logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Nummer mei 2012
Cursussen en evenementen
23 mei 2012 - Kees Neggers verlaat SURFnet - Receptie tijdens TERENA Conferentie ⇒
Op 1 juli 2012, na 25 jaar voor SURFnet gewerkt te hebben, neemt Kees Neggers afscheid van zijn functie als Managing Director bij SURFnet. Kees Neggers stond mee aan de wieg van SURFnet en is een van de sleutelfiguren in de ontwikkeling van internationale onderzoeksnetwerken en het internet sedert het midden van de jaren tachtig. Hij was betrokken in de oprichting van RARE/TERENA, de Internet Society, RIPE NCC en AMS-IX. Tevens maakte hij vele jaren deel uit van de Raad van Bestuur van deze organisaties. Hij was ook een van de stichters van Ebone en GLIF. Nu zal hij SURF vervoegen en actief blijven in GLIF en als Nederlands afgevaardigde in de e-IRG. Uit dankbaarheid voor de belangrijke rol die Kees Neggers speelt in de internationale netwerkgemeenschap, organiseert SURFnet een receptie tijdens de TERENA Conferentie in IJsland. Iedereen die internationaal met Kees Neggers heeft samengewerkt is uitgenodigd om deel te nemen. De receptie vindt plaats op 23 mei om 19u00 in het Harpa Concert en Conferentie Centrum in Reykjavik, gevolgd door het Galadiner om 20u00.
23 mei 2012 - Colloquium over Science Gateways voor Semantic-Web-Based Life Science Applications in het AMC →
Op 23 mei 2012 organiseert eBioGrid van 16u00 tot 17u30 het colloquium over "Science Gateways for Semantic-Web-Based Life Science Applications", gepresenteerd door Roberto Barbera van de Universiteit van Catania en INFN in Italie. Het colloquium wordt gevolgd door een paneldiscussie over "Data analysis for the masses with cloud?" Hieraan nemen Roberto Barbera, Shantenu Jha van Rutgers, Peter Kacsuk van MTA SZTAKI, Tony Solomonides van NorthShore University Health System, Henri Vrooman van Erasmus MC en Nancy Wilkins-Diehr van het San Diego Supercomputer Center deel. Het colloquium maakt deel uit van het programma HealthGrid/IWSG-Life en vindt plaats in het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam. Na afloop is er een borrel voorzien. Het colloquium is gratis maar vooraf registreren is verplicht.
11-12 juni 2012 - e-IRG Open Workshop in Kopenhagen, Denemarken ⇒
De volgende e-IRG Open Workshop wordt georganiseerd op 11 en 12 juni 2012 in Kopenhagen, Denemarken. Deze workshop wordt samen georganiseerd met de Deense e-IRG delegatie, nu de Deense e-Infrastructuur Cooperatie (DeIC) genoemd, en met de Noordse e-Infrastructuur Collaboratie (NeIC), die bestaat uit de vijf Noordse e-Infrastructuur providers, nl. van Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland. De workshop wordt georganiseerd onder de auspicien van het Deense Voorzitterschap van de Europese Unie. De titel van de workshop is "European e-Infrastructure Research Strategy". Naast een brede waaier van thema's uit de verschillende toepassingsgebieden, ligt de focus van de presentaties op de strategische vragen met betrekking tot e-Infrastructuren en de manier van omgaan met de strategische uitdagingen. De workshop eidnigt met een debat onder de titel "Wat zijn de grootste Europese e-Infrastructuur uitdagingen - politiek; wettelijk; economisch; technologisch?" Het debat snijdt vragen en strategische uitdagingen aan die tijdens de workshop aan bod komen.
17 juni 2012 - PRACE Scientific Conference 2012 in Hamburg, Duitsland ⇒
Op zondag 17 juni 2012 organiseert het Partnership voor Advanced Computing in Europa de PRACE Scientific Conference in Hamburg, Duitsland. De conferentie vindt plaats in het Radisson Blu Hotel naast het Congress Center Hamburg. Europese topwetenschappers zullen de vooruitgang toelichten in grootschalige simulatie en de belangrijkste resultaten voorstellen die bereikt werden met de steun van PRACE. De Europese Commissie en de PRACE directeur zullen de Europese visie voor HPC voorstellen. Wetenschappers en onderzoekers kunnen van hun collega's leren wat er met de PRACE diensten kan bereikt worden en zelf kansen ontdekken voor toekomstige PRACE-ondersteunde projecten. Het programma biedt ook ruimte voor een korte vergadering van het User Forum dat de gelegenheid zal bieden aan gebruikers en zij die eraan denken om PRACE resources aan te wenden om problemen te bespreken met het PRACE management en leden van het Wetenschappelijk Steering Committee. Voor de organisatie van dit event werkt PRACE samen met ISC. Het PRACE event is gratis maar registratie is verplicht via https://www.isc-events.com/ir/registration.php . Na afloop nodigen PRACE en ISC de deelnemers uit voor een informeel samenzijn met de collega's van Asia-Pacific die op dezelfde datum deelnemen aan de Asia-Pacific dag, die door ISC parallel georganiseerd wordt met het PRACE event.
21-23 juni 2012 - PRACE Zomerschool over Code Optimisatie voor Multi-Core en Intel MIC Architectuur in Lugano, Zwitserland →
PRACE organiseert een "Summer School on Code Optimisation for Multi-Core and Intel MIC Architecture" op 21-23 juni 2012 aan het Zwitserse Nationale Supercomputing Center in Lugano, Zwitserland. In dit driedaagse intensieve event zullen de deelnemers zich richten op de programmering en tuning technieken voor de moderne multi-en many-core processoren met een bijzondere focus op de Intel Many Integrated Core architectuur. Onderwerpen zullen worden gepresenteerd op een gevorderd niveau en zullen gaan over structureringscode om SIMD/vectorisering mogelijk te maken, efficient gebruik van registrerings-, cache- en geheugenhierarchieen, het gebruik van multi-threading technieken om het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren, data locality overwegingen op multi-socket NUMA nodes, en inter-node communicatie. Intel specialisten zullen de Intel MIC architectuur en de Intel programmeeromgeving introduceren, en zullen in detail ingaan op het gebruik van multi-en many-core programmeertechnieken. Demonstraties en hands-on sessies zullen geintegreerd worden in de loop van de cursus om de onderwerpen diepgaander te illustreren, en gebruiker case studies zullen real-world ervaringen belichten in het optimaliseren van wetenschappelijke (HPC) codes op de Intel MIC architectuur.
22 juni 2012 - Alles over DNSSEC tijdens de workshop DNSSEC in Utrecht ⇒
SURFacademy organiseert op 22 juni een workshop DNSSEC voor DNS-beheerders. DNSSEC is een uitbreiding op het Domain Name System (DNS) en kan kwetsbaarheden in DNS verhelpen. Tijdens de workshop komen onderwerpen aan bod als DNSSEC-theorie en -geschiedenis, ontwerpdoelen en vereisten voor infrastructuur en applicaties. U gaat ook aan de slag met de praktijk: het opzetten van BIND/Unbound. Na deze workshop hebt u een gedegen basiskennis van DNSSEC en kunt u uw resolverinfrastructuur geschikt maken voor DNSSEC-validatie. De DNSSEC-workshop is bestemd voor degenen die binnen de eigen instelling verantwoordelijk zijn voor de DNS-infrastructuur. Van de deelnemer wordt basiskennis verwacht ten aanzien van DNS, BIND, Unbound of Windows server 2008 DNS.
26 juni 2012 - Seminar Privacy en de Cloud: de stand van zaken in Utrecht ⇒
Privacy speelt bij Cloud computing een belangrijke rol, en er zijn nog veel vragen over de juridische aspecten ervan. Op dinsdag 26 juni organiseert SURFacademy daarom het seminar "Privacy en de Cloud: de stand van zaken". Tijdens dit seminar wordt ingegaan op de (inter)nationale regelgeving over Cloud computing en privacy. Er worden presentaties gegeven over de internationale uitwisseling van persoonsgegevens en de reikwijdte van de Patriot Act. Verder komt de checklist voor privacy-afspraken met Cloudleveranciers aan de orde, evenals de activiteiten die SURF verricht naar privacy-aspecten bij Cloud computing.
27 juni 2012 - Bijeenkomst SIG Cloudimplementaties in Utrecht ⇒
De Special Interest Group (SIG) Cloudimplementaties organiseert op 27 juni een bijeenkomst in Utrecht. Aan de orde komen onder andere de implementatie van Greenqloud en Google. Op de bijeenkomst van de SIG Cloudimplementaties is ook ruimte voor instellingen om ervaringen te delen. Hebt u al ervaring opgedaan met cloudimplementaties, laat andere instellingen daar dan hun voordeel mee doen.
23-27 juli 2012 - Contrail Zomerschool 2012 over Cloud Computing Systemen en Toepassingen in Almere →

Het Contrail project organiseert een Zomerschool in Almere tussen 23 en 27 juli 2012 met als titel "Cloud Computing Systems and Applications". De Contrail Zomerschool is de opvolger van eerdere succesvolle events die georganiseerd werden in september 2009 in Oxford, UK, in juli 2010 in Reisenburg, Duitsland en in juni 2011 in Hyeres, Frankrijk. De Zomerschool bestaat uit een mix van presentaties en hands-on sessies op het gebied van Cloud computing systemen en toepassingen. Presentaties van vooraanstaande onderzoekers zullen Cloud technologieen behandelen die reeds de toekomst vormgeven van computerinfrastructuren. De hands-on sessies zullen de deelnemers praktische ervaring bieden in dit zeer vlug evoluerende domein en hen voorbereiden op het gebruik van de Cloud en deelname in toekomstige ontwikkelingen. De praktische sessies zijn gebaseerd op het Contrail Cloud systeem. Deelnemen kost 550 euro met inbegrip van het cursusmateriaal en de excursies. De cursus bevat ook een technologische walking tour om te tonen wat Cloud technologie voor Almere betekent. Registreren kan tot en met 11 juni 2011 via http://www.summerschoolalmere.nl/application

31 augustus-1 september 2012 - Symposium ter ere van Ria Broer in Groningen ⇒
In Het Paleis aan Boterdiep 111 in Groningen organiseert de Rijksuniversiteit Groningen op 31 augustus en 1 september een Symposium ter ere van Ria Broer, over "Quantum Chemistry in the Solid State: Magnetic Coupling and Excited States". Sprekers zijn onder andere Paul Bagus, Karin Fink, Paul van Loosdrecht, Tjerk Straatsma, Carmen Calzado, Christel Marian, Carmen Sousa, Frank de Groot, Fulvo Parmigiani. Registreren kan voor 31 juli 2012.
17-21 september 2012 - EGI Technical Forum 2012 in Praag, Tsjechische Republiek ⇒
Van 17 tot en met 21 september 2012 organiseert EGI zijn Technical Forum 2012 in het Clarion Congress Hotel in Praag, Tsjechische Republiek, in samenwerking met CESNET, het consortium van Tsjechische universiteiten en de Tsjechische Academie voor Wetenschappen. Hoofdthema van het Forum is nadenken over de voortgang van het project in zijn mid-point bij de integratie van verschillende types resources en technologieen om een duurzame Europese e-infrastructuur te leveren die beantwoordt aan de behoeften van de internationale gebruikersgroepen. Papers worden ingewacht tot 11 juni 2012.
Ledennieuws
Sneller medicijnen door nieuwe computertechnieken ⇒

Bioinformatici van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam hebben een computeralgoritme ontwikkeld dat snel en nauwkeurig helpt voorspellen welk effect een medicijn op het lichaam heeft. Wetenschappers kunnen hiermee sneller geschikte geneesmiddelen op het spoor komen. De CWI-onderzoekers presenteerden hun resultaat op de internationale RECOMB-conferentie voor Computationele Biologie in Barcelona. In de zoektocht naar nieuwe medicijnen gebruiken wetenschappers steeds vaker computersimulaties. Simulaties kunnen van een groot aantal moleculen laten zien of deze geschikt zijn als medicijn of niet. Dit vergroot niet alleen de kans op het vinden van nieuwe of betere medicijnen, maar voorkomt ook dure laboratoriumexperimenten met moleculen die niet geschikt blijken. Om het beste molecuul te vinden moet elk van de miljoenen kandidaten apart gesimuleerd worden. Deze computersimulaties kosten momenteel erg veel tijd. Medicijnen zijn meestal grote moleculen die uit heel veel atomen bestaan. Om de simulaties efficient te kunnen uitvoeren, splitsen scheikundigen elk molecuul in stukjes op basis van chemische eigenschappen. Dit is tijdrovend handwerk dat per molecuul enkele dagen kost. De onderzoekers van het CWI zijn er nu in geslaagd om de chemische intuitie die scheikundigen gebruiken om het molecuul op te splitsen in een algoritme te vatten. Het algoritme gebruikt geavanceerde wiskundige methoden om het molecuul binnen een fractie van een seconde op te splitsen in groepen met de juiste chemische eigenschappen. Deze grote tijdwinst vergroot de bruikbaarheid van computersimulaties voor medicijnonderzoek enorm. Het CWI werkt in het onderzoek samen met scheikundigen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanuit de farmaceutische industrie is al veel interesse voor de nieuwe technieken.

Nederland en India bundelen krachten in Computer Science →
De Raad voor de Exacte Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het International Institute of Information Technology in Bangalore (IIIT-B) hebben de krachten gebundeld en een Indo-Nederlandse Science Working Session georganiseerd, waar Indiase en Nederlandse wetenschappers van verschillende universiteiten, NGO's zoals Fields of View en multinationals als Shell, Logica, Infosys en Philips samengekomen zijn om expliciet plannen en voorstellen te maken voor bilaterale publiek-private samenwerking. Deze Indo-Nederlandse Science Working Session heeft plaatsgevonden op 24 en 25 april 2012 bij IIIT-B in Bangalore.
NLeSC landeert Open Call voor Convergerende Wetenschappen →
Het eScience Center lanceert een project call om wederzijdse bevruchting te promoten en mogelijk te maken tussen uiteenlopende disciplines door de transfer te vereenvoudigen van goed werkende technologieen uit het ene domein om "Big Data" uitdagingen op te lossen in andere wetenschappelijke domeinen. In dit verband wordt Big Data gedefinieerd als de wetenschappelijke uitdaging van omgaan met de steeds toenemende omvang van gegevensgeneratie (volume), maar ook als de niet minder complexe uitdagingen van omgaan met de steeds toenemende snelheid van gegevensgeneratie (velociteit) en de behoefte om massaal heterogene datasets (varieteit) te beheren. NLeSC is een gezamenlijk initiatief van SURF en NWO en is werkzaam sedert 1 juli 2011. NLeSC heeft een jaarlijks budget van 6 miljoen euro en werkt samen met wetenschappelijke onderzoeksgroepen uit de academische wereld en het bedrijfsleven om gesubsidieerde projecten te leiden in de natuurlijke wetenschappen, de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Hierbij worden korte-termijn eScience resultaten en de ontwikkeling van een langere-termijn eScience strategie met elkaar in evenwicht gebracht. De belangrijkste component van de NLeSC strategie draait om de subsidiering van samenwerkend onderzoek dat voortkomt uit een peer reviewed call procedure met als doel de wetenschappelijke praktijk te veranderen door grootschalige "Big Data" analyse mogelijk te maken in verschillende disciplines.
SURFnet en Belnet implementeren Cross Border Fiber Maastricht ⇒
SURFnet en Belnet hebben de afgelopen maanden samengewerkt aan een darkfiberverbinding tussen Hasselt en Maastricht. Dankzij deze Cross Border Fiber breiden zowel SURFnet als Belnet het bereik van hun optisch netwerk verder uit. Belnet legde samen met een Belgische partij dark fiber vanuit de point-of-presence (PoP) in Hasselt naar de Nederlandse grens. Vanaf de Nederlandse grens tot de PoP in Maastricht werkte Belnet in overleg met SURFnet samen met een Nederlandse partij. Aan de grens werden de twee verbindingen aan elkaar gekoppeld. Hierna konden de netwerken van SURFnet en Belnet aan elkaar geknoopt worden.
Resultaten onderzoek naar de toekomst in Cloud computing nu bekend ⇒
Op 2 mei 2012 organiseerde de Europese Commissie een event in Brussel met als titel "Research in Future Cloud Computing". In de lente van 2009 werd een expertengroep opgericht met als doel een Cloud Computing visie te ontwikkelen voor Europa en op zoek te gaan aar toekomstige onderzoeksrichtingen. De resultaten werden gepubliceerd in het rapport "The future of Cloud Computing" in januari 2010. Sedertdien heeft de technologie om Cloud computing te ondersteunen een enorme vooruitgang gemaakt. Ook het begrip van het concept en de verwachtingen rond Cloud omgevingen zijn mee geevolueerd. Om die veranderingen te duiden en om een eigentijdse kijk op Cloud computing technologieen te bewaren, de stand van zaken en de relevantie voor Europa, werd de expertengroep weer opgeroepen in 2011. Doel was om het technologische proces van de laatste jaren op het gebied van Cloud computing te behandelen, om er zich van te vergewissen dat de huidige stand van zaken precies wordt weergegeven, en om de belangrijkste leemtes en vereisten te identificeren voor toekomstig onderzoek en ontwikkelen in Cloud technologieen. Het resultaat van dit werk is nu verzameld in een nieuw rapport. De presentaties van het event op 2 mei kunnen gedownload worden van http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/events_en.html
Nominatieronde gestart voor Nederlandse Prijs ICT-onderzoek 2012 ⇒
ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) en NWO Exacte Wetenschappen stellen ook dit jaar de "De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek" beschikbaar, ter bekroning van onderzoek op het gebied van de ICT, in samenwerking met het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De prijs bestaat uit 50.000,- euro en is vrij te besteden voor onderzoek in de ICT. De prijs is bestemd voor wetenschappelijk onderzoekers, niet ouder dan 40 jaar, die een vernieuwend, samenhangend oeuvre op hun naam hebben staan en verantwoordelijk zijn voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. De prijs wordt verleend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en is bedoeld als eerbetoon en stimulans, en tevens ter bevordering van het hoogwaardig ICT-onderzoek en de algemene bekendheid ervan in Nederland. Aanbevelingen kunnen voor 15 juni 2012 worden ingediend bij de KHMW. De prijs zal in oktober 2012 worden uitgereikt.
FOM Projectruimte subsidie voor UvA natuurkundige Robert Spreeuw ⇒
De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) heeft een 'Projectruimte' subsidie toegekend aan UvA onderzoeker dr. Robert Spreeuw (Institute of Physics) voor zijn project Superatoms and entanglement in an array of atomic ensembles. De subsidie omvat posities voor een promovendus en 1,5 jaar postdoc, alsmede een investeringsbudget van 128K euro. Collectieve excitaties in ensembles van ultrakoude atomen zijn voorgesteld als zeer geschikte quantumsystemen voor een scala aan experimenten aan quantumcontrole en quantuminformatie. Spreeuw en zijn team zijn in de ideale uitgangspositie om een aantal van deze ideeen voor het eerst te realiseren. Hij kan daarmee zijn unieke magnetische atoomchip combineren met de expertise van de groep met de fysica van zogenaamde Rydberg-atomen. De atoomchip bevat een tweedimensionaal rooster van gevangen ultrakoude atoomwolkjes, die ieder uit tientallen tot honderden atomen bestaan. Dit is een ideale grootte om het gezamenlijke gedrag van de atomen te bestuderen (vandaar de naam 'superatoom') en exact een enkel Rydberg-atoom per wolkje aan te slaan. Spreeuw en zijn collega's zijn van plan om diverse zogenaamde 'verstrengelde' toestanden te maken en bestuderen. Verstrengeling, een centraal begrip in de quantummechanica, is een cruciaal ingredient voor een quantuminformatie verwerkend systeem. De ontwikkeling daarvan geldt als een van de belangrijkste doelen in de hedendaagse fysica. Het project dat Spreeuw heeft voorgesteld en nu gehonoreerd krijgt past dan ook goed in het onderzoekszwaartepunt Quantummaterie en Quantuminformatie (QM&QI) van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI).
SURFnet Jaarverslag 2011 en SURF Jaarbeeld 2011 verschenen ⇒

Het SURFnet Jaarverslag is gepubliceerd, met daarin de resultaten van SURFnet in 2011. Daarnaast is het SURF Jaarbeeld 2011 verschenen, waarin de SURF-organisaties gezamenlijk de resultaten van ICT-innovatie in hoger onderwijs en onderzoek laten zien. SURFnet heeft ook in 2011 hard gewerkt op het vlak van netwerkinfrastructuur en samenwerkingsinfrastructuur. De voorbereidingen voor de uitrol van het nieuwe netwerk SURFnet7 zijn gestart, onder meer door de selectie van industriele partners. SURFconext, de nieuwe samenwerkingsinfrastructuur, is in productie gegaan. In het kader van het innovatieproject GigaPort3 is een 100 Gbit/s-lichtpad gerealiseerd tussen Amsterdam en Geneve (CERN). De SURF-organisaties (SURF, SURFnet, SURFmarket) hebben tevens een gezamenlijk online jaarbeeld gepubliceerd. De drie organisaties presenteren er hun belangrijkste en gezamenlijke resultaten over 2011.

Eerste eScience nieuwsbrief verschenen ⇒
Het eScience Center heeft zijn eerste nieuwsbrief uitgebracht. U vindt er de inleidingen tot de project portfolio en samenvattingen van de initiatieven waarin NLeSC momenteel betrokken is. Tevens werd een overzicht opgenomen van de NLeSC activiteiten tijdens het eerste jaar van bestaan en een beschrijving van de organisatie. En natuurlijk ook het mission statement van NLeSC directeur Jacob de Vlieg.
Cloud computing is niet per definitie duurzaam →
Onderzoek van TNO toont aan dat het energiezuinige imago van Cloud computing niet in alle gevallen standhoudt. Cloud oplossingen kunnen namelijk aanzienlijk varieren in hun energie-efficientie. In het rapport "Cloud computing: grijs of groen?" beschrijft TNO de kenmerken waaraan een Cloud provider moet voldoen om 'groen' te kunnen zijn. Ook biedt het rapport houvast voor organisaties die energiezuinig gebruik willen maken van Cloud computing. In opdracht van Agentschap NL en SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek, heeft TNO onderzoek gedaan naar de energie-efficientie en duurzaamheid van Cloud computing met de focus op 'Infrastructure as a service'.
Logica ondertekent vijfjarig contract met Schelderadarketen ⇒
Logica heeft een contract met de eigenaren van de Schelderadarketen (SRK) ondertekend, nl. Vlaanderen (afdeling Scheepvaartbegeleiding) en Nederland (Rijkswaterstaat Zeeland), om de informatiesystemen van de binnenvaart op de Schelde de komende vijf jaar te ondersteunen (3de lijns). Het contract heeft een waarde van 922.500 euro. Beide systemen die SRK gebruikt, RIS en CBS, zijn eerder door Logica ontwikkeld voor het bedrijf. Dit vormt een goede basis voor de verdere samenwerking. Om de SRK nog verder voor te bereiden op de toekomst, gaat Logica ook werken aan nieuwe releases van zowel RIS als CBS. Beide systemen zullen worden aangepast op het moment dat de Europese richtlijnen op het gebied van de binnen- en zeescheepvaart veranderen. Logica heeft eerder een River Information Services (RIS) applicatie ontwikkeld voor de SRK waarmee informatiediensten worden aangeboden aan de binnenvaart op de (Wester-)Schelde. RIS is bedoeld om de veiligheid, effectiviteit en milieuvriendelijkheid van transport via binnenlandse waterwegen zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Het nieuwe systeem voegt bestaande informatiesystemen samen, waardoor de informatie zo compleet mogelijk wordt voor wie het nodig heeft. CBS staat voor 'central broker system'. Dit systeem stelt de stakeholders in het Scheldegebied in staat om data uit te wisselen en te communiceren met elkaar. Dit gebeurt, geheel volgens Europese richtlijnen, zo efficient mogelijk
Samenwerking Deltares en SARA ⇒
Op 10 mei hebben Deltares en SARA een intentieverklaring getekend om meer te gaan samenwerken. SARA faciliteert kennisontwikkeling door onderzoekers van universiteiten en bedrijfsleven de meest geavanceerde ICT-infrastructuur en bijbehorende diensten aan te bieden. Deltares is het kennisinstituut voor water, ondergrond en infrastructuur. Door de samenwerking kunnen Deltares en SARA hun producten en diensten verder ontwikkelen en hun maatschappelijke meerwaarde versterken. De krachtige en geavanceerde ICT-infrastructuur waarover SARA beschikt, biedt Deltares de mogelijkheid haar simulatiesoftware verder te ontwikkelen en uit te testen op de nieuwste ICT-infrastructuur. Zo wordt de kennisontwikkeling gezamenlijk opgepakt. Tevens zal worden bekeken hoe een centrale installatie van Deltares simulatiesoftware en gerelateerde pakketten op de infrastructuur van SARA gerealiseerd kan worden. Medewerkers van universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen hier dan eenvoudiger gebruik van maken. Door het open softwarebeleid van Deltares kunnen zij hun eigen onderzoek eventueel aan de software koppelen, zodat deze kan worden uitgebreid met nieuwe ontwikkelingen. Deltares en SARA zullen ook werken aan het uitwisselen van kennis en expertise, onder andere via conferenties, workshops en gezamenlijke publicaties.
SURF en SARA tekenen intentieverklaring voor toekomstige integratie ⇒

Op woensdag 25 april tekenden de besturen van de Stichting SURF en de Stichting SARA een intentieovereenkomst die tot doel heeft de beide stichtingen te laten integreren tot een organisatie, stichting SURF. Met de ondertekening sluiten Stichting SURF en Stichting SARA een serie constructieve besprekingen af met betrekking tot de voorgenomen integratie. De integratie is het gevolg van de aanbevelingen uit het rapport "Towards a competative infrastructure for scientific research in the Netherlands" van ICTRegie om een publiek gefinancierde infrastructuur voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen in Nederland onder te brengen bij de SURF-organisatie. Deze ontwikkeling bevordert een optimale ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek met inzet van ICT en een efficiente besteding en afstemming van de middelen die daarvoor bestemd zijn. De geplande datum voor het afronden van de integratie is 1 januari 2013. Beide stichtingen reserveren de komende maanden voor de implementatie. Na de integratie wordt SARA BV een nieuwe werkmaatschappij onder SURF met de naam SURFsara. De andere werkmaatschappijen van SURF zijn SURFnet, SURFmarket, en SURFshare. In de beoogde situatie krijgt Vancis BV - een dochteronderneming van Stichting SARA - een aparte status onder SURF en zal als zelfstandige marktpartij blijven opereren. SURF stelt zich richting Vancis BV op als aandeelhouder en stuurt alleen op afstand. De beoogde integratie versterkt de positie van zowel SARA BV als Vancis BV. SARA BV bevestigt hiermee haar nationale rol en de klanten van Vancis BV blijven, onder marktvoorwaarden, via technology transfer optimaal profiteren van de expertise en knowhow van SARA. De dienstverlening wordt gecontinueerd onder de huidige condities.

Jobcorner
NLeSC stelt eScience engineer team samen ⇒
eScience engineers zijn van kapitaal belang voor het eScience Center. Zij werken samen met onderzoekers om de eScience projecten te implementeren en zij ontwikkelen de nodige eScience technologie om dit te bereiken. Zij interpreteren tevens de resultaten van het eScience programma om algemeen bruikbare en onderhoudbare eScience instrumenten te produceren die geschikt zijn voor een groot aantal gebruikers. eScience engineers zijn rechtstreeks bij het eScience Center tewerkgesteld. Zij zijn inzetbaar bij het Center zelf maar ook lokaal bij de verschillende onderzoeksgroepen die meewerken in de gezamenlijke projectenom een optimale coordinatie en uitwisseling van expertise te garanderen. Het eScience engineering team, dat rapporteert aan de CTO, bestaat uit een kernteam van 5 mensen die vooral bij het Center zelf werkzaam zijn in de ontwikkeling van algemene instrumenten die ten goede komen aan alle projecten. Daarbij worden er ongeveer 8 project eScience engineers voorzien die voornamelijk werkzaam zijn op de projectlokaties maar ook bij NLeSC om de wederzijdse bevruchting van ideeen en methodes te garanderen. De aanwerving van de eScience engineers werd opgestart tijdens het eerste kwartaal van 2012 en vrijwel alle vacatures zijn opgevuld met de hulp van de NLeSC projectleiders. Maar kandidaten kunnen zich nog steeds aanmelden om deel uit te maken van het eScience engineer team.
© Nieuwsbrief