logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer maart 2013
Cursussen en evenementen
14 maart 2013
22 maart 2013 - Oprichtingsevenement Vereniging Dutch Health Hub in Almere ⇒
Het afgelopen jaar is vanuit het regieprogramma Almere DataCapital door diverse partijen met grote inzet gewerkt aan het opzetten van een 'Big Data dienstenplatform' voor de topsector Life Sciences en Health. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van een Vereniging Dutch Health Hub: een unieke samenwerking tussen zorginstellingen, overheid, onderwijs en kennisinstellingen en grote en kleine marktpartijen. Namens het bestuur van de vereniging nodigt voorzitter Ger Bakker u van harte uit om, samen mevrouw Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter van het Comite van Aanbeveling, de start van de vereniging in te luiden. Dit gebeurt op vrijdag 22 maart in de namiddag van 13:30 - 17:00 uur in Almere in het Dutch Health Hub Auditorium aan de Transistorstraat 7C met een feestelijke bijeenkomst en een inspirerend programma ter ere van de 'geboorte' van de vereniging. Het oprichtingsevenement bevat een aantal zeer interessante sprekers onder wie Philip Idenburg, schrijven van "Diagnose 2025"; Joost Plattel, datastrateeg en life hacker; Sander Klous, leider van het KPMG DNA lab; Roelant Visser, Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek; Ben Loos, IT Deirector ACTA.
14 maart 2013
8-10 April 2013 - 1ste Europa-China HPC Conferentie in Sofia, Bulgarije ⇒

De 1ste Europa-China HPC Conferentie "Partnerschap voor Supercomputing Toepassingen in Wetenschap en Industrie" is een open forum dat een aantal wetenschappelijke en engineering uitdagingen zal behandelen die belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van high performance computing (HPC) in Europa en China. De conferentie zal zich richten op de strategische aard van HPC als een cruciale troef voor wetenschappelijke concurrentiekracht en innovatievermogen. Tijdens de conferentie zullen een aantal prominente wetenschappers en deskundigen op hoog niveau uit Europa en China nieuwe trends en kansen traceren voor wetenschappelijke samenwerking en samenwerkingsverbanden voor onderzoek op het gebied van HPC die mogelijke behoeften aan het licht brengen voor bijkomende inspanningen tussen Europa en China in de toekomst. Gastheer is NCSA in Bulgarije. De conferentie is bedoeld voor beleids- en besluitvormers op het gebied van e-infrastructuren, in het bijzonder high performance computing; vertegenwoordigers op hoog niveau van nationale supercomputerdiensten, van universiteiten en andere onderzoeksinstellingen op het gebied van supercomputing en simulatie; CIO's, CTO's en R&D-managers, verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en exploiteren van computing en data-infrastructuren.

14 maart 2013
11 april 2013 - IDGF-SP tutorial tijdens EGI Community Forum in Manchester ⇒
Tijdens het EGI Community Forum 2013 dat plaatsvindt in Manchester, UK van 8 tot en met 12 april 2013 organiseert het IDGF-SP project op 11 april van 11u00 tot 12u30 het 19de IDGF tutorial over Desktop Grid Computing. Het IDGF-SP project biedt ondersteuning voor de ontplooiing van de Internationale Desktop Grid Federatie. De deelnemers zullen meer vernemen over de betrokkenheid van burgers als wetenschappers in Desktop Grid Computing, Desktop Grid ondersteuning voor onderzoekers en aanbieders van infrastructuur, en EGI-vriendelijke toegang tot Volunteer Desktop Grid resources.
14 maart 2013
12 april 2013 - Contrail tutorial tijdens EGI Community Forum 2013 in Manchester ⇒
Tijdens het EGI Community Forum 2013 dat plaatsvindt in Manchester, UK van 8 tot en met 12 april 2013 organiseert het Contrail project op 12 april van 11u00 tot 12u30 een Cloud tutorial met als thema "Contrail cloud middleware ondersteuning voor EGI community platforms". Exploitanten en gebruikers van EGI community platforms zijn altijd op zoek naar betere tools die de onderzoekers van hun platform helpen, en tools die het beheer van het platform vergemakkelijken. Interoperabiliteit met de EGI infrastructurele kernontwikkelingen moet echter worden gehandhaafd. Het Contrail project heeft een aantal instrumenten die kunnen worden gebruikt door de platforms. Dit omvat een Cloud bestandssysteem (XtreemFS), een Platform-as-a-Service-service (ConPaaS) en een federatief identiteitsbeheer toolkit. Verschillende use cases tonen real-life toepassing van deze tools. Contrail deskundigen zijn betrokken bij de ontwikkeling van infrastructuur EGI werkgroepen, zodat ze weet hebben van de EGI ontwikkelingen en eisen. Het tutorial wil een overzicht geven van de Contrail tools, de ondersteuning die beschikbaar is voor deze instrumenten en voorbeelden van toepassingen in een EGI context. De deelnemers krijgen zo een goed overzicht van de vraag of een of meer van de instrumenten zou kunnen worden toegepast in hun situatie om de efficientie van hun gemeenschapsplatform te verbeteren. Door de gepresenteerde business & use cases kunnen ze gemakkelijker de potentiele voordelen nagaan. De deelnemers zullen een goede indruk krijgen van wat voor soort ondersteuning beschikbaar is en of die geschikt is voor hen.
18 maart 2013
23-26 april 2013 - PRACE Lenteschool in Umea, Zweden ⇒
Het Partnerschap voor Advanced Computing in Europa (PRACE) houdt een Lenteschool over nieuwe en opkomende technologieen - Programmeren voor Accelerators. De Lenteschool wordt georganiseerd door SNIC en gehost door het High Performance Computing Center Noord (HPC2N) in Umea, Zweden. Expert presentatoren van PRACE Advanced Training Centers (PATCs) en leveranciers zullen lezingen en hands-on sessies combineren om een ​​inleiding te geven in het programmeren van accelerators. De officiele taal is Engels. De school wordt gratis aangeboden aan studenten en academici die in PRACE lidstaten verblijven. Lunches, koffiepauzes en een diner evenement zijn inbegrepen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 30. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 31 maart inschrijven.
27 februari 2013
3-6 juni 2013 - TERENA Networking Conference 2013 in Maastricht ⇒
TERENA en SURFnet nodigen u uit deel te nemen aan de TERENA Networking Conference (TNC) 2013, van 3-6 juni 2013 in Maastricht. De inschrijving is geopend en loopt tot en met 24 mei. Tot 15 april geldt een 'early bird'-korting. 'Innovating together' is het thema van dit jaar, met een focus op de ontwikkeling van ICT- infrastructuren en -diensten die ondersteuning bieden voor zowel onderzoek als onderwijs. Op het programma staat onder meer: onderzoek naar 'NREN 3.0', 'Open Science', 'Big Data', 'Creating Solutions' en 'Creating Infrastructures'.
15 maart 2013
16 juni 2013 - PRACE Wetenschappelijke Conferentie in Leipzig, Duitsland ⇒
De 2013 PRACE Wetenschappelijke Conferentie zal worden gehouden op zondag 16 juni, in Leipzig, Duitsland van 9.00 - 18.00 uur in het Congress Center Leipzig, Hall 4. Top Europese wetenschappers presenteren resultaten en ontwikkelingen in grootschalige simulaties verkregen met ondersteuning van PRACE, het Partnership for Advanced Computing in Europa. De Europese HPC implementatie van de strategie wordt gepresenteerd door Konstantinos Glinos, hoofd van de Europese Commisie e-infrastructuur eenheid. PRACE diensten voor Wetenschap en Industrie worden belicht door Sergi Girona, voorzitter van de PRACE Raad van Bestuur. PRACE wetenschappelijke en industriele partners worden uitgenodigd om deel te nemen, om met collega's te spreken en te leren over de diensten die beschikbaar zijn en om kansen te identificeren voor toekomstige door PRACE ondersteunde projecten. Na de sessies nodigt PRACE u uit voor een borrel. PRACE werkt hiervoor opnieuw samen met ISC, de Internationale Supercomputing Conferentie. De deelname bedraagt 40 euro. Deelnemers worden vriendelijk verzocht in te schrijven via de ISC registratie.
15 maart 2013
17-21 juni 2013 - PRACE Zomerschool in Ostrava, Tsjechische Republiek ⇒
PRACE organiseert een Zomerschool in Ostrava, Tsjechische Republiek van 17 tot en met 21 juni 2013 over Kaders voor Wetenschappelijke Computing op Supercomputers. Deze vijfdaagse cursus biedt tutorials over verschillende onderscheiden softwarepakketten, frameworks en libraries op grote schaal gebruikt voor het oplossen van grootschalige engineering en wetenschappelijke problemen op high performance computing-systemen. De doelgroep bestaat uit wetenschappers en ontwikkelaars die high-level tools wensen te gebruiken, maar tegelijkertijd nood hebben aan fijnkorrelige controle over het oplossingsproces. De gepresenteerde open source pakketten zijn geselecteerd om de hele "levenscyclus" van dergelijke projecten te dekken en hebben betrekking op preprocessing, oplossing en nabewerking. De focus ligt echter op de oplossingsfase. In deze zomerschool is er plaats voor 40 kandidaten. Inschrijven kan tot en met 31 maart 2013.
Ledennieuws
19 februari 2013
Het gat in de markt voor quantuminformatieoverdracht →
Onderzoekers van de Stichting FOM, de TU Delft en de TU Eindhoven tonen met hun onderzoek aan dat niet alleen elekronen-spins, maar ook gaten-spins in halfgeleiders goede kandidaten zijn voor qubits, de informatiedragers in quantumcomputers. Zij slaagden er in de gaten-spins elektrisch te manipuleren. Hiermee vormen deze spins een nieuw, veelbelovend alternatief voor de minder stabiele elektronen-spins. Het onderzoek werd online gepubliceerd in Nature Nanotechnology. De quantumcomputer heeft de potentie om in de toekomst veel snellere berekeningen mogelijk te maken. Hiervoor is een robuuste qubit, die snel manipuleerbaar is, essentieel. Elektronen en zogeheten 'gaten' - de afwezigheid van een elektron - hebben een magnetisch moment. Dit het magnetisch moment, de 'spin', van elektronen of gaten kan als qubit dienen. De twee mogelijke toestanden van de spin (omhoog of omlaag) worden hierbij gebruikt om quantuminformatie te coderen.
08 maart 2013
1,5 miljoen euro voor ontwikkeling en verbetering medische beeldvorming →
Institute Quantivision (iQ), waarvan de Molecular Photonics groep van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) deel uitmaakt, heeft van ZonMw een subsidie ontvangen voor een onderzoeksprogramma van bijna 1,5 miljoen euro. Hiermee financiert iQ een onderzoekprogramma voor de ontwikkeling van apparatuur en software waarmee artsen sneller en nauwkeuriger ouderdomsziektes zoals kanker en dementie kunnen vaststellen en behandelen. iQ ontvangt deze subsidie in het kader van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI), dat als een publiek-private infrastructuur is ontstaan uit het NWO-thema Nieuwe Instrumenten voor de Gezondheidszorg. Het gehonoreerde programma omvat vier projecten waarin de acquisitie en verwerking van beelden, verkregen over het hele bereik van tegenwoordig beschikbare scantechnieken, centraal staan.
19 februari 2013
Grootste bijdrage internationale "Chip Olympics" kwam van TU Delft →
In San Francisco vond in februari voor de 60ste keer de International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) plaats. Het is de meest prestigieuze en competitieve wetenschappelijke conferentie op het gebied van chipontwerp en sensoren, en staat informeel bekend als de "Chip Olympics". TU Delft leverde met twaalf papers en een short course de grootste bijdrage ter wereld, gevolgd door Korea, de V.S. en Japan. Zes van de door TU Delft gepresenteerde papers gingen over onderzoek naar sensoren en de daarmee op een chip geintegreerde elektronica. Deze 'oren, neus en ogen' van elektronische apparaten zitten in bijna alles wat je tegenkomt. Een auto heeft een crash-sensor waardoor de airbag geactiveerd wordt, een smartphone heeft naast een microfoon, aanraakscherm en bewegingssensoren ook een sensor die 'voelt' wanneer de batterij bijna leeg is. De technologie voor deze micro-sensoren is volop in ontwikkeling. Onderzoeksgebieden omvatten detectoren voor gassen en lab-on-a-chip systemen voor goedkope chemische analyses. Veel van het onderzoek vindt plaats in de faciliteiten van het DIMES Technology Center van de TU Delft en richt zich onder meer op het steeds kleiner en energiezuiniger maken van deze microsensoren.
27 februari 2013
Europese Commissie organiseert openbare consultatie over Cloud Comouting, Software en Services ⇒
DG Connect (Unit E2) lanceert een online openbare raadpleging met het oog op het definieren van toekomstige onderzoeksprioriteiten in Cloud Computing, Software en Diensten, ter voorbereiding op het H2020 ICT werkprogramma van 2014-15. Alle belanghebbende partijen - industrie, onderzoekscentra, academische wereld, het MKB en gebruikers - worden uitgenodigd om bij te dragen. De raadpleging vindt plaats van 27 februari tot 2 april 2013. Wanneer dit overleg is afgerond, zal een post-consult Workshop worden gehouden in Brussel op woensdag 17 april 2013 om de standpunten van de verschillende actoren tijdens de raadpleging te bespreken en te valideren.
07 maart 2013
Europese Commissie organiseert openbare consultatie over e-Infrastructuren voor Onderzoeksgegevens  ⇒
Nog tot en met 27 maart kunt u online deelnemen aan een openbare raadpleging over e-Infrastructuren voor Onderzoeksgegevens, georganiseerd door de Europese Commissie. Ter voorbereiding op Horizon 2020 - het volgende kaderprogramma, heeft de Europese Commissie - DG CONNECT een actiekader samengesteld om het domein van de e-infrastructuren voor onderzoeksgegevens aan te pakken en is gestart met een openbare raadpleging. De "Action Fiches" stellen concrete actieterreinen voor. Ze zijn gericht op het realiseren van de Europese visie op een wereldwijde interoperabele data e-infrastructuur ter ondersteuning van open, digitaal gestuurde, wetenschap. Door middel van een openbare raadpleging wil de Europese Commissie reacties losweken over sterke punten, de dekking, hiaten enz. om het actiekader te verbeteren en te verfijnen.
28 februari 2013
6de Reguliere Call van PRACE geeft blijk van wetenschappelijke spanwijdte →
PRACE heeft tijd toegekend op 6 Tier-0 HPC-systemen aan 57 onderzoeksprojecten, waarvan sommige recordhoeveelheden aan core uren hebben ontvangen of betekenisvolle links hebben naar de huidige meest ambitieuze Europese wetenschappelijke inspanningen. Een project is betrokken bij het EU FET (Future & Emerging Technologies) Flagship "Grafeen", twee andere zijn gekoppeld aan ERC (European Research Council) subsidies en nog een ander aan de LHC (Large Hadron Collider). Drie prijzen werden uitgereikt aan projecten onder leiding van industriele onderzoekers en nog eens twee hebben medewerkers uit het bedrijfsleven. De 6de PRACE Regular Call for Proposals, die plaatsvond van 18 september 2012 tot en met 14 november 2012, heeft 88 aanvragen voor tijd ontvangen op een of meer van de 6 aangeboden PRACE systemen.
27 februari 2013
Big Data: een woestijn van informatie →

Werken met Big Data is een van de grote uitdagingen voor de wetenschap, aldus Louis Vertegaal van het NWO. "Het is als zand in een grote woestijn. Je moet weten wat je moet halen en hoe ermee te werken, om nieuwe manieren van wetenschap te bereiken." Louis Vertegaal, directeur bij het NWO, is verantwoordelijk voor de disciplines astronomie, chemie, informatica en wiskunde. Kortom, alle disciplines waarin het werken met grote hoeveelheden data en een diversiteit aan gegevens gemeengoed is geworden. "Vooral de astronomie is een baanbrekende discipline", zegt Vertegaal. Vertegaals verhaal lijkt op dat van ASTRON-directeur Marco de Vos. Het heelal in al zijn complexiteit levert een gigantische hoeveelheid wetenschappelijke gegevens op, waardoor het werken in een bepaalde discipline een zeer complexe taak wordt. Volgens Vertegaal kun je dit zien in de ontwikkeling van de Square Kilometre Array (SKA) in Zuid-Afrika en Australie, de nieuwe radiotelescoop die men aan het installeren is. De hoeveelheid dataverkeer die dit zal genereren is enorm.

04 maart 2013
Symposium Groene ICT trekt recordaantal bezoekers →

Op 31 januari 2013 heeft voor het derde achtereenvolgende jaar het symposium Groene ICT en Duurzame Ontwikkeling voor het Hoger Onderwijs plaatsgevonden. Het symposium had dit jaar een recordaantal inschrijvingen en had als thema 'Meters maken in het Hoger Onderwijs'. Anwar Osseyran, directeur van nieuwe SURF-werkmaatschappij SURFsara en voorzitter van het symposium, heeft het belang van duurzaamheid voor een gezonde economie onderstreept: "In Davos stond tijdens het World Economic Forum wederom duurzaamheid centraal, als voorwaarde voor een hernieuwde economische groei. Met de voorspelling van tekort aan water, energie en grondstoffen in 2030 is een cyclische economie van belang. Groene ICT is daarbij een essentieel component." Tijdens het symposium zijn de nieuwste ontwikkelingen gepresenteerd. Niet alleen uit de hogeronderwijssector zelf, maar ook inspirerende voorbeelden uit andere sectoren. Aan bod kwamen ondermeer pc-powermanagement, duurzame datacentra, green cloud computing, duurzame supercomputing en ICT-oplossingen ter verduurzaming van onderwijs en onderzoek. Het symposium is georganiseerd door SURF en Agentschap NL, in samenwerking met de special interest group Groene ICT en het studentennetwerk voor een duurzame toekomst 'Morgen'.

04 maart 2013
Jan Kluyver-prijs 2012 voor Daan van Eijk ⇒
Donderdag 28 februari j.l. ontving Daan van Eijk de Jan Kluyver-prijs. Daan van Eijk deed onderzoek binnen de LHCb-groep van Nikhef en promoveerde in oktober 2012 met het proefschrift Ageing and the Decay of Beauty: Radiation Hardness of the LHCb Outer Tracker and Time-Dependent CP Violation using B0s → J/ψ Φ Decays. De Engelse samenvatting van zijn proefschrift werd gekozen als de beste van 2012. De Jan Kluyver-prijs is in 2010 ingesteld door de onderwijscommissie van de Onderzoekschool Subatomaire Fysica. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor de beste Engelstalige samenvatting van een Nikhef proefschrift. De jury bestaat uit voormalige directeuren van het Nikhef. Zonder de inzet van prof. dr. Jan Kluyver zou de Nikhef samenwerkingsovereenkomst in 1975 nooit tot stand gekomen zijn. Omdat de belangrijkste output van het Nikhef ongetwijfeld onze excellent opgeleide zojuist gepromoveerde fysici zijn die de toekomst van Nikhef's onderzoeksveld mede zullen bepalen, draagt deze prijs de naam van Jan Kluyver.
27 februari 2013
De sterren voorbij met eScience →
"Gaan waar niemand eerder is geweest." Sterrenkunde is altijd een discipline voor pioniers, ook ten aanzien van eScience en het gebruik van Big Data. ASTRON-manager Marco de Vos is een integrator bij het eScience Center (NLeSC) op het gebied van astronomie. Ondanks zijn sleutelrol binnen het team Integrator, waarin hij de pionierservaringen van zijn discipline deelt, erkent De Vos toch dat een groot deel kan worden geleerd door een multidisciplinair standpunt in te nemen. De ontwikkeling van de Low Frequency Array-radiotelescoop (LOFAR) hielp ons veel, omdat de technologie ons dwingt om te werken op een multidisciplinaire manier, aldus De Vos. Volgens De Vos stimuleerde dit een nieuwe manier van denken. "In het verleden werkten we alleen met professionals opgeleid bij ASTRON, maar later begonnen we te werken met high performance computing experts die een zeer specifieke opleiding hebben in ICT. We huurden mensen met een sterk wiskundige achtergrond op het gebied van algoritmen. Deze verschuiving heeft ons geholpen om nieuwe mogelijkheden en kansen te creeren. "
25 februari 2013
CWI start onderzoek naar optimale inzet van politie  ⇒
Onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica en de Vrije Universiteit Amsterdam bundelen hun krachten met de politie Amsterdam-Amstelland om de planning van politie-inzet te optimaliseren. Door het 'matchen' van de beschikbare resources met het plaatsvinden van incidenten wordt het mogelijk met nieuwe technieken de capaciteit efficienter te plannen en kortere reactietijden te realiseren. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap. De onderzoekers gaan op basis van een grote hoeveelheid historische gegevens geavanceerde plannings- en voorspellingsmethoden ontwikkelen. Uit die gegevens kan tot op zekere hoogte worden voorspeld hoeveel incidenten zullen gaan plaatsvinden, zowel wat betreft het aantal incidenten als de tijdstippen en locaties. Dit wordt aangetoond in recente studies. Door gebruik te maken van wiskundige technieken kan waardevolle informatie zoals patronen en correlaties uit de grote hoeveelheid gegevens worden gedestilleerd. Het onderzoek sluit aan bij de recente trend om 'Big Data' - grote hoeveelheden digitale gegevens - te gebruiken om optimale beslissingen te nemen. Big Data heeft geleid tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onder meer forecasting, statistical learning, optimalisatie en data-mining. Een sterk complicerende factor bij het onderzoek is de grote onzekerheid die inherent is aan dienstverlening door de politie. De nieuwe voorspellings- en planningsmethoden zijn robuust tegen veranderingen van omgevingsfactoren door expliciet rekening te houden met de factor onzekerheid. Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) verricht fundamenteel onderzoek naar maatschappelijke problemen op het gebied van logistiek en mobiliteit. Resultaten uit dit onderzoek worden toegepast door onder meer ziekenhuizen, transportbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en eerste hulpdiensten.
15 maart 2013
Wiskundige methode maakt simulatie windparken op zee mogelijk →
Het CBS maakte onlangs bekend dat 4% van de totale energievoorziening in Nederland duurzaam wordt opgewekt. Benjamin Sanderse, promovendus van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), ontwikkelde een geavanceerde wiskundige methode waarmee in Nederland windparken op zee betrouwbaar gesimuleerd kunnen worden. Zijn onderzoek, dat hij uitvoerde voor het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), kan het opwekken van energie met windturbines een belangrijke nieuwe impuls geven. Sanderse verdedigt zijn proefschrift op 19 maart 2013 aan de Technische Universiteit Eindhoven.
04 maart 2013
SURF Research and Innovation Event inspireert onderzoekers en ondersteuners ⇒
Meer dan 200 bezoekers hebben zich donderdag 28 februari laten inspireren tijdens het SURF Research and Innovation Event 2013 (SRIE13). Wat kan ICT betekenen voor wetenschappelijk onderzoek? Bij de Haagse Hogeschool presenteerden wetenschappers praktijkvoorbeelden van onderzoek waarbij zij ICT op een innovatieve en creatieve wijze toepassen. Het programma bestond uit 16 sessies elk opgedeeld in vier tracks. SRIE13 bood ook twee vooraanstaande keynotes: Leo Kouwenhoven, ontdekker van het Marjorana-deeltje en Arnold Smeulders (directeur COMMIT). SURF en Netherlands eScience Center hebben SRIE13 georganiseerd om onderzoekers te inspireren en duidelijk te maken welke ICT-dienstverlening zij hen kunnen bieden. De deelnemers van SRIE13 zijn er enthousiast over, dat onderzoekers en ondersteuners elkaar konden vinden tijdens het evenement. Ook zien bezoekers kansen om hun eigen projecten te combineren met wat gepresenteerd is op SRIE13. Aanwezigen waren ook te spreken over de mogelijkheid tot netwerken.
06 maart 2013
Student Poster Contest op TERENA Networking Conference 2013 ⇒
Studentonderzoekers worden uitgenodigd voor de Student Poster Contest op TNC 2013 in Maastricht. Hiermee krijgen studenten aandacht voor hun onderzoeksideeen en -resultaten en kunnen ze professionele feedback krijgen op hun onderzoek. De Student Poster contest wordt mogelijk gemaakt door Cisco Systems en de Internet Society. De tien studenten met de beste voorstellen mogen kosteloos TNC 2013 bijwonen. Zowel reis- als verblijfskosten worden vergoed. Een extra prijs wordt toegekend aan de Student Poster die verkozen wordt tot beste van alle TNC2013 aanwezige posters. De posters worden online gepubliceerd als onderdeel van TNC2013. Studenten moeten hun poster voorstellen uiterlijk op 12 april 2013 in PDF-formaat opsturen. Dit kan naar tnc2013@terena.org onder vermelding van: "TNC2013 Student Poster Contest Submission".
28 februari 2013
Wedstrijd 'Enlighten Your Research 4' van start ⇒
Op 28 februari is de inschrijving voor de vierde editie van de succesvolle wedstrijd "Enlighten Your Research" (EYR4) gestart. Deze wedstrijd daagt wetenschappers uit om een impuls te geven aan hun onderzoek. Potentiele deelnemers verrichten onderzoek dat baat heeft bij de verwerking en analyse van zeer grote hoeveelheden (of een grote diversiteit aan) wetenschappelijke data. Onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden zijn welkom. Enlighten Your Research 4 is een initiatief van SURF, SURFnet, SURFsara, het Netherlands eScience Center (NLeSC) en NWO. Onderzoekers kunnen via deze unieke samenwerking profiteren van eenvoudig te gebruiken hoogwaardige ICT-faciliteiten voor wetenschappelijk onderzoek. Deelnemers aan EYR4 maken kans op toegang tot dataopslag, rekencapaciteit en visualisatie van SURFsara, geavanceerde netwerkverbindingen van SURFnet en ondersteuning bij het correct laten aansluiten van onderzoeksvraagstukken op deze ICT-faciliteiten door NLeSC. Bovendien ontvangen de winnaars een geldprijs van 20.000 euro. Op 27 maart vindt een informatiebijeenkomst plaats bij SURFnet in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven hoe de aangeboden ICT-faciliteiten en ondersteuning ingezet kunnen worden door onderzoekers. Ter inspiratie presenteren twee winnaars van eerdere edities van de wedstrijd hun resultaten. Daarnaast geven de organisatoren informatie over de voorwaarden om voor deelname in aanmerking te komen.
20 februari 2013
Robbert Dijkgraaf ontvangt eredoctoraat van Radboud Universiteit Nijmegen ⇒

Professor Robbert Dijkgraaf, universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, zal een eredoctoraat ontvangen op 24 mei, tijdens de viering van de 90ste verjaardag van de Nijmeegse universiteit. Dijkgraaf ontvangt de onderscheiding voor zijn wetenschappelijke prestaties als mathematisch fysicus en zijn succes in het toegankelijk maken van wetenschap voor een breed publiek. Robbert Dijkgraaf - tot voor kort president van de wetenschapsorganisatie KNAW - is sinds 1 juli 2012 verbonden aan het Institute for Advanced Study (IAS) in Princeton als Director en Leon Levy Professor. Hij werkt op het gebied van snaartheorie, quantumzwaartekracht en het grensgebied van wiskunde en deeltjesfysica.

06 februari 2013
CGI ontwikkelt 'virtuele trein' in de cloud voor de Nederlandse Spoorwegen ⇒
De Nederlandse Spoorwegen (NS) start deze week met een pilot waarin treinreizigers gedurende drie maanden via een app real-time zitplaatsinformatie ontvangen voor 11 intercity's op het Zwolle-Roosendaal traject. Reizigers die deelnemen aan de pilot kunnen dankzij de app zien waar in de trein zitplaatsen beschikbaar zijn en waar de faciliteiten zich bevinden in de treinstellen (1e klas, stilteruimte, ingang voor fietsen etc.). De NS ontwikkelde het concept samen met CGI, de toonaangevende zakelijke en technologische dienstverlener. Samen ontwikkelden zij ook de 'virtuele trein', een backoffice oplossing die de app voorziet van de benodigde real-time informatie. Dankzij deze ICT-oplossing worden reizigers beter geinformeerd en krijgen daardoor meer controle over hun reis. De intercity’s die voor de pilot gebruikt worden, zijn uitgerust met sensoren die informatie over bezetting en aankomsttijd doorsturen naar de virtuele trein. Deze nieuwe oplossing biedt niet alleen voordelen voor treinreizigers, maar verbetert ook de interne processen bij de NS. Op basis van de verkregen informatie kan de vervoerder namelijk statistische analyses uitvoeren om voorspellingen te doen. Zo is het dankzij de virtuele trein mogelijk om de impact van vertragingen op de bezetting van de trein te onderzoeken. CGI ontwikkelde de virtuele trein met behulp van 'complex event processing' technologie. Deze technologie verwerkt alle gebeurtenissen vanuit de trein en bepaalt zo de actuele status van de (virtuele) trein. Het systeem wordt gehost in een Microsoft Azure cloud omgeving voor optimale schaalbaarheid. De virtuele trein sluit aan bij een algemene trend van machine to machine (M2M) communicatie, online communicatie en steeds transparantere processen voor klanten. CGI heeft recentelijk ook andere M2M communicatieprojecten uitgevoerd. Zo maakt het Intelligent Cargo Systeem communicatie tussen voertuigen mogelijk en kunnen voorwerpen als verpakkingen met elkaar kunnen communiceren dankzij Digital Shadow technologie. Beide projecten dragen bij aan een efficientere logistieke keten. Met de 'virtuele trein' toont CGI wederom haar expertise in de M2M communicatie.
11 maart 2013
'Rondpompen van data' kan wel degelijk zinvol zijn ⇒
Rolf Zaal van de Automatisering Gids weet te melden dat het 'rondpompen van data' in het algemeen niet als erg zinvol gold, maar nu blijkt dat een misvatting te zijn. Volgens promovendus Romulo Pereira Goncalves van de Universiteit van Amsterdam kan een 'cyclotron-architectuur' de responsetijden in computernetwerken zelfs aanzienlijk bekorten. Met een cyclotron-architectuur worden zowel gegevens als queries door ze permanent te verplaatsen ogenschijnlijk alom aanwezig gemaakt. In Goncalves' Data Cyclotron kan elke computer queries afhandelen door de langskomende gegevens op het juiste moment ‘op te pakken’, legt Rolf Zaal uit. De gegevens die voortdurend rondgaan vormen de zogenoemde hot-set. Door de grootte van de hot-set aan te passen aan de vraag die er in het hele netwerk naar de gegevens bestaat, kan op de meest efficiente wijze met bijvoorbeeld het beschikbare geheugen worden omgegaan, aldus Rolf Zaal. Gegevens die zelden of niet nodig zijn worden zo niet langer onnodig rondgepompt. Als andersom blijkt dat bepaalde gegevens wel vaak nodig zijn, worden deze toegevoegd aan de hot-set. Dit zorgt ervoor dat de Data Cyclotron-architectuur zich voortdurend aanpast aan het werk dat gedaan wordt in het netwerk, schrijft Rolf Zaal. Dat elke computer in de Data Cyclotron-architectuur elke query kan beantwoorden, impliceert dat queries ook daar worden uitgevoerd waar dat voor het gehele netwerk de beste keuze is, ongeacht waar de gegevens zich in het netwerk bevinden. Dat vraagt volgens Pereira dan wel een zelforganiserend computernetwerksysteem met gedistribueerde queryverwerking. Het opzetje gaat dus verder dan traditionele verplaatsing van de gegevens naar de queries, zoals in gedistribueerde databases, of het verplaatsen van de query naar de gegevens, zoals peer-2-peernetwerken; in een cyclotron zijn beide technieken gelijktijdig nodig, verklaart Rolf Zaal. Goncalves wil promoveren op zijn proefschrift 'The Data Cyclotron: Juggling Data and Queries for a Data Warehouse audience'. Promotor is professor Martin Kersten van het CWI, aldus nog de Automatisering Gids.
11 maart 2013
PRACE Open R&D HPC toegang voor industrie bekroond in Europese e-Infrastructuur FP7 Project Competitie voor succesverhalen ⇒
Sinds 2012 biedt PRACE een industrieel Open R&D aanbod voor Europese bedrijven aan, gebaseerd op een unieke combinatie van complementaire diensten op hoog niveau, bestaande uit informatie en netwerken, opleiding, toegang tot toonaangevende HPC middelen en expertise, tot het mogelijk maken van code voor open-source toepassingen. Nu is dit gedocumenteerd projectaanbod opgemerkt en bekroond als een ernstige inspanning tot het katalyseren van het Europese industriele concurrentievermogen. De FP7 Success Story Competition belicht de drie beste succesverhalen uit het FP7 Capaciteiten financieringsprogramma in e-infrastructuren. Project succesverhalen in de Competitieve Industrie categorie laten zien hoe het project Europa tot een aantrekkelijker gebied maakte om te investeren in onderzoek en innovatie, door het bevorderen van activiteiten waarbij bedrijven de agenda opstellen. Dit moet helpen om innovatieve MKB's uit te laten groeien tot toonaangevende bedrijven. De PRACE paper: "Hoe kunnen e-onderzoeksinfrastructuren het Europese industriele concurrentievermogen katalyseren", is geselecteerd als winnaar in de Competitieve Industrie categorie. De paper beschrijft de continue inzet van PRACE om diensten te ontwikkelen voor de industrie om gebruik te maken van de PRACE onderzoeksinfrastructuur. Sinds de lancering van het PRACE Open R&D-industrieel aanbod in januari 2012, is PRACE in staat geweest om meer dan 10 Europese bedrijven aan te trekken; grote bedrijven maar ook MKB's voor het gebruik van de HPC-faciliteiten, evenals de andere diensten met hoge toegevoegde waarde. Specifiek voor het MKB is er het SME HPC Adoption Programma in Europa, afgekort als SHAPE, binnen het PRACE-3IP project.
Jobcorner
05 maart 2013
eScience Center op zoek naar nieuwe ingenieurs ⇒
In de schoot van het Netherlands eScience Center (NLeSC) vormen de eScience ingenieurs een toegewijd team van breed-georienteerde digitale wetenschappers, in staat om te werken op het snijvlak van hun eigen wetenschappelijke disciplines en geavanceerde computing. Het team werkt samen in multidisciplinaire onderzoeksteams om eScience technologieen en gegevens-gestuurd wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en te ontwikkelen. NLeSCs eScience ingenieurs ontwikkelen en passen technieken toe op het gebied van cross-type data-integratie (gestructureerde en ongestructureerde gegevens), visualisatie en analyse (patroonherkenning in grote en heterogene datasets), cross-discipline samenwerking, gegevens-gestuurde simulaties en multi-scale modelling, alsook wetenschappelijke workflows en pipelines. Momenteel zijn er een aantal openstaande vacatures voor nieuwe eScience ingenieurs om het team uit te breiden. Als u geinteresseerd bent, kunt u zich kandidaat stellen tot en met 25 maart 2013.
© Nieuwsbrief