logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer juli 2012
Cursussen en evenementen
28 juni 2012
5 september 2012 - CineGrid event in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam ⇒
4K-video wordt voor vrijwel iedereen bereikbaar. Maar wat doe je ermee, bijvoorbeeld in het onderwijs? U komt het te weten op 5 september, op het CineGrid event. Het CineGrid event is het enige evenement in Nederland waar cinema, video, wetenschap en bedrijfsleven samenkomen rond de productie, transmissie en vertoning van video met een extreem hoge resolutie. Dit jaar is het thema: "de toekomst met 4K". U krijgt een update van de internationale ontwikkelingen, met veel voorbeelden. In de ochtend zijn er workshopsessies over de business en het creatieve proces. 's Middags is er een discussie over de toekomst: "Beyond HD, Beyond the maker en Beyond CineGrid". En de avond staat in het teken van nieuwe 4K-producties, die vertoond worden in aanwezigheid van de makers. Het CineGrid event vindt plaats in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, van 9u30 tot 22u00.
14 juni 2012
6-7 september 2012 - Virtual Organisation Architecture Middleware Planning Workshop in Utrecht ⇒
Op 6 en 7 september vindt de eerste Virtual Organisation Architecture Middleware Planning Workshop plaats. Centraal staat de vraag hoe je virtuele organisaties optimaal kunt ondersteunen bij online samenwerking. De workshop vindt plaats in Utrecht. Het doel van de workshop is om de toepassing van identitymanagement- en samenwerkingstools binnen de onderzoeksgemeenschap te bevorderen. De workshop richt zich op IT-architecten van internationale virtuele onderzoeksgroepen en op ontwikkelaars van federatie- en samenwerkingstechnologie. De workshop geeft inzicht in hoe u virtuele organisaties kunt ondersteunen met federatieve technieken, en welke tools u daarvoor kunt gebruiken. Tijdens de workshop zijn er presentaties over federatieve infrastructuur, en over prakijkvoorbeelden van implementaties. Er zullen ook discussiesessies zijn waarin u kennis en ervaringen kunt uitwisselen. De workshop wordt georganiseerd door SURFnet, TERENA en Internet2 en vindt plaats in Meeting Plaza in Utrecht.
21 juni 2012
12 september 2012 - Seminar: De uitdaging van het delen van medische onderzoeksdata in Utrecht ⇒
In ziekenhuizen worden grote hoeveelheden data gegenereerd en verspreid. In het tweede seminar over het onderwerp delen van medische data staan de onderwerpen samenwerking, storage en beveiliging centraal. Deze onderwerpen worden besproken in vijf presentaties, die onder andere gaan over het opzetten van een klinisch datawarehouse, het opzetten van een XDS-register voor het uitwisselen van patientgegevens en over het standaardiseren van dataverzamelingen van acht UMC's. Bent u netwerkbeheerder of beveiligingsspecialisten bij een UMC of STZ-ziekenhuis, kom dan naar dit seminar en verrijk uw kennis op het vlak van data-uitwisseling.
19 juli 2012
26 september 2012 - Big Grid and beyond in Beurs van Berlage te Amsterdam ⇒
Op woensdag 26 september organiseert het BiG Grid project de bijeenkomst 'BiG Grid and beyond" in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Op deze dag zullen de gebruikers verslag uitbrengen over hun ervaringen met de infrastructuur en ondersteuning in de afgelopen 6 jaar. Ze zullen ook vooruitkijken naar de toekomst. In de namiddag presenteren Jos Engelen, voorzitter van NWO, en Amandus Lundqvist, voorzitter van SURF, hun visie op het belang van deze infrastructuur voor onderzoek in Nederland.
28 juni 2012
3-4 oktober 2012 - SURFnet Relatiedagen in Noordwijkerhout ⇒
Op 3 en 4 oktober organiseert SURFnet de SURFnet Relatiedagen, waarop netwerken in de breedste zin van het woord centraal staat en staan. Het programma biedt interessante keynote speeches, interactieve workshops en 7 minutes speeches. De SURFnet Relatiedagen beloven weer een groots event te worden, met diverse keynotesprekers uit de wereld van hoger onderzoek en onderwijs en uit andere sectoren. Zij zullen hun licht laten schijnen op de laatste ICT-ontwikkelingen. Midas Dekker sluit de eerste dag af, met zijn eigen kijk op samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek. Ook is er een keynote van Barend Mons van het Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC) over het gebruik van Big Data. Christiaan van 't Hof van Tektok zal spreken over de filter bubble. Tenslotte geeft Toon Buddingh, directeur van het ESA Business Incubation Centre een andere kijk op innovatie. Ook dit jaar zullen de Relatiedagen plaatsvinden in de Leeuwenhorst in Noordwijkerhout.
Ledennieuws
16 juli 2012
NWO-instituten krijgen stempel 'excellent'  →
Alle acht NWO-instituten - ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON, AMOLF, DIFFER en Nikhef - zijn door panels van internationale experts als excellent beoordeeld. Excellent is de hoogst haalbare kwalificatie. Uit de evaluaties over de periode 2005-2010 spreekt grote waardering voor het baanbrekende onderzoek, voor de nationale functie en faciliteiten van de instituten en voor de mondiale toppositie binnen hun wetenschappelijke veld. Door de internationale panels is expliciet het belang van blijvende steun van NWO aan de afzonderlijke instituten benadrukt. Conform het vernieuwde Standaard Evaluatie Protocol (SEP) is meer aandacht besteed aan de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. Uit de evaluaties blijkt dat die relevantie evident is en dat de instituten bij uitstek een broedplaats zijn voor innovatie en nieuwe technologie. Om te bevorderen dat kennis goed gebruikt wordt, kan de bestaande samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nog verder worden uitgebouwd. Om samenwerking en verdere ontwikkeling van de instituten te stimuleren heeft het Algemeen Bestuur van NWO een eenmalige bijdrage van 12 miljoen euro aan de instituten toegekend.
21 juni 2012
Kees Neggers benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau bij afscheid SURFnet →
Tijdens het afscheidssymposium in Media Plaza te Utrecht is Kees Neggers benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de Koninklijke onderscheiding uit handen van Burgermeester Mengde van de gemeente Heumen. Op 1 juli neemt Kees Neggers afscheid als directeur van SURFnet, het Nederlandse onderzoeks- en onderwijsnetwerk. Hij heeft zowel in Nederland als internationaal veel betekend voor de ontwikkeling van het internet in het algemeen en onderzoeksnetwerken in het bijzonder. Samen met andere pioniers op het vlak van netwerken overtuigde Neggers politici en beleidsmakers er in de jaren tachtig van dat Nederland grote risico's liep als er niet geinvesteerd werd in een goed onderzoeksnetwerk. Een grootschalig informaticastimuleringsplan en de oprichting van Stichting SURF - de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek - en SURFnet waren daarvan het gevolg.
04 juli 2012
PRACE Scientific Annual Report 2012 nu beschikbaar ⇒

Eind juni 2012 publiceerde PRACE haar eerste wetenschappelijke jaarverslag. Het rapport is beschikbaar om online te lezen en gedrukte exemplaren kunnen nu eveneens worden besteld. De eerste editie van het PRACE Wetenschappelijk Jaarverslag heeft betrekking op een scala van onderwerpen, waaronder succesverhalen over onderzoek gedaan op PRACE Tier-0 high performance supercomputers, interviews met prof. dr. Anne Glover, Chief Scientific adviseur van Commissievoorzitter Barroso, en Prof. Dr. Achim Bachem, voorzitter van de Raad van Bestuur van Jülich Research Centre, Duitsland, diepte-informatie over het PRACE Peer Review proces en Oproepen tot het indienen van Voorstellen, evenals bijdragen over HPC hulpbronnen, de PRACE Advanced Training Centra (PATC) en de PRACE Awards winnaars. Gedrukte exemplaren kunnen besteld worden bij Marjolein Oorsprong, Hoofd Communicatie, via M.Oorsprong@staff.prace-ri.eu

22 juni 2012
Philips en Russische topinstituten gaan samenwerken ⇒

Philips is een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelprogramma op het gebied van medische beeldvormende technologieen aangegaan met de Saint Petersburg State Polytechnical University, het Vavilov State Optical Institute en het Ioffe Physical Technical Institute. Philips investeert tot 2,5 miljoen euro in het programma, dat vijf jaar zal gaan duren. Dit bedrag omvat directe financiering en ondersteuning 'in natura', zoals onderzoekspersoneel. Het gezamenlijke R&D-programma is gericht op de ontwikkeling van zogenaamde scintillatiematerialen om de gevoeligheid te verbeteren van detectoren die worden gebruikt in CT-, PET- and SPECT-scanners. Dergelijke scanners worden standaard toegepast bij de diagnose van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en kanker. Afhankelijk van de toepassing kunnen detectoren met een hogere gevoeligheid uiteindelijk zorgen voor kortere scantijden, lagere stralingsdoses voor de patient of een hogere beeldkwaliteit. Daarnaast gaan de onderzoekers werken aan nieuwe computeralgoritmen voor een efficientere beeldreconstructie en -verwerking. De drie Russische onderzoeksinstituten zijn alle drie toonaangevend op het gebied van onderzoek naar scintillatiematerialen en de productie en karakterisering van optisch materiaal, zowel in Rusland als internationaal. De Saint Petersburg State Polytechnical University fungeert als centrum van het gezamenlijke R&D-programma en ondersteunt de coördinatie van het onderzoek. Dit instituut vormt de schakel met het Vavilov State Optical Institute, het Ioffe Physical Technical Institute en de onderzoekslaboratoria van Philips in Eindhoven, Hamburg en Parijs. Het gezamenlijke R&D-programma is een blijk van erkenning voor het belang van dergelijke programma's als voedingsbodem voor marktsectoren, en levert concrete bijdragen aan de opkomende sector voor medische apparatuur in Rusland. Daarnaast benadrukt het programma de inzet van Philips voor samenwerking met Russische partners die toonaangevend zijn op bepaalde gebieden, om zo bij te dragen aan de modernisering van medische voorzieningen in Russische ziekenhuizen. Andere voorbeelden zijn de overeenkomsten die Philips eerder heeft gesloten met Russische bedrijven voor de productie van betaalbare beeldvormende systemen in Rusland, en samenwerkingsverbanden met Russische instituten op het gebied van medisch en klinisch onderzoek.

16 juli 2012
Derde jaarlijkse HPC Summer School verwelkomt 60 studenten uit 4 continenten →
Uit meer dan 230 kandidaturen, werden 60 studenten en postdocs - waaronder 30% vrouwen - geselecteerd uit instellingen voor hoger onderwijs in Europa en de Verenigde Staten om de 3e jaarlijkse Summer School bij te wonen over "Computational Challenges in High Performance Computing" gehost door het Partnerschap voor Geavanceerde Computing in Europa (PRACE) en de Extreme Science and Engineering Discovery Environment (XSEDE) van 24 tot en met 28 juni 2012. De studenten kwamen samen in het Royal Marine Hotel in het zuiden van Dublin, Ierland, waar het Ierse Centrum voor High-End Computing (ICHEC), het Ierse lid van PRACE, zorgde voor de lokale coordinatie en ontvangst. De nationaliteiten van de studenten overspannen verschillende continenten zoals Azie, Europa, het Midden-Oosten, Centraal- en Noord-Amerika.
20 juli 2012
Contrail Cloud Summerschool Almere verwelkomt 35 studenten uit 15 landen  ⇒
Ongeveer 35 studenten nemen in Almere deel aan een intensieve Zomerschool training over cloud computing tussen 23 en 27 juli aan het Windesheim. De training wordt georganiseerd door het Contrail project en maakt deel uit van de Almere Summerschool. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft de leiding over de academische en wetenschappelijke inhoud van de cursus. Genias Benelux is verantwoordelijk voor de algemene organisatie van de Zomerschool. De studenten krijgen cursussen en praktische training aangeboden door een internationale groep gedegen cloud computing experten en docenten. Er worden presentaties gegeven over de huidige stand van zaken in cloud computing, zoals Platform-as-a-service, Cloud Federation, Security en Identity management.
16 juli 2012
Zwak licht nu ook inzetbaar voor toepassingen →

Scheikundigen en materiaalwetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting FOM hebben een manier gevonden om infrarood licht efficienter te 'oogsten'. Zij gebruikten daarvoor speciale moleculen, die als lichtantennes de energie van het zwakke infrarood licht opvangen. De antennes geven de energie door aan de nanodeeltjes waar ze op vastzitten. Die maken vervolgens van twee opgevangen zwakke fotonen een sterk, energierijk foton, een proces dat upconversie heet. De nieuwe antennemoleculen versterken dit proces 3300 keer, een aanzienlijke verbetering voor bijvoorbeeld zonnecellen of medische beeldvormingstechnieken. Het onderzoek is 15 juli 2012 gepubliceerd op de website van het tijdschrift Nature Photonics.

13 juni 2012
Recente eScience Call goed opgevolgd en kick-off meetings van projecten uit vorige oproep gestart ⇒

De laatste NLeSC oproep, "eScience Open Call for Converging Sciences" (eSOCCS), heeft zijn populariteit bewezen bij onderzoekers uit heel Nederland, want er kwamen in totaal 55 voorlopige voorstellen binnen. De oproep, die projecten zal financieren die rijpe eScience technologieen uit de ene discipline op nieuwe gebieden kunnen toepassen, is nu gesloten maar trok een breed scala aan voorstellen uit verschillende gebieden en instellingen aan. Een evaluatie van de voorstellen zal worden uitgevoerd door de onafhankelijke wetenschappelijke adviescommissie van het NLeSC die een aantal van de projecten zal uitnodigen om volledige voorstellen voor te bereiden tijdens de zomer. Inmiddels zijn de succesvolle aanvragers uit de vorige oproep druk bezig geweest met de lancering van hun nieuwe initiatieven en het samenstellen van hun multi-disciplinaire teams. Het merendeel van de door NLeSC gefinancierde projecten betrekken expertise uit meerdere instituten en domeinen en dit vereist zorgvuldig projectbeheer en regelmatig contact. De meeste van de elf NLeSC projecten uit de huidige sterke portfolio hebben hun officiele start gemaakt met een kick-off meeting. Een heel deel ervan vindt rechtstreeks plaats bij NLeSC en maakt gebruik van de door het centrum speciaal ontworpen team-gerichte faciliteiten.

17 juli 2012
UvA-wetenschapper Cees Snoek wint Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek ⇒
Dhr. dr. Cees Snoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2012 gewonnen. Aan de prijs is een bedrag van 50.000,- euro verbonden. Informaticus Snoek leidt een onderzoeksteam dat werkt aan de ontwikkeling van een slimme zoekmachine voor digitale video, de MediaMill Semantic Video Search Engine. De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek is ingesteld voor wetenschappers, niet ouder dan veertig jaar, die vernieuwend onderzoek verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. De prijs is een initiatief van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) en NWO Exacte Wetenschappen in samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Snoek zoekt naar manieren om pixels in woorden te vertalen: onbeschreven videobeelden worden geannoteerd op basis van herkende personen, objecten, scenes en hun interactie. Hierin heeft hij de afgelopen tien jaar enorme vooruitgang geboekt. De jury is onder de indruk van de kwaliteit en omvang van het werk van Snoek. De jurering werd verzorgd door de KHMW. Het prijzengeld van 50.000 euro is vrij te besteden aan ICT-onderzoek. Ook brengt NWO samen met de winnaar een poster uit, met daarop een toegankelijke uitleg van het bekroonde werk. Deze poster wordt verspreid op scholen en andere kennisinstellingen. Op 30 oktober zal Snoek zijn prijs in ontvangst nemen.
26 juni 2012
PRACE kijkt terug op succesvolle wetenschappelijke conferentie op ISC'12 →
Op 17 juni 2012 bij de start van ISC'12, hield PRACE haar jaarlijkse PRACE Wetenschappelijke Conferentie - ook bekend als PRACE Day - in het Radisson Blu in Hamburg, Duitsland. Een line-up van 8 presentaties van uitstekende en bekroonde wetenschappers werd aangevuld met keynote speeches van Kostas Glinos, hoofd van de eenheid "Geant & e-infrastructuur", Europese Commissie en Maria Ramalho, Managing Director, PRACE aisbl, en een zitting van het PRACE User Forum, voorgezeten door de voorzitter, Turlough Downes. De dag werd geleid door Richard Kenway, voorzitter van PRACE Wetenschappelijke Stuurgroep & Conference voorzitter. De PRACE Day bleek een populaire aanvulling op ISC'12 met 230 geregistreerde deelnemers. Het evenement werd gehouden in samenwerking met de ISC'12 Azie Dag en verzamelde wetenschappers uit een breed scala aan disciplines, specialisten uit de industrie en ambtenaren uit de Europese Unie. Duitsland, Groot-Brittannie en de Verenigde Staten waren het best vertegenwoordigd onder de aanwezige 35 landen.
02 juli 2012
Fysici Tevatron kondigen hun eindresultaat over higgsdeeltje aan →
Eindanalyse van in tien jaar verzamelde data bij het Tevatron, de deeltjesversneller op Fermilab bij Chicago, laat hun tot op heden sterkste aanwijzing zien voor het lang gezochte higgsdeeltje. Dit werd bekend gemaakt in speciale lezingen op Fermilab. Het Tevatronresultaat laat zien dat als het higgsdeeltje bestaat, het een massa heeft van 125±7 GeV/c2, ongeveer 130 maal de massa van het proton. De hoge-energiefysici van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Nikhef waren nauw betrokken bij het ontwikkelen van de methoden om ook de laatste beetjes informatie uit de 500 biljoen botsingen te persen die sinds maart 2001 zijn opgenomen. Onlangs promoveerde Melvin Meijer op een deelresultaat.
25 juni 2012
We moeten waarde uit Big Data halen, aldus Jacob de Vlieg →
"Data zijn steeds meer een nieuwe vorm van geld. Dat werd laatst door het World Economic Forum gezegd. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is zaak om waarde uit dat 'geld' te halen. We moeten aan waardecreatie doen. Dat kan onder meer met data scientists: goed opgeleide mensen die weten hoe ze dat moeten aanpakken. We moeten met z'n allen wel meer doordrongen raken van het belang voor zo'n hooggekwalificeerde opleiding." Dat zegt prof.dr. Jacob de Vlieg, CEO bij het e-Science Center in Amstedam en keynote spreker tijdens het middagseminar Big Data Analytics. Dit vond op 14 juni plaats in het WTC Carlton in Almere. Door een groot aantal sprekers werd ingegaan op het belang van het analyseren van big data, toegespitst op de gezondheidszorg. Health care is een van de sectoren waar vaak kolossaal grote bestanden in omgaan. Aan de hand van aansprekende voorbeelden van erkende big data-experts kreeg de bezoeker een indruk hoe waarde en kennis uit de bergen data gehaald kunnen worden. AlmereData Capital, organisator van het seminar, heeft een dienstenplatform opgericht, juist voor deze sector, de Dutch Health Hub. Bedoeld om kennis en kansen voor innovatie optimaal te benutten.
26 juni 2012
NWO-Jaarverslag 2011 online ⇒
Het jaar 2011 was het eerste jaar waarin NWO werkte met haar nieuwe strategie voor het wetenschappelijke onderzoek in 2011-2014: Groeien met kennis. Het jaarverslag beschrijft hoe en met welke activiteiten die strategie in 2011 concreet is uitgewerkt. Voor het eerst is het NWO-jaarverslag een volledig digitale publicatie. Met het digitale jaarverslag wil NWO de toegankelijkheid van haar jaarverslaginformatie verbeteren. Het verslag biedt u de mogelijkheid snel specifieke onderwerpen op te zoeken op trefwoord. Ook kunt u zelf bepalen welke delen van het jaarverslag u wilt downloaden.
04 juli 2012
CERN-experimenten observeren deeltje dat in overeenstemming is met langgezocht Higgs-boson →

Tijdens een CERN-seminar hebben de LHC-experimenten ATLAS en CMS hun meest actuele resultaten gepresenteerd van de zoektocht naar het Higgs-boson. Beide experimenten observeren een nieuw deeltje in het massagebied rond 125-126 GeV. Een fors aantal Nikhef-onderzoekers is nauw betrokken bij het Higgs-onderzoek. Nikhef heeft voor het ATLAS-experiment op alle gebieden belangrijke bijdragen geleverd. De Nederlandse bijdrage bestaat uit: hardware, o.a. ontwerp en bouw van belangrijke onderdelen van de ATLAS-detector, computing (Tier-1 LHC computing centrum), software, o.a. verbetering van de identificatie van muonen, analyse van de meetresultaten en de statistische combinatie van de verschillende datasamples. Higgs zelf zal nooit waargenomen worden, maar alleen de deeltjes waarin het uiteenvalt of de vervalkanalen. Nikhef werkt aan de analyse van twee van de drie Higgs-vervalkanalen: twee Z-deeltjes, die weer vervallen in elektronen of muonen. In het Z-kanaal zit zeer weinig achtergrond, wat gunstig is; en twee W-deeltjes, die weer vervallen in elektronen of muonen en twee neutrino's. Dit kanaal is experimenteel veel moeilijker, omdat neutrino's onzichtbaar zijn. In het derde vervalkanaal vervalt het Higgs-deeltje in twee fotonen. Onderzoekers op Nikhef zijn de hoofdontwikkelaars van het analyse-framework dat wordt gebruikt om de individuele Higgs-metingen te combineren tot 1 resultaat.

19 juli 2012
5-daagse opleiding Big Data Analytics ⇒
IIR organiseert in het najaar - periode oktober-december 2012 - een verkorte vijfdaagse opleiding in Big Data Analytics in het Coengebouw te Amsterdam. Het unieke programma is ontwikkeld in samenwerking met experts van o.a. het Centrum voor Wiskunde & Informatica, SARA en Rabobank. Samen met 9 Big Data experts leert u hoe u Big Data projecten kunt ontwerpen en leiden en ontdekt u hoe u waarde uit Big Data haalt. Bij uw aanmelding krijgt u een gratis iPad 3 met al het lesmateriaal digitaal. Als u zich aanmeldt voor 30 augustus profiteert u ook nog eens van 500,- euro vroegboekkorting. Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding InCompany volgen. Deelnemen kan vanaf 3750,- euro.
19 juli 2012
SARA presenteert twee papers tijdens SC12 ⇒
Elk jaar neemt SARA deel aan de conferentie voor de beste en knapste koppen in supercomputing: SC - de Internationale Conferentie voor High Performance Computing, Networking, Opslag en Analyse. De SC12 commissie voor technische papers heeft twee papers aanvaard, waarvan SARA co-auteur is. Ronald van der Pol, Sander Boele en Freek Dijkstra, maken allemaal deel uit van de Netwerk Innovatie & Support groep bij SARA, en werkten gezamenlijk aan de twee papers: Multipath with MPTCP and OpenFlow en OpenFlow Services for Science: An International Experimental Research Network Demonstrating Multi-Domain Automatic Network Topology Discovery, Direct Dynamic Path Provisioning Using Edge Signaling and Control, Integration With Multipathing Using MPTCP. Deze papers kwamen tot stand in samenwerking met het International Center for Advanced Internet Research aan de Northwestern University, USA; het Nationaal Centrum voor High-Performance Computing, Taiwan; de National Kaohsiung University of Applied Sciences, Taiwan; National Cheng-Kung University, Taiwan; California Institute of Technology, USA; en SURFnet, Nederland. In totaal ontving SC12 465 inzendingen, dat is een recordaantal voor de SC-conferentie serie. De commissie heeft een acceptatiegraad van 20%. SC12 wordt gehouden van 10-16 november in Salt Lake City, USA. SARA zal ook vertegenwoordigd zijn in een stand op de interactieve tentoonstellingsvloer.
10 juli 2012
Sonificatie laat hele wereld luisteren naar nieuwe Higgs Boson-achtige deeltje ⇒

Door een combinatie van hoge snelheid onderzoeksnetwerken, geavanceerde sonificatie technieken en Grid computing kan de wereld nu het nieuw ontdekte Higgs Boson-achtige deeltje 'horen'. Onderzoeksnetwerken, waaronder het pan-Europese Geant-netwerk, waren essentiele componenten in de wereldwijde infrastructuur om het nieuwe deeltje te vinden, door het leveren van grote volumes van experimentele gegevens uit de Large Hadron Collider (LHC) aan duizenden wetenschappers over de hele wereld voor analyse en het verstrekken van een snelle verbinding om hun resultaten te delen onder de hele onderzoeksgemeenschap. Sonificatie vereist enorme hoeveelheden aan netwerken en rekenkracht om resultaten te produceren. Voor het creeren van de Higgs melodie werd dan ook een beroep gedaan op high-speed onderzoeksnetwerken, met inbegrip van het pan-Europese Geant-netwerk, dat werkt met snelheden tot 10 Gbps, en de EGI Grid computing-infrastructuur. Grid computing werkt door het koppelen van meerdere computers op verschillende locaties via snelle netwerken, het combineren van hun verwerkingskracht om sneller resultaten te leveren bij het analyseren van enorme hoeveelheden gegevens. Het project werd gecoordineerd door Domenico Vicinanza van DANTE, de in Engeland gevestigde organisatie die het Geant-netwerk beheert in opdracht van de Europese nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerken (NREN's), in samenwerking met Mariapaola Sorrentino van het ASTRA Project, die heeft bijgedragen aan het sonificatieproces en Giuseppe La Rocca van INFN in Catania, die verantwoordelijk is voor de computeromkadering. In de muziek vertegenwoordigt de piek van de hoge noten in de tweede maat de verschijning van het Higgs-achtige deeltje (ongeveer 3,5 seconden in de opname). De onderzoekers hebben twee versies gemaakt, een als een piano solo , en de tweede met extra bas, percussie, marimba en xylofoon .

05 juli 2012
Presentaties Seminar 'Privacy & de Cloud: de stand van zaken' beschikbaar ⇒
Op 26 juni vond het Seminar 'Privacy & de Cloud: de stand van zaken' plaats in het kantoor van SURFnet. De presentaties en video opnames van de bijeenkomst staan nu online. Tijdens het seminar zijn verschillende thema's rondom privacy in de cloud aan de orde gekomen. Zo ging Gerrit-Jan Zwenne (Universiteit Leiden/Bird & Bird) in op de nieuwe Europese privacy richtlijnen. Evelijn Jeunink (SURFnet) vertelde wat er in SURF verband gedaan wordt op het gebied van privacy en cloud. Joris van Hoboken (Insitituut voor informatierecht) presenteerde de resultaten van zijn onderzoek naar de reikwijdte van de Patriot Act. Jeroen Koeter en Lieneke Viergever (Project Moore Advocaten) lichtten de checklist toe, die gebruikt kan worden bij het maken van afspraken over privacy met cloud leveranciers. Wouter Bokhove (Novay) presenteerde de resultaten van het onderzoek naar Tools en Technieken die de privacy en beveiliging van cloud services ondersteunen. Jocelyn Manderveld inventariseerde de behoeften op het gebied van cloud & privacy onder de aanwezige deelnemers en kreeg voldoende aanknopingspunten om in de tweede helft van 2012 invulling aan te geven. De volgende bijeenkomst over privacy in de cloud is gepland op 1 november.
05 juli 2012
Capgemini lanceert open Secure Messaging-as-a-Service platform ⇒
Capgemini lanceert een op open standaarden gebaseerde Secure Messaging-as-a-Service alternatief. Dit platform is de eerste van een reeks software-as-a-service aanbiedingen van Capgemini's open cloudoplossing. Dit Messaging-as-a-Service platform kan op ieder willekeurig platform, onder iedere internetbrowser en op nagenoeg alle smartphones ingezet worden. Daarbij voldoet het platform aan de toenemende eisen die door opdrachtgevers gesteld worden aan beveiliging en betrouwbaarheid. Zo wordt de oplossing aangeboden als een beveiligde private cloudoplossing vanuit Capgemini's datacenter in Nederland. Doordat er gebruik gemaakt wordt van open standaarden en open source technologie wordt de vendor lock-in beperkt.
05 juli 2012
Nieuwe Bandwidth on Demand software beschikbaar ⇒
Het Bandwidth on Demand (BoD) ontwikkelteam van SURFnet heeft versie 1.0 opgeleverd van de nieuwe on demand lichtpaden software. Hiermee kunnen gebruikers zowel via een GUI als direct vanuit een applicatie on demand lichtpaden opzetten. Verder kunnen de ICT-Beheerders met BoD de on demand bandbreedte op de poorten van hun instelling beheren. Met versie 1.0 van BoD is het nu al mogelijk om lichtpaden op te zetten in het huidige SURFnet6-netwerk. Tegen het einde van dit jaar komt versie 2.0 beschikbaar, waarmee het ook mogelijk wordt om lichtpaden op te zetten over het nieuwe SURFnet7-netwerk. Daarmee wordt het in 2013 dan ook mogelijk om meerdere lichtpaden op te zetten over 1 fysieke poort met een zogenaamde Multi Service Poort. Ook zal het mogelijk worden om on demand lichtpaden op te zetten naar internationale bestemmingen. De software is ontwikkeld volgens de SCRUM-methode. Bij deze ontwikkelmethode worden delen van de software in 'sprints' ontwikkeld. Iedere sprint wordt afgesloten met een demo van het opgeleverde resultaat. In de afgelopen periode zijn de sprint demo's bijgewoond door de BoD-gebruikersgroep, bestaande uit onderzoekers en ICT-beheerders van onder andere TU Delft, RUG, Universiteit Twente en de UvA. Doordat deze groep direct feedback leverde aan de ontwikkelaars, is gebruiksvriendelijkheid continu onder de aandacht geweest.
18 juli 2012
XENON100 zet recordlimieten voor donkere materie  ⇒
Wetenschappers van de XENON-collaboratie hebben een nieuw resultaat aangekondigd in hun zoektocht naar donkere materie. De analyse van 13 maanden aan data genomen met de XENON100-detector in het Gran Sasso Laboratorium in Italie is begin juli afgerond. Op basis van deze data hebben zij geen bewijs gevonden voor het bestaan van 'Weakly Interacting Massive Particles' (WIMP's), de belangrijkste kandidaat voor donkere materie. Twee kandidaat-events die geobserveerd werden zijn statistisch consistent met 1 verwachte event van achtergrondstraling. Met dit resultaat blijft de gevoeligheid van deze detector ongeevenaard. Vergeleken met de voorgaande 2011 resultaten, is de gevoeligheid opnieuw verbeterd met een factor 3,5. Dit betekent een verdere beperking van de nieuwe fysica-modellen met WIMP-kandidaten en het draagt bij aan de verfijning van toekomstige WIMP-zoektochten. Een artikel over de resultaten zal worden ingediend bij Physical Review Lettersen op arXiv. Nikhef is betrokken bij de analyse en een belangrijke hardware-upgrade van XENON100. Daarnaast is Nikhef betrokken bij het nieuwe XENON1T-experiment dat in 2015 van start gaat. Hiervoor zullen Nikhef-onderzoekers en -technici een cryostaatvat en de ondersteunstructuur ontwerpen en bouwen. Daarnaast zorgen ze voor een deel van de elektronica en het data-aquisitiesysteem.
27 juni 2012
UvA ondertekent Memorandum of Understanding met Skolkovo Foundation ⇒
Rector magnificus prof. dr. Dymph van den Boom ondertekende op woensdag 27 juni namens de UvA een Memorandum of Understanding met de Skolkovo Foundation uit Rusland. Het memorandum is gericht op samenwerking in wetenschappelijk ICT-onderzoek, en ontwikkeling en valorisatie van innovatieve technologieen. Skolkovo is een grootschalig initiatief om in Rusland de vertaalslag te maken van fundamenteel onderzoek naar innovatie. Ten zuiden van Moskou wordt hiertoe een geheel nieuwe stad gebouwd: Skolkovo City. Ook is een nieuwe universiteit opgericht: Skolkovo Tech, in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology, MIT, een particuliere onderzoeksuniversiteit. Skolkovo Tech richt zich op de bevordering van wetenschappelijke kennis en de ondersteuning van technologische innovatie. Informatiewetenschappen en ICT in brede zin spelen een primaire rol in de plannen voor Skolkovo. Net als Rusland erkent Nederland het belang van fundamenteel ICT-onderzoek en innovatie. De UvA draagt met ondertekening van het Memorandum of Understanding bij aan het slaan van een brug op dit gebied tussen de Nederlandse universiteiten en Skolkovo. Bij de toekomstige samenwerking wordt gedacht aan gemeenschappelijk onderzoek, onder andere naar de manier waarop informatiewetenschap kan helpen bij computationele beslissingsondersteuning om complexe socio-economische problemen aan te pakken. Ook wordt gekeken naar de uitwisseling van staf en promovendi en naar gemeenschappelijke masterprogramma's. Prof. dr. Peter Sloot, hoogleraar Computational Science aan de UvA, is belangrijke schakel in het contact tussen de UvA en Skolkovo. In 2010 kende Rusland in het kader van zijn Leading Scientist-programma een onderzoekssubsidie van 3,3 miljoen euro toe aan Sloot.
13 juni 2012
Nederland, van Gouden Eeuw tot glanzende wetenschap →
Wat zou het leven zijn als we geen moed hadden om iets te proberen? 'Het citaat wordt toegeschreven aan Vincent van Gogh, maar het kan ook uitgesproken zijn door een overvloed aan andere Nederlandse visionairs, die, met name in handel, de wetenschappen en exploratie, een weg baanden die anderen vreesden te betreden. Of het nu gaat om landaanwinning en waterbeheer, de beurs, de eerste multinational, de eerste praktische telescoop of de eerste bevaarbare onderzeeer, Nederland heeft een rijke geschiedenis aan innovatie, geholpen door een Nederlandse bereidheid om te experimenteren en een praktische benadering om problemen op te lossen.
05 juli 2012
Nieuw lichtpad LOFAR in gebruik genomen ⇒

Op vrijdag 29 juni is een 10Gbit/s dynamisch lichtpad tussen SARA en de Rijksuniversiteit Groningen in gebruik genomen door LOFAR. Met deze verbinding worden twee locaties van het LOFAR Long Term Archive met elkaar verbonden. Het SURFlichtpad maakt onderdeel uit van een infrastructuur dat in het kader van het Europese 7e kader project NEXPReS voor de Europese radioastronomie wordt gerealiseerd. Het LOFAR Long Time Archive is een multi-tier storage archief met Tier-1 locaties in Groningen, Amsterdam en Jülich (Duitsland). Met het nieuwe dynamische lichtpad kunnen, wanneer dat nodig is, grote hoeveelheden data tussen de locaties worden getransporteerd.

© Nieuwsbrief