logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer oktober 2012
Activiteiten
26 september 2012
Mooi overzicht van BiG Grid resultaten tijdens BiG Grid and beyond →
Op 26 september jongstleden vond de bijeenkomst 'BiG Grid and beyond' plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De dag ging van start met een presentatie van Joeri van Leeuwen over "Extreme physics" in de ruimte gespot door LOFAR. Van Leeuwen is op zoek naar gravitationele golven in snel roterende pulsars met behulp van de BiG Grid e-infrastructuur. Gabriele Petznick van Philips lichtte een nieuwe methode toe om complexe biologische systemen zoals bloedvaten te analyseren. Maurice Bouwhuis van SARA presenteerde de resultaten van de BiG Grid gebruikersenquete. Bleek dat vooral Life Science wetenschappers tuk zijn op het invullen van enquetes. Life Science onderzoekers gebruiken zowat 2,8 miljoen CPU uren en versturen ongeveer 125.000 jobs per jaar naar de BiG Grid infrastructuur, wist Timo Breit van e-BioGrid te vertellen. Het zal trouwens niet lang meer duren voordat het analyseren van uw DNA met een USB stick tool kan uitgevoerd worden maar het vereist wel een boel rekenkracht. Ook de financiele wereld doet een beroep op BiG Grid om analyses te maken van zwarte gaten in liquiditeit, zoals Mathijs van Dijk van de Erasmus Universiteit liet zien. Volgens SURF-voorzitter Amandus Lundqvist draagt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de e-Infrastructuur een warm hart toe.
Cursussen en evenementen
04 oktober 2012
1 november 2012 - Tweede seminar over Privacy & de cloud ⇒

In het tweede seminar Privacy & de cloud: de stand van zaken, op 1 november, krijgt u verder inzicht in de juridische aspecten van cloud computing. Met onder andere de zienswijze die het CBP heeft gepubliceerd. Bent u als onderwijsinstellingen op dit moment bezig met het afsluiten van contracten met cloud providers of overweegt u dit te gaan doen? Tegen welke juridische vraagstukken loopt u aan? Daarnaast wordt tijdens het seminar ingegaan op de zienswijze die het College Bescherming Personengegevens (CBP) heeft gepubliceerd over clouddiensten van leveranciers uit de Verenigde Staten. Tevens komt het Juridische NormenKader aan bod dat SURF aan het opstellen is en wordt er stilgestaan bij het Rapport over de Patriot Act dat in opdracht van SURF is opgesteld. Wilt u uw ervaringen delen, laat dit dan weten aan Jocelyn Manderveld via jocelyn.manderveld@surfnet.nl .

17 oktober 2012
10-16 november 2012 - SC12 in Salt Lake City, Utah, USA ⇒

Traditioneel is Nederland goed vertegenwoordigd op de SC conferentie voor de beste en knapste koppen in supercomputing, de Internationale Conferentie van High Performance Computing, Networking, Storage en analyse. Zo werden er twee technische papers opgenomen in het programma die de SARA medewerkers Ronald van der Pol, Sander Boele and Freek Dijkstra als co-auteurs hebben, naast participatie van SURFnet. De eerste heeft als titel "Multipathing with MPTCP and OpenFlow" en de tweede "OpenFlow Services for Science: An International Experimental Research Network Demonstrating Multi-Domain Automatic Network Topology Discovery, Direct Dynamic Path Provisioning Using Edge Signaling and Control, Integration With Multipathing Using MPTCP". Het Contrail project is eveneens vertegenwoordigd op SC12 met een booth en een BoF sessie over interoperabiliteit in wetenschappelijke cloud federaties.

Ledennieuws
15 oktober 2012
Officiele start van Astron en IBM Center voor Exascale Technologie →
ASTRON en IBM lanceerden op woensdag 17 oktober officieel het ASTRON & IBM Center for Exascale Technology. In dit centrum, ondergebracht bij ASTRON in Drenthe, gaan wetenschappers en ingenieurs hoogstaand onderzoek uitvoeren voor de volgende generatie extra snelle, energiezuinige computersystemen, met toepassingen in de regio en in Nederland. Deze computersystemen maken het mogelijk om de gigantische hoeveelheid aan informatie van radiotelescopen, zoals de internationale Square Kilometre Array (SKA), de volgende generatie radiotelescoop, te lezen, op te slaan en te analyseren. In april van dit jaar werd de samenwerking tussen ASTRON en IBM bekend. In het afgelopen half jaar zijn er binnen het project vele ontwikkelingen geweest, waaronder de kick-off van het Users Platform. In het Users Platform kunnen bedrijven, industrie, universiteiten en overheden buiten Nederland meedoen aan het Center for Exascale Technology. Op deze manier kunnen zij bijdragen aan de doelen van het project en samenwerken met IBM- en ASTRON-wetenschappers.
08 oktober 2012
TERENA Networking Conference 2013 lanceert Call for Papers ⇒
Van 3 tot en met 6 juni 2013 organiseert TERENA samen met SURFnet in Maastricht de TERENA Networking Conference (TNC2013). TERENA is de koepelorganisatie van onderzoeksnetwerken in Europa. TNC2013 heeft als overkoepelend thema 'Innovating Together'. De jaarlijkse TERENA-conferentie brengt ongeveer vijfhonderd internationale bezoekers samen, die vier dagen lang meer dan veertig sessies kunnen bijwonen over netwerken en tussen de sessies door zelf kunnen netwerken. Uitgebreide abstracts van 600 tot 1200 woorden kunt u insturen tot 30 november.
16 oktober 2012
ERC Advanced Grant voor prof. Bart Jacobs ⇒
Prof. Bart Jacobs, hoogleraar Beveiliging en correctheid van programmatuur aan de Radboud Universiteit, ontvangt een prestigieuze Advanced Grant van de European Research Council (ERC) voor onderzoek naar kwantumberekeningen, logica en beveiliging. ERC Advanced Grants zijn beurzen van 2,5 miljoen euro per stuk, die individueel worden toegekend, aan de beste onderzoekers in Europa. Bart Jacobs doet onderzoek naar computerbeveiliging en naar technieken voor betere en veiliger software, zoals die bijvoorbeeld gebruikt wordt in privacygevoelige toepassingen als chipkaarten. Ook doet hij onderzoek naar hulpmiddelen om de veiligheid en correctheid van computerprogramma's vast te stellen. Kwantumberekingen zijn veelbelovend voor dit vakgebied. Kwantumberekeningen zijn gebaseerd op de wetten van de kwantummechanica. Ze bieden perspectief op nieuwe, snelle berekeningsmechanismen. Eerste toepassingen verschijnen op het gebied van computerbeveiliging, met name in het kwantumsleuteltransport of quantum key distribution, een betere manier om gegevens te versleutelen en beveiligen (cryptografie), en in het genereren van willekeurige getallen. Het doel van het ERC-project van Jacobs is om de kwantumtheoretische fenomenen op een wiskundig niveau zodanig te begrijpen en te interpreteren, dat ze geintegreerd kunnen worden in de modellen, logica's en formele methoden die informatici gebruiken. Dit moet resulteren in programmalogica's en modellen die helder en bruikbaar zijn voor informatici, in het bijzonder op het gebied van computerbeveiliging. Het daadwerkelijk, fysisch realiseren van kwantumberekeningen is een actief (ander) vakgebied, waar bijvoorbeeld de Nobelprijs natuurkunde van 2012 aan toegekend is. Een echte kwantumcomputer bestaat nog niet en is een grote technologische uitdaging. Het ERC-project van Jacobs bereidt de informatica voor op het moment dat zulke computers realiteit zullen zijn.
19 september 2012
SURFnet, Tele2 en Radboud Universiteit starten proef met 4G op de campus in Nijmegen ⇒
SURFnet heeft met Tele2 en de Radboud Universiteit een overeenkomst gesloten voor een proef met supersnel draadloos mobiel netwerk (4G of LTE), op de campus in Nijmegen. Tele2 is de tweede telecom provider in Nederland die met SURFnet en hoger onderwijsinstellingen in zee gaat om de meerwaarde van LTE te onderzoeken. De drie partijen onderzoeken niet alleen de onderwijskundige meerwaarde voor studenten en onderzoekers, maar daarnaast zal er ook onderzoek plaatsvinden naar de technische en organisatorische integratie van het huidige draadloze Wi-Fi netwerk van de universiteit met LTE. De partijen gaan de komende tijd vorm geven aan de verdere invulling van de proef. Er zal in ieder geval met twee verschillende use cases gestart worden. De eerste use case richt zich op het toepassen van LTE in de botanische kassen van de Radbouduniversiteit. De tweede use case zal de beveiligingsaspecten van de integratie van LTE met Wi-Fi netwerken als onderzoeksonderwerp hebben. De resultaten van deze pilot, zullen net als de pilot die SURFnet op dit moment voert met KPN, UU, HU en UMCU in Utrecht, openbaar worden gemaakt.
17 oktober 2012
Cloud onderzoekers tanken informatie bij tijdens Internet of Services Collaboration Days ⇒
Op 16 en 17 oktober 2012 vonden de Internet of Services Collaboration Days plaats in het Diamantcentrum in Brussel. De Europese Commissie heeft Software en Services samen met Clouds ondergebracht in een afdeling die geleid wordt door Ken Ducatel. Voor de volgende call voor cloud computing is er 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het totale budget aan subsidies voor deze call die op 15 januari 2013 afsluit, bedraagt 705 miljoen euro. Gedurende het event waren er presentaties van cloud projecten zoals CloudSpaces, U-QASAR, BigFoot, OSSMETER, PROSE, HARNESS, Euro Midas, RISCOSS, ARTIST, INDENICA, PaaSage, CloudScale, MARKOS, CELAR, OPENi, MODAClouds, Broker@Cloud, SERENOA, Contrail, Mosaic, en Cloud4SA. Ook werd het volgende Cloudscape gebeuren aangekondigd dat zal plaatsvinden op 27 en 28 februari 2013 in Brussel. Het is de vijfde conferentie in deze reeks. Het event bood tevens een overzicht van het volgende Kaderprogramma Horizon 2020. De EC belooft een soepeler subsidieschema en meer aandacht voor het MKB. Er zullen ook aansporingsprijzen in het leven geroepen worden. De eerste call in het nieuwe Horizon 2020 Programma gaat van start in november 2013 tijdens ICT 2013 in Vilnius en sluit af in het voorjaar van 2014.
15 oktober 2012
FOM wijst 6 miljoen euro toe aan veelbelovend natuurkundeonderzoek ⇒
De Projectruimte is een van de subsidie-instrumenten die Stichting FOM heeft om het uitvoeren van natuurkundig onderzoek te financieren. Tijdens de bestuursvergadering van 9 oktober jl. heeft het Uitvoerend Bestuur van FOM besloten uit de voorjaarsronde 2012 negen aanvragen te honoreren voor een bedrag van in totaal 4,1 miljoen euro. Op 3 juli had het Uitvoerend bestuur besloten reeds vier aanvragen uit deze voorjaarsronde voor een bedrag van 1,9 miljoen euro te honoreren, zodat in totaal 13 projecten voor een bedrag van 6 miljoen euro zijn gehonoreerd. De Projectruimte maakt kleinschalige projecten mogelijk voor fundamenteel onderzoek in de fysica met een vernieuwend karakter en een aantoonbaar wetenschappelijke, industriele of maatschappelijke urgentie, tot een bedrag van vier ton. Ook aanvragen uit de grensgebieden van de fysica komen in aanmerking voor deze subsidie, mits het onderzoek voldoende bijdraagt aan de natuurkunde. Als een belangrijke investeringscomponent aanwezig is of als er sprake is van een samenwerkingsproject kan het toegekende bedrag oplopen tot maximaal 5,5 ton. De Projectruimte kent twee rondes per jaar. De deadline voor de najaarsronde is op 24 oktober. Voor meer informatie over de Projectruimte kunt u contact opnemen met Erik Kreiter via erik.kreiter@fom.nl
10 oktober 2012
Europees strategisch forum voor onderzoeksinfrastructuren viert 10-jarig bestaan →
Deze maand viert het Europees Strategisch Forum voor onderzoeksinfrastructuren (ESFRI) zijn 10e verjaardag. Opgericht in 2002 door de EU-lidstaten en de Europese Commissie om de wetenschappelijke integratie van Europa te ontwikkelen en om het internationale bereik te vergroten, is ESFRI uitgegroeid tot een steeds belangrijker forum om ministeries en financieringsinstellingen te adviseren. Sommige geassocieerde landen zoals Albanie, Kroatie, IJsland, Israel, Liechtenstein, Montenegro, Noorwegen, Servie, Zwitserland en Turkije nemen ook deel aan ESFRI. De ministers voor Onderzoek hielden een informele bespreking van ESFRI tijdens de Raad voor Concurrentievermogen in Luxemburg.
12 oktober 2012
Contrail Platform-as-a-Service tool ConPaaS 1.0 nu beschikbaar →
Het Contrail project heeft ConPaaS 1.0 ter beschikking gesteld. Dit is een belangrijke versie die een aantal opmerkelijke verbeteringen biedt ten opzichte van de 0.9 versie. ConPaaS is een runtime-omgeving voor het hosten van applicaties in de cloud. Het is gericht op het aanbieden van de volledige kracht van de cloud aan applicatie-ontwikkelaars terwijl ConPaaS hen tevens beschermt tegen de bijbehorende complexiteit van de cloud. ConPaaS is ontworpen om zowel high-performance wetenschappelijke toepassingen en on-line web applicaties te hosten. Het automatiseert de volledige levenscyclus van een applicatie, met inbegrip van gezamenlijke ontwikkeling, implementatie, performance monitoring, en automatische schaling. Het draait op een groot aantal publieke en private clouds, en is gemakkelijk uit te breiden. Dit stelt ontwikkelaars in staat om hun aandacht te richten op applicatie-specifieke problemen in plaats van op cloud-specifieke details. U kunt de nieuwe versie uitproberen via ConPaaS Online .
04 oktober 2012
Eerste fase migratie SURFnet7 geslaagd ⇒

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de transitie van het SURFnet-netwerk naar SURFnet7. Als laatste locatie werd de Universiteit Maastricht gemigreerd naar de nieuwe omgeving. Alle IP-verkeer op het core netwerk loopt nu over SURFnet7. Hiermee is de eerst fase van de transitie naar het nieuwe netwerk succesvol afgerond. In de volgende fase, die tot eind van dit jaar loopt, worden de regionale ringen omgezet. Dit zijn ringen die in een keten van meerdere aansluitingen tussen twee grotere locaties in zitten. In 2013 worden de GigaMAN-ringen omgezet en worden de SURFlichtpaden gemigreerd naar SURFnet7. Daarmee zal de migratie naar SURFnet7 voltooid zijn. Met SURFnet7 krijgen aangesloten instellingen onder andere de mogelijkheid meerdere diensten op 1 netwerkpoort aan te sluiten, en kunnen zij zelf snel netwerkdiensten activeren of deactiveren.

11 oktober 2012
Neelie Kroes: De eerste en belangrijkste stap op weg naar een digitale markt is een cloud-friendly Europa ⇒
Eind september ontvouwde Neelie Kroes, Eurocommissaris Digitale Agenda, haar plannen voor het bevorderen van cloud computing binnen Europa. De eerste en belangrijkste stap op weg naar een digitale markt is namelijk een 'cloudfriendly' Europa, vertelde zij in haar lezing "Unleashing the potential of cloud computing in Europa". Ondanks de economische en andere voordelen van cloud computing zetten veel organisaties vraagtekens bij cloud computing, zoals de beveiliging van hun bestanden. Om het vertrouwen in de cloud te verhogen, stelt Kroes daarom onder meer voor om op Europees niveau gezamenlijke technische standaarden, certificeringen en juridische garanties op te stellen, evenals eerlijke terms & conditions. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling een eigen 'Europese super cloud' te ontwikkelen. Wel moeten publieke clouddiensten gaan voldoen aan Europese standaarden op het gebied van veiligheid, openheid en concurrentie. Voor het uitvoeren van de plannen heeft de Eurocommissaris tien miljoen euro beschikbaar gesteld. Door de samenwerking in SURF-verband heeft het Nederlandse hoger onderwijs een unieke positie om in deze Europese ontwikkeling voorop te lopen en het Europese beleid te beinvloeden. Intussen gaat SURF door met het formuleren van gemeenschappelijke eisen aan clouddiensten en het onderhandelen daarover met de markt.
15 oktober 2012
HealthGrid organiseert enquete ten behoeve van de Life Science Grid Gemeenschap ⇒
Naar aanleiding van het HealthGrid initiatief, dat nu zijn ondersteunende mechanismen heeft overgedragen aan de Life Science Grid Gemeenschap, werd de huidige enquete opgestart in het kader van een MBA proefschrift met betrekking tot het verzamelen van informatie over de behoeften van de Life Science gemeenschap; het beoordelen van welke verdienmodellen worden toegepast om een win-win relatie te creeren tussen de wetenschappelijke Life Science gemeenschap, computer wetenschappers en commerciele bedrijven; en het voorstellen van innovatieve benaderingen voor een grotere ondersteuning van de gemeenschap. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gedeeld met de Life Science Grid Gemeenschap (LSGC), de Life Science virtuele organisatie en de projecten met betrekking tot gedistribueerde computing-applicaties voor Life Science. Ook u kunt deelnemen aan de enquete. Het onderzoek zal lopen tot en met 4 november 2012.
15 oktober 2012
SARA, eScience Center en IMAU geven succesvolle demonstratie tijdens LambdaGrid Workshop ⇒
Tijdens de Jaarlijkse LambdaGrid Workshop - GLIF 2012, gaf SARA samen met het Nederland eScience Center (NLeSC) en het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU) een succesvolle interactieve demonstratie door middel van hoge resolutie wetenschappelijke visualisatie op afstand. Voor dit specifieke geval werd een gezamenlijke analyse van klimaatmodellen gemaakt. De demo benadrukte het belang van het beschikbaar hebben van state-of-the-art netwerken en visualisatie-infrastructuur voor samenwerking tussen onderzoekers, en voor het verbeteren en versnellen van het totale proces van wetenschappelijke ontdekking. De set-up van de interactieve demo gebeurde via drie kanalen: Henk Dijkstra (IMAU) nam deel via videoconferencing in Zuid-Afrika, Maarten van Meersbergen (NLeSC) en Michael Kliphuis (IMAU) bevonden zich in het Collaboratorium in Amsterdam, en Frank Seinstra (NLeSc), Paul Wielinga (SARA) en Tijs de Kler (SARA) waren aanwezig in het Electronic Visualization Laboratory (EVL) in Chicago. Toeschouwers bij GLIF in Chicago verklaarden dat het fascinerend is om te zien dat een groep van deskundigen klimaat, visualisatie-experts, netwerk experts en HPC-experts in staat waren om de krachten te bundelen bij het verkrijgen van de daadwerkelijke resultaten. SARA met Ronald van der Pol en Freek Dijkstra, Caltech / CERN, ICAIR en SURFnet organiseerden een demonstratie met de titel 'Data Streaming over een internationaal 10GE multipath OpenFlow Network'.
07 oktober 2012
EGI lanceert Schrijversprijs 2013 in samenwerking met iSGTW ⇒
De jacht op het Higgs-boson was ongetwijfeld het Grid computing verhaal van 2012. Nu kunt u meehelpen om de volgende grote ontdekking voor 2013 te vinden en 500 euro te winnen aan droom gadgets. De Europese Grid Infrastructuur lanceert de EGI Schrijversprijs 2013 in samenwerking met iSGTW. EGI nodigt onderzoekers en wetenschappelijke schrijvers van over de hele wereld uit om boeiende artikelen te sturen over praktische toepassingen van Grid computing in de wetenschap. De wedstrijd is verdeeld in twee categorieen, namelijk Onderzoekers: promovendi en wetenschappers in hun prille carriere - tot zeven jaar na het beeindigen van hun PhD - die gebruik hebben gemaakt of nog gebruik maken van Grid computing voor hun onderzoek. EGI neemt alle onderzoeksgebieden in acht van geesteswetenschappen tot geologie of andere domeinen. De tweede caterorie zijn Schrijvers. Deze categorie omvat iedereen met een interesse in wetenschappelijk schrijven - bloggers, freelancers, journalisten, studenten in wetenschappelijke communicatie. De prijs voor elke categorie is 500 euro aan elektronische gadgets van uw keuze. U kiest de gadgets en EGI betaalt de rekening. Uw artikel wordt tevens gepubliceerd op de website van EGI, in EGI's nieuwsbrief en op iSGTW - een wekelijks on-line tijdschrift gespecialiseerd in e-Science. De winnaars krijgen ook een gratis ticket voor het EGI Community Forum in Manchester, waar de prijsuitreiking zal plaatsvinden. Inzendingen kunnen worden gemaild naar press@egi.eu voor 25 januari 2013 en mogen niet meer dan 800 woorden lang zijn. De winnende inzendingen voor elke categorie zullen worden geselecteerd door een panel van EGI en iSGTW medewerkers.
15 oktober 2012
Nikhef onderzoekers Harry van der Graaf en Piet Mulders krijgen ERC Advanced Grant ⇒
De European Research Council (ERC) heeft twee Nikhef onderzoekers bedacht met een ERC Advanced Grant. Harry van der Graaf krijgt bijna 2,5 miljoen euro voor zijn zeer innovatief voorstel "MEMS-made Electron Emission Membranen". Harry van der Graaf stelt een radicaal nieuw en generiek type detector voor fotonen, elektronen en energetisch geladen deeltjes voor die niet alleen het opsporen van deeltjes in fundamenteel onderzoek verbetert, maar ook een direct spin-off effect heeft in toegepaste gebieden zoals medische beeldvorming of optische communicatie. De kern innovatie, een gestapelde set gebogen dynodes op een pixel chip op zich is een uiterst efficiente elektronendetector. Door aftopping van het systeem met een traditionele fotokathode kan een zeer gevoelige getimede fotonenteller worden gerealiseerd, beter dan alle bestaande foton detectoren. Door aftopping met een elektronenemissie-membraan wordt een detector gerealiseerd om deeltjes te traceren met een tijdsresolutie die veel beter is dan de huidige deeltjesdetectoren. Piet Mulders krijgt meer dan 2 miljoen euro voor zijn uitstekende voorstel "Quantum Chromodynamica at Work". Voor een periode van vijf jaar, zal de subsidie een programma voor Theoretisch Natuurkundig Onderzoek financieren gericht op het verdiepen van ons begrip van de structuur van de subatomaire deeltjes die zijn gemaakt van quarks en gluonen, ook wel partonen genoemd. Het doel is om nieuwe ideeen te genereren die kunnen helpen om via experimenten de geheimen te ontrafelen die ten grondslag liggen aan het standaard model van de deeltjesfysica.
12 oktober 2012
Rapport IViR biedt inzicht in rol Patriot Act bij gebruik cloud computing →
Het Instituut voor Informatierecht (IViR) heeft onafhankelijk onderzoek gedaan naar de toegang van overheden tot data die zich in de cloud bevinden. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van SURF, de ICT samenwerkingsorganisatie voor hoger onderwijs en onderzoek. Belangrijkste aanleiding voor het onderzoek zijn veel gestelde vragen over de Amerikaanse Patriot Act. Hoofdconclusie van het onderzoek is dat het voor hogeronderwijsinstellingen in Nederland zaak is zicht te krijgen en te houden op de condities waaronder justitie en veiligheidsdiensten toegang hebben tot data en de daarmee samenhangende risico's. Er moet daarbij verder worden gekeken dan de Patriot Act, die symbool staat voor meer wet- en regelgeving van de VS over overheidstoegang tot (cloud)data.
12 oktober 2012
Europese Unie lanceert nieuwe Cloud strategie en nieuwe DG CONNECT website ⇒

Commissaris Neelie Kroes heeft op 27 september 2012 een nieuwe richtlijn aangekondigd voor cloud computing. De DG CONNECT-eenheid E2 heeft een belangrijke rol gespeeld in deze belangrijke stap binnen de diensten van de Commissie. Onafhankelijk van de aankondiging over de cloud computing strategie, is de nieuwe website van het directoraat-generaal (DG) CONNECT nu live gegaan. Het is een nieuwe vorm om de uitdagingen van de digitale agenda voor Europa (DAE) weer te geven. De site is gerationaliseerd en gestructureerd om thema's die voor u belangrijk zijn gemakkelijker terug te vinden. De site is gestructureerd in thematische tabbladen en hun sub-hoofdstukken, die niet noodzakelijk samenvallen met specifieke eenheden van het directoraat-generaal. U vindt het merendeel van de onderwerpen met betrekking tot de eenheid "Software en Services, Cloud" onder het tabblad "Telecom & Internet". Aan de onderkant van de cloud pagina vindt u een link naar de webpagina met de aankondiging en de daarmee verband houdende documenten onder "Cloud". Op dit moment heeft u ook toegang tot het cloud hoofdstuk via de centrale foto carrousel met de hoogtepunten van de week. Deze carrousel wordt regelmatig vernieuwd, afhankelijk van de huidige acties en prioriteiten. De onderwerpen zijn onderling verbonden met de andere thematische gebieden van het DG en ook met andere diensten van de EU-instellingen. Deze onderlinge verbanden zullen worden onderstreept door de invoering relevante links, maar u kunt ook andere thema's verkennen. Onderzoeksgerelateerde onderwerpen blijven gehost op Cordis. Er is ook een tabblad 'Onderzoek & Innovatie' op de nieuwe website, maar deze onderwerpen hebben meer te maken met het beleid. Degenen onder u die geinteresseerd zijn in een specifiek gebied van onderzoek, kunnen gewoon doorgaan met het raadplegen van Cordis.

Jobcorner
11 oktober 2012
Ruhr Universiteit Bochum en Onderzoekscentrum Juelich werven wetenschappelijk software ontwikkelaar aan →

In het kader van de Duitse bijdrage aan de International LOFAR Radiotelescoop zijn de Ruhr-Universiteit Bochum (RUB) en het Forschungszentrum Juelich (FZJ) op zoek naar een software ontwikkelaar om het gebruik te ondersteunen van archief en high performance computing faciliteiten van het FZJ. LOFAR is een innovatieve, lage frequentie, multi-field diafragma-array telescoop die nieuwe technologieen en nieuwe software benaderingen gebruikt. LOFAR heeft zijn inbedrijfstelling achter de rug en is begonnen met het produceren van unieke gegevens in het relatief onontgonnen spectrale venster onder de 200 MHz. Men is op zoek naar kandidaten die een Master/PhD hebben in software engineering of natuurkunde / sterrenkunde, beschikken over uitstekende vaardigheden in het programmeren in de talen C + +, Fortran, Python, ervaring hebben met programmeersoftware voor parallelle architecturen (incl. MPI), met gedistribueerde en/of HPC-toepassingen, met Grid instrumenten (EGI / gLite / SRM / dCache), zelfstandig kunnen werken in een Europees team van ontwikkelaars, in staat zijn om een brug te slaan tussen wetenschappelijke gebruikers, software ontwikkelaars en systeembeheerders, beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van het Engels, en bereid zijn om te reizen op een regelmatige basis. Kandidaturen zijn welkom tot 4 november 2012 via dettmar@astro.rub.de

© Nieuwsbrief