logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer augustus 2012
Activiteiten
21 augustus 2012
26 september 2012 - BiG Grid and beyond in de Beurs van Berlage, Amsterdam ⇒
Op woensdag 26 september organiseert het BiG Grid project de bijeenkomst 'BiG Grid and beyond" in de Beurs van Berlage te Amsterdam. In het ochtenprogramma spreken onder andere Mike Cohen (UvA), Mathijs van Dijk (School of Management Erasmus Universiteit) en Timo Breit (eBiogrid/UvA). Deze gebruikers vertellen over hun ervaringen met de infrastructuur en de ondersteuning die zij in de afgelopen 6 jaar hebben gekregen. Ook blikken zij vooruit op de toekomst. In het middagprogramma spreken Marco de Vos over Astron/Lofar, Paul de Bakker over Life Sciences/Humane Genetica en Peter Doorn over DANS/SSH. Jos Engelen, voorzitter van NWO, en Amandus Lundqvist, voorzitter van SURF, geven hun visie op het belang van deze infrastructuur voor het onderzoek in Nederland. De opgebouwde faciliteiten en expertise van het project BiG Grid zijn vanaf 2013 geintegreerd in de door SURF geco-ordineerde nationale e-Infrastructuur, die is opgenomen op de Nationale Roadmap voor Grote Onderzoeksfaciliteiten in Nederland.
OGF nieuws
17 augustus 2012
8-10 oktober 2012 - OGF36 in Chicago, Illinois ⇒
Het 36e Open Grid Forum wordt van 8 tot en met 10 oktober 2012 georganiseerd in Chicago, Illinois. OGF36 vindt plaats samen met eScience 2012, de GLIF All-hands meeting en de Microsoft eScience Workshop. OGF36 zal zich concentreren op groepsessies en BoF sessies.
Cursussen en evenementen
07 augustus 2012
3 september 2012 - Groot Twitterdebat Kennis en Innovatie ⇒
NWO organiseert samen met o.a. VSNU, KNAW, TNO en HBO-raad een groot twitterdebat op de dag van de opening van het academisch jaar. Op 3 september dagen politici, prominenten uit het bedrijfsleven en topwetenschappers elkaar en anderen uit om te discussieren over de toekomst van de kenniseconomie van Nederland. Hoe kan excellent wetenschappelijk onderzoek worden gewaarborgd? Hoe behoudt Nederland een sterke concurrentiepositie? Wat is er nu nodig om Nederland een gezonde toekomst te geven? Volg @NWONieuws via Twitter en volg het debat via #kennisdebat.
09 augustus 2012
5 september 2012 - CineGrid event in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam ⇒
Op 5 september 2012 presenteert SARA een interactieve demo op CineGrid 2012. In Pakhuis de Zwijger in Amsterdam vindt die dag een uniek evenement in Nederland plaats waar cinema, video, wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen rond de productie, transmissie en vertoning van video met een extreem hoge resolutie. De wereld van cinema, tv en video verandert snel. Nieuwe camera's maken een extreem hoge resolutie (4K) voor vrijwel iedereen bereikbaar. Maar wat betekent dat voor filmmakers, producenten en distributeurs? En voor wetenschappers, technici en het onderwijs? De vraag is niet langer of 4K eraan komt, maar wat je ermee doet. Dit jaar is het thema dan ook: De toekomst met 4K. In samenwerking met de Nederlandse Film en Televisie Academie (NFTA) verzorgt de Visualisatie groep van SARA een demo die zich op twee verschillende locaties tegelijkertijd voltrekt: in Pakhuis de Zwijger (locatie 1) en bij SARA zelf (locatie 2). Op locatie 1 wordt een 4K camera verbonden met een bewegings- en lensdata tracker. De camera staat voor een 'green screen'. Het 4K camerabeeld wordt samen met de lensdata (zoom en focus) over een dynamisch lichtpad gestuurd naar locatie 2. Daar wordt op een CPU cluster het 4K camera beeld 'realtime gekeyed' en gecombineerd met een 3D computermodel. De virtuele camera in het computermodel wordt aangestuurd door de bewegings- en lensdata van de fysieke 4K camera. Dit eindbeeld wordt via het dynamisch lichtpad weer teruggestuurd naar locatie 1 en vertoond op een 4K scherm. Wanneer er op locatie 1 een acteur voor het 'green screen' bijvoorbeeld op een bankje gaat zitten, dan is dit te zien op het 4K scherm met achtergrond uit het 3D model. Camerabewegingen en instellingen van de lens worden overgenomen in de achtergrond. De omgeving met de acteur geeft daardoor de beleving van een reële filmset. Op die manier kunnen filmscenes al in hoge resolutie worden ge(pre)visualiseerd.
10 augustus 2012
12 september 2012 - EC Informatiedag over Future Internet PPP Call 2, Objectieven 1.8 & 1.9 ⇒
Op 12 september 2012 organiseert de Europese Commissie een Informatiedag over Call 2, Objectieven 1.8 en 1.9 met als thema Future Internet PPP aan de Beaulieulaan 25, Zaal 0/S1, 1160 Brussel, Belgie. Dit eendaagse event biedt de gelegenheid om kennis te maken met de Objectieven 1.8 en 1.9 van Call 2 over het Future Internet PPP en om partnerschappen van hoge kwaliteit op te bouwen. De Informatiedag biedt een platform om onderzoekers te ontmoeten met gelijkaardige of aanvullende onderzoeksinteresses om consortia op te zetten voor projectvoorstellen. U krijgt ook informatie over de reikwijdte van Objectieven 1.8 en 1.9, en over hoe ze in relatie staan met het huidige en toekomstige werk binnen het algemene FI-PPP programma. U kunt gratis registreren voor dit event maar de plaatsen zijn beperkt dus snel wezen is de boodschap.
17 augustus 2012
12 september 2012 - Workshop Genomics e-Infrastructuur ⇒

Op woensdag 12 september 2012 van 9.00 - 13.00 uur (incl. lunch) organiseren SARA en SURFnet een workshop in het kader van SURFnet lichtpaden. De workshop laat zien hoe er gebruik kan worden gemaakt van de e-Infrastructuur zoals opgeleverd in het kader van het Genomics Enlighten Your Research 3 project. De ochtend is primair bedoeld voor eindgebruikers, maar is zeker ook interessant voor ICT verantwoordelijken. Zij zijn dus ook van harte welkom om te zien door wie en hoe de infrastructuur binnen hun instelling gebruikt zal worden. 's Middags organiseert SURFnet een seminar over 'De uitdaging van het delen van medische onderzoeksdata'.

06 augustus 2012
25 september 2012 - Vendordag Open Unified Communications in Utrecht ⇒
De SIG Unified Communications organiseert op 25 september 2012 bij SURFnet een Vendordag met als thema 'Open Unified Communications'. Steeds meer universiteiten en hogescholen bieden Unified Communications oplossingen aan. Er zijn echter ook veel universiteiten en hogescholen die hierover nog geen beslissing hebben genomen. Daarom wil SURFnet een aantal aanbieders van Unified Communications oplossingen zoals Polycom, Cisco, Microsoft, NextPlane, en eZuce direct in contact brengen met afnemers. Tijdens de bijeenkomst staat de vraag centraal hoe open de Unified Communications oplossingen zijn. Wordt er bijvoorbeeld al gebruik gemaakt van open standaarden om te integreren met de reeds aanwezige applicaties of om instellingsoverstijgend te kunnen communiceren? De leveranciers van Unified Communications oplossingen geven hierop hun visie.
17 augustus 2012
26 september 2012 - 18e IDGF tutorial en workshop in Londen, UK ⇒

De 18e workshop van de International Desktop Grid Federation (IDGF) vindt plaats op 26 september 2012 van 14u00 tot 18u00 aan de Universiteit van Westminster in Londen, UK. De workshop wordt samen georganiseerd met de 8e BOINC Workshop, die wordt gehouden op 27–28 september 2012 en met de kick-off meeting van het nieuwe IDGF support project, op 24-26 september, 2012. Het programma bestaat uit een overzicht van IDGF, de IDGF relatie met institutionele Desktop Grid systemen en met het overhevelen van toepassingen; een voorstelling van de nieuwe projecten IDGF-SP, Citizen Cyberlab en SOCIETIC; en een panel discussie over de samenwerking tussen de verschillende eScience en desktop grid projecten.

Ledennieuws
17 augustus 2012
Lisa opgewaardeerd ⇒
Een deel van het Lisa systeem werd opgewaardeerd. Gebruikers hebben nu het voordeel dat ze meer en grotere berekeningen tegelijkertijd kunnen opstarten. De update bestaat uit 144 Dell 2650L nodes, elk met 16 cores en 32 Gbyte aan geheugen. De file servers zullen worden opgewaardeerd tot een totale capaciteit van 100 Tbyte. De rekenkracht van het Lisa systeem groeit daarmee van 20 Tflop tot 30 Tflop. Sedert 2012 wordt Lisa gesubsidieerd door SURF, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en HIMS.
17 augustus 2012
SARA opent Call voor Toepassingen voor de Wim Nieuwpoort Award 2012 ⇒
Om de schaalbaarheid van toepassingen te verbeteren, werd de Call voor voorstellen voor de jaarlijkse Wim Nieuwpoort Award, editie 2012, geopend. Deze award werd genoemd naar de stichter van de nationale high-performance computer infrastructuur in Nederland, professor emeritus Wim Nieuwpoort van de Universiteit van Groningen. Wim Nieuwpoort was voorzitter van het Wetenschappelijk Comite (WGS) van NWO/NCF en tijdelijk directeur van SARA. De jaarlijkse Award wordt toegekend aan het onderzoeksteam, gehuisvest aan een Nederlandse universiteit of wetenschappelijk instituut, dat bewijst een degelijke wetenschappelijke toepassing efficient te kunnen draaien op een groot deel van de Nederlandse grote HPC-systemen zoals Huygens en/of Lisa. In samenwerking met het Wetenschappelijk Comite van NWO is SARA verantwoordelijk voor de beoordeling van de voorstellen. De Wim Nieuwpoort Award 2012 bestaat uit een bedrag van 5000 euro en een bezoek aan de jaarlijkse Supercomputing Conferentie in november 2013 in de Verenigde Staten. Tijdens deze conferentie worden de onderzoeks- en schaalbaarheidsresultaten getoond in de Nederlandse booth. Uiterlijke datum voor het indienen van een voorstel is 1 oktober 2012.
18 juli 2012
PRACE en XSEDE lanceren call voor Expressions of Interest voor gezamenlijke toegang voor internationale teams ⇒
PRACE en XSEDE slaan de handen in elkaar om samenwerkingsverbanden te bevorderen tussen Amerikaanse en Europese wetenschappers en ingenieurs. PRACE en XSEDE hebben daarvoor een gezamenlijke call gelanceerd voor Expressions of Interest. Amerikaanse en Europese onderzoekers die willen samenwerken met gebruik van PRACE en XSEDE resources en diensten om wetenschappelijke ontdekkingen te stimuleren worden uitgenodigd om hierop in te gaan. Kandidaturen worden verwacht via prace-xsede@prace-ri.eu en dit voor 15 september 2012.
20 juli 2012
Europa's snelste supercomputer SuperMUC geeft PRACE een voorsprong ⇒
Op 20 juli 2012 werd SuperMUC, Europa's snelste en uitermate energie-efficiente supercomputer met een piekcapaciteit van meer dan 3 petaflops, ingewijd door de Beierse Academie voor Wetenschap en Menswetenschappen. SuperMUC was reeds betrokken in de 4de PRACE Reguliere Call voor Voorstellen en 200 miljoen SuperMUC core uren - van de 1.134 miljoen core uren uit de globale Call - werden toegewezen aan top onderzoeksprojecten. Het Leibniz Supercomputer Center (LRZ) dat de SuperMUC beheert, liet de inwijding samenvallen met de festiviteiten rond de 50ste verjaardag van het LRZ. SuperMUC is de nummer vier op de wereldwijde TOP500 lijst van snelste supercomputers. Het gaat om een IBM systeem x iDataPlex dat bestaat uit 155.000 cores. Onderzoekers beschikken over 330 Terabyte aan hoofdgeheugen. De interconnect is een non-blocking InfiniBand Netwerk met Fat Tree topologie.
16 augustus 2012
Special Interest Group werkt nationaal samen aan management en toegang onderzoeksdata →
Sinds kort maakt de Special Interest Group (SIG) Research Data actief gebruik van het online platform SURFspace. Deze SIG, die net is opgericht, deelt kennis en ervaringen op het gebied van onderzoeksdata in Nederland. Specialisten en belangstellenden van hogeronderwijsinstellingen kunnen op SURFspace.nl/researchdata aansluiten bij de SIG en desgewenst bijdragen met eigen inzichten, kennis en ervaringen. De SIG organiseert jaarlijks een aantal thema-bijeenkomsten die worden aangekondigd via SURFspace. De SIG Research Data richt zich op het bevorderen van de samenhang in de initiatieven op het gebied van beheer, management en de toegankelijkheid van onderzoeksdata in Nederland. Naast het bundelen van kennis, verenigt deze SIG Nederlandse experts op het gebied van datamanagement en verbeterde toegang van onderzoeksdata. De SIG Research Data wil gezamenlijk kennis en ervaring met de juridische en infrastructurele aspecten van onderzoeksdata ontwikkelen. Dit geldt ook voor de ondersteuning aan onderzoekers door dataprofessionals. Het samenwerkingsverband ontwikkelt niet alleen een nationale visie en strategie op beheer en toegang. Ook identificeert, initieert en participeert de SIG in gemeenschappelijke (Europese) projecten. Belangrijke spelers op het gebied van onderzoeksdata in Nederland zijn vertegenwoordigd in de kerngroep van de SIG Research Data: NWO, DANS, universiteiten, RIVM, Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD), Netherlands eScience Center en SURF. Deze kerngroep komt jaarlijks zes keer bijeen.
13 augustus 2012
LHC experimenten brengen nieuw inzicht in de materie van het oeruniversum ⇒
Experimenten met zware ionen in de Large Hadron Collider (LHC) van CERN brengen meer inzicht en begrip in de werking van het oeruniversum. De ALICE, ATLAS en CMS samenwerkingsverbanden hebben nieuwe metingen verricht van het soort materie dat waarschijnlijk bestond in de eerste momenten van het ontstaan van het universum. De onderzoekers brachten hun resultaten naar voren op de 2012 Quark Matter conferentie in Washington DC. De nieuwe bevindingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de vier weken durende LHC run met lood ionen in 2011. Tijdens deze run werden 20 keer meer gegevens verzameld dan in 2010. Net na de Big Bang, waren quarks en gluons - de primitieve bouwstenen van de materie - niet begrensd binnen partikels zoals protonen en neutronen zoals heden. In plaats daarvan bewogen ze vrij in een staat van materie die we kennen als 'quark-gluon plasma'. Botsingen van lood ionen in de LHC, 's werelds meest krachtige deeltjesversneller, herscheppen in een snel verdwijnend moment de voorwaarden die sterk gelijken op die van het vroege universum. Door zowat een miljard van deze botsingen te onderzoeken, kunnen onderzoekers veel meer precieze metingen van de eigenschappen van materie verrichten onder deze extreme omstandigheden. Nikhef onderzoekers van de ALICE samenwerking hebben een betekenisvolle invloed op de natuurkundige kwesties die besproken werden tijdens de conferentie. In het bijzonder de boeiende observaties op de collectieve flow van charmed particles werden bereikt met straffe bijdragen van Nikhef en de Universiteit van Utrecht. Nikhef speelt ook een belangrijke rol in de discussie over de toekomstige metingen en de detector upgrades die hiervoor nodig zijn. Ook dit kwam uitgebreid aan bod tijdens de conferentie.
17 augustus 2012
Collaboratorium genomineerd voor prestigieuze AV Award ⇒
Het Collaboratorium is genomineerd voor de AV Awards 2012 in de categorie 'Collaborative communications project of the year'. In maart van dit jaar heeft SARA samen met het Netherlands eScience Center (NLeSC) een hightech multifunctionele visualisatie- en presentatieruimte voor wetenschappelijk onderzoek gerealiseerd. Dit Collaboratorium is tot op heden de enige in Europa in zijn soort en van deze magnitude. Het Collaboratorium is gebouwd door JNV BV en beschikt over een video wall die is uitgerust met 4x2 Full HD schermen met een totale resolutie van 7.680 x 2.160 pixels (16.6 Megapixel). Over het gehele oppervlak van de video wall ligt een 'multi-touch overlay' waardoor het scherm functioneert als een enorme smart tablet. De ruimte nodigt uit tot samenwerking en communicatie over en weer tussen gebruikers (lokaal en op afstand), in een informele omgeving en biedt excellente kansen voor samenwerking en technology transfer tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven. In totaal zijn er vijf genomineerden. De awards, die in het teken staan van excellentie in de professionele AV-industrie, worden uitgereikt op 12 oktober 2012 in Londen.
24 juli 2012
Het 500ste verbonden IP netwerk is een feit voor de Amsterdam Internet Exchange ⇒
De Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) heeft het 500ste unieke IP-netwerk toegevoegd aan de exchange. Nooit eerder heeft AMS-IX of enige andere Internet exchange zoveel netwerken met elkaar verbonden. Het aantal verbonden netwerken is een belangrijke factor bij het bepalen van de waarde van een Internet uitwisseling. Hoe meer onderling verbonden netwerken, ook wel peers genoemd, hoe meer bestaande partijen en nieuwkomers profiteren van de uitwisseling van IP-verkeer. Niet alleen vanwege de grote diversiteit en de oorsprong van de grote hoeveelheid verkeer, maar ook omwille van steeds meer prestaties van het netwerk en redundantie. Organisaties die deel uitmaken van de AMS-IX peering gemeenschap zijn ISP's, cloud en hosting bedrijven, mobiele en content providers, telecom carriers, VoIP, gaming en social media netwerken. Een van de ISP's is ook het 500ste verbonden IP-netwerk. Vanaf heden is kabel-tv en breedband internet service provider Serbia Broadband (SBB) in staat om peer-to-peer te gaan met gelijk welk van de andere netwerken die zijn verbonden met AMS-IX.
24 juli 2012
Europa zet concrete stappen voor het versterken van de Europese wetenschap →
Recent heeft Europa een aantal concrete stappen gezet om de Europese wetenschap te versterken. De Europese Commissie kondigde onder meer een call van 8,1 miljard binnen KP7 aan. Op 9 juli heeft de Europese Commissie in het kader van het Zevende Kaderprogramma (KP7) de grootste serie oproepen ooit tot het indienen van voorstellen voor onderzoek aangekondigd. Dit is tevens de laatste oproep binnen KP7. In totaal wordt 8,1 miljard euro beschikbaar gesteld voor projecten om het concurrentievermogen van Europa te verbeteren, om kwesties op het gebied van de volksgezondheid en de bescherming van het milieu aan te pakken, en voor het vinden van nieuwe oplossingen voor uitdagingen zoals de toenemende verstedelijking en het beheer van afval. De oproepen zijn zowel gericht op innovatie als op een reeks maatschappelijke uitdagingen, en bouwen een brug naar het Horizon 2020 programma, dat het EU-onderzoek in de periode van 2014 tot 2020 zal financieren.
10 augustus 2012
Slimmer zoeken in archieven door nieuw-ontwikkelde interface  →
Grote hoeveelheden data stromen iedere dag onze archieven binnen: kranten en boeken worden gedigitaliseerd, terwijl videomateriaal rechtstreeks digitaal aangeleverd wordt. Zoekmachinetechnologie wordt dan ook steeds belangrijker. Al het gedigitaliseerde materiaal biedt een schat aan informatie voor onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen, maar kunnen ze tussen deze zogenaamde 'big data' ook vinden wat ze zoeken? Volgens Marc Bron, promovendus bij het Intelligent Systems Lab Amsterdam (ISLA) aan de Universiteit van Amsterdam, hangt dat er van af. Van bepaald materiaal weten onderzoekers dat het in het archief zit en met welke zoektermen het terug te vinden is. Maar in het merendeel van de gevallen komen onderzoekers met een onderzoeksvraag naar het archief en moeten zij eerst op zoek gaan naar geschikt materiaal en de inhoud van het archief verkennen.
31 juli 2012
Nikhef-fysici ontwerpen nieuwe tests voor het Standaardmodel van de deeltjesfysica ⇒

Onderzoekers van het FOM-instituut Nikhef en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een nieuwe methode voorgesteld om het Standaardmodel van de deeltjesfysica te testen. Al jaren wordt in precisiestudies naar het zeldzame verval van zeer specifieke deeltjes, zogenaamde Bs-mesonen, naar "nieuwe fysica" gezocht. Tot nu toe zijn er nog geen minieme afwijkingen van het Standaardmodel gevonden. De onderzoekers hebben nu een nieuwe manier bedacht om in toekomstige metingen van het LHCb-experiment bij CERN verder naar nieuwe fysica te speuren. De resultaten van het onderzoek zijn op 25 juli in het gerenommeerde tijdschrift <em>Physical Review Letters</em> verschenen. Het onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van leden van de onderzoeksgroepen theoretische fysica en LHCb van Nikhef (Nationaal instituut voor subatomaire fysica) en de Vrije Universiteit Amsterdam. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) ondersteunen het onderzoek.

24 juli 2012
NWO investeert 37 miljoen in talentvolle jonge onderzoekers →
147 veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers kunnen de komende drie jaar hun wetenschappelijke ideeen verder uitwerken dankzij een Veni van NWO. Een Veni-financiering bedraagt maximaal 250.000 euro en is een van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te stimuleren. De jonge onderzoekers gaan bij universiteiten, instituten en ziekenhuizen door heel Nederland aan de slag. De wetenschappers doen onderzoek naar een breed scala aan onderwerpen, van filosofie-onderzoek over de verhouding tussen verbeeldingskracht en verstand, tot medisch onderzoek over hoe schadelijke kankercellen het best kunnen worden aangepakt en hoe mensen na een beroerte kunnen revalideren met een robot.
23 juli 2012
e-IRG Blue Paper over Data Management beschikbaar voor openbare consultatie →
e-IRG heeft een Blue Paper gepubliceerd over databeheer. De paper biedt een evaluatie van de Europese e-Infrastructuur service portfolio en identificeert er de opportuniteiten en uitdagingen van. De Blue Paper rapporteert over de huidige trends en kwesties en zet de beleidsaanbevelingen uit voor de verschillende sleutelgebieden, voornamelijk voor ESFRI (Europees Strategie Forum voor Onderzoeksinfrastructuren) projecten. Er dienen e-Infrastructuur instrumenten en resources ontwikkeld te worden in een globale context om de algemene experimenten van de onderzoekers te ondersteunen. Commentaren kunnen ingediend worden via bluepaper@lists.man.poznan.pl en dit voor 5 september 2012.
19 juli 2012
CURIE mooie aanwinst voor de PRACE portfolio →
Op 12 juli 2012 werd supercomputer CURIE, gehuisvest in Frankrijk en het tweede Tier-0 systeem in de PRACE portfolio, officieel ingewijd door Mevrouw Genevieve Fioraso, Frans minister voor Hoger Onderwijs en Onderzoek. Mevrouw Neelie Kroes, vice-voorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de Digitale Agenda, zond haar felicitaties via een vooraf opgenomen videoboodschap. CURIE's nieuwe architectuur heeft nu reeds haar belang bewezen voor een team van onderzoekers die de structuur van het hele observeerbare universum hebben berekend, vanaf de Big Bang tot op heden. Dit is een wereldpremiere. CURIE wordt door GENCI beschikbaar gesteld, werd ontworpen door Bull en beheerd bij het CEA Supercomputing Center. Het systeem werd stapsgewijs opengesteld voor Europese wetenschappers via de PRACE Reguliere en Voorbereidende Access Calls. Bestaande uit fat, hybride en thin nodes is het systeem volledig operationeel sedert 1 maart 2012. Met een peak performance van 2 petaflops, is CURIE, een Bull BullX systeem gebaseerd op de meest recente Intel Xeon technologie, een combinatie van grote rekencapaciteit, aangestuurd door meer dan 92.000 cores, en krachtige gegevensverwerkingscapaciteiten (meer dan 360 TB aan hoofdgeheugen en 15 PB via aangehechte disk).
25 juli 2012
Smile-database van NEMO en de UvA nu openbaar →
Ruim vierhonderd mensen van over de hele wereld hebben bijgedragen aan de meest uitgebreide lach-database ooit. Dankzij het project Science Live, mede mogelijk gemaakt door NWO en de KNAW, konden UvA-onderzoekers de lach van honderden NEMO-bezoekers vastleggen. Daardoor is er nu meer inzicht in wat er precies gebeurt met je gezicht als je oprecht lacht, en hoe dat beinvloedt hoe oud je lijkt. De database is openbaar beschikbaar.
© Nieuwsbrief