logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer november 2012
Activiteiten
19 november 2012
10 januari 2013 - Nieuwjaarsreceptie in Het Sieraad te Amsterdam ⇒
Inmiddels een gevestigde traditie: om het nieuwe jaar goed te beginnen nodigen meer dan twintig nationale en internationale organisaties uit de internetwereld u uit voor hun gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 10 januari 2013 in Amsterdam. Lokatie is "Het Sieraad" in Amsterdam. Van e-infrastructuur tot .nl, van digitale burgerrechten tot en met digitale certificaten, van toegankelijkheid voor blinden tot hosting providers - iedereen doet mee. En er is genoeg te bespreken, want het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest voor het internet. Tijdens de avond zelf zijn er parallel aan het grootschalige 'social event' ook de nodige inhoudelijke activiteiten, waaronder het traditionele voorzittersdebat. en een aantal interessante 'lightning talks'. Heeft u zelf een idee voor een pittige lightning talk van maximum 10 minuten, neem dan contact op met de organisatie via ny2013pc@ripe.net
12 november 2012
Carl-Christian Buhr, kabinetsmedewerker van Neelie Kroes, geeft lezing over Europese Digitale Agenda bij NLeSC →
Carl-Christian Buhr is lid van de directe staf van Neelie Kroes. Op uitnodiging van het Netherlands eScience Center (NLeSC) kwam hij naar Amsterdam om over de Europese Digitale agenda te spreken. De Digitale Agenda is een verzamelbegrip, waaronder 101 verschillende projecten zijn geplaatst. Van die projecten zijn er inmiddels 38 gerealiseerd. 49 projecten liggen op schema en slechts bij 14 van de 101 is er een achterstand opgelopen. Na de afronding van de Europese begroting wordt nagegaan hoeveel fondsen er voor welk project beschikbaar zijn. De EU is afgestapt van de bekende Framework Programmes (FP's), die een looptijd hadden van 7 jaar en een publiek-private samenwerking beoogden. Het recept was eenvoudig: een bedrijf dat een nieuw product wilde maken, kon aankloppen bij Europa voor geldelijke ondersteuning. Voor elke euro die het bedrijf inlegde, betaalde de EU ook een euro. Het volgende Europese Programma werd Horizon 2020 gedoopt. Dat wordt het plan voor de jaren 2014 tot en met 2020. Het hoeft bij het nieuwe programma niet meer te gaan om direct bruikbare producten, ook plannen voor algemene innovatie passen nu onder die paraplu. Het onderzoek in het nieuwe programma zal gericht worden op maatschappelijke uitdagingen, gezondheid, transport, excellence, concurrentiekracht, enz. Hoeveel geld er beschikbaar zal worden gesteld voor Horizon 2020 is nog niet geweten. In ieder geval wordt Open Access een vereiste voor alle wetenschappelijke publicaties binnen Horizon 2020.
Cursussen en evenementen
30 oktober 2012
28-29 november 2012 - Landelijk Architectuur Congres voor de Digitale Wereld in Nieuwegein ⇒
Het Landelijk Architectuur Congres is na 13 edities een begrip in de Nederlandse architectuurwereld. Dit event voor architecten in de wereld van organisatie en IT vindt dit jaar plaats in Nieuwegein op 28 en 29 november 2012, met ruim 700 deelnemers, aansprekende internationale keynotes, CIO Panel, 50 actuele track sessies, LAC-stages, tutorials, workshops en nog veel meer. Leer, deel en connect samen met IT-architecten en -professionals, gebruikers, CIO's en leveranciers met dit jaar als centrale thema: 'De Open Architect'. Gedurende 2 dagen zijn er 10 tracks met ieder 5 lezingen, 50 tracklezingen dus in totaal. De behandelde thema's zijn Community Based Architecture, Security, Architectuur in een Extended Enterprise, Hack de Overheid, Kun je Architectuur leren?, Visualisatie, Enterprise Interoperability met Semantiek, State of the Art Onderzoek, Agile Architectuur en Handige Hulpmiddelen voor de Open Architect. Dag 1 wordt afgesloten door een CIO-Panel, met als thema: de State-of-the-Art Architectuur in Nederland. De deelnemende CIO's zijn Koos Veefkind (DNB), Kees Jans (Luchthaven Schiphol) en Jeroen Tas (Philips). Victor Deconinck, bekend uit de wereld van radio en TV, modereert het panel.
01 november 2012
3-4 december 2012 - e-IRG Open Workshop in Amsterdam →
De Nederlandse e-IRG delegatie organiseert op 3 en 4 december 2012 een e-IRG Open Workshop in het West-Indisch Huis aan de Herenmarkt 99 in Amsterdam. Het gaat om een e-IRG bijeenkomst over de kwesties rond gegevens. De gegevens vormen de informatie die nodig is om de grote uitdagingen van de mondiale stabiliteit met betrekking tot gezondheid, klimaat, maatschappij, energie, enz., aan te pakken en een bijdrage te leveren aan de vele zogenaamde kleine wetenschappelijke uitdagingen die kunnen leiden tot nieuwe doorbraken in het wetenschappelijk inzicht. Big data - zowel de toenemende hoeveelheid ruwe gegevens die door nieuwe generaties van hard- en software geproduceerd worden en de groeiende berg long-tail data - zijn de bron van nieuwe ontdekkingen in de data-georienteerde en data-intensieve wetenschap. e-Infrastructuur gebruikers, aanbieders en beleidsmakers worden uitgenodigd om de e-IRG workshop bij te wonen en deel te nemen aan de besprekingen.
14 november 2012
4 december 2012 - Big Data, NoSQL en Analytics in Hilversum ⇒
De Powersessie over Big Data, NoSQL en Analytics is een uniek seminar waarin kritisch en onafhankelijk de populaire NoSQL en Big Data ontwikkelingen onder de loep worden genomen door database- en datawarehousespecialist pur sang Rick van der Lans. Het event vindt plaats in het Amrath Hotel Lapershoek te Hilversum. Big Data, Hadoop, NoSQL, analytical databaseservers, Mapreduce, appliances zijn de populaire termen van vandaag. Maar zijn dit tijdelijke hypes? Is dit technologie voor alleen de grote, bekende websites, zoals Bol.com, Amazon, LinkedIn, Twitter en Facebook, of heeft deze technologie wel degelijk de traditionele organisaties iets te bieden? In dit seminar worden deze nieuwe ontwikkelingen helder toegelicht en wordt duidelijk gemaakt hoe, waar en waarom ze zeer relevant kunnen zijn voor meer traditionele organisaties. Tijdens het seminar zullen voorbeelden van toepassingsgebieden van Big Data data gegeven worden. Een belangrijk toepassingsgebied is uiteraard analytics. Big data applicaties maken vormen van analytics mogelijk waarvan veel organisaties momenteel alleen kunnen dromen. Big data applicaties vereisen de opslag en verwerking van (soms extreem) grote hoeveelheden gegevens. Nieuwe NoSQL databaseservers, zoals Hadoop, CouchDB, Riak, MongoDB, zijn in staat om deze hoeveelheden gegevens en/of transacties te verwerken. Maar wat is hun geheim? Hoe kunnen zij meer verwerken dan de meer traditionele databaseservers? Er wordt ingegaan op de speciale technieken die zij inzetten om Big Data te kunnen verwerken. Rick van der Lans bespreekt onder andere de aparte opslagformaten, de wijze van parallellisatie en transactiemechanismes (CAP). Ook Mapreduce zal hierbij uitgebreid aan bod komen.
15 november 2012
13 december 2012 - Focus on Demand in Bussum ⇒
Voor de tiende keer wordt het congres "Focus on Demand" gehouden in Spant, te Bussum op 13 december 2012. De organisatie van de vraagkant van IT wordt steeds belangrijker, zeker in een steeds sneller en meer veranderende wereld waarin steeds nieuwe en ontwrichtende technologieen het beeld bepalen. Vandaar het thema: "Succesvol transformeren". Tijdens het congres wordt u bijgepraat - en mag u zelf ook meepraten - over de laatste trends en ontwikkelingen en wordt gekeken naar een groot aantal succesvolle praktijkcases van juist die bedrijven die in deze roerige economische tijd hebben bewezen dat hun aanpak werkt. Vier technologieen worden gevat in 1 naam: Perfect Storm: vier golven die bij elkaar komen en waarvan het effect groter is dan de som der delen. De vier gebieden van de Perfect Storm - Cloud, Mobile, Social Media en Smart Systems - maken dat er 1 thema centraal staat: (big) data. Daarnaast is kenmerkend dat de toepassing van Perfect Storm veel makkelijker is voor de jongere generaties en dat de Perfect Storm technologie voor het eerst sterk door de business wordt gepusht, en niet vanuit IT. Kijkend naar cloud ontwikkelingen, naar nieuwe vormen van werken of naar samenwerken van organisaties met de buitenwereld middels open innovatie structuren, bezinnen organisaties zich op een nieuwe informatiestrategie. Welke elementen gaan werken? Wat is er nodig voor een succesvolle transformatie?
13 november 2012
22 januari 2013 - Big Data Forum 2013 in Almere ⇒
Op 22 januari 2013 vindt de tweede editie van het Big Data Forum plaats te Almere in het Van der Valk Hotel. Tijdens het Big Data Forum 2013 vertellen pioniers u hoe u een succesvolle Big Data strategie te ontwikkelt. U hoort hoe u het beste uit uw business data kunt halen. Door praktijkcases van o.a. het KNMI en Schiphol leert u hoe u van de kansen van Big Data kunt profiteren. U hoort hoe u uw data kunt gebruiken om uw business vraag te beantwoorden. Daarnaast leert u hoe u uit uw business data toepasbare inzichten haalt. Dit jaar staat een ervaren programma-adviesraad achter IIR. De invulling van het programma gebeurt in afstemming met deze experts. Zij kunnen putten uit hun brede praktijkervaring bij het aandragen van interessante onderwerpen en cases.
Ledennieuws
06 november 2012
Europese Commissie lanceert enquete voor belanghebbenden over DG CONNECT →
Het Directoraat-generaal Communicatie Netwerken, Content en Technologie (DG CONNECT) van de Europese Commissie stelt een beleid op, maakt programma's en genereert projecten met als doel de uitvoering van de Europese Digitale Agenda. Dit werk heeft een grote impact op veel mensen en organisaties. Om de voordelen van de hedendaagse ICT-ontwikkelingen te optimaliseren en de maatschappelijke veranderingen die hiermee gepaard gaan, aan te pakken, streeft DG CONNECT naar verbetering in de interactie met individuen, groepen en organisaties om ook daadwerkelijk de Digitale Agenda voor Europa uit te voeren. Daarom nodigt DG CONNECT belanghebbenden uit om deel te nemen aan deze enquete om iedereen beter van dienst te kunnen zijn. Deelnemen aan deze enquete kan tot en met 2 december 2012.
07 november 2012
KPMG en Vancis leveren gezamenlijk Big Data Analyse diensten ⇒
Op 7 november ondertekenden KPMG en Vancis een samenwerkingscontract, gezamenlijk zullen zij Big Data Analyse diensten leveren aan de Nederlandse markt. Voor steeds meer bedrijven vormt de groeiende hoeveelheid data een echte uitdaging. Dit geldt niet alleen voor de infrastructuur, waaronder opslagcapaciteit en rekenkracht, maar ook voor de vaardigheden om waardevolle informatie uit deze data te halen. Door samen te werken lanceren KPMG en Vancis een unieke Nederlandse Big Data dienst. Vancis zal zich richten op het hosten van de data, de Big Data infrastructuur en de service levels. KPMG levert de benodigde business consultancy en helpt partijen met het verzamelen en analyseren van de data. SARA, waarvan Vancis een spin-off is, neemt de rol van Hadoop-expert op zich. KPMG en Vancis voeren de eerste gesprekken met geinteresseerde partijen.
15 november 2012
Miljoenensubsidie voor UvA-onderzoek naar materie ⇒
Met de nieuwe NWO-subsidie "Zwaartekracht" van 18,3 miljoen euro krijgt het natuurkundig onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam een enorme impuls. Het bedrag wordt gebruikt voor onderzoek naar verschillende vormen van materie, onder meer gebruikt bij de ontwikkeling van bouwstenen voor kwantumcomputers. Het onderzoeksproject staat onder leiding van Erik Verlinde, hoogleraar Theoretische fysica aan de UvA, met nauwe betrokkenheid van Jan de Boer, hoogleraar Theoretisch natuurkunde aan de UvA. Het is een samenwerking tussen wetenschappers van de UvA, de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. Het onderzoek vindt plaats binnen het nieuw op te richten Delta-Institute for Theoretical Physics (D-ITP). Centraal staan de grote vragen over materie, op allerlei lengteschalen. Deze uitdagende theoretische vragen hebben betrekking op nog onbegrepen vormen van materie die zijn waargenomen, zowel in laboratoria als in het heelal. Zo gaat het bijvoorbeeld om de oorsprong van de onzichtbare 'donkere materie', de verklaring van supergeleiding bij hoge temperatuur, en het ontwikkelen van bouwstenen voor een kwantumcomputer. In het programma "Zwaartekracht" krijgen zes onderzoeksteams van verschillende Nederlandse universiteiten geld om de komende tien jaar samen excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma's op te zetten. Minister Bussemaker stelt hiervoor 167 miljoen euro beschikbaar.
12 november 2012
SARA kiest nieuwe supercomputer van Bull →

Bull bouwt een nieuwe supercomputer voor SARA, het nationale rekencentrum dat computercapaciteit biedt aan alle universiteiten en onderzoekscentra in Nederland. De nieuwe supercomputer wordt het snelste systeem in Nederland en kan meer dan 1 biljard berekeningen per seconde uitvoeren. Die rekenkracht is nodig voor onderzoekers die experimenten doen op het gebied van onder andere schone energie, klimaatverandering, watermanagement, het beperken van geluidshinder en het verbeteren van medische behandelingen. Er is meer en veel computercapaciteit nodig doordat onderzoekers met steeds grotere en complexe modellen en gegevensbestanden werken. De nieuwe supercomputer vervangt de huidige Huygens-computer bij SARA, die nu vijf jaar oud is en het einde van zijn levensduur heeft bereikt. In Nederland maken alle universiteiten en veel onderzoekscentra gebruik van de computercapaciteit van SARA. De nieuwe supercomputer zal ongeveer twintig keer sneller zijn dan het huidige systeem bij een vergelijkbaar energieverbruik.

29 oktober 2012
PRACE Regular Call 5 scoort records ⇒
PRACE heeft tijd toegekend op 6 Tier-0 high-performance computers voor 57 onderzoeksprojecten, waarvan sommige een record-hoeveelheid aan kernuren kreeg toegewezen. De 5e PRACE Regular Call for Proposals, geopend op 17 april 2012 en afgesloten op 30 mei 2012, heeft 80 aanvragen voor tijd ontvangen op een of meer van de 6 aangeboden PRACE systemen. Een record aantal van 57 voorstellen heeft ​​de diepgaande controle van het peer review proces doorstaan en werd bekroond met de kernuren die nodig zijn om hun onderzoek uit te voeren. Deze toewijzingen verhogen zeker de verwachtingen voor de te bereiken resultaten in de komende maanden.
06 november 2012
PRACE open Call for Proposals voor DECI-10 - Tier 1 ⇒

PRACE heeft op 5 november 2012 een Call geopend voor DECI-10 voorstellen met als sluitingsdatum 14 december 2012. De startdatum van toewijzing is 1 mei 2013 en dit voor 1 jaar. De Tier-1 machines die beschikbaar zijn, zijn de IBM Blue Gene/Q, Cray XE en Cascade, en een scala aan grote clusters waaronder GPU middelen uit Bulgarije, Tsjechie, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italie, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Zweden, Servie, Spanje, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. DECI stelt Europese onderzoekers in staat om toegang te krijgen tot de meest krachtige nationale (Tier-1) IT-middelen in Europa, ongeacht hun land van herkomst of de werkgelegenheid, dit om de impact van de Europese wetenschap en technologie op het hoogste niveau te verbeteren. De voorstellen moeten gaan om complexe, veeleisende, innovatieve simulaties die niet mogelijk zouden zijn zonder Tier-1-toegang. PRACE verwacht dat het ongeveer 40 voorstellen voor DECI-10 zal aanvaarden. Alle DECI voorstellen moeten worden ingediend per e-mail via deci-support@prace-project.eu met behulp van het standaard DECI voorstel sjabloon.

09 november 2012
SURFmarket start videoconferencing en samenwerking met Cisco WebEx op ⇒

SURFmarket heeft een overeenkomst gesloten met Cisco voor het aanbieden van WebEx, Cisco's clouddienst voor videoconferencing en collaboration. Hiermee kunnen studenten en medewerkers eenvoudig met elkaar samenwerken. WebEx is nu beschikbaar voor het gehele Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek. WebEx maakt het mogelijk om met elkaar te vergaderen en communiceren via WebEx-sessies. Door de koppeling aan de SURFconext-infrastructuur kunnen gebruikers inloggen met de inloggegevens van de eigen instelling. Online samenwerken kan hiermee niet alleen binnen de eigen instelling, maar ook met andere instellingen of organisaties. WebEx is beschikbaar voor zowel Windows als Mac en ook als app voor Android en iOS (iPhone en iPad). Het toevoegen van Cisco WebEx sluit aan op de keuze die SURF en het hoger onderwijs hebben gemaakt voor een gezamenlijke aanpak, die ervoor moet zorgen dat optimaal gebruik gemaakt kan worden van cloudapplicaties. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van cloud, maar ook naar beveiliging en privacy. Met behulp van cloudoplossingen kunnen instellingen kwalitatief hoogwaardige ICT-services leveren die voldoen aan de eisen van studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers.

07 november 2012
SARA en Vancis ondertekenen contract voor technology transfer →
Op 5 november 2012 ondertekenden SARA en Vancis een technology transfer-contract waarin beide partijen de mogelijkheid hebben om gezamenlijk projecten op te zetten om hun bestaande en te verwerven kennis te gaan delen. Deze niet-exclusieve samenwerking met Vancis maakt het voor SARA mogelijk met haar kennis en expertise bij te dragen aan de groeiende behoefte van de industrie, het MKB en de (semi-)publieke sector aan High Performance Computing en Big Data-diensten. Het eerste technology transfer-project heeft betrekking op de analyse van Big Data via het Hadoop rekencluster. Vancis neemt de marktbewerking voor haar rekening, SARA treedt op als Hadoop-expert. Big Data is een benaming voor verzamelingen van gegevens die zo groot of complex zijn dat de gebruikelijke middelen voor beheer en bewerking niet langer toereikend zijn. Niet alleen binnen wetenschappelijk onderzoek, maar ook bij het bedrijfsleven zijn de gevolgen van Big Data merkbaar. Bij dit project zet SARA haar jarenlange ervaring en expertise bij het behandelen van Big Data in.
13 november 2012
Almere kiest voor SPSS-analytics van IBM ⇒

Gemeente Almere gaat de predictive analytics-software van IBM (SPSS) inzetten om de dienstverlening aan haar inwoners te verbeteren. Almere is volgens IBM de eerste lokale overheidsorganisatie in Nederland die open data gaat integreren in de stedelijke operationele processen, om de beschikbare middelen beter te kunnen verdelen, aldus Sander Huisman van Computable. Met ongeveer tweehonderdduizend inwoners is Almere de jongste stad van Nederland en een van de snelst groeiende steden in Europa. Almere heeft de rijksopdracht om rond het jaar 2030 in omvang te verdubbelen. Om deze groei mogelijk te maken zal de analytische software van IBM de stad helpen meer inzicht te krijgen in de gegevens waarover deze al beschikt. Op deze manier kan Almere volgens IBM weloverwogen beslissingen nemen, sneller problemen oplossen en de operationele efficientie verhogen. Almere zal de analytics-oplossing voornamelijk gebruiken om de dienstverlening aan de inwoners te optimaliseren. In eerste instantie heeft Almere als doel om de toewijzing van subsidies en uitkeringen te verbeteren. Dankzij de IBM-software kan de stad dit tijdrovende en grotendeels handmatige proces veel sneller uitvoeren. De gemeente kan vanaf nu een grote hoeveelheid open data analyseren om bijvoorbeeld snel te bepalen welke inwoners recht hebben op een uitkering. Ook kan zo beter worden bepaald of bestaande regelingen nog steeds geldig zijn, of ze toegekend zijn op basis van correcte gegevens en wanneer er nader onderzoek nodig is. Verder zal de analytische software worden ingezet om methodes te ontwikkelen die sociaal-economische afwijkingen in de stad voorspellen, zodat Almere tijdig preventieve maatregelen kan nemen.

12 november 2012
Oak Ridge eist eerste plaats op in nieuwste TOP500 lijst met Titan →
Eerdere rapporten die Oak Ridge National Laboratory aanduidden als de plaats met de snelste supercomputer ter wereld bleken correct toen de 40e editie van de halfjaarlijkse Top500 lijst van 's werelds top supercomputers werd uitgebracht op 12 november 2012. Titan, een Cray XK7 systeem geinstalleerd in Oak Ridge, behaalde 17,59 Petaflop/s op de Linpack benchmark. Titan heeft 560.640 processoren, waaronder 261.632 NVIDIA K20x accelerator kernen. Door de eerste plaats op te eisen, verwees Titan de Sequoia in Lawrence Livermore National Laboratory naar de tweede plaats. Sequoia, een IBM BlueGene/Q-systeem, veroverde de eerste plaats in juni 2012 met een indrukwekkende 16,32 Petaflop/s op de Linpack benchmark. Met zijn 1.572.864 kernen, is Sequoia het eerste systeem met een miljoen of meer kernen. De andere top 5 systemen zijn Fujitsu's K computer geinstalleerd bij RIKEN Advanced Institute for Computational Science (AICS) in Kobe, Japan (nr. 3), een BlueGene/Q systeem met de naam Mira bij Argonne National Laboratory (nr. 4), en een BlueGene/Q systeem met de naam JUQUEEN van het Forschungszentrum Juelich in Duitsland (nr. 5), die werd opgewaardeerd en nu de meest krachtige machine in Europa is. En hoe is de situatie in Nederland? Nederland is wederom niet vertegenwoordigd in de Top500. Onze zuiderburen hebben wel een machine in de lijst. Op plaats 163 staat een HP machine bij het VSC/Flemish Supercomputer Center met een performance van 152.3 Tflop/s.
13 november 2012
XtreemFS 1.4 gelanceerd op Supercomputing 2012 ⇒
XtreemFS 1.4, een nieuwe stabiele versie van het Cloud bestandssysteem XtreemFS, is vrijgegeven. Deze release is het resultaat van bijna duizend veranderingen aan de code repository, en uitgebreide tests gedurende het hele jaar. Het team werkte zowel aan belangrijke verbeteringen aan de bestaande code als aan nieuwe functies. Deze versie bevat ook een bijgewerkte versie van de DIR/MRC replicatie en voegt fail-over ondersteuning voor DIR replica's toe. Omdat DIR/MRC replicatie zich nog in een zeer vroeg stadium bevindt, is deze functie bedoeld als technologisch voorproefje voor meer experimentele gebruikers. Het team stelde XtreemFS voor op de Supercomputing 2012 tentoonstelling bij de Contrail stand, als onderdeel van het Contrail project. Aangezien het evenement plaatsvond in Salt Lake City, Utah, koos het team voor "Salty Sticks" als release naam voor de 1.4 versie. Aangezien XtreemFS een open source project is, is het team voortdurend op zoek naar externe bijdragen en deze release kan hiervoor als een ideaal startpunt dienen. Eveneens nodigt het team XtreemFS gebruikers uit om een enquete in te vullen.
24 oktober 2012
Winnaars SURFnet - SIDN Campus Challenge bekend →
Vijf voorstellen zijn in de prijzen gevallen bij de Campus Challenge. De vijf winnaars ontvangen van SURFnet en SIDN, het bedrijf achter .nl, een geldbedrag van tussen de 275.000 en 500.000 euro om hun ingediende voorstel te verwezenlijken. Zelf dragen zij minstens hetzelfde bedrag bij. In totaal is er 2,1 miljoen aan prijzengeld beschikbaar. Met deze Challenge stimuleren SURFnet en SIDN instellingen om de ICT-infrastructuur op hun campus te verbeteren, zodat gebruikers de innovaties van het SURFnet-netwerk, zoals deze zijn gerealiseerd in het GigaPort3-project, optimaal kunnen gebruiken. De winnaars van de Campus Challenge creeren best practices voor de rest van de onderzoeks- en onderwijsinstellingen in Nederland, en inspireren hen zo om hetzelfde te doen. De winnaars zijn de Universiteit Twente, VU medisch centrum, de Rijksuniversiteit Groningen , het Leids Universitair Medisch Centrum en de combinatie van de onderzoeksinstituten AMOLF, het CWI en NIKHEF. Zij gaan met het prijzenbedrag dat ze winnen onder andere lichtpaden tot de werkplek, DNSSEC en IPv6 implementeren. Daarnaast gaan de instellingen via SURFconext diensten koppelen, bijvoorbeeld voor (het uitwisselen van) Big Data. Voorstellen konden worden ingediend op drie deelgebieden: Dynamic Networking, Dynamic Services en IP Networking. Tot de laatste categorie behoorde onder andere de implementatie van IPv6 en toevoegingen aan de veiligheid van het netwerk zoals DNSSEC. SURFnet stelt vanuit het GigaPort3-project in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. Deze middelen worden gefinancierd vanuit de FES-gelden. Voor DNSSEC stelt SIDN 100.000 euro beschikbaar.
22 oktober 2012
Belgie wordt het 25ste lid van PRACE ⇒
De PRACE Raad heeft Belgie verwelkomd als 25e lid van de onderzoeksinfrastructuur. Belgie zal vertegenwoordigd worden door DGO6 van de Waalse regering. Op 13 september 2012, ontving PRACE een formele aanvraag tot lidmaatschap van Belgie, vertegenwoordigd door het Operationeel Directoraat-Generaal Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst (DGO6 SPW). Op 9 oktober 2012 tijdens de 8e vergadering in Poznan, Polen, georganiseerd door het Poznan Supercomputing en Networking Center (PSNC), heeft de PRACE Raad formeel ingestemd met het verzoek voor het lidmaatschap van Belgie als lid vanaf oktober 2012. Tot en met de 4e PRACE Call for Proposals, heeft Belgie deelgenomen aan 2,6% van de PRACE projecten als leider of partner. Door middel van deze projecten profiteerde Belgie van 1,3% van de totale performance aangeboden door de PRACE hosting leden.
23 oktober 2012
Contrail project presenteert eerste complete set van interoperabele tools voor Cloud federatie  →
Cloud computing wordt meer en meer gebruikt. Echter, met het toegenomen gebruik, duiken er ook meer problemen op. Twee jaar geleden, ging het Contrail project van start om een aantal van deze zeer moeilijk op te lossen problemen aan te pakken. Nu, na een lange ontwikkelingsperiode en een uitgebreide testfase is de eerste reeks van tools voor samenwerking beschikbaar. Ze kunnen worden gebruikt als zelfstandige tools of als een geintegreerd geheel. Een eerste probleem is het verbinden van gegevensbronnen van verschillende leveranciers in een enkele bron voor de gebruiker terwijl de data provider de volledige controle over zijn gegevens bewaart. De Contrail oplossing is een Cloud-bestandssysteem, genaamd XtreemFS. Het is flexibel, betrouwbaar en heeft controle ingebouwd. Zo kun je bepalen waar ter wereld je gegevens moeten worden opgeslagen.
31 november 2012
Clouddiensten betrouwbaarder en veiliger via lichtpaden →
Op 1 oktober is het eerste telefoongesprek gevoerd over een lichtpad tussen telecomaanbieder OneXS en hogeschool Windesheim. Een lichtpad legt een directe, veilige en snelle end-to-end-verbinding. Instellingen kunnen zo clouddiensten gebruiken zonder de risico's die het reguliere internet met zich meebrengt. Lichtpaden zorgen voor een gegarandeerde bandbreedte en beschikbaarheid van de verbinding. Ook wordt de afgenomen dienst ongevoelig voor aanvallen - bijvoorbeeld man-in-the-middle of denial-of-service, omdat het communicatiepad geheel is afgeschermd van het Internet. Sinds afgelopen zomer biedt telecomaanbieder OneXS via NetherLight en SURFnet's lichtpaden haar diensten aan de SURFnet-doelgroep aan. Hierdoor kan iedere op SURFnet aangesloten instelling betrouwbare telefoniediensten afnemen in de cloud. Analoge lijnen of ISDN-verbindingen worden hiermee overbodig. Windesheim maakt nu gebruik van een OneXS SIP-trunk over het lichtpad van SURFnet. Hiermee beschikt Windesheim over een redundante en schaalbare oplossing, waarbij telefoongesprekken op de verschillende Lync-servers worden aangeboden. Doordat OneXS alle gangbare protocollen ondersteunt, heeft Windesheim de relatief dure Voice Gateway uitgefaseerd.
05 november 2012
Nieuw boek over Desktop Grid Computing is uit →
Een nieuw boek over Desktop Grid Computing werd gepubliceerd door CRC Press. Het boek, dat 388 pagina's en 15 hoofdstukken telt, verschijnt in de serie "Chapman & Hall/CRC Numerical Analysis and Scientific Computing Series" met ISBN nummer 9781439862148. De redactie werd verzorgd door Christophe Cerin, Universite Paris XIII, Villetaneuse, Frankrijk en Gilles Fedak, INRIA, Universiteit van Lyon, Frankrijk. Het boek laat zien hoe Desktop Grid Computing wordt gebruikt in verschillende gebieden, zoals bio-informatica en medische beeldvorming, het presenteert state-of-the-art methoden, modellen en technologieen, en onderzoekt het ontwerp van middleware en architectuur.
04 november 2012
AMS-IX doorbreekt de 2Tbps grens aan dataverkeer ⇒
Voor de derde keer dit jaar heeft AMS-IX een nieuw record. Nadat de Internet Exchange het 500ste unieke IP-netwerk in juli vorig jaar had toegevoegd, en het aantal van 1.000 klantenpoorten had bereikt halverwege oktober, heeft AMS-IX nu het piekaantal van 2 Terabit per seconde (Tbps) aan dataverkeer gebroken. Verschillende ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de verhoging van het piek dataverkeer bij AMS-IX. Het aantal aangesloten IP-netwerken is gegroeid. Meer mensen maken gebruik van mobiele apparaten met een internetverbinding. Ook videoverkeer is een enorme groeifactor. Het aantal legale video content providers in Europa is aanzienlijk toegenomen in de afgelopen twee jaar en meer nog zijn er te verwachten in de toekomst.
© Nieuwsbrief