logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer februari 2013
Cursussen en evenementen
12 februari 2013
28 februari 2013 - SURF Research and Innovation Event in Den Haag →
Wetenschappers presenteren aansprekende praktijkvoorbeelden van innovatief en creatief ICT-gebruik tijdens het SURF Research and Innovation Event op 28 februari 2013 tussen 9u30 en 17u00 in de Haagse Hogeschool in Den Haag. Wetenschappelijk onderzoek in de 21e eeuw is ondenkbaar zonder ICT-middelen en -methoden. Het Higgs-deeltje zou bijvoorbeeld nooit gevonden zijn zonder ICT. Onderzoekers tonen op 28 februari 2013 hoe multidisciplinair en data-intensief onderzoek wordt ondersteund en versterkt door en met ICT. Deze onderzoeksresultaten kunnen leiden tot nieuwe inzichten en grensverleggende onderzoeksvragen. Het SURF Research and Innovation Event 2013 nodigt onderzoekers en hun ondersteuners uit zich te laten inspireren door onderzoek waarin wetenschappers gebruikmaken van innovatieve en creatieve ICT-oplossingen. De dag biedt uiteenlopende best practices vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. De voertaal is Engels. Inschrijven kost 90 euro, drank en lunch inbegrepen.
06 februari 2013
6 maart 2013 - Congres 'Route 2020: The Future for Large-Scale Research Infrastructures' in Amsterdam ⇒
De officiele registratie voor het congres: 'Route 2020: the Future for Large-Scale Research Infrastructures' op 6 maart 2013 is nu geopend. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap, Science Park Amsterdam en NWO willen u graag voor deze dag uitnodigen. Het congres vindt plaats in het Amsterdam University College op Science Park Amsterdam. Het ochtendprogramma wordt geopend door dr. Hans Chang (KNAW) en is daarna met interactieve workshops gericht op het opzetten van grootschalige onderzoeksfaciliteiten. In vier workshops komen thema's aan bod als het: gebruik van regionale structuurfondsen, de rol van grote faciliteiten in het bedrijfsleven, implementatie en governance, en de nieuwe financieringsronde van NWO voor projecten van de roadmap. In het middagprogramma komen verschillende aspecten rondom data aan bod. Sprekers als prof.dr. Frank Linde (Nikhef) en prof.dr. Barend Mons (LUMC) doen een voorzet. Hierna kan worden gediscussieerd over thema's als compatibiliteit, open access, financiering en integriteit tijdens ronde tafel gesprekken. Prof.dr. Jos Engelen (NWO), prof.dr. Hans Clevers (KNAW) en dr.ir. Anwar Osseyran (SURFSara) zullen afsluiten in een paneldiscussie. Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) zal 's middags aanwezig zijn om het startschot te geven voor de nieuwe call van NWO voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Tijdens de doorlopende postersessie van alle onderzoeksfaciliteiten op de roadmap en in het 'science cafe' kunt u kennis maken met elkaar en met de projecten.
15 februari 2013
6-7 maart 2013 - 10de e-Infrastructure Concertation Meeting in Brussel, Belgie ⇒

De 10de e-Infrastructure Concertation Meeting vindt plaats op 6 en 7 maart 2013 in The Hotel aan de Boulevard de Waterloo 38, 1000 Brussel, Belgie. Deze meeting wordt georganiseerd door de Diensten van de Commissie met de steun van het e-ScienceTalk project. De meeting heeft als doel om nieuwe e-Infrastructuur projecten voor te stellen die opgestart zijn in 2012, om naar de voortgang te kijken in e-Infrastructuren in het FP7 subsidieprogramma en om de toekomstige perspectieven te bespreken met betrekking tot gegevens, cloud technologieen e-Science omgevingen, HPC en software voor Horizon 2020, het volgende kaderprogramma van de Europese Commissie dat zal lopen van 2014 tot 2020.

15 februari 2013
7 maart 2013 - Masterclass Innovatie met rekenkracht in Amsterdam ⇒
Op 7 maart 2013 organiseren SURFsara, Syntens en Vancis van 13.00 tot 17.00 uur de masterclass Innovatie met rekenkracht in de zalen L15-L17, Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Science Park 123, 1098 XG Amsterdam. Deze eerste masterclass is specifiek gericht op modellering en simulatie in de maakindustrie (engineering en manufacturing). In deze masterclass wordt u alles verteld over HPC en wat het gebruik hiervan voor uw onderneming kan betekenen. U krijgt een aantal cases gepresenteerd van bedrijven die al de vruchten plukken van de inzet van HPC. In kleinere sessies ontmoet u bedrijven uit verschillende ketens die actief zijn op het gebied van modellering en simulatie. Gezamenlijk worden vergelijkbare vraagstellingen onderzocht en worden mogelijke benaderingen en oplossingen voor u uiteengezet .De masterclasses zijn onderdeel van het Research & Development Programma voor MKB en industrie.
06 februari 2013
7 maart 2013 - SURFacademy-workshop OpenFlow in Utrecht ⇒
Op 7 maart 2013 organiseert SURFacademy de workshop OpenFlow. OpenFlow is het protocol dat Software Defined Networking (SDN) mogelijk maakt. SDN creeert mogelijkheden voor onderzoek naar netwerktechnologie. In deze eendaagse hands-on training gaat u actief aan de slag met OpenFlow. Tevens maakt u kennis met het testbed dat SURFnet heeft ontwikkeld, en met dat van Internet2. Na deze workshop wil SURFnet OpenFlow-slices op het testbed beschikbaar stellen aan de aangesloten instellingen. Met een netwerkslice bent u in staat zelf onderzoek te doen naar nieuwe mogelijkheden op netwerk- en applicatievlak. De workshop is bedoeld voor netwerkmanagers, wetenschappers en studenten die onderzoek doen naar netwerktechnologie of met nieuwe netwerktoepassingen willen experimenteren.
14 februari 2013
12 maart 2013 - Seminar Provisioning in SURFconext in Utrecht ⇒
Op 12 maart 2013 organiseert SURFacademy een bijeenkomst over provisioning. In deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over hoe SURFconext provisioning van gebruikers en groepen gaat ondersteunen. Provisioning is het initieel aanmaken van gebruikers en en groepen bij een (cloud)dienst. Het is een belangrijk onderdeel van Identity en Access Management, dat dat op heden niet structureel door SURFconext wordt ondersteund. Bij het gebruik van cloudservices als Google Apps for Education en Microsoft Office 365 via SURFconext blijkt deze missende functionaliteit van SURFconext een probleem, met name als zulke diensten worden ingezet voor instellingsoverstijgende samenwerkingsverbanden. SURFnet is daarom aan het onderzoeken hoe provisioning geintegreerd kan worden in SURFconext. De afgelopen maanden zijn er verschillende scenario's voor provisioningsfunctionaliteit in SURFconext uitgewerkt. Bovendien is er een pilot uitgevoerd met de Vrij Universiteit en de HZ University of Applied Sciences, in samenwerking met IAM-leverancier iWelcome. Tijdens het seminar krijgt u de eerste resultaten van de pilot te zien, hoort SURFnet graag uw input over uw use cases op het gebied van provisioning en uw wensen voor de inrichting van een SURFconext provisioningsdienst.
04 februari 2013
20 maart 2013 - Workshop IPv6 in Utrecht ⇒
Veel organisaties implementeren IPv6 in de komende jaren. Toch is nog niet iedereen zich bewust van de implicaties en mogelijkheden die IPv6 met zich meebrengt voor zijn netwerk. De SURFacademy-workshop IPv6 op 20 maart 2013 brengt u helemaal op de hoogte. De workshop is bedoeld voor netwerkbeheerders en beveiligingsprofessionals en iedereen binnen de op SURFnet aangesloten instellingen die bezig is met netwerken, maar nog weinig ervaring heeft met IPv6. De workshop geeft u een introductie op de basisbeginselen van IPv6 en biedt de mogelijkheid ervaring met IPv6 op te doen. Basiskennis over IPv4 en netwerken in het algemeen is vereist. De workshop is gratis en vindt plaats bij SURFnet in Utrecht. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
14 februari 2013
27 maart 2013 - Seminar 'Informatiestrategie en Informatie Governance' in Hilversum ⇒
De huidige hypes die uiteen lopen van Big Data en NoSQL tot Facebook Graph search hebben 1 ding gemeenschappelijk: het gaat over de waarde creatie uit informatie in al zijn verschijningsvormen. Informatie is wel degelijk een Asset. Tijdens het seminar "Informatiestrategie en Informatie Governance" dat plaatsvindt in het Amrath Hotel Lapershoek aan de Utrechtseweg 16 in Hilversum, krijgt u een leidraad voor het definieren van een informatiestrategie en een doelmatige implementatie van informatie governance. Het creeren van draagvlak bij het management komt aan bod evenals de bepaling van informatiewaarde en risico. Elke organisatie is uniek en de praktijkvoorbeelden in het seminar belichten de voor- en nadelen van de alternatieven zodat u zelf een optimale oplossing kan kiezen. Bij het opzetten van informatie governance is het belangrijk om zich aan te passen aan de cultuur van het bedrijf en goed voor ogen te houden wat de toegevoegde waarde van het initiatief is. Tijdens het seminar wordt daarom ook ingegaan op de mogelijke rollen en processen en wordt vooral bekeken hoe die het beste kunnen worden verankerd in de organisatie.
14 februari 2013
28 maart 2013 - Seminar 'Master Data Management in de praktijk' ⇒
Het Seminar "Master Data Management in de praktijk" vindt plaats op 28 maart 2013 in het Amrath Hotel Lapershoek aan de Utrechtseweg 16 in Hilversum. Via dit praktijk- en oplossingsgericht seminar krijgt u een duidelijke leidraad voor het opstellen van de business case voor Master Data Management (MDM) en een raamwerk voor een projectmatige aanpak van een MDM implementatie. De beste aanpak voor klant en leverancier is duidelijk verschillend dan de aanpak voor product. Een overzicht van de mogelijke MDM architectuurmodellen biedt de mogelijkheid om de juiste keuze te maken in functie van het MDM domein en vooral te evalueren welke oplossing het best aansluit bij uw behoefte. Veel implementaties starten vanuit 1 deeldomein, zoals klant, locatie of product, om vervolgens extra deelgebieden te integreren. Dat is meteen ook de reden waarom bepaalde vendors meer opereren in integratie van klantdata, en andere in productdata. Overigens zijn er in toenemende mate 'informatiemanagement'-leveranciers die via MDM de overgang maken van een 'infrastructuur'-leverancier naar een echte aanbieder van oplossingen. Kijk maar eens naar de recente acquisities van IBM, Informatica, Oracle en Microsoft.
14 februari 2013
8-12 april 2013 - EGI Community Forum in Manchester, UK ⇒

Het EGI Community Forum 2013 zal plaatsvinden in het University Place Conferentie Centrum in Manchester, UK tussen 8 en 12 april 2013. Gastheren van het event zijn EGI.eu en UK National Grid Initiative, een partnerschap tussen GridPP en de National e-Infrastructure Service (NES). EGI CF biedt volop de gelegenheid om na te denken over de groeiende diversificatie in gebruik van de Europese Grid Infrastructuur vanuit alle mogelijke onderzoeksdisciplines en vanuit de steeds bredere internationale samenwerking die aan de gang is. Tijdens het EGI CF event kunt u onder andere deelnemen aan de tutorials van twee deelnemende projecten. Contrail houdt een tutorial over Contrail cloud middleware support voor EGI community platforms. Het IDGF-SP support project voor de Internationale Desktop Grid Federatie organiseert een sessie over volunteer Desktop Grid Computing.

13 februari 2013
11-12 april 2013 - Making Data Count Workshop in Berlijn, Duitsland ⇒
Knowledge Exchange organiseert de workshop 'Making Data Count' over de beschikbaarheid van onderzoeksgegevens en het assessment van onderzoek op 11 en 12 april 2013 in Berlijn, Duitsland. De academische onderzoekspraktijk en -cultuur zijn aan het veranderen maar het systeem van academische erkenning heeft zich nog niet aangepast aan de praktijken en mogelijkheden van digitaal onderzoek tot op heden. Dit heeft vooral betrekking op onderzoeksgegevens die steeds meer worden geproduceerd, beheerd, gedeeld, gepubliceerd en gearchiveerd maar die nauwelijks een rol spelen in de evaluatie van het onderzoek. Het doel van de workshop is om experten en belanghebbenden uit de onderzoeksinstituten, universiteiten, hogescholen en subsidie-agentschappen bij elkaar te brengen om een en ander te herbekijken, te bespreken en verder te bouwen op de mogelijkheden om de cultuur van het delen en beschikbaar maken van gegevens te integreren in de assessment procedures voor onderzoek. De workshop is gratis.
04 februari 2013
23-28 juni 2013 - Vierde Internationale Zomerschool over HPC Uitdagingen in Computerwetenschappen ⇒
Afgestudeerde studenten en postdoctorale onderzoekers in de Verenigde Staten, Europa en Japan kunnen nu solliciteren voor de Vierde Internationale Zomerschool over HPC Uitdagingen in Computerwetenschappen die plaatsvindt tussen 23 en 28 juni 2013 in New York City. De zomerschool wordt gesponsord door de Amerikaanse National Science Foundation in het kader van het XSEDE project, door het Zevende Kaderprogramma van de Europese Unie in het kader van het PRACE-2IP project, en het RIKEN Advanced Institute for Computational Science in Japan. Vooraanstaande Amerikaanse, Europese en Japanse computerwetenschappers en HPC technologie-experten zullen lesgeven over een waaier van onderwerpen zoals toegang tot Europese, Amerikaanse en Japanse cyberinfrastructuren; HPC uitdagingen volgens wetenschappelijke discipline; HPC programmeerbekwaamheden; performance analyse en profiling; algoritmische benaderingen en numerische libraries; gegevensintensieve computing; en wetenschappelijke visualisatie. Geinteresseerde kandidaten dienen zich in te schrijven voor 18 maart 2013.
Ledennieuws
27 januari 2013
Bedrijven kunnen zich kandidaat stellen voor de eScience-in-Business award ⇒
De e-Science-in-Business award is een promotionele activiteit van het eScience Center om bedrijven te betrekken in NLeSC's inspanningen om de economie te stimuleren en bedrijfskansen te creeren door meer en beter gebruik te maken van moderne e-infrastructuren zoals grids, clouds, supercomputers, gegevens en visualisatie. Voor de award komen bedrijven in aanmerking die binnen Nederland onderzoek en/of uitgebreide activiteiten uitvoeren met betrekking tot eScience. Bedrijfskandidaturen worden ingewacht tot 1 mei 2013.
08 februari 2013
SURFcert Security Award 2013 gaat naar het Graafschap College →
Tijdens de beveiligingsconferentie van SURFcert en SURFibo is het Graafschap College onderscheiden met de SURFcert Security Award 2013. SURFcert reikt deze award jaarlijks uit aan een persoon of een organisatie die zich op inspirerende en proactieve wijze inzet voor verbetering van informatiebeveiliging, privacybescherming of bestrijding tegen cybercrime. Het Graafschap College heeft de prijs dit jaar ontvangen omdat hun aanpak van enkele DDoS-aanvallen volgens de jury als lichtend voorbeeld dient voor andere instellingen. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van SURFnet en het hoger onderwijs. De prijs is door Wim Biemolt van SURFnet tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt aan Donny Toebes en Ted Reumer van het Graafschap College. Het Graafschap College is afgelopen jaar, evenals vele andere organisaties, slachtoffer geweest van enkele distributed denial of service-aanvallen (DDoS). Wanneer een dergelijke aanval plaatsvindt zijn cruciale voorzieningen als internet tijdelijk onbruikbaar. De meest gangbare manier voor onderwijsinstellingen om met een DDoS-aanval om te gaan is de internet provider te verzoeken het ongewenste verkeer zoveel mogelijk tegen te houden. Maar daarmee blijft de oorzaak van het probleem bestaan. Een vergelijkbare aanval kan soms weer via een andere weg opduiken, in een net iets andere vorm en soms nog net weer iets heviger.
22 januari 2013
Big Data: de nieuwe goudmijn voor wetenschappelijk onderzoek en bedrijfsleven →
Op 22 januari 2013 vond de tweede editie van het Big Data Forum plaats te Almere in het Van der Valk Hotel. Burgemeester Annemarie Jorritsma heette de deelnemers welkom met een praatje over de 'Smart Society' waarin ze verwees naar haar lidmaatschap in de Raad voor Advies over 'Smart Cities' voor EC Commissaris Neelie Kroes. De burgemeester had het ook over de Dutch Health Hub Vereniging die in februari van start gaat met de ontwikkeling van een ICT platform voor de zorg. De stad Almere houdt zich eerder bezig met de 'Smart Society' dan met de 'Smart City', volgens Burgemeester Jorritsma maar niet iedereen is het daarmee eens omdat het verwarring schept. Jacob de Vlieg van het eScience Center hield een presentatie over Big Data en het topsectorenbeleid. Big Data is sterk met eScience en HPC computing verbonden. eScience staat daarbij voor 'enhanced Science' en niet voor 'electronic Science' en Big Data staat hierbij centraal. In onze yotta wereld wordt Big Data de nieuwe munteenheid, volgens Jacob de Vlieg. In dit verband zijn SURFsara en eScience trouwens bezig met het bouwen van een twitter analyseplatform. Jacob de Vlieg benadrukte ook dat een politicus die niet met Big Data kan omgaan een groot probleem heeft in de toekomst en zelfs vandaag al. President Obama doet het in dit opzicht verre van slecht. Big Data heeft trouwens al een hele geschiedenis achter de rug met zijn eigen helden. In Silicon Valley hebben datawetenschappers de meest coole job. In Nederland draait er een voor de economie zeer interessant eScience project rond baanbrekende technologieen voor het telen van planten, aldus Jacob de Vlieg. Gegevens vormen het nieuwe goud en openbare gegevens uit pre-competitief onderzoek worden opgeslagen in het publiekelijk toegankelijke eScience platform.
31 januari 2013
NLeSC-NWO Open Call over Data Science opgestart ⇒
NWO Exacte Wetenschappen (EW) en het Netherlands eScience Center (NLeSC) stellen gezamenlijk vanaf 28 januari 2013 2,5 miljoen euro beschikbaar voor samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en kennisinstellingen in hun onderzoek naar Data Science (Big Data). NWO EW en het NLeSC stimuleren met deze call de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en private partijen om te komen tot innovatie in en met de productie, omgang, doorzoekbaarheid en het gebruik van grote datasets. De inhoud van de onderzoeksprojecten dient aan te sluiten op de Roadmap ICT. In alle projecten staat een vraag van een of meer bedrijven centraal. De call beoogt uitdrukkelijk om kleinere innovatieve bedrijven in contact te brengen met kennisinstellingen. Vanaf heden staat de Call for Proposals open voor Industrial Partnerships (IP's), Technology Areas (TA's) en Kennis - Innovatie Mapping (KIEM). IP's zijn gericht op ambitieuze samenwerking tussen een bedrijf en minstens twee kennisinstellingen, zowel nationaal als internationaal. Voor iedere euro inleg van het bedrijfsleven, legt NWO er 1 euro tegenaan. TA's zijn programmatische samenwerkingen tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. Voor iedere euro inleg van het bedrijfsleven, legt NWO/NLeSC er twee euro tegenaan. KIEM-projecten zijn kleine concrete projecten van een MKB en een universiteit of een coalitie van universiteit en een HBO-instelling om bestaande kennis over te dragen, een probleem op te lossen of om een product, proces of dienst te vernieuwen. Voor iedere euro inleg van het MKB, legt NWO er vier tegenaan.
30 januari 2013
Nuttige lessen bij het kostenplaatje van onderzoeksinfrastructuren tijdens e-FISCAL Workshop →
Op 28 en 29 januari 2013 vond op het Science Park in de Turingzaal de laatste e-FISCAL Workshop plaats, met EGI, het European Grid Initiative, als gastheer. Het e-FISCAL project analyseert de kosten en kostenstructuren van de Europese High-Throughput en High-Performance Computing (HTC en HPC) e-infrastructuren. Deze onderzoeksinfrastructuren worden bevorderd door nationale entiteiten die deelnemen aan EGI en PRACE. e-FISCAL vergelijkt hun kosten en kostenstructuren met soortgelijk infrastructuuraanbod dat commercieel verhuurd wordt of via on-demand. Sandra Cohen van de Universiteit van Athene voor Economie en Business lichtte de methodologie van het project toe. Uit haar analyse bleek dat kleinere sites met bescheiden HPC systemen meer FTEs/1000 cores hebben dan grote data centra. Het zijn de personeelskosten die de OPEX domineren. Bij het overhevelen van HPC en HTC systemen naar de cloud moet men steeds alle kosten in acht nemen. Vergeet niet dat er nog altijd beheerders en ontwikkelaars nodig zijn. Het project verzamelde hierover een hele reeks onderzoeksartikels en White Papers. Voor wie eraan denkt een eigen HPC en HTC data center op te zetten, heeft e-FISCAL enkele handige tools en spread sheets in petto.
13 februari 2013
7e PRACE Project Access (Tier-0) Call is nu open ⇒

De 7th PRACE Reguliere Call for Proposals is open van 13 februari 2013 tot 26 maart 2013, noon, 12:00 Brusselse tijd. PRACE, de Europese onderzoeksinfrastructuur voor HPC, maakt het mogelijk voor onderzoekers uit heel Europa en de wereld om te solliciteren voor toegang tot Tier-0 HPC systemen via een peer-review procedure. De 7e PRACE Project Access Call for Proposals is bedoeld voor grootschalige projecten met een uitstekende wetenschappelijke reputatie en waarvoor een behoorlijke Europese meerwaarde en belangrijke impact worden verwacht op internationaal niveau. Er zijn 6 supercomputers beschikbaar, namelijk de Curie van Bull in Frankrijk; de Fermi IBM Blud Gene/Q in Italie; de Hermit van Cray in Duitsland; de JuQueen IBM Blud Gene/Q in Duitsland; de MareNostrum van IBM in Spanje; en de SuperMUC van IBM in Duitsland. De beslissing valt in de tweede week van juli en de wetenschappers kunnen aan het werk vanaf 3 september 2013, en dit gedurende 1 jaar.

28 januari 2013
Projecten Grafeen en Human Brain slepen aanzienlijke subsidie in de wacht →
De Europese Commissie heeft bekendgemaakt aan wie de miljarden euro's subsidie voor toekomstige en opkomende technologieen (FET) worden toegekend. De grafeen- en Human Brain-initiatieven hebben elk een subsidie van 1 miljard euro in de wacht gesleept, waarmee ze op het snijpunt van wetenschap en technologie tien jaar onderzoek op wereldniveau kunnen doen. Bij beide initiatieven zijn onderzoekers uit minstens 15 EU-lidstaten en bijna 200 onderzoeksinstituten betrokken. De Radboud Universiteit is bij beide projecten betrokken. Bij het grafeenproject worden de unieke eigenschappen onderzocht en benut die dit revolutionaire, op koolstof gebaseerde materiaal te bieden heeft. Grafeen beschikt over een uitzonderlijke combinatie van natuurkundige en scheikundige eigenschappen: het is extreem dun, het geleidt elektriciteit veel beter dan koper, het is 100 tot 300 keer zo sterk als staal en het heeft uniek optische eigenschappen. Het gebruik van grafeen werd in 2004 mogelijk gemaakt door Europese wetenschappers en het wordt wellicht het wondermateriaal van de 21e eeuw, net als plastic in de 20ste eeuw; zo kan het silicium in ICT-producten vervangen. Het Human Brain-project is een uniek experiment, waarbij het meest gedetailleerde model van het brein ter wereld wordt ontwikkeld. Op basis van dat model wordt onderzocht hoe het menselijk brein werkt, wat uiteindelijk moet leiden tot individuele behandeling van neurologische en aanverwante ziekten. Dit onderzoek legt het wetenschappelijke en technische fundament voor een vorm van vooruitgang in de medische wetenschap die de levenskwaliteit van miljoenen Europeanen aanzienlijk kan verbeteren.
04 februari 2013
ConPaaS team lanceert ConPaaS-1.1 ⇒
De Vrije Universiteit Amsterdam en het Contrail consortium hebben Contrail PaaS (ConPaaS) versie 1.1 gelanceerd. Voor ConPaaS bestond, was er heel wat kunde vereist voor de systeembeheerder om toepassingen in de Cloud te ontplooien. ConPaaS vereenvoudigt de manier waarop toepassingen kunnen worden gestart en beheerd in de Cloud. Met ConPaaS zijn er slechts een paar muiskliks nodig om toepassingen te draaien die volledig gebruikmaken van de mogelijkheden in de Cloud. ConPaaS biedt een verzameling schaalbare diensten, kant en klaar voor de Cloud, om verschillende soorten toepassingen te herbergen. De vorige versie 1.0 ondersteunde reeds PHP, Java, SQL, NoSQL, Hadoop en TaskFarming diensten. Versie 1.1 vervolledigt dit met de XtreemFS POSIX bestandssysteemdienst die toelaat om ConPaaS toepassingen te delen via bestanden zoals in een aparte lokale machine. Andere belangrijke verbeteringen zijn de introductie van de ConPaaS beheerder die gebruikers toelaat om hun ConPaaS diensten te controleren louter via command-line tools. Dit vereenvoudigt een en ander voor gevorderde ontwikkelaars en laat hen toe om een aantal terugkerende handelingen te automatiseren. Ontwikkelaars van toepassingen kunnen nu ook hun diensten volledig configureren via startup scripts die automatisch uitgevoerd worden op nieuw gecreeerde virtuele machines.
04 februari 2013
Derde ronde van Digging into Data Challenge gaat van start →
Wat betekent big data voor onderzoekers in de menswetenschappen en sociale wetenschappen? Tien internationale onderzoeksondersteuners werken gezamenlijk mee aan de derde ronde van Digging into Data Challenge, een beurscompetitie om onderzoek in de menswetenschappen en sociale wetenschappen dat veel rekenkracht nodig heeft, te stimuleren. Tijdens de eerste twee rondes van de Challenge, in 2009 en 2011, streden ongeveer 150 teams die universiteiten vertegenwoordigden uit Canada, Nederland, de USA en UK, om te tonen hoe innovatieve en rekenkracht-intensieve onderzoeksmethodes kunnen aangewend worden om vragen in de menswetenschappen en sociale wetenschappen op te lossen. Er werden 22 grants uitgedeeld tijdens deze vorige rondes aan teams die nieuwe methodes voor analyse van uitgebreide digitale resources demonstreerden voor het menswetenschappelijk en sociaal wetenschappelijk onderzoek, zoals digitale boeken, enquetegegevens, economische gegevens, kranten, muziek, en andere onderwijs-, wetenschappelijke en cultureel erfgoed-gerelateerde resources die nu gedigitaliseerd worden op grote schaal.
13 februari 2013
DAS Workshop belicht de resultaten van de DAS-4 supercomputer →
Op 13 februari 2013 organiseerde de ASCI research school een eendagsworkshop over het Distributed ASCI Supercomputer (DAS) project. Henri Bal van de VU opende met een overzicht van het gedistribueerde HPC Computing gebeuren in Nederland. DAS-4 is de vierde DAS parallel supercomputer bestaande uit meerdere grote clusters. Renato Figueiredo, werkzaam bij de VU voor het Contrail project, sprak over virtuele networking in cloud omgevingen. Het door Contrail ontwikkelde ConPaaS platform service systeem zal gebruikmaken van het IPOP virtueel netwerk voor gefedereerde cloud. Sociale virtual private networks kunnen rechtstreeks met computers van vrienden en collega's communiceren via vrije P2P gebaseerde software, aldus Figueiredo. Erik Huizer van SURFnet sprak over geavanceerde netwerken en parallel computing in Nederland. Een paar onderzoekers kunnen makkelijk een hoop bandbreedte gebruiken in vergelijking tot een miljoen thuiscomputergebruikers. SURFnet7 zal niet enkel standaard internet voor onderzoek leveren maar ook 3 Gbit/s OnDemand lichtpaden voor Nederlands onderzoek. Tevens zal SURFconext toegang bieden tot cloud diensten die gebaseerd zijn op gefedereerde identiteit wat nuttig is voor gedistribueerde HPC. UvA onderzoeker Cees Snoek had het over visueel onderzoek met CPUs, GPUs en gecompresseerde kernels. Het menselijk gezicht gebruikt ongeveer 50% van ons brein maar schakers enkel 5%. Visual labeling vergt heel wat rekenkracht. Computer-gebaseerde analyse van video's met 10 keer meer frames biedt een 29% betere voorspelling van wat de computer ziet. Omdat de beeldanalysesoftware die ontwikkeld werd op de DAS supercomputer zo superieur is, werd er een spin-off bedrijf opgezet met de naam Euvision.
21 januari 2013
CWI bouwt applicatie voor analyse van grote continue datastromen ⇒

Onderzoekers van de Database Architecture-groep aan het Centrum Wiskunde en Informatica in Amsterdam hebben een databasesysteem ontwikkeld dat snel een grote continue stroom data kan analyseren. De onderzoekers combineren een systeem voor streaming met een database-systeem, en benutten zo de voordelen van beide technologieen. Onderzoeker Erietta Liarou verdedigde op 22 januari haar proefschrift over deze nieuwe technologie aan de Universiteit van Amsterdam. Gebieden zoals de financiele wereld, wetenschap en IT genereren dagelijk vele terabytes aan data. Talloze toepassingen, zoals beurshandel, wetenschappelijk onderzoek en de online advertentiemarkt, zijn afhankelijk van analyses van deze grote datastromen. Het real-time verwerken van deze data in plaats van opslaan en later analyseren heeft grote voordelen. Beurshandelaren zouden dan bijvoorbeeld verschillende aandelen kunnen laten monitoren, en een signaal krijgen als een bepaalde correlatie optreedt. Huidige databasesystemen zijn echter niet toegerust voor continue verwerking van data, en streaming-systemen kunnen slecht omgaan met grote datahoeveelheden. Liarou en haar collega's lossen dit op een innovatieve manier op door streaming-functionaliteit in te bouwen in MonetDB, het databasemanagementsysteem voor Big Data dat op het CWI ontwikkeld wordt. Het resulterende MonetDB/DataCell-systeem integreert opslag en analyse van data in hetzelfde systeem en kan een grote datastroom real-time analyseren. Bij grote hoeveelheden data presteert het beter dan commerciele systemen. Big Data-onderzoek is onderdeel van onderzoeksthema Informatie van het CWI. Deze onderzoekslijn ontwikkelt methoden en technologieen om betekenisvolle informatie te genereren uit grote hoeveelheden data.

14 februari 2013
Europese Unie organiseert Metrics Survey ⇒
Met het oog op het komende Kaderwerk Programma Horizon 2020 (2014-2020) organiseert de Europese Commissie een enquete om haar beleid goed af te stemmen. De enquete is een middel om een manier te vinden om de EC doelstellingen te meten. Zijn het de goede doelstellingen en hoe kunnen ze bereikt worden? De enquete peilt naar de mening van alle belanghebbende partners. De enquete blijft beschikbaar tot en met 15 maart 2013.
04 februari 2013
Physicaprijs 2013 voor Nikhef-fysici Frank Linde en Stan Bentvelsen ⇒
Frank Linde en Stan Bentvelsen ontvangen de Physicaprijs 2013 voor hun bijdragen aan de ontdekking van het Higgs-deeltje met de Atlasdetector; Frank Linde als voormalig programmaleider van de Nikhef ATLAS-groep (tot 2004) en Stan Bentvelsen als huidige programmaleider (sedert 2004). De ontdekking van het Higgs-deeltje is een enorm collaboratief succes. Een fors aantal Nikhef-onderzoekers uit de ATLAS-groep op Nikhef is nauw betrokken bij het Higgs-onderzoek. De Nikhef-onderzoekers - verbonden aan FOM-Nikhef, Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit van Amsterdam - hebben op alle gebieden (hardware, computing, software, analyse) belangrijke bijdragen geleverd binnen de ATLAS-collaboratie. Frank Linde en Stan Bentvelsen zullen de bijbehorende Physicalezing geven in het avondprogramma van FYSICA 2013 op vrijdag 19 april op de TU Delft. De titel van de lezing zal zijn "De jacht op de Higgs", waarbij zowel ingegaan wordt op de start (Frank Linde) als op de ontdekking (Stan Bentvelsen).
07 februari 2013
Ruis bevordert informatie-overdracht in complexe netwerken →
Het toevoegen van ruis en onzekerheid kan complexe netwerken beter laten functioneren. Dit onverwachte effect ontdekten Peter Sloot, hoogleraar Computational Science aan de UvA, en collega-wetenschappers van de Warsaw University of Technology. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het toonaangevende on-line tijdschrift Nature Science Reports. De wereld zit vol met netwerken, van moleculaire eiwitnetwerken tot aan sociale netwerken en door de mens gemaakte computernetwerken. Waarom lijkt de natuur, maar ook de mens, zich in netwerken te organiseren? Sloot leidt onderzoek naar het ontstaan en de evolutie van complexe netwerken. Hij richt zich op de vraag waarom complexe netwerken zo verrassend veel voorkomen in de natuur en zo stabiel lijken te zijn. Omdat wiskundige modellen hierbij niet gebruikt kunnen worden, kwamen Sloot en zijn Poolse collega's op het idee om met behulp van computersimulatie te onderzoeken hoe complexe netwerken informatie verwerken.
23 januari 2013
eScience Center breidt projectportfolio uit →
Het eScience Center (NLeSC) gaat begin 2013 vijf nieuwe projecten steunen die uit de 'eScience Open Call for Converging Sciences (eSOCCS)' zijn gekomen. Het eSOCCS voorstel, georganiseerd in 2012, heeft in totaal 55 pre-voorstellen gekregen waarvan de hoofdkandidaten 13 universiteiten en/of medische centra vertegenwoordigen en 3 NWO instituten. De vijf hoogst gekwalificeerde voorstellen hebben voorrang gekregen van het externe wetenschappelijke adviescomite van NLeSC en werden goed bevonden voor ondersteuning door de Raad van Bestuur. Elk project ontvangt ongeveer 500K euro subsidie, met inbegrip van de samenwerking van een NLeSC eScience ingenieur.
06 februari 2013
Nikhef onderzoeker Maarten de Jong verkozen als woordvoerder KM3NeT ⇒
Op 29 januari 2013 werd er een samenwerkingsverband gevormd voor de uitrol van de eerste fase van de KM3NeT onderzoeksinfrastructuur. Nikhef onderzoeker Maarten de Jong werd verkozen als eerste woordvoerder voor deze nieuwe samenwerking. KM3NeT is een toekomstige onderzoeksinfrastructuur op de zeebodem van de Middellandse Zee dat een neutrino telescoop herbergt met een volume van meerdere kubieke kilometers. De KM3NeT-fase1 samenwerking telt ongeveer 200 leden uit 40 Europese instituten. Maarten de Jong is programmaleider van de ANTARES/KM3NeT groep bij Nikhef. Nikhef is zeer intensief betrokken geweest in het KM3NeT project sedert de eerste ontwerpstudie in 2006.
© Nieuwsbrief