van CERN. Van Lieshout werd zelf directeur van het IKO in 1963 en bleef dat tot eind 1970. In deze periode zou het IKO een nieuwe protonen- of elektronenversneller bouwen. Van Lieshout gaf leiding aan het keuzeproces dat resulteerde in de bouw van EVA, de eerste in een reeks van drie elektronenversnellers in Amsterdam. Van Lieshout verliet het IKO in 1970 om directeur te worden van de Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO, thans NWO) waar hij in 1986 afscheid nam. Het IKO ging in 1975 op in het Nikhef. Van Lieshout was - vanwege het Genootschap ter bevordering van de Natuur-, Genees-, en Heelkunde - bijzonder hoogleraar in de Kernfysica aan de Universiteit van Amsterdam. Het Nikhef gedenkt in hem een uitstekend fysicus, een kundig bestuurder en een inspirerende leermeester.

19 december 2011
Cloud Plaza zoekt CeBIT-deelnemers ⇒
Cloud Plaza is een Nederlands project dat zich op de CeBIT 2012 wil presenteren als internationaal gezelschap van leveranciers met innovatieve cloudoplossingen. De initiatiefnemers willen zo'n tien partijen vinden die mee doen aan een gezamenlijke eilandstand. In februari 2012 verwachten ze te kunnen melden wie de exposanten zijn. CeBIT, de grootste ict-vakbeurs ter wereld, vindt plaats van dinsdag 6 tot en met zaterdag 10 maart 2012 in het Duitse Hannover. Cloud Plaza 2012 is bedacht door beursdienstverlener RS Vision (Gerrit Klanderman), ICT-advieskantoor Naurodium International (David Hakkenberg) en Hannover Consultancy (Victor Koppelaar). Laatstgenoemd adviesbureau is de Nederlandse vertegenwoordiging van de Deutsche Messe AG, de Duitse beursorganisator van onder andere de CeBIT. Op de komende editie van de vakbeurs is cloud computing een van de hoofdonderwerpen. Het drietal wil hierop inspringen door op de beurs met een gemeenschappelijke stand te komen waar aanbieders en gebruikers van cloudsystemen- en oplossingen elkaar kunnen treffen.
21 december 2011
Doorbraak in het zoeken door onleesbare teksten →
Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een techniek ontwikkeld om snel relevante informatie te filteren. Het gaat dan om lappen tekst die helemaal niet geschreven zijn om van a tot z te lezen. Dankzij de nieuwe methode kunnen nu ook nauwelijks gestructureerde teksten, losse notities en intern bedoelde documenten worden gescand. De bedenker van deze vorm van kunstmatige intelligentie is Ashwin Ittoo. Hij verwacht dat de algoritmen die hij heeft ontwikkeld zeer breed toepasbaar zijn, tot zoekmachines als Google aan toe. Ittoo promoveerde op 5 januari 2012 aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Voor een computer is het vinden van woordjes of combinaties daarvan in grote hoeveelheden tekst heel eenvoudig. Maar om een computer een tekst te laten begrijpen en er een conclusie uit te laten destilleren, is een techniek die nog sterk in ontwikkeling is. Dat vereist zogeheten Natural Language Processing (NLP), een zijtak van kunstmatige intelligentie. Zo was het heel bijzonder toen de Watson-supercomputer van IBM een klein jaar geleden in staat bleek quizvragen beter te begrijpen en te beantwoorden dan de mens.
04 januari 2012
HPC Cloud beschikbaar voor gebruikers ⇒
Sedert de eerste week van januari 2012 is de Calligo HPC Cloud beschikbaar voor gebruikers. Met deze infrastructuur bieden BiG Grid en SARA HPC systemen aan die op dynamische wijze schaalbaar zijn en volledig naar wens te configureren. De HPC Cloud heeft clusters met snelle rekenkracht voor gebruikers voor wie andere HPC faciliteiten niet in aanmerking komen. De infrastructuur biedt de volledige controle over een HPC cluster met snelle CPUs en grote geheugenmodules. Het is ook mogelijk om Terabytes van een plaatselijke opslag aan een computer node te hechten. Omwille van deze flexibiliteit kunnen gebruikers het systeem volledig naar hun hand zetten voor een specifieke toepassing. De virtuele HPC omgeving laat de gebruiker toe om persoonlijke, op maat gesneden ontwikkelingsomgevingen te ontplooien in een HPC productie-omgeving waar de gebruiker de volledige controle krijgt over de gecreeerde virtuele clusters. Beschermd door de beveiligde Cloud omgeving die SARA biedt, kan de gebruiker vrij kiezen welk operating systeem en welke toepassingssoftware geinstalleerd worden.
14 december 2011
Jan Kluyver prijzen 2011 uitgereikt ⇒
Op 12 december j.l. is de Jan Kluyver-prijs 2011 uitgereikt aan Gideon Koekoek en Alexander Doxiadis. Koekoek studeert deze week af in de theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en deed sinds 2006 onderzoek binnen de groep Gravitational Waves van Nikhef. De Engelse samenvatting van zijn proefschrift, "The Geodesic Deviation Method and Extreme Mass-Ratio Systems", werd gekozen als een van de twee beste van 2011. Doxiadis is afgestudeerd in de theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit en deed sinds 2006 onderzoek binnen de ATLAS-groep van Nikhef. Hij won de prijs voor de Engelse samenvatting van zijn proefschrift "Searching For The Top - Observation Of The Heaviest Elementary Particle At The LHC". De Jan Kluyver-prijs voor de beste Engelse samenvatting van een Nikhef-proefschrift is in 2010 ingesteld door de onderwijscommissie van de Onderzoekschool Subatomaire Fysica. De jury bestaat uit voormalige directeuren van het Nikhef. Zonder de inzet van prof. dr. Jan Kluyver zou de Nikhef samenwerkingsovereenkomst in 1975 nooit tot stand gekomen zijn. Omdat de belangrijkste output van het Nikhef ongetwijfeld de excellent opgeleide zojuist gepromoveerde fysici zijn die de toekomst van Nikhef's onderzoeksveld mede zullen bepalen, draagt deze prijs de naam van Jan Kluyver.
19 januari 2012
Presentaties 'Big Data in de zorg' nu beschikbaar ⇒
Op woensdag 23 november 2011 vond in de schouwburg in Almere de miniconferentie 'Big Data in de Zorg' plaats, georganiseerd door Almere DataCapital. Het programma Almere DataCapital leidt tot een 'ecosysteem' van mensen, energie, kennis en bedrijvigheid rondom een concentratie van duurzame datacenters voor grootschalige en moderne dataopslag, -distributie, en –verwerking voor de zorg en mogelijk andere sectoren. Binnen ziekenhuizen is de noodzaak aanwezig om de kosten van opslag en bewerking van data beheersbaar te houden. Alleen al door medische data gezamenlijk efficienter op te slaan zijn miljoenen euro's te besparen. Daarnaast kan er een schat aan onderzoeksmateriaal beschikbaar komen door informatie eenvoudig maar ook volledig veilig met elkaar te delen. De beschikbare kennis die bij het opslaan van beeldmateriaal is opgedaan in de Nederlandse mediawereld is van grote waarde voor de zorgsector om nieuwe diensten te ontwikkelen en deze data voor research eenvoudig te ontsluiten. De presentaties van de miniconferentie 'Big Data in de Zorg' zijn nu online beschikbaar.
22 december 2011
Start bouw LTE-netwerk op Utrecht Science Park ⇒
De bouw van een 4G-mobiel (LTE) pilot-netwerk op het Utrecht Science Park is begonnen. In oktober 2011 heeft SURFnet met KPN een overeenkomst gesloten voor gezamenlijk onderzoek naar betere integratie van mobiele netwerken op internet. De bouw van het netwerk is hier onderdeel van. SURFnet en KPN gaan in 2012 samen met een of meer partners op het Science Park in Utrecht een proef houden om kennis en ervaring op te doen met de mogelijkheden van nieuwe, zogenaamde 4e generatie (4G), mobiele netwerken. De verwachting is dat begin 2012 de nadere invulling van de pilot bekend wordt. In de pilot wordt de mobiele breedbandinfrastructuur van KPN, op basis van eduroam authenticatie, zo naadloos mogelijk gekoppeld aan de netwerkinfrastructuur van SURFnet en aan de Wi-Fi-netwerken van de instellingen die aan het onderzoek meedoen. SURFnet en KPN willen hiermee kennis en ervaring opdoen met het gebruik van nieuwe mobiele netwerken in onderwijs en onderzoek.
17 januari 2012
Scheikundestudenten van de Universiteit Utrecht zetten HPC Cloud aan het werk ⇒
Scheikundestudenten van de Universiteit Utrecht gebruiken de HPC Cloud-infrastructuur van SARA en BiG Grid om mutaties van hiv te simuleren. Dit is de eerste keer dat bachelorstudenten gebruik kunnen maken van deze Cloud-omgeving, waarbij een virtuele computer toegang geeft tot enorme rekenkracht en grootschalige dataopslag. De studenten hebben tot eind januari de mogelijkheid om op een realistische manier te experimenteren met de omvangrijke berekeningen van eiwitonderzoek. De computerberekeningen zijn een onderdeel van het Utrechtse scheikundevak Molecular Modeling and Mathematics van prof. Alexandre Bonvin en vinden plaats op de door BiG Grid gefinancierde HPC Cloud-infrastructuur bij SARA. In de cursus proberen de studenten een huidige onderzoeksvraag te beantwoorden, namelijk hoe enkele mutaties in een eiwit van hiv het infectiegevaar van het virus kunnen beinvloeden. Hele kleine veranderingen in een paar aminozuren van dit eiwit hebben al grote invloed op de infectie eigenschappen van dit virus. Het voordeel voor de gebruikers van de HPC Cloud is dat ze toegang krijgen tot een virtueel computersysteem dat door henzelf flexibel en schaalbaar kan worden ingericht om aan hun specifieke eisen te voldoen. Deze geavanceerde rekenkracht is normaal niet beschikbaar voor studenten maar werd dankzij een BiG Grid-rekenbeurs opengesteld. Met de HPC-Cloud beschikken de studenten over krachtige faciliteiten waarmee zij binnen een paar weken een groot aantal mutaties in het virus tot op de moleculaire details kunnen simuleren. Op een gewone computer nemen dit soort berekeningen 100 keer zoveel tijd in beslag.
Jobcorner
03 januari 2012
Netherlands eScience Center heeft vacatures voor eScience engineers →

Het Netherlands eScience Center zoekt eScience Engineers op verschillende niveaus. Men is vooral op zoek naar wetenschappers die kunnen werken op het raakpunt van hun eigen wetenschappelijke discipline en vooruitstrevende ICT. Zij werken samen met multidisciplinaire onderzoeksteams om eScience concepten en technologieen te ontwikkelen. Ze helpen ook de resultaten te interpreteren van de onderzoeksprogramma's die hun toegewezen worden en produceren bruikbare en onderhoudbare eScience infrastructuren. Specifieke expertise op het gebied van gegevensintegratie, gegevensgestuurde simulatie, breedschalige modellering, data-mining, visualisatie en analyseverwerking is aangewezen.

© Nieuwsbrief