logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer april 2012
Activiteiten
30 maart 2012
Collaboratorium - meer dan een hele grote iPad ⇒
Op 30 maart werd bij SARA en het eScience center een Collaboratium geopend. Een wat? Een "Collaboratorium": een samenwerkingsruimte. Eigenlijk is het een vergaderzaal waar een wand is omgetoverd in een gigantische iPad. Hierop kunnen wetenschappelijke onderzoekers modellen en simulaties bekijken, inzoomen, swipen en alles wat we van een tablet gewend zijn. Wat echter bijzonder is, is de grootte en de nauwkeurigheid, en de koppeling met soortgelijke kamers over de hele wereld. Er is speciale software om dit in real-time mogelijk te maken. Hierdoor kunnen onderzoekers uit de hele wereld met elkaar samenwerken, visualisaties en simulaties delen, en zo samen de wetenschap vooruitbrengen. O ja, je kunt ook een Powerpoint op de wand in het Collaboratorium laten zien. Rondom de opening was een symposium. De slides daarvan zijn op het Internet te vinden. Van de opbouw van het Collaboratorium is een filmpje te zien op YouTube via http://www.youtube.com/user/SARAvisualization
17 april 2012
Big Data is niet Hadoop - of toch? ⇒

Het Big Data Forum in Almere op 17 april 2012 was een van de eerste gericht op het bedrijfsleven. Big Data gaat over grote data verzamelingen, groter dan de gigabytes of terabytes op uw computer hard disk, dus over Petabytes of Exabytes. Gegevens die onder andere komen uit nieuwe grote sensor netwerken, uit medische machines, telescopen, of "gewoon" het Internet. Big Data is de nieuwe ICT hype, het nieuwe wilde westen waar alles mogelijk lijkt, of, om het netter uit te drukken, Big Data bevindt zich op de top van de hype cycle. Wat helpt is dat iedereen een beeld heeft bij "Big Data", maar dat er geen simpele definitie is. De meest heldere definitie werd in Almere door SARA directeur Anway Ossyran gegeven - SARA heeft een grote Big Data activiteit en een Hadoop gedreven High Performance Computing (#HPC) cluster - "Ik weet niet precies wat het is, maar ik weet dat het Big Data is als ik het zie". Waarom een Big Data Forum in Almere? Uiteraard omdat de stad lekker centraal ligt in Nederland, maar waarschijnlijk nog meer omdat de stad zich probeert te profileren als Big Data Capital van Nederland, of zelfs Europa. In haar openingstoespraak refereerde de Almeerse burgemeester Jorritsma hieraan. Het is een poging om rond het Big Data concept een industrie met zo'n 2500 banen te ontwikkelen.

OGF nieuws
17 april 2012
17-19 juni 2012 - OGF35 in Delft ⇒
Het 35e Open Grid Forum wordt van 17 tot en met 19 juni 2012 georganiseerd in Delft. OGF35 vindt plaats samen met HPDC 2012. OGF35 zal zich concentreren op groepsessies en BoF sessies. Uiteraard wordt u ook uitgenodigd voor de HPDC workshops. U kunt nog contributies voor OGF35 indienen tot 20 april.
Cursussen en evenementen
10 april 2012
26 april 2012 - e-Infrastructure colloquium met Barend Mons aan het Science Park Amsterdam →
Op 26 april 2012, zal een e-infrastructuur colloquium worden gehouden aan het Science Park Amsterdam, Eetcafe Oerknal, Science Park 306, 1098 XH Amsterdam. Deelname is gratis. Er is geen registratie vereist. Barend Mons van het LUMC, EMC en NBIC zal een presentatie geven over "E-Science Dictates E-Publication - Nanopublications as a Substrate for In-silico Knowledge Discovery". Het evenement begint om 15.30 uur en eindigt om 16u30. Nadien is er een drankje voorzien. In een wereld van snel toenemende complexiteit, is interoperabiliteit van de gegevens de sleutel en 'data publishing' zal de norm worden. Nieuwe belangrijke technologieen hebben ons vermogen aangepast om grote datasets te genereren. En nog veel meer gegevens zijn erkend als cruciale data bronnen voor onderzoek. Methoden zijn ontwikkeld om grote datasets op te delven uit verschillende types van bronnen. Deze enorme vooruitgang geboekt in data mining en meettechnologieen hebben geleid tot een exponentieel groeiende stroom van gegevens: de "data-explosie" in de life sciences.
16 april 2012
2 mei 2012 - Onderzoek naar de Toekomst in Cloud Computing in Brussel, Belgie ⇒
Op 2 mei 2012 organiseert de Europese Commissie een event in Brussel met als titel "Research in Future Cloud Computing". In de lente van 2009 werd een expertengroep opgericht met als doel een Cloud Computing visie te ontwikkelen voor Europa en op zoek te gaan aar toekomstige onderzoeksrichtingen. De resultaten werden gepubliceerd in het rapport "The future of Cloud Computing" in januari 2010. Sedertdien heeft de technologie om Cloud computing te ondersteunen een enorme vooruitgang gemaakt. Ook het begrip van het concept en de verwachtingen rond Cloud omgevingen zijn mee geevolueerd. Om die veranderingen te duiden en om een eigentijdse kijk op Cloud computing technologieen te bewaren, de stand van zaken en de relevantie voor Europa, werd de expertengroep weer opgeroepen in 2011. Doel was om het technologische proces van de laatste jaren op het gebied van Cloud computing te behandelen, om er zich van te vergewissen dat de huidige stand van zaken precies wordt weergegeven, en om de belangrijkste leemtes en vereisten te identificeren voor toekomstig onderzoek en ontwikkelen in Cloud technologieen. Het resultaat van dit werk zal tijdens het event worden voorgesteld.
11 april 2012
21-25 mei 2012 - Healthgrid Conferentie en Internationale Workshop over Science Gateways voor Life Sciences in Amsterdam ⇒
De 10e HealthGrid conferentie en de 4e Internationale Workshop over Science Gateways voor Life Sciences (IWSG-Life) vindt plaats in het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam van 21 tot 25 mei 2012. Deze evenementen bieden een podium om de integratie van grid, cloud en andere e-infrastructuren op het gebied van biologie, bio-informatica, medische biologie en de gezondheidszorg te bespreken. Het programma bevat wetenschappelijke en ligthning presentaties, tutorials, en demonstraties van projecten en software. Een breed scala aan onderwerpen zal door de verschillende activiteiten worden behandeld; van technologieen tot biomedisch onderzoek, en van portals naar workflows en computationele modellering. Dit jaar is in het programma ook een gestructureerde discussie opgenomen over wetenschappelijke gateways onder voorzitterschap van EGI.eu, en een terugblik op tien jaar HealthGrid conferenties. De keynote sprekers zijn Tony Solomonides, NorhtShore University Health System, US; Shantenu Jha, Rutgers State University of New Jersey, US; Roberto Barbera, Universiteit van Catania en INFN, Italie; Peter Kacsuk, MTA SZTAKI, Boedapest, Hongarije; en Nancy Wilkins-Diehr, University of California, San Diego, US. De registratie is nu geopend.
05 april 2012
22 mei 2012 - Matchmaking Event Cyber Security in Den Haag →
Op 22 mei 2012 vanaf 12.30 uur tot ca. 19.00 uur wordt een Matchmaking Event Cyber Security georganiseerd voor maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit evenement is geinitieerd door ICT-Innovatieplatform 'Veilig Verbonden' (IIP-VV), NWO en Ag.NL en vindt plaats bij VNO-NCW. Doel van de bijeenkomst is om tot gezamenlijke onderzoeksvoorstellen te komen. De ministeries van V&J, BZK, Defensie en EL&I geven samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een impuls aan cybersecurity-onderzoek. Daartoe wordt op korte termijn een tender georganiseerd. In het kader van het topsectorenbeleid heeft NWO aangegeven hiervoor 3,8 miljoen euro te zullen vrijmaken, inclusief eenin kindbijdrage. Bovengenoemde ministeries vullen dit aan tot 6,3 miljoen euro. De uitvoering van deze tender komt in handen van NWO en Agentschap NL. Besloten is hiervoor een (virtueel) loket in te richten, waar bedrijven en consortia van kennisinstellingen en bedrijven onderzoeksvoorstellen kunnen indienen.
30 maart 2012
6 juni 2012 - WorldIPv6 lancering ⇒
De grootste Internet service providers (ISP's), home networking fabrikanten van apparatuur, en web-bedrijven over de hele wereld werken samen om permanent over te schakelen op IPv6 voor hun producten en diensten op 6 juni 2012. Dit wordt georganiseerd door de Internet Society, en bouwt voort op de succesvolle eendaagse wereldwijde IPv6 dag gehouden op 8 juni 2011. Om het belang van de overstap naar IPv6 te benadrukken is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Task Force IPv6 opgericht. Het doel van de Nederlandse IPv6 Task Force is om bewustwording te creeren betreffende het nut en vooral de noodzaak van IPv6, kennis uit te wisselen over de toepassing van IPv6 en afstemming te bereiken met betrekking tot de invoering van IPv6. Deze Task Force is ondergebracht bij ECP, platform voor de informatie samenleving.
17 april 2012
18-22 juni 2012 - 21ste Internationale ACM Symposium over HPC en gedistribueerde computing ⇒
Aan de TU Delft vindt tussen 18 en 22 juni 2012 het 21ste Internationale ACM Symposium over HPC en gedistribueerde computing plaats. Deze jaarlijkse conferentie besteedt aandacht aan het ontwerp, de installatie, de evaluatie en het gebruik van parallelle en gedistribueerde systemen voor high-end computing. Tijdens het symposium worden er verschillende workshops georganiseerd, waaronder Astro-HPC, Wetenschappelijke Cloud Computing, en MapReduce. Voor een overzicht kunt u terecht op http://www.hpdc.org/2012/workshops/ .
04 april 2012
2-6 juli 2012 - Gezamenlijke SCI-BUS, SHIWA, EDGI Zomerschool over Workflows en Gateways voor Grids en Clouds in Boedapest, Hongarije →
Drie lopende FP7 projecten - SCI-BUS, SHIWA en EDGI, organizeren een zomerschool in Boedapest tussen 2 en 6 juli 2012 om verschillende aspecten te tonen van gebruikersondersteuning voor de Europese grid en cloud infrastructuren. Er zijn al een aantal gevestigde grid en cloud-infrastructuren in Europa. De volgende vraag is hoe deze infrastructuur te benutten, hoe toepassingen te ontwikkelen en over te dragen op deze infrastructuren en hoe hun gebruikersgroepen uit te breiden. Het belangrijkste doel van deze zomerschool is om antwoorden op deze vragen te geven en voorbeelden van beste praktijken voor potentiele applicatie-ontwikkelaars en gebruikers van e-science infrastructuur aan te prijzen. Registreren voor deze zomerschool kan tot en met 28 juni 2012.
Ledennieuws
16 april 2012
SARA start aanbesteding vervanging nationale supercomputer Huygens →
Op 10 april is de aanbesteding voor de opvolger van de nationale supercomputer Huygens aangemeld bij het Publicatiebureau van de Europese Gemeenschap. Hiermee vindt de officiele start plaats voor de vervanging van het computersysteem Huygens dat bij SARA gehuisvest is. De aanbesteding start met een pre-kwalificatie van leveranciers voor de levering van de nieuwe supercomputer. Huygens is sinds augustus 2008 in gebruik en wordt onder andere ingezet bij onderzoek in diverse gebieden o.a. schone energie, klimaatverandering, watermanagement, beperken van geluidshinder en verbeteren van medische behandelingen. Omdat de vraag naar grootschalige rekencapaciteit voor het doen van onderzoek voortdurend toeneemt, is de capaciteit van het huidige systeem niet langer toereikend. Bovendien komt het einde van de levensduur van het systeem in zicht. De vervanging van de nationale supercomputer Huygens is daarmee urgent en noodzakelijk, zowel voor de wetenschap als voor het bedrijfsleven in Nederland.
17 april 2012
PRACE lanceert oproep tot voorstellen voor 5de Project Toegang en meerjaarlijkse toegang tot Tier-0 systemen ⇒

PRACE lanceert een nieuwe oproep tot voorstellen voor de 5de Project Toegang en meerjaarlijkse toegang tot Tier-0 systemen, alsmede een gelijktijdige oproep voor DECI-9 Tier-1 systemen. De sluitingsdatum is 30 mei 2012. De toewijzing na goedkeuring geldt voor 1 jaar met startdatum op 1 november 2012. PRACE is op zoek naar projecten van een hoge wetenschappelijke kwaliteit en impact. Ook toepassingen voor meerjaarlijkse projecten van 2 jaar zijn welkom. Toewijzing van de resources wordt gedaan voor telkens 1 jaar, met voorlopige toewijzing voor het tweede jaar. Alle meerjaarlijkse toegangen worden onderworpen aan een jaarlijkse peer review, gebaseerd op het vooruitgangsrapport. De toewijzing wordt daaraan aangepast. Tevens worden er voorstellen ingewacht voor projecttoegang tot Tier-1 systemen, via DECI (Distributed European Computing Initiative). Dit programma verleent toegang tot nationale HPC resources.

02 april 2012
Van big bang naar big data: ASTRON en IBM gaan samen op zoek naar de oorsprong van het heelal →

ASTRON, het Nederlands instituut voor radio-astronomie, en IBM gaan zeker vijf jaar samenwerken aan onderzoek naar extreem snelle, energiezuinige computersystemen op exaschaal. Deze computersystemen maken het mogelijk om de gigantische hoeveelheid aan informatie van radiotelescopen te lezen, op te slaan en te analyseren. De samenwerking, waarmee een bedrag van 32,9 miljoen euro is gemoeid, staat in het teken van de internationale Square Kilometre Array (SKA), de volgende generatie radiotelescoop. De samenwerking vindt plaats onder de naam DOME (naar de beschermkoepel van telescopen en de bekende Zwitserse berg) en richt zich op de sector High Tech Systemen en Materialen (HTSM), een van de topsectoren van de overheid. DOME past daarmee uitstekend in de ambitie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) om de internationale kennispositie van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen te versterken.

13 april 2012
Nederland en Zuid-Afrika werken samen aan Big Data →
Publiek-private samenwerking binnen de astronomie krijgt een nieuwe internationale dimensie. Op 5 april hebben de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Zuid-Afrikaanse National Research Foundation, IBM Nederland en IBM Zuid-Afrika een samenwerking getekend om samen onderzoek te doen naar slimme ICT gericht op radioastronomie. NWO-instituut ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radio Astronomie en IBM gaan samenwerken in het DOME-project. Dankzij het NWO-gebied Exacte Wetenschappen is nu ook Zuid-Afrika aangesloten op dit ambitieuze onderzoeksprogramma. In het zogenaamde Square model voor publiek-private samenwerking dragen in elk partnerland zowel een publieke als een private partij bij aan innovatief onderzoek. De vier partijen hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend op de Nederlandse Ambassade in Pretoria, onder de hoede van ambassadeur Andre Haspels.
29 maart 2012
Philips verkoopt vastgoed High Tech Campus Eindhoven aan Nederlands consortium van particuliere investeerders →

Koninklijke Philips Electronics N.V. heeft de vastgoedactiva van de High Tech Campus in Eindhoven verkocht aan een Nederlands consortium van particuliere investeerders dat wordt geleid door Marcel Boekhoorn. De transactie is momenteel onderworpen aan de voltooiing van bepaalde formaliteiten bij het Kadaster. Als de transactie volledig is heeft deze een opbrengst van 425 miljoen euro, bestaande uit 373 miljoen euro in contanten en 52 miljoen euro in uitgestelde betalingen. De opbrengst, na aftrek van kosten gerelateerd aan het efficienter gebruik maken van vastgoed (onderdeel van het kostenreductieprogramma van 800 miljoen euro dat is aangekondigd in 2011) levert Philips een bate op van 65 miljoen euro. 37 miljoen euro wordt naar verwachting geboekt in het eerste kwartaal van 2012 in de winst voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen van immateriele activa (EBITA), en 28 miljoen euro in toekomstige periodes. De uitgestelde boeking van een deel van de winst is gekoppeld aan de verkoop / lease back boekhoudkundige principes.

12 april 2012
Nanowetenschappers vinden langgezocht Majorana-deeltje →
Wetenschappers van het Kavli instituut van de TU Delft en de Stichting FOM zijn er voor het eerst in geslaagd een Majorana-deeltje te detecteren. De geniale Italiaanse natuurkundige Majorana leidde in de jaren dertig van de vorige eeuw uit de quantumtheorie af dat er een bijzonder deeltje kon bestaan, een deeltje dat zelf zijn eigen antideeltje is: het Majorana fermion. Die 'Majorana' bevindt zich precies op de grens van materie en antimaterie. Nanowetenschapper Leo Kouwenhoven veroorzaakte in februari al grote opwinding onder natuurkundigen door de voorlopige resultaten op een wetenschappelijk congres te presenteren. Op 12 april publiceerden de wetenschappers hun onderzoek inScience. Het onderzoek werd gefinancierd door de Stichting FOM en Microsoft.
26 maart 2012
Kwantummechanisch schakelen bij kamertemperatuur →
Elektrongolven kunnen elkaar versterken, maar ze kunnen elkaar ook tegenwerken. Dit heet destructieve interferentie. Uit metingen aan kleine structuren bij lage temperaturen was het al bekend dat dit kan leiden tot een lagere geleiding. Een team van wetenschappers van onder andere de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen heeft nu experimenteel bewijs gevonden dat dit effect ook kan plaatsvinden bij kamertemperatuur. Het team maakte daarbij gebruik van het feit dat heel kleine systemen (zoals moleculen) zich zelfs bij kamertemperatuur kwantummechanisch gedragen. Het artikel verscheen op 25 maart jl. inNature Nanotechnology.
05 april 2012
Quantumberekeningen ongevoelig gemaakt voor storingen →

Wetenschappers van het Kavli Institute of Nanoscience van de TU Delft en de Stichting FOM hebben samen met collega's uit de VS een nieuwe manier gevonden om quantumberekeningen uit te voeren die ongevoelig is voor storende omgevingsinvloeden. Dit kan een belangrijke stap zijn op weg naar een toekomstige, zeer snelle, quantumcomputer. De onderzoekers publiceerden hun resultaten in het tijdschriftNature. Quantumdeeltjes, zoals een atoomkern of een elektron, kunnen zich in meerdere toestanden tegelijk bevinden. Zo kan het magnetisch moment van een elektron, de zogenaamde spin, tegelijk twee verschillende richtingen hebben. Als de spinrichting wordt gebruikt als quantumbit in een computer, kan deze dus tegelijk 0 en 1 zijn. Dat maakt supersnel rekenwerk mogelijk. De spins zijn echter extreem gevoelig voor storingen uit de omgeving, wat vooralsnog de ontwikkeling van een grootschalige quantumcomputer verhindert.

25 maart 2012
NLeSC sluit zich aan bij consortium voor open toegang tot genomische data ⇒

Het eScience Center gaat samenwerken met het Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC), het Technologisch Top Instituut voor Groene Genetica (TTI GG) en het Chinese Beijing Genomics Institute (BGI). Doel van de alliantie zal zijn om open toegang in genomics en bioinformatica te stimuleren. De groep wil "gezamenlijke initiatieven en community building aanmoedigen op het gebied van data management, infrastructuur en analyse binnen hun respectieve programma's". De samenwerkende organisaties pleiten voor de goedkeuring en toepassing van Open Source en Open Access initiatieven voor genomische data om gemakkelijker en sneller door te dringen in de geheimen van de life science. Het genereren van genomische data versnelt in een exponentieel tempo, gedreven door de snelle ontwikkeling van high-throughput sequencing technologieen. Dit stelt nieuwe eisen en uitdagingen voor data-handling, opslag en het transport. Onder het MoU zijn onderzoekers van BGI, TTI GG, NLeSC en NBIC overeengekomen om gezamenlijk initiatieven en community building op het gebied van data management, infrastructuur en analyse binnen hun respectieve programma's aan te moedigen. Een dergelijke samenwerking zal de ontwikkeling en het delen van diensten, infrastructuur en voorzieningen bespoedigen met als doel het bevorderen van meer duurzame en effectieve toegang en begrip van genomische data.

28 maart 2012
SURF bestaat 25 jaar →
SURF heeft haar 25-jarig bestaan gevierd. De samenwerkingsorganisatie voor ICT-innovatie bundelt de krachten van Nederlandse hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Wat is gestart als een ambitieus project met de bouw van een onderzoeksnetwerk, groeide in een kwart eeuw uit tot een drijvende kracht achter ICT-vernieuwingen in het hoger onderwijs en onderzoek. Tijdens een feestelijke gelegenheid voor haar relaties in de Janskerk te Utrecht presenteerde SURF de vernieuwde organisatie. De veranderingen in de organisatie hebben vereenvoudiging en een toename van slagvaardigheid als doel. Zo zullen de activiteiten van SURFfoundation voortaan onder de vlag van de moedermaatschappij SURF vallen. Daarnaast krijgen twee werkmaatschappijen een nieuwe naam: SURFdiensten, de ICT-marktplaats voor het hoger onderwijs en onderzoek, wordt SURFmarket; SURF Shared Professional Services, dat ondersteunende diensten levert voor gezamenlijke exploitatie van ICT-projecten door de instellingen gaat SURFshare heten. Daarmee ontstaat een vernieuwde SURF-organisatie met korte Engelse namen, gezien het steeds internationalere werkveld waarin SURF opereert. Niet alleen in naamgeving, ook in vorm zal SURF meer als een geheel tonen. De huisstijl heeft een aantal kleine veranderingen ondergaan, teneinde de herkenbaarheid te vergroten.
11 april 2012
IBM luidt met introductie van nieuwe systemen een nieuw computertijdperk in →

IBM heeft een doorbraak gerealiseerd naar een nieuw, eenvoudiger computertijdperk met de lancering van een nieuwe categorie systemen met ingebouwde expertise. Deze kennis is het resultaat van IBM's decennialange ervaring met tienduizenden klanten in 170 landen. Voor de ontwikkeling van deze nieuwe systemen - PureSystems genoemd - investeerde IBM de afgelopen vier jaar $ 2 miljard in R&D en overnames. Het resultaat is een reeks enterprise systemen die eenvoudig en snel te installeren en te gebruiken is. Dankzij de integratie zorgt PureSystems ook automatisch en vrijwel ogenblikkelijk voor de schaalbaarheid van rekenkracht, netwerk- en opslagvoorzieningen. Elk fysiek PureSystems-systeem kan in duizenden virtuele machines worden opgesplitst. In vergelijking met eerdere systemen ligt de densiteit dubbel zo hoog en worden licentiekosten met 70% verminderd. De geautomatiseerde en sterk gevirtualiseerde opslaglaag van PureSystems kan 98% sneller worden ingevoerd en levert 45% kostenbesparingen op.

30 maart 2012
SURFnet benoemt Erik Huizer tot directeur technologie →
SURFnet benoemt per 1 juni Erik Huizer als directeur technologie van SURFnet. Vanaf 1987 is Huizer actief in internetontwikkelingen. Tot 2000 vanuit SURFnet, daarna vanuit NOB. Momenteel is hij algemeen directeur Informatiemaatschappij bij TNO. Huizer is actief in verschillende internationale organisaties voor onderzoek naar en strategische ontwikkeling van het internet. Zo was hij van 1999 tot 2002 voorzitter van de Internet Research Task Force en verantwoordelijk voor de coordinatie van wereldwijde onderzoeksinspanningen op het gebied van internet. Hij is tevens hoogleraar internet toepassingen aan de Universiteit Utrecht. Met de komst van Erik Huizer is het nieuwe directieteam compleet. Na het vertrek van algemeen directeur Kees Neggers op 1 juli a.s. zal de directie bestaan uit Erwin Bleumink als algemeen directeur, Karen de Bruijn als directeur bedrijfsvoering en Erik Huizer als directeur technologie.
16 april 2012
Documentaire over Higgs-zoektocht ontvangt filmprijs ⇒

Op 14 april 2012 is in Science Center NEMO de film "HIGGS: Into the heart of imagination" bekroond met de Grand Prix van de tweede editie van het Film&Science festival. Filmmakers Hannie van den Bergh en Jan van den Berg werkten vier jaar lang aan HIGGS en de documentaire kwam in 2009 uit. Ze volgden onder andere Nikhef-onderzoeker Stan Bentvelsen tijdens zijn zoektocht naar het Higgs-deeltje. De jury koos voor HIGGS omdat het verhaal niet per se een happy end heeft, en het grote publiek meeneemt in deze wetenschappelijke zoektocht. De filmmakers ontvingen een sculptuur en een geldbedrag. Het driedaagse filmfestival Film&Science Amsterdam biedt een breed programma; van beeldende kunst naar prehistorie, hedendaagse wetenschap en duurzaamheid tot aan ruimtevaart. Het competitieprogramma kende dit jaar 21 deelnemers uit drie verschillende landen.

© Nieuwsbrief