logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner
Archief

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer januari 2013
Activiteiten
10 januari 2013
Nieuw VN telecom verdrag druk besproken tijdens Nieuwsjaarsreceptie ⇒
Voor de traditionele nieuwsjaarsreceptie verzamelden zo'n twintig nationale en internationale organisaties uit de internetwereld, waaronder ook het European Grid Initiative, ditmaal in "Het Sieraad" in Amsterdam. Een van de drukbesproken onderwerpen was het nieuwe telecom verdrag dat onlangs door de Verenigde Naties ondertekend werd. Het blijkt dat men er niet al te gerust in is. Olaf Kolkman van NLNet legde uit hoe het nieuwe verdrag tot stand kwam en sprak ook over de implicaties voor het internet en voor internationale e-infrastructuren. TIjdens het voorzittersdebat had Gridforum.nl voorzitter Cees de Laat het zelfs over het verdwijnen van internet. Al doelde hij meer op het feit dat iedereen tegenwoordig apps gebruikt zonder te weten wat die precies lokaal doen en wat ze onder welke voorwaarden van het internet halen. Dat het met het internet zelf niet goed gaat, is geen nieuws meer, of toch? De IPv4 IP nummers zijn nu echt op. Gebruik van IPv6 neemt niet snel genoeg toe. Is de grote internet kladderadatsch nu echt aanstaande? Het bleef nog lang gezellig in "Het Sieraad".
OGF nieuws
16 januari 2013
11-13 maart 2013 - 37e Open Grid Forum in Charlottesville, Virginia, USA ⇒
De 37ste editie van het Open Grid Forum - OGF37 - zal worden gehouden in Rice Hall aan de Universiteit van Virginia in Charlottesville, USA. Via workshops en groepssessies zal worden verder getimmerd aan de OGF missie en visie. Tijdens deze OGF conferentie is er ook een bezoek voorzien aan Monticello, het beroemde huis van "founding father" en voormalig President Thomas Jefferson. Voor het bezoek aan dit architecturale pareltje en aansluitend de receptie dient u wel apart te reserveren.
Cursussen en evenementen
13 januari 2013
30 januari 2013 - ScienceSoft Persistent Identifiers Workshop in Geneve, Zwitserland ⇒

Het European Middleware Initiative (EMI) organiseert op 30 januari 2013 de ScienceSoft Persistent Identifiers Workshop bij CERN in Geneve, Zwitserland. Het doel van deze eendags-workshop is om experten op het gebied van digitale informatie en identificatie van digitale objecten samen te brengen om te kijken naar de huidige status van specificatie, toepassingen, beleid, schema's en trends. In het bijzonder zullen de discussies gaan over de huidige status van permanente identificering voor software objecten en de relatie met andere digitale objecten. De behoefte aan permanente identificering, onderhoudbare identifiers die gebruikers toelaten om te verwijzen naar een digitaal object, zoals een e-print artikel, een afbeelding, een gegevensreeks of een installatiefile voor een softwarepakket, bestond reeds in de vroege jaren van het World Wide Web. Oorspronkelijk dienden URLs als netwerklokaties om toegang te krijgen tot digitale resources en deze op te halen. Maar URLs zijn in die zin onbetrouwbaar dat ze op lange termijn vaak niet meer werken. Hier komt de permanente identificering in beeld omdat zo informatie over een resource kan worden verkregen, zelfs als die niet langer online is. Het bijwonen van de workshop geeft u de mogelijkheid om bij te dragen tot de voortdurende inspanningen om software-informatie te integreren in digitale kennisnetwerken en te bepalen wat nodig is om dit te realiseren.

24 januari 2013
13 februari 2013 - DAS Workshop in Delft ⇒
De ASCI research school organiseert een eendagsworkshop op woensdag 13 februari 2013 over het Distributed ASCI Supercomputer (DAS) project, dat tot nu toe vier generaties systemen in 16 jaar heeft geproduceerd. Keynote spreker is Professor Renato Figueiredo van de Universiteit van Florida, de HPDC programme chair van dit jaar. De presentaties van de uitgenodigde sprekers zullen handelen over de relatie met SURFet en onderzoek voor cloud benchmarking. In het programma zijn er ook presentaties voorzien over projecten die uitgevoerd werden met verschillende DAS systemen en die prijzen hebben gewonnen, dit om de brede waaier aan systemen en toepassingsresearch te laten zien die uitgevoerd werd met deze unieke faciliteit. Onder de sprekers bevinden zich een VIDI winnaar en twee VENI bekroonden. De projecten die behandeld worden hebben de ICT Research 2012 Prijs ontvangen, de Enlighten Your Research 2011 Sustainability prijs, de IEEE SCALE 2010 challenge, vele TRECVID awards, en verschillende andere onderscheidingen ( http://www.cs.vu.nl/das4/achievements.shtml ). De workshop is bestemd voor iedereen die interesse heeft voor het onderzoek dat wordt uitgevoerd met DAS en alle partijen die de huidige of toekomstige DAS systemen willen gebruiken. Registratie is gratis.
15 januari 2013
28 februari 2013 - SURF Research and Innovation Event in Den Haag →
Wetenschappers presenteren aansprekende praktijkvoorbeelden van innovatief en creatief ICT-gebruik tijdens het SURF Research and Innovation Event op 28 februari 2013 tussen 9u30 en 17u00 in de Haagse Hogeschool in Den Haag. Wetenschappelijk onderzoek in de 21e eeuw is ondenkbaar zonder ICT-middelen en -methoden. Het Higgs-deeltje zou bijvoorbeeld nooit gevonden zijn zonder ICT. Onderzoekers tonen op 28 februari 2013 hoe multidisciplinair en data-intensief onderzoek wordt ondersteund en versterkt door en met ICT. Deze onderzoeksresultaten kunnen leiden tot nieuwe inzichten en grensverleggende onderzoeksvragen. Het SURF Research and Innovation Event 2013 nodigt onderzoekers en hun ondersteuners uit zich te laten inspireren door onderzoek waarin wetenschappers gebruikmaken van innovatieve en creatieve ICT-oplossingen. De dag biedt uiteenlopende best practices vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. De voertaal is Engels. Inschrijven kost 90 euro, drank en lunch inbegrepen.
Ledennieuws
21 december 2012
Tiende PRACE nieuwsbrief online beschikbaar ⇒
De tiende editie van de PRACE nieuwsbrief werd inmiddels gepubliceerd. In dit nummer kunt u lezen over simulatie-activiteiten aan de hand van grote plasmamodellen met betrekking tot de zon; Campus School 2012 in Ljubljana, Slovenie; PRACE-2P - studie over verbeteringen met gegevenstransfer; voortgaande evaluatie van nieuwe technologieen door PRACE; overzicht van het CRESTA project; PRACE events; en kort nieuws.
16 januari 2013
Hoe kan men toegang verwerven tot de nationale onderzoeksinfrastructuur? ⇒
Veel onderzoekers in Nederland zijn tijdens de afgelopen zes jaar vertrouwd geraakt met de BiG Grid e-Infrastructuur. De toegang tot de e-Infrastructuur (grid, cloud, hadoop, enz.) werd georganiseerd via het BiG Grid project. SARA, Nikhef, CIT-RUG en Philips Research waren belangrijke partijen in het beheren van de e-Infrastructuur en in het verlenen van verschillende soorten van ondersteuning voor onderzoekers. Vanaf januari 2013 is SURFsara verantwoordelijk voor de e-Infrastructuur aangezien het BiG Grid project ten einde is gekomen op 31 december 2012. Dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee. De meest zichtbare verandering voor onderzoekers die toegang willen krijgen tot de e-Infrastructuur is de aanvraag-procedure. Dit gebeurt via SURFsara en niet langer via NWO. Het webformulier laat u toe om de details van uw online-verzoek te specificeren. De aanvraag wordt behandeld via SURFsara en houdt een technische evaluatie in van uw verzoek. Bijkomende vragen en opmerkingen worden naar u verstuurd. Als u vragen heeft over de diensten die u ter beschikking staan, dan kunt u via het webformulier vragen om contact te hebben met een van de raadgevers bij SURFsara. De procedure om toegang te verkrijgen tot de Huygens supercomputer en het Lisa cluster blijft ongewijzigd. Dit gebeurt nog steeds via het NWO.
20 december 2012
27ste SARA Superdag belicht volgende generatie in computing voor de wetenschap →
Op 19 december jongstleden vond de SARA Superdag plaats voor gebruikers van de nationale ICT onderzoeksinfrastructuur. De 27ste editie had als thema de volgende generatie in computing voor wetenschap en R&D. Het was meteen ook een historische Superdag aangezien de fusie van SARA en SURF tot SurfSara nu een feit is. De overeenkomst werd getekend door Amandus Lundqvist voor SURF en Sijbolt Noorda voor SARA. De nieuwe nationale supercomputer, een systeem van Bull, werd Cartesius gedoopt, de Latijnse naam waaronder Rene Descartes bekend staat. In dit verband citeerde Anwar Osseyran Descartes wanneer het om simulaties en modelling gaat: "Blijven doorgaan, ook al heb je elke mogelijke fout gemaakt die je kunt maken: blijven doorgaan." De grootste supercomputer gebruiker in Nederland moet wel Prof. Dr. Ir. Bendiks Jan Boersma van de Technische Universiteit van Delft zijn. De berekeningen om de turbulente stroming doorheen cilindrische buizen te doen zijn niet mis want ze bedragen meer dan 20 Tbyte. De nabewerking vormt een enorm probleem. Axel Berg sprak over de lange aanloop naar de aanschaf van Cartesius, het nieuwe on-demand supercomputer systeem, waarbij de gebruikersvereisten centraal stonden: acceleratoren zijn optioneel; de benchmark codes voor selectie bestonden uit ADF, GROMACS, POP, SPARKLE, SPO-DVR, SUSHI, en VASP; keuze SLURM resource scheduler, warm waterkoeling en energie-efficiente toepassingen. Cartesius gaat van start met 89 Tflop/s aan peak performance in mei 2013 en zal groeien tot meer dan 1 Petaflop/s in 2014. Extra hardware kan worden aangekocht als dat nodig is. De gebruikers zijn hiervoor de maatstaf.
17 december 2012
Nikhef onderzoeker Jos Vermaseren ontvangt prestigieuze ERC Advanced Grant ⇒
Dr. Jos Vermaseren, onderzoeker in de theoriegroep aan het Nikhef, heeft een ERC Advanced Grant ontvangen van de Europese Research Council (ERC). Hij zal meer dan 1,7 miljoen euro krijgen voor zijn voorstel "Solving High Energy Physics Equations using Monte Carlo Gaming Technologies - HEPGAME". Dit is reeds de derde ERC Advanced Grant die verleend werd aan een Nikhef onderzoeker in 2012. Jos Vermaseren stelt voor om tot op heden onuitvoerbare berekeningen te doen die zeer dringend nodig zijn om optimaal gebruik te maken van toekomstige experimentele gegevens van de Large Hadron Collider bij CERN in Geneve. In de deeltjesfysica heeft men behoefte aan deze kwantumveldtheorie berekeningen voor een gedetaillerde vergelijking tussen gegevens en theorie. Daarom is het heel vanzelfsprekend om te vragen dat de theoretische resultaten op zijn minst even accuraat zijn als de gegevens. De berekeningen voorgesteld door Jos Vermaseren waren tot op heden onuitvoerbaar vanwege hun enorme vereiste aan man- en rekenkracht. Jos Vermaseren zal nu gebruikmaken van de nagelnieuwe techniek van Monte Carlo Tree Search uit het domein van de Artificiele Intelligentie en de gaming om deze kwestie op te lossen en om de afleiding van formules en de constructie van computerprogramma's te automatiseren. Dit zal gebeuren in het kader van het open source computer algebrasysteem FORM dat ontwikkeld werd door Jos Vermaseren. De nieuwe technologie zal beschikbaar worden gesteld voor andere onderzoekers zodat een brede reeks aan berekeningen mogelijk wordt met een nieuw niveau van precisie. Sommige aspecten van dit project zullen uitgewerkt worden in samenwerking met de Artificiele Intelligentiegroep van Prof. van den Herik en Prof. Plaat aan de Universiteit van Tilburg. De grant zal twee postdoc posities subsidieren voor de duur van vijf jaar aan het Nikhef en nog eens twee PhD posities aan de Universiteit van Tilburg.
24 december 2012
Leven na UrbanFlood ⇒
Op 30 november 2012 beeindigde het UrbanFlood team zijn projectactiviteiten. UrbanFlood is een Europees gesubsidieerd project dat het gebruik van sensoren voor dijkoverstromingen onderzoekt om een online early warning systeem, real time emergency management en routinebeheer te ondersteunen. Routinebeheer behelst regelmatige dijkinspectie en de toepassing van concepten om dit te ondersteunen werden ook bekeken. De leden van het consortium kijken terug op een periode van hard en bijzonder vernieuwend werk. De concrete commerciele contacten in Europa en Azie dienen te leiden naar een formele overeenkomst voor verdere samenwerking in februari 2013 en de voortzetting van de technische EWS diensten in 2013 en ook later nog. Tevens zal Euronews in februari 2013 de resultaten van het UrbanFlood project filmen. Tegen die tijd heeft het team ook een demonstratievideo klaar van de UrbanFlood EWS. In april 2013 zal het consortium een nieuw voorstel indienen bij de Europese Commissie over een aanverwant thema waarvoor de UrbanFlood technologie reeds een voorsprong betekent. In het UrbanFlood team zitten drie Nederlandse partners, nl. TNO Groningen, STOWA uit Utrecht, en de Universiteit van Amsterdam.
27 december 2012
PRACE lanceert Open Competitie samen met het 5e PRACE Executive Industrial Seminar ⇒
PRACE organiseert de tweede ronde van de Open Competitie voor de Meest Innovatieve HPC Eindgebruiker Toepassing in Europa samen met het 5e PRACE Industrial Seminar op 15-16 april in Stuttgart, Duitsland. Het thema van dit event is "HPC verandert Europa's Industriele Landschap". Het doel van de wedstrijd is om de meest gedurfde industriele HPC eindgebruikerstoepassing te belonen. PRACE wil de grenzen van deze technologie aftasten door de huidige paradigmata van HPC-gebruik door de Europese industrie te wijzigen. De compititie staat open voor alle domeinen binnen HPC en de industriele sectoren. Dit jaar is de competitie open voor eindgebruikerstoepassingen die de traditionele manier van zaken doen in Europa uitdagen. PRACE is op zoek naar HPC oplossingen die een specifiek bedrijfsprobleem binnen de industriele omgeving van de kandidaat aanpakken. PRACE verwacht toepassingen van industriele eindgebruikers die een uitgekiende HPC oplossing hebben toegepast die de operationele patronen van hun eigen zaakvoering hebben veranderd. Deelnemers aan de competitie zijn niet verplicht om deel te nemen aan het seminar Alle ingediende toepassingen dienen een zakelijke kwestie aan te pakken die voordien niet kon opgelost worden binnen de organisatie van de kandidaat. Iedere ingediende oplossing moet ontwikkeld en toegepast zijn in Europa en tot het domein van de industrie behoren, dus toepasselijk zijn in een industriele context met duidelijke voordelen voor de gebruiker. Toepassingen worden ingewacht tot en met 16 maart 2013. De winnaar wordt bekendgemaakt op het Seminar. Voor meer informatie kunt u mailen naar is2013-info@prace-ri.eu
19 december 2012
Itslearning cloudleerplatform beschikbaar via SURFconext ⇒
Het cloudleerplatform Itslearning is toegevoegd aan SURFconext. Voor de Nederlandse hogeronderwijs- en onderzoeksinstellingen wordt het zo makkelijker om naar een cloudcomputingmodel over te stappen. Aansluiting op SURFconext betekent dat alle bij SURF aangesloten instellingen, zoals universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen eenvoudig de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van Itslearning, in een beschermde omgeving, door middel van single sign-on. Het Itslearning cloudleerplatform biedt studenten overzicht en structuur, wat een positief effect heeft op hun leerproces. En nu de rol van de docent steeds meer verschuift van klassikaal college geven naar het individueel coachen van studenten, biedt Itslearning docenten ook alle hulpmiddelen om studenten te ondersteunen en te begeleiden.
07 januari 2013
eScience Center doet aanbevelingen voor data stewardship ⇒
Tijdens de laatste paar maanden heeft het Netherlands eScience Center team van Integrators alsook het beheerteam aanbevelingen geformuleerd voor het data stewardship beleid op verzoek van het NWO leiderschap. Doel van het tot stand gekomen document is om een reeks acties voor te stellen aan het NWO bij het formuleren van zijn beleid voor data-stewardship. De inhoud van dit document is met opzet uitdagend geformuleerd om de discussie aan te zwengelen en om de uiteindelijke ontwikkeling van een overeengekomen strategie voor data-stewardship aan te moedigen. Bovendien hoopt het Netherlands eScience Center dat het document bijdraagt tot een klimaat waarin onderzoekers, subsidie-verstrekkers en beheerders erkennen dat het zorg dragen voor data een taak voor iedereen is.
14 december 2012
Roboticaonderzoek TU Delft gebundeld in nieuw instituut →
In Delft is het nieuwe TU Delft Robotics Institute van start gegaan. In het instituut wordt al het onderzoek op het gebied van robotica aan de universiteit gebundeld. Op 25 januari 2013 houdt het instituut een feestelijke kick-off bijeenkomst. Prof. Robert Babuska is de oprichter van het nieuwe instituut. De wetenschappelijke uitdaging van het robotica-instituut is het laten samenwerken van robot en mens in ongestructureerde, echte omgevingen. Het gaat dus bijvoorbeeld niet over de klassieke industriele robots. Er zijn een drietal thema's gekozen: robotzwermen, 'Robots voor werknemers' en interactieve robots, aldus Prof. Babuska. Met deze bundeling van krachten plaatst de TU Delft zich in het leidend segment van robotonderzoek, stelt Babuska. Het eerste thema, robotzwermen, gaat over relatief simpele robots die onderling complexe taken kunnen uitvoeren voor mensen, zoals observeren, meten en data verzenden. Het tweede thema, 'Robots voor werknemers', betreft robots die taken kunnen uitvoeren voor, of samen met mensen in een menselijke productie-omgeving. Interactieve robots ten slotte, zijn robots die op fysiek of sociaal/cognitief niveau kunnen samenwerken en interacteren met mensen. Op 25 januari 2013 houdt het Delft Robotics Institute haar wetenschappelijk openingssymposium. Tijdens het evenement worden robots gedemonstreerd die aan de TU Delft zijn ontwikkeld, worden de thema's van het Robotics Institute gepresenteerd en wordt samen met de keynote speakers de visie op de toekomst van robotica geschetst. Aanmelden kan via http://www.aanmelder.nl/dri
20 december 2012
SURFconext in de praktijk bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht ⇒
De Universiteitsbibliotheek van Utrecht sluit een aantal van zijn diensten aan op SURFconext. Daardoor wordt het voor gebruikers van andere instellingen mogelijk om met hun eigen instellingsaccount in te loggen. De meest in het oog springende diensten zijn Dataverse en de Virtuele Kenniscentra (VKC's). Dataverse is een systeem om onderzoeksdata op te slaan, te meta-dateren en te delen met een beperkte groep mensen. In de VKC's werken onderzoeksgroepen van verschillende disciplines samen en delen ze een online werkruimte. Door de VKC's te koppelen aan SURFconext wordt deze informatie voor meer mensen toegankelijk, waaronder voor de medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Vanzelfsprekend is het UMC Utrecht heel terughoudend in het toegang geven tot zijn netwerk aan derden. Er is dan ook lang nagedacht over de aansluiting van het medisch centrum bij het project.
07 januari 2013
Tweede nieuwsbrief van het eScience Center is uitgekomen ⇒
De tweede editie van de nieuwsbrief van het eScience Center is nu beschikbaar via download. De volgende onderwerpen komen erin aan bod: de eerste eScience projecten met o.a. eScience climatologie; een overzicht van het nieuwe team van eScience ingenieurs; het bezoek van EC-vertegenwoordiger Carl-Christian Buhr aan het eScience Center; een beschrijving van het eScience Technologie Platform; een verslag van de Unconference om eScience business te stimuleren; een overzicht van de lopende projecten; en nog veel meer.
19 december 2013
Bull start joint venture cloud supercomputing ⇒

Bull richt met investeerder Caisse des Depots (CDC) de joint venture NumInnov op die beveiligde high performance computing (HPC)-diensten in de cloud gaat aanbieden, meldt Rik Sanders van Computable. Het startkapitaal is 28 miljoen euro. Daarvan komt bijna tien miljoen euro van CDC. Het doel van de joint venture is om met een cloudplatform voor supercomputing een basis te bieden voor de verdere ontwikkeling en adoptie van HPC-applicaties en diensten in Europa. CDC is de uitvoeringsorganisatie van het Franse 'Fonds National pour la Societe Numerique', dat is opgericht in het kader van het economische stimuleringsprogramma van de Franse overheid. Dit fonds voor de digitale samenleving vindt dat HPC-technologie een belangrijke drijfveer vormt voor innovatie en het verbeteren van de concurrentiepositie van Europa in het algemeen en Frankrijk in het bijzonder. De op te richten joint venture biedt een cloudplatform voor high-performance computing on-demand. Het bedrijf gaat IaaS- en PaaS-diensten leveren. Bull speelt al sinds 2011 met de gedachte om via het bieden van een solide cloudplatform de ontwikkeling van nieuwe HPC-applicaties en diensten te stimuleren. De joint venture werkt dan ook samen met inmiddels zo'n vijfentwintig ICT-leveranciers die in dit veld actief zijn. Zij zijn lid van NumInnov, aldus Rik Sanders van Computable. Bull is leverancier van kritische digitale systemen en een grote Europese leverancier van supercomputers. In Nederland leverde Bull een supercomputer aan het KNMI en sleepte de opdracht in de wacht voor het bouwen van de nieuwe nationale wetenschappelijke supercomputer.

15 januari 2013
Internationale Workshop over Science Gateways lanceert Call voor Papers ⇒
De Internationale Workshop over Science Gateways vindt plaats op 3-5 juni 2013 bij ETH Zurich in Zwitserland. Voor deze workshop werd een Call voor Papers geopend met als uiterste inleverdatum 22 maart 2013. Science gateways bestaan uit een reeks instrumenten, toepassingen en gegevenscollecties die geintegreerd worden via een web portal of een desktop toepassingen. Zo bieden ze toegang tot resources en diensten van gedistribueerde computerinfrastructuren (DCIs). Science gateways bieden de mogelijkheid om het gebruik van DCIs open te trekken naar een ruimer publiek door een gebruiksvriendelijke interface te leveren om toegang te krijgen tot grote computer- en gegevensresources. De complexiteit van de onderliggende infrastructuur kan volledig verborgen gehouden worden voor de eindgebruikers door een aangepast interface. Tijdens de laatste paar jaren hebben science gateways aan belang gewonnen. Een groeiend aantal nieuwe gebruikersgemeenschappen kunnen grid of cloud computing resources nu op een eenvoudige manier gebruiken.
19 december 2012
Fusie SURF en SARA versterkt ICT-infrastructuur voor wetenschap en onderzoek →
Vanaf 1 januari 2013 maken SARA BV, dat na de fusie verder gaat als SURFsara, en Vancis BV deel uit van de Stichting SURF. Met de samenvoeging ontstaat voor het hoger onderwijs en onderzoek een toegankelijke geintegreerde e-Infrastructuur, die effectief kan zijn bij het realiseren van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke en economische doelen. Nederland wil een leidende rol spelen in de digitale wereld en de digitale toegangspoort tot Europa zijn. De nationale e-Infrastructuur, die bestaat uit netwerken, supercomputers, grids en data, speelt hierin een sleutelrol. De fusie heeft vooral voordelen voor onderzoekers aan instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek. Hedendaags wetenschappelijk onderzoek kenmerkt zich door een groeiend aantal grote complexe datasets. Deze Big Data vereisen grootschalige rekenkracht, omvangrijke dataopslagvoorzieningen, visualisatiefaciliteiten en hoogwaardige gebruikersondersteuning, gecombineerd met geavanceerde netwerkvoorzieningen. Met de combinatie van faciliteiten die ontstaat na de fusie wordt hierin structureel voorzien. Met alle vragen over de inzet van ICT voor wetenschappelijk onderzoek, kan men vanaf 2013 terecht bij een loket.
15 januari 2013
SURFsara en Infradata installeren eerste Juniper Networks QFabric netwerkinfrastructuur in Nederland ⇒
SURFsara, nationaal High Performance Computing en e-Science Support Center heeft Infradata geselecteerd als networkintegrator van de eerste in Nederland te bouwen Juniper Networks QFabric netwerkinfrastructuur. SURFsara ondersteunt onderzoekers in Nederland met een geintegreerde ICT-infrastructuur en biedt diensten en expertise aan op het gebied van computing, dataopslag, visualisatie, netwerk, cloud en e-Science aan onderzoekscentra, universiteiten en het bedrijfsleven. SURFsara participeert in projecten op het gebied van grootschalige dataopslag en dataprocessing voor onder andere de Large Hadron Collider (CERN Geneve) en LOFAR. Vanwege de constante toename van het dataverkeer zocht SURFsara naar een passende oplossing voor het opschalen van het netwerk. Uit verschillende aanbiedingen viel de keuze op netwerkintegrator Infradata die een oplossing bood op basis van de producten van Juniper Networks. De gekozen oplossing QFabric is een nieuw revolutionair netwerkconcept dat de logische delen van een L2/L3 switch uit elkaar haalt en in aparte fysieke machines stopt. Hiermee wordt het mogelijk om een flexibel en robuust netwerk op te zetten dat eenvoudig schaalt en goed centraal te beheren is. Het netwerk is hiermee goed voorbereid op toekomstige uitbreidingen.
Jobcorner
19 december 2012
SURFnet zoekt projectmedewerker Interne Automatisering en architect optisch netwerk ⇒
SURFnet zoekt een projectmedewerker voor de interne ICT-dienstverlening en een architect op het vlak van optische netwerken. In de functie van projectmedewerken interne automatisering werk je voornamelijk aan de uitvoering en begeleiding van interne ICT-projecten, in het team Interne Automatisering. Daarnaast lever je een bijdrage aan verbetering van de dienstverlening. Je hebt HBO-niveau en ervaring met projectmanagement. Je concrete taken zijn onder andere het leiden van (deel)projecten, het opstellen van budgetten en planningen en adviseren over verbeteringen. In de functie van architect optisch netwerk geef je vorm aan de toekomst van SURFnet's fotonische netwerk. Je maakt daarbij de brug tussen strategie en implementatie. Je adviseert SURFnet over de te volgen weg, waarbij je rekening weet te houden met het grote plaatje. Je hebt een exacte universitaire opleiding gedaan en je hebt diepe kennis van optische netwerken. Voor beide functies kunt u nog solliciteren tot en met 25 januari 2013 via personeelszaken@surfnet.nl
© Nieuwsbrief